Het september-oktobernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het september-oktobernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: onderwijs en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis
 
 Voorwoord   In juni verzamelden vertegenwoordigers van het katholiek onderwijs wereldwijd in New York voor een meerdaags congres. Paus Franciscus omschreef daar de opdracht van katholieke scholen als een dienst aan de samenleving die zich richt op de menselijke persoon en zijn onvervreemdbare rechten.​ 
 
Persoonsvorming, zorg voor ons gemeenschappelijk huis, aandacht voor wie het moeilijk heeft: dat alles is helemaal niet vreemd aan de katholieke dialoogschool.​
 
Voor iedereen
 
 
 
De organisatiestructuur weerspiegelt de eigen missie, visie en kernwaarden
 
 Organisatiestructuur   Als bestuurder draag je mee de eindverantwoordelijkheid voor de goede werking van je onderwijsinstellingen. Een transparante organisatiestructuur, een gestroomlijnde communicatie en duidelijk afgesproken verantwoordelijkheden zijn onontbeerlijk om die werking efficiënt te laten verlopen.
 
Besturen
 
 
 
Het is nooit te laat om je diploma te behalen
 
 Tweedekansonderwijs   Welke mogelijkheden heb je als je de secundaire school zonder diploma verlaten hebt? Leerlingen in zo’n situatie kunnen hun diploma secundair onderwijs behalen via zelfstudie en de examencommissie of ze kiezen voor een traject in het tweedekansonderwijs (TKO).
 
Dit artikel zet in de kijker hoe onze centra die uitdaging aanpakken. Het is een verhaal van kansen bieden en grijpen, engagement en samenwerking van alle betrokkenen, diversiteit, vernieuwing en kwaliteit.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs
 
 
 
Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs: onze school, een huis vol zorg en kansen
 
Vademecum zorg en kansen    Het geactualiseerde Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de loop van het najaar 2019 publiceert, vervolledigt de focus met een gelijkekansenbeleid gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen, zowel voor het basis-​ als voor het secundair onderwijs.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Pro <-> contra: vaste benoeming
 
 Pro - contra   Regelmatig pleiten mensen uit diverse maatschappelijke milieus (ook uit het onderwijs zelf) vurig tegen de vaste benoeming in het onderwijs, maar evenzeer omgekeerd, doen vooral onderwijsmensen dat vóór de vaste benoeming.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Een goed rapport met werkpunten voor onze pedagogische begeleidingsdienst
 
Pedagogische begeleiding    Net zoals scholen worden de pedagogische begeleidingsdiensten minstens om de zes jaar door de overheid geëvalueerd. Vorig jaar vond, na de eerste visitatie in 2014, zo’n doorlichting voor de tweede keer plaats. We bespreken de aanmoedigende conclusies en de aanbevelingen of werkpunten.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Boekrecensies
 
 Handelingsgericht werken
 
► 
 
Boekbesprekingen van 'Handelingsgericht werken.​ Samenwerken aan schoolsucces.​ Vlaamse editie.​' - N. Pameijer, A. Denys, B. Timbremont & H. Van De Veire
 
► 
 
'De (her)vormende school' - K. De Witte & J. Hindirks (eds.)
De hervormende school 
 
Voor iedereen
 
 
 
De professionele leergemeenschap: hefboom voor professionalisering, effectieve samenwerking en de implementatie van vernieuwingen
 
 Professionele leergemeenschap   Professionele leergemeenschappen hebben als doel om onderwijspraktijken te ontwikkelen, ervaringen uit te wisselen, op het proces te reflecteren en dat bij te sturen.​ In dit drieluik laten we achtereenvolgens een wetenschapper, een directeur en een pedagogisch begeleider hun licht schijnen over professionele leergemeenschappen en lichten we toe hoe themagecentreerde interactie handvatten biedt.
 
Voor iedereen
 
 
 
LLinkid: een digitale tool voor goed onderwijs vanuit eigenaarschap en verbinding, identiteit en kwaliteit
 
 LLinkid   LLinkid, de nieuwe digitale tool voor het secundair onderwijs, wil je als school ondersteunen bij de implementatie van de modernisering secundair onderwijs. Daarbij hebben we oog voor kwaliteits-​ en identiteitsontwikkeling.​ Wat is LLinkid precies? Hoe gebruik je de tool het best?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Onderwijsinternaten uit de marge
 
Internaten    Internaten vormen een klein werkveld binnen ons onderwijs en blijven vaak onderbelicht, ook door de overheid. Toch maken net de onderwijsinternaten voor veel kinderen en jongeren het verschil en daarom moeten ook zij kwaliteitsvol kunnen werken. Hoe kunnen ze dat waarmaken? Wat zijn de grote uitdagingen? Wat zijn de plannen van de overheid?
 
Internaten
 
 
 
Het schooljaar begint, we gaan op reis
 
 Geloven vandaag   Voor leraren is het een bijzondere ervaring om de kinderen van vroeger vandaag als volwassenen te mogen ontmoeten.​ Meestal krijg je te horen hoe ook jij je leerlingen gevormd hebt, door wat je voor hen als leraar deed, maar ook door wie je voor hen als persoon was.​
 
Een katholieke school is een omgeving waar men in de warme vriendschap van Jezus samen onderweg is, elkaar vergezelt in de groei als persoon.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Abonnement op 'In dialoog'?
 
Voorzitters van schoolbesturen en directeurs van scholen ontvangen het tijdschrift gratis op papier. Andere abonnees betalen 25 euro voor de volledige jaargang (5 nummers).
 
Met In dialoog willen we vormend en verbindend werken naar alle bestuurders en directeurs van katholieke onderwijsinstellingen. Daarom is het een goed idee dat schoolbesturen elk van hun bestuurders en directeurs een abonnement op het tijdschrift geven. Voor hen hebben we de prijs zo laag mogelijk gehouden. Bestuurders en personeelsleden van onderwijsinstellingen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, krijgen korting en betalen slechts 15 euro per jaargang.
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook