Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling januari 2018
►  Biologie - mededeling januari 2018
►  Chemie - mededeling januari 2018
►  Duits - mededeling januari 2018
►  Engels - mededeling januari 2018
►  Esthetica - januari 2018
►  Frans - mededeling januari 2018
►  Fysica - mededeling januari 2018
►  GOK - mededeling januari 2018
►  Hotel-voeding - mededeling januari 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling januari 2018
►  Latijn en Grieks - mededeling januari 2018
►  MAVO/PAV - mededeling januari 2018
►  Mode - mededeling januari 2018
►  Muzikale opvoeding - mededeling januari 2018
►  Natuurwetenschappen - mededeling januari 2018
►  Nederlands - mededeling januari 2018
►  OKAN - mededeling januari 2018
►  Pastoraal op school - mededeling januari 2018
►  Personenzorg - mededeling januari 2018
►  Plastische opvoeding - mededeling januari 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling januari 2018
►  Taaltip - mededeling januari 2018
►  Toerisme - mededeling januari 2018
►  Wetenschappelijk werk - mededeling januari 2018
►  Wiskunde - mededeling januari 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Vorming: gebruik van mobiele toestellen (tablets en smartphones) in de lessen aardrijkskunde en PAV
 
► 
 
Excursie 'Haven in landschappen' door de haven van Antwerpen, een update
 
► 
 
Nascholingstraject 'fysische landschappen - revisited' (herhaling aankondiging)
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 3de graad tso: netwerkoverleg Toegepaste Biologie voor GWW en LOS
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek (nieuw)
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen (herhaling)
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal en websites voor leraren chemie
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
CNO
 
► 
 
Eekhout Academy
 
► 
 
Motiverende leesteksten op Fluter
 
► 
 
BGDV - Exkursion nach Berlin
 
► 
 
Netwerking
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
CNO
 
► 
 
Eekhout Academy
 
► 
 
Schrijfvaardigheid
 
► 
 
Leesvaardigheid
 
► 
 
Netwerking
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Muzikale Opvoeding en Plastische Opvoeding.
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen en veerle.hertveldt@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerking
 
► 
 
Herinnering: 9 maart 2018: Studiedag leraren Frans van PROFFF vzw in samenwerking met HoGent Lerarenopleiding Faculteit Mens en Welzijn
 
► 
 
Ev@lang, de nieuwe online niveautest van het CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques)
 
► 
 
19 maart 2018, 20.00 uur: Rhinocéros (voorstelling in het Frans)
 
► 
 
Interessante nascholingen
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Wetenschapsshow fotonica
 
► 
 
Hello, Robot. Design tussen mens en machine
 
► 
 
Skype-call met Antartica
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
GOK - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Getuigenis uit de facebookpagina van het Flankerend Onderwijsbeleid Gent
 
► 
 
Quickscan 'Werkt uw school al aan de vaardigheden van de 21ste eeuw'
 
► 
 
Terugblik op de voorbije netwerkdag GOK van 5 december over 'De wetenschap van het Leren'
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Hotel-voeding - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van  wim.depue@katholiekonderwijs.vlaanderenvan Wim De Pue vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding voeding-hotel
 
► 
 
Leerplancommissie basisoptie voeding & horeca
 
► 
 
College OLV ten Doorn gaat bio!
 
► 
 
Dag van duurzaamheid in voeding en zorg.
 
Secundair onderwijs, Hotel-Voeding
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Netwerkdag STW: 'Op naar het hoger onderwijs: koudwatervrees of warm bad?'
 
► 
 
Netwerkdag leraren Verzorging, Organisatiehulp en Organisatie-assistentie en leraren Verzorging-voeding
 
► 
 
Nascholingen Vlaanderen breed
 
► 
 
Nascholing van externen voor leraren Kinderzorg
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
► 
 
Meer informatie.
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vakspecifieke nascholingen
 
► 
 
Waarom Latijn de moeite is
 
► 
 
Gallo-Romeins museum introduceert een uniek schoolprogramma
 
► 
 
Lampas revisited
 
► 
 
De universiteit van Vlaanderen
 
► 
 
Certamen Lucretianum
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling januari 2018
 
 
 
► 
 
ICT-praktijkdag in Leuven op 5 februari met enkele sessies waar MAVO/PAV leraren inspiratie kunnen opdoen en ICT-vaardiger kunnen worden
 
► 
 
Inspiratiedag Kleur Bekennen op dinsdag 17 april 2018 in De Centrale in Gent
 
► 
 
Kennismaking met het online platform Het Archief voor Onderwijs
 
► 
 
Volgende netwerkdag MAVO/PAV 
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Mode - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over het modenieuws.
 
Secundair onderwijs, Mode
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Muzikale Opvoeding & Plastische Opvoeding.
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling januari 2018
 
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten 
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling januari 2018
 
 
 
► 
 
Nascholing - Thuiskomen in gedichten
 
► 
 
In de kijker: www.meandermagazine.net.
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de beginnende leraren (DBL2) regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Wijziging datum volgende intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
Vergadering coördinatoren OKAN
 
► 
 
Supervisiebijeenkomsten NoDO+
 
► 
 
Toolkit van de Raad van Europa
 
► 
 
OKAN-leermateriaalverzamelaars
 
► 
 
Van 'Wat zeg jij?' naar 'Wa zegt ge?'
 
► 
 
'Een leraar is de burgemeester van zijn klas'
 
► 
 
Navorming over voorleessoftware
 
► 
 
'Taal in de kijker'
 
► 
 
Talen helpen je vooruit
 
► 
 
Boeken in de klas
 
► 
 
Van Sinterklaas tot Suikerfeest
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van patricia.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Christen Forum Gent
 
► 
 
IJD, jongerenpastoraal Gent. Bezoek de Sint-Baafskathedraal in Gent, zoek de vinvis en ontdek het verhaal van Jona (nog tot 27 maart)
 
► 
 
In onze verscheidenheid kunnen we elkaar verrijken en met elkaar verbonden zijn. Week van gebed voor de eenheid 21-28 januari 2018
 
► 
 
Broederlijk Delen 'Tot iedereen mee is'
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling januari 2018
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Netwerkdag STW: 'Op naar het hoger onderwijs: koudwatervrees of warm bad?'
 
► 
 
Samen werken aan samenwerken
 
► 
 
Netwerkdag leraren Verzorging, Organisatiehulp/Organisatie-assistentie en Verzorging-voeding
 
► 
 
Nascholingen Vlaanderen breed
 
► 
 
Nascholing van externen voor leraren Kinderzorg
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica.
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leesvaardigheid
 
► 
 
Een nieuwe editie van het tijdschrift Fons
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Webtips 
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip voor de maand januari 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Toerisme - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van luc.zwartjes@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Activiteiten vanuit de begeleiding
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Internationale bijeenkomsten
 
► 
 
Interessante tools/websites
 
► 
 
Contact
 
Secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling januari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je de meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Hello, Robot. Design tussen mens en machine
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling januari 2018
 
 
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Een menselijke geschiedenis van de wiskunde
 
► 
 
Het gebruik van CAS in GeoGebra - derde graad aso/tso/kso leerplan a
 
► 
 
Wist je dat?
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook