Het maart-aprilnummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het maart-aprilnummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: gedreven, geprikkeld, gedragen
 
voorwoord   Op 22 januari 2019 hielden we ons tweede ledencongres.​ In zijn slottoespraak ging directeur-​generaal Lieven Boeve in op wat er op het spel staat in en voor het katholiek onderwijs, vandaag en in de toekomst.​ Hij hing dat op aan drie woorden die beginnen met de letter g: gedreven, geprikkeld, gedragen.​ 
 
Voor iedereen
 
 
 
De rol van pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling in de ondersteuningsnetwerken
 
competentiebegeleiders   In het kader van het M-​decreet kregen pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling de opdracht de realisatie van inclusief onderwijs mee te ondersteunen.​ Dat blijkt een boeiende, maar bewogen opdracht te zijn.​ Hoe zorgen ze voor een verbindende samenwerking tussen alle partners?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Een frisse kijk op onderwijs dankzij internationalisering
 
internationalisering  
 
Dankzij de samenwerking met internationale organisaties krijgen we een vernieuwende kijk op ons eigen onderwijs.​ We maken kennis met innoverende onderwijsinitiatieven. Hoe benutten we als katholiek onderwijs onze internationaliseringskansen optimaal?
 
Voor iedereen
 
 
 
Pedagogische begeleiding heeft impact op scholen
 
pedagogische begeleiding  
 
Aan het eind van vorig schooljaar organiseerden we - voor het eerst - een algemene bevraging van scholen die door ons begeleid werden. Welk effect heeft de pedagogische begeleidingsdienst op de schoolwerking?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Pro <-> contra: gedifferentieerde verloning
 
Pro - contra   Wat zijn de voor-​ en nadelen van een gedifferentieerde verloning voor dezelfde functie (met name leraar)? Die differentiatie kan dan op verschillende parameters gebaseerd zijn in tegenstelling tot de huidige verloning, wat alleen op basis van functie, diploma en anciënniteit kan.​
 
Voor iedereen
 
 
 
WellBe: werken aan welzijn op school
 
Wellbe   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid. Daarvoor ontwikkelden we een instrument: WellBe.​vlaanderen.​ Hoe analyseer je daarmee psychosociale risico’s?
 
Voor iedereen
 
 
 
Boekrecensies
 
 onderwijsvrijheid
 
► 
 
'Een deliberatie over onderwijsvrijheid' - Geerinck I. & Wouters, R. (red.)
 
► 
 
'Op grote schaal scholen slim organiseren' - Van Acker T. & Demaertelaere, Y.
 scholen slim organiseren
 
Voor iedereen
 
 
 
Betrokkenheid bij assessment: élke leerling doet ertoe!
 
betrokkenheid   Steeds meer scholen motiveren leerlingen om bewust het eigenaarschap over hun leerproces op zich te nemen. Gesprekken met leerlingen over hun leerproces en het geven van feedback hebben een positieve impact op dat proces.​ Maar hoe start je hiermee op jouw school?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ondersteuning bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten via vzw DOKO
 
DOKO   De vzw Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs (DOKO) organiseert sinds november 2018 de ondersteuning van scholen voor de wetgeving overheidsopdrachten.​ Ze neemt daarmee het werk over van de vzw’s die verbonden waren aan de verschillende bisdommen.​ Wat kan vzw DOKO voor jou betekenen?
 
Voor iedereen
 
 
 
Een valies voor een duurzame wereld op school
 
valies   Het gratis nascholings-​ en onderzoeksproject VALIES beoogt de implementatie van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in het basis-​ en secundair onderwijs.​ Enkele schoolteams getuigen over hun ervaringen met het proefproject.​ Stap jij volgend schooljaar ook in?
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geloven vandaag: niets anders dan liefde
 
geloven vandaag   De liefde is de essentie van leven en leren.​ Dat die liefde ook de kern van geloven is, staat ervoor garant dat levensbeschouwing en onderwijs elkaar verrijken.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook