Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Ben jij al ‘genereus ambitieus’?
 
Genereus ambitieus  
 
Op 22 januari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn tweede ledencongres Genereus ambitieus.
 
Al meer dan 1 300 bestuurders en directeurs schreven zich in. Hoor jij daar al bij?
 
We bieden die dag een boeiend programma dat door, voor en met onze leden is uitgewerkt.
 
Wil jij weten
 
 
► 
 
hoe we de lat hoog leggen voor iedereen?
 
► 
 
hoe we jonge mensen uitdagen te worden wie ze kunnen en willen zijn?
 
► 
 
wat kwaliteitsvol besturen in de praktijk inhoudt? 
 
► 
 
welke verwachtingen wij formuleren ten aanzien van de Vlaamse regering? 
 
Schrijf je dan snel in en verover de laatste plaatsen in de Koningin Elisabethzaal!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programma congres
 
 
► 
 
8.30 uur: Verwelkoming met koffie
 
 
► 
 
9.30 – 10 uur: Samen kiezen voor katholiek onderwijs
Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. We presenteren onze nieuwe engagementsverklaring en spreken samen dat engagement en die verwachtingen uit.
 
 
► 
 
10 – 11.15 uur: Ambitieus onderwijs voor iedereen
De lat hoog voor iedereen! Praktijkverhalen van directies, leraren en leerlingen geven aan wat nodig is om dat te realiseren. De getuigenissen en interviews maken ook duidelijk op welke barrières de leerlingen botsen en hoe directies, leraren, leerlingen en ouders daar samen mee omgaan. Leerlingen die goesting hebben om te leren, leren beter.
 
 
► 
 
11.15 – 12.30 uur: Vorming, meer dan opleiding
Katholiek onderwijs is kwaliteitsvol onderwijs. We dagen jonge mensen uit te worden wie ze kunnen en willen zijn, en we vormen ze in samen-leven. Hoe gebeurt dat in de praktijk? Besturen, directies en leraren vertellen hoe ze van hun school een katholieke dialoogschool maken: scholen waarin leraren en leerlingen elkaars tochtgenoot zijn.
 
 
► 
 
12.30 – 14 uur: Broodjeslunch
Tijdens de lunch kun je onze beurs bezoeken en heb je de kans om de dieren in de Zoo gratis te gaan bewonderen.
 
 
► 
 
14 – 14.20 uur: Hoop doet leren
We staan in een lange traditie van geïnspireerd onderwijs. Ook vandaag zetten we die verder. En het is de hoop die ons drijft. Want hoop doet niet alleen leven, hoop doet leren.
 
 
► 
 
14.20 – 15.35 uur: Kwaliteitsvol besturen in de praktijk
Wat is kwaliteitsvol besturen in de praktijk? Hoe maken bestuurders en schoolleiders dat elke dag waar? Waar lopen ze tegenaan? Welke tips hebben ze voor hun collega’s? Maar ook: hoe werken we beter samen onder één bestuur? We stellen de nieuwe Gids voor BESTUREN voor, naast een tool voor sterk bestuur (Koning Boudewijnstichting), en geven een update van onze BOS-monitor.
 
 
► 
 
15.35 – 16.30 uur: Gedreven, geprikkeld, gedragen!
Tot slot zetten we onze dienstverlening in de kijker, lichten we ons memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering toe, en zet onze directeur-generaal onze genereuze ambities stevig in de verf: "Gedreven, geprikkeld, gedragen!". 
 
 
► 
 
16.30 – 18 uur: Netwerkmoment
De receptie biedt je de gelegenheid om met elkaar of met medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen na te kaarten.
 
Kurt Van Eeghem presenteert ons congres. Verschillende scholen werken mee aan het congres onder andere om het muzikaal op te luisteren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in
 
Overtuigd? Schrijf je dan nog snel in, ten laatste op vrijdag 11 januari 2019. 
 
Banner genereus ambitieus
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook