Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van juni 2016.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender voor volgend schooljaar terugvinden.
 
Verder willen we je nu reeds informeren over de Dag van de kansarmoede: 'OmArmen'. Meer informatie daarover vind je hier.
 
Veel leesgenot 
 
 
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Jan Verpoest
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van juni 2016.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender voor volgend schooljaar terugvinden.
 
Verder willen we je nu reeds informeren over de Dag van de kansarmoede: 'OmArmen'. Meer informatie daarover vind je hier.
 
Veel leesgenot 
 
 
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Jan Verpoest
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze mededeling van Leen Van Hecke worden in een eerste luik de nieuwe leerplannen aardrijkskunde tso/kso 3de graad vanaf schooljaar 2017-2018 nog eens aangekondigd.  Hiervoor wordt er volgend schooljaar 2016-2017 een voorscholingstraject georganiseerd waarop kan worden ingetekend.
 
In een tweede luik wordt verwezen naar het aanbod van een workshop Geomobiel door het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in Gent. Misschien een aantrekkelijk alternatief voor de vroegere Geomobiel-sessies op de school zelf? 
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen aardrijkskunde 3de graad tso/kso schooljaar 2017-2018 en voorscholing in schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Aankondiging workshop Geomobiel
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze mededelingen van Gerrit Schuermans vind je informatie over bruikbaar lesmateriaal, voordrachten wetenschappen en materiaal voor de toelatingsproef arts/tandarts.     
 
De berichten die in de vorige Mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie en natuurwetenschappen kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be.
 
Het te volgen pad: dpb > sec.ond > vakgebieden > biologie - chemie – natuurwetenschappen.
 
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
► 
 
Toegangsproef arts/tandarts
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze mededelingen van Gerrit Schuermans vind je informatie over een aantal inspirerende websites met bruikbaar lesmateriaal, voordrachten wetenschappen en materiaal voor de toelatingsproef arts/tandarts.
 
De berichten die in de vorige Mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie en natuurwetenschappen kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be.
 
Het te volgen pad: dpb > sec.ond > vakgebieden > biologie - chemie – natuurwetenschappen.
 
 
► 
 
Inspirerende websites
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
► 
 
Toegangsproef arts/tandarts
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze mededeling van Martine Gillis blikken we vooruit op volgend schooljaar. Noteer alvast enkele initiatieven in jouw agenda.
 
 
► 
 
Regionale nieuwsbrief
 
► 
 
'Dag van de moderne vreemde talen': een oproep
 
► 
 
Deutsch unterwegs
 
► 
 
Nascholing Berlin heute
 
► 
 
Nieuwe leerplannen tweede en derde graad aso
 
► 
 
Netwerken
 
Duits
 
 
 
Engels
 
In deze mededeling van Martine Gillis blikken we vooruit op volgend schooljaar. Noteer alvast enkele data in jouw agenda. Enkele internetlinks bieden je inspiratie voor je klaspraktijk. 
 
 
► 
 
Regionale nieuwsbrief
 
► 
 
Nascholingen Engels in PEDOC: Save the date!
 
► 
 
'Dag van de moderne vreemde talen': een oproep
 
► 
 
Interessante websites voor leraren Engels
 
Engels
 
 
 
Frans
 
In deze mededeling van Christel Arens en Veerle Hertveldt nodigen we alle collega’s uit om een kijkje te nemen in het vernieuwde documentatiecentrum van de Franse ambassade in Gent. Je verneemt ook meer over het internationaal congres voor leerkrachten Frans in Luik. Als je alvast een aanloop wil nemen naar volgend schooljaar, ontdek dan een aantal mooie initiatieven.
 
 
► 
 
Nieuwe 'Dag Frans voor de 1ste graad' in 2017
 
► 
 
Dag van de Moderne Vreemde Talen 2016
 
► 
 
'Actief leren en differentiëren' in het Sint-Baafshuis
 
► 
 
Français, langue ardente
 
► 
 
Vernieuwd documentatiecentrum Franse ambassade te Gent
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
In deze mededeling van Tamara Diels krijg je een overzicht van interessante nascholingen en nieuws uit de wetenschappen.
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
RVO-society
 
► 
 
Zomerkamp Sterrenkunde
 
Fysica
 
 
 
Gelijke Onderwijskansen
 
GOK
 
 
 
Geschiedenis
 
Geschiedenis
 
 
 
Humane Wetenschappen
 
Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica
 
Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Mode
 
In deze mededeling van Isabelle Tack vind je meer informatie over onderstaande onderpen:
 
 
► 
 
Netwerkdagen schooljaar 2016-2017 
 
► 
 
Nascholing Visuele Communicatie
 
Mode
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze mededeling van Gerrit Schuermans vind je informatie over bruikbaar lesmateriaal, voordrachten wetenschappen en materiaal voor de toelatingsproef arts/tandarts.     
 
De berichten die in de vorige Mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie en natuurwetenschappen kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be.
 
Het te volgen pad: dpb > sec.ond > vakgebieden > biologie - chemie – natuurwetenschappen.
 
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
► 
 
Toegangsproef arts/tandarts
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
Nederlands
 
 
 
Opvoedingsproject
 
Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school
 
Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg
 
Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding
 
In deze mededeling van Isabelle Tack krijg je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
'Dag van de Expressie'
 
► 
 
'Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding en Esthetica'
 
Plastische opvoeding
 
 
 
Project Algemene Vakken
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
r.-k.-Godsdienst
 
Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school
 
In deze mededeling vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leermiddelen voor jongeren in OKAN
 
► 
 
Geen taaldrempels bij Kitchen Battle
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
In deze mededeling krijg je de taaltip voor de maand juni.
 
Taalbeleid
 
 
 
Wetenschappelijk Werk
 
Hier vind je de mededeling van Tamara Diels met een overzicht van interessante nascholingen en nieuws uit de wetenschappen.
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
RVO-society
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
In deze mededeling van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Navormingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Proclamatie Wiskunde Olympiade
 
► 
 
Het tweede grote breinbrekerboek
 
► 
 
Zomerschool Sterrenkunde
 
► 
 
Geheimtaal en decodering
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook