Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen oktober 2016.
 
Graag vestigen wij jouw aandacht op 'De dag van de binnenklasdifferentiatie'. Die zal plaatsvinden op donderdag 24 november 2016 in het Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent. In de voormiddag wordt op interactieve wijze ingegaan op de vraag naar wat binnenklasdifferentiatie nu eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is om als leerkracht daar op in te zetten. Na de middag worden de principes van de voormiddag concreet gemaakt voor het eigen vak. Deelnemers kiezen vooraf welk vak of vakkencluster ze in de namiddag willen volgen.
Inschrijven kan via deze link - het codenummer is PN175SO/1617.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Veel leesgenot 
 
 
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen oktober 2016.
 
Graag vestigen wij jouw aandacht op 'De dag van de binnenklasdifferentiatie'. Die zal plaatsvinden op donderdag 24 november 2016 in het Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent. In de voormiddag wordt op interactieve wijze ingegaan op de vraag naar wat binnenklasdifferentiatie nu eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is om als leerkracht daar op in te zetten. Na de middag worden de principes van de voormiddag concreet gemaakt voor het eigen vak. Deelnemers kiezen vooraf welk vak of vakkencluster ze in de namiddag willen volgen.
Inschrijven kan via deze link - het codenummer is PN175SO/1617.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Veel leesgenot 
 
 
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over een nascholing met focus op excursievaardigheden: save-the-date!
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe krijg je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 2de graad tso/kso biologie
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
BiotechTOUR
 
► 
 
Dag van de Wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Geïntegreerde proef (GIP, in tso) en onderzoekscompetenties (aso)
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
De berichten die in de vorige nieuwsbrieven werden gepubliceerd, kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be. Het te volgen pad: pedagogische begeleidingsdienst > secundair onderwijs > vakgebieden > biologie - chemie – natuurwetenschappen.

Je vindt er ook interessante/belangrijke documenten, en een  uitgebreid overzicht van interessante websites en apps voor biologie, chemie en natuurwetenschappen
Als je zelf interessante informatie hebt voor deze nieuwsbrief (info rond voordrachten, activiteiten, websites, apps …) dan mag je me die zeker bezorgen. Ik neem ze graag op in een volgende nieuwsbrief.  bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe krijg je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 2de graad kso/tso chemie
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
Dag van de wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
STEM-initiatieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
De berichten die in de vorige nieuwsbrieven werden gepubliceerd, kan je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be. Het te volgen pad: pedagogische begeleidingsdienst > secundair onderwijs > vakgebieden > biologie - chemie – natuurwetenschappen.

Je vindt er ook interessante/belangrijke documenten, en een  uitgebreid overzicht van interessante websites en apps voor biologie, chemie en natuurwetenschappen
Als je zelf interessante informatie hebt voor deze nieuwsbrief (info rond voordrachten, activiteiten, websites, apps, …) dan mag je me die zeker bezorgen. Ik neem ze graag op in een volgende nieuwsbrief.  bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
Duits
 
 
 
Economie
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen door de begeleiding
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Mededelingen
 
Economie
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je informatie over de Dag van de moderne vreemde talen en over andere interessante nascholingen en activiteiten voor leraren Engels. Naar aanleiding van de National Poetry Day ook nog eens de link naar de website van Teachit.
 
 
► 
 
Dag van de moderne vreemde talen
 
► 
 
Geplande nascholingen Engels
 
► 
 
Lecture: Variations on Will
 
► 
 
Dag van de binnenklasdifferentiatie
 
► 
 
BELTA DAY 2017 met David Crystal
 
► 
 
Permanente Vorming UGent
 
► 
 
National Poetry Day
 
► 
 
Lerend netwerk SET
 
Engels
 
 
 
Frans
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
Fysica
 
 
 
Gelijke Onderwijskansen
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over het materiaal van de voorbije GOK-netwerkdagen.
 
GOK
 
 
 
Geschiedenis
 
In deze Nieuwsbrief van Tom De Paepe kan je meer informatie terugvinden over:
 
 
► 
 
Historische kritiek in het digitale tijdperk
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Geschiedenis
 
 
 
Handel
 
Handel
 
 
 
Informatica
 
Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Folder verkrijgbaar: Latijn, iets voor jou?
 
► 
 
Cicero op de planken
 
► 
 
Symposium ('feest') en Griekse vazen
 
► 
 
Info uit enkele vaktijdschriften
 
► 
 
Nascholingsnieuws
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
Beste collega
 
De opstart van het nieuwe schooljaar is ondertussen alweer achter de rug. Hopelijk is deze vlot mogen verlopen en geeft de overvloedige najaarszon u nog wat extra energie om er ook dit schooljaar weer volop voor te gaan!
Ik wens u een boeiend en creatief schooljaar toe!
Mocht u of de vakgroep nog vragen hebben rond verdere ondersteuning, hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groeten
Dennis De Hoey, 0494 58 87 64, dennis.dehoey@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
In deze Nieuwsbrief vind je informatie over de hiernavolgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Dank aan Lieve
 
► 
 
Dagen beginnende personeelsleden
 
► 
 
Netwerkdag TA(C) van het studiegebied Lichaamsverzorging regio Oost- en West-Vlaanderen
 
► 
 
Netwerk buso kappersmedewerker - bso haarzorg
 
► 
 
Leermateriaal rond preventie en welzijn
 
► 
 
Vakinhoudelijke professionalisering
 
► 
 
www.digicoiff.be
 
► 
 
Een greep uit het vormingsaanbod www.coachbelgium.be
 
► 
 
Estetikabeurs Brussel
 
► 
 
TIGI 24/7
 
 
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Dirk De Bock vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingsaanbod
 
► 
 
Vakliteratuur
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappelijke vorming
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Mode
 
Mode
 
 
 
Muzikale Opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Muzikale opvoeding in Verzorging-Voeding
 
► 
 
Dag van de expressie
 
Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe krijg je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 2de graad tso/kso Natuurwetenschappen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
BiotechTOUR
 
► 
 
Dag van de wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
De berichten die in de vorige nieuwsbrieven werden gepubliceerd, kun je steeds terugvinden op de website van het vicariaat onderwijs bisdom Gent: http://www.vicog.be. Het te volgen pad: pedagogische begeleidingsdienst > secundair onderwijs > vakgebieden > biologie - chemie – natuurwetenschappen.

Je vindt er ook interessante/belangrijke documenten, en een  uitgebreid overzicht van interessante websites en apps voor biologie, chemie en natuurwetenschappen
Als je zelf interessante informatie hebt voor deze nieuwsbrief (info rond voordrachten, activiteiten, websites, apps …) dan mag je me die zeker bezorgen. Ik neem ze graag op in een volgende nieuwsbrief.  bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
Nederlands
 
 
 
Opvoedingsproject
 
Armoedebestrijding vraagt een fundamentele verandering
in het kijken naar, denken over en omgaan met mensen in armoede
(Welzijnszorg vzw)
 
 In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens, krijg je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Werelddag van verzet tegen armoede
 
► 
 
Wedstrijd vredespoëzie
 
► 
 
Dialoog tussen wetenschap en geloof
 
► 
 
Bartimeüs of Kaiya, een inspirerend 'inclusieverhaal'
 
Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school
 
‘De wereld verandert niet zozeer door spectaculaire daden
maar eerder door het volharden
in alledaagse menselijke goedheid’
(Frère Aloïs uit Taizé) 
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens, krijg je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Wereldmissiemaand (11/10 & 23/10)
 
► 
 
Startavond Welzijnszorg (12/10)
 
► 
 
Vormingsaanbod voor pastorale groepen
 
► 
 
Jaar van barmhartigheid
 
Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Terugkoppeling inspiratiedag Studiegebied Personenzorg en Humane Wetenschappen
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Nascholingen
 
Deze nieuwsbrief kun je aanvullen met de Mededelingen van het studiegebied Personenzorg van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Op de website www.katholiekonderwijs.vlaanderen → secundair onderwijs → pedagogische websites → personenzorg of http://personenzorg.vvkso.be vind je, buiten de sectormededelingen, ook andere informatie i.v.m. het studiegebied en algemene aanbevelingen. Op www.katholiekonderwijs.vlaanderen → secundair onderwijs vind je ook de lessentabellen, leerplannen en servicedocumenten terug.
 
Op de website van het Departement onderwijs www.ond.vlaanderen.be à edulex, kun je altijd de wettelijke regelgeving en omzendbrieven terugvinden.
 
Wie de aangebrachte inspiratie van vorige jaren wil (her)ontdekken, kan voorlopig nog haar/zijn licht opsteken op onze site:
 
www.vicog.be < diocesane pedagogische begeleidingsdienst < secundair onderwijs < vakgebieden < Personenzorg
 
http://pinterest.com/personenzorg is onze digitale bibliotheek
 
http://pinterest.com/humanew info hier is ook voor de tso-richtingen bruikbaar
 
Tot slot willen we jullie allen verwijzen naar onze  Yammer Personenzorg. Via deze Yammer-communicatie-omgeving proberen we op een directe en professionele manier met jullie te communiceren. We delen er niet alleen interessante en actuele informatie, we plaatsen er ook al de info op die tijdens klankbordgroepen, netwerk- en inspiratiedagen wordt aangereikt. Deze omgeving laat bovendien toe dat jullie onderling informatie kunnen delen en uitwisselen. Deze informatie wordt niet langer via deze mededelingen verspreid. Aarzel niet om je lid te maken. Ga naar https://www.yammer.com/leerkrachtenpz
 
Tot op de Yammer!
 
Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding
 
Plastische opvoeding
 
 
 
Project Algemene Vakken
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
r.-k. Godsdienst
 
In de Nieuwsbrief van september maakten jullie kennis met nascholingsinitiatieven die de inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst (mee) organiseert ter ondersteuning van de dagelijkse lespraktijk.
 
Daarnaast ontvangen wij regelmatig zeer interessante aankondigingen die een bijdrage leveren aan de persoonlijke vorming van de r.-k. godsdienstleerkracht en/of het netwerk buitenschools versterken. Deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere bevat zo’n aantal initiatieven.
 
 
► 
 
Permanente vorming Christendom en actuele filosofie
 
► 
 
Startdag TAU Gent
 
► 
 
Studienamiddag Brein onder stress
 
► 
 
Vormingsaanbod Emmaüs Aalst
 
► 
 
Vormingsaanbod Guislain Broeders van Liefde
 
► 
 
UITgedaagd - Jongerenpastoraal vandaag en morgen
 
Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
Hier krijg je onze taaltip voor de maand oktober 2016.
 
Taalbeleid
 
 
 
Techniek
 
In deze Nieuwsbrief van Pieter Van de Steen, krijg je meer informatie over een ideeënuitwisselingsdag.
Zou je als leraar techniek in 1b graag eens wat ideeën uitwisselen met collega’s uit andere scholen?
Dan moet je vast en zeker inschrijven op deze dag.
 
 
 
Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk Werk
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook