Het mei-juninummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Bij het laatste nummer van dit schooljaar vragen we ook graag jouw mening. Zo kunnen ons tijdschrift zo relevant mogelijk maken voor jou.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen?
 
Bezorg hen dan de inschrijvingslink. We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
 
Het mei-juninummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Bij het laatste nummer van dit schooljaar vragen we ook graag jouw mening. Zo kunnen ons tijdschrift zo relevant mogelijk maken voor jou.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen?
 
Bezorg hen dan de inschrijvingslink. We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Jouw mening telt!
 
Tweemaandelijks versturen we het tijdschrift 'In dialoog' naar onze leden. Om het tijdschrift zo relevant en aantrekkelijk mogelijk te maken voor jou, verzamelen we jouw mening over de inhoud, vorm en het doel.
 
Bezorg ons je mening en vul onze enquête in. Het invullen zelf duurt slechts 5 minuten. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Onderwijs en werk: één lerend netwerk
 
 onderwijs en werk   Nauwe samenwerking tussen onderwijs en werk is belangrijk.​ Hoe komen we het best tegemoet aan wat het bedrijfsleven wil? Is dat wel onze taak? Hoe bereiden we jongeren voor op hun toekomstige baan, als die op dit moment misschien nog niet eens bestaat?
 
Voor iedereen
 
 
 
Je school door een kinderrechtenbril
 
kinderrechten    Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, zodat het zijn unieke talenten kan ontplooien.​ Daarvoor zijn de andere kinderrechten, zoals het recht op inspraak en participatie, onontbeerlijk.​ In de bouwsteen ‘kinderrechten’ in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs verbinden we allerlei instrumenten, tools, voorbeelden en leerplandoelen aan de verschillende kinderrechten in een school.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
 
Burgerschapsvorming door de ogen van je leerlingen
 
burgerschap    De nieuwe leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dagen je uit om je visie op vorming explicieter te maken: wat is de identiteit van je school? Wat voor burgerschap streef je als schoolteam na? In dit proces mag de stem van je leerlingen niet ontbreken. Daarom ontwikkelen we het burgerschapskompas, een gestandaardiseerde leerlingbevraging met ondersteunende materialen.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Burgerschap in de katholieke dialoogschool: een inspirerend verhaal
 
 burgerschap   Een katholieke school wil meer dan alleen een goede opleiding bieden.​ Ze doet haar leerlingen ook als mens in de samenleving groeien.​ Om dat opvoedingsideaal concreet te maken, onderzoeken een werkgroep en enkele proeftuinscholen op welke manier burgerschapsvorming kan helpen om de visie op vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te realiseren.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Pro <-> contra: invulboeken
 
 pro contra   Tegen de ruimere achtergrond van de onderwijskwaliteit verschenen de voorbije jaren met de regelmaat van de klok berichten over de zin en onzin van invulboeken in het onderwijs.​ De voor-​ en nadelen zetten we hier even op een rij.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Onderwijs op afstand in de basisschool
 
afstandsleren    Ineens moest het: onderwijs op afstand. Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, zaten de meeste leerlingen van de ene dag op de andere thuis. We gaan na hoe schoolteams in het basisonderwijs kunnen gebruikmaken van afstandsonderwijs als krachtige leeromgeving, met de nodige aandacht voor verbondenheid en ontspanning.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Boekrecensies
 
Franciscus
 
► 
 
Franciscus: zien, oordelen en handelen in een wereld die op hol slaat - Mettepenningen, J.
 
► 
 
Effectieve feeback in het onderwijs - Coppieters, J.
Effectieve feedback
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoe het interdisciplinaire leerplan natuur, ruimte & techniek realiseren?
 
 natuur   Het interdisciplinaire leerplan Natuur, ruimte & techniek is vanaf dit schooljaar beschikbaar voor scholen.​ Hoe kunnen leraren en scholen met dit leerplan werken? We zoeken antwoorden aan de hand van bevindingen uit de literatuur en brengen die samen met getuigenissen van schoolteams die een nascholingsproject volgden en daarbij ideeën, ervaringen en lesmaterialen uitwisselden.​
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Algemene verordening gegevensbeschermnig, twee jaar later ...
 
 AVG   Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie van toepassing.​ Hoe gaan onderwijsinstellingen twee jaar later om met die wetgeving en welke klemtonen legt de toezichthoudende autoriteit? We blikken ook vooruit naar nieuwe uitdagingen.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Energie-efficiëntie. Draag zorg voor het klimaat en bespaar geld
 
 energie-efficiciëntie   Onderwijsinstellingen willen zeker zorg dragen voor het klimaat en zeer bewust omgaan met energie.​ Om besturen te ondersteunen om ondanks beperkte middelen en verminderde koopkracht goede beslissingen te nemen, organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infonamiddag samen met verschillende partners.​ Hierbij een verslag en nuttige tips.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Geloven vandaag: hoekstenen vormen
 
 Geloven vandaag  
 
Als we in pre-​coronatijden over een ‘hoeksteen van de samenleving’ spraken, dan hadden we het meestal over grote figuren die in het midden van de publieke belangstelling staan.​ Of we ons post-​corona zullen blijven herinneren hoeveel anonieme hoekstenen (verplegers, winkelbedienden, vuilnisophalers, maar ook leraren) er zijn, is maar de vraag.​
 
 Misschien is het vooral belangrijk dat we ons blijvend herinneren dat het onze roeping is om ieder van onze leerlingen het besef mee te geven: “Zo kun jij er voor de mensen zijn.​ Als een steen die nodig is, niet als een steen die de mooiste of de hoogste is.​"
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook