Het maart-aprilnummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het maart-aprilnummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: leraar is een prachtig beroep
 
 voorwoord  
 
Leraar is een prachtig beroep! Maar toch worden onze scholen steeds vaker geconfronteerd met een lerarentekort. Het is hoog tijd om de mooie kanten van het lerarenberoep in de verf te zetten, zoals de passie en expertise waarmee leraren voor kinderen, jongeren en volwassenen de wereld openen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Bemiddelen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
bemiddelen    Jij hebt er op je school mogelijks ook al mee te maken gehad: conflicten die de sfeer verzuren, uit de hand lopen en mensen meezuigen, of juist conflicten die onderhuids sluimeren en onverwacht opflakkeren. Hoe ondersteunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen jouw school of schoolbestuur op het vlak van bemiddeling?​
 
Voor iedereen
 
 
 
Boekrecensies
 
Taal leren  
 
Taal leren.​ Van kleuters tot volwassenen - Jaspaert, J. & Frijns, C.
 
Buiten de lijnen. Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften - Frans, E., De Wilde K., Janssens, K., Van Berlo, W. & Storms, O.
buiten de lijnen
 
Voor iedereen
 
 
 
Met Linpilcare bottom-up aan onderwijskwaliteit werken
 
 linpilcare   Evidence-​based en evidence-​informed werken, hoe doe je dat? Hoe kun je relevante resultaten van academisch onderzoek verbinden met je eigen praktijk? Hoe wordt je school een professionele leergemeenschap? Dat waren de uitgangsvragen voor het project Linpilcare, een Erasmus+ KA2-​project dat we tussen 2014 en 2017 met zes Europese partners ontwikkelden.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Centra voor volwassenenonderwijs op fusiepad
 
cvo fusie    Vanaf 1 september 2019 wordt de minimale schaalgrootte van een centrum voor volwassenenonderwijs zo goed als verzesvoudigd.​ In het kader van zijn directiecongres ging het katholiek volwassenenonderwijs te rade bij een aantal ervaringsdeskundigen uit de hogescholen.​ Het leverde inspiratie en informatie over allerlei bewegingen die op de centra voor volwassenenonderwijs afkomen.​ 
 
Postinitieel onderwijs
 
 
 
Pro <-> contra: maximumfactuur
 
 pro of contra   Sinds 1 september 2008 bestaat een maximumfactuur in het basisonderwijs.​ De realisatie van de eindtermen moet zelfs kosteloos zijn.​ Maar wat zijn de voor-​ en nadelen in het basis en in het secundair onderwijs?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
 
Groei-impulsen voor kwaliteitsvolle scholen
 
kwaliteitsvolle scholen   In 2016 stelden de onderwijsinspectie en de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK) voor.​ Het OK is een door alle partners gedragen omschrijving van een kwaliteitsvolle school.​ Hoe kun je als school je 'OK-werking' uitbouwen?
 
We schetsen groei-​impulsen voor scholen vanuit vier stellingen die volgens ons de kern en de kracht van het OK weergeven.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten: inzetten op verbinding
 
 spijbelen   Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten zijn actuele thema’s die ons bezighouden.​ Waarom spijbelen leerlingen? Wat is het verband met vroegtijdig schoolverlaten? Hoe kan een school preventief stappen ondernemen?
 
In dit drieluik gaan we in gesprek met Gil Keppens, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, met Alain Noëz, pedagogisch begeleider in de regio Mechelen-​Brussel en met Wim Hanssens, adjunct-​directeur van Don Bosco Groenveld.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
 
De kracht van de dialoog in Zill
 
 zill   Wat is voor het basisonderwijs de relatie tussen het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) en de katholieke dialoogschool? We beschrijven enkele aspecten van de katholieke dialoogschool die inspireerden bij de uitwerking van Zill.​ Je leest ook hoe die elementen, door gebruik te maken van de mogelijkheden van Zill, tot leven kunnen komen in de klas.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanwerven in dialoog
 
 aanwerven   Wie vandaag onderwijs organiseert, neemt een van de meest complexe en tegelijkertijd een van de belangrijkste opdrachten in onze samenleving op zich.​ Een element daarbij is het vormen van een sterk team dat vanuit een gedeelde visie op goed onderwijs samenwerkt aan de vorming van kinderen en jongeren.​
 
We reiken drie principes aan die kunnen inspireren bij de aanwerving van personeelsleden in een katholieke dialoogschool.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Geloven vandaag: God en zo
 
God en zo    De God die door niet-​gelovigen wordt opzijgeschoven, is meestal helderder omschreven dan dat gelovigen die God kunnen omschrijven.​ Wij kunnen de droom van God niet precies doorgronden of formuleren, maar zonder liefde en de wijsheid die Jezus uitdroeg, kan die droom alvast niet werkelijkheid worden in het dagelijkse schoolleven.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook