Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van december 2019.
 
Graag vragen wij jouw aandacht voor de Lerarentop 1010.
Op 5 februari 2020 organiseren we de Lerarentop 1010 voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. We zoeken 1010 leraren om hun feedback te geven over de leerplannen van de eerste graad en LLinkid. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT, zijn welkom. Schrijf je in op de webpagina Lerarentop 1010.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van december 2019.
 
Graag vragen wij jouw aandacht voor de Lerarentop 1010.
Op 5 februari 2020 organiseren we de Lerarentop 1010 voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. We zoeken 1010 leraren om hun feedback te geven over de leerplannen van de eerste graad en LLinkid. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT, zijn welkom. Schrijf je in op de webpagina Lerarentop 1010.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling december 2019
►  Biologie - mededeling december 2019
►  Chemie - mededeling december 2019
►  Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling december 2019
►  Duits - mededeling december 2019
►  Economie - Handelsvakken - mededeling december 2019
►  Engels - mededeling december 2019
►  Esthetica & Muziek - mededeling december 2019
►  Frans - mededeling december 2019
►  Fysica - mededeling december 2019
►  Geschiedenis - mededeling december 2019
►  GOK - mededeling december 2019
►  Humane wetenschappen - mededeling december 2019
►  In de focus - mededeling december 2019
►  Informatica - mededeling december 2019
►  Latijn en Grieks - mededeling december 2019
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling december 2019
►  MAVO/Mens en Wetenschappen/PAV - mededeling december 2019
►  Natuurwetenschappen - mededeling december 2019
►  Nederlands - mededeling december 2019
►  Nijverheid - mededeling december 2019
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling december 2019
►  r.-k. Godsdienst - mededeling december 2019
►  Scholen in de kijker - mededeling december 2019
►  Taaldrempels op school - mededeling december 2019
►  Techniek - mededeling december 2019
►  Wetenschappelijk werk - mededeling december 2019
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing: terreinvaardigheden in de nieuwe leerplannen 1ste graad: 10 maart en 12 maart 2019 (save the date)
 
► 
 
GIS-sen in aardrijkskunde
 
► 
 
Lesmateriaal thema 3de graad gelinkt aan natuurwetenschappen: nu te downloaden
 
► 
 
Netwerkdag 'Oceans are rising, so get informed' voor leraren PAV, MAVO, aardrijksunde en Mens en Samenleving
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties 
 
► 
 
Vorming en netwerkoverleg rond de nieuwe leerplannen NW A-stroom en Natuur en Ruimte B-stroom
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten 
 
► 
 
Vlaamse Biologie Olympiade
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS)
 
► 
 
Interessante publicaties en inspirerend didactisch materiaal
 
► 
 
Wedstrijd: Girls Leading in Science
 
► 
 
Junior College: De universiteit in je klas - STEM en life sciences
 
► 
 
Ladies@science
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS)
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wedstrijd: Girls Leading in Science
 
► 
 
Junior College: de universiteit in je klas - STEM en life sciences
 
► 
 
Ladies@science
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling december 2019
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Lerend netwerk brede basiszorg voor leerlingen op stage
 
► 
 
Netwerkdag organisatiehulp en organisatie-assistentie
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Duits - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
LINGO MINT - Duits leren aan de hand van STEM thema's
 
► 
 
SOMNIAVRO, een sciencefictionroman
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - Handelsvakken - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag leraren 2de en 3de graad Kantoor en verkoop
 
► 
 
Nascholing rond ERP business game van Odoo
 
► 
 
Netwerkdag rond onderzoekend leren binnen het vakdomein economie (alle leraren economie en handelsvakken)
 
► 
 
Inspiratiedag basisoptie Economie en Organisatie
 
► 
 
Snel en eenvoudig een webwinkel aanmaken (voor mini-onderneming of GIP)
 
Secundair onderwijs, Economie, Handel
 
 
 
Engels - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
het thema 'Brexit' in de klas
 
► 
 
Gothic novels in de klas: een enquête
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Lerarentop 1010
 
► 
 
Nascholing 'Cracking Song Lyrics' 
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica & Muziek - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Beeld & Muziek 2020.
 
Secundair onderwijs, Esthetica, Muzikale opvoeding
 
 
 
Frans - mededeling december 2019
 
 
 
► 
 
Aanbod van CNO Antwerpen: 'Comment stimuler le plaisir de lire?'
 
► 
 
Nascholing vanuit KU Leuven
 
► 
 
Taal en literatuur promoten in het secundair onderwijs: aanbod KU Leuven
 
► 
 
Aanbod van PEDIC Gent
 
► 
 
De warmste week bij vzw Roeland en de Alliance française Oost-Vlaanderen
 
► 
 
De Haïku-wedstrijd is aan haar tiende editie toe!
 
► 
 
Concours AMOPA
 
► 
 
Journée Profff 2019-2020
 
► 
 
Netwerkdag co-teaching in Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
KU Leuven, faculteit Letteren Campus Brussel organiseert Taalwedstrijd op 5 februari en 18 maart 2020
 
► 
 
Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorscholing voor de basisopties: save the date!
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Vlaamse Fysica Olympiade
 
► 
 
Wedstrijd: Girls Leading in Science
 
► 
 
Junior College: de universiteit in je klas
 
► 
 
Ladies@science
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
Nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Website over polarisatie
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
VVLG-site nu helemaal gelanceerd
 
► 
 
Inspiratie voor de les
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Hoe ziet mijn toekomst er uit met of zonder diploma
 
► 
 
Subsidie voor projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
In de focus - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je informatie over alternatieve leerlijnen voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. 
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Informatica - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkvergadering gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad
 
► 
 
Nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'
 
► 
 
Smart Education: nieuwe oproep 2020
 
► 
 
Nieuws in de klas is opnieuw goedgekeurd door de Vlaamse regering
 
► 
 
Verlenging Telenet Schoolnet+: het bestaande contract voor breedbandverbinding wordt met een jaar verlengd
 
► 
 
Belgische Informatica-olympiade
 
► 
 
Digital Days van Microsoft
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de 'Griekse dag' op woensdag 29 april 2020.
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Hoe jij leerlingen teams kunt laten kiezen
 
► 
 
Leerplanvoorstelling basisopties Sport A-stroom en B-stroom
 
► 
 
Voorscholing wetenschappen voor de basisopties
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/Mens en Wetenschappen/PAV - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Hoe ziet mijn toekomst er uit met of zonder diploma
 
► 
 
De fietsbarometer (3de graad)
 
► 
 
Netwerkdag 'Oceans are rising, so get informed'
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling december 2019
 
 
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties
 
► 
 
Vorming en netwerkoverleg rond de nieuwe leerplannen NW A-stroom en Natuur en Ruimte B-stroom
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Junior olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS)
 
► 
 
Interessante publicaties en didactisch materiaal
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling december 2019
 
 
 
► 
 
Olympiade Nederlands
 
► 
 
Academisch taalgebruik
 
► 
 
Het leerplan Nederlands en de taxonomie van Bloom
 
► 
 
Nascholing graphic novels
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling december 2019
 
 
 
► 
 
De website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Educam
 
► 
 
Opleiding Education Cabinet
 
► 
 
BIL-NIL
 
► 
 
Beckhoff
 
► 
 
RTC
 
► 
 
Intervisies regio Oost-Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches Oost-Vlaanderen op dinsdag 4 februari 2020
 
► 
 
Dagen voor beginnende leraren woensdag 12 februari 2020 OKAN
 
► 
 
'Eerst OKAN, nu Ik Kan!'
 
► 
 
Ex-OKAN-leerling in het koninklijk paleis
 
► 
 
Dag van OKAN en ex-OKAN (13 november): voor herhaling vatbaar ...
 
► 
 
Van 'snuffelstage' naar P&OT
 
► 
 
Kurzweil, Sprint of OneNote
 
► 
 
Voor praktijkleraren nijverheid
 
► 
 
Ondersteuning voor functionele geletterdheid 
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van veronique.malfrere@rkg.vlaanderen en gertjan.monteyne@rkg.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Online registratie en aanvraag mandaat
 
► 
 
Thomas: interessante links
 
► 
 
Boekentips
 
► 
 
Christen Forum Gent
 
► 
 
Night fever
 
► 
 
Didachè studiedag
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Beklijvende memorial in Aalst 'SM 2 tijdens WO II'
 
► 
 
Samenwerking Oscar Romerocollege Dendermonde en vzw De Tondeldoos
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Academisch taalgebruik
 
► 
 
Schrijfonderwijs wordt zoveel leuker met Fungel!
 
► 
 
Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
► 
 
Correct taalgebruik: examens of proefwerken
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over vernieuwingen bij Lego-robots.
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling december 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen algemene vorming en basisopties voor de eerste graad
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen voor de basisopties
 
► 
 
Voorscholing voor de basisopties: save the date!
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
Nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook