Dit is de eerste nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen van november 2017. Deze nieuwsbrief vervangt het 'Infootje' waarbij er maandelijks vanuit onze dienst gecommuniceerd werd met de scholen voor gewoon basisonderwijs in onze regio.
 
Inhoudelijk verandert er weinig.  Naast een aantal algemene berichten die iedereen ontvangt, vinden jullie de berichten van elke schoolbegeleider voor de scholen van zijn of haar werkgebied. Elke lezer heeft bij het inschrijven bepaald van welke schoolbegeleider men de berichten wenst te ontvangen.  Dit kan men steeds wijzigen indien men dit wenst. We streven naar een beperking in de informatie die we doorsturen zodat de nieuwsbrief 'leesbaar' blijft.
 
De vorm van de nieuwsbrief verschilt wel sterk van het traditionele 'Infootje'.  We werken met hetzelfde format en met dezelfde technologie als de Vlaanderenbrede nieuwsbrief van onze koepel en de regionale nieuwsbrief van de regionale pedagogische begeleiding secundair onderwijs. Het voordeel is dat elke geïnteresseerde (dus ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, administratieve medewerkers, ...) zich kan abonneren op onze nieuwsbrief. Directies moeten dus de nieuwsbrief niet meer doormailen naar hun personeel.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf je in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Veel leesgenot.
 
Peter Steyaert, niveaucoördinator PB bao regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen van november 2017. Deze nieuwsbrief vervangt het 'Infootje' waarbij er maandelijks vanuit onze dienst gecommuniceerd werd met de scholen voor gewoon basisonderwijs in onze regio.
 
Inhoudelijk verandert er weinig.  Naast een aantal algemene berichten die iedereen ontvangt, vinden jullie de berichten van elke schoolbegeleider voor de scholen van zijn of haar werkgebied. Elke lezer heeft bij het inschrijven bepaald van welke schoolbegeleider men de berichten wenst te ontvangen.  Dit kan men steeds wijzigen indien men dit wenst. We streven naar een beperking in de informatie die we doorsturen zodat de nieuwsbrief 'leesbaar' blijft.
 
De vorm van de nieuwsbrief verschilt wel sterk van het traditionele 'Infootje'.  We werken met hetzelfde format en met dezelfde technologie als de Vlaanderenbrede nieuwsbrief van onze koepel en de regionale nieuwsbrief van de regionale pedagogische begeleiding secundair onderwijs. Het voordeel is dat elke geïnteresseerde (dus ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, administratieve medewerkers, ...) zich kan abonneren op onze nieuwsbrief. Directies moeten dus de nieuwsbrief niet meer doormailen naar hun personeel.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf je in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Veel leesgenot.
 
Peter Steyaert, niveaucoördinator PB bao regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Pastoraal BaO - Bezinning
 
 
Warme aanwezigheid doet deugd
en doet mensen 'groeien'.
Toch bots je ook op grenzen.
Anderen zorgzaam en troostend
nabij zijn kan ook niet zonder zelfzorg.
Zonder zuurstof geraak je opgebrand.
'Ook waterdragers hebben dorst ...'
We hebben plekken nodig om thuis te komen.
Onze diepste kern moet regelmatig 'gesmeerd' worden
met zachte en voedende olie:
ze dringt diep in ons door,
ze maakt ons sterk en soepel,
ze heelt pijn en verzacht wonden.
Zo'n olie gaat dwars door alles heen.
 
Waar vind je zo'n voedende kracht?
Met wie deel je ze?
 
Uit Leeftocht november 2017 'olie'
 
Basisonderwijs
 
 
 
Pastorale tips

Thomaswebsite in de kijker ...

 
Deze website verzamelt heel wat info, materialen, lessuggesties, filmpjes, liedjes … die kunnen gebruikt worden in de klaspraktijk. Ben je op zoek naar wat inspiratie voor een godsdienstles of mogelijkheden om in een project de inspiratie ter sprake te brengen? Dan is deze website zeker een aanrader.
 
Toch een suggestie: Bekijk het aanbod vanuit jouw mogelijkheden en zorg ervoor dat het aanbod past bij jouw schoolverhaal.
 
Op zoek naar inspiratie voor een les in het basisonderwijs?
 
De lesimpulsen voor het basisonderwijs bieden heel wat ideeën, werkvormen en uitwerkingen om aan de slag te gaan in de klas. Elke maand verschijnen nieuwe lesimpulsen basisonderwijs voor kleuter en lager onderwijs!
 
Wil je nog meer variatie in je lessen inbouwen?
 
Probeer eens een activerende werkvorm om je klas (soms letterlijk) in beweging te brengen! We plaatsen een aantal werkvormen in de kijker, maar bieden ook andere tips zoals Pecha Kucha, Bijbelse symboolpanelen, Godly Play, Bibliodrama en de rode draad.
 
Zin om te werken met een film in de les godsdienst?
 
Thomas biedt een hele lijst filmfiches aan over gekende en minder bekende films. Deze fiches bieden een uitgebreide bespreking bij een film, waaronder interessante didactische suggesties. Lees zeker ook de reflectie over het gebruik van film in de lessen godsdienst.
 
Inspiratie nodig bij het werken met de Bijbel in de les?
 
In de Bijbelfiches op Thomas worden heel wat Bijbelfragmenten besproken. Bijbelverhalen worden vaak verschillend geïnterpreteerd. Met deze fiches beogen we een duidelijke verklaring van een passage uit de Bijbel. Meer inspiratie vind je in het overkoepeld overzicht op www.bijbeldidactiek.be.

Wil je in de maand november in de klas iets doen rond rouw en verlies?

 
 
Rouw op school' probeert u en de leerlingen steunend en ondersteunend nabij te zijn wanneer de dood zich aandient op school. 'Rouw op school' biedt achtergrondinformatie over de eigenheid van rouwprocessen bij autochtone jongeren en bij migrantenjongeren.
 
Een uitgewerkt draaiboek helpt de school, de leerkrachten en de leerlingen bij elk aspect van het rouwproces.De algemene werkvormen die voorgesteld worden, leren de leerlingen omgaan met rouw en verdriet. Curatieve werkvormen kunnen op school heel nuttig zijn in een rouwgroep.
 
Daarnaast biedt 'Rouw op school' nog een waaier aan didactisch en meditatief materiaal.
 
 

Advent 2017

 
Voor wie erg graag tijdig aan begint …
 
Welzijnszorg ontwikkelde heel wat materialen en methodieken die als leidraad kunnen dienen om in het  kleuter, lager en secundair onderwijs over armoede te denken en te praten.

OKB-idee

 
Zoek op de website pastoraal basisonderwijs Gent bij OKB een bezinning die bij het thema van de vergadering past. Maak een keuze voor jouw team. Geef collega’s de gelegenheid om hun persoonlijke ideeën te vertellen. Nodig ze uit om te verwoorden wat zij belangrijk vinden.
 
Probeer nadien die gedachten mee te nemen tijdens het gesprek op schoolniveau.
 
Bv. zorgbeleid – bezinning – wat vind ik belangrijk – nadien: wat vinden wij belangrijk voor onze kinderen.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Zill! maakt 't versch(Z)ill!
 
Nieuws uit het nascholingsproject: Onder de vleugels van de ZILLcoach en de begeleider.
 
 
► 
 
In september en oktober namen reeds 47 Oost-Vlaamse kernteams deel aan een sessie rond Zill!
 
► 
 
In opvolging van de leerplanwaaier komt er een 'leerplanklapper', formaat van een GSM, die alle generieke doelen zal bevatten.
 
► 
 
Alles wat leraren ontwerpen om een leerling te laten ontwikkelen noemen we een onderwijsarrangement: waaronder lessen, een activiteit, een gesprek, een BC, een bosklas ...
 
► 
 
Op dit moment zijn proeftuinscholen aan het oefenen met de ZillFicheKit - deze helpt leraren om het leerplan te beheren door: groepen aan te maken waaraan fiches kunnen worden toegevoegd, fiches te maken en te bewaren in een digitaal archief en overzichten te genereren.  Deze FicheKit is GEEN plannen, GEEN agenda, GEEN kindvolgsysteem, maar dus een leerplantool.
 
► 
 
Wij gebruiken enkel nog het begrip leerplanconcept wanneer we het  hebben over de achterliggende visie van het leerplan. Zin in leren! Zin in leven! noemen we voortaan gewoon 'het leerplan'.
 
► 
 
We kloppen af op 213 generieke doelen, waarvan 52 met onderliggende leerinhouden.
 
► 
 
Alle kinderen in onze basisschool worden aangesproken als 'leerlingen'.  Dat weerhoudt ons niet om de eigenheid van het jonge kind te erkennen, maar het is wel een belangrijk signaal wanneer het gaat om het opheffen van de barrière kleuter-lager.  We hebben onze kinderen negen jaar op onze school - niet drie jaar in de kleuterschool en zes jaar in de lagere school.
 
► 
 
In het secundair gaat men bij het ontwerp van de nieuwe leerplannen uit van vormingscomponenten die een samenhang vertonen met de ontwikkelvelden.  Tegelijk is er het vormingsconcept dat mee het fundament vormt van de nieuwe leerplannen.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Succesvol traject voor functioneren en evalueren: een juridisch kader
 
Evaluatoren van gesubsidieerde personeelsleden zijn decretaal verplicht om een traject van loopbaanbegeleiding (evaluatieprocedure) met hun personeelsleden te ondernemen.  Dit is evenwel een complexe procedure waarbij vaak procedurefouten gemaakt worden die leiden tot de vernietiging van een beslissing.  Hierdoor ontstaat er tevens een afwijzende houding tegenover de procedure waardoor men er niet aan begint.
 
De sessie beoogt een overzichtelijk beeld te geven van het formeel-juridisch verloop van een evaluatieprocedure, waardoor men zich beter geïnformeerd en ondersteund voelt om eraan te beginnen.
 
Tevens zorgt de sessie ervoor dat men kennis maakt met de medewerkers die zich dagdagelijks met het thema bezig houden. Op die manier zal men sneller contact nemen om de procedure correct op te volgen.
 
Tot slot wilt de sessie de deelnemers leiden naar de beschikbare informatie en modeldocumenten.
 
 
Deze vorming gaat door op 7 november 2017 voor regio Oost-Vlaanderen (in DOB, Marialand 31, 9000 Gent). Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de site www.nascholing.be  code 8317Y.
 
Dezelfde vorming gaat ook door op 14 november 2017 in Hasselt en op 21 november 2017 in Mechelen.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Mediabijdrage november 2017
Educatieve kleurplaten
 
Ben je op zoek naar educatieve kleurplaten over allerlei onderwerpen?  Dan is deze yurlspagina een hint voor jou.  www.kleurplaten.yurls.net 
Programmeren in het basisonderwijs
 
Programmeren in het basisonderwijs krijgt heel veel aandacht.  Daarom deze yurlspagina over Robotica in het onderwijs. www.robotica.yurls.net 
Digitale middelen in de kleuterklas
 
Voor de kleuters is er een heel interessante website van een kleuterleider die heel veel aandacht besteedt aan het gebruik van digitale middelen in de klas.  Zeker de moeite waard om daar eens rond te neuzen. www.meestersander.nl 
Goede kleuterboeken
 
Ben je op zoek als kleuterleidster of kleuterleider naar goede kleuterboeken met eventueel wat uitleg bij, dan vind je op de site van Juf Ria zeker het nodige materiaal.  www.jufriakleuterboeken.yurls.net
Materiaal tweede/derde kleuterklas
 
Op de yurlspagina van Juf Lia vind je eindeloos veel materiaal om te gebruiken in de tweede en derde kleuterklas.  www.juflia.yurls.net. Ook op de yurlspagina van Juf Ingrid vind je onnoemelijk veel materiaal voor de tweede en derde kleuterklas en voor het eerste leerjaar.  www.ingridheersink.yurls.net
 
Basisonderwijs
 
 
 
Bewegingsopvoeding
 
Bodymap deel 1 en deel 2 - herhaling!
 
Deze theoretische navorming (deel 1) “belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen” helpt je om de ontwikkelingssituatie van elk kind met specifieke spel- en oefenvormen efficiënt te ondersteunen.
In de namiddag krijg je tal van praktijkideeën!
Deze sessie wordt door Bodymap gebracht.
Data: 09/11/2017 van 09.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Sint–Baafshuis Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
Inschrijvingscode: PN037BA/1718
 
Bodymap deel 3 - nieuw!
 
Toepassing van Bodymap op school. Een rijkdom aan tips voor integratie van beweging
Data: 10/01/2017 van 09.00 uur tot 12.00 uur
Locatie: Sint – Baafshuis Biezekapelstraat 2,9000 Gent
Inschrijvingscode: PN195BA/1718
 
ZILL en bewegingsopvoeding
 
In de voormiddag krijg je toelichting bij het nieuwe leerplan ZILL. We verkennen aan de hand van verschillende actieve werkvormen de doelen uit het leerplan ZILL. We zoeken alle doelen met betrekking tot bewegingsopvoeding terug in dit nieuwe concept.
 
In de namiddag vertrekken we vanuit het leerplan ZILL en kijken we wat dit in de praktijk betekent. In deze sessie krijg je tal van praktijkideeën!
 
Doelgroep: alle leerkrachten bewegingsopvoeding (kleuter, lager en buitengewoon lager)
Data: 5 dagen op verschillende plaatsen in onze regio telkens van 09.30 uur tot 15.30 uur
 
 
► 
 
Vr 04/05/2018 - Regio Gent                      Inschrijvingscode: PN141BA/1718
 
► 
 
Di 08/05/2018 - Regio Sint- Niklaas           Inschrijvingscode: PN142BA/1718
 
► 
 
Do 17/05/2018 - Regio Aalst                     Inschrijvingscode: PN143BA/1718
 
► 
 
Vr 25/05/2018 - Regio Vlaamse Ardennen  Inschrijvingscode: PN144BA/1718
 
► 
 
Do 31/05/2018 - Regio Eeklo (Evergem)     Inschrijvingscode: PN145BA/1718
 
Locaties nog te bepalen.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Trajectbrugfiguren
 
 
De trajectbrugfiguren ondersteunen scholen zonder vaste brugfiguur bij het werken aan ouderbetrokkenheid.
 
Onderwijscentrum Gent werkt aan ouderbetrokkenheid op scholen.  De helft van de Gentse basisscholen heeft een brugfiguur.  De trajectbrugfiguren bieden basisscholen zonder vaste brugfiguur ondersteuning.  Wilt u weten wat zij voor uw school kunnen betekenen?  Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op.  Klik hier voor meer info.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ellen Bauwens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ellen Bauwens voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Werner Bosman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Werner Bosman voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kristien Coppens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kristien Coppens voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Henk De Reviere
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Henk De Reviere voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Bart De Wilde
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Bart De Wilde voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Tiny D'hollander
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Tiny D'hollander voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Pascal Lagaet
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Pascal Lagaet voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ingrid Mattheeuws
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ingrid Mattheeuws voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kathleen Pisman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kathleen Pisman voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Sofie Talpe
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Sofie Talpe voor de maand november 2017.
 
Basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook