Het september-oktobernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het september-oktobernummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: een genereus en ambitieus schooljaar toegewenst!
 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar wensen we alle bestuurders, leidinggevenden en hun personeelsleden een zorgeloos schooljaar toe. Werk zal er alvast genoeg zijn: in de basisscholen beginnen teams aan de realisatie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs zetten samen met de ondersteuningsnetwerken verdere stappen in de realisatie van optimale leerkansen voor alle leerlingen. In Katholiek Onderwijs Vlaanderen zetten de leerplancommissies alle zeilen bij om tijdig kwaliteitsvolle en ambitieuze leerplannen klaar te hebben voor de eerste graad van het secundair onderwijs.
 
Voor iedereen
 
 
 
BOS in de praktijk
 
BOS  
 
Heel wat besturen hebben de stap al gezet naar een proces van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). Waarom hebben zij die stap gezet? En hoe hebben zij dat proces tot nu toe ervaren? Vier groepen van besturen laten jullie delen in hun praktijkverhaal en geven tips mee voor collega’s die er nog moeten aan beginnen of er middenin zitten.
 
Besturen, Voor iedereen
 
 
 
Boekrecensie
 
Onderwijsbeleid in Vlaanderen  
 
► 
 
Onderwijsbeleid in Vlaanderen. - Valcke M. & Standaert R.
 
Voor iedereen
 
 
 
Pro <-> contra: internationale benchmarking
 
pro contra   Afkortingen bij de vleet in onderwijsland: PISA, PIRLS, TIMMS, PIAAC, ICCS, TALIS … Allemaal internationale onderzoeken die impliciet of expliciet een of ander concreet onderwijsdoel naar voren schuiven. Het resultaat positioneert verschillende landen of bepaalde regio's ten opzichte van elkaar.
 
Voor iedereen
 
 
 
Een nieuw decreet leerlingenbegeleiding voor CLB en (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs
 
CLB   Met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding wil de Vlaamse Regering knelpunten wegwerken door de rollen en taken tussen school, centrum voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleiding te verscherpen en de werking van leerlingenbegeleiding te optimaliseren.​ Wat houdt het nieuwe decreet in? En wat verandert nu exact voor je school?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN-personeelsleden en hun zorgnoden in Sint-Truiden. Een praktijkverhaal
 
OKAN  
 
In het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende een jaar Nederlandse taallessen (OKAN). Die leerlingen kampen soms met extra zorgnoden. Ook voor het personeel dat lesgeeft aan OKAN-leerlingen komt er heel wat extra bij kijken.​
 
Een praktijkverhaal uit de scholengemeenschap Sint-​Trudo brengt ons inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s en maatregelen om het personeel te beschermen en te ondersteunen bij de aanpak van psychosociale en emotionele noden van jonge vluchtelingen.​
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vreemde talen in de basisschool
 
vreemde talen  
 
In een wereld van stijgende mobiliteit en van toenemende internationale contacten wordt het begrijpen en gebruiken van andere talen dan de moedertaal steeds belangrijker. Als we onze leerlingen zowel een stevige basis willen meegeven als de zin om talen te leren, dan maken we vanaf de basisschool het best werk van een goed en continu aanbod van vreemde talen. Want ‘taalrijke kinderen zijn kansrijke kinderen’.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Stress en welbevinden bij schoolleiders
 
schoolleiders   Hoe staat het met het welbevinden en het stressgehalte van schoolleiders in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen? Wat zijn de mogelijke aanbevelingen voor het beleid en voor andere onderwijspartners? 
 
Een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent kreeg van minister van Onderwijs Hilde Crevits de opdracht daar een onderzoek naar te voeren in het kader van het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). Wij gaan in gesprek met een onderzoeker en toetsen de resultaten bij een pedagogisch begeleider en een directeur.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vol vertrouwen werken aan onderwijskwaliteit
 
Begeleiding   De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft als opdracht de scholen te ondersteunen bij het realiseren van onderwijskwaliteit en de brede vorming van leerlingen.​ Om dat goed te kunnen doen, werkte de dienst aan een eigentijdse visie op die ondersteuning, herschreef hij de werkingsprincipes en maakte hij een plan voor de komende drie schooljaren op.​
 
Wat zijn de werkingsprincipes van het nieuwe begeleidingsplan 2018-2021?
 
Voor iedereen
 
 
 
Geloven vandaag: stap je mee ... lichtvoetig?
 
stappen   Wie vrij gemaakt is, die is van iets bevrijd.​ En die kan dus lichtvoetiger door het leven gaan.​ Stap je mee?
 
Voor iedereen
 
 
 
Abonnement op 'In dialoog'?
 
Voorzitters van schoolbesturen en directeurs van scholen ontvangen het tijdschrift gratis op papier. Andere abonnees betalen 25 euro voor de volledige jaargang (5 nummers).
 
Met In dialoog willen we vormend en verbindend werken naar alle bestuurders en directeurs van katholieke onderwijsinstellingen. Daarom is het een goed idee dat schoolbesturen elk van hun bestuurders en directeurs een abonnement op het tijdschrift geven. Voor hen hebben we de prijs zo laag mogelijk gehouden. Bestuurders en personeelsleden van onderwijsinstellingen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, krijgen korting en betalen slechts 15 euro per jaargang.
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook