Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van september 2017.
 
Regio in beweging
 
Bij de start van dit nieuwe schooljaar stellen we je graag drie nieuwe collega’s voor:
 
Inge De Troyer: begeleider Nederlands
 
Ingrid De Brabandere: begeleider voor het studiegebied Land- en Tuinbouw
 
Patricia Decock: begeleider Pastoraal
 
Er zijn ook enkele interne verschuivingen:
 
Doordat de begeleiders competentieontwikkeling hun taak opnemen in de nieuwe ondersteuningsnetwerken zochten we een oplossing om onze scholen te kunnen blijven ondersteunen in hun weg naar meer inclusief onderwijs. Kris Loobuyck wordt hiervoor deeltijds opgenomen in de reguliere begeleiding.
 
Bellinda Staelens wordt binnen ons vicariaat ‘directeur identiteit’. Om de zorg voor de pastorale werkingen in onze scholen verder goed te kunnen ondersteunen kan zij -zoals je hierboven kon lezen- rekenen op de ondersteuning van Patricia Decock.
 
Voor MAVO in de 2de en de 3de graad kan je voortaan beroep doen op Martine Van Overmeiren, voor de 1ste graad blijft dit Leen Van Hecke.
 
Vicariaat in beweging
 
Zoals je eind vorig schooljaar al kon lezen is onze vicaris Stefaan Van der Kelen met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door Lieve Van Daele.
 
Ook Ignace De Baets, de directeur van het diocesaan onderwijsbureau, is met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Annemie De Clerck
 
Bezoek nu onze nieuwe website: http://begeleiding-oost-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
 
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van september 2017.
 
Regio in beweging
 
Bij de start van dit nieuwe schooljaar stellen we je graag drie nieuwe collega’s voor:
 
Inge De Troyer: begeleider Nederlands
 
Ingrid De Brabandere: begeleider voor het studiegebied Land- en Tuinbouw
 
Patricia Decock: begeleider Pastoraal
 
Er zijn ook enkele interne verschuivingen:
 
Doordat de begeleiders competentieontwikkeling hun taak opnemen in de nieuwe ondersteuningsnetwerken zochten we een oplossing om onze scholen te kunnen blijven ondersteunen in hun weg naar meer inclusief onderwijs. Kris Loobuyck wordt hiervoor deeltijds opgenomen in de reguliere begeleiding.
 
Bellinda Staelens wordt binnen ons vicariaat ‘directeur identiteit’. Om de zorg voor de pastorale werkingen in onze scholen verder goed te kunnen ondersteunen kan zij -zoals je hierboven kon lezen- rekenen op de ondersteuning van Patricia Decock.
 
Voor MAVO in de 2de en de 3de graad kan je voortaan beroep doen op Martine Van Overmeiren, voor de 1ste graad blijft dit Leen Van Hecke.
 
Vicariaat in beweging
 
Zoals je eind vorig schooljaar al kon lezen is onze vicaris Stefaan Van der Kelen met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door Lieve Van Daele.
 
Ook Ignace De Baets, de directeur van het diocesaan onderwijsbureau, is met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Annemie De Clerck
 
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
 
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Mededeling Biologie september 2017
►  Mededeling Chemie september 2017
►  Mededeling Duits september 2017
►  Mededeling Economie september 2017
►  Mededeling Engels september 2017
►  Mededeling Esthetica september 2017
►  Mededeling Fysica september 2017
►  Mededeling Frans september 2017
►  Mededeling Godsdienst september 2017
►  Mededeling GOK september 2017
►  Mededeling Geschiedenis september 2017
►  Mededeling Handel september 2017
►  Mededeling Humane wetenschappen september 2017
►  Mededeling Informatica september 2017
►  Mededeling Latijn en Grieks september 2017
►  Mededeling Lichaamsverzorging september 2017
►  Mededeling Lichamelijke opvoeding september 2017
►  Mededeling MAVO/PAV september 2017
►  Mededeling Mode september 2017
►  Mededeling Muzikale opvoeding september 2017
►  Mededeling Natuurwetenschappen september 2017
►  Mededeling Nederlands september 2017
►  Mededeling Nijverheid september 2017
►  Mededeling OKAN september 2017
►  Mededeling Personenzorg september 2017
►  Mededeling Plastische opvoeding september 2017
►  Mededeling Taaldrempels op school september 2017
►  Mededeling Taaltip september 2017
►  Mededeling Techniek september 2017
►  Mededeling Wetenschappelijk Werk september 2017
►  Mededeling Wiskunde september 2017
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Mededeling Biologie september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer info over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams congres voor leraren wetenschappen
 
► 
 
Vlaams olympiades wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Overzicht van de nieuwe leerplannen en lessentabellen per studierichting
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Mededeling Chemie september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2019
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
Playful Science
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Mededeling Duits september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuw leerplan Duits
 
► 
 
Nascholingen voor leraren Duits
 
► 
 
Vlaamse Europese Dag van de Talen
 
► 
 
Deutschlehrertag
 
► 
 
Lerende netwerken voor leraren Duits
 
► 
 
Nieuwe Duden
 
► 
 
Deutschland wählt
 
► 
 
Duitse Filmweek 2017-2018
 
► 
 
Europese vertaalwedstrijd
 
► 
 
Oproep aan de vakcoördinatoren Duits
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Mededeling Economie september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
De dag beginnende leraren
 
► 
 
Vlajo brengt ONDERNEMER VOOR DE KLAS!
 
► 
 
Actieplan
 
► 
 
Nascholingen
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Mededeling Engels september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Nog meer nascholingen voor leraren Engels
 
► 
 
Vlaamse Europese Dag van de Talen
 
► 
 
Lerende netwerken voor leraren Engels
 
► 
 
Oproep aan de vakcoördinatoren Engels
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
► 
 
Theater in de cinema
 
► 
 
WEP in de klas
 
► 
 
Europese vertaalwedstrijd
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Mededeling Esthetica september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Teresa Van Boxtael vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dagen voor beginnende leraren
 
► 
 
Dag van de Esthetica
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Mededeling Fysica september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 3de graad tso/kso biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Dag van de fysica, Eekhout Academy
 
► 
 
Vlaams congres voor leraren wetenschappen
 
► 
 
Playfull science
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Mededeling Frans september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
FrancoForm 2017-2019: nascholingsproject
 
► 
 
Beginnende leraren Frans
 
► 
 
Oproep netwerken
 
► 
 
Belangrijke info voor elk lid van een vak- of MVT-groep
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Europese Dag van de Talen congres
 
► 
 
'Avant les croissants ...'
 
► 
 
AVL nascholing KULeuven
 
► 
 
Nascholingsaanbod CNO Antwerpen
 
► 
 
Nascholing Europahuis Ryckevelde
 
► 
 
Creacours - uitwisselingsnamiddag
 
► 
 
Studiedag leraren MVT van Universiteit Hasselt
 
► 
 
Activiteiten Alliance française Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Wedstrijd Olyfran
 
► 
 
Concours Haïku 2017-2018!
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Mededeling Godsdienst september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Bijeenkomst beginnende leerkrachten BuSO
 
► 
 
Studiedag BuSO 'Laat je inspireren.  Een carrousel van werkvormen'
 
► 
 
Dag van de beginnende leraren
 
► 
 
Vakvergaderingen per graad binnen de scholengemeenschappen katholiek onderwijs
 
► 
 
HDGI en CCV
 
► 
 
Interdiocesane Jeugddienst (IJD)
 
► 
 
KU Leuven Junior College Theologie
 
► 
 
Van wereldgebedsdag tot feest van Sint-Franciscus: 'de scheppingsperiode'
 
► 
 
ORBIT ateliers
 
► 
 
Vredesweek - stiltekring
 
► 
 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 
► 
 
Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het Vlaams Vredesinstituut
 
► 
 
Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor leerkrachten
 
► 
 
Startavond Welzijnszorg
 
► 
 
Bijbelexpo tijdens het Lutherjaar
 
► 
 
Lezingenreeks Luther anno 2017 UCSIA
 
► 
 
De Rank Beveren-Waas
 
► 
 
Emmaüs Aalst - God en de kunst van het vissen
 
► 
 
Opleiding Perspectief Ontwikkeling Yot
 
► 
 
Abdij van het Park
 
► 
 
Magazine - Hoe Still ben jij?
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Mededeling GOK september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdagen
 
► 
 
Campagne 11.11.11 in 2017: aanbod secundair onderwijs
 
► 
 
Ondernemers voor de klas (3de graad so) 
 
► 
 
Eén ontmoeting met een moslim kan je blik op de islam veranderen
 
► 
 
Werk je rond taalvaardigheid p school? De beste taalles? Mijn praktijkles!
 
► 
 
Leren leren op school?
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Mededeling Geschiedenis september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Tom De Paepe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Het begin van het nieuwe schooljaar
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
► 
 
Netwerkbijeenkomst collega's TSO
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Mededeling Handel september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag beginnende leraren
 
► 
 
Attest bedrijfsbeheer
 
► 
 
Vlajo brengt ondernemer voor de klas!
 
► 
 
Actieplan
 
► 
 
COFEP-oefenfirma
 
► 
 
Nascholingen 
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Mededeling Humane wetenschappen september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Eef Rombaut vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Werking van het PZ-team voor studiegebied Personenzorg (domein maatschappij en welzijn)
 
► 
 
Begeleidingsinitiatieven
 
► 
 
Structuur van het studiegebied personenzorg
 
► 
 
Te volgen leerplannen in het studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Mededeling Informatica september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Greet Vanderbiesen vind je informatie over het volgende:
 
 
► 
 
Aankondiging na nascholingen ICT
 
► 
 
De ICT-DIA staat weer open om de ICT-kennis van de leerlingen van het 1ste jaar en het 3de jaar in te schalen
 
► 
 
Alle nieuwe leerkrachten zijn welkom op de Dag beginnende leraren.
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Mededeling Latijn en Grieks september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Steun je beginnende collega!
 
► 
 
Erasmus en het drietalencollege
 
► 
 
Nascholing en artikelen
 
► 
 
Podium
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Mededeling Lichaamsverzorging september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Dennis De Hoey vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk TA(C)'s studiegebied lichaamsverzorging regio's Oost- en West-Vlaanderen so en buso
 
► 
 
Dagen beginnende leraren PV/TV haarzorg en TV/PV bio-esthetiek/schoonheidsverzorging uit so, dbso, cvo en buso
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg 7de jaar haarstilist regio Oost- en West-Vlaanderen
 
► 
 
Studiedag demato-cosmetologie voor leraren tweede en derde graad TV/PV bio-esthetiek/schoonheidsverzorging en leraren TV cosmetologie
 
► 
 
Attest bedrijfsbeheer
 
► 
 
Ondernemers voor de klas
 
► 
 
Estheticabeurs najaar 2017
 
► 
 
Praktijkopleidingen voor leerkrachten
 
► 
 
Coach4students
 
► 
 
Vormingsinitiatieven Besko Oost-Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Lichaamsverzorging
 
 
 
Mededeling Lichamelijke opvoeding september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Dirk De Bock vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Algemene didactische en pedagogische berichten
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Mededeling MAVO/PAV september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuws bij de start van een nieuw schooljaar
 
► 
 
Campagne 11.11.11 in 2017: aanbod secundair onderwijs
 
► 
 
Controverses in de klas en op school
 
► 
 
Theater van A tot Z brengt theater rond thema's bruikbaar in PAV en MAVO en theater voor anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
Ondernemers voor de klas (3de graad so)
 
► 
 
Breng jullie lokale held in beeld en misschien leren jullie wel reportages maken als de beste
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Mededeling Mode september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Isabelle Tack vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vlotte overstap van de sharepoint mode naar de website mode
 
► 
 
Dag van de beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Mode
 
 
 
Mededeling Muzikale opvoeding september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over het nascholingsaanbod voor 2017-2018.
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Mededeling Natuurwetenschappen september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen natuurwetenschappen voor de derde graad tso/kso
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams congres voor leraren wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse olympiades wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Citizen Science: Ragent / Ekoli
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
► 
 
Overzicht van de nieuwe leerplannen en lessentabellen per studierichting
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Mededeling Nederlands september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Inge De Troyer en Peter Van Damme vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen 2017-2018
 
► 
 
Als leraar sta je niet alleen
 
► 
 
Nascholingsdagen van de KULeuven
 
► 
 
Europese dag van de talen
 
► 
 
Interessante boekenpakketten
 
► 
 
Boekenjuf - boekenmeesters voor 1B
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Mededeling Nijverheid september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Johan Lambrecht, Maurits Goeman en Ivan Demeyer vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Doelstellingen bij de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Toelichting doelstellingen intervisie - ontwikkel en design
 
► 
 
Maak je school, beleidsteam, vakgroep 'ROKproof'
 
► 
 
Overzicht geplande netwerkvergaderingen SWeTe regio Oost-Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
Mededeling OKAN september 2017
 
Vanaf dit schooljaar gaat elke regio het engagement aan om een specifieke nieuwsbrief te schrijven voor allen die met OKAN- en/of ex-OKAN-leerlingen te maken hebben.  Op die manier komt een samenvatting van de belangrijkste info rechtstreeks bij jullie terecht.  Vergeet dus vooral niet om in te tekenen op de nieuwsbrief.
 
In deze nieuwsbrief van Christel Arens vind je meer informtie over:
 
 
► 
 
Aanmelden voor de regionale nieuwsbrief: interessante onderwijsinformatie in jouw mailbox
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches PB regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Mogelijke trajecten vanaf dit schooljaar
 
► 
 
Dag van de beginnende leraren (DBL 1) regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Uitspraak en verstaanbaarheid in de NT2-klas, basisvorming voor leerkrachten
 
► 
 
Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen (UA)
 
► 
 
Rollenspel met een app
 
► 
 
Een casus uit het veld
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Mededeling Personenzorg september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Werking van het PZ-team voor studiegebied personenzorg (domein maatschappij en welzijn)
 
► 
 
Structuur van het studiegebied personenzorg
 
► 
 
Te volgen leerplannen in het studiegebied personenzorg
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Mededeling Plastische opvoeding september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Isabelle Tack vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de Plastische opvoeding, Muzikale opvoeding en Esthetica
 
► 
 
Dag van de beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
Mededeling Taaldrempels op school september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe contactgegevens vanaf 2017-2018
 
► 
 
Toelichting bij de taaltips
 
► 
 
Een nieuwe nieuwsbrief
 
► 
 
Aanbod nascholingen
 
► 
 
Boekenjuf - boekenmeesters voor 1B
 
► 
 
Iedereen leest
 
► 
 
Gelezen en opgemerkt
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Mededeling Taaltip september 2017
 
Hier vind je de taaltip voor de maand september 2017.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Mededeling Techniek september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Pieter Van de Steen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing 'basisvaardigheden voor het vak techniek' 
 
► 
 
Dag voor beginnende leraren.
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Mededeling Wetenschappelijk Werk september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Dag van de Fysica, Eekhout Academy
 
► 
 
Vlaams congres voor leraren wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse olympiades wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Mededeling Wiskunde september 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je volgende informatie over:
 
 
► 
 
Leerplannen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Jaarplan
 
► 
 
Enkele data om te noteren
 
► 
 
Contactgegevens pedagogische begeleiding wiskunde
 
► 
 
Navormingen Mathelo
 
► 
 
Dagen van beginnende leraren
 
► 
 
Begeleidingsactiviteit in de kijker
 
► 
 
Navorming in de kijker - PEDIC
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Junior College - KU Leuven
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook