Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen mei 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Dit is alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van volgend schooljaar.
 
Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in ons team secundair onderwijs van de pedagogische begeleidingsdienst Oost-Vlaanderen aan de slag te gaan als Pedagogisch begeleider Nederlands (50%). Hierbij de vacature.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen mei 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Dit is alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van volgend schooljaar.
 
Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in ons team secundair onderwijs van de pedagogische begeleidingsdienst Oost-Vlaanderen aan de slag te gaan als Pedagogisch begeleider Nederlands (50%). Hierbij de vacature.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen (herhaling).
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer info over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Nascholingen: CNO Antwerpen
 
► 
 
Citizen Science: ReaGent / Ekoli
 
► 
 
STEM-initiatieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer info over:
 
 
► 
 
Deutsch macht Spaβ
 
► 
 
'Deutschlehrertag'
 
► 
 
Congres Europese Dag van de Talen
 
Duits
 
 
 
Economie
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer info over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Jieha krijgt dit schooljaar een volledige make-over
 
► 
 
Lessenreeks rond E-commerce
 
► 
 
Interessant boek over internationale handel
 
► 
 
Politieke vorming
 
Economie
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer info over:
 
 
► 
 
Engelse literatuur van de 20ste eeuw
 
► 
 
Tips voor het oefenen van leesvaardigheid
 
► 
 
Congres Europese Dag van de Talen
 
► 
 
BELTA DAY 2017
 
Engels
 
 
 
Esthetica
 
In deze Nieuwsbrief van Teresa Van Boxstael vind je een terugblik op de nascholingen:
 
 
► 
 
Muzikale opvoeding in Verzorging-Voeding
 
► 
 
Popsongs begeleiden op piano
 
► 
 
Dag van de Esthetica, Muzikale opvoeding en Plastische Opvoeding
 
Esthetica
 
 
 
Frans
 
In deze Nieuwsbrief van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer info over:
 
 
► 
 
11 mei 2017: nascholing UC Leuven-Limburg 'CLIC-didactiek: de basis'
 
► 
 
BaSO-werking Gent: succesvol spreek- en gespreksvaardigheid ondersteunen
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer info over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen Universiteit Gent
 
► 
 
Nascholingen Eekhout Academy
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
Ga kwantum met je klas
 
► 
 
SCK-CEN
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Fysica
 
 
 
Godsdienst
 
In deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer info over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Studiedag leerkrachten r.-k. godsdienst in het katholiek onderwijs - dinsdag 9 mei
 
► 
 
Godsdienstleraar worden
 
► 
 
Loopbaangesprekken
 
► 
 
Roman en theatervoorstelling 'Ik ben iemand/niemand' en het boek 'Brood én Rozen voor iedereen'
 
► 
 
Aanbod Emmaüs
 
► 
 
Kleur bekennen, jouw partner in wereldburgerschap
 
► 
 
Nieuwe aanwinsten Catechetisch documentatiecentrum door Dirk Goossens
 
Godsdienst
 
 
 
GOK
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer info over
 
 
► 
 
'je fantastische, elastische brein'
 
► 
 
door verschillen tussen mensen te ontkennen, gom je ze uit.
 
GOK
 
 
 
Handel
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer info over:
 
 
► 
 
Netwerkdag voor de leraren kantoor en verkoop
 
► 
 
Jieha en Studentenbedrijf krijgen dit schooljaar een volledige make-over
 
► 
 
Voorlopig geen veranderingen aan de regelgeving over bedrijfsbeheer
 
► 
 
Lessenreeks rond E-commerce
 
► 
 
Interessant boek over internationale handel
 
Handel
 
 
 
Humane Wetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Eef Rombaut vind je meer info over:
 
 
► 
 
Agenda en samenkomsten / vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Herhaling netwerkdag 'Evalueren laat je leren'
 
Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica
 
In deze Nieuwsbrief van Greet Vanderbiesen vind je meer info over:
 
 
► 
 
Netwerkdag informaticabeheer
 
► 
 
ICT-coördinatordag over informatieveiligheid op 1 juni 2017
 
► 
 
Nascholing Azure
 
► 
 
Nascholingen ICT van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane vind je meer info over:
 
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
Kleio, tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur
 
► 
 
Projectboek Antieke Geneeskunde
 
► 
 
Nascholingsnieuws
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke Opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Dirk De Bock vind je meer info over:
 
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
Op sportieve uitstap met je leerlingen
 
► 
 
Inspirerend materiaal
 
► 
 
Varia
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappelijke Vorming
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer info over:
 
 
► 
 
Boeken voor Nederlands-taalzwakke leerlingen in het secundair onderwijs
 
► 
 
Aan de slag met 'Het Archief voor Onderwijs' - Audiovisueel (archief)materiaal in de klas
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Muzikale opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Teresa Van Boxstael vind je een terugblik op de nascholingen:
 
 
► 
 
Muzikale opvoeding in Verzorging-Voeding
 
► 
 
Popsongs begeleiden op piano
 
► 
 
Dag van de Esthetica, Muzikale Opvoeding en Plastische Opvoeding
 
Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen natuurwetenschappen voor de derde graad tso/kso
 
► 
 
Citizen Science: ReaGent /Ekoli
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten uit de vorige nieuwsbrieven
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal uit de vorige nieuwsbrieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
In deze Nieuwsbrief van Riet De Vos en Peter Van Damme vind je meer info over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Taalverschillen tussen Nederland en Vlaanderen
 
► 
 
Knappe publicatie over schrijfonderwijs door Ad Bok
 
► 
 
Visienota pleit voor ontwikkeling taalcompetentie
 
► 
 
Vierde editie van het tijdschrift Fons is verschenen
 
► 
 
Gratis lesmateriaal bij de film 'Sprakeloos'
 
► 
 
Vergaderingen vakcoördinatoren SG Scholen aan de Durme, Salem, Archipel, Geraardsbergen, Beveren-Bazel, Vlaamse Ardennen, Sint-Nicolaas
 
Nederlands
 
 
 
Opvoedingsproject
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
VOET Beurs in Gent (11 mei)
 
► 
 
Kansarmoede op school: een initiatief van het Luk Vermeulenfonds
 
Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Tussen Pasen en Pinksteren in Emmaüs Aalst
 
► 
 
Schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag in Hasselt (10 mei)
 
► 
 
Gespreksavond over 'het streven naar goedheid' (12 mei)
 
► 
 
Filmvoorstelling 'Op weg naar Compostella' (17 mei)
 
► 
 
Jaarconcert Schola Cantorum (19 mei)
 
► 
 
boek over Mgr. Luc Van Looy
 
Pastoraal op school
 
 
 
Project Algemene Vakken
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer info over:
 
 
► 
 
Boeken voor Nederlands-taalzwakke leerlingen in het secundair onderwijs
 
► 
 
Aan de slag met 'Het Archief voor Onderwijs' - Audiovisueel (archief)materiaal in de klas
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Scholen in de kijker
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens staan volgende scholen in de kijker:
 
 
► 
 
Technisch Berkenboom, Sint-Niklaas: 'vliegende helden'
 
► 
 
Middenschool Sint-Vincentius, Zomergem engageert zich voor de Johh-trofee
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Studiegebied Personenzorg
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer info over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Nascholingen
 
Personenzorg
 
 
 
Taaldrempels op school
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer info over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Vertaalfiches
 
► 
 
Lesfragmenten taalgericht vakonderwijs
 
► 
 
Negen tips voor een taalsterke lespraktijk
 
► 
 
Les, tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs
 
► 
 
Werken met een schrijfkader via sorrybox.lidk.be
 
► 
 
Nieuwe website Atlas
 
► 
 
Infopunt voor nieuwkomers
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip van de maand mei.
 
Taalbeleid
 
 
 
Wetenschappelijk werk
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer info over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer info over:
 
 
► 
 
Vlaamse Wiskunde Olympiade
 
► 
 
ICT-navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
VWL-congres
 
► 
 
Abelprijs 2017
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook