Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van september 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
 
 
Nieuwe begeleiders
 
In onze nieuwsbrief van juni vorig schooljaar kondigden we reeds aan dat Sandra De Grave de ploeg van de schoolbegeleiders komt versterken.
 
Verder volgt Benjamin De Staercke Katrien Van Daele op als begeleider van Economie en Handel. Hij zal ook de uitrol van het nieuwe leerplan Mens en Samenleving ondersteunen.
 
Tenslotte kan u voortaan ook beroep doen op Christoph Bernaerts als nieuwe begeleider voor het studiegebied Hout en Bouw.
 
Een overzicht van de begeleiders voor het secundair onderwijs in Oost-Vlaanderen vind je op onze website: wie is wie
 
Verder kan je ook op onze website terecht voor inhoudelijke thema’s zoals bijvoorbeeld over ‘breed evalueren’.
 
 
 
Starten met CLIL in het schooljaar 2019-2020?
 
Scholen die op 1 september 2019 wensen te starten met CLIL dienen vóór 15 december 2018 hun aanvraagdossier in bij het departement Onderwijs. Je vindt heel veel informatie rond CLIL op de webpagina van het departement Onderwijs (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-onderwijs-in-een-vreemde-taal ). De pedagogische begeleiding biedt scholen ondersteuning bij het opstarten van een CLIL-traject. Neem voor een antwoord op je vragen en concrete hulp bij het samenstellen van het aanvraagdossier tijdig contact op met onze CLIL-begeleider (robrecht.vandenbroeck@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
 
 
Om-armen
 
Graag breng ik onderstaand niveau-overstijgend initiatief onder uw aandacht:
Dinsdag 2 oktober 2018 in het Sint-Baafshuis te Gent van 8.30 tot 16.00 uur
 
Armoede, sociale uitsluiting, kansarmoede, kinderarmoede ...
 
De recentste cijfers zijn verontrustend en het thema is brandend actueel.
 
In al onze scholen zitten kinderen uit (financieel) kwetsbare gezinnen. Soms met velen bij elkaar, soms ook erg verspreid, en dus minder zichtbaar. Onze eigen opdrachtverklaring laat ons echter geen keuze: 'De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is'. Onderwijs is een belangrijke hefboom voor sociale inclusie.
 
Op de dag van armoede zoomen we in op
-       de ervaringsdeskundigen
-       handreikingen en concrete tips bij kansarmoede op school
-       aandacht voor mentale en sociale noden van kinderen en jongeren
-       verkennen van de kansen die er zijn op school
-       een bezoek aan de vereniging ‘De Tinten’
-       en zoveel meer …
 
Inschrijven kan via deze link
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van september 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
 
 
Nieuwe begeleiders
 
In onze nieuwsbrief van juni vorig schooljaar kondigden we reeds aan dat Sandra De Grave de ploeg van de schoolbegeleiders komt versterken.
 
Verder volgt Benjamin De Staercke Katrien Van Daele op als begeleider van Economie en Handel. Hij zal ook de uitrol van het nieuwe leerplan Mens en Samenleving ondersteunen.
 
Tenslotte kan u voortaan ook beroep doen op Christoph Bernaerts als nieuwe begeleider voor het studiegebied Hout en Bouw.
 
Een overzicht van de begeleiders voor het secundair onderwijs in Oost-Vlaanderen vind je op onze website: wie is wie
 
Verder kan je ook op onze website terecht voor inhoudelijke thema’s zoals bijvoorbeeld over ‘breed evalueren’.
 
 
 
Starten met CLIL in het schooljaar 2019-2020?
 
Scholen die op 1 september 2019 wensen te starten met CLIL dienen vóór 15 december 2018 hun aanvraagdossier in bij het departement Onderwijs. Je vindt heel veel informatie rond CLIL op de webpagina van het departement Onderwijs (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-onderwijs-in-een-vreemde-taal ). De pedagogische begeleiding biedt scholen ondersteuning bij het opstarten van een CLIL-traject. Neem voor een antwoord op je vragen en concrete hulp bij het samenstellen van het aanvraagdossier tijdig contact op met onze CLIL-begeleider (robrecht.vandenbroeck@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
 
 
Om-armen
 
Graag breng ik onderstaand niveau-overstijgend initiatief onder uw aandacht:
Dinsdag 2 oktober 2018 in het Sint-Baafshuis te Gent van 8.30 tot 16.00 uur
 
Armoede, sociale uitsluiting, kansarmoede, kinderarmoede ...
 
De recentste cijfers zijn verontrustend en het thema is brandend actueel.
 
In al onze scholen zitten kinderen uit (financieel) kwetsbare gezinnen. Soms met velen bij elkaar, soms ook erg verspreid, en dus minder zichtbaar. Onze eigen opdrachtverklaring laat ons echter geen keuze: 'De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is'. Onderwijs is een belangrijke hefboom voor sociale inclusie.
 
Op de dag van armoede zoomen we in op
-       de ervaringsdeskundigen
-       handreikingen en concrete tips bij kansarmoede op school
-       aandacht voor mentale en sociale noden van kinderen en jongeren
-       verkennen van de kansen die er zijn op school
-       een bezoek aan de vereniging ‘De Tinten’
-       en zoveel meer …
 
Inschrijven kan via deze link
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling september 2018
►  Biologie - mededeling september 2018
►  Chemie - mededeling september 2018
►  Duits - mededeling september 2018
►  Economie - mededeling september 2018
►  Engels - mededeling september 2018
►  Esthetica - mededeling september 2018
►  Frans - mededeling september 2018
►  Fysica - mededeling september 2018
►  Geschiedenis - mededeling september 2018
►  r.-k. Godsdienst - mededeling september 2018
►  Handel - mededeling september 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling september 2018
►  Informatica - mededeling september 2018
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling september 2018
►  MAVO/PAV - mededeling september 2018
►  Mode - mededeling september 2018
►  Muzikale opvoeding - mededeling september 2018
►  Natuurwetenschappen - mededeling september 2018
►  Nederlands - mededeling september 2018
►  Nijverheid - mededeling september 2018
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling september 2018
►  Opvoedingsproject - mededeling september 2018
►  Pastoraal op school - mededeling september 2018
►  Personenzorg - mededeling september 2018
►  Plastische opvoeding - mededeling september 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling september 2018
►  Taaltip - mededeling september 2018
►  Techniek - mededeling september 2018
►  Wetenschappelijk werk - mededeling september 2018
►  Wiskunde - mededeling september 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen aardrijkskunde
 
► 
 
GeoTrailerBib - orde in filmpjes en animaties op internet
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vernieuwing secundair onderwijs
 
► 
 
Wedstrijden
 
► 
 
Uitvoeren van proeven met eigen bloed 
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal, websites 
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Wedstrijden
 
► 
 
Veiligheid in het labo: MSDS-fiches 
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal en websites voor leraren chemie
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits in tso
 
► 
 
Waarom Duits?
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen KU Leuven
 
► 
 
Dag van het taalonderwijs - Taalkunde in de klas
 
► 
 
Tenz
 
► 
 
Infosessie 'Kiezen voor en starten met CLIL'
 
► 
 
CLIL-boekenbeurs en CLIL-bibliotheek
 
► 
 
Breng de wereld in jouw klas
 
► 
 
Europese Dag van de Talen
 
► 
 
Tools voor de talenklas
 
► 
 
Gratis oefeningen voor Deutsch als Fremdsprache
 
► 
 
HAIKU-wedstrijd voor leerlingen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans)
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Naar een duurzaam, innovatief ondernemersverhaal voor leerlingen 
 
► 
 
Vlajo Ondernemers voor de klas
 
► 
 
Nieuwe aanpak boekhouden voor leerlingen in het secundair onderwijs (Project Universiteit Gent)
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen in de kijker
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Engels - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Nascholingen Eekhout Academy
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen KU Leuven
 
► 
 
Nascholingen Tenz
 
► 
 
Infosessie 'Kiezen voor en starten met CLIL'
 
► 
 
CLIL-boekenbeurs en CLIL-bibliotheek
 
► 
 
Breng de wereld in jouw klas
 
► 
 
Europese Dag van de Talen
 
► 
 
Tools voor de talenklas
 
► 
 
This American Life: luistervaardigheid oefenen met podcasts
 
► 
 
HAIKU-wedstrijd voor leerlingen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans)
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoedig
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Talendag: woensdag 23 januari 2019
 
► 
 
Nieuws leerplannen
 
► 
 
Creacours
 
► 
 
Kagan Coöperatieve Leerstrategieë voor Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
AVL-nascholingen KU Leuven
 
► 
 
Infosessie 'Kiezen voor en starten met CLIL'
 
► 
 
CLIL-boekenbeurs en CLIL-bibliotheek
 
► 
 
Naschling CNO Antwerpen
 
► 
 
Nascholing Tenz
 
► 
 
Alliance française Oost-Vlaanderen
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuw leerplan toegepaste fysica voor de derde graad Industriële wetenschappen
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen  IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Dag van de fysica
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Het wordt mogelijks een boeiend schooljaar
 
► 
 
Nieuwe eindtermen en leerplannen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van marjandecocker@telenet.be en veroniquemalfrere@me.com vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Prioriteiten vak r.-k. godsdienst vanuit de inspectie-begeleiding
 
► 
 
Documenten
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
► 
 
Dag van de godsdienst
 
► 
 
HDGI
 
► 
 
CCV
 
► 
 
Bijbelteksten als impulsen voor de godsdienstles
 
► 
 
Beleg van Gent
 
► 
 
Studiedag Community Service Learning
 
► 
 
Vlaamse vredesweek
 
► 
 
Debattenreeks 'Clash'
 
► 
 
KU Leuven PeaceJam
 
► 
 
De Grondmelodie
 
► 
 
De Rank
 
► 
 
YOT
 
► 
 
Oude Abdij
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Handel - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Naar een duurzaam, innovatief ondernemersverhaal voor leerlingen 
 
► 
 
Vlajo Ondernemers voor de klas
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen in de kijker
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Werking van het PZ-team voor studiegebied Personenzorg/Humane Wetenschappen (domein maatschappij en welzijn)
 
► 
 
Te volgen leerplannen in het studiegebied personenzorg
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van  greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen ICT van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
ICT-DIA voor de eerste graad staat weer open
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Het leerplan
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vakliteratuur
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling september 2018
 
 
 
► 
 
Een nieuw schooljaar
 
► 
 
Belangrijke data
 
► 
 
Campagne 11.11.11 in 2018
 
► 
 
ICT-tool voor de lessen MAVO/PAV: NEDBOX
 
► 
 
Verkiezingen op komst
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Mode - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Website modenieuws
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Mode
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de muzikale opvoeding
 
► 
 
Voorstelling nieuwe leerplannen muziek
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling september 2018
 
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vernieuwing secundair onderwijs
 
► 
 
Wedstrijden
 
► 
 
Uitvoeren van proeven met eigen bloed
 
► 
 
Veilig experimenteren
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Inspirerend lesmetariaal
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling september 2018
 
 
 
► 
 
Als leraar sta je niet alleen
 
► 
 
Nascholingsdag 1ste graad bso
 
► 
 
Inspiratiedag: 'Alle poëzie dateert van vandaag' - Literaire helden in de klas
 
► 
 
Nascholingen KU Leuven
 
► 
 
Nieuwe eindtermen Nederlands
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling september 2018
 
 
 
► 
 
Nieuwe collega Hout-Bouw
 
► 
 
Uitdagingen - doelstellingen
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Toelichting doelstellingen intervisie - ontwikkel en design
 
► 
 
Educam
 
► 
 
RTC
 
► 
 
Save the date: 13de Technologica op donderdag 23 mei 2019 te Flanders Expo Gent
 
► 
 
Overzicht geplande netwerkvergaderingen SWeTe regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Christel Arens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Data intervisie vervolgcoaches
 
► 
 
Vergaderingen OKAN-coördinatoren
 
► 
 
Directies van OKAN-scholen
 
► 
 
ALFA-dag in Brussel
 
► 
 
Welk lidwoord is het nu alweer?
 
► 
 
Moedertaal in NT2-onderricht
 
► 
 
Ademhalings- en relaxatieoefeningen voor vluchtelingen
 
► 
 
Traject: flexibele leerwegen voor ex-OKAN: een haalbare kaart voor mijn school?
 
► 
 
Studiedag Nederlands in de eerste graad van de b-stroom
 
► 
 
EDINA: een schat aan informatie en good practice
 
► 
 
Wiskunde: ondersteuning vanuit de terminologie in de moedertaal
 
► 
 
Refugee Walk
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Een nieuw schooljaar met interessante Oxfam-initiatieven
 
► 
 
Studiedag 'Community Service Learning' (19/9)
 
► 
 
Het beleg van Gent over 'schermverslaving' bij volwassenen en jongeren (19/9)
 
► 
 
'OmArmen' Dag van armoede en onderwijs (2/10)
 
► 
 
Samen tegen armoede in onderwijs (9 en 10/10)
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Pastorale ondersteuning voor scholen
 
► 
 
Studiedag 'Community Service Learning' (19/9)
 
► 
 
In dialoog vanuit de Bijbelse inspiratie (12/9)
 
► 
 
Vlaamse vredesweek 'Iedereen thuis' (21/9 - 2/10)
 
► 
 
Campagne 'Samen tegen Armoede' zet in op onderwijs (9 & 10/10)
 
► 
 
'Stap je mee' met de wegwijzers van Leeftocht 2018-2019
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling september 2018
 
 
 
► 
 
Werking van het PZ-team voor studiegebied personenzorg (domein maatschappij en welzijn)
 
► 
 
Structuur van het studiegebied personenzorg
 
► 
 
Te volgen leerplannen in het studiegebied personenzorg
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrie van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Tentoonstelling 'The world of Tim Burton'
 
► 
 
Tijdschrift Kunstletters
 
► 
 
Boek 'Creativiteit geen kunst'
 
► 
 
Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Toelichting bij de taaltips
 
► 
 
Lessuggestie bij de taaltip 'Hoe schrijf je een mail naar de directie of leerkrachten?'
 
► 
 
Traject "Van strak 'taalbelijd' naar dynamisch taalbeleid"
 
► 
 
Studiedag Nederlands in de eerste graad van de B-stroom
 
► 
 
Voorleesweek
 
► 
 
Een woordenboek op je telefoon
 
► 
 
De EDINA-toolset
 
► 
 
Taalbeleid
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip voor de maand september 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over
 
 
► 
 
Graag wat feedback?
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling september 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, Universiteit Gent
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
De vakgroep is een belangrijke hulplijn voor beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling september 2018
 
 
 
► 
 
Leerplannen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Jaarplan
 
► 
 
Enkele data om te noteren
 
► 
 
Contactgegevens pedagogische begeleiding wiskunde
 
► 
 
GeoGebra - Navormingen Mathelo
 
► 
 
Dagen van beginnende leraren
 
► 
 
Navorming in de kijker - PEDIC
 
► 
 
VVWL - infonamiddag eindtermen wiskunde
 
► 
 
Begeleidingsactiviteit in de kijker - PEDIC
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook