Het november-decembernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
 
Voortaan versturen we het papieren nummer in een ecologisch afbreekbare folie. Samen met het gebruik van gerecycleerd papier proberen we zo duurzamer om te gaan met Gods schepping.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
 
Het november-decembernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
 
Voortaan versturen we het papieren nummer in een ecologisch afbreekbare folie. Samen met het gebruik van gerecycleerd papier proberen we zo duurzamer om te gaan met Gods schepping.

 

   In dialoog

 
 
Voldoende ruimte voor verantwoordelijk leiderschap
 
 voorwoord   ‘Vrijheid mag geen vrijblijvendheid zijn’, klonk het begin oktober 2019 over het beleidsdomein onderwijs tijdens de voorstelling van het regeerakkoord.​ Omdat de overheid in heel wat middelen voorziet, mag ze verantwoording verwachten aangaande de besteding ervan. 
 
En, zoals in het vorige regeerakkoord van 2014, stelt de nieuwe regering daarbij dat de overheid het ‘wat’ van het onderwijs bepaalt, onderwijsverstrekkers het ‘hoe’. In het ‘hoe’ situeert zich dus de vrijheid, de ruimte voor scholen om hun verantwoordelijkheid te nemen. We staan even stil bij enkele actuele thema's en hoe scholen daarin hun verantwoordelijkheid nemen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Wereldwijd katholiek onderwijs: enkele belangrijke thema's naar aanleiding van een internationaal congres over de katholieke school
 
 wereldwijd congres   In juni 2019 hield het katholiek onderwijs zijn wereldcongres in New York. Wat betekent het katholiek onderwijs wereldwijd? En kunnen we iets leren uit de ontwikkelingen van katholieke scholen in andere landen? In dit artikel gaan we in op een aantal thema’s die de wereldorganisatie van katholiek onderwijs aankaart.
 
Voor iedereen
 
 
 
Moet moed voor visie? De kracht van visie bij bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
 
 BOS   Waarom slagen besturen er zo moeilijk in hun visie in de praktijk te brengen? Soms ontbreekt het aan moed om dat te doen.​ In dit artikel analyseren we geslaagde en minder geslaagde BOS-​projecten aan de hand van het ZevenBouwstenenModel.​
 
Besturen
 
 
 
Werken met een omgevingsboek in de basisschool: Zill legitimeert omgevingsonderwijs
 
Zill    Kinderen wegwijs maken in de hen omringende wereld is een van de uitgangspunten van het basisonderwijs.​ Omgevingsonderwijs is daarbij een onmisbaar middel.​ We willen de materiële en niet-​materiële omgeving voor de leerlingen ontsluiten. Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! is daarvoor een uitgelezen toegangspoort.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Pro <-> contra: de leraar gebruikt in de klas altijd standaardnederlands
 
 pro contra   Het talenbeleid van de voormalige onderwijsministers Frank Vandenbroucke en Pascal Smet zette in op het Standaardnederlands als de enige acceptabele schooltaalvariëteit, binnen én buiten het klaslokaal. 
 
In februari 2019 echter werd, in het kader van de Nederlandse Taalunie, een ‘soepelere’ visietekst op taalvariatie en taalvariatiebeleid gepubliceerd. Moet een leraar wel steeds standaardtaal gebruiken in de klas?
 
Voor iedereen
 
 
 
'Zin in leren! Zin in leven!' en het realiseren van handelingsplanning
 
 Zill buo   Elke school voor buitengewoon basisonderwijs is volgens het decreet basisonderwijs verplicht om voor een leerling of een groep leerlingen een handelingsplan op te maken. De school moet op basis van de opvoedings- en ontwikkelingsbehoeftes uit de opgelegde of gelijkwaardig verklaarde ontwikkelingsdoelen doelen op maat van de leerling of de groep formuleren. Het kader van Zin in leren! Zin in leven! kan daarbij gebruikt worden. 
 
Om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod vorm te geven, wordt er gewerkt via de methodiek van het cyclisch proces van handelingsplanning. In dit artikel krijg je daarbij wat meer duiding
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Boekrecensies
 
Dat is pedagogiek 
 
► 
 
Dat is pedagogiek. Actuele kwesties en sleutelteksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw - Masschelein, Jan (ed.)
 
► 
 
Omgaan met controverse en polarisatie in de klas - Van Alstein, Maarten
Omgaan met polarisatie 
 
Voor iedereen
 
 
 
Duaal leren: kansen en valkuilen
 
Duaal leren   
 
Vanaf dit schooljaar is duaal leren officieel in de Vlaamse scholen geïntroduceerd. In 82 katholieke scholen kunnen leerlingen het leren op school combineren met het leren in een onderneming, waarbij zij de meeste competenties op de reële werkplek verwerven. In dit drieluik laten achtereenvolgens een onderzoeker, twee pedagogisch begeleiders en een schooldirecteur hun licht schijnen over het onderwerp.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Jouw school, top voor begrijpend lezen
 
 begrijpend lezen  
 
Anno 2019 is het niet goed gesteld met het begrijpend lezen van Vlaamse kinderen en jongeren, en het is alle hens aan dek om dat begrijpend leesniveau op te krikken. Aangezien werken aan begrijpend lezen een complex gegeven is, kan dat geen taak zijn voor een individuele leraar en zijn klas.
 
Als je school echt de ambitie heeft om het begrijpend leesniveau van leerlingen op te tillen naar een niveau dat leerlingen in staat stelt om goed te functioneren op school en in de maatschappij, is een gezamenlijke aandacht voor begrijpend lezen aan de orde. Met andere woorden: tijd voor een leesbeleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Keuzegedeelte in het eerste jaar secundair onderwijs
 
keuzegedeelte so    In het keuzegedeelte in de eerste graad secundair onderwijs kunnen scholen eigen accenten leggen. Wat vinden ze belangrijk vanuit hun eigen pedagogisch project, hun visie op onderwijs, hun schooleigen context, hun leerlingenpopulatie …? En hoe gaan ze daarbij te werk: innovatief of eerder behoudsgezind? 
 
Volledig conform de regelgeving of flirtend met de grenzen ervan? We belichten enkele diverse, maar boeiende voorbeelden van keuzes die scholen in de praktijk gemaakt hebben.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geloven vandaag: heiligen zijn geen helden
 
damiaan    Voorbeelden kunnen soms verlammend werken.​ We blijven dan hangen bij de vraag: “Kan ik dat wel?”.​ Damiaan zag zichzelf helemaal niet als een christelijke superheld, wel als iemand die Jezus probeerde na te volgen, net als de apostelen.​ En neen, ook zij waren niet perfect.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook