Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord
 
voorwoord   Na zijn nieuwjaarswensen blikt Lieven Boeve, de directeur-​generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vooruit op 2018.​ Welke dossiers en uitdagingen staan ons te wachten?
 
Voor iedereen
 
 
 
Netwerkvereniging is het juiste woord
 
Netwerkvereniging   Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) transformeerde recent tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen.​ Transformatie is hier wel het juiste woord.​ Weinig rest van het VSKO en veel is nieuw: naam, aard, missie en visie, samenstelling van de Raad van Bestuur, organisatiewijze en aansturing van het beleid … Schoolbesturen krijgen een sleutelrol in de nieuwe netwerkvereniging Katholiek Onderwijs Vlaanderen.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Boekrecensies
 
De leerling centraal in het onderwijs?
 
► 'De leerling centraal in het onderwijs.​ Grenzen van personalisering?' - Simons M. en Masschelein J.
 
► 'UDL-​lessen ontwerpen voor iedereen.​ Universal Design for Learning in de praktijk.​' - Nelson L.L.
 
 
 
UDL-lessen
 
Voor iedereen
 
 
 
Een kijk op de basisopties in de eerste graad van het secundair onderwijs
 
Basisopties   De Vlaamse overheid voorziet bij de modernisering van het secundair onderwijs een reeks structurele maatregelen, waarvan een aantal betrekking heeft op de basisopties.​ Wat verandert er nu precies? We geven aan hoe scholen, binnen de contouren van de nieuwe regelgeving, het observerende en oriënterende karakter van de eerste graad kunnen bewaren.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Reflecties over goed onderwijs
 
Reflecties   Het maatschappelijke discours over goed onderwijs heeft vaak een neoliberale, markteconomische inslag. Dat discours wordt in toenemende mate tegengesproken door veel – vaak niet Engelstalige - auteurs. Zij vinden dat de school in de eerste plaats een pedagogische plek moet zijn: leraren kunnen er onderwijzen en kinderen kunnen er leren in een min of meer bescherm(en)de omgeving.
 
Dat idee spoort met de idee van een eigentijds tegendraadse katholieke dialoogschool. In dit artikel worden enkele pistes verkend voor goed onderwijs.
 
Voor iedereen
 
 
 
Pro <-> Contra: functioneringsgesprekken
 
crossroads   Een functioneringsgesprek kan als een positief instrument gezien worden dat kansen biedt om personeelsleden te waarderen en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Maar er bestaan ook heel wat misverstanden rond. Wat zijn nu de voor- en nadelen van een functioneringsgesprek?
 
Voor iedereen
 
 
 
De kracht van je schoolnetwerk
 
Schoolnetwerk   Het aantal kinderen in armoede is in de afgelopen tien jaar verdubbeld.​ Die kinderen zijn niet alleen door hun gezinssituatie slachtoffer van sociale uitsluiting, ze zijn ook zelf slachtoffer. Hoe kan de school het netwerk van maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun gezin versterken of ondersteunen? Welke voorbeelden uit het buitengewoon onderwijs kunnen leerlingen, leraren en de school inspireren?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
 
Drieluik: gelijke onderwijskansen
 
GOK   Scholen krijgen meer ruimte om zelf hun gelijke onderwijskansenbeleid te voeren.​ Maar is dat beleid ook effectief? Het Rekenhof wijdde er een onderzoek aan.​ We legden zijn bevindingen voor aan een pedagogisch begeleider en een schooldirecteur.​
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Community service learning: dienen, reflecteren, leren
 
Community service learning  
 
Als klas gaan werken voor ouderen, op woensdagmiddag soep bedienen in Poverello, samen met senioren volkstuintjes onderhouden … Het zijn stuk voor stuk prachtige voorbeelden van projecten om sociaal engagement aan te leren.​ Wat houdt community service learning (CSL) precies in? En hoe ondersteunt die innovatieve werkvorm leerlingen in hun groei tot vrije, competente en solidaire persoonlijkheden?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Proeven van Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill   Vanaf 1 september 2018 kunnen alle basisscholen met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! van start gaan.​ Een aantal scholen kon al proefdraaien en kreeg zo alleen nog maar meer goesting om met het nieuwe leerplan te starten.​ Welke factoren bevorderden de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! in de proeftuinscholen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Geloven vandaag: Liefde
 
Liefde   Geloof is niet te begrijpen zonder liefde, net als een katholieke school niet te begrijpen is zonder liefde.​ Waar in de woorden en tekenen vol vorming geen liefde voelbaar is, is die vorming hol en leeg.​ De kracht van ons onderwijs zit in de manier waarop we het zachte fundament van het christelijk mensbeeld in kwaliteitsvolle vorming kunnen laten oplichten.
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook