Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van oktober 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van oktober 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
 

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling oktober 2018
►  Biologie - mededeling oktober 2018
►  Chemie - mededeling oktober 2018
►  Duits - mededeling oktober 2018
►  Engels - mededeling oktober 2018
►  Frans - mededeling oktober 2018
►  Fysica - mededeling oktober 2018
►  Geschiedenis - mededeling oktober 2018
►  Godsdienst - mededeling oktober 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling oktober 2018
►  Informatica - mededeling oktober 2018
►  Latijn en Grieks - mededeling oktober 2018
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling oktober 2018
►  MAVO/PAV - mededeling oktober 2018
►  Natuurwetenschappen - mededeling oktober 2018
►  Nederlands - mededeling oktober 2018
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling oktober 2018
►  Opvoedingsproject & identiteit - mededeling oktober 2018
►  Pastoraal op school - mededeling oktober 2018
►  Personenzorg - mededeling oktober 2018
►  Scholen in de kijker - mededeling oktober 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling oktober 2018
►  Taaltip - mededeling oktober 2018
►  Wetenschappelijk werk - mededeling oktober 2018
►  Wiskunde - mededeling oktober 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen aardrijkskunde 
 
► 
 
Studiedagen i.v.m. migraties
 
► 
 
Geo-olympiade 2018
 
► 
 
Klimaatopwarming - de mening (en de ervaring) van een geëngageerde leraar aardrijkskunde
 
► 
 
China en de nieuwe wereldorde: geopolitiek in het Verre Oosten
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Dag van de biotechnologie: geneeskunde op maat
 
► 
 
Dag van de Wetenschap: Kun jij nog zonder wetenschap?
 
► 
 
Vlaamse Biologie Olympiade
 
► 
 
Uitvoeren van proeven met eigen bloed
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaamse Chemie Olympiade
 
► 
 
Playfull Science
 
► 
 
Veiligheid in het labo: MSDS-fiches 
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits in tso
 
► 
 
Data om te noteren
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Cultuur uit de Duitstalige landen
 
► 
 
Permanente Vorming OUT OF THE BOOKS
 
► 
 
HAIKU: initiatienamiddag voor leraren MVT en wedstrijd voor leerlingen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans)
 
► 
 
Studiedag literatuuronderwijs en leesbevordering
 
► 
 
Vormingen Tenz
 
► 
 
Initiatieven rond CLIL
 
► 
 
Deutsch für dich
 
► 
 
Language Level Evalulator
 
► 
 
Tools voor de talenklas: Pic Collage
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Permanente Vorming OUT OF THE BOOKS
 
► 
 
HAIKU: initiatienamiddag voor leraren MVT en wedstrijd voor leerlingen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans)
 
► 
 
KU Leuven: studiedag literatuuronderwijs en leesbevordering
 
► 
 
Vormingen Tenz
 
► 
 
Initiatieven rond CLIL
 
► 
 
Tools voor de talenklas: Pic Collage
 
► 
 
Nieuwe leerplannen Engels
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling oktober 2018
 
 
 
► 
 
Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept
 
► 
 
Dag van de Moderne Vreemde Talen in het Sint-Baafshuis
 
► 
 
'Kagan Coöperatieve Leerstrategieën voor Moderne Vreemde Talen'
 
► 
 
Haikuwedstrijd voor de moderne vreemde talen
 
► 
 
Dag van de meertaligheid 2018
 
► 
 
De nieuwe leerplannen
 
► 
 
Schrijfvaardigheid in de eerste graad A-stroom
 
► 
 
Vreemde talen in de basisschool
 
► 
 
Motivatie
 
► 
 
Taalvaardigheid Frans opkrikken
 
► 
 
Cric-Crac, raconte-moi une histoire ...
 
► 
 
Werk van Marguerite Yourcenar op de planken
 
► 
 
Literaire voordrachten
 
► 
 
Het Betere Boek: 'Et alors, la France?'
 
► 
 
Café littéraire
 
► 
 
Nascholingen Tenz
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuw leerplan toegepaste fysica voor de derde graad industriële wetenschappen
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Dag van de fysica
 
► 
 
Workshops Het Archief voor Onderwijs - KlasCement
 
► 
 
Playfull Science
 
► 
 
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen 2018-2019
 
► 
 
Dag van de wetenschap: Kun jij nog zonder wetenschap?
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Burgerschap of geschiedenis?
 
► 
 
VVLG
 
► 
 
Junior College
 
► 
 
Voorstelling leerlingendichtbundel 'Soms denk ik aan de doden'
 
► 
 
Wedstrijd 'verstript verleden'
 
► 
 
Workshops prehistorie
 
► 
 
Nascholingsaanbod Vormingsplus Waas&Dender
 
► 
 
Feest voor Willem
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Godsdienst - mededeling oktober 2018
 
 
 
► 
 
Nieuwe mailadressen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst
 
► 
 
Dag van de godsdienst
 
► 
 
Startmoment campagne 'Samen tegen armoede'
 
► 
 
Grensgangers - levenskunst op de grens van tijd en eeuwigheid
 
► 
 
Zinmomenten in de abdij van Roosenberg
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Tweedaagse nascholing pedagogisch raamwerk
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan
 
► 
 
GOBO netwerking studiegebied personenzorg
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Teamsite Netwerk Toegepaste Informatica
 
► 
 
Bebras-wedstrijd: week van 12 november
 
► 
 
Hoe mediawijs zijn je leerlingen?
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Maak je wensen kenbaar voor Griekse dagen in de toekomst
 
► 
 
Jury gezocht
 
► 
 
Dag van de klassieke talen 2018
 
► 
 
'Ovidius 2000'
 
► 
 
Toneel in Tinnenpot in Gent
 
► 
 
Debat over de oudheid
 
► 
 
Artikelen
 
► 
 
Klassieken nu
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling oktober 2018
 
 
 
► 
 
Save the date
 
► 
 
Studiedagen i.v.m. migraties
 
► 
 
Gratis doeboek voor de gemeenteraadsverkiezingen
 
► 
 
Kaartjes voor zelfevaluatie van leerlingen
 
► 
 
Extra kansen voor nieuwkomers: wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling oktober 2018
 
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad
 
► 
 
Co-teaching natuurwetenschappen, 1ste graad B-stroom
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Playfull Science
 
► 
 
Dag van de biotechnologie: geneeskunde op maat
 
► 
 
Dag van de wetenschap: kun jij nog zonder wetenschap?
 
► 
 
Junior olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
Veilig experimenteren 
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling oktober 2018
 
 
 
► 
 
De week van het Nederlands
 
► 
 
Nascholingsdag 1ste graad bso
 
► 
 
HSN Conferentie Onderwijs Nederlands
 
► 
 
Graphic novels - concrete lesopdrachten en kennismaking met titels
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerken samen met het basisonderwijs
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
Vergaderingen OKAN-coördinatoren
 
► 
 
Directies van OKAN-scholen
 
► 
 
Eerste hulp bij uitspraakproblemen van de letter p
 
► 
 
Leesonderwijs aan anderstalige laaggeletterde jongeren?
 
► 
 
Ouderbetrokkenheid: ouders x school x vertrouwen -> succesvolle schoolloopbaan
 
► 
 
Nascholingen vanuit het CNO (Antwerpen)
 
► 
 
Navormingen vanuit het CTO (Leuven)
 
► 
 
Vorming georganiseerd door het VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs)
 
► 
 
Joepie Nederlands
 
► 
 
Woordenschatverwerving met 'Color Cards'
 
► 
 
Een praktijkverhaal uit Sint-Truiden
 
► 
 
Een nieuwe portaalsite om te professionaliseren in NT2-onderricht
 
► 
 
OKAN-leraar met vallen en opstaan!
 
► 
 
Directiecongres so oktober
 
► 
 
Hulpmiddelen voor leraren met een ex-OKAN-leerling in de klas
 
► 
 
Studiedag Nederlands in de eerste graad van de B-stroom
 
► 
 
Studiedag: Migratie in het onderwijs
 
► 
 
Week van het Nederlands
 
► 
 
Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur?
 
► 
 
Meertaligheid
 
► 
 
Polarisering
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject & identiteit - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Verbindend communiceren
 
► 
 
'Saved by the bell'
 
► 
 
Ontmoeting met laureaat Nobelprijs
 
► 
 
Onderwijsbezinning met leerkracht fysica en STEM
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Missiocampagne
 
► 
 
Leeftocht van oktober over 'dialoog'
 
► 
 
Inspirerende stiltedag in Abdij Roosenberg
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling oktober 2018
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Tweedaagse nascholing pedagogisch raamwerk
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan
 
► 
 
Hoe het samenwerken in onderwijs versterken met het Belbin teamrollenmodel?
 
► 
 
GOBO netwerking studiegebied personenzorg
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over 'Sevuntien' leerlingentalent uit Bernardusscholen Oudenaarde in splinternieuw auditorium.
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lessuggestie bij de taaltip 'Betere resultaten op proefwerken door het gebruik van duidelijke taal'
 
► 
 
Dag van het Nederlands voor de eerste graad B-stroom
 
► 
 
Week van het Nederlands komt eraan
 
► 
 
Boek 'n toer op Boekenbeurs 2018
 
► 
 
"Lees je mee(r)?" Samen sterke verhalen lezen
 
► 
 
Studiedag 'Instroom versterken in het hoger onderwijs'
 
► 
 
"Talenbeleid" of "gezamenlijke taalpraktijk"?
 
► 
 
Werken aan taal in de lego-studio voor de eerste graad
 
► 
 
Netwerk boekenjuffen en boekenmeesters 2018-2019, eerste graad B-stroom
 
► 
 
Europese Dag van de Talen
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip voor oktober 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling oktober 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Junior olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
Playfull Science
 
► 
 
Dag van de wetenschap: Kun jij nog zonder wetenschap?
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling oktober 2018
 
 
 
► 
 
Begeleidingsactiviteit in de kijker - PEDIC
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Photomath
 
► 
 
Nieuwe website VVWL
 
► 
 
Navorming in de kijker - PEDIC
 
► 
 
Examencommissie secundair onderwijs
 
► 
 
Biowiskundedagen
 
► 
 
Wiskunde B-dag
 
► 
 
UniMath
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook