Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Stappenplannen ondersteuningsnetwerk
►  OKAN
►  Navorming: kennismakingssessie Godly Play - 2 mei 2018
►  Hoe aan de slag met een leerling met een IAC in je klas, in je school? - extra sessie 7 mei 2018
►  CLIL – nascholing – “Online luisteren en spreken” (CNO) – 16 mei 2018
►  HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in september 2018! - Informatienamiddag 23 mei 2018
►  Euregio Maas-Rijn / onderwijs
►  Een lokaal huren
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  Een terugblik op het afgelopen directiecongres so
►  Directiecongres so – Save the date – 7 en 8 februari 2019
►  Verslagen beheerscomité op homepagina van Regio Limburg
Gewoon basisonderwijs
►  Doe-Aan-Sportbeurs - 26 april
►  Taal
►  Scholenkoffer dementie lager onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
►  Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
►  Professionalisering van vakcoördinatoren. Op weg naar kwaliteitsontwikkeling en inspectie 2.0 – donderdag 26 april 2018 – 9-12 uur (wachtlijst)
►  Project Jonge mantelzorgers - Samana
►  De Vlaamse Scholierenkoepel stimuleert leerlingenparticipatie in secundaire scholen
►  Aardrijkskunde – info – Het Sigmaplan
►  Biologie – Chemie – Natuurwetenschappen – Informatie - Stille waters doorgronden in Limburg
►  Duits
►  Economie – Financiële educatie in jouw les – ronde 2
►  Engels
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Godsdienst - Waar is God als mensen lijden? Een christelijke visie - 24 april 2018
►  GOK - Nieuwe driejarige GOK-cyclus 2018-2021
►  Klassieke talen
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands
►  OKAN
►  PAV - VITAMINE P+, actualiteit verwerken met smartphone donderdag 3 mei 2018 13.30 - 16.30
►  Personenzorg
►  Plastische Opvoeding - Dag van de P.O. – 25 april 2018 – Schrijf nu in!
►  STEM - Inspiratiedag STEM - zaterdag 5 mei 2018
►  SWeTe
►  Taal
►  Techniek - Inspiratiedag STEM - zaterdag 5 mei 2018
►  Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Doe - Aan - Sportbeurs - 26 april 2018
►  Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
►  Nascholing – ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ – 15 mei 2018
►  Economie – Financiële educatie in jouw les – ronde 2
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Stappenplannen ondersteuningsnetwerk
 
De juiste wegen vinden binnen het ondersteuningsnetwerk ... is niet altijd een gemakkelijke opdracht. 
 
Ondersteuningsnetwerk  
 
► 
 
Het Stappenplan - De weg van een zorgvraag kan voor scholen duidelijkheid geven over bij wie je moet zijn om aan de slag te gaan met een gemotiveerd verslag of verslag.
 
► 
 
Het Stappenplan aan de slag met een GV of een V kan dan weer voor ondersteuners duidelijkheid geven over bij wie je moet zijn om aan de slag te gaan met een gemotiveerd verslag of verslag.
 
Voor iedereen
 
 
 
OKAN
 
CNO  
 
Geef je Nederlands aan anderstaligen ​in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers? Of zou je dat graag doen? 
Zoek je manieren om de taalvaardigheid van je anderstalige leerlingen te verhogen?
Wil je weten welke rol grammatica speelt bij taalverwerving of ben je geïnteresseerd in de meest recente visie op woordenschatdidactiek?
 
Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen neemt voor jou de vraagtekens weg.
 
Wist je dat …
 
 
► 
 
27,5% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2016 niet het Nederlands als moedertaal heeft?
 
► 
 
“Ik morgen naar Brussel gaan.” een typische fout van Turkssprekende kinderen is, omdat het werkwoord in het Turks veelal aan het eind van de zin wordt geplaatst?
 
► 
 
meertalige kinderen diagnosticeren (bv. dyslexie) een specifieke expertise is die best kan gebeuren door logopedisten/taalanalisten die hierin gespecialiseerd zijn?
 
► 
 
het niet effectief is om een kind de les te spellen dat zegt: «Ik heb gedrinkt» met “Nee, het moet zijn: ik heb gedronken”, maar dat je beter in je eigen reactie het goede woord of de juiste zin laat horen, zoals “Oh, wat heb jij gedronken?”
 
Deze en meer weetjes vind je op de geheel vernieuwde portaalsite van het Onderwijscentrum Gent: www.meertaligheid.be Alle achtergrondinfo en tips kun je overigens ook als pdf afdrukken. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Navorming: kennismakingssessie Godly Play - 2 mei 2018
 
Godly Play  
 
Ben je op zoek naar een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen?
Misschien hoorde je al spreken over Godly Play? 
 
Nieuwsgierig? Je bent welkom in deze kennismakingssessie waarin we samen op ontdekking gaan. Gelieve een kussentje om op te zitten mee te brengen naar deze sessie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Hoe aan de slag met een leerling met een IAC in je klas, in je school? - extra sessie 7 mei 2018
 
Wat betekent een IAC? Wie stelt een IAC-plan op? Welke partijen worden hier best bij betrokken? Hoe stellen we doelen op voor deze leerling? Wie kan ons hierin ondersteunen en coachen? … Reeds 2 sessies zijn volzet. Er is een extra sessie ingelast op maandag 7 mei van 19u. tot 22u. We verwelkomen graag directies, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en ondersteuners van basisscholen en secundaire scholen voor gewoon onderwijs.
 
Deze infosessie is gratis, maar inschrijven via www.lincka.be is noodzakelijk.
 
Voor iedereen
 
 
 
CLIL – nascholing – “Online luisteren en spreken” (CNO) – 16 mei 2018
 
Roeland Van Rooy, leraar Nederlands-Engels in de derde graad neemt je op 16 mei mee op ontdekkingsreis langs drie online gratis tools.
 
 
► 
 
Edpuzzle: je leert hoe je luisteroefeningen kunt maken die zichzelf verbeteren. De tool biedt veel ready-mades aan, maar je kan er ook je eigen versies van maken of nieuwe luisteroefeningen ontwikkelen.
 
► 
 
Flipgrid: leer hoe leerlingen heel makkelijk en online selfie-filmpjes kunnen maken waar ze een korte spreekoefening mee posten. Geen oplaadproblemen, geen conflicten met OS-systemen.
 
► 
 
Adobe Spark: je leerlingen maken spreek- en presentatieoefeningen. De tool biedt veel mogelijkheden en werkt zowel op tablets, smartphones als op een gewone computer.
 
Alle info vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in september 2018! - Informatienamiddag 23 mei 2018
 
HIVO  
 
Ben je op zoek naar een degelijke vorming op professioneel én persoonlijk vlak?
Misschien heb je een nieuwe drive nodig? Zoek je antwoorden op vragen over je leerlingen, het beleid van je school ? Lees dan zeker verder!
 
HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in september2018!
 
Op 23 mei 2018 is een Informatienamiddag om 14:00 u in de Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt met de mogelijkheid tot overleg met huidige en oud-studenten. Schrijf je nu in!
 
Voor iedereen
 
 
 
Euregio Maas-Rijn / onderwijs
 
Euregio  
 
De Stichting Euregio Maas-Rijn heeft beslist heeft om een subsidie toe te kennen aan scholen die grensoverschrijdend (binnen de Euregio Maas-Rijn) schooluitwisselingen en schoolbezoeken organiseren.
 
De provincie Limburg wilt zeker voor pleiten om van dit aanbod gebruik te maken! Meer informatie, samen met het aanvraagformulier, vind je in bijlage.
 
Voor iedereen
 
 
 
Een lokaal huren
 
Lincka  
 
Wist je dat je bij ons ook lokalen kunt huren? Naast het organiseren van nascholingen, kan je als school ook zelf onze lokalen huren. Inspireer je schoolteam of vakgroep in onze prachtige groene omgeving!
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Een terugblik op het afgelopen directiecongres so
 
Directiecongres so  
 
Zinvol - inspirerend - never a dull moment - een voltreffer - ik word vaste klant ... Dit waren enkele van jullie antwoorden.
 
Met een kleine selectie foto 's willen wij jou graag een eerste terugblik geven op het afgelopen directiecongres en je van harte danken voor je aanwezigheid. Neem zeker ook een kijkje op de congrespagina, je vindt er nieuwe ppt 's en documenten van het directiecongres so.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Directiecongres so – Save the date – 7 en 8 februari 2019
 
De data voor het volgende directiecongres secundair onderwijs van regio Limburg zijn geprikt: 7 en 8 februari 2019. Heb je weet van interessante inhouden of trajecten voor dit directiecongres, laat dan zeker niet na om het met ons te delen. Specifiek zijn wij op zoek naar een school met een grafische afdeling die met ons het volgende directiecongres in beeld wil brengen. Reacties mag je sturen naar christel.mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Verslagen beheerscomité op homepagina van Regio Limburg
 
De verslagen van de maandelijkse vergaderingen van het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk regio Limburg zullen vanaf april niet meer verzonden worden via mail. Je kan de verslagen wel nog steeds blijven raadplegen op de homepagina van limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen via de link die hier werd voorzien voor alle informatie rond het ondersteuningsnetwerk.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Doe-Aan-Sportbeurs - 26 april
 
DAS-beurs   Op  donderdag 26 april 2018 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats te Genk voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het basis-  en buitengewoon basisonderwijs van de drie onderwijsnetten.
Deze sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 
Maak een keuze uit het uitgebreide programma en schrijf snel in!
 
Inschrijven kan t.e.m. 18 april 2018. De inschrijving kan alleen door de directeur of nascholingsverantwoordelijke gebeuren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Op 4 mei vindt in PXL een themadag over “Kansen in/van onderwijs” plaats. Bedoeling is om het werkveld, de studenten en lectoren te versterken in hun omgang met kansarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid in het onderwijs. Zowel leraren uit het basisonderwijs als het secundair onderwijs zijn welkom.
 
In de voormiddag maak je via rondetafelgesprekken kennis met een aantal welzijnsorganisaties uit Limburg, zoals Auxilia (huiswerkbegeleiding) en Kind en taal. In de namiddag kun je twee keuzeworkshops bijwonen rond het thema ‘kwaliteitsvolle interacties’. Zo maak je kennis met de handpop Robby, leer je groene taal spreken en luister je naar ervaringen van leraren met vluchtelingen.
 
Inschrijven kan tot en met donderdag 26 april via deze linkLees meer ...
 
 
15 mei:Taalbeleid: wat en hoe?’ in het CTO te Leuven. In deze workshop verken je via interactieve oefeningen het begrip taalbeleid zodat je kunt nadenken over het voeren van een taalbeleid in je eigen context. Voorbeelden van scholen die al een taalbeleid voeren bieden daarbij inspiratie.
 
 
Ouderbetrokkenheid  
 
Martine van der Pluijm, van de Hogeschool Rotterdam, gaf op uitnodiging van Brusseleer toelichting bij haar onderzoek naar ouderbetrokkenheid van laaggeletterde ouders.  
Het project 'Thuis in Taal' biedt handige tips, materialen en filmpjes voor leerkrachten en ondersteuners.
 
► 
 
Meer weten over de presentatie?
 
► 
 
Wil je meer weten over Thuis in Taal en de handreiking?
 
 
Flexibele leerwegen  
 
Als vervolgschoolcoach of taalcoördinator krijg je wellicht vaak de vraag naar het hoe en wat van een flexibel traject voor je ex-OKAN-leerling.
 
Uitgeverij Lannoo biedt je een back-up met de inspiratiegids “Flexibele leerwegen” van Macheld Vandecandelaere e.a. Acht basisscholen en secundaire scholen getuigen over hoe ze hun leerwegen beter afstemden op de groeiende diversiteit in hun leerlingenpopulatie. Ze vertellen je niet enkel hoe de flexibele leerwegen vorm kregen en de voordelen ervan, maar ook de valkuilen waarmee ze moesten zien af te rekenen.

 
 
Twijfel je weleens over de methode voor voortgezet technisch lezen? Wil je dat de kinderen gemotiveerd zijn om te lezen? Dan is het LIST-project misschien iets voor jouw school! LIST staat voor Leesinterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Maar voor kinderen betekent LIST: Lezen is Top! Lees meer ...
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een kijkwijzer begrijpend lezen om te ontdekken op welke punten je het lezen in je klas nog kan verbeteren of stimuleren.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Scholenkoffer dementie lager onderwijs
 
Scholenkoffer dementie  
 
Het Limburgs Expertisecentrum Dementie (‘ECD Contact’) lanceerde de “scholenkoffer dementie lager onderwijs”. Doel is het thema dementie bespreekbaar te maken in de klas. Spelenderwijs worden kinderen geïnformeerd en leren ze wat er met mensen gebeurt wanneer ze aan dementie lijden.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
 
Alle directies, godsdienstleerrachten, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.
 
Het thema van de dag luidt: ‘LUISTEREN NAAR DE STILTE’.
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.
 
Inschrijven via nascholing.be. Je kan enkel inschrijven via de directeur of nascholingsverantwoordelijke van je school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Professionalisering van vakcoördinatoren. Op weg naar kwaliteitsontwikkeling en inspectie 2.0 – donderdag 26 april 2018 – 9-12 uur (wachtlijst)
 
Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.
 
We richten ons in deze vorming op alle vakcoördinatoren (vakhoofden, vakverantwoordelijken) in het secundair onderwijs.
 
Momenteel is deze nascholing volzet. Je kan je inschrijven op de wachtlijst. In geval van annuleringen word je gecontacteerd. Als er meer geïnteresseerden zijn voor deze nascholing op de wachtlijst, bieden wij deze vorming een 2e keer aan, je wordt dan op de hoogte gebracht van de nieuwe datum.
 
Inschrijven via nascholing.be. Je kan enkel inschrijven via de directeur of nascholingsverantwoordelijke van je school.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Project Jonge mantelzorgers - Samana
 
Samana  
 
Jonge mantelzorgers zijn in Vlaanderen onderbelicht. Ze zijn er, maar té vaak nog onder de radar. Ze verdienen het om serieus genomen te worden, ze verdienen het om de nodige ondersteuning te krijgen.
 
Samana wil jonge en jongvolwassen Vlaamse mantelzorgers ondersteunen en is op zoek naar scholen om deel te nemen aan dit project.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
De Vlaamse Scholierenkoepel stimuleert leerlingenparticipatie in secundaire scholen
 
Vlaamse Scholierenkoepel  
 
De Vlaamse Scholierenkoepel stimuleert leerlingenparticipatie in secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. Een kleine upgrade voor de leerlingenraad of een complete inspraak-make-over: ze doen het graag samen met jullie!
 
Beginnende en gevorderde begeleiders van de leerlingenraad kunnen hun skills verfijnen op hun bijscholingen. Dit alles en nog veel meer kan je ontdekken op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde – info – Het Sigmaplan
 
Sigmaplan  
 
Het Sigmaplan is een plan van de Vlaamse overheid dat ervoor moet zorgen dat Vlaanderen beschermd is tegen overstromingen.
 
Vanuit De Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos (de initiatiefnemers van het Sigmaplan), werken we er volop aan om het Sigmaplan beter bekend te maken. Net als het Deltaplan voor Nederland onmisbaar is, is het Sigmaplan dit immers ook voor Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie – Chemie – Natuurwetenschappen – Informatie - Stille waters doorgronden in Limburg
 
Stille waters   In dit citizen science project onderzoeken burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen de chemische en ecologische kwaliteit van stilstaande waterelementen in Limburg. Het project richt zich op leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
Duits – Szene Deutschland  
 
Wie werden wir künftig wohnen, leben und arbeiten? Goethe, de verzamelde teksten en video’s van mondiale architecten met een heldere toekomstvisie. Interessante ideeën en boeiende lectuur (Archlab - Architektuk im 21. Jahrhundert).
 
Luxe en ecologie in één stad: Een utopie? Niet in de vernetzte Ökostadt waar intelligente technologie vele mogelijkheden biedt.
 
Voor studenten economie kan het volgende inspirerend zijn: Blockchain Die Kette ohne schwaches Glied.
 
Wil je graag van dergelijke trends op de hoogte blijven, abonneer je dan op de nieuwsbrief Szene Deutschland van het Goethe Instituut. 
 
MundMische een woordenboek voor spreektaal en spreekwoorden
 
Mundmische   
 
Wil je eens afwijken van het Hoogduits en inspelen op bijvoorbeeld jongerentaal? Het woordenboek Mund Mische is een urban dictionary voor Duits. https://www.mundmische.de/
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economie – Financiële educatie in jouw les – ronde 2
 
 
 
Doe mee met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!
 
Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen hiervoor het meest effectief zijn. Het project zet ook in op financiële educatie van de leraren en het betrekken van ouders bij de leerinhouden.
 
Meer informatie over het project is te vinden op de website van Wikifin.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
Hoe kan ik de moeilijkheidsgraad van een tekst inschatten? 
 
Wist je dat er tools bestaan om het ERK-niveau van een tekst te bepalen? Nee, ontdek deze dan via http://www.englishprofile.org/wordlists/text-inspector en http://www.roadtogrammar.com/textanalysis.
 
Nascholing - Save the date BELTA Day 2018
 
Belta Day
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Volgend schooljaar wensen we een netwerk Frans 1e graad op te starten. Het bestaande netwerk Frans 2e -3e graad blijft verder doorlopen.
 
Wens je deel te nemen aan één van deze netwerken volgend schooljaar? Mail alvast de verantwoordelijke begeleider via marlene.rasir@katholiekonderwijs.vlaanderen. Agenda, datum en uur worden in de volgende nieuwsbrieven aangekondigd
 
 
 
Geïntegreerde opdrachten combineren meerdere onderdelen en vaardigheden. Dit maakt het uitsplitsen per vaardigheid moeilijk bij het ingeven van resultaten.
 
 
Leermateriaal – Un jour, une actu
 
https://www.1jour1actu.com/ vous propose plusieurs articles.  Vos élèves peuvent réagir et donner leur opinion.
 
Chaque vidéo d’1jour1question vous explique avec des mots simples ce qui se passe dans le monde. Elles sont réalisées à partir de questions d’enfants: la rédaction d’1jour1actu en reçoit plus de 300 chaque semaine ! Dans l’espace “enseignant”, vous trouvez différents outils pédagogiques. https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
Lezingen – regio Limburg
 
 
► 
 
Simon, burger van Tongeren, werd verbrand; Ketterijen in Tongeren en omgeving in de 16de eeuw: lezing door Koenraad Nijssen – 19 april 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
 
► 
 
De herlevingswonderen bij de Kelten: lezing door Herman Clerinx – 3 mei 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
 
Expo - Brussel
 
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 VERLENGD TOT 17 juni.
 
Tips
 
 
► 
 
Maak een gratis account aan op de website www.onderwijs.hetarchief.be om een ruime selectie aan audiovisueel materiaal te vinden en in te zetten in de klas. Er is een uitgebreide zoekmachine.
 
► 
 
Lesmateriaal, recensies, bronnen en het archief van het tijdschrift Hermes kan je vinden op de website van de Vlaamse Vereniging voor Leraren geschiedenis en Cultuurwetenschappen (www.vvlg.be). In het recentste nummer van Hermes (63) kan je meer lezen over de bevraging van de nieuwe eindtermen, bronnengebruik, competentiegericht evalueren, differentiëren en zo veel meer.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Godsdienst - Waar is God als mensen lijden? Een christelijke visie - 24 april 2018
 
Godsdienst  
 
Lijden is een universeel thema dat op verschillende plaatsen in het leerplan expliciet of impliciet aan bod komt. Tijdens deze studiedag krijgt de leerkracht in de lezing vakinhoudelijke sleutels mee, en tijdens de werkwinkels in de namiddag zowel vakdidactische inhouden als concrete impulsen en levens- en werkervaringen betreffende het onderwerp.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK - Nieuwe driejarige GOK-cyclus 2018-2021
 
Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021
 
Om een en ander te kaderen en de start voor te bereiden plannen we een netwerkdag voor GOK-coördinatoren + geïnteresseerde directies op donderdag 3 mei van 9.30 - 12.00 uur.
 
Inschrijven kan enkel online via de rechtstreekse link of via volgende stappen: www.nascholing.be > regio Limburg > so algemeen aanbod > kansrijk en zorgbreed onderwijs > LSZ5 ‘Kansenrijk onderwijs’.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
Activiteiten regio Limburg
 
 
► 
 
Simon, burger van Tongeren, werd verbrand; Ketterijen in Tongeren en omgeving in de 16de eeuw: lezing door Koenraad Nijssen – 19 april 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
 
► 
 
De herlevingswonderen bij de Kelten: lezing door Herman Clerinx – 3 mei 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
 
Nascholingen buiten regio Limburg
 
 
► 
 
Levend Latijn. Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs  – eerste start: woensdag 19 april 2018, 9.30 uur, Hogeschool Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.
Doelgroep: leerkrachten Latijn en leerkrachten Grieks
Meer info en inschrijven via https://www.tenz.be/vormingen/levend-latijn
 
► 
 
Griekse dag – woensdag 2 mei 2018, 8.45-16.15 uur, Gent (drie verschillende locaties)
Alle correcte info vind je op de website van PEDIC: https://www.pedic.be/bu-so-dagen/pn219so-pn220so-dag-van-het-grieks/
 
Lezing - Gent
 
 
► 
 
De Romeinse tuin: het voorbeeld Pompeiilezing door dr. Gemma Jansen– woensdag 25 april  2018, 20.00 uur, KANTL, Koningstraat 18, Gent, georganiseerd door NKV Oost-Vlaanderen.
 
Expo - Brussel
 
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 VERLENGD TOT 17 juni.
 
Varia
 
 
► 
 
Folder Universiteit Gent, Afdeling Grieks:
In bijlage kan je de folder vinden van de afdeling Grieks van de Universiteit Gent, waarin alle initiatieven (workshops, bibliotheekbezoeken, informatie voor studiekiezers, enzovoort voor secundaire scholen worden opgesomd.
Op hun Facebookpagina wordt er onder de noemer #Greekatwork telkens iemand voorgesteld die Grieks heeft gestudeerd en waar hij of zij terecht is gekomen na zijn of haar studie Grieks. De getuigenis verschijnt om de twee weken. #gavoorGrieks
 
► 
 
Ovidius 2000 (initiatief NKV Oost-Vlaanderen):
Het Nederlands Klassiek Verbond Oost-Vlaanderen organiseert op 3 november 2018 te Gent een cultureel event in het teken van Ovidius. Aan het event is ook een vertaalwedstrijd voor leerlingen Latijn uit het secundair onderwijs gekoppeld. Meer info vind je hier: http://www.vlot-vzw.be/nieuws/ovidius.pdf
 
► 
 
De nieuwste Kleio 47.1-2 is een didactisch dubbelnummer over actief Latijn als (aloude én) vernieuwende lespraktijk. U maakt er kennis met Total physical responce, Teaching through reading and storytelling, Story listening, Embedded reading en u verneemt hoe het psychologische principe van verliesaversie uw lessen ten goede kan komen. In haar bijdrage 'de tekst als film' zet Kristien Hulstaert nog eens de krijtlijnen van de colometrische schikking en positionele methode op een rij, met wervende voorbeelden. Ook het lesmateriaal op de webstek www.kleiotijdschrift.net is begin maart verrijkt met vier nieuwe bijdragen.
De Kleio-redactie
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
Op donderdag 26 april 2018 organiseert UCLL de vierde editie van Language L@b, een taalwedstrijd voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs.
 
Misschien wil je dit jaar ook jouw leerlingen uitdagen om mee te dingen naar één van de mooie prijzen? Lees meer ...
 
 
In deze nascholingssessie reflecteer je over je huidige evaluatiepraktijk en krijg je inzicht in de criteria om succesvol en efficiënt te evalueren. Gespreid evalueren wordt als alternatief voor de eerder traditionele verdeling persoonlijk werk – examen voorgesteld.
 
Inschrijven via nascholing.be. - Lees meer ...
 
 
co-teaching  
 
Co-teaching is brandend actueel na de invoering van de Wet op Passend Onderwijs in Nederland en het M-decreet in Vlaanderen  'Meer handen in de klas' is een effectieve strategie om beter om te gaan met de steeds toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren.
 
Centraal in dit boek staan 12 unieke portretten van krachtige co-teaching teams.
 
 
Samen lesgeven” van Dian Fluijt, Cok Bakker, Elke Struyf
 
 
 
 
Taalspel  
 
Gooi de verhaaldobbelstenen en maak alleen of samen een verhaal met de afbeeldingen op de dobbelstenen. De dobbelstenen geven je ontelbare combinaties om verhalen te creëren. Gegarandeerd veel plezier!
 
 
 
Leraren MVT en Nederlands geven veel schrijfopdrachten en dat brengt nogal wat verbeterwerk met zich mee. Hoe kun je dit correctiewerk enigszins beheersbaar houden? Als leerkracht proberen we elke leerling op hetzelfde moment en voor hetzelfde werk te evalueren. Dit is echter bij momenten en bij bepaalde taken niet altijd haalbaar. Bepaalde traditionele gewoontes moeten we durven loslaten om onze eigen werkdruk te verlagen en het werk haalbaar te houden. Valide evaluatie betekent niet ‘nog meer’ evalueren, ‘nog meer’ taken geven. Als leerkracht voel je een grote werk-en verbeterdruk maar ook de leerlingen voelen de druk. Is deze manier van evalueren dan nog gezond? Bereik ik met mijn evaluaties wat ik wil?
 
Wij sommen enkele ideeën voor jullie op. Lees meer ...
 
 
Nieuwsgierig naar het huidige ERK-niveau van je leerlingen? Laat hen een gratis taaltest maken via https://www.wep.be/nl/test-gratis-jetaalniveau of https://dialangweb.lancaster.ac.uk. Voor de laatste test moet je kiezen tussen een aantal tests: luisteren, lezen, schrijven, structuren en woordenschat. Afhankelijk van de test en het ingeschatte beginniveau zal de duur van de test verschillen.
 
 
Didactisch werkvormenboek  
 
In deze herziene editie van Het didactische werkvormenboek besteden de auteurs meer aandacht aan het gebruik van (interactieve) media als werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek uitgebreid. 
 
Het didactische werkvormenboek biedt (toekomstige) leerkrachten een schat aan mogelijkheden om effectief en attractief les te kunnen geven aan hun leerlingen. Een boek vanuit de praktijk voor de praktijk!
Extra digitaal materiaal bij dit boek is gratis beschikbaar via www.lerarencampus.nl
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands

Hoe houd ik schrijfopdrachten beheersbaar? (Deel 2)

 
 
► 
 
Schrijftip voor literatuur – 1ste en 2de graad
 
► 
 
Jezelf voorstellen – 1ste & 2de graad
 
► 
 
Een beargumenteerde en gedocumenteerde tekst schrijven – 3de graad
 
► 
 
Schrijven vanuit lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp – 1ste en 2de graad
 
 
Website in de kijker: www.moocbeterschrijven.nl
 
Op de website lezen we: ‘Deze cursus toont je stap voor stap alle fases van het schrijfproces: van brainstormfase tot de eindredactie van je tekst. Op die manier leer je gestructureerd en efficiënt werken en kun je je steeds op een aspect van het schrijven concentreren. In zes modules werk je aan een schrijfopdracht die je steeds verder uitwerkt. Daarbij oefen je in een interactieve omgeving, waarin ruimte is voor zelfevaluatie en voor peer feedback op elkaars schrijfproducten.’
 
Waarom een dergelijke cursus niet eens proberen samen met je zesdejaars tijdens project- of seminariewerk? De geschatte inspanning zou 2.30 uur bedragen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN
 
CNO  
 
Geef je Nederlands aan anderstaligen ​in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers? Of zou je dat graag doen? 
Zoek je manieren om de taalvaardigheid van je anderstalige leerlingen te verhogen?
Wil je weten welke rol grammatica speelt bij taalverwerving of ben je geïnteresseerd in de meest recente visie op woordenschatdidactiek?
 
Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen neemt voor jou de vraagtekens weg.
 
 
Het CNO richt een driedaagse vorming in voor Alfa NT2 op 23 april, 7 mei en 28 mei. Je verkent een aantal methodieken die gebruikt kunnen worden binnen Alfa NT2. Tijdens dag 1 ligt de focus vooral op de mondelinge vaardigheden (kenmerken van een alfacursist, methodieken zoals TPR, DILIT-luisteren, enz.) Op dag 2 wordt er dieper ingegaan op de schriftelijke vaardigheden zoals het functioneel en technisch lezen en schrijven.
Op dag 3 wordt de groep opgesplitst in twee subgroepen: leerkrachten uit het volwassenenonderwijs (CBE, CVO, …) en een groep met leerkrachten uit OKAN.Beide groepen volgen hetzelfde programma, maar met “eigen accenten”: bezoek aan DocAtlas, differentiëren bij technisch lezen en schrijven, leesbevordering (DILIT-lezen, Ralfilezen, theaterlezen, samenlezen).
 
 
Op 4 mei vindt in PXL een themadag over “Kansen in/van onderwijs” plaats. Bedoeling is om het werkveld, de studenten en lectoren te versterken in hun omgang met kansarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid in het onderwijs. Zowel leraren uit het basisonderwijs als het secundair onderwijs zijn welkom.
 
In de voormiddag maak je via rondetafelgesprekken kennis met een aantal welzijnsorganisaties uit Limburg, zoals Auxilia (huiswerkbegeleiding) en Kind en taal. In de namiddag kun je twee keuzeworkshops bijwonen rond het thema ‘kwaliteitsvolle interacties’. Zo maak je kennis met de handpop Robby, leer je groene taal spreken en luister je naar ervaringen van leraren met vluchtelingen.
 
Inschrijven kan tot en met donderdag 26 april via deze link. Lees meer ...
 
 
Ouderbetrokkenheid  
 
Martine van der Pluijm, van de Hogeschool Rotterdam, gaf op uitnodiging van Brusseleer toelichting bij haar onderzoek naar ouderbetrokkenheid van laaggeletterde ouders.  
Het project 'Thuis in Taal' biedt handige tips, materialen en filmpjes voor leerkrachten en ondersteuners.
 
► 
 
Meer weten over de presentatie?
 
► 
 
Wil je meer weten over Thuis in Taal en de handreiking?
 
 
Flexibele leerwegen  
 
Als vervolgschoolcoach of taalcoördinator krijg je wellicht vaak de vraag naar het hoe en wat van een flexibel traject voor je ex-OKAN-leerling.
 
Uitgeverij Lannoo biedt je een back-up met de inspiratiegids “Flexibele leerwegen” van Macheld Vandecandelaere e.a. Acht basisscholen en secundaire scholen getuigen over hoe ze hun leerwegen beter afstemden op de groeiende diversiteit in hun leerlingenpopulatie. Ze vertellen je niet enkel hoe de flexibele leerwegen vorm kregen en de voordelen ervan, maar ook de valkuilen waarmee ze moesten zien af te rekenen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - VITAMINE P+, actualiteit verwerken met smartphone donderdag 3 mei 2018 13.30 - 16.30
 
Vitamine P      
 
De smartphone wordt meer en meer geïntegreerd in het onderwijs. Ook voor de vakken (P)AV en mavo zijn er tal van mogelijkheden. Als leraar wordt er verwacht dat je veel rond actualiteit werkt, wat niet altijd gemakkelijk is. In deze ‘workshop’ leer je actualiteit te integreren via gebruik van de smartphone door de jongere zelf in de klas.
 
Lesgever: Anouk Mannaerts, leraar PAV
 
Gelieve eigen smartphone mee te brengen!
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
De stem van ons geheugen  
 
Ben je leerkracht of docent en wens je je te verdiepen in het thema zingen met mensen met dementie? Tijdens deze workshop leer je wat zingen met mensen met dementie en hun zorgverleners betekent en hoe je dit  toegepast kan doorgeven aan jouw leerlingen/studenten. De workshop heeft een praktische insteek.
 
Wanneer: 18 april 2018 (UCLL Hasselt) van 9u30 tot 12u30
 
 
 
 
 
speelbank  
 
Op speelbank.be vind je bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is sinds 2016 partner in het project. Dat wil zeggen dat speelbank.be mee in onze klankbordgroep zit en dat alle leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders toegang krijgen tot speelbank.be.
 
De toegangscode voor leraren is “leraarKathOndVla”. Studenten kunnen voor gebruik tijdens de lessen toegang krijgen met volgende toegangscode: “studentKathOndVla”. Wanneer ze zelf hun favoriete speelactiviteit toevoegen, ontvangen ze een persoonlijke toegangscode.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische Opvoeding - Dag van de P.O. – 25 april 2018 – Schrijf nu in!
 
Brede basiszorg en differentiatie zijn aspecten van goed lesgeven. We zijn er allemaal mee bezig. Meer nog: als leraren P.O., Expressie of tijdens andere kunstvakken zijn we er elke les mee bezig en sturen we elke leerling individueel bij. Toch biedt differentiatie ook voor ons nog uitdagingen. Een reden te meer om er samen voorbeelden over uit te wisselen.
 
Inschrijven kan via nascholing.be. Inschrijven kan enkel via de directeur of nascholingsverantwoordelijke van je school.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STEM - Inspiratiedag STEM - zaterdag 5 mei 2018
 
Van S-T-E-M naar STEM - zaterdag 5 mei
 
STEM  
 
Universiteit Hasselt wil samen met collega-leerkrachten en pedagogisch begeleiders uit het secundair onderwijs, jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om jouw STEMverhaal tot op de klasvloer vorm te geven.
 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je deze kan evalueren en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan. Er zijn werkwinkels voor leerkrachten van de eerste, tweede en derde graad so. Er is voor elk wat wils: alle graden en de vakken wiskunde, economie, STEM, wetenschappen en techniek worden ruim bediend.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe
 
 SWeTe  
 
 
Tijdens deze namiddag gaan we vanuit een kader kijken hoe je anders kan denken en handelen. Wat is gewenst gedrag?  Wat is probleemgedrag?  En hoe kan je hier als leraar mee omgaan? We gaan aan de slag met concrete casussen.
 
 
 
Op dinsdag 8 mei gaat de netwerkvergadering TA Mechanica door van 9 tot 12 uur in het gebouw van Limtec+ te Diepenbeek.
 
 
 
Dit is een basisopleiding CNC draaien, die enkel gaat over uitwendig draaien, schroefdraad snijden, centeren, boren, afsteken. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
 
15 mei: ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ in het CTO te Leuven. In deze workshop verken je via interactieve oefeningen het begrip taalbeleid zodat je kunt nadenken over het voeren van een taalbeleid in je eigen context. Voorbeelden van scholen die al een taalbeleid voeren bieden daarbij inspiratie.
 
 
Het UCLL ontwikkelde een platform Orient om laatstejaars uit het secundair onderwijs voor te bereiden op de stap naar het hoger onderwijs. Zo kunnen je leerlingen deelnemen aan een game om hun academische woordenschat te trainen. De game is gratis. Stuur een Excel-lijst met de namen van je leerlingen aan Ruben Jans (ruben.jans@ucll.be). Als leerkracht kan je de vooruitgang van de leerlingen opvolgen via de back office.
 
 
Op 4 mei vindt in PXL een themadag over “Kansen in/van onderwijs” plaats. Bedoeling is om het werkveld, de studenten en lectoren te versterken in hun omgang met kansarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid in het onderwijs. Zowel leraren uit het basisonderwijs als het secundair onderwijs zijn welkom.
 
In de voormiddag maak je via rondetafelgesprekken kennis met een aantal welzijnsorganisaties uit Limburg, zoals Auxilia (huiswerkbegeleiding) en Kind en taal. In de namiddag kun je twee keuzeworkshops bijwonen rond het thema ‘kwaliteitsvolle interacties’. Zo maak je kennis met de handpop Robby, leer je groene taal spreken en luister je naar ervaringen van leraren met vluchtelingen.
 
Inschrijven kan tot en met donderdag 26 april via deze linkLees meer ...
 
 
Ouderbetrokkenheid  
 
Martine van der Pluijm, van de Hogeschool Rotterdam, gaf op uitnodiging van Brusseleer toelichting bij haar onderzoek naar ouderbetrokkenheid van laaggeletterde ouders.  
Het project 'Thuis in Taal' biedt handige tips, materialen en filmpjes voor leerkrachten en ondersteuners.
 
► 
 
Meer weten over de presentatie?
 
► 
 
Wil je meer weten over Thuis in Taal en de handreiking?
 
 
Flexibele leerwegen  
 
Als vervolgschoolcoach of taalcoördinator krijg je wellicht vaak de vraag naar het hoe en wat van een flexibel traject voor je ex-OKAN-leerling.
 
Uitgeverij Lannoo biedt je een back-up met de inspiratiegids “Flexibele leerwegen” van Macheld Vandecandelaere e.a. Acht basisscholen en secundaire scholen getuigen over hoe ze hun leerwegen beter afstemden op de groeiende diversiteit in hun leerlingenpopulatie. Ze vertellen je niet enkel hoe de flexibele leerwegen vorm kregen en de voordelen ervan, maar ook de valkuilen waarmee ze moesten zien af te rekenen.
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek - Inspiratiedag STEM - zaterdag 5 mei 2018
 
Van S-T-E-M naar STEM - zaterdag 5 mei
 
STEM  
 
Universiteit Hasselt wil samen met collega-leerkrachten en pedagogisch begeleiders uit het secundair onderwijs, jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om jouw STEMverhaal tot op de klasvloer vorm te geven.
 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je deze kan evalueren en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan. Er zijn werkwinkels voor leerkrachten van de eerste, tweede en derde graad so. Er is voor elk wat wils: alle graden en de vakken wiskunde, economie, STEM, wetenschappen en techniek worden ruim bediend.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
 
Studiedagen over 4 boeiende, uiteenlopende thema’s
 
 
► 
 
vrijdag 24 november 2017: Gastvrijheid, een must bij elke dienstverlening in toerisme
 
► 
 
donderdag 11 januari 2018: 'Overtoerisme', een probleem of een opportuniteit?
 
► 
 
maandag 26 maart 2018: Mobiliteit en beleving
 
► 
 
dinsdag 12 juni 2018: Leuven intrigeert
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
 
► 
 
18 april 2018 : Het motiverend effect van differentiëren d.m.v. het BHV-model.
 
Geogebra-nieuws: Graag geven we het laatste nieuws mee over de vernieuwingen binnen GeoGebra.
 
 
 
Via deze weblink verwijs ik graag naar een recente voorstelling van een Geogebraboek(Karel Appeltans). 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Doe - Aan - Sportbeurs - 26 april 2018
 
DAS-beurs   Op  donderdag 26 april 2018 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats te Genk voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het basis-  en buitengewoon basisonderwijs van de drie onderwijsnetten.
Deze sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 
Maak een keuze uit het uitgebreide programma en schrijf snel in!
 
Inschrijven kan t.e.m. 18 april 2018. De inschrijving kan alleen door de directeur of nascholingsverantwoordelijke gebeuren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
 
Alle directies, godsdienstleerrachten, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.
 
Het thema van de dag luidt: ‘LUISTEREN NAAR DE STILTE’.
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.
 
Inschrijven via nascholing.be. Je kan enkel inschrijven via de directeur of nascholingsverantwoordelijke van je school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing – ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ – 15 mei 2018
 
15 mei: ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ in het CTO te Leuven. In deze workshop verken je via interactieve oefeningen het begrip taalbeleid zodat je kunt nadenken over het voeren van een taalbeleid in je eigen context. Voorbeelden van scholen die al een taalbeleid voeren bieden daarbij inspiratie.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Economie – Financiële educatie in jouw les – ronde 2
 
 
 
Doe mee met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!
 
Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen hiervoor het meest effectief zijn. Het project zet ook in op financiële educatie van de leraren en het betrekken van ouders bij de leerinhouden.
 
Meer informatie over het project is te vinden op de website van Wikifin.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook