Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van februari 2019.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van februari 2019.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling februari 2019
►  Biologie - mededeling februari 2019
►  Duits - mededeling februari 2019
►  Engels - mededeling februari 2019
►  Frans - mededeling februari 2019
►  Fysica - mededeling februari 2019
►  Geschiedenis - mededeling februari 2019
►  Humane wetenschappen - mededeling februari 2019
►  Informatica - mededeling februari 2019
►  Latijn en Grieks - mededeling februari 2019
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling februari 2019
►  MAVO/PAV - mededeling februari 2019
►  Natuurwetenschappen - mededeling februari 2019
►  Nederlands - mededeling februari 2019
►  Nijverheid - mededeling februari 2019
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling februari 2019
►  Opvoedingsproject & identiteit - mededeling februari 2019
►  Personenzorg - mededeling februari 2019
►  Plastische opvoeding - mededeling februari 2019
►  r.-k. Godsdienst - mededeling februari 2019
►  Scholen in de kijker - mededeling februari 2019
►  Taaldrempels op school - mededeling februari 2019
►  Taaltip - mededeling februari 2019
►  Techniek - mededeling februari 2019
►  Voeding-Horeca - mededeling februari 2019
►  Wetenschappelijk werk - mededeling februari 2019
►  Wiskunde - mededeling februari 2019
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van Leen Van Hecke vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Aardrijkskunde en STEM: meewerken aan een groot weeronderzoek UGent
 
► 
 
Voorjaarscongres VLA - zaterdag 23 maart 2019: Over grenzen: internationale migraties tastbaar in de klas
 
► 
 
Enquête planetariumbezoek: Ga jij naar het planetarium met je leerlingen?
 
► 
 
Lezing "Meteorite in - Dino out" in de Aula UGent (Volderstraat 9, Gent) op 5 april 2019 19.00 u.-20.30 u.
 
► 
 
Lezing "Van overstromingskaarten naar risicokaarten en 3D-modellen" in Aud.A2 - gebouw S9 (2de verdieping) - Campus Sterre Krijgslaan 281 Gent op 7 februari 2019 19.00-20.00 uur
 
► 
 
Woensdag 20 maart & woensdag 8 mei 2019: Aardrijkskunde als wetenschap: Nascholingen thema's aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik (UGent)
 
► 
 
Deelname van leerlingen aan de Junior Olympiade voor Natuurwetenschappen
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Oproep: Focusgroep rond interdisciplinair leerplan 'Natuur, Ruimte en Techniek'
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten 
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen 
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Duits - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Terugblik op Dag van de moderne vreemde talen
 
► 
 
Bestel een Mach-mit-pakket n.a.v. de Dag van de Duitse taal
 
► 
 
Nascholing PEDIC
 
► 
 
Dag van Engels en Duits in Kortrijk
 
► 
 
Wedstrijd Ginkgo - Haiku's voor de vrede 
 
► 
 
Lezingen UGent
 
► 
 
Wereldliteratuur in de klas
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits in tso 
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Terugblik op de Dag van de moderne vreemde talen
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Dag van Engels en Duits in Kortrijk
 
► 
 
Lezingenreeks UGent
 
► 
 
Wedstrijd Ginkgo - Haiku's voor de vrede
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
UCLL en VUB: conferentie CLIL - 14 en 15 februari 2019
 
► 
 
PEDIC
 
► 
 
CNO Antwerpen
 
► 
 
AVL
 
► 
 
Terugblik op de Dag van de moderne vreemde talen
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen kalender en activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen 2018-2019
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Ladies@Science editie 2019
 
► 
 
Uitstap naar CERN voor leerkrachten
 
► 
 
Vlaamse Sterrenkunde Olympiade
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
► 
 
STEM Ondernemers voor de Klas
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Neutrale leraren?
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuw programma van Arnout Hauben over de Noordzee
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind  je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Tweedaagse nascholing pedagogisch raamwerk
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Klikken doet kicken: studiedag over schermmisbruik
 
► 
 
Digital days bij Microsoft
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leerplanvoorstelling 1ste graad
 
► 
 
Classici uit Europa congresseren in Antwerpen
 
► 
 
Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs
 
► 
 
Lezing over het Grieks
 
► 
 
Latijnse misdaadroman Pugio Bruti op het niveau van leerlingen eerste graad
 
► 
 
Klassieken verbinden de moderne samenleving
 
► 
 
Vakliteratuur: Lampas en Kleio
 
► 
 
Uitgewerkt en boeiend didactisch materiaal voor abonnees
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorbije nascholingen van PEDIC
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
Vakliteratuur
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
Leerplanintroductie maatschappelijke vorming
 
► 
 
Dikketruiendag 12 februari 2019: niet voor watjes
 
► 
 
De Kracht van je Stem organiseert een lerarendag 'Over de Verkiezingen 2019'
 
► 
 
Netwerkdag 'Planmatig zorg ontwikkelen in het vak PAV'
 
► 
 
Tweedaagse voor PAV
 
► 
 
Inspiratienamiddag 'Boost je klas' - 26 maart 2019 - PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein, Gent
 
► 
 
Inspiratiedag 'Kleur Bekennen'
 
► 
 
PAV-zitdag 18 februari 2019
 
► 
 
Het Archief voor Onderwijs
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad
 
► 
 
Nascholingen 
 
► 
 
Oproep: Focusgroep rond interdisciplinair leerplan 'Natuur, Ruimte en Techniek'
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Junior Olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Veilig experimenteren
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
Nascholing met Theo Witte
 
► 
 
Leesclubs op litlab
 
► 
 
Graphic novels - concrete lesopdrachten en kennismaking met titels
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
BIL-NIL
 
► 
 
Opleiding Visueel Lasinspecteur VT level 2
 
► 
 
RTC
 
► 
 
Tweedaagse van het middenkader - programma voor doelgroep TA en TAC nijverheid
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
Netwerk leraren OKAN samen met het basisonderwijs (AN)
 
► 
 
Extra kansen voor nieuwkomers: wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?
 
► 
 
Mooie initiatieven
 
► 
 
Pinterest
 
► 
 
Lezen op A2-niveau
 
► 
 
Educatief aanbod in verband met vluchtelingen
 
► 
 
Eekhout Academy en FLE-xibel
 
► 
 
Verder studeren als vluchteling aan de UGent
 
► 
 
'Good practice' wordt vervolgd!
 
► 
 
Tweedaagse van het middenkader
 
► 
 
Ouderbetrokkenheid
 
► 
 
Taal en diversiteit in het onderwijs
 
► 
 
Het rapport van de Europese Commissie
 
► 
 
FLE-xibel
 
► 
 
Wachtlijst nascholingen CNO (Antwerpen)
 
► 
 
Vredeseducatie met Jan Leyers
 
► 
 
Aanloop naar het hoger onderwijs
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject & identiteit - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
de Dag van de religieuze film 'Uw Rijk kome' (4/3)
 
► 
 
Gratis online cursus voor 'katholieke dialoogschool'
 
► 
 
Op school omgaan met (cyber)pesten
 
► 
 
Campagne 'Broederlijk Delen'
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Personenzorg - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Netwerkdag 'breed evalueren'
 
► 
 
Intervisie sessies Basisoptie Maatschappij en Welzijn A- en B-stroom
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica.
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
Actualisatie leerplannen r.-k. godsdienst so
 
► 
 
Artikel Gertjan Monteyne in DS over het geactualiseerde leerplan
 
► 
 
Planning introductiesessies geactualiseerde leerplan
 
► 
 
Herinnering: nieuwe mailadressen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst
 
► 
 
Studiekeuze laatstejaars
 
► 
 
Lezingencyclus 'Denkend Geloven' van KULeuven over 'Kunst en spiritualiteit'
 
► 
 
Lopend Vuur - 26 februari 2019
 
► 
 
Yot aanbod
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de dichtbundel 'Soms denk ik aan de doden' van het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren.
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lessuggestie bij de taaltip 'Sterker in leren door de juiste taalattitudes'
 
► 
 
Actief gebruik maken van media bevordert schrijfvaardigheid
 
► 
 
Subsidies voor vernieuwende projecten bij Provincie Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Taalbeleid en Taalondersteuning
 
► 
 
Jeugdboekenmaand met als thema 'Vriendschap'
 
► 
 
Historisch Europese letterkunde: Great Characters
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip voor de maand februari 2019.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen i.v.m. nieuw leerplan techniek
 
► 
 
Voorstelling nieuw leerplan techniek
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Voeding-Horeca - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van wim.depue@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de voeding.
 
Secundair onderwijs, Hotel-Voeding
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling februari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Junior olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling februari 2019
 
 
 
► 
 
Leerplanintroducties wiskunde voor A- en B-stroom
 
► 
 
Navorming in de kijker voor de eerste graad A- en B-stroom - PEDIC
 
► 
 
Navorming in de kijker voor de eerste graad A-stroom en tweede graad - PEDIC
 
► 
 
Ijkingstoets wiskunde
 
► 
 
ICT-navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
VVWL jaarvergadering
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook