Het november-decembernummer van ‘In dialoog’ is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift vanaf nu tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan deze link.
 
We stellen een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het november-decembernummer van ‘In dialoog’ is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift vanaf nu tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan deze link.
 

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: dialoog als remedie voor polarisering
 
polarisering   Conflicten zijn van alle tijden en conflictstof is er overal. Hoe we met conflicten omgaan is daarbij het cruciale punt. In onze samenleving lijkt polarisering de boventoon te voeren, alles wordt zwart-wit. De vertaling van ons project van de katholieke dialoogschool biedt echter uitkomst. Dialoog vormt de sleutel om met polarisering om te gaan.
 
Voor iedereen
 
 
 
De kracht in het midden in een gepolariseerde maatschappij
 
polarisering   De dialoog is de sleutel om je school te behoeden voor de polarisering. Het is overigens de beste aanpak om de zogenaamde radicalisering van je leerlingen een stap voor te zijn. Hoe kan je polarisatie tegengaan en welke rol kan de katholieke dialoogschool daarbij spelen?
 
Voor iedereen
 
 
 
Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven!
 
 zill   We trekken in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs volop de kaart van het zogenaamde ‘computationeel denken’. Dat wil niet zeggen dat we alle kinderen opleiden tot programmeurs. Wat betekent ‘computationeel denken’ precies en hoe geven we dit een plaats in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Boekrecensies
 
doeltreffend schoolbeleid Klaar voor CLIL  
 
► 
 
Doeltereffend schoolbeleid. Praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen. - Vanhoof J. en Van Petegem P.
 
► 
 
Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor  Vlaanderen en Nederland. - Martens L. en Van de Craen P. (red.)
 
Voor iedereen
 
 
 
Pro en Contra: toelatingsproef in de lerarenopleiding
 
pro of contra    Momenteel bestaat er een verplichte, niet-​bindende toelatingsproef in de geïntegreerde lerarenopleidingen van de hogescholen.​ Na een experimenteerfase in 2016 moeten instromers in het academiejaar 2017-​2018 voor het eerst aan die proef deelnemen vóór ze aan de opleiding beginnen.​ Wat zijn de argumenten pro en contra?
 
Postinitieel onderwijs
 
 
 
Krachtig leren in de klas? Kies voor co-teaching
 
 computationeel denken   De laatste jaren hoor je veel over co-teaching en team-teaching spreken. Je ziet het in vele vormen in onze scholen toepassen. Wat is de meerwaarde van co-teaching? En welke implicaties heeft de invoering ervan op je schoolbeleid?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Drieluik: flexibel lesgeven in het basisonderwijs
 
flexibel   Het basisonderwijs staat voor enkele cruciale uitdagingen, zoals de overgang tussen lager en secundair onderwijs.​ Een personeelsbeleid dat de competenties van leraren vijfde en zesde leerjaar gericht inzet en ontwikkelt, vormt daarop een belangrijk antwoord. Maar hoe bouw je dat uit?
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Het sectorakkoord voor MVD-personeel
 
mvd-personeel    Op 30 juni 2017 ondertekenden de sociale partners een nieuw sectorakkoord voor het arbeiderspersoneel (MVD-personeel) van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Een goed moment om naast de inhoud van dit akkoord even stil te staan bij het statuut van deze personeelsgroep.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
 
Met veel zin in leren en leven naar de kleuterschool
 
kleuterklas    Voor de jonge peuter is het een hele stap om naar de kleuterklas te gaan. Hoe zorgen we voor een warme overgang van het gezin en de crèche naar de eerste kleuterklas? We illustreren dit aan de hand van een praktijkverhaal.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal op de speelplaats. Authentieke taalvaardigheidsverwerving in de basisschool
 
 taal op de speelplaats   Leerlingen leren niet alleen taal in de klas. Ook op de speelplaats ontwikkelen ze spontaan hun taalvaardigheid. Scholen proberen dat met eigen talig speelplaatsbeleid te stimuleren. Hoe ga je op school om met taal? Welke gevolgen heeft dat voor de ontwikkeling van de leerlingen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Geloven vandaag: Eerst de schat!
 
schat    De schat van de christelijke inspiratie is geen schat die op zichzelf staat.​ Zoals het jaarthema van Leeftocht aangeeft: de schat kan niet zonder ‘alles’.​ In alles van het schoolgebeuren kan God immers oplichten, kan de christelijke inspiratie werkzaam zijn.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook