Dit is de Regionale Nieuwsbrief september 2016 van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Vooreerst vindt u onze vraag om ons communicatiebestand à jour te houden en de nodige documenten om klas- en schoolbezoeken aan te vragen. Het document voor leraren om een begeleidingsbezoek voor te bereiden, zal u dan toegestuurd worden door de vakbegeleider.
 
Ook vestigen we je aandacht op de vormingsdagen voor beginnende leraren. Hierbij kan je de uitnodiging terugvinden met daarin de praktische informatie en de inschrijvingsmodaliteiten.
 
Verder willen we je informeren over de Dag van de kansarmoede: 'OmArmen'. Meer informatie daarover vind je hier.
 
We bezorgen je eveneens een adressenlijst met contactgegevens van de begeleiders van onze dienst en tot slot ook de PB-kalender met activiteiten.
 
We wensen jullie veel leesgenot en een leerrijk nieuw schooljaar.
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Regionale Nieuwsbrief september 2016 van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Vooreerst vindt u onze vraag om ons communicatiebestand à jour te houden en de nodige documenten om klas- en schoolbezoeken aan te vragen. Het document voor leraren om een begeleidingsbezoek voor te bereiden, zal u dan toegestuurd worden door de vakbegeleider.
 
Ook vestigen we je aandacht op de vormingsdagen voor beginnende leraren. Hierbij kan je de uitnodiging terugvinden met daarin de praktische informatie en de inschrijvingsmodaliteiten.
 
Verder willen we je informeren over de Dag van de kansarmoede: 'OmArmen'. Meer informatie daarover vind je hier.
 
We bezorgen je eveneens een adressenlijst met contactgegevens van de begeleiders van onze dienst en tot slot ook de PB-kalender met activiteiten.
 
We wensen jullie veel leesgenot en een leerrijk nieuw schooljaar.
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over de nieuwe leerplannen aardrijkskunde in de 3de graad tso/kso
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 2de graad tso/kso biologie
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
De berichten die in de vorige Mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie en natuurwetenschappen kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be.
 
Het te volgen pad: pedagogische begeleidingsdienst > secundair onderwijs > vakgebieden > biologie - chemie - natuurwetenschappen.
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 2de graad tso/kso chemie
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
De berichten die in de vorige Mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie en natuurwetenschappen kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be.
 
Het te volgen pad: pedagogische begeleidingsdienst > secundair onderwijs > vakgebieden > biologie - chemie - natuurwetenschappen.
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je informatie over de nieuwe leerplannen Duits aso. Noteer alvast ook enkele belangrijke data in jouw agenda. Interessant materiaal voor onmiddellijk gebruik in de klas vind je op de website van het Goethe-Institut. Word pilootschool voor het project Unternehmen Deutsch en geef op die manier aan jouw leerlingen een extra uitdaging.
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen Duits 2de en 3de graad aso
 
► 
 
Netwerk implementatie nieuwe leerplannen
 
► 
 
Mobil mit Deutsch - lesmateriaal voor de arbeidsmarkt
 
► 
 
Project Unternehmen Deutsch
 
► 
 
Data om alvast te noteren
 
► 
 
Ticket nach Berlin
 
► 
 
Nieuws van het Goethe-Institut
 
► 
 
Dagen voor beginnende leraren
 
 
 
Duits
 
 
 
Economie
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele krijg je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen door de begeleiding
 
► 
 
Onderzoekscompetentie economie
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Mededelingen
 
► 
 
Websites
 
► 
 
Dag van de armoede
 
► 
 
Boekentips
 
► 
 
Examencommissie 
 
Economie
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je informatie over leerplannen en heel wat data om te noteren. Er zijn dit schooljaar immers heel wat nascholingen en netwerken gepland. Beginnende leraren nodig ik graag uit naar de 'Dagen voor Beginnende Leraren.' Verder vind je ook nog een verwijzing naar een nieuwe publicatie van collega Daniel De Coen en een link naar een interessante website.
 
 
► 
 
Leerplannen Engels
 
► 
 
Nascholingen in PEDIC: Save the date!
 
► 
 
Netwerken Engels
 
► 
 
'The Grub Street Introduction to William Shakespeare'
 
► 
 
'Icebreakers'
 
► 
 
Dagen voor beginnende leraren
 
Engels
 
 
 
Esthetica
 
In deze Nieuwsbrief van Teresa Van Boxstaelvind je meer informatie over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Vakvergaderingen in de scholengemeenschappen
 
► 
 
Het nascholingsaanbod esthetica
 
 
 
Esthetica
 
 
 
Frans
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
Fysica
 
 
 
Gelijke Onderwijskansen
 
GOK
 
 
 
Geschiedenis
 
Geschiedenis
 
 
 
Handel
 
Handel
 
 
 
Humane wetenschappen
 
Na een deugddoende en welverdiende vakantie zijn we klaar om er terug in te vliegen!
 
In deze Nieuwsbrief van Eef Rombaut vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
De inspiratiedag studiegebied Personenzorg en Humane Wetenschappen
 
► 
 
Werking van het PZ-team
 
Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica
 
Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en tentoonstellingsnieuws
 
► 
 
Varia
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Dirk De Bock vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Algemene Didactische en Pedagogische Berichten
 
► 
 
Beginnende leraren
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Varia
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappelijke vorming
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Mode
 
In deze Nieuwsbrief van Isabelle Tack kan je meer informatie terugvinden over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerkdagen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Netwerkdag tso Mode
 
► 
 
Nascholing Visuele Communicatie
 
► 
 
Overleg vakcoördinatoren Mode
 
Mode
 
 
 
Muzikale opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Een overzicht van leerplannen muzikale opvoeding
 
► 
 
Nascholingsaanbod voor 2016-2017
 
Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 2de graad tso/kso Natuurwetenschappen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
De berichten die in de vorige Mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie en natuurwetenschappen kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be. Het te volgen pad: pedagogische begeleidingsdienst > secundair onderwijs > vakgebieden > biologie - chemie – natuurwetenschappen.
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
Nederlands
 
 
 
Nijverheid
 
Nijverheid
 
 
 
Opvoedingsproject
 
Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school
 
Het nieuwe schooljaar is opnieuw begonnen en we hopen dat iedereen goed kon starten. Daarnaast denken we ook speciaal aan allen die wegens ziekte of andere omstandigheden dit schooljaar niet (goed) kunnen aanvangen en ook aan alle nieuwkomers in de scholen.
 
Hebben we vanuit onze pastorale aanwezigheid ook oog voor hen die aan de kant moesten gaan staan of wie zich nog wat onwennig voelen? Mensen aanspreken, nabij zijn en beluisteren … het zijn kleine dingen waarin de pastoraal op school groot kan zijn en waarin kan beleefd worden wat we tijdens bezinningsmomenten verwoorden.
 
We wensen iedereen alvast die kracht en een gezegend schooljaar toe!
 
Verder kan je in deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens meer informatie terugvinden over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Er zit muziek in!
 
► 
 
Op zoek naar 'verbinding'
 
► 
 
Vlaamse vredesweek
 
► 
 
Missiocampagne
 
► 
 
'Saved by the bell' op 5 oktober
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in Averbode
 
Tot slot draaien we de parodie op Prediker die we in de bijdrage van juni citeerden even om als start voor het nieuwe pastorale werkjaar, al blijven we natuurlijk pleitbezorgers voor stilte- en contemplatietijd zoals Bertold Brecht die formuleerde: “Stilstaan is vooruitgaan”.
 
Alles heeft zijn uur, alle dingen op het web hebben hun tijd.
Er is een tijd om uit te loggen en een tijd om in te loggen,
een tijd om mails te ontvangen en een tijd om ze te beantwoorden.
Een tijd om te uploaden en een tijd om te downloaden, 
een tijd om te deleten en een tijd om te saven, 
een tijd om twitterstil te zijn en een tijd om te twitteren. 
Een tijd om te unliken en een tijd om te liken, 
een tijd voor offline en een tijd voor online.
 
Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg
 
Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Isabelle Tack vind je meer informatie over de hiernavolgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Dag van de Expressie
 
► 
 
Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding en Esthetica
 
Plastische opvoeding
 
 
 
Project Algemene Vakken
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
r.-k. Godsdienst
 
In deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Prioriteiten vak r.-k. godsdienst vanuit de inspectie-begeleiding
 
► 
 
Onzevader nieuwe vertaling
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Interessant aanbod
 
Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens krijg je meer informatie over de hiernavolgende projecten in scholen van onze regio:
 
 
► 
 
'Als kijken zien wordt' - meditatieve tentoonstelling in Stella Matutina te Michelbeke
 
► 
 
Een feestelijke start in het Oscar Romerocollege in Dendermonde
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal, kan je meer informatie terugvinden over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Taalprikkels: korte activiteiten voor elke taalles: Vita Olijhoek, Anja Valk
 
► 
 
Samen werk maken van taalbeleid op school
 
► 
 
Meertaligheid als talent, niet als probleem
 
► 
 
Toelichting bij de taaltips
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
Hier kan je de taaltip voor de maand september terugvinden.
 
Taalbeleid
 
 
 
Techniek
 
Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk Werk
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je een overzicht van interessante nascholingen en nieuws uit de wetenschappen.
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Dag van de fysica, Eekhout Academy
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook