Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen juni 2018.
 
Alle scholen ontvingen een mededeling met het aanbod voor komend schooljaar van ondersteuning bij de implementatie van Zill! in onze regio. Het is een veelzijdig aanbod waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende snelheden die de scholen nemen bij de implementatie van het nieuwe leerplan. Het eigenaarschap van deze implementatie ligt immers bij de scholen zelf. We roepen de scholen op om hun implementatieplan te bespreken met de schoolbegeleider om samen te kijken hoe ze in willen gaan op het aanbod. Zo kunnen we het geheel goed coördineren en ervoor zorgen dat elke ondersteuningsvraag een gepast antwoord krijgt.
 
Ontvangen alle leerkrachten van jouw school al de nieuwsbrief?
 
Bezorg ze deze link Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen om zich te abonneren.
 
Hartelijk dank daarvoor.
 
Peter Steyaert, Niveaucoördinator basisonderwijs
Greet Mertens, Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen juni 2018.
 
Alle scholen ontvingen een mededeling met het aanbod voor komend schooljaar van ondersteuning bij de implementatie van Zill! in onze regio. Het is een veelzijdig aanbod waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende snelheden die de scholen nemen bij de implementatie van het nieuwe leerplan. Het eigenaarschap van deze implementatie ligt immers bij de scholen zelf. We roepen de scholen op om hun implementatieplan te bespreken met de schoolbegeleider om samen te kijken hoe ze in willen gaan op het aanbod. Zo kunnen we het geheel goed coördineren en ervoor zorgen dat elke ondersteuningsvraag een gepast antwoord krijgt.
 
Ontvangen alle leerkrachten van jouw school al de nieuwsbrief?
 
Bezorg ze deze link Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen om zich te abonneren.
 
Hartelijk dank daarvoor.
 
Peter Steyaert, Niveaucoördinator basisonderwijs
Greet Mertens, Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Bezinning
 
In 'verbinding' schuilt het woord 'binding'.
 
Verbinding maken betekent contact leggen
en communicatie tot stand brengen.
 
Het is geen vrijblijvende wijze van contact,
maar ze leidt tot een 'verbintenis'.
 
In die verbintenis beperk je misschien jezelf vrijwillig
voor toekomstige keuzes.
 
Die beperking kan evenwel juist ook meer levensruimte geven.
Ze leidt tot meer levengevende keuzes.
Tot de beleving van zin in je leven.
 
Verbinding gaat hand in hand met verdiepende dialoog, engagement en commitment.
Je kunt slechts levensruimte en -zin ontdekken
door je te verbinden met iets
en niet door van veel te proeven zonder er echt op in te gaan.
 
Marc Desmet en Ria Grommen
uit Leeftocht juni 'gips'
 
Basisonderwijs
 
 
 
Pastorale tips - juni 2018
 
 
 
Wat gaat de tijd toch snel ... het is al juni ...
Nu wil iedereen met veel zorg het schooljaar afronden en wordt er ook al gebrainstormd om het volgende op een goede manier te kunnen starten. Rond deze periode beslissen velen of ze zullen werken met een jaarthema.  Vandaar in deze 'pastorale tips' enkele suggesties, aandachtspunten die jullie kunnen helpen.

Jaarthema 2018-2019 van Leeftocht

 
Leeftocht is een blaadje dat je waarschijnlijk in de personeelskamer kan vinden.  Elke maand probeert de redactie, op een laagdrempelige, verstaanbare manier, één of ander thema in de kijker te plaatsen voor leerkrachten.

 
Op dit moment is men bezig om de jaargang voor het volgende schooljaar te bepalen en uit te werken.
Het thema voor volgend schooljaar biedt kansen om leerkrachten EN kinderen te betrekken.  Het maandblad kan dan dienen als extra info voor de leerkracht.  (Een abonnement voor elke leerkracht is echt niet zo duur.)
 
STAP JE MEE? met als symbool verschillende schoenen. Daar is met kinderen toch ook iets mee te doen, niet?

Jaarthema aandachtspunten

 
 
► 
 
Geef het jaarthema een plaats in de hele werking
 
► 
 
het pedagogisch werk van de school
 
► 
 
de identiteit van de school
 
► 
 
de godsdienstlessen
 
► 
 
de pastorale werking
 
► 
 
Bouw het jaarthema uit aan de  hand van de 5 opdrachten van een katholieke basisschool
 
► 
 
werken aan een schooleigen christelijke identiteit
 
► 
 
werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
 
► 
 
werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak
 
► 
 
werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
 
► 
 
werken aan een school als gemeenschap en als organisatie
 
► 
 
Zoek niet enkel naar 'grote' initiatieven, ook openstaan voor kleine kansen die ...
 
► 
 
consequent gebruikt worden
 
► 
 
rekening houden met het niveau van de kinderen
 
► 
 
doorheen de hele school en in alle klassen een plaats krijgen
 
► 
 
Maak bij het uitwerken van het thema gebruik van ...
 
► 
 
kwaliteiten en talenten van alle personeelsleden
 
► 
 
de mogelijkheden die je kan ontdekken bij ouders, grootouders, de parochiegemeenschap ...
 
► 
 
Ga op zoek naar mogelijkheden die aangeven waarmee de school bezig is
 
► 
 
inkom van de school
 
► 
 
schoolkrantje
 
► 
 
rapport
 
► 
 
website
 
Basisonderwijs
 
 
 
OKB-idee
 
 
 
Koppel de prioriteit voor volgend schooljaar aan het OKB-verhaal. Je kan daarvoor een sjabloon vragen aan ludwig.lybeert@katholiekonderwijs.vlaanderen. Nodig de leerkrachten uit om het boekje mee te brengen naar de vergadering. (ter info: je kan het ook digitaal bekijken). 
 
Verdeel de groep in 5 kleinere groepjes. Geef elke groep het sjabloon dat werd voorzien van het gekozen thema.
 
Opdracht: Ga op zoek in het boekje naar ideeën en gedachten die kunnen verbonden worden met de gekozen prioriteit. De deelnemers van elke groep noteren wat ze gevonden hebben in het sjabloon. (elke groep beperkt zich tot 1 opdracht).
 
Breng nadien alles bijeen op 1 sjabloon.
 
Veel succes!
 
Basisonderwijs
 
 
 
Inforonde voor directies basisonderwijs vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op woensdag 6 juni 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een informatieronde in het ontmoetingscentrum te Zwijnaarde (bij Gent), Dorpstraat 31.
 
De directies krijgen informatie over:
 
 
► 
 
het decreet leerlingenbegeleiding;
 
► 
 
de bijsturingen van het M-decreet;
 
► 
 
de CAO XI;
 
► 
 
de implementatie van Zill!
 
Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio: inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
Basisonderwijs
 
 
 
Pensioen Peter Steyaert
 
Velen onder jullie hebben het nieuws al vernomen: Peter Steyaert, niveaucoördinator basisonderwijs (de vroegere ‘hoofdbegeleider’) gaat op het einde van dit schooljaar met pensioen.
 
Heel zijn professioneel leven stond in teken van onderwijs. Zijn loopbaan tekent zich voornamelijk af in het Gentse. Peter startte in het 5de leerjaar in Sint-Gregorius. Na een jaar onderbreking voor zijn legerdienst komt hij terecht op Sint-Paulus, waar toevallig ook zijn vrouw kon beginnen. Peter was er lange tijd de leerkracht in het 5de leerjaar en vervolgens taakmeester. Hij was er ook kort directeur, maar werd al gauw eerst pedagogisch begeleider en daarna hoofdbegeleider bij de Broeders van Liefde. En ongeveer tien jaar geleden maakte hij de overstap als hoofdbegeleider naar het diocesaan onderwijsbureau in Marialand.
 
Peter was een graag geziene niveaucoördinator. Hij stuurde zijn ploeg begeleiders dagelijks met heel veel enthousiasme aan. Hij verdiepte zich in de regelgeving en was op de hoogte van alles wat met onderwijs te maken had. Hij hield enorm van de job en dat straalde hij dagelijks uit.
 
Peter was een kunstenaar van het woord. Zowel schriftelijk als mondeling kon hij overtuigen. Hij wist mensen te boeien en kreeg op die manier mensen mee in zijn visie over kwaliteitsvol onderwijs.
 
Vanaf 1 september 2018 zal hij samen met zijn vrouw Astrid kunnen genieten van alle geneugten van het gepensioneerde leven: reizen, kinderen en kleinkinderen, wandelen, hobby’s… We wensen het hem van harte toe!
 
Wil je hem nog een persoonlijke wens toezenden, aarzel vooral niet! Peter.steyaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Basisonderwijs
 
 
 
Begeleidings- en nascholingsinitiatieven lichamelijke opvoeding 2018-2019
 
Voor leerkrachten lichamelijke opvoeding (kleuter, lager en buitengewoon lager):
 
 
► 
 
Zill en BO: (herhaling) op donderdag 13/09/2018 en dinsdag 16/10/2018 van 9.30 uur tot 16.30 uur in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent.
 
► 
 
Zill en BO: (begeleid werken met de digitale omgeving van Zill voor wie het tempo te hoog lag op de regiowerking) op donderdag 20/09/2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent.
 
► 
 
Peuterturnen: op woensdag 26/09/2018 van 9.00 uur tot 12.00 uur door An Sofie Maes in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent.
 
► 
 
Start to teach: (voor alle startende leerkrachten) op donderdag 27/09/2018 van 9.30 uur tot 16.00 uur door Gerda Geenens in het Diocesaan Onderwijsbureau (tuinzaal), Marialand 31 te Gent.
 
► 
 
Bodymap deel 1 + 2: (herhaling) op vrijdag 5/10/208 van 9.30 uur tot 16.00 uur door Liesbeth Verhoeven in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent.
 
► 
 
Dagen van de leerkracht bewegingsopvoeding: op donderdag 25/10/2018 en vrijdag 26/10/2018 in Rozebroeken te Sint-Amandsberg.
 
► 
 
Dans: op woensdag 23/01/2019 van 9.00 uur tot 12.00 uur door Charlotte Dhaenens in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent.
 
► 
 
Zill en BO: (verdiepende sessie) op donderdag 14/03/2019, dinsdag 19/03/2019, dinsdag 02/04/2019, donderdag 02/05/2019, donderdag 09/05/2019 van 9.30 uur tot 16.00 uur door Gerda Geenens - locatie nog te bepalen.
 
Alle inschrijvingen via www.vicoginschrijvingen.be 

Volop bewegen met Cooking Class

 
Voldoende bewegen en niet te veel stilzitten maken deel uit van een gezonde levensstijl.  In de klas helpt even bewegen ook om uw leerlingen terug bij de les te brengen. Daarom zet men bij Cooking Class verder in op een nieuwe themales rond 'Energizers in de klas' én nieuwe bewegingsspelletjes voor binnen en buiten.
 
Op cookingclass.be vindt u bovendien 50 filmpjes met bewegingsoefeningen in verschillende moeilijkheidsgraden.  En de nieuwe bewegingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven bevat ook tips voor een gezonde levensstijl.

Wij hebben zin in leren - zin in leven!

 
Neem deel aan de Zill kick-off op 15 juni!  Wij dagen elke leraar (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs, ook de LO-leerkracht! uit om met zijn (klas)groep zin in leren! zin in leven! te tonen op vrijdag 15 juni 2018. Want we weten dat jouw leerlingen zin in leren en leven hebben.  Kies voor de uitdaging die best bij jouw groep past! Voor meer info ... https://mailchi.mp/4275d9c905ca/ga-jij-de-uitdaging-aan?e=c389739195 
 
Basisonderwijs
 
 
 
Mediatips
 
In deze laatste mediabijdrage van dit schooljaar stel ik jullie graag een tweetal apps voor om te leren schrijven en een drietal voor WO.
 
 
► 
 
Letterdoos (downloaden via Google Play en via App Store): kinderen leren spelenderwijs alle letters van  het alfabet en de cijfers van 1 tot 10.  Ze oefenen in 4 spannende games:
Kijken: vormen ontdekken, namen en klanken van alle letters en cijfers.
Aanraken: stippen aanraken, leren waar je begint met schrijven, van richting verandert en stopt.
Overtrekken.
Schrijven: zelf letters en cijfers schrijven.
 
 
 
► 
 
Digitaal schrijfschrift (downloaden enkel via App Store): kinderen leren schrijven, letters, woordjes, zinnen, cijfers en sommen.  Met de vinger kunnen letters, woorden en cijfers worden overtrokken.  Bij elk begin wordt er met een punt en pijlen in stappen aangegeven hoe de kinderen moeten beginnen.  Nadat de oefenlijnen geleerd zijn, gaan de kinderen aan de slag met alle letters van het alfabet en de cijfers van 1 tot 20.
 
 
► 
 
Het menselijk lichaam (downloaden via Google Play en via App Store): hier ontdekken kinderen van wat we gemaakt zijn en hoe we werken.  Elk deel is geanimeerd en interactief in een veilige kindvriendelijke omgeving.
 
 
► 
 
Sky view (downloaden via Google Play en via App Store): deze app brengt sterrenkijken voor iedereen.  Je oriënteert je smartphone of je tablet op de sterrenhemel en je kan de sterren, de satellieten, de planeten enz. identificeren.
 
 
► 
 
Hoe werkt het (downloaden enkel via App Store €3,49): dit is een erg amusante app die kinderen de mogelijkheid geeft te ontdekken hoe onze wereld werkt via animaties, korte uitleg, spelletjes en ingesproken tekst.  Daarnaast zijn er ook een aantal korte lessen.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Scoren in samenspel
 
Studiedag voor kinderopvang, gezinsondersteuning en kleuteronderwijs
donderdag 7 juni 2018
@Ghelamco Arena Gent i.s.m. KAA Gent Found
 
De KAA Gent Foundation zet voetbal in als verbindende kracht om samen te werken met kinderen, gezinnen en de buurt ten voordele van de samenleving.  Ook professionals in kinderopvang, gezinsondersteuning en kleuterscholen werken dagelijks samen met kinderen, gezinnen, ander professionals en organisaties uit de buurt.  Maar hoe kan je scoren in het samenspel met deze verschillende partners?  Dat kan via een gedeeld derde element zoals voetbal maar uiteraard zijn er nog tal van andere opties. Benieuwd? Op deze studiedag kom je het te weten!
 
Basisonderwijs
 
 
 
Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde (KHIVO)
 
 
► 
 
Wil je je visie op onderwijs en opvoeding verdiepen en verbreden?
 
► 
 
Denk je graag toekomstgericht mee over onderwijs en opvoeding?
 
► 
 
Ben ge geboeid door evoluties in het onderwijs?
 
► 
 
Wil je meewerken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing in je school?
 
► 
 
Zie je uit naar een nieuwe uitdaging in je onderwijsloopbaan?
 
► 
 
Zet je graag mee je schouders onder een ontwikkelingsgerichte dynamiek in je school?
 
We nodigen je uit op de infosessie op woensdag 6 juni 2018 om 15.00 uur in EDUGO, Campus De Toren, 1ste verdieping, Sint-Jozefstraat 10, Oostakker.  Er is parkeergelegenheid bij de school.
 
Of  neem een kijkje op de website: http://www.dhosgent.be 
 
Laat gerust je aanwezigheid weten aan: Eric Van Laere (er.vanlaere@gmail.com) of Henk De Reviere (henk.dereviere@katholiekonderwijs.vlaanderen)
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ellen Bauwens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ellen Bauwens voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Werner Bosman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Werner Bosman voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kristien Coppens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kristien Coppens voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Henk De Reviere
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Henk De Reviere voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
kalender werkgebied Bart De Wilde
 
Hierbij vind je  de kalender voor de regio van Bart De Wilde voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Tiny D'hollander
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Tiny D'hollander voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Pascal Lagaet
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Pascal Lagaet voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ingrid Mattheeuws
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ingrid Mattheeuws voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kathleen Pisman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kathleen Pisman voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Sofie Talpe
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Sofie Talpe voor juni 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook