Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van november 2017.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. Een uitgebreider versie kan je ook raadplegen op onze website: http://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/kalender-0
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van november 2017.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. Een uitgebreider versie kan je ook raadplegen op onze website: http://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/kalender-0
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling november 2017
►  Duits - mededeling november 2017
►  Economie - mededeling november 2017
►  Engels - mededeling november 2017
►  Esthetica - november 2017
►  Frans - mededeling november 2017
►  Fysica - mededeling november 2017
►  GOK - mededeling november 2017
►  Handel - mededeling november 2017
►  Humane wetenschappen - mededeling november 2017
►  Informatica - mededeling november 2017
►  Latijn en Grieks - mededeling november 2017
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling november 2017
►  MAVO/PAV - mededeling november 2017
►  Muzikale opvoeding - mededeling november 2017
►  Nederlands - mededeling november 2017
►  Nijverheid - mededeling november 2017
►  Opvoedingsproject - mededeling november 2017
►  Pastoraal op school - mededeling november 2017
►  Personenzorg - mededeling november 2017
►  Plastische opvoeding - mededeling november 2017
►  r.-k. Godsdienst - mededeling november 2017
►  Scholen in de kijker - mededeling november 2017
►  Taaldrempels op school - mededeling november 2017
►  Taaltip - november 2017
►  Wetenschappelijk werk - mededeling november 2017
►  Wiskunde - mededeling november 2017
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Data intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
Interessante website vanuit Nederland
 
► 
 
DLB 2: Dag voor de beginnende leraren 2
 
► 
 
Massive Open Online Course Introduction to Dutch
 
► 
 
Misverstanden rond de taalscreening
 
► 
 
Interactieve studiedag OKANS in Brussel
 
► 
 
Genomineerden en winnaar van de EDT-award
 
► 
 
Lezen op verschillende niveaus
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Duits - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen voor leraren Duits in PEDIC
 
► 
 
Schulpartnerschaften
 
► 
 
Nieuwsbrief 'Deutsch als Fremdsprache'
 
► 
 
Duits leren met een nieuwe Video-Novela van Deutsche Welle
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van katrien.vandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Logistiek
 
► 
 
Get-A-Teacher: aanbod van de KBC voor financiële educatie
 
► 
 
Hoe werkt Payconiq?
 
► 
 
Duurzaam ondernemen
 
► 
 
Workshops economie in UGent
 
► 
 
Interessante ondernemers
 
► 
 
Gevolgen van de nieuwe boekhoudwetgeving voor de concrete lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Engels - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Engels leren met materiaal van Britisch Council
 
► 
 
Online oefenen van vaardigheden en ondersteunende kennis
 
► 
 
Nascholing taalportfolio's in PEDIC
 
► 
 
Stiff upper lips
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica.
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen en veerle.hertveldt@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
de studiedag van Profff
 
► 
 
Niveautest Frans
 
► 
 
Differentiatie in het talenonderwijs
 
► 
 
Kunnen Franse lessen aso nog hip zijn?
 
► 
 
Ex-OKAN en Frans
 
► 
 
Activiteiten van de Alliance française Oost-Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je een overzicht van interessante nascholingen en nieuws uit de wetenschappen.
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
GOK - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Geen nieuws ... ;-)
 
► 
 
Wat betekent armoede voor mensen die er dagelijks mee geconfronteerd worden?
 
► 
 
Uitnodiging voor Panel en Primeur 'Gelijke kansen in het onderwijs' op dinsdagavond 24/10 om 19.30 uur in het Erasmushuis (Fac. Letteren) te Leuven
 
► 
 
Gratis jaarabonnement voorleessoftware
 
► 
 
Waar ligt de jeugd wakker van?
 
► 
 
(O)kans voor een versterkt onthaalonderwijs
 
► 
 
Leerlingen en ouders welkom op de klassenraad
 
► 
 
12 vragen over het nieuwe ondersteuningsmodel
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Handel - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van katrien.vandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Logistiek
 
► 
 
LOGOS
 
► 
 
Get-A-Teacher: aanbod van de KBC voor financiële ecucatie
 
► 
 
Hoe werkt Payconiq?
 
► 
 
Duurzaam ondernemen
 
► 
 
Workshops economie in UGent
 
► 
 
Interessante ondernemers
 
► 
 
Gevolgen van de nieuwe boekhoudwetgeving voor de concrete lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Een nieuwe site Sexting.be voor scholen, ouders en jongeren met info, lespakketten, ...
 
► 
 
De opvolger van windows movie maker is er: Story Remix
 
► 
 
Bebras: een programmeerwedstrijd voor het secundair onderwijs
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Griekse dag 2 mei 2018
 
► 
 
Naar een beter leerplan 1ste graad
 
► 
 
Biduum Latinum
 
► 
 
Minimus maximus!
 
► 
 
Wedstrijd Euroclassica
 
► 
 
Begonnen de Romeinen de multiculturele samenleving?
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vakliteratuur
 
► 
 
Op stap met je leerlingen
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen en martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerkdag MAVO en PAV
 
► 
 
Leren differentiëren
 
► 
 
Sexting@school
 
► 
 
Wie gaat er mee naar Hitler
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Muzikale opvoeding in de eerste graad: extra sessie
 
► 
 
Stemgebruik: bewust voelen en kiezen.  Een efficiënt stemgebruik in elke stijl
 
► 
 
Dag van de muzikale opvoeding
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van inge.detroyer@katholiekonderwijs.vlaanderen en peter.vandamme@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Combinatiewoordenboek
 
► 
 
Begrijpend lezen
 
► 
 
Nascholingsdagen van de KULeuven
 
► 
 
Dag van het taalonderwijs - Taalkunde meets onderwijs
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Johan Lambrecht, Maurits Goeman en Ivan Demeyer vind je een overzicht van geplande opleidingen, didactische ondersteuning en infomomenten vanuit de sectoren mechanica-elektriciteit.
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
Opvoedingsproject - mededeling november 2017
 
 
 
► 
 
Een ontwapenend pleidooi voor feilbare leraren
 
► 
 
Leerlingen die moeten leven met tegenwind
 
► 
 
Gepassioneerde ondernemers voor de klas
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van patricia.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
November, herdenkingsmomenten op school 'voor alle mensen die we missen, maar nooit vergeten.'
 
► 
 
Vernieuwde website van het vicariaat onderwijs - bisdom Gent
 
► 
 
Bijeenkomsten van de regionale netwerken schoolpastoraal
 
► 
 
Bezinningsdagen voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode
 
► 
 
IJD Gespreksavond voor jongeren rond geloof en relaties met input van Piet Raes
 
► 
 
Godly Play verhalenboek
 
► 
 
Advent en kerstmis 2017-2018: echt wijs!
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling november 2017
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen
 
 
► 
 
Nascholing: 'Etalage als commercieel statement'
 
► 
 
Dag van de Plastische opvoeding, Muzikale opvoeding en Esthetica
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief van marjandecocker@telenet.be en veroniquemalfrere@me.com vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
HBO5 herfstberaad
 
► 
 
Ouverture Broederlijk Delen
 
► 
 
Beleg van Gent
 
► 
 
UCSIA Nieuwsbrief
 
► 
 
Hedendaagse geloofsgetuigenis
 
► 
 
Informatiedag over groepsreizen naar Taizé
 
► 
 
Boek 'Leven in het Licht. Geloven en bidden met Elisabeth van de Drie-eenheid'
 
► 
 
Elke groep een klimaatplan
 
► 
 
Urban Prayers
 
► 
 
Dialoogactiviteiten PARCUM
 
► 
 
Toneel op donderdag in de Oude Abdij in Drongen
 
► 
 
Filosofische lezing tussen de verhouding wetenschap en religie
 
► 
 
Advent 2017 'Uit God geboren'
 
► 
 
ORBIT en het concept van de 'ronde tafel'
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen komen volgende scholen aan bod:
 
 
► 
 
Katholieke scholen in Ronse: 'pionierswerk voor de toekomst'
 
► 
 
Campus Sint-Hendrik Leiepoort Deinze: multifunctionele renovatie en herinwijding van schoolkapel
 
► 
 
Instituut Heilige Harten Ninove: een hart voor kwetsbare leerlingen
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Meer nieuws over de taalscreening
 
► 
 
Leesvaardigheid stimuleren
 
► 
 
Gelezen en opgemerkt
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - november 2017
 
Hierbij de taaltip voor de maand november 2017.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling november 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van luc.dewilde@katholiekonderwijs.vlaanderen en guy.reyntjens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Dagen van de wiskunde - Kortrijk
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Effectieve leerstrategieën
 
► 
 
Biowiskundedagen - UGent
 
► 
 
Wiskunde In-Zicht - UAntwerpen
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook