Dit is nieuwsbrief 121 van 17 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 121 van 17 mei 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Tweede ledencongres - save the date
►  Neem jij ook deel aan de Zill kick-off?
►  Wat is het effect van begeleiding op jouw school? - bevraging voor directeurs
►  Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Infosessie DOKO: raamovereenkomst aardgas en elektriciteit op 29 mei 2018
►  BOS: aanpassing nota BOS & personeel
Personeel
►  Deelname lerarenplatform basisonderwijs
►  Gezocht: Scholen met bijzondere aandacht voor personeelsbeleid
►  Mededeling ‘Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten’ aangepast
►  Afsluiten vacaturedatabank
Lerenden
►  GOK-platforms voor buitengewoon onderwijs derde trimester
►  Prioritaire nascholing: (Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel
►  Prioritaire nascholing: ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat
►  Prioritaire nascholing: TOP-Collega, Co-leerkracht
►  Bijsturingen M-decreet – stand van zaken
Curriculum & vorming
►  Dertien nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goedgekeurd
Identiteit & kwaliteit
►  Wenskaart bij het einde van de ramadan
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Tweede ledencongres - save the date
 
Ledencongres
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Neem jij ook deel aan de Zill kick-off?
 
Zill kick-off  
 
Vanaf 1 september 2018 kan elke basisschool starten met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Dat willen we in de kijker plaatsen.
 
Heb jij een lerarenteam met zin in leren! zin in leven? Of ben je als directeur zelf al gebeten door de Zill-microbe? Dan is dit beslist iets voor jouw school!
 
Wij dagen elke leraar gewoon en buitengewoon basisonderwijs uit om met zijn (klas)groep zin in leren! zin in leven! te tonen op vrijdag 15 juni 2018. Want we weten dat jouw leerlingen zin in leren en leven hebben.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat is het effect van begeleiding op jouw school? - bevraging voor directeurs
 
Als pedagogische begeleidingsdienst stimuleren wij scholen om de effecten van het onderwijs zichtbaar te maken. Dat is immers een belangrijke stap in de interne kwaliteitsontwikkeling.
 
Dat geldt uiteraard ook voor onze eigen werking. Daarom vragen we aan jou als schooldirecteur of internaatsbeheerder hoe jij de effecten van onze begeleiding in de voorbije drie jaren ervaren hebt. Jouw inbreng is cruciaal voor onze kwaliteitsontwikkeling.
 
Vul de bevraging in. Het beantwoorden van de bevraging duurt ongeveer een kwartier. De verwerking gebeurt volledig anoniem.
 
We vragen je om de bevraging in te vullen voor 8 juni 2018. De resultaten stellen we in het eerste trimester van volgend schooljaar ter beschikking. Bij vragen kun je contact opnemen met jerissa.debilde@katholiekonderwijs.vlaanderen. Alvast bedankt voor je medewerking!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Inforonde   In juni 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee informatierondes in elke regio waar we ingaan op de onderwijsactualiteit, zoals cao XI, bijsturingen bij het M-decreet ... De informatierondes vinden plaats in de periode van 5 tot en met 26 juni 2018, telkens ondersteund door de vijf regio’s. 
 
Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio:
 
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 3 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 9 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
► 
 
Hoge uitstroom van jonge leraren uit beroep
 
 We bezorgen je de actuele vragen die op 16 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
vakbegeleider Latijn en Grieks in regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
vakbegeleider hout en bouw in regio Mechelen-Brussel en Oost-Vlaanderen
 
► 
 
pedagogisch begeleider Don Bosco Onderwijscentrum (halftijds)
 
► 
 
inspecteur-begeleider rooms-katholieke godsdienst Don Bosco Onderwijscentrum (halftijds)
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
► 
 
stafmedewerker jurist voor de Dienst Bestuur & organisatie
 
We brengen ook deze vacatures graag nog eens onder de aandacht: 
 
 
► 
 
nascholer 'Verankeren van Columbus in het schooleigen schoolbeleid’
 
► 
 
nascholer ‘Interdisciplinair leerplan wetenschappen en techniek’
 
► 
 
nascholer ‘Interdisciplinair leerplan beeld en muziek’
 
► 
 
projectleider ICT
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Infosessie DOKO: raamovereenkomst aardgas en elektriciteit op 29 mei 2018
 
DOKO   De huidige raamovereenkomst tussen vzw ServiKO en Elexys N.V. voor de levering van aardgas en elektriciteit aan scholen in West-Vlaanderen loopt eind 2018 af.
 
De scholen in West-Vlaanderen kunnen instappen in de nieuwe raamovereenkomst met EDF/Luminus die werd afgesloten voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Om alles vlot te laten verlopen is het van belang dat we tamelijk snel de volumes kennen die moeten aangekocht worden. 
 
Op 29 mei 2018 om 14 uur is er in Centrum d’Abdij in Assebroek een infomoment, waarop we de raamovereenkomst toelichten. Schrijf je in, zodat we voor iedereen een plaatsje kunnen voorzien. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS: aanpassing nota BOS & personeel
 
BOS   Op vraag van enkele besturen pasten we de nota BOS & Personeel aan. Ook de bijlage bij de nota, het voorstel van addendum voor de arbeidsovereenkomst in geval van wijziging van de werkgever, werd aangepast. In de nieuwe versie verduidelijkten we dat de overdracht van de arbeidsovereenkomst alleen moet meegedeeld worden aan de personeelsleden. Het personeelslid moet alleen ‘voor kennisname’ ondertekenen en niet ‘voor akkoord’.
 
Besturen met andere concrete vragen of suggesties rond nieuwe BOS-vormingen of -documenten, mogen die steeds aan ons doorspelen via BOS@katholiekonderwijs.vlaanderen. Bekijk alvast de vormingen die voor volgend schooljaar gepland staan en raadpleeg onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Deelname lerarenplatform basisonderwijs
 
Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform. Een voorwaarde voor deelname is wel dat de scholen deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Een belangrijke stap is het melden van het samenwerkingsverband aan AgODi vóór 5 juni 2018.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gezocht: Scholen met bijzondere aandacht voor personeelsbeleid
 
Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is momenteel op zoek naar scholen van het basis- en het secundair onderwijs die binnen hun personeelsbeleid aandacht hebben voor een strategische aanpak. Die scholen kiezen ervoor om vanuit hun schoolvisie één of meerdere van hun personeelspraktijken (selectie, professionele ontwikkeling, evaluatie, etc.) bewust vorm te geven. Komtt jouw school in aanmerking en wens je deel te nemen aan het onderzoek? Registreer jouw school dan via het online formulier.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling ‘Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten’ aangepast
 
Als gevolg van cao XI moeten de uren waaruit vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel een VVP55+/GLBO50+/GLBO55+ nemen, vacant verklaard worden volgens de situatie van 1 mei 2018. Dat met het oog op benoeming op 1 oktober 2018 (niet op 1 juli!).
 
We pasten onze twee mededelingen over vacantverklaring, één voor het volwassenenonderwijs en één voor de andere onderwijsniveaus, aan de recente ontwikkelingen aan.
 
De mededelingen kun je vinden via het thema Vaste benoeming.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afsluiten vacaturedatabank
 
Op 1 juni 2018 stopt Katholiek Onderwijs Vlaanderen met de eigen sollicitanten- & vacaturedatabank. Analyse van de gebruikersgegevens leert dat de databank sinds enige tijd zijn oorspronkelijke doel voorbijgeschoten is. De vacaturedatabank van de VDAB is de referentieplaats geworden waar werkzoekenden in onderwijs en directies elkaar kunnen ontmoeten. De vrijgekomen middelen zetten we in om aan andere behoeften tegemoet te komen.
 
Opgelet: vacatures voor bevorderingsambten (bv. directeur) mogen nog steeds gemaild worden naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen. Die vacatures zullen ook nog na 1 juni op de jobsite gepubliceerd worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
GOK-platforms voor buitengewoon onderwijs derde trimester
 
Vanaf juni vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de verschillende regio’s plaats. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid aan. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren. De bijeenkomsten vinden in elke regio plaats en worden per niveau georganiseerd . 'Module 6' is voor niveau bubao en 'Module 7' voor niveau buso.
 
Op 1 september 2018 start een nieuwe GOK-cyclus. Hoewel de omkadering pas in juni bekend zal zijn, willen we door middel van een stappenplan de nieuwe cyclus alvast voorbereiden. 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prioritaire nascholing: (Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel
 
Vormen jullie een groep van ondersteuners die in de praktijk samenwerken en met ondersteuningsvragen van scholen aan de slag gaan? Hebben jullie zin om te groeien naar een echt lerend netwerk waar samen wordt geleerd, ervaringen en expertise worden gedeeld en waar getimmerd wordt aan een stevige visie op flexibele ondersteuning?
 
Vragen jullie zich ook af hoe je effectief kunt ondersteunen tot op de klasvloer? Of hoe je onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsnoden van leerkrachten helder kan krijgen, op elkaar kunt afstemmen en hoe je best doelgericht acties kiest? Willen jullie samen sterk staan in het leren omgaan met moeilijk gedrag?
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prioritaire nascholing: ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat
 
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leraren en ouders. Maar wie ondersteunt hen? Met de nascholing ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat willen we ondersteuners versterken om ondersteuning van het hoogste karaat te realiseren. Wil je jezelf en je team versterken:
 
 
► 
 
in het ondersteunen van leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolteams?
 
► 
 
in het samenwerken en samen leren met je collega-ondersteuners?
 
► 
 
in het samenwerken met verschillende partners van het ondersteuningsnetwerk?
 
De gratis nascholing gebeurt in een partnerschap tussen Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen en Pedagogische begeleidingsdienst Stedelijk Onderwijs Gent.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Prioritaire nascholing: TOP-Collega, Co-leerkracht
 
TOP-Collega, Co-leerkracht zet volop in op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. In het programma staan negen rollen centraal die samenwerking, co(te)aching, zelfzorg, het werken met een ondersteuningsplan en schoolontwikkeling weerspiegelen. Doel is het versterken van de gedeelde competentie van je team en het creëren van goede partnerschappen.
 
Het programma loopt over twee jaar. Je kiest voor één halve dag per maand of één volledige dag om de twee maanden. We bieden je concrete tools en praktisch bruikbare inzichten. Het programma kan leiden tot credits in de Banaba Buitengewoon onderwijs UC Leuven-Limburg voor wie gelijktijdig of nadien de opleiding volgt. Marleen Borzée, lector en coach UC Leuven-Limburg, voorziet de begeleiding samen met meerdere lectoren van de Banaba Buitengewoon onderwijs
 
De nascholing gebeurt in partnerschap met KU Leuven, Gezins- en orthopedagogiek.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annet.devroey@ucll.be of Carine.willaert@ucll.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijsturingen M-decreet – stand van zaken
 
De stuurgroep ondersteuningsnetwerken van 2 mei besprak de Conceptnota bijsturingen M-decreet. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bracht de bedenkingen in zoals we die hebben samengevat in een puntsgewijze bespreking (zie nieuwsbrief van 3 mei).
 
De stuurgroep van 9 mei werd beschouwd als een informele onderhandeling in het kader van SectX-C2-OOC. Op de agenda stonden toen de regeringsamendementen die een vertaling zijn van enkele bepalingen van de Conceptnota bijsturingen M-decreet.
 
Op de vergadering van het Overkoepelend Onderhandelingscomité van 15 mei werd een aangepaste tekst van deze regeringsamendementen voorgelegd. Ten gronde werden er weinig wijzigingen aangebracht. Dat de middelen voor coördinatie van de ondersteuningsnetwerken ten koste gaan van de budgetten voorzien voor competentiebegeleiding, valt bijzonder zwaar. Echter, “de Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop deze middelen in mindering worden gebracht en de wijze van toekenning van de lestijden, lesuren of uren voor de coördinatie van het ondersteuningsnetwerk.” Het is dus afwachten hoe een en ander zal worden geconcretiseerd in een Besluit van de Vlaamse regering. De onzekerheid blijft.
 
De stuurgroep van 16 mei werd geannuleerd wegens de syndicale actie rond het thema pensioenen.
 
Vervolg mogelijk op de stuurgroep van 23 mei …
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Dertien nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goedgekeurd
 
De onderwijsinspectie keurde dertien nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goed. De centra voor volwassenenonderwijs kunnen de leerplannen vanaf 1 september 2018 gebruiken.
 
De leerplannen zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband Pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo. Met vragen of voor meer info kun je contact opnemen met Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Wenskaart bij het einde van de ramadan
 
Wenskaart ramadan   In de negende maand van de islamitische kalender vasten moslims overal ter wereld, dit jaar van 15 mei tot 14 juni. Ze herdenken daarmee dat de profeet Mohammed de eerste teksten van de Koran te horen kreeg. De maand wordt feestelijk beëindigd met het, soms drie dagen durende, Aïd Al-Fitr. Dat is na het Offerfeest het tweede belangrijkste feest in de islamitische cultuur.
 
Denk je eraan om moslims in je school te feliciteren bij het einde van de ramadan? Zoals een kerstkaart vriendschapsbanden onder christenen verstevigt, kan het gebaar de onderlinge verstandhouding tussen mensen van verschillende godsdienst bevorderen. ORBIT vzw biedt daarvoor een speciale wenskaart aan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Het is belangrijk om leraren voldoende te ondersteunen in hun eigen bekwaamheid om leerlingen STEM-vaardigheden bij te brengen. Binnen het Europese Artifex-project wordt nagegaan welke noden leraren ervaren in innovatieve out-of-the-classroom leeromgevingen. Om de noden van leraren te kunnen inventariseren, vraagt de Universiteit Antwerpen aan leraren wetenschappen, wiskunde, engineering of technologie om een korte vragenlijst in te vullen.
 
► 
 
Sinds juni 2017 kan de overheid burgers in noodsituaties verwittigen via BE-Alert, een alarmeringsplatform waarlangs ze een sms of een gesproken bericht met duidelijke instructies kan versturen. Wel eerst registreren. Ook scholen kunnen dat. Meer informatie via www.be-alert.be.
 
► 
 
De campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” protesteert tegen de opening van een gesloten asielcentrum voor gezinnen. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt deze campagne. Detentie heeft zeer negatieve gevolgen voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, het schendt hun rechten. Onderteken ook de oproep en steun zo de campagne. Stuur een e-mail naar rk@sdj.be om te ondertekenen. Meer informatie vind je op hun website.
 
► 
 
Deugdenproject België - deel van The International Virtues Project - pakt uit met een schoolkalender 2018-2019. De kalender ondersteunt leraren om deugden bespreekbaar te maken in de klas. Elke maand staat een deugd centraal met allerlei doe- en lesopdrachten.
 
► 
 
Op www.warmedagen.be sensibiliseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om van 15 mei tot 30 september extra waakzaam te zijn en zich voor te bereiden op erg warme dagen. Scholen kunnen op de website informatie vinden over hoe je voor kinderen zorgt tijdens warme dagen.
 
► 
 
Vier op 15 juni 2018 samen met Kristel Verbeke, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Dalilla Hermans de twintigste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat. Beleef debatten over onder meer racisme, onderwijs en gelijke kansen en het belang van nabijheid in de jeugdhulp. Ontdek het gevarieerde programma van 'Kind in alle staten' in De Bijloke in Gent.
 
► 
 
De gemeenschap Emmanuel organiseert dit jaar voor de eerste keer in Vlaanderen een Zomerweekend in Scherpenheuvel van vrijdag 13 tot zondag 15 juli 2018. Het thema van dit eerste Emmanuel Zomerweekend luidt 'Ik bereid u een hoopvolle toekomst!'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
De Erkende Instantie r.-k. godsdienst zoekt in het bisdom Antwerpen
 
► 
 
een inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst voor het lager onderwijs voor een halftijdse (50%) tijdelijke opdracht ad interim
 
► 
 
een inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst voor het lager onderwijs (tijdelijke opdracht 50%)
 
► 
 
VVOB zoekt een ondersteuner beleid en administratie (vervanging zwangerschap)
 
► 
 
AHOVOKS zoekt
 
► 
 
een vakverantwoordelijke kantoortechnieken 
 
► 
 
een vakverantwoordelijke onthaal 
 
► 
 
een vakverantwoordelijke logistiek
 
► 
 
een projectmedewerker toetsing bij de examencommissie
 
► 
 
LUCA School of Arts zoekt een algemeen directeur - decaan
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt
 
► 
 
een program en marketing manager ‘Digital Business’
 
► 
 
een hoofd expertisecentrum Groeikracht in het onderwijs
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook