Het oktober-novembernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het oktober-novembernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: lokaal flankerend onderwijsbeleid
 
voorwoord   Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dat er belangrijke randvoorwaarden zijn waaraan lokale gemeenten zich moeten houden als zij initiatieven van lokaal flankerend onderwijsbeleid nemen.​ We zetten in de grootsteden Brussel, Antwerpen en Gent zelf een extra ondersteuner in die mee instaat voor de contacten met de stad en de initiatieven die er genomen worden.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Mag het iets meer zijn? Bezinningsdagen: eigentijds-tegendraads?!
 
 Bezinning   Bezinningsdagen kunnen voor leerlingen een grote meerwaarde betekenen op voorwaarde dat ze goed voorbereid en begeleid worden.​ Hoe ga je als bezinningsbegeleider aan de slag om leerlingen de kracht en het belang van bezinning te laten inzien in dialoog, op hun ritme en met de nodige ruimte voor stilte?
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
 
Verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
 
 Vesperanza   Onze pedagogische begeleidingsdienst werkte de voorbije drie jaren samen met 36 scholen die op een innovatieve manier met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wilden omgaan.​ Dat gebeurde in het kader van het prioritaire nascholingsproject ‘M-​Decreet’ V-​eSperAnZa (Verbindend Samenwerken Aan geïntegreerde Zorg).​
 
Tot welke resultaten heeft dat project geleid?
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Boekrecensies
 
Hervormen 
 
► 
 
'Hervormen van binnenuit.​ Praktijkvoorbeelden van sterk onderwijs' - Smets, W. & De Man, L.
 
► 
 
'Zonder schulden op de schoolbank.​ Omgaan met onbetaalde schoolrekeningen' - Burny, E.
Zonder schulden op de schoolbank 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs
 
Nieuwe eindtermen    Op 1 september 2019 gaat de modernisering secundair onderwijs van start.​ Op dat moment worden de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van kracht.​ Hoe kwamen de eindtermen tot stand? Wat is hun statuut, hun format en inhoud? En hoe ambitieus zijn ze?
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Pro <-> contra: vakleraar in het lager onderwijs
 
pro contra    Met de splitsing van het leergebied ‘wereldoriëntatie’ in ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’ en met de thematiek van het Frans kreeg het inschakelen van vakleraren in het lager onderwijs extra (politieke) aandacht.​ Wat zijn de argumenten pro en contra?
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zill, in het teken van zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
Zill    Droom jij ook van een school waar in elke klas een leraar staat die op elke leerling een onuitwisbare positieve impact heeft? Van een school waarin het voor een leerling niet uimaakt welke klas hij binnenstapt, omdat hij in elke klas optimale ontwikkelingskansen krijgt? Dat vraagt innovatie. Zin in leren! Zin in leven! vormt een hefboom tot die innovatie.​
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inspectie 2.0: Kansen voor kwaliteitsontwikkeling
 
 Inspectie 2.0  
 
Dit schooljaar is inspectie 2.​0 echt van start gegaan: de voorbije maanden werden de eerste scholen doorgelicht volgens de principes ‘nieuwe stijl’.​ Inspectie 2.​0 beoogt een grotere impact op scholen. Maar hoe zorgt de nieuwe aanpak voor aanzetten tot kwaliteitsontwikkeling?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Schoolbreed aan de slag: Stagiairs voorbereiden op alle aspecten van het lerarenberoep
 
 Stagiairs   Leraar-zijn omvat veel meer dan het goed en bekwaam kunnen lesgeven.​ Je moet ook inspelen op specifieke zorgvragen, goede contacten onderhouden met ouders, in team werken … Verschillende lerarenopleidingen onderzochten hoe ze stagiairs beter kunnen voorbereiden via het project 'Samen stages duurzaam organiseren'.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Het begeleidingsplan 2018-2021 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Begeleidingsplan    Om je school zo goed mogelijk bij te staan, ontwikkelen we driejaarlijks een nieuw begeleidingsplan. Ontdek waarop we de komende drie jaar de focus leggen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Geloven vandaag: rupsenpedagogiek
 
 Geloven vandaag   Juf Annick geeft godsdienst op een rupsenschool. En ze doet dat met hart en ziel. Op een dag had juf Annick een bijzondere opdracht voor haar leerlingen.
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook