Het september-oktobernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het september-oktobernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Is digitalisering écht een beleidsprioriteit?
 
spelende kinderen    We maken een balans op van de voorbije maanden van lockdown tot een geleidelijke heropstart van de scholen, van leren in ‘onderhoudsmodus’ tot ‘aanloopleren’. De coronacrisis legde onder meer op het vlak van digitalisering van het onderwijs enkele pijnpunten bloot.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Verbinding en herstelgericht werken in Engelse 'restorative schools'
 
herstelgericht werken    We maken kennis met enkele voorbeelden van goede praktijk op het vlak van verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken in Engelse scholen.​ Wat zijn de succesfactoren en kunnen we bepaalde zaken ook in Vlaanderen toepassen? Een boeiende ontdekkingstocht door de klaslokalen van drie scholen die in Engeland als voorbeeldscholen beschouwd worden.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Onderwijsinstellingen met handen vol hoop
 
 Heldenverhalen   De coronacrisis plaatst onze scholen voor een bijzondere uitdaging, maar haalt ook het mooiste in onze onderwijsprofessionals naar boven: toegewijde leraren zoeken creatieve manieren om voor hun leerlingen te blijven zorgen, niet alleen op het vlak van leerstof, maar ook op het vlak van hun welbevinden.​ We selecteerden een aantal heldenverhalen.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Boekrecensies
 
 nieuwe autoriteit
 
► 
 
Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs - Omer, Haim
 
► 
 
De vliegtuigklas: naar sterk taalonderwijs op de basisschool - Frijns, Carolien
 vliegtuigklas
 
Voor iedereen
 
 
 
Afstandsleren in het secundair onderwijs
 
afstandsleren    De uitbraak van het coronavirus wijzigde het lesgeven grondig. Afstandsleren met behulp van ICT maakte het mogelijk om met leerlingen in contact te blijven. Zowel leerlingen als leraren merkten al snel dat afstandsleren anders is dan leren op school. De pedagogische begeleiding gaf tips om eerst te focussen op herhalen en pas daarna over te stappen op preteaching of aanloopleren. Daarbij zagen we enkele aspecten in alle scholen gebeuren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Teamteaching en inclusie hand in hand
 
teamteaching    Een inclusieve samenleving waarin onder andere het onderwijssysteem geen onderscheid maakt op basis van geloof, afkomst of beperking: het kan. Een praktijkverhaal uit het buitenland bewijst dat. In de deelstaat Steiermark in Oostenrijk zagen we hoe ongeveer 85% van de leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben, in het regulier onderwijs geïntegreerd is. Kinderen worden meerdere momenten per week begeleid door twee (onderwijs)professionals die inspelen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
 
Teamteaching, leren van en met elkaar, is kenmerkend voor het onderwijssysteem in Steiermark
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Internationalisering als hefboom voor innovatie in het volwassenenonderwijs
 
 Internationalsiering  
 
“Het leren leven, leren, werken en samenleven eindigt niet aan de grenzen”, is een van de centrale uitgangspunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om volop te kiezen voor internationalisering.​ Het team postinitieel onderwijs timmert sinds 2017 aan de weg, met Europese initiatieven, waaraan ook de centra voor volwassenenonderwijs deelnemen.​
 
Postinitieel onderwijs
 
 
 
Samen werk maken van de organisatiecultuur
 
organisatiecultuur    De impact van de organisatiecultuur op de werking van een organisatie wordt heel dikwijls onderschat.​ Toch voel je de ziel van een organisatie, als je doorhebt hoe de organisatiecultuur in elkaar zit.​ Personeelsleden rekruteren en houden die binnen de huidige of de gewenste organisatiecultuur passen, is een hele opgave, mede omdat de organisatiecultuur niet vast te pakken is. 
 
We geven een aanzet hoe je te weten kunt komen welke cultuur je hebt, waarom je zou willen veranderen en hoe je die kunt veranderen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Crowdfunding als financieringskanaal in het kleuter- en het leerplichtonderwijs
 
crowdfunding    De voorbije schooljaren is de koopkracht van de werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid aan de scholen ter beschikking stelt, stelselmatig afgenomen.​ Noodgedwongen gaan scholen dus op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, zoals crowdfunding.​ Drie studenten van de KU Leuven campus Brussel gingen in hun bachelorproef na welke mogelijkheden dat financieringssysteem biedt.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Geloven vandaag: de juiste achtergrond voor je school
 
 geloven vandaag   Het opvoedingsproject van onze scholen is geen koffietafelboek, voor de schone schijn.​ Het is een werkboek, vol ezelsoren, aantekeningen in de marge en post-​its met ideeën.​ Het ligt klaar om dit schooljaar verder aangevuld te worden.
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook