Dit is Nieuwsbrief 76 van 30 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 76 van 30 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige paasvakantie!
►  Vacature stafmedewerker evaluatie/IDP in team basisonderwijs
►  Organisatie van het begin van het schooljaar 2017-2018
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Verlenging overgangsmaatregel GON type 9
Personeel
►  Twee cvo’s stellen nog uren ter beschikking
►  Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016
Lerenden
►  Aangepaste modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2017-2018
►  Revalidatie tijdens de lestijden/lesuren
Curriculum & vorming
►  Nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering i.v.m. de modernisering so
►  Uitnodiging 1e LIEN-congres op 23 en 24 mei 2017
►  Speelbank.be viert zijn tweede verjaardag!
►  Onderwijsbevoegdheid cvo's in penitentiaire instellingen
►  Projectoproep ‘Scholen in beweging’
►  Uitreiking onderliggende certificaten
►  Bevraging opleidingsprofielen
►  Vereiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen afgeschaft
►  Leerplantoelichting natuurwetenschappen en toegepaste biologie derde graad tso/kso
►  Inspiratiedag PAV - Vitamine P: laatste plaatsen
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht april 2017: Orkest en instrumenten
►  Vasten: bezinningsimpuls 4
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige paasvakantie!
 
pasen  
 
Wij wensen je een deugddoende paasvakantie toe. Van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 2017 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel bereikbaar in een beperktere bezetting. In de tweede week van de paasvakantie zijn onze diensten gesloten. 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 20 april 2017.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker evaluatie/IDP in team basisonderwijs
 
vacature   Heb je ervaring in toetsontwikkeling en voeling met het basisonderwijs? Klinkt het begrip Interdiocesane Proeven (IDP) je bekend in de oren? Ben je bovendien enthousiast over het nieuwe leerplanconcept basisonderwijs? Heb je interesse om de nieuwe evaluatiebox die we de komende periode zullen uitwerken mee vorm te geven? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst zo snel mogelijk een stafmedewerker IDP aan te werven ter vervanging van een collega in zwangerschapverlof. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Organisatie van het begin van het schooljaar 2017-2018
 
  Vorige week waren er in de pers heel wat vragen rond de start van het schooljaar. Dat valt dit jaar samen met het islamitische Offerfeest. We bezorgen je het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 23 maart 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Koninklijk Conservatorium Brussel
 
► 
 
Bekwaamheidsbewijzen
 
► 
 
Pestproblematiek
 
► 
 
Examencommissie als alternatief naar diploma
 
► 
 
Oriënteringsproef Columbus
 
► 
 
Evaluatie van het Gamefonds
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Verlenging overgangsmaatregel GON type 9
 
Op 1 september 2015 trad het M-decreet in werking. Het Bureau van het toenmalige VVKBuO besliste dat in de toekomst enkel scholen die ook op de school zelf type 9 inrichtten GON konden blijven aanbieden voor leerlingen met ASS.
De beslissing ging gepaard met een overgangsmaatregel die scholen zonder intern aanbod voor type 9 toeliet hun huidige GON-ASS-werking verder te zetten gedurende twee schooljaren (2015-2016 en 2016-2017).
 
In afwachting van meer duidelijkheid over het uitvoeringsbesluit betreffende de nota van de minister van onderwijs over het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het moment van inwerkingtreding hiervan, besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om deze overgangsmaatregel te verlengen voor het schooljaar 2017-2018. Dit om binnen betrokken scholen ruimte en rust te creëren en hen de kans te bieden hun expertise verder uit te bouwen en te borgen. In afwachting van meer duidelijkheid, kunnen de betrokken scholen dus nieuwe leerlingen voor GON type 9 aanvaarden. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Twee cvo’s stellen nog uren ter beschikking
 
Cvo Miras en cvo TNA hebben dit schooljaar nog heel wat leraarsuren over die ze niet meer kunnen inzetten. Beide cvo’s stellen die uren ter beschikking van cvo’s die die uren nog dit schooljaar zouden kunnen gebruiken, om die dan volgend schooljaar terug te krijgen. Ben je geïnteresseerd, neem dan snel contact op met Carmen Wullaert van cvo Miras (carmen.wullaert@miras.be; 0476 23 66 62) of met Kristof Van Alboom van cvo TNA (kristof.vanalboom@cvo.tna.be; 03 226 33 95).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016
 
eindejaarspremie   Momenteel voeren we de terugbetaling uit van de aanvullende eindejaarspremie voor de arbeiders van PC 152. De uiterste indiendatum voor het aanvragen van de terugbetaling was 28 februari 2017. We stellen vast dat heel wat scholen, centra en internaten de aanvraag nog niet in orde gebracht hebben. Daarom een warme oproep om het aanvraagformulier zo snel mogelijk in te dienen. De scholen die het formulier al hebben doorgestuurd naar eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be, hoeven dit niet nogmaals te doen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepaste modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2017-2018
 
De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2017-2018. De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema School- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Revalidatie tijdens de lestijden/lesuren
 
Een aantal ouders en leerlingen doet een beroep op schoolexterne hulpverleners. Zij stellen daarbij vaak de vraag aan de school om de revalidatie tijdens de lestijden/lesuren te laten plaatsvinden. In de mededeling 'Revalidatie tijdens de lestijden' bij het thema schoolorganisatie situeren we de revalidatie binnen het ruime kader van zorg voor de leerling. Vervolgens lichten we de drie situaties toe waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden/lesuren kunnen plaatsvinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering i.v.m. de modernisering so
 
Op vrijdag 24 maart keurde de Vlaamse Regering een mededeling goed m.b.t. de modernisering so. Die bevat aanpassingen aan de voorgestelde basisopties in de eerste graad en aan de matrix in de tweede en de derde graad so. Hoewel de aanpassingen aan de matrix niet tegemoetkomen aan de bijsturingen waar de Raad van Bestuur op aandrong, zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen binnen de krijtlijnen van het politieke akkoord de modernisering gestalte geven en ondersteunen vanuit een zorg voor de leerling en met aandacht voor getrapte studiekeuze, transparantie en coherentie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging 1e LIEN-congres op 23 en 24 mei 2017
 
LIEN   Het Lerend Inspirerend Eerstegraads Netwerk (LIEN) organiseert op 23 en 24 mei in Blankenberge een congres over het nieuwe leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!' en de gevolgen daarvan voor de eerste graad. Gedurende twee dagen wordt in schooloverstijgende en schooleigen werksessies dieper ingezoomd op het thema. Kris De Ruysscher en Lut Favoreel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen leiden het congres in. De tweedaagse is bedoeld voor directies en leraren van eerstegraadsscholen of middenscholen, directies van het basisonderwijs, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders. Je kan online inschrijven op de website van LIEN Vlaanderen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Speelbank.be viert zijn tweede verjaardag!
 
Dit jaar viert de Speelbank zijn tweede verjaardag. Om dat te vieren, wordt er een mobiele versie van Speelbank.be gelanceerd. Op Speelbank.be vind je niet alleen inspiratie voor tal van speelactiviteiten en speeltips, maar kun je ook zelf je favoriete spelactiviteiten toevoegen. Tijdens de verjaardagweek wordt er een nieuwe speeltip en een nieuwe wedstrijd gelanceerd.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsbevoegdheid cvo's in penitentiaire instellingen
 
De regelgeving omtrent aanvragen voor onderwijsbevoegdheid is sinds 1 januari 2017 veranderd. In het decreet staat hierover (onder andere) deze passage: “Vanaf 1 september 2017 wordt de onderwijsbevoegdheid van een centrum voor volwassenenonderwijs per vestigingsplaats toegekend onder de vorm van een studiegebied voor het secundair volwassenenonderwijs, een opleiding voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding. Een centrum voor volwassenenonderwijs kan uitsluitend in de vestigingsplaatsen waarvoor de onderwijsbevoegdheid is toegekend, de betreffende opleidingen organiseren. Voor de uitoefening van de onderwijsbevoegdheid wordt een penitentiaire inrichting als een afzonderlijke vestigingsplaats beschouwd.”
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Projectoproep ‘Scholen in beweging’
 
sport   Wil je samen met je schoolteam, leerlingen en ouders de handen in elkaar slaan om een gezonde leer- en leefomgeving te creëren? Neemt je school initiatieven op het vlak van het stimuleren van beweging? Of plan je nog bijkomende initiatieven? 
 
Dan is je kandidatuur voor het project 'Scholen in beweging', dat meer beweging in de secundaire scholen wil stimuleren, zeker het overwegen waard! We bezorgen je de projectoproep van het Departement Onderwijs en Vorming met een korte situering, de selectiecriteria en de in te vullen projectfiche. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitreiking onderliggende certificaten
 
Een centrum kan volgens de regelgeving enkel een studiebewijs uitreiken aan een cursist, dus bijvoorbeeld niet aan een oud-cursist. In het decreet volwassenenonderwijs (art.2, 10°) wordt een cursist omschreven als “een deelnemer aan het volwassenenonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is”. Je vindt meer informatie in het document 'Volwassenenonderwijs – uitreiking onderliggende certificaten'. Bij vragen of twijfels kun je uiteraard altijd terecht bij Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bevraging opleidingsprofielen
 
In het kader van de inter-nettensamenwerking organiseren de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) ook dit jaar een bevraging bij alle cvo’s en cbe’s naar de prioritair te actualiseren of nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen.
 
Welke opleidingsprofielen worden volgens jou best dringend geactualiseerd? Aan welke nieuwe opleidingen is er volgens jou nood binnen het volwassenenonderwijs? Laat het ons weten via de ‘bevraging prioriteiten opleidingsprofielen’ tegen uiterlijk 5 mei 2017. Voor bijkomende informatie kun je contact opnemen met Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vereiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen afgeschaft
 
kapper   Voor een hele reeks beroepen is, naast de basiskennis bedrijfsbeheer, ook specifieke beroepskennis vereist om het beroep te mogen uitoefenen. Die beroepskennis verwerf je meestal via een opleiding en bewijs je aan de hand van een diploma of certificaat. De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 17 maart 2017 om voor een aantal gereglementeerde beroepen de vestigingswet af te schaffen. Je vindt alle informatie in het document 'Afschaffing vestigingswet'.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerplantoelichting natuurwetenschappen en toegepaste biologie derde graad tso/kso
 
leerplan  
 
Vanaf 1 september 2017 starten we met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen en toegepaste biologie in het eerste leerjaar van de derde graad tso/kso. Om de implementatie zo goed mogelijk voor te bereiden worden regionaal leerplantoelichtingen gegeven.
 
Meer informatie en een overzicht van de regionale toelichtingsdata vind je in het document ‘Leerplantoelichting natuurwetenschappen en toegepaste biologie derde graad tso/kso’. Met vragen kun je terecht bij An Callemeyn.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratiedag PAV - Vitamine P: laatste plaatsen
 
vitamine p  
 
Op 11 mei organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het Vormingscentrum Guislain in Gent een tweede inspiratiedag PAV. Ditmaal zetten we in op het thema ‘motivatie’. Er zijn nog een twintigtal plaatsen beschikbaar. Wie nog wil deelnemen, wacht dus best niet te lang om in te schrijven. Je vindt meer informatie op onze pagina over de inspiratiedag 'Vitamine P'. Met vragen kun je terecht bij Geert Vandermeulen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht april 2017: Orkest en instrumenten
 
 
 
Kijk doorheen de beperkingen van mensen, pas dan ontdek je de ongekende mogelijkheden in elk van hen.
 
Het nieuwe nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het aprilnummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vasten: bezinningsimpuls 4
 
Pasen   Met de slogan 'De klank van stilte' op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2017 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een bezinningsimpuls aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook