Het maart-aprilnummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het maart-aprilnummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Stop het koopkrachtverlies in het lager en secundair onderwijs!
 
 koopkracht   In dit nummer van In dialoog lezen we hoe het de komende legislatuur met de koopkracht van onze scholen gesteld is.​ De erosie van de koopkracht in het lager onderwijs gaat verder, vanwege de niet-​indexeringen en éénmalige besparingen uit het verleden: die hebben immers een blijvend effect.​ 
 
Maar de grootste klappen vallen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs: het koopkrachtverlies loopt er in 2024 op tot 23 procent, in vergelijking met 2008.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Wanneer de leider K.I.E.S(T): professionaliseringsproject voor schoolleiders
 
KIES    Het professionaliseringsproject K.​I.​E.​S (Knowlegde, Integrity, Empowerment & Stability) is ontstaan in de schoot van het loopbaandebat.​ Het bouwt voort op de voorstellen geformuleerd bij het onderzoek van prof.​ Geert Devos en zijn collega’s naar Stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis-​ en secundair onderwijs. Wat hield het project in en welke effecten heeft het gehad?
 
Voor iedereen
 
 
 
Kwetsbaarheid en armoede: versterk het kapitaal van je leerlingen!
 
kwetsbaarheid    De armoede groeit en een grote groep leerlingen in je klas leeft in armoede.​ Welke invloed heeft kansarmoede op leren en hoe kun je het kapitaal van je leerlingen versterken? Zowel materiële, menselijke, sociale en culturele aspecten spelen daarbij een rol.​ De bouwsteen kwetsbaarheid en armoede in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs gaat daar uitgebreider op in.
 
Voor iedereen
 
 
 
Artistieke vorming in de praktijk
 
 artistieke vorming   Een aantal scholen gaat vandaag aan de slag met het nieuwe leerplan Artistieke vorming.​ Hoe wordt het in de praktijk ingevuld? Wat zijn de klemtonen van het leerplan? We laten je kennismaken met de inhoud van dat leerplan, geïllustreerd met enkele voorbeelden uit scholen.​
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Leren van elkaar: projectmatig werken in het lager onderwijs
 
 Projectmatig werken   Projectwerk mag als term wellicht bekend zijn, maar wordt vaak nog niet in de praktijk toegepast.​ Het schoolteam van de Sint-​Lukas Basisschool legt uit hoe de leraren van het team via projectwerk verschillende vakken geïntegreerd aanbieden en zo ervaringsgericht werken.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Pro <-> contra: domeinscholen
 
Pro - contra   De term domeinscholen stond wellicht voor het eerst in het zogenaamde ‘Masterplan hervorming secundair onderwijs’ van 4 juni 2013.​ Domeinscholen bieden voor één of meer inhoudelijke domeinen zowel doorstroomrichtingen, arbeidsmarktgerichte opleidingen als gecombineerde richtingen aan.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Boekrecensies
 
leiding geven 
 
► 
 
Eensgezind leiding geven. Visie op sturen in onderwijsorganisaties - Vreugdenhil, K., & Ettekoven, S.
 
► 
 
De terugkeer van het lesgeven - Biesta G.
Biesta 
 
Voor iedereen
 
 
 
Waardegericht ondernemen en de inspiratie van de katholieke dialoogschool
 
Inspiratie   
 
In dit artikel kijken we eerst naar de manier waarop in de bedrijfswereld met begrippen als ‘waarden’ en ‘zingeving’ wordt omgegaan.​ We geven daarna parallellen aan met hoe we in de katholieke dialoogschool over ‘waarden’ en ‘zingeving’ spreken, maar wijzen vooral een fundamenteel verschil aan.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Breng (meer) diversiteit in je personeelsbestand
 
diversiteit    Het personeelsbestand in de gemiddelde katholieke school is geen afspiegeling van onze diverse en multiculturele samenleving.​ Moeten en willen we daar iets aan veranderen? Verschuilen we ons achter excuses, of is er geen aanbod van onderwijzend personeel met een allochtone achtergrond? Hoe denken zij er zelf over? In dit artikel vind je het relaas van een gespreksavond daarover.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoe zou het nog met de koopkracht van de werkingsmiddelen zijn?
 
 koopkracht   In een eerder nummer van In dialoog berichtten we over de evolutie van de koopkracht van de werkingsmiddelen per leerling tussen de schooljaren 2008-2009 en 2014-2015. Dat artikel bevatte ook een raming van de te verwachten ontwikkeling van de koopkracht tot het einde van de voorbije legislatuur (schooljaar 2018-2019). 
 
Tijd dus om eens terug te blikken en de kwaliteit van die raming te beoordelen, maar ook om vooruit te kijken naar wat we in de nieuwe legislatuur kunnen verwachten.
 
Voor iedereen
 
 
 
Geloven vandaag: je school is geen voetbalclub
 
voetbal    In het katholiek onderwijs benadrukken we vaak de nood om ons te herbronnen aan de geschiedenis en de traditie van onze school.​ Toch zit daar ook een gevaar in.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook