Dit is Nieuwsbrief 48 van 18 augustus 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 48 van 18 augustus 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Algemeen

 
 
Publicatie Katholiek onderwijs in België
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en SeGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique) vroegen een tweetalig team van 27 academici om de veranderende historische identiteit(en) van het katholiek onderwijs in België in kaart te brengen.
 
Het boek 'Katholiek onderwijs in België. Identiteiten in evolutie, 19de-21ste eeuw', onder redactie van Jan De Maeyer en Paul Wynants, is het resultaat van dat collectief onderzoek. Het biedt een levendig panorama van praktijken en culturen binnen alle types katholiek onderwijs (buiten de universiteit): van kleuterschool tot hogeschool, van klassieke humaniora tot beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs, van prestigieus internaat tot bescheiden dorpsschool.
 
Dit is de flyer met inhoudstafel en bestelformulier. Indien je voor 31 augustus bestelt, kost het boek – 576 blz., rijkelijk geïllustreerd – 30 euro. Nadien betaal je 49 euro.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft deze vacatures:
 
 
► 
 
deeltijds vakbegeleider economie en SEI - regio Antwerpen en Mechelen-Brussel
 
► 
 
pedagogisch begeleider zachte sector - studiedomein welzijn & maatschappij (met inbegrip van HBO5 verpleegkunde) - Dienst Curriculum & vorming
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Postgraduaat schoolbeleid
 
Een school leiden vraagt om heel wat specifieke competenties. Het Centrum voor Andragogiek (CVA), verbonden aan de Universiteit Antwerpen, ondersteunt startende directieleden uit het secundair onderwijs bij deze boeiende maar complexe opdracht en biedt, in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, een driejarige basisopleiding aan waarin alle aspecten van schoolbeleid toegelicht en verkend worden. Voor een uitgebreid programma- en dataoverzicht kunt u terecht op de website van het Centrum voor Andragogiek vzw.
 
Het komende schooljaar starten opnieuw minstens twee groepen in het eerste jaar. Groepskeuze kan op basis van de best passende data. Inschrijven kan tot 5 september 2016. Wilt u zeker zijn van een plaats in de groep van uw voorkeur, dan raden we aan zo snel mogelijk in te schrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 7 juli 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Duaal leren
 
► 
 
Waarborgregeling M-decreet
 
► 
 
Middelen klimaatbeleid voor schoolgebouwen
 
► 
 
Damesakkoord Vlaanderen-Nederland
 
► 
 
Universitair Ziekenhuis Gent en Optima Bank
 
► 
 
Lerarentekort in Brussel en Vlaamse Rand tegen 2020
 
► 
 
Hoogbegaafde leerlingen
 
► 
 
Kostprijs van studeren in hoger onderwijs
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de afgelopen weken door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze vacature:
 
De UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen zoekt in het kader van een detacheringsopdracht een projectmedewerk(st)er Onderwijs en Ondernemen (met standplaats Oost- of West-Vlaanderen).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord 2016-2017: tekort of overschot aan uren-leraar
 
Tijdens het schooljaar 2016-2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Als je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kunt krijgen, dan kun je dat signaleren aan de Dienst Personeel. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.
 
Secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket kunnen die overdragen ('bufferen') naar het volgende schooljaar, maar ze kunnen die net zo goed uitlenen aan een school die te weinig uren heeft. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
De Dienst Personeel treedt op als makelaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen. Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen, neem dan contact op met Jan Van De Wielle, tel. 02 507 06 83.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vergoeding voor toezicht of busbegeleiding voor personeelsleden in loopbaanonderbreking
 
Omdat er twijfel over bestond of de onderbrekingsuitkeringen voor loopbaanonderbreking kunnen worden gecombineerd met de vergoedingen die personeelsleden ontvangen voor toezicht (in het basisonderwijs) of voor het begeleiden van leerlingen in het leerlingenvervoer, heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aangedrongen op duidelijkheid. Een e-mail van de RVA heeft ons dan het volgende bevestigd: “Het KB van 28 november 1969 stelt in artikel 19 §2, 9° dat de vergoedingen voor het toezicht in het kleuter- en lager onderwijs of voor de begeleiding van leerlingen in het leerlingenvervoer, toegekend aan leden van het onderwijzend of ander personeel die het bedoelde toezicht of de begeleiding bij wijze van bijkomende prestatie verrichten, niet worden aangemerkt als loon. Bijgevolg kan men deze “onkostenvergoedingen” cumuleren met het recht op onderbrekingsuitkeringen.”
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt. De vorming vindt plaats op dinsdag 20 september en wordt op donderdag 22 september herhaald, telkens in de voormiddag. Inschrijven is gratis.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Update mededeling over betwisting van evaluatiebeslissingen
 
De mededeling over betwistingen van evaluatiebeslissingen in het secundair onderwijs is lichtjes aangepast aan recente uitspraken van de Raad van State. Je vindt de tekst op onze website bij het thema Evaluatie en studiebekrachtiging (aanmelden vereist).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
V-eSperAnZa - verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
 
Ben je met het schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoekende rond concrete leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van je leerlingen scherp krijgen? Wil je nog meer verbindend samenwerken met alle betrokkenen aan de ondersteuning voor jullie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de brede basiszorg en verhoogde zorg op je school meer uitdiepen?
 
Het V-eSperAnzA-nascholingstraject biedt antwoorden op die vragen. We willen samen met je schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoeken naar een nascholing op maat. We brengen de beginsituatie van de school in kaart en vertrekken vanuit die startpositie. De groei van het team krijgt daarin een belangrijke plaats.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Taalbeleid in het BuO
 
In het nascholingstraject Taalbeleid in het BuO verankeren schoolteams het doelgericht en cyclisch proces van hun taalbeleid. De nascholing is teamgericht en wordt in de school georganiseerd en staat open voor alle types van het BuBaO en BuSO scholen (ASV én BGV).
 
Er is nog slechts één plaats vrij.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht: bezinnende diamontage bij de jaargang
 
Het startnummer van de jaargang ‘Er zit muziek in!’ en het septembernummer ‘Mee componeren’ kreeg je eerder toegezonden in bijlage bij Forum nr. 6 van juni. Je vindt ze ook online.
 
Heb je ook de jaaraffiche een plaats gegeven?
 
Om het schooljaar bezinnend met Leeftocht te beginnen, staat er nu bovendien een PowerPointpresentatie voor je klaar. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook