Dit is nieuwsbrief 186 van 9 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 186 van 9 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Geen nieuwjaar zonder visioen van Kerstmis
►  Nationale happening internaten: inschrijvingen staan open!
►  Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2019
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Voorjaarsseminarie voor besturen in alle regio’s begin februari
►  Onderwijsplanning modernisering so tweede en derde graad
►  Betaal het restbedrag aan Reprobel uit 2016 zo vlug mogelijk
►  Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2020
►  Schrijf in voor een date met je boekenleverancier
►  Congres Warm Water IV: 11 februari in Brugge en 20 februari in Brussel
Lerenden
►  Herexamens: klassenraden beslissen autonoom
►  Gewijzigde modellen van stageovereenkomst
►  Doorgeven e-mailadressen van ouders aan het CLB
Curriculum & vorming
►  Colloquium buitengewoon onderwijs ‘Buitengewoon sterk!’– inschrijven is nog mogelijk
►  Resonansgroep LLinkid
►  Vorderingsplannen van LLinkid koppelen aan je agenda in Schoolware of Smartschool
►  Regionale vormingsdagen voorjaar 2020 - Het Archief voor Onderwijs + KlasCement
Identiteit & kwaliteit
►  17 februari: dag van de hoop
►  Start to toolbox – internationalisering duurzaam verankeren
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Lancering van thematische fora rond actuele thema’s in en voor onderwijs
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Geen nieuwjaar zonder visioen van Kerstmis
 
Lieven Boeve   Directeur-generaal Lieven Boeve wenst je een inspirerend 2020! En voegt er meteen een wens aan toe voor het hele nieuwe decennium: ook de volgende 10 jaar samen werk maken van geëngageerd, kwaliteitsvol onderwijs voor al onze leerlingen, cursisten en studenten.
 
We kunnen daarvoor rekenen op heel wat collega’s en sympathisanten, die het beste van zichzelf geven voor de kinderen, jongeren en volwassenen die aan onze onderwijsinstellingen zijn toevertrouwd. In de nieuwjaarsbrief bracht hij ook de bezorgdheden omtrent het regeerakkoord ter sprake. Hij gaf hierover meer duiding bij Radio 1 (reservelink).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nationale happening internaten: inschrijvingen staan open!
 
internatenhappening poster   Op woensdagnamiddag 29 april vindt de vijfjaarlijkse nationale happening internaten plaats in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Het is intussen de vijfde keer dat dit feest plaatsvindt voor alle internen van over heel Vlaanderen. Muziek en ontmoeting staan centraal! We verwachten zo’n 4000 jongeren.
 
Meer info en inschrijven vind je op onze webpagina over de internatenhappening.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
 
vondeling  
 
Het 33ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. 
 
Een greep uit de inhoud:
 
 
► 
 
vormingen voor schoolbesturen
 
► 
 
verslag Colloquium directeurs basisonderwijs 27-29 november 2019
 
► 
 
verslag Inspiratiedag secundair onderwijs 11 december 2019
 
► 
 
nieuwe schoolinfrastructuur
 
Op de website vind je ook alle vorige nummers.
 
Voor iedereen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van december 2019:
 
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 10 december 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs – 11 december 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs – 12 december 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 8 januari 2020 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
► 
 
Herexamens in het secundair onderwijs
 
► 
 
Mogelijke vermindering van aantal lesuren in het secundair onderwijs
 
► 
 
Imamopleiding KU Leuven
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw V.K.O. Lochristi-Zaffelare zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Het schoolbestuur VLOT!-vzw Lokeren zoekt een directeur eerste graad.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een
 
 
► 
 
pedagoog (40 %) 
 
► 
 
coördinator administratie en organisatie – 80 % (ad interim)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Voorjaarsseminarie voor besturen in alle regio’s begin februari
 
Begin februari kun je als bestuur in alle regionale centra aan een interessante vormingsavond deelnemen. Kom met meerdere bestuurders en kies jouw twee workshops voor die avond uit de verschillende onderwerpen die we aanbieden. Het aanbod is niet in elke regionaal centrum gelijk.
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsplanning modernisering so tweede en derde graad
 
Over een aantal weken wordt beslist over de samenstelling van de scholengemeenschappen voor een nieuwe periode van zes jaar (2020-2026). De scholengemeenschappen krijgen als opdracht om binnen de grenzen van hun planningsbevoegdheid afspraken te maken over de organisatie van de tweede en de derde graad modernisering secundair onderwijs.
 
Eerder communiceerden we al over de toepassing van de interne planningsprocedure, inclusief de afbakening van de planningsbevoegdheid. Voor die planningsopdracht is intussen nieuwe informatie beschikbaar.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Betaal het restbedrag aan Reprobel uit 2016 zo vlug mogelijk
 
Reprobel   We adviseren onze besturen om de bedragen die in 2016 op de Reprobel-factuur werden ingehouden, nu effectief te betalen. Er is sinds 2016 heel wat veranderd. In het licht van recentere rechtspraak stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de juridische onzekerheid over de wettigheid van de vergoeding aan Reprobel die in 2016 bestond, is weggevallen. Daarmee vervalt ook de reden voor de inhouding. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2020
 
Eind oktober publiceerde de Europese Unie vier verordeningen met nieuwe drempelbedragen voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Met een ministerieel besluit van 20 december 2019 worden die bedragen nu overgenomen in de Belgische koninklijke besluiten op de overheidsopdrachten en concessies. De aangepaste Europese drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en blijven geldig tot 31 december 2021.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf in voor een date met je boekenleverancier
 
handboek  
 
Kom op 31 januari 2020 in Gent kennismaken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs.
 
Op één en dezelfde dag kun je alle leveranciers ontmoeten voor een persoonlijk gesprek van 20 minuten per leverancier. Reserveer tijdig je tijdslot per leverancier die je wenst te spreken.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres Warm Water IV: 11 februari in Brugge en 20 februari in Brussel
 
Warm water   Doorlichting krijgen is altijd een beetje spannend. We willen eigenlijk weten hoe we ervoor staan alvorens de doorlichting langs komt. Met de Monitoringstool krijg je een gratis instrument in handen en ben je de doorlichting een stapje voor. Je kunt direct aan de slag om na te gaan hoe ver je staat met de negen processen die de inspectie van het ministerie van Onderwijs zal bevragen. Tegelijkertijd geeft de Monitoringstool ook de mogelijkheid om de conformiteit met de welzijnswetgeving te laten zien. Schitterend toch?
 
Op het Congres Warm Water IV geven we toelichting over de werking van de Monitoringstool en bespreken we de thema’s, die in de Monitoringstool aan bod komen, uitvoerig. Elke presentator deelt zijn ervaring en de nodige documenten met de deelnemers.
 
 
Prijs: 95 euro per persoon - dagcatering inbegrepen
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Herexamens: klassenraden beslissen autonoom
 
Tijdens de eindejaarsperiode kwamen de herexamens in het nieuws. Het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is in deze discussie genuanceerd en onveranderd (zie punt 6.1 van de APR nr.3). In principe beschikt de delibererende klassenraad, nadat die een leerling een volledig schooljaar heeft begeleid en geëvalueerd, op 30 juni over voldoende informatie om een eindbeslissing te nemen. Wanneer de leraren het toch noodzakelijk vinden om extra gegevens te hebben, bijvoorbeeld bij een onvolledig dossier of bij tekorten die wellicht het gevolg zijn van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden, kunnen bijkomende proeven een nuttig instrument zijn.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde modellen van stageovereenkomst
 
We pasten de modellen van stageovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de gewijzigde regelgeving over arbeidsongevallen aan. Ook de arbeidswegongevallen van stagiairs (de ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk) zijn vanaf 1 januari 2020 gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van de onderwijsinstelling.
 
De geüpdatete modellen vind je op onze website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doorgeven e-mailadressen van ouders aan het CLB
 
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, het normale groei- en ontwikkelingsproces te bevestigen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren, organiseert het CLB systematische contacten waaraan de school actief meewerkt. De systematische contacten moeten wettelijk zo worden georganiseerd dat de aanwezigheid van de ouders wordt aangemoedigd.
 
Om dat te kunnen realiseren kunnen kleuter- en lagere scholen het contactmailadres van de ouders doorgeven aan de CLB’s. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt de scholen om daarbij maximaal met hun CLB samen te werken.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Colloquium buitengewoon onderwijs ‘Buitengewoon sterk!’– inschrijven is nog mogelijk
 
Van 29 tot en met 31 januari 2020 organiseren we het colloquium buitengewoon onderwijs in Vayamundo, Oostende.
 
Wat maakt buitengewoon onderwijs buitengewoon? Wat maakt buitengewoon onderwijs sterk onderwijs? De leerlingen die aan het buitengewoon worden toevertrouwd, stellen de scholen voor bijzondere uitdagingen. Samen zoeken we hoe we goed onderwijs voor die leerlingen vorm kunnen geven. We putten uit recente wetenschappelijke inzichten, we gaan op collegiale consultatie bij elkaar en we verdiepen ons in de kern van buitengewoon onderwijs: handelingsplanning.
 
Zoek jij ook een antwoord op wat buitengewoon sterk onderwijs is? Dan biedt het colloquium een unieke gelegenheid om samen met directies buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders en andere stakeholders te leren, te reflecteren en te netwerken.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Resonansgroep LLinkid
 
LLinkid  
 
Zoals we bij de start van LLinkid al aangaven, starten we een resonansgroep om mee na te denken over de verdere ontwikkeling van onze leerplantool.
 
We doen graag een beroep op een tiental directieleden/ict-coördinatoren/LLinkid-beheerders van onze scholen om een keer per trimester in Brussel samen te komen en mee na te denken over toekomstige ontwikkelingen in LLinkid. 
 
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die echte LLinkid-gebruikers geworden zijn en die dus zeer vertrouwd zijn met het gebruik van vorderingsplannen, doelenkaders ...
 
Geïnteresseerden kunnen zich tot 31 januari 2020 kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier ‘Resonansgroep LLinkid’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorderingsplannen van LLinkid koppelen aan je agenda in Schoolware of Smartschool
 
LLinkid   De vorderingstool in LLinkid stelt leraren in staat op een dynamische manier in te plannen hoe en wanneer ze de leerplandoelen willen realiseren. Daarvoor kun je vorderingsplannen opstellen met daarin één of meerdere activiteiten in één of meerdere weken.
 
De activiteiten zijn nu eenvoudig te koppelen aan een les in de schoolagenda in Smartschool of Schoolware. Voor meer informatie over hoe je een koppeling maakt met LLinkid en activiteiten plant, verwijzen we graag naar de handleidingen van beide schoolplatformen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale vormingsdagen voorjaar 2020 - Het Archief voor Onderwijs + KlasCement
 
Versterk je lessen met audiovisueel materiaal! Wil je graag (nog beter) leren werken met Het Archief voor Onderwijs? Of ben je benieuwd naar de vernieuwde versie van deze online beeldbank, die in het voorjaar van 2020 wordt gelanceerd? Schrijf je dan in voor een gratis vorming op een van de tien locaties.
 
Nog meer inspiratie opdoen? Combineer de workshop van Het Archief voor Onderwijs met een introductie tot leermiddelenplatform KlasCement. Bekijk alle locaties en data en schrijf je in!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
17 februari: dag van de hoop
 
Dag van de hoop  
 
Zuster Jeanne Devos riep 17 februari uit tot internationale dag van de hoop.
 
Dit schooljaar zetten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vele scholen met het jaarthema HANDEN VOL HOOP helemaal in het teken van de pedagogie van de hoop.
 
Geeft jouw school op 17 februari ook een teken van hoop? Een scenario en tips helpen je voor een duidingsmoment.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Start to toolbox – internationalisering duurzaam verankeren
 
Doet jouw school of organisatie aan internationalisering? Stuur je leraren en vormingsmedewerkers op buitenlandse nascholing? Gaan jouw leerlingen of cursisten op buitenlandse stage? Delen jouw leerlingen een project met leerlingen of cursisten in het buitenland? Maak al die initiatieven duurzaam en veranker ze in je beleid.
 
Ontdek op 16 januari en 6 maart 2020 in Brussel de toolbox die Alden Biesen samen met Europahuis Ryckevelde ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Vorming. In een gratis workshop van 2,5 uur gidsen ze je door de toolbox waarna je klaar bent om er zelfstandig met jouw collega's mee aan de slag te gaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Lancering van thematische fora rond actuele thema’s in en voor onderwijs
 
Het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) wil een platform zijn voor al wie in Vlaanderen, vanuit welke discipline dan ook, actief bezig is met onderwijsonderzoek, maar ook voor wie vanuit het beleid of vanuit het onderwijsveld in onderwijsonderzoek geïnteresseerd is.
 
Onderwijsonderzoekers in Vlaanderen zijn verbonden aan tal van kennisinstellingen, faculteiten en onderzoeksgroepen, praktijkgerichte expertisecentra of (professionele) lerarenopleidingen. Onderwijsonderzoekers voeren op verschillende locaties in Vlaanderen onderzoek naar uiteenlopende onderwijsthema’s en vraagstukken. Het nieuwe bestuur van VFO lanceert thematische fora rond actuele thema’s in en voor onderwijs om zo met elkaar in contact te treden.
 
Je bent welkom om zelf als onderwijsonderzoeker, leraar of docent een bijdrage te leveren aan de thematische fora met een wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoeksproject of een praktijkcase. De deadline voor het indienen van een abstract is voor alle thematisch fora maandag 10 februari om 17 uur. Schrijf je in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Werk mee aan een duurzame wereld en neem een kijkje in Teach for SDG’s, een inspiratiegids voor scholen rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals of SDG’s). De SDG’s maken deel uit van het wereldplan voor een duurzame wereld in 2030. Scholen kunnen hun leerlingen op weg helpen door ze te informeren, te sensibiliseren en te leren dat ze zelf ook actie kunnen ondernemen voor duurzame verandering.
 
► 
 
Op dit moment is het binnen onderwijs niet alleen een grote uitdaging om kwalitatieve leraren aan te trekken, maar ook om hen te behouden en zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Om dat mogelijk te maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de loopbaankeuzes van leraren en andere onderwijsprofessionals. Dat is het doel van één van de onderzoeksprojecten van het Steunpunt voor ONderwijsOnderzoek (SONO). In het kader van dat onderzoek over loopbanen van onderwijsprofessionals organiseert SONO in januari 2020 focusgroepgesprekken. Daarvoor hebben wij jóuw hulp nodig!
 
► 
 
Je nieuwe, rode Lerarenkaart ligt op jou te wachten. De meeste onderwijsprofessionals pikken hun kaart gratis op in de plaatselijke bibliotheek. Abonnees van Klasse Magazine kregen hun kaart bij het decembernummer. Tik je stamboeknummer (je kaartnummer van vorig jaar) in op www.waarismijnlerarenkaart.be en ontdek waar jouw Lerarenkaart sinds 23 december klaarligt. Je ziet er ook de openingsuren van je bib en of je recht hebt op een Lerarenkaart.
 
► 
 
In het voorjaar van 2020 kunnen scholen deelnemen aan zeven leermomenten met de thematiek ‘bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen’. Via die leermomenten ondersteunen MOEV en de Ambrassade scholen die op hun speelplaats enerzijds meer bewegingsuitdagingen willen bieden en anderzijds die ruimte willen openstellen voor het jeugdwerk en de buurt. 
 
► 
 
In het voorjaar van 2020 plant CodesCool Junior meer dan 20 workshops voor kleuterleiders, directiemedewerkers en zorgleraren die concrete hints en tips willen over computationeel denken met kleuters in de kleuterschool. Ze starten met een algemene situering van 21ste eeuwse competenties, computationeel denken en codeervaardigheden, om vervolgens een breed aanbod van educatieve robotjes, apps en sites te belichten. Afsluiten doen we met een aantal ‘unplugged activities’: codeerspelletjes die je direct in je kleuterklas kunt gebruiken en waarvoor je geen computer of tablet nodig hebt. Schrijf je in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
School Zonder Racisme vzw zoekt een educatief medewerker (80 %).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook