Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van juni 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Nieuwe schoolbegeleider
 
Vanaf  1 september 2018 wordt ons schoolbegeleidersteam uitgebreid met Sandra De Grave. Sandra is momenteel adjunct-directeur in de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren. Ze zal ankerfiguur worden voor de scholengemeenschappen Sint-Niklaas, Archipel en Denderland. Het spreekt voor zich dat de huidige schoolbegeleiders in een eerste fase nog mee ondersteuning zullen bieden.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van juni 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Nieuwe schoolbegeleider
 
Vanaf  1 september 2018 wordt ons schoolbegeleidersteam uitgebreid met Sandra De Grave. Sandra is momenteel adjunct-directeur in de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren. Ze zal ankerfiguur worden voor de scholengemeenschappen Sint-Niklaas, Archipel en Denderland. Het spreekt voor zich dat de huidige schoolbegeleiders in een eerste fase nog mee ondersteuning zullen bieden.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Chemie - mededeling juni 2018
 
 
 
► 
 
Nascholing: Bouwstenen voor actueel chemie onderwijs
 
► 
 
Veiligheid in het labo: MSDS-fiches
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal en websites voor leraren chemie
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Digitaal evalueren en feedback geven
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Interessante websites
 
► 
 
Bevraging voor leraren Duit in tso
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits in tso
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Digitaal evalueren en feedback geven
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
'Critical thinking' stimuleren, ook bij jonge leerlingen
 
► 
 
Leren van elkaar
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling juni 2018
 
 
 
► 
 
Talendag 2018-2019
 
► 
 
Digitaal evalueren en feedback geven
 
► 
 
Franse BIB Vlaanderen
 
► 
 
Onderwijsevent: de modernisering van het secundair onderwijs in actie
 
► 
 
Bonjour et bienvenue!
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Godsdienst - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van marjandecocker@telenet.be en veroniquemalfrere@me.com vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Loopbaangesprekken
 
► 
 
Dag van de godsdienst
 
► 
 
Nascholing tot bezinningsbegeleider
 
► 
 
Studiedag Community Service Learning
 
► 
 
Aanbod Axcent Interlevensbeschouwelijke dialoog op school
 
► 
 
Samen tegen armoede
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
GOK - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag GOK 6 juni 2018
 
► 
 
Netwerkdagen GOK 2018-2019
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Informatica - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag Boekhouden-Informatica
 
► 
 
Nascholingen ICT van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Griekse dag 2 mei 2018
 
► 
 
Lampas
 
► 
 
Romeinse sporen in de Gaume
 
► 
 
Rome in Luik
 
► 
 
Rijksmuseum in Leiden
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Actief leren in de les LO
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
Inspirerend materiaal
 
► 
 
Op stap met je leerlingen
 
► 
 
Goede praktijkvoorbeelden van EHBO op school
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling juni 2018
 
 
 
► 
 
Subsidie voor projecten die de studiekeuze in het secundair onderwijs verbeteren
 
► 
 
Heeft jouw school wereldburgerschapsambities? Heb je een goed idee om leerlingenparticipatie in jouw school te versterken?
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Nederlands - mededeling juni 2018
 
 
 
► 
 
Vlogboek: video's over literatuur
 
► 
 
De alphaman: een gids voor leesplezier
 
► 
 
KLAAR van VRT
 
► 
 
Dag van het Nederlands eerste graad bso
 
► 
 
Schrijfassistent
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches OKAN regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Netwerken samen met het basisonderwijs
 
► 
 
ALFA-dag in Brussel
 
► 
 
Mogelijke trajecten waarop directies voor hun school kunnen intekenen voor 2018-2019
 
► 
 
Wiskunde voor ex-OKAN-leerlingen
 
► 
 
Frans voor ex-OKAN-leerlingen
 
► 
 
Traject: flexibele leerwegen voor ex-OKAN: een haalbare kaart voor mijn school?
 
► 
 
Traject: van OKAN naar ex-OKAN, taal als springplank of als struikelblok?
 
► 
 
Nieuw Wablieft-boek met acht leuke verhalen
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van patricia.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Bijeenkomsten van regionale netwerken schoolpastoraal
 
► 
 
Een vernieuwd elan voor de pastorale werking
 
► 
 
21 juni 2018 interreligieuze wandeling in Gent
 
► 
 
Nascholing tot bezinningsbegeleid(st)er: zin in zingeving?
 
► 
 
Studiedag Community Service Learning 19 september 2018
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling juni 2018
 
 
 
► 
 
Schooljaar 2017-2018 loopt op zijn einde
 
► 
 
Nascholingen schooljaar 2018-2019
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
'Klas achter glas' in het OLV-College Campus Centrum Zottegem
 
► 
 
'Zilveren jubileum' van het Stella Matutinacollege Lede in Keulen
 
► 
 
Boeiende talen(ten)dag in het Sint-Jozefinstituut te Wetteren
 
► 
 
'Waar is Jezus' expo in het SJKS van Sint-Niklaas.
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Foutloos schrijven met hulp van de Schrijfassistent
 
► 
 
Talendag in Sint-Jozef Wetteren
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling juni 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip voor de maand juni 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wiskunde - mededeling juni 2018
 
 
 
► 
 
Feedback
 
► 
 
Wiskundewedstrijden schooljaar 2018-2019
 
► 
 
T³Symposium 2018
 
► 
 
ICT-navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Dagen van de wiskunde 2018 - Eekhout Academy Kortrijk
 
► 
 
Studeren voor ingenieur aan de UGent
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook