Dit is Nieuwsbrief 107 van 11 januari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 107 van 11 januari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwjaarswensen directeur-generaal
►  Geen telefonische permanentie op vrijdagmiddag 12 januari 2018
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  BOS-vormingen rond BOS & personeel en BOS & financiën
►  Europese drempelbedragen aangepast
►  Voordeel alle aard: daling forfaits
►  Kosten neerlegging jaarrekening
Personeel
►  Het grote tijdsonderzoek bij leraren
►  Stand van zaken 'Verenigingswerk'
►  Initiatie personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
►  Aanvullende eindejaarspremie MVD-Personeel
►  Nieuw arbeidsreglement MVD-personeel
Lerenden
►  Nieuwe regelgeving over getuigschrift basisonderwijs wellicht een schooljaar uitgesteld
Curriculum & vorming
►  Zin in … IDP 2018: jij schreef je toch ook al in?
►  Nieuw oefenmateriaal Zin in leren! Zin in leven!: leerplanpuzzel en krachtlijnen
►  Voorscholingstraject ‘Met de modernisering aan de slag in de eerste graad’
►  Kandidaatstelling scholen duaal leren 'Schoolbank op de werkplek' 2018-2019
►  Derde editie Vlaamse CLIL-studiedag op 20 februari 2018
►  Een warme oproep tot deelname aan MICTIVO
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwjaarswensen directeur-generaal
 
Lieven Boeve  
 
Beste wensen voor een inspirerend 2018!
 
Er is veel goeds te melden over het voorbije jaar. Ons nieuw leerplan Zin in leren! Zin in leven! werd goedgekeurd. Basisscholen maken er de komende drie jaar stevig werk van. Dat is de eerste vrucht van een nieuwe generatie leerplannen. Ook voor het secundair onderwijs zijn we volop aan de slag. Op 1 september 2019 willen we immers klaar staan om de modernisering aan te vatten. Via de leerplannen krijgt ons pedagogisch project van de katholieke dialoogschool handen en voeten tot op de klasvloer. 
 
Ook voor onze netwerkorganisatie wordt 2018 een belangrijk jaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen telefonische permanentie op vrijdagmiddag 12 januari 2018
 
Op vrijdagmiddag 12 januari 2018 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Er is dan geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mails zo snel mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
VONDeling   Het 25e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere een nieuwjaarsbrief, info over vormingen voor schoolbesturen en de komende verkiezingen ...
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 10 januari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Noodkreet van leerlingenbegeleiders
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
BOS-vormingen rond BOS & personeel en BOS & financiën
 
BOS   In de loop van de maand februari vindt er in elke regio een avond plaats waarop elke bestuurder de keuze heeft om twee vormingen te volgen: BOS & Personeel of BOS & fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten. Wens je beide vormingen te volgen, dan kun je ook in een andere regio aansluiten. Er zijn in alle regio’s nog plaatsen beschikbaar! Schrijf je tijdig in, zodat we voldoende plaats in de lokalen en de nodige documentatie voor iedereen kunnen voorzien.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europese drempelbedragen aangepast
 
Op 28 december 2017 verscheen het ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsregels in meerdere koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad. Dat ministerieel besluit past de drempelbedragen voor overheidsopdrachten aan in de Belgische wetgeving. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Wat zijn de nieuwe bedragen?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voordeel alle aard: daling forfaits
 
Vanaf 1 januari 2018 dalen de forfaits die vermeld moeten worden op de fiches 281.10 of 281.20 voor het kosteloos ter beschikking stellen van laptops, internetverbindingen, mobiele telefoon en telefoonabonnementVoor de meeste voordelen van alle aard heeft de overheid een forfaitair bedrag bepaald voor de belasting van het voordeel. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de volgende forfaitaire bedragen van toepassing.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kosten neerlegging jaarrekening
 
Grote en zeer grote vzw’s zijn verplicht hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De kosten van de neerlegging zijn afhankelijk van de manier waarop de jaarrekening wordt neergelegd. Hoeveel bedragen de neerleggingstarieven in euro vanaf 1 januari 2018?
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Het grote tijdsonderzoek bij leraren
 
het grote tijdsonderzoek   Vanaf 22 januari 2018 krijgen alle leraren uit het basis- en secundair onderwijs de kans om een week lang hun tijdsbesteding te registreren, zowel professioneel (lessen voorbereiden, lesgeven, correcties, vergaderingen …) als privé (huishoudelijke taken, ontspanning …). De registratie gebeurt via Het Grote Tijdsonderzoek.
 
In een gerichte mailing worden directies meer in detail geïnformeerd over het onderzoek en worden leraren uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stand van zaken 'Verenigingswerk'
 
Normaal zou vanaf 1 januari 2018 het nieuwe systeem van verenigingswerken ('het onbelast bijverdienen') ingaan. De wet zou eind december 2017 worden gestemd. Door de kritiek op het systeem en een mogelijk belangenconflict met de gemeenschappen werd de stemming uitgesteld. Voorlopig staat het dossier dus on hold.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatie personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 
We bieden een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs inwerken. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt en wordt een overzicht gegeven van de mogelijke verlofstelsels vanaf 1 september 2017.
 
De vorming vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018. Inschrijven is gratis.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvullende eindejaarspremie MVD-Personeel
 
Scholen kunnen vanaf nu de aanvraag voor de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie van december 2017 voor contractuele personeelsleden indienen. Je kan het document tot en met 28 februari 2018 indienen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw arbeidsreglement MVD-personeel
 
Op 30 november 2017 keurde het paritair subcomité 152.01 een nieuw model van arbeidsreglement voor het arbeiderspersoneel goed. Inhoudelijk is het model niet veranderd. De wijzigingen hebben het arbeidsreglement in overeenstemming gebracht met gewijzigde wetgeving. Het nieuwe model vind je terug onder het thema 'Algemeen reglement en arbeidsreglement contractuele personeelsleden'. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuwe regelgeving over getuigschrift basisonderwijs wellicht een schooljaar uitgesteld
 
De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt uitgesteld naar het schooljaar 2018-2019. Dat onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement. De maatregel wordt uitgesteld omwille van de nauwe samenhang met de nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het secundair onderwijs. Die nieuwe toelatingsvoorwaarden worden ook verschoven naar het schooljaar 2018-2019. Voor dit schooljaar wijzigt er dus niets ten opzichte van het vorige schooljaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in … IDP 2018: jij schreef je toch ook al in?
 
IDP   Voor de kerstvakantie gingen de inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) open. Op onze IDP-website kun je volgen hoeveel leerlingen ondertussen al ingeschreven zijn. Vorig jaar namen meer dan 61 000 leerlingen deel!
 
Op de website vind je trouwens ook heel wat nuttige informatie over IDP, zoals voorbeeldrapporten, achtergrondartikels en vragen uit de database. Ook de data waarop de proeven dit schooljaar plaatsvinden, vind je terug op de IDP-website. Neem dus zeker een kijkje.
 
Hoe neem je deel?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw oefenmateriaal Zin in leren! Zin in leven!: leerplanpuzzel en krachtlijnen
 
Zill   Om met jouw schoolteam of collega’s thuis te komen in de opbouw en begrippen van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill), kun je gebruikmaken van twee nieuwe producten in ons ondersteuningsaanbod:
 
 
► 
 
Een leerplanpuzzel met 180 kaarten
 
► 
 
Een set van 20 kaarten rond de krachtlijnen en uitgangspunten van Zill
 
Je kunt beide publicaties bestellen via de bestelpagina voor het basisonderwijs. Scholen die behoren tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen 30 procent korting op de aangegeven verkoopprijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorscholingstraject ‘Met de modernisering aan de slag in de eerste graad’
 
Al heel wat deelnemers schreven zich in voor het voorscholingstraject dat we inrichten in het kader van de modernisering secundair onderwijs. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor wie nu nog wil inschrijven. Op de website nascholing.be vind je uitleg over de inhoud van het traject.
 
Scholen die zich al ingeschreven hebben, kunnen, als zij dat wensen, vanaf nu hun aantal deelnemers uitbreiden. De beperking tot zes personen wordt opgeheven. Voor de introductiedagen richten we ons op directies, middenkader en leraren, voor de verdiepingsdagen ligt de focus op middenkader en leraren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kandidaatstelling scholen duaal leren 'Schoolbank op de werkplek' 2018-2019
 
De organieke uitrol van het duaal leren gaat van start op 1 september 2019. Dat betekent dat scholen voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kunnen werken in het kader van het proefproject 'schoolbank op de werkplek'. Vanaf 2019-2020 worden alle nieuwe en lopende studierichtingen duaal organiek.
 
In het document 'Kandidaatstelling scholen duaal leren 'Schoolbank op de werkplek' 2018-2019' vind je terug welke opleidingen onder voorbehoud van bekrachtiging bij middel van een Besluit van de Vlaamse Regering volgend schooljaar kunnen worden ingericht. Omdat we de geselecteerde scholen en centra de mogelijkheid willen geven om daarover op tijd met de buitenwereld te communiceren, vragen we de belangstellende scholen en centra om zich – voorafgaand aan de definitieve toewijzing na indiening van alle documenten – kandidaat te willen stellen tegen uiterlijk woensdag 28 februari 2018. Je vindt alle informatie in het document 'Kandidaatstelling scholen duaal leren 'Schoolbank op de werkplek' 2018-2019'.
 
Voor verdere info kun je contact opnemen met Eddy Van Autreve.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Derde editie Vlaamse CLIL-studiedag op 20 februari 2018
 
CLIL   De derde editie van de Vlaamse studiedag over Content and Language Integrated Learning (CLIL) op 20 februari 2018 verwelkomt leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen. Je ziet er internationaal CLIL-expert Peeter Mehisto aan het werk en kunt er praktische ideeën oppikken tijdens de presentaties, panelgesprekken en (vak)workshops. Je kunt je inschrijven via de inschrijvingspagina 'CLIL: het leven zoals het is'
 
Het Departement Onderwijs organiseert de dag in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een warme oproep tot deelname aan MICTIVO
 
MICTIVO (Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs) wordt dit schooljaar voor de derde keer afgenomen in opdracht van het Departement Onderwijs. Het is een vijfjaarlijks onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven en de Universiteit Gent. De bedoeling is om de huidige stand van zaken op het gebied van ICT-beleid, ICT-integratie, ICT-infrastructuur, mediawijsheid … in de Vlaamse scholen in kaart te brengen en de evolutie ten opzichte van 2007 en 2012 te schetsen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Ontdek de nieuwe campagne ‘Help honger de wereld uit’ tijdens één van de vormingsmomenten voor leraren. Je krijgt er heel wat praktische lessuggesties, tips en ideeën om de campagne vorm te geven op jouw school. Schrijf je (gratis) in voor een lanceermoment van Broederlijk Delen.
 
► 
 
Move tegen pesten zit in een nieuw jasje: STIP IT. Met STIP IT wil Ketnet alle kinderen en jongeren overtuigen dat pesten heel fout is.
 
► 
 
Hoe breng je poëzie in het basisonderwijs? Schrijf je in voor de Poëziesterren!
 
► 
 
Op zoek naar lesmateriaal en boekentips rond leesplezier en leesbevordering in de basisschool? Dan is het Netwerk Lezen op School iets voor jou!
 
► 
 
Droom jij van meer groen en avontuur op je speelplaats? Kom dan naar de MOS-infoavond 'Vergroen je school' op 23 januari 2018 in het PIME in Lier. Tijdens deze infosessie kom je te weten hoe je het vergroeningsproces doordacht aanpakt en krijg je tips en tricks om er een echt succes van te maken. Deelnemen is gratis, inschrijven kan nog tot 18 januari.
 
► 
 
Het Fonds Aurore Ruyffelaere organiseert op 29 januari 2018 de studiedag 'Actief burgerschap & maatschappelijke betrokkenheid' in Brussel.
 
► 
 
LIEN-Vlaanderen organiseert een studiedag met workshops voor leraren op 31 januari 2018 in Gent en op 7 februari 2018 in Hasselt.
 
► 
 
UCLL Leuven organiseert op 5 februari 2018 een dag vol workshops en presentaties over ICT, STE(A)M, mediawijsheid, educatieve technologie ... Ideaal voor je professionalisering op vlak van ICT. Bekijk het programma.
 
► 
 
Op 21 februari 2018 vindt in Brussel het EduNext Leerfestival plaats. Directeuren, leraren en leerlingen uit Vlaamse en Nederlandse scholen vertellen hoe de leerlingen in hun school eigenaar geworden zijn van hun leerproces en hoe zij onderwijstransformatie realiseren. Naast de praktijkvoorbeelden, kun je ook verschillende lezingen over innovatie in het onderwijs volgen. Bekijk het gedetailleerde programma.
 
► 
 
Tijdens de conferentiereeks 'Geloven gaat verder. Getuigenissen van mensen van het dekenaat Oostende' vertellen bekende christenen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. De conferenties vinden plaats op 22 februari, 22 maart en 19 april 2018, telkens om 19.30 uur.
 
► 
 
Odisee organiseert een inspiratiedag over aanvangsbegeleiding in het onderwijs 'Start to teach' op 28 februari 2018 in Aalst.
 
► 
 
We verspreiden graag deze first call voor de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 14-jarigen op dinsdag 5 juni 2018. De studie- en ontmoetingsdag richt zich tot Vlaamse onderzoekers, beleidsmakers, opleiders, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerde professionals.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
De Examencommissie voor het Secundair Onderwijs van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt een examinator/toetsontwikkelaar Engels (gedetacheerde leraar).
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een onderwijsondersteuner met focus op curriculumontwikkeling en TE-learning.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst de vorming Hechtingsstoornissen – Maaike De Corel in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook