Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen december 2016. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Verder vragen we je aandacht voor:
 
de tweedaagse van het middenkader
 
de dag van het ondersteunend personeel
 
Ondanks alle onderwijsinspanningen verlaten nog steeds te veel leerlingen ongekwalificeerd het leerplichtonderwijs. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de scholen om nieuwe projecten ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom te realiseren. Meer hierover.  
 
 
Veel leesgenot  
 
Jeroen Van Acker Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen december 2016. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Verder vragen we je aandacht voor:
 
 
 
Ondanks alle onderwijsinspanningen verlaten nog steeds te veel leerlingen ongekwalificeerd het leerplichtonderwijs. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de scholen om nieuwe projecten ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom te realiseren. Meer hierover.  
 
 
Veel leesgenot  
 
Jeroen Van Acker Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Lezing: grondwater, onmisbare bron voor ons drinkwater
 
► 
 
Waarheen met aardrijkskunde als vak in het secundair onderwijs?
 
► 
 
Wat vinden je leerlingen van hun buurt, wijk of stad?
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
BiotechTOUR
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
STEM-initiatieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Dag van de Moderne Vreemde Talen 2016
 
► 
 
Werken aan interculturele competentie met Schooltv.nl
 
► 
 
STEM (MINT) in de Duitse les
 
► 
 
Deutsch lernen mit Audios (A1, A2)
 
► 
 
Uitstap naar Eupen
 
Duits
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Dag van de Moderne Vreemde Talen 2016
 
► 
 
Nieuwe criteria voor evaluatie onderzoekscompetentie bij doorlichting
 
► 
 
Geplande nascholingen Engels in PEDIC
 
► 
 
Lecture: Variations on Will
 
► 
 
Lerend netwerk rond het thema differentiatie
 
► 
 
Nieuwe website van de British Library
 
► 
 
Lerend netwerk SET
 
Engels
 
 
 
Frans
 
In deze Nieuwsbrief van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Dag van de Moderne Vreemde Talen 2016
 
► 
 
Inschrijven voor de regionale nieuwsbrief: interessante onderwijsinformatie in jouw mailbox
 
► 
 
Nieuwe criteria voor evaluatie onderzoekscompetentie bij doorlichting
 
► 
 
Dag van ProFFF (vroeger BVLF)
 
► 
 
Nascholing CNO Universiteit Antwerpen: 'Je veux des applications dans ma classe de FLE!
 
► 
 
Op de hoogte blijven van de Franse maatschappij en cultuur
 
 
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Sportwetenschappen derde graad aso
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen Universiteit Gent
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
Knappe koppen, HOWEST
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Fysica
 
 
 
GOK
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Terugblik op de getuigenis tijdens een GOK-netwerkdag
 
► 
 
Een eerlijke kans voor kinderen in kansarmoede
 
► 
 
Leren zichtbaar maken, de volgende stap
 
► 
 
Projectoproep 'Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school'
 
► 
 
Projectoproep subsidiëring ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom
 
GOK
 
 
 
Latijn en Grieks
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Initiatieven
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lezing
 
► 
 
Varia
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
In deze Nieuwsbrief van Dennis De Hoey vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Resonansgroep Toegepaste wetenschappen leerplan 3de graad schoonheidsverzorging
 
► 
 
Vier nieuwe modules in Digicoiff
 
► 
 
Taricoiff
 
► 
 
'Geknipt' voor de toekomst
 
Lichaamsverzorging
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Dirk De Bock vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
EHBO en reanimatie
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
'Actief leren' in de les LO
 
► 
 
Sport beweegt je school
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappelijke vorming
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Onderwijs van de toekomst
 
► 
 
Tijdig samen nadenken over ...
 
► 
 
Gloednieuwe interactieve leeromgeving van 'Bord vol Kinderrechten'
 
► 
 
Sprekend leren.  De leereffecten van exploratieve gesprekken tijdens groepswerk
 
► 
 
Educatief aanbod rond de werkelijke kost van goedkope kleren
 
► 
 
Wat vinden je leerlingen van hun buurt, wijk of stad? (leerlingen 1ste graad)
 
► 
 
Uitsmijter
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Netwerkgroep natuurwetenschappen 1ste graad B-stroom (1 lj. B / BVL)
 
► 
 
Nieuwe leerplannen natuurwetenschappen voor de derde graad tso/kso
 
► 
 
BiotechTOUR
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
In deze Nieuwsbrief van Riet De Vos en Peter Van Damme vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuwe criteria voor evaluatie onderzoekscompetentie bij doorlichting
 
► 
 
Geen extra screening voor anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
De Schrijfassistent zorgt voor ondersteuning tijdens het schrijfproces
 
► 
 
De ergerlijkste taalfouten en taalkwesties
 
► 
 
Het Archief voor Onderwijs
 
► 
 
Dag van het Nederlands
 
► 
 
Werken aan taalvaardigheden
 
Nederlands
 
 
 
Onthaal en Public Relations
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Pil vind je meer informatie over de studiedag Communicatie en media.
 
Toerisme
 
 
 
Opvoedingsproject
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Religieuze identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren
 
► 
 
De kracht van kwetsbare leerlingen
 
► 
 
Rouwzorg en spiritualiteit
 
► 
 
Scholenwedstrijd "Auschwitz in Gedachtenis"
 
► 
 
Gastvrije school voor vluchtelingen
 
► 
 
Ondernemingsplanwedstrijd 'Plankgas' voor de derde graad
 
► 
 
Jaarkalender 2017 'Iedereen feest!'
 
Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Advent en Kersttijd
 
► 
 
'Verstrikt', een bezinningsboekje voor de Advent
 
► 
 
Digitale Adventsretraite
 
► 
 
Reizende theatervoorstelling 'ik ben iemand/niemand'
 
► 
 
'Magical Christmas' in Sint-Baafskathedraal
 
► 
 
Hoog tijd voor een andere God
 
► 
 
Adventsbezinning met de 'Messiah' van Händel
 
► 
 
Jongerenpastoraal in de 'Warmste Week'
 
► 
 
Een nieuw 'Onze Vader'
 
► 
 
Bijeenkomsten van de regionale netwerken schoolpastoraal
 
► 
 
Tot slot
 
Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Nascholingen
 
 
 
Personenzorg
 
 
 
Project Algemene Vakken
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Onderwijs van de toekomst
 
► 
 
Tijdig samen nadenken over ...
 
► 
 
Gloednieuwe interactieve leeromgeving van 'Bord vol Kinderrechten'
 
► 
 
Sprekend leren.  De leereffecten van exploratieve gesprekken tijdens groepswerk
 
► 
 
Educatief aanbod rond de werkelijke kost van goedkope kleren
 
► 
 
Wat vinden je leerlingen van hun buurt, wijk of stad? (leerlingen 1ste graad)
 
► 
 
Uitsmijter
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
r.-k. Godsdienst
 
In deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
CLIL communities
 
► 
 
Junior College Theologie en Religiewetenschappen
 
► 
 
Interessant aanbod voor de persoonlijke vorming van de r.-k. godsdienstleerkracht
 
► 
 
UCSI
 
► 
 
Reizende theatervoorstelling 'ik ben iemand/niemand'
 
► 
 
Didachè studiedag 'Meer dan een museumcatalogus.  De bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken aan de kunst van het vredevol samenleven.' 16 januari 2017
 
► 
 
Gebedsweek voor de eenheid 15-22 januari 2017
 
► 
 
Noteer alvast in jullie agenda zaterdag 21 januari 2017: in gesprek met Khalid Benhaddou
 
► 
 
Lanceeravond Broederlijk Delen 18 januari 2017
 
► 
 
Bibliotheek en catechetisch documentatiecentrum HDGI
 
 
 
Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens staan twee scholen in de kijker:
 
 
► 
 
'Highstreet - fashion with a twist' - mode voor en door jongeren in Bernardus Technicum Oudenaarde
 
► 
 
Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen won de 'Hair Passion Trophy'
 
 
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
NedBox is één jaar online
 
► 
 
Woordspot wordt vervangen
 
► 
 
Taalbeleid in instellingen van hoger onderwijs is zinvol
 
► 
 
Geen extra taalscreening voor anderstalige nieuwkomers
 
 
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal kun je de taaltip voor de maand december terugvinden.
 
Taalbeleid
 
 
 
Techniek
 
In deze Nieuwsbrief van Pieter Van de Steen vind je meer informatie over de open zitdag techniek op woensdag 18 januari 2017.
 
Techniek
 
 
 
Toerisme
 
In deze Nieuwsbrief van Luc Zwartjes vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Kennismaking
 
► 
 
Tobos Event
 
► 
 
Via Via Tourism Academy
 
 
 
Toerisme
 
 
 
Wiskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerkdag wiskunde 'Het oplossen van problemen kan je leren!'
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Nazorg overleg van 26 oktober 2016
 
► 
 
Studiedag 'studeren voor ingenieur aan de UGent'
 
► 
 
Wetenschapswedstrijd voor Vlaamse en Waalse leerlingen
 
► 
 
Boek in de kijker
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook