Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van maart 2018.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van maart 2018.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling maart 2018
►  Biologie - mededeling maart 2018
►  Chemie - mededeling maart 2018
►  Duits - mededeling maart 2018
►  Engels - mededeling maart 2018
►  Frans - mededeling maart 2018
►  Fysica - mededeling maart 2018
►  GOK - mededeling maart 2018
►  Geschiedenis - mededeling maart 2018
►  r.-k. Godsdienst - mededeling maart 2018
►  Handel - mededeling maart 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling maart 2018
►  Informatica - mededeling maart 2018
►  Latijn en Grieks - mededeling maart 2018
►  MAVO/PAV - mededeling maart 2018
►  Natuurwetenschappen - mededeling maart 2018
►  Nederlands - mededeling maart 2018
►  OKAN - mededeling maart 2018
►  Opvoedingsproject - mededeling maart 2018
►  Pastoraal op school - mededeling maart 2018
►  Personenzorg - mededeling maart 2018
►  Scholen in de kijker - mededeling maart 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling maart 2018
►  Taaltip - mededeling maart 2018
►  Techniek - mededeling maart 2018
►  Toerisme - mededeling maart 2018
►  Wetenschappelijk werk - mededeling maart 2018
►  Wiskunde - mededeling maart 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing 'Aan de slag met het geïntegreerde leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen met een focus op de pijler natuurwetenschappen' op woensdag 2 mei in Leuven
 
► 
 
Nascholingen 'aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik' op woensdag 21 maart en op woensdag 25 april in Gent
 
► 
 
Nascholing 'Systeemdenken in de lessen aardrijkskunde' op woensdag 7 maart 2018 in Kortrijk
 
► 
 
ICT-tip
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Expo: Real Bodies 
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal, websites ...
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal en websites voor leraren chemie
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing Duits in PEDIC
 
► 
 
Eekhout Academy: Dag van Engels en Duits
 
► 
 
Vormingsdag op Odisee Campus Waas
 
► 
 
Nascholing Duits CNO
 
► 
 
Deutschlehrertag UC Leuven-Limburg
 
► 
 
Lezing Robert Menasse in Passa Porta
 
► 
 
Onleihe: digitale bibliotheek van het Goethe-Institut
 
► 
 
Duits oefenen via online tools
 
► 
 
De stad Wenen en Gustaf Klimt
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing Engels in PEDIC
 
► 
 
Eekhout Academy: Dag van Engels en Duits
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Engels oefenen via online tools
 
► 
 
Kant- en klaar materiaal voor leraren Engels
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling maart 2018
 
 
 
► 
 
Herinnering: netwerking
 
► 
 
Dag beginnende leraren:3de vormingsdag
 
► 
 
Studiedag CLIL
 
► 
 
Infosessie co-teaching voor beginners secundair onderwijs
 
► 
 
Didactische ateliers van Alliance française Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Rhinocéros van Eugène Ionesco
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Ladies@Science editie 2018
 
► 
 
Techpeditie
 
► 
 
Onderzoekende Praktijk
 
► 
 
Hello, Robot. Design tussen mens en machine
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
GOK - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Stand van zaken GOK 2018-2019
 
► 
 
GOK-netwerkdag
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Geschiedenis - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Katten die 'Despacito' zingen en historisch denken
 
► 
 
Nascholingen 
 
► 
 
Geschiedenis van het geschiedenisonderwijs
 
► 
 
Vraag naar medewerking bij onderwijskundig onderzoek
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van marjandecocker@telenet.be en veroniquemalfrere@me.com vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
BuSO-dag 15 maart
 
► 
 
Godsdienstleraar worden
 
► 
 
Aanbod Lopend Vuur
 
► 
 
Aanbod Orbit
 
► 
 
Aanbod KU Leuven 'Tegendraads gelovig? Of gelovig tegendraads?
 
► 
 
Aanbod Stiltehuis De Rank in Beveren 13 maart
 
► 
 
Aanbod de Grondmelodie voor professionals
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Handel - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van katrien.vandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Attest bedrijfsbeheer
 
► 
 
Voorstelling nieuw leerplan bedrijfsbeheer
 
► 
 
Interessante tool rond Ondernemend project van UNIZO
 
► 
 
Alle info over COFEB
 
► 
 
Infovergadering studierichting duaal
 
► 
 
Aanpassing leerplannen specialisatiejaren studiegebied handel bso vanaf 1 september 2018 ingediend bij inspectie 2018-02-19.
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Samen werken aan samenwerken
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan sessie 3
 
► 
 
GOBO netwerking studiegebied personenzorg
 
► 
 
Netwerkdag leraren personenzorg 1ste graad A- en B-stroom
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 
► 
 
Oproep meewerken aan onderzoek
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Masterstudent voert onderzoek naar toetsen over niet-bestudeerde teksten
 
► 
 
Week van de Klassieken 2018 in teken van filosofie
 
► 
 
Websites
 
► 
 
Auteur Leerbeest 2.0, Breintrein 2.0 en Mijn masterplan vraagt medewerking
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Wereldburgerschap in de klas
 
► 
 
Noteer alvast 'Filosoferen met leerlingen in de B-stroom binnen MAVO/PAV'
 
► 
 
PEDIC nascholing 'Didactische apps en digitale programma's gebruiken in de les PAV en MAVO
 
► 
 
Nascholing KU Leuven
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling maart 2018
 
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Expo: Real Bodies (tot 15 april 2018)
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal, websites ...
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling maart 2018
 
 
 
► 
 
Een literatuurverslag
 
► 
 
Lino
 
► 
 
Bijeenkomsten vakcoördinatoren Nederlands (maart 2018)
 
► 
 
Leesvaardigheid Vlaamse jongeren
 
► 
 
Dag Beginnende Leraren tweede- tot vijfdejaars 
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches OKAN regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
NodO+
 
► 
 
Dagen Beginnende Leraren
 
► 
 
'START', schrijven in een ander schrift
 
► 
 
Hayya, verhalen met onze taal en cultuur
 
► 
 
Toolkit van de Raad van Europa
 
► 
 
Apps van de VDAB
 
► 
 
Wegwijs in het secundair onderwijs
 
► 
 
Zwanger in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs
 
► 
 
Rapport van Unicef: migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord
 
► 
 
Differentiëren in de klas
 
► 
 
KLAAR beeldmateriaal
 
► 
 
Religie beter begrijpen
 
► 
 
'Tales at home'
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vastentijd in een katholieke dialoogschool
 
► 
 
Interessante enquête: welbevinden en ondersteuning voor leerkrachten
 
► 
 
Bezield werken en bezield blijven
 
► 
 
Twee vormingsavonden 'Survival of the fittest? Zijn mensen goed of slecht?'
 
► 
 
'Tegendraads gelovig of gelovig tegendraads?'
 
► 
 
Interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoogwandelingen in Gent
 
► 
 
Een buitengewoon passioneel verhaal 'De Passie'
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling maart 2018
 
 In deze Nieuwsbrief van patricia.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Mooi kwetsbaar vasten - aanbod Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de vasten, de Goede week en Pasen
 
► 
 
Broederlijk Delen
 
► 
 
Christen Forum Gent
 
► 
 
IJD, jongerenpastoraal Gent.  Bezoek de Sint-Baafskathedraal in Gent, zoek de vinvis en ontdek het verhaal van Jona (nog tot 27 maart)
 
► 
 
Diocesane Taizé-bijeenkomst
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling maart 2018
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Samen werken aan samenwerken
 
► 
 
Netwerkdag leraren Verzorging, Organisatiehulp/Organisatie-assistentie en Verzorging-Voeding
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan sessie 3
 
► 
 
GOBO netwerking studiegebied personenzorg
 
► 
 
Netwerkdag leraren Personenzorg 1ste graad A- en B-stroom
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Creatieve talendag in het Heilige Harten Instituut te Ninove
 
► 
 
Originele invullingen voor 'dikke truiendag' in Wetterse scholen
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Talendag in Heilige Harten Ninove
 
► 
 
Leermiddelen
 
► 
 
Jeugdboekenmaand
 
► 
 
Leesniveau Vlaamse leerlingen niet langer aan de wereldtop
 
► 
 
Gelezen en opgemerkt
 
► 
 
Taalbeleid
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip voor de maand maart 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Pieter Van de Steen vind je meer informatie over de nascholing techniek.
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van luc.zwartjes@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Activiteiten vanuit de begeleiding
 
► 
 
Test jouw beeld van de wereld
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Internationale bijeenkomsten
 
► 
 
Interessante tools/websites
 
► 
 
Contact
 
Secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling maart 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Hello, Robot. Design tussen mens en machine
 
► 
 
TECHPEDITIE
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling maart 2018
 
 
 
► 
 
Vlaamse wiskunde olympiade
 
► 
 
Zorgbeleid - 'Een leerkracht met veerkracht: van draagkracht naar daadkracht'
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Het gebruik van CAS in GeoGebra - derde graad aso/tso/kso leerplan a
 
► 
 
Toelatingsexamen arts en tandarts
 
► 
 
Ijkingstoetsen wiskunde
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook