Dit is nieuwsbrief 199 van 30 april 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 199 van 30 april 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Netwerkorganisatie in beeld: pedagogische begeleiding in tijden van corona
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs Salesianen van Don Bosco
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vermeld het coronavirus in de jaarrekening en het jaarverslag
Lerenden
►  Aangepaste modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2020-2021
►  GOK-platforms buitengewoon onderwijs gaan online: blijf in verbinding
Curriculum & vorming
►  Hervatting werkcomponent in alternerende opleidingen vanaf 4 mei
►  Nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs goedgekeurd
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht mei 2020: scheppen
Initiatieven van externen
►  Kick-off duaal leren
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Netwerkorganisatie in beeld: pedagogische begeleiding in tijden van corona
 
Luc Beelprez   In deze bijzondere omstandigheden geven onze pedagogisch begeleiders dagelijks het beste van zichzelf. In deze bijzondere afleveringen van de rubriek Netwerkorganisatie in beeld laten we daarom telkens een van onze pedagogisch begeleiders zelf aan het woord. Een unieke kijk op pedagogische begeleiding in tijden van corona.
 
Luc Beelprez, niveaucoördinator secundair onderwijs in regio West-Vlaanderen, probeert samen met zijn team pedagogisch begeleiders onder de huidige omstandigheden zo schoolnabij mogelijk te werken door heel direct en concreet in te spelen op de vragen van de scholen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commentaar bij de gedachtewisseling over de coronacrisis tijdens de online onderwijscommissievergadering van 23 april.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 29 april 2020 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs Salesianen van Don Bosco
 
Zin in een nieuwe uitdaging? We zoeken een gedreven collega om bij de Salesianen van Don Bosco aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Scholengemeenschap Scholen aan de Durme zoekt een halftijdse stafmedewerker in Lokeren.
 
► 
 
Het schoolbestuur van de vzw Katholiek Onderwijs Wetteren zoekt een pedagogisch directeur.
 
► 
 
De vzw Brusselse Nederlandstalige Katholieke Scholen zoekt een pedagogisch directeur basisonderwijs in Sint-Agatha-Berchem.
 
► 
 
De scholengemeenschap KSO regio Mechelen zoekt een coördinerend directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vermeld het coronavirus in de jaarrekening en het jaarverslag
 
Van de bedrijfsrevisor Ernst & Young kregen we een tekstsuggestie om het coronavirus op te nemen in de jaarrekening en het jaarverslag van boekjaar 2019. Voor schoolbesturen die hun jaarrekening afsluiten op 31 december 2019 is het coronavirus te beschouwen als een belangrijke gebeurtenis na balansdatum waarvan de invloed nog niet gekend is.
 
Het is aangewezen om het coronavirus te vermelden in de toelichting bij de jaarrekening van boekjaar 2019 op blz. VSKO 16.bis rubriek “Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het schoolbestuur”. Dit is het laatste kadertje vóór punt II. Bijzondere regels in werkblad Waarderingsregels bis van de Exceltoepassing op de webpagina Dubbele boekhouding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepaste modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2020-2021
 
We hebben de verschillende modellen van school- en centrumreglement geüpdatet voor het schooljaar 2020-2021.
Het gaat om deze modellen:
 
 
► 
 
Centrumreglement volwassenenonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
Schoolreglement HBO5-Verpleegkunde (overzicht wijzigingen)
 
De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platforms buitengewoon onderwijs gaan online: blijf in verbinding
 
De GOK-platforms buitengewoon onderwijs gaan ook dit trimester door. Deze netwerkmomenten rond het GOK-beleid van je school zullen deze keer via een online sessie plaatsvinden. Directies, GOK-coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom.
 
We hebben een aantal goede redenen waarom je dit online platform niet mag missen:
 
 
1. 
 
Uit deze coronacrisis blijkt meer dan ooit dat een goed gelijke kansenbeleid nodig is.
 
2. 
 
Het vraagt veel aandacht, creativiteit en organisatie om de juiste manieren te vinden om onze kinderen en hun ouders vanop afstand de nodige ondersteuning te bezorgen. 
 
3. 
 
Iedereen heeft in deze tijden hebben we hier nood aan contact en steun. In verbinding blijven, elkaar aanmoedigen en ondersteunen, leren van elkaar in verband met GOK zijn de doelen van elke GOK-bijeenkomst.
 
4. 
 
Omdat de pedagogische begeleiding onvermoeid klaar staat om jullie te ondersteunen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Hervatting werkcomponent in alternerende opleidingen vanaf 4 mei
 
De hervatting van de werkcomponent voor leerlingen met een arbeidsovereenkomst in duale opleidingen en in leren en werken (een overeenkomst alternerende opleiding of OAO) is mogelijk vanaf 4 mei. Hiermee wordt de fasering van de heropstart van de economie gevolgd. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Op de website van Syntra Vlaanderen vind je alle info.
 
We benadrukken het belang van een zorgvuldig overleg tussen de school of het centrum en de onderneming over veiligheid van de leerling en een kwaliteitsvolle begeleiding op de leerwerkplek.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs goedgekeurd
 
De onderwijsinspectie keurde 15 nieuwe en geactualiseerde leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs goed. De CVO’s kunnen deze leerplannen vanaf 1 september 2020 gebruiken.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht mei 2020: scheppen
 
Leeftocht  
 
Zaai hoop: zaai de olie van de hoop, zaai het parfum van de hoop en niet de azijn van de bitterheid en van wanhoop. Paus Franciscus
 
Download het meinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Kick-off duaal leren
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert SYNTRA Vlaanderen ook dit jaar een Kick-off duaal leren. De Kick-off is er speciaal voor onderwijs- en opleidingsinstellingen die duaal leren en/of leren en werken (zullen) organiseren. Je krijgt er alle info die je nodig hebt om optimaal voorbereid aan het schooljaar 2020-2021 te starten.
 
Wil je weten hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt? Ben je op zoek naar gedetailleerde info over het afsluiten van Overeenkomsten Alternerende Opleiding? Wil je ontdekken op welke organisaties je een beroep kan doen? Dan ben je op de Kick-off duaal leren aan het juiste adres!
 
Door de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt, is het niet meer mogelijk om het evenement fysiek te laten doorgaan. Daarom vindt de Kick-off duaal leren 2020 dit jaar digitaal plaats. Via de digitale Swapcard app komt alle informatie tot in jouw kot! Het online event is toegankelijk vanaf maandag 27 april en blijft een maand beschikbaar. Gedurende die periode kun je online sessies volgen en in interactie gaan met andere deelnemers, standhouders en sprekers op een moment dat het jou past.
 
Meer info op de website van SYNTRA Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Volg dit interessant webinar over drop-out in het volwassenenonderwijs. Het internationale project DIDO organiseert deze webinar met partners uit Finland, Nederland, Zwitserland, Portugal en Denemarken.
 
► 
 
Vlajo organiseerde een aantal webinars voor leercoaches, die je op hun website kunt herbekijken. Je vindt daar ook hun nieuwe aanbod voor het basis- en secundair onderwijs.
 
► 
 
Dirk Van Damme (OESO) geeft een webinar over Waarom onderwijs en mondiale competenties cruciaal zijn voor het bereiken van de SDG’s. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn de blauwdruk voor het bereiken van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en duurzame groei, maar ook digitalisering, migratie, innovatie en vrede vereisen mondiale competentie. Deze keynote gaat in op het concept van mondiale competentie en legt uit waarom en hoe het is geïntegreerd in de PISA 2018-beoordeling. Organisatie van Kruit, i.s.m. Global Education Network Europe. Deelname is gratis, maar registratie verplicht.
 
► 
 
Ben je op zoek naar een korte vorming of een langdurige opleiding die je meer vertrouwd maakt met de bijbels-christelijke geloofstraditie en die ook je eigen spirituele leven verrijkt? Volg dan het online infomoment van HGW bisdom Hasselt op 9 mei.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Het bisdom Brugge zoekt een halftijdse studentenpastor.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook