Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen februari 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen februari 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Leen van Hecke vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuws en activiteiten van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde
 
► 
 
Annulatie nascholing 'Pimp je excursievaardigheden' - 3 mei 2017
 
► 
 
Voorstelling nieuwe leerplannen aardrijkskunde - aardrijkskunde/natuurwetenschappen tso 3de graad
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal 
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
STEM-initiatieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Erfinderland Deutschland
 
► 
 
'Goethe-Kalender 2017' als inspiratiebron
 
► 
 
Duitse filmweek (herhaling)
 
► 
 
Workshop eTwinning-projecten met partners uit de Frans- of Duitstalige gemeenschap
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits in richtingen met 1 uur Duits (derde graad) (herhaling)
 
► 
 
Dag van Engels en Duits in Kortrijk
 
Duits
 
 
 
Economie
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Mededelingen
 
Economie
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Geplande nascholingen Engels in PEDIC
 
► 
 
Online materiaal voor lezen en luisteren
 
► 
 
Dag van Engels en Duits in Kortrijk
 
Engels
 
 
 
Esthetica
 
In deze Nieuwsbrief van Isabelle Tack en Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over de 'Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding'.
 
Esthetica
 
 
 
Frans
 
Let in deze periode goed op de inschrijvingsdata van onderstaande initiatieven.  Er zitten verrijkende momenten bij!
 
Hierbij de Nieuwsbrief van Christel Arens en Veerle Hertveldt met de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Tweede dag van de beginnende leraren eerstejaars: woensdag 8 februari 2017
 
► 
 
Dag van het Frans
 
► 
 
Dag van ProFFF (vroeger BVLF)
 
► 
 
Studiedag voor leerkrachten Frans van de eerste graad
 
► 
 
Haïku-wedstrijd voor leraren en leerlingen
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Sportwetenschappen derde graad aso
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen Universiteit Gent
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Ga kwantum met je klas
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Meer STEM-ig
 
Fysica
 
 
 
Geschiedenis
 
In deze Nieuwsbrief van Tom De Paepe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Welk perspectief in de les geschiedenis?
 
► 
 
Nascholingen
 
Geschiedenis
 
 
 
GOK
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Toekomst van GOK?
 
► 
 
Wat als uw leerling een vluchteling is?
 
► 
 
Studiedag en boekvoorstelling - Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak
 
► 
 
Subsidies voor vernieuwende projecten
 
► 
 
Inspiratiedag Kleur bekennen
 
► 
 
Welzijnszorg zet haar schouders mee onder het project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
 
GOK
 
 
 
Godsdienst
 
In deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Wat als uw leerling vluchteling is?
 
► 
 
KU Leuven Technologiecampus Gent - Wetenschap en geloof Denkend Geloven
 
► 
 
UCSIA - voorbij de polarisering
 
► 
 
Motief
 
► 
 
Kleur bekennen, jouw partner in wereldburgerschap
 
Godsdienst
 
 
 
Handel
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Mededelingen
 
Handel
 
 
 
Informatica
 
In deze Nieuwsbrief van Luc De Wilde, Johan Lambrecht, Greet Vanderbiesen en Pieter Van de Steen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdagen voor Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 
► 
 
Mediawijsheid: een aantal interessante sites met (les)materiaal rond sexting en portretrecht
 
► 
 
Nascholingen van UGent
 
► 
 
Zou je graag te weten komen hoe in andere scholen STEM aan bod komt in de eerste graad en zou je het fijn vinden om te horen welke projecten er door andere collega's worden uitgewerkt? Dan is dit Meer STEM-ig moment zeker iets voor jou.
 
Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Griekse avond voor leraren en leerlingen: 3 mei 2017
 
► 
 
Netwerking: opfrisbeurt van de valentiegrammatica via Latijnse teksten
 
► 
 
Euroclassica
 
► 
 
Week van de Klassieken
 
► 
 
Studiedag Levend Latijn en Grieks
 
► 
 
Europese identiteit
 
► 
 
Fibulae in museum te Leiden
 
► 
 
Discendo discimus
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
In deze Nieuwsbrief van Dennis De Hoey vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Resonansgroep toegepaste wetenschappen leerplan 3de graad schoonheidsverzorging
 
► 
 
Young Hairdressers Award
 
► 
 
Kampioenschap kappersmedewerker 2017
 
► 
 
Netwerk TA(C)'s studiegebied lichaamsverzorging
 
► 
 
The hair Project op 12 en 13 maart 2017
 
► 
 
ESF-project 'Op-één-haar-na'
 
► 
 
Navormingsinitiatieven VB. Besko regio Oost-Vlaanderen
 
Lichaamsverzorging
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Dirk De Bock vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Begeleidingsaanbod: evaluatie in lichamelijke opvoeding
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
Op sportieve uitstap met je leerlingen
 
► 
 
Varia
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO
 
In deze Nieuwsbrief van Leen van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
11 mei 2017 - Grote PAV-dag
 
► 
 
16 mei - voormiddag - netwerkdag MAVO 1ste graad
 
► 
 
Lang leve de kunst die maar blijft bestaan zolang wij haar blijven zien - dinsdagvoormiddag 14 februari en 9 mei
 
► 
 
'Inspiratiedag' voor wereldburgerschapseducatie op 9 mei 2017 door Kleur bekennen
 
► 
 
Educatief dossier 'Vluchtelingen in België: de verhalen achter de mediaberichten'
 
► 
 
Werken vanuit je talent
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Muzikale opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Isabelle Tack en Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over de 'Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding'.
 
Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Netwerkgroep natuurwetenschappen 1ste graad B-stroom (1 lj B/BVL)
 
► 
 
Nieuwe leerplannen natuurwetenschappen voor de derde graad tso/kso
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017 
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten uit de vorige nieuwsbrieven
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal uit de vorige nieuwsbrieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
► 
 
Meer STEM-ig
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
In de Nieuwsbrief van Riet De Vos en Peter Van Damme vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Dag van het Nederlands op 8 maart 2017
 
► 
 
Kris Van den Branden zet de PISA-resultaten in een breder perspectief in zijn blog duurzaam onderwijs.  Hij wijst daarbij op het belang van investeren in een duurzaam taalbeleid op school
 
► 
 
Stichting Lezen pleit voor investeren in leesbevordering
 
► 
 
Auteurslezingen over literaire helden
 
► 
 
Het schoolvak Nederlands in een meertalige context: NDN-conferentie op 21 april 2017
 
► 
 
Nieuwe reeks communicatieve vaardigheden voor tweede graad bso
 
Nederlands
 
 
 
Opvoedingsproject
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Tussen traditie en moderniteit: in dialoog met de hedendaagse islam (17-18 februari)
 
► 
 
Vormingsavond met Emilio Platti over 'Islamisme' (9 maart)
 
► 
 
De vreemdeling ontmoeten (21 maart)
 
► 
 
Een kritisch-creatief antwoord op radicalisering in de school
 
► 
 
Mediawijs omgaan met 'cyberpesten, games en beelden in de klas'
 
Opvoedingsproject
 
 
 
PAV
 
In deze Nieuwsbrief van Leen van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
11 mei 2017 - Grote PAV-dag
 
► 
 
16 mei - voormiddag - netwerkdag MAVO 1ste graad
 
► 
 
Lang leve de kunst die maar blijft bestaan zolang wij haar blijven zien - dinsdagvoormiddag 14 februari en 9 mei
 
► 
 
'Inspiratiedag' voor wereldburgerschapseducatie op 9 mei 2017 door Kleur bekennen
 
► 
 
Educatief dossier 'Vluchtelingen in België: de verhalen achter de mediaberichten'
 
► 
 
Werken vanuit je talent
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Personenzorg
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Nascholingen
 
Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Isabelle Tack en Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over de 'Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding'.
 
Plastische opvoeding
 
 
 
Schoolpastoraal
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Tentoonstelling over moeder Teresa uit Calcutta (van 18 januari tot 18 februari)
 
► 
 
Vormingsavonden over 'schoonheid, waarheid en goedheid' (10 februari)
 
► 
 
Dag van de Religieuze film (27 februari)
 
► 
 
Samen de Vasten inzetten op Aswoensdag (1 maart)
 
► 
 
Ontmoetingsavond 'Uit liefde voor rechtvaardigheid' (14 maart)
 
► 
 
Basiscursus 'Godly Play' (1-3 maart & 3-5 april)
 
► 
 
Vormingsavond 'Religie relevant?' met Mieke Van Hecke (23 maart)
 
► 
 
Onderwijsbezinning 'Hoop doet leven' met Anne Vandenhoeck (24-25 maart)
 
► 
 
Ganagowie? Ganagobie! (zomer 2017)
 
► 
 
Uitlenen van rouwkoffer en 'stilteplekken op verplaatsing' in Emmaüs Aalst
 
Pastoraal op school
 
 
 
Taaldrempels
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
PISA-resultaten in een breder perspectief
 
► 
 
Stichting Lezen pleit voor leesbevordering
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip van deze maand.
 
Taalbeleid
 
 
 
Techniek
 
In de Nieuwsbrief van Pieter Van de Steen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Technologie is geen kwestie van briljante ideeën op zolderkamertjes.  Het gaat om een complexe wisselwerking tussen bestaand kennis en nieuwe ideeën waarbij de tijdsgeest een even belangrijke rol speelt.  In deze nascholing 'Niet van gisteren. Hoe gloednieuwe techniek soms duizenden jaren oud is.' gaat een geschiedkundige dieper in op de evolutie van techniek.
 
► 
 
Zou je graag te weten komen hoe in andere scholen STEM aan bod komt in de eerste graad en zou je het fijn vinden om te horen welke projecten er door andere collega's worden uitgewerkt? Dan is dit Meer STEM-ig moment zeker iets voor jou.
 
Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Meer STEM-ig
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerkdag wiskunde 'Oplossen van problemen kun je leren!'
 
► 
 
Mathelo nascholingsaanbod voorjaar 2017
 
► 
 
Coöperatieve leerstrategieën in wiskunde - KaganBelgium
 
► 
 
Wiskunde met Google Chrome apps
 
► 
 
Netwerkdag STEM
 
► 
 
Motiverend wiskundeonderwijs in 1b
 
► 
 
Overleg met leerkrachten wiskunde van de derde graad met leerplan a over het werken met CAS in GeoGebra
 
► 
 
Boek in de kijker
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook