Dit is nieuwsbrief 216 van 8 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 216 van 8 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Nu inschrijven voor nieuwe raamovereenkomst Persoonlijk Beschermingsmateriaal
►  Vrijstelling onroerende voorheffing bij het delen van schoolinfrastructuur en schoolkeukens in het Vlaams Gewest
►  Wat met activiteiten in het kader van studiekeuzebegeleiding?
►  Sint en Piet
►  Vorming Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s op 22 oktober
►  Beheer als bestuur zelf je gegevens via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
Personeel
►  Actualisering van de mededelingen over verlofstelsels
Lerenden
►  Automatische toekenning van de schooltoeslag voor wie een Groeipakket krijgt
►  Afstandsleren in code ‘geel’ en ‘oranje’
Curriculum & vorming
►  Leerlijnen voor het jonge kind
Nascholingen
►  Infosessies directeurs: algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Oproep bevraging virtual reality in het secundair onderwijs
►  Gratis schoolbanken en bureaus
 
 
 

   Algemeen

 
 
Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Eind deze maand organiseren we online inforondes voor het basis- en het secundair onderwijs. De inforondes verlopen via Zoom. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en inschrijven:
 
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 5 oktober 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
Discriminatie bij inschrijvingen in kleuteronderwijs
 
► 
 
Coronacrisis en omkadering volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs
 
► 
 
Uitvoering van resolutie studievoortgang in hoger onderwijs
 
► 
 
Centra voor leerlingenbegeleiding en coronacrisis
 
► 
 
Vlaamse onderwijsinspectie in de strijd tegen planlast
 
► 
 
Subsidiëring van de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
 
► 
 
Coronafactuur
 
► 
 
Tekort aan stageplaatsen en leerwerkplekken
 
► 
 
Gevalideerde proeven in basisonderwijs en corona
 
► 
 
Coronabesmetting en coronatesten
 
► 
 
Contactopsporing en dko, CBE en CVO
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 1 oktober 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
Zomerscholen
 
► 
 
Digitaal onderwijs
 
► 
 
Digitaal toelatingsexamen voor arts en tandarts
 
► 
 
Mondmaskerplicht in secundair onderwijs
 
► 
 
Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten
 
► 
 
Lerarenuitval door coronacrisis
 
► 
 
Commissie Beter Onderwijs
 
We geven een korte impressie mee van:
 
 
► 
 
de hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten in de Commissie Onderwijs van 1 oktober 2020.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 7 oktober 2020 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Bijspringende ouders wegens lerarentekort
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken een:
 
 
► 
 
projectmedewerker ‘Duaal leren voor profs’ (50% of 100%);
 
► 
 
pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (100%) - regio Antwerpen;
 
► 
 
vakbegeleider natuurwetenschappen (50%) met specifieke deskundigheid chemie en/of fysica - regio Mechelen-Brussel.
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Secundair Onderwijs Sint-Quintinus zoekt een directeur voor de eerste graad van het Virga Jessecollege in Hasselt
 
► 
 
Het schoolbestuur van het Sint-Catharinacollege zoekt een directeur basisonderwijs in Geraardsbergen
 
► 
 
KOBA Metropool vzw zoekt een directeur voor basisschool De Toermalijn in Antwerpen
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen de volgende vacatures van onze hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs:
 
 
► 
 
Odisee, de co-hogeschool, zoekt twee beleidsmedewerkers voor hun cel Algemeen Beleid en Strategie.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een (praktijk)Lector ‘Software engineering’- 30%.
 
► 
 
Het volwassenonderwijs LBC-NVK zoekt een coördinerend preventieadviseur voor hun interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nu inschrijven voor nieuwe raamovereenkomst Persoonlijk Beschermingsmateriaal
 
Schoolbesturen kunnen nu inschrijven voor de nieuwe raamovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO voor Persoonlijk Beschermingsmateriaal.
 
De opdracht werd opgesplitst in 10 percelen. De percelen hebben betrekking op de plaats waar de klanten die zullen bestellen op de raamovereenkomst gevestigd zijn, en dus waar de plaats van levering zal zijn. Anderzijds werd het onderscheid gemaakt in de levering van plexi-gelaatsschermen en ander beschermingsmateriaal (chirurgische mondmaskers, infrarood-koortsthermometers, wegwerphandschoenen, handgels en handsprays).
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vrijstelling onroerende voorheffing bij het delen van schoolinfrastructuur en schoolkeukens in het Vlaams Gewest
 
Heeft het delen van schoolinfrastructuur invloed op de vrijstelling onroerende voorheffing en op de rechtspersonenbelasting? Wat is er specifiek voor de vrijstelling van onroerende voorheffing van schoolkeukens?
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met activiteiten in het kader van studiekeuzebegeleiding?
 
Leerlingen van het zesde leerjaar lager onderwijs mogen met hun klas op bezoek in het secundair onderwijs. De keuze van een secundaire school is immers een erg belangrijke stap in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Bezoeken aan secundaire scholen helpen hen daarbij. Zo kunnen ze samen met hun klasgenootjes kennis maken met mogelijke studierichtingen en de sfeer van de verschillende secundaire scholen al eens opsnuiven. 
 
Leerlingen van het secundair onderwijs mogen de activiteiten georganiseerd door het hoger onderwijs in het kader van studiekeuzebegeleiding bijwonen. Die activiteiten mag je als essentieel beschouwen. Ze zijn dan ook belangrijk voor de verdere studieloopbaan van je leerlingen.  Het zijn de hogescholen en universiteiten die verantwoordelijk zijn om de activiteiten coronaproof te organiseren. Stel dat je voor een of meerdere leerlingengroepen of klassen een bezoek organiseert, informeer dan zeker even op voorhand naar de veiligheidsmaatregelen ter plekke.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sint en Piet
 
Zijn Sint en Piet welkom op de basisschool?
 
Sint en Piet zijn zeker welkom op school. Maar ook zij moeten de veiligheidsmaatregelen volgen.
 
 
Zijn Sint en Piet welkom op de secundaire school?
 
Sint en Piet zijn jammer genoeg geen essentiële derden. Op 6 december zullen ze onverrichterzake de schoolpoort stilletjes voorbij moeten rijden …
 
Quarantaine?
 
En neen, de goedheiligman en zijn gevolg moeten niet in quarantaine als ze vanuit een rode zone naar België komen. Daar wil de RAG zeker in een uitzondering voorzien.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s op 22 oktober
 
Wil je als algemeen directeur, coördinerend directeur, financieel directeur, leidinggevenden of administratief medewerker ingelicht worden over de fiscale verplichtingen en de fiscale gunstmaatregelen voor onderwijsvzw’s? Dan is deze professionalisering voor jou geknipt!
 
Trui Vermeersch laat je in deze opleiding kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn: btw, rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks en andere successierechten, registratierechten, fiscale fiches. Het toepassingsgebied en de grenzen van de vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen worden verkend. Er wordt nader ingegaan op de fiscale gevolgen van fondsenwervingsacties, doorrekeningen, verhuur van lokalen en didactische uitbatingen. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de bronnen van fiscale informatie en de fiscale terminologie.
 
We organiseren deze opleiding via Zoom met de nodige interactie. Schrijf je nog snel in, er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beheer als bestuur zelf je gegevens via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor de registratie van bestuurders en leden van het dagelijks bestuur volgt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de registraties in deze bestuursorganen van jullie vzw in het Belgisch Staatsblad op. We zorgen er zelf voor dat elke bestuurder en lid van het dagelijks bestuur toegang heeft tot onze toepassingen en zo optimaal gebruik kan maken van onze diensten. Het is dus zeer belangrijk om de neerlegging prompt te doen.
 
Als bestuurder of lid van het dagelijks bestuur, kun je ook andere mensen uitnodigen om deel uit te maken van je team als bestuursmedewerker zoals infrastructuurverantwoordelijke, hoofd interne dienst preventie en welzijn op het werk, lid van de algemene vergadering, antennepersoon identiteit, externe adviseur … Zo kan het volledige team verbonden aan het bestuur gebruik maken van onze diensten, en bijvoorbeeld ook inschrijven voor vormingen.
 
Je meldt aan op mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen en klikt op ‘mijn organisatie’. Je vindt daar ook een uitgebreide handleiding.
 
Kunnen we je hierbij ondersteunen, aarzel dan niet om helpdesk.mijn@katholiekonderwijs.vlaanderen te contacteren.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Actualisering van de mededelingen over verlofstelsels
 
Bij de specifieke stelsels loopbaanonderbreking zijn met ingang van 1 september 2020 enkele aanpassingen gebeurd:  
 
 
► 
 
de mogelijkheid tot opname van de loopbaanonderbreking ouderschapsverlof in verschillende al dan niet aaneensluitende korte periodes;  
 
► 
 
de mogelijkheid tot flexibele opname van zowel de loopbaanonderbreking voor medische bijstand als de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof; 
 
► 
 
de invoering van de loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/10de en de loopbaanonderbreking voor mantelzorg; 
 
Ook de impact van de tijdelijke maatregel tot omzetting van bepaalde specifieke stelsels loopbaanonderbreking en van zorgkrediet in corona-ouderschapsverlof (van 1 mei tot 30 september) wordt verduidelijkt. 
Redenen genoeg om de volgende mededelingen een update te geven:  
 
 
► 
 
Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur  
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Automatische toekenning van de schooltoeslag voor wie een Groeipakket krijgt
 
Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket laat weten dat nog heel wat scholen ouders ten onrechte aanvraagformulieren voor schooltoeslag laten invullen. Dit is niet nodig: sinds de omvorming van de kinderbijslag naar het groeipakket gebeurt de toekenning van de schooltoeslag (en de kleutertoeslag) automatisch. In de mededeling Omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket - Automatische toekenning van de schooltoeslag vind je alle informatie over het groeipakket terug.
 
Studenten HBO5 Verpleegkunde en leerlingen in het buitengewoon onderwijs die ouder zijn dan 25 jaar, krijgen geen Groeipakket meer. Zij wenden zich voor een schooltoeslag het best snel tot een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket (formulier opstart onderzoek schooltoeslag).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afstandsleren in code ‘geel’ en ‘oranje’
 
Heel wat secundaire scholen passen in beperkte mate afstandsonderwijs toe. De overheid stelt in zijn FAQ-corona ook expliciet dat dit in beperkte mate kan, als aanvulling op het contactonderwijs. Men gaat er van uit dat dit werd besproken in het lokaal onderhandelingscomité, en dat steeds alle leerlingen die afstandsonderwijs krijgen, ook effectief bereikt kunnen worden. Een kansarmoedetoets is dus nodig.
 
Signalen uit het departement en het kabinet wijzen uit dat scholen die momenteel afstandsonderwijs toepassen, niet in de problemen zullen komen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal bij de overheid wel nog aandringen op enkele verduidelijkingen, onder meer om op het gebied van evaluatie en studiebekrachtiging een evenwicht te vinden tussen de pedagogische vrijheid en de rechtszekerheid van de leerling.
 
Ten slotte werd een evaluatie van het afstandsleren tijdens de lockdown in het vooruitzicht gesteld op basis waarvan men ook in de toekomst afstandsleren of ‘blended learning’ structureel zou invoeren, ook wanneer we in code ‘groen’ zitten. Ook hier zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen aandringen op een veilig juridisch kader.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerlijnen voor het jonge kind
 
Leerlijnen, groeilijnen, ontwikkelingslijnen bij jonge kinderen. Hoe zit het nu precies? Deze verschillende benamingen zouden je doen vermoeden dat je als team zelf nieuwe ‘lijnen’ moet bedenken. Dat is niet zo!
 
Binnen Zill hanteren we leerlijnen met ontwikkelstappen. Op basis van deze leerlijnen kun je bij jonge kinderen een gedifferentieerd aanbod voorzien.
 
 
► 
 
De leerlijnen met ontwikkelstappen geven richting aan je aanbod en begeleiding.
 
► 
 
Bij generieke doelen zonder leerlijn bied je op een gevarieerde wijze tal van ervaringskansen aan.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Infosessies directeurs: algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit
 
Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de tweede graad die op 1 september 2021 in werking zullen treden. Je vernam ondertussen via allerlei fora dat de ambitie in de A-finaliteit (het huidige BSO) bijzonder hoog ligt en dat de algemene vorming aan belang zal winnen: het aantal eindtermen neemt fors toe en ook inhoudelijk zijn ze bijzonder uitdagend geformuleerd. Scholen staan voor de opdracht om uit te zoeken hoe ze deze ambitie kunnen waarmaken. Ze worden uitgedaagd om na te denken over hoe ze hun onderwijs in de A-finaliteit in de toekomst vorm zullen geven. Alleen al op vlak van algemene vorming zijn heel wat beleidskeuzes mogelijk.
 
Zoals reeds aangekondigd, informeren we je hierover graag in online infosessies voor directeurs.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
MOEV lanceerde vorige week het nieuwe project ‘MOEV-uitdagingen’. Hiermee willen we aan basis- en secundaire scholen extra bewegingskansen aanbieden in de vorm van uitdagingen. In deze bijzondere tijd kunnen scholen hun leerlingen zo op een veilige manier laten bewegen. Concreet bieden we gedurende vijf periodes uitdagingen aan. Voor het basisonderwijs biedt ‘Luuk daagt je uit’ vier uitdagingen per periode aan. Voor het secundair onderwijs biedt ‘Challenge to MOEV’ één uitdaging aan per periode, hier is nog een competitief luik aan gekoppeld. Alle info lees je op www.moev.be/uitdagingen.
 
► 
 
De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen komen eraan! Onze sportatleten voor de Olympische Zomerspelen 2021 in Tokio zijn bijna allemaal gekend. Wij gaan eveneens op zoek naar afgetraind talent maar dan in de wetenschappen. De besten van de Vlaamse olympiades worden afgevaardigd naar de internationale wetenschapsolympiades. Dit jaar zijn er tickets te bemachtigen naar Turkije, Litouwen, Lissabon en Japan. Laat je leerlingen het olympische gedachtegoed ervaren in de wetenschappen en schrijf ze in voor de preselecties op www.vonw.be. Nog geen toegangscode? Contacteer info@vonw.be.
 
► 
 
Op 24 oktober staan de lokalen van UHasselt open voor leerkrachten wiskunde op de Dag van de wiskunde 2020. Prof. Niel Hens opent de dag met een uiteenzetting over 'De rol van wiskunde in de COVID-19 crisis'. Vervolgens bieden we de leerkrachten twee werkwinkels aan over uiteenlopende wiskundige thema's. Afsluiten doen we, voor degenen die wensen, met broodjes (gratis). Het programma is voor leerkrachten secundair onderwijs uit alle graden. 
 
► 
 
Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering, stapt mee in het initiatief Lezen op school en biedt het traject Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school aan. Het traject gaat van start in januari 2021 en loopt tot juni 2022. Basis- en secundaire scholen kunnen zich tot 20 oktober kandidaat stellen voor een begeleidingstraject van Iedereen leest om (verder) te bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving.
 
► 
 
De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) organiseert opnieuw de Grote Voorleesdag voor ouders. Dit is een dag waarop ouderwerkingen en scholen de (groot)ouders uitnodigen om voor te lezen. Deze editie verloopt maximaal digitaal en op afstand. Wie tussen 23 en 27 november 2020 een Grote Voorleesdag organiseert, krijgt een heleboel digitaal promotiemateriaal en maakt bovendien kans op een prachtig boekenpakket! Kriebelt het al? Doe mee aan de Grote Voorleesdag op afstand en schrijf je hier in.
 
► 
 
Op 15 oktober 2020 om 17 uur presenteert het ArtiCULan-team in een webinar hun gemeenschappelijke assessmenttool en good practices voor interdisciplinaire artistieke workshops ontwikkeld met lokale basisscholen. ArtiCULan (Art, Time, Culture and Language) is een samenwerkingsproject van vier Europese partners (België, Spanje, Portugal en Turkije). Het wil een raamwerk opzetten voor artistieke projecten om kinderen in CLIL- en vluchtelingenklassen de mogelijkheid te bieden om kunst te creëren en te communiceren in een krachtige leeromgeving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
Logo Eekhout   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker. Op hun website vind je ook een overzicht van alle nascholingsinitiatieven en een overzicht van hun internationale cursussen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Oproep bevraging virtual reality in het secundair onderwijs
 
UGent en Thomas More onderzoeken in een doctoraatsstudie hoe leerkrachten en leerlingen uit het Vlaams secundair onderwijs kijken naar Virtual Reality in het  onderwijs. Een deel van die studie is een grootschalige, Vlaanderenbrede bevraging bij leerlingen en leerkrachten van de secundaire scholen. Deelnemers kijken naar een filmpje over wat leren met VR precies inhoudt (duurt 4 minuten) en beantwoorden dan enkele vragen over hun percepties op wat ze nu precies hebben gezien. Deelname aan dit onderzoek duurt amper 10 tot 15 minuten. Wanneer een school deelneemt met minstens 150 leerlingen én 20 leerkrachten, maken ze kans op één van de 10 workshops rond VR en AR in de klas, op hun eigen school.
 
Meer informatie? Bekijk de flyer. Interesse om deel te nemen? Laat het hier weten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis schoolbanken en bureaus
 
Schoolbanken   De Oscar Romeroscholen in Dendermonde hebben een tachtigtal schoolbanken en enkele bureaus te geef. Kun je die gebruiken? Bel dan hun technische dienst op 052/25 99 23. Ophalen gebeurt liefst op een woensdagnamiddag op Sas 38 te Dendermonde.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook