Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Help jij onze nieuwe website verbeteren?
►  Aandacht voor Veertigdagentijd en Goede Week op School
►  Iedereen heeft een gebruikersnaam en wachtwoord!
►  Jeugdboekenmaand
►  Nieuwe regelgeving getuigschrift basisonderwijs een schooljaar uitgesteld
►  Taal/OKAN - nascholing anderstalige nieuwkomers/meertaligheid: ‘Tales@home’ – 8 mei 2018
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  Directiecongres basisonderwijs - 7, 8 en 9 maart 2018
►  Directiecongres so – 8 en 9 maart 2018 – Hotel Van der Valk in Eindhoven
►  Studievoormiddag “de praktische benadering van een risicoanalyse elektrische installaties” 8 maart 2018
Gewoon basisonderwijs
►  Nog één keer introductie van Zill: 22 maart 2018
►  Nascholingen basisonderwijs 20 maart 2018
►  STEM-workshop voor leerkrachten BaO 21 maart 2018
►  Doe - Aan - Sportbeurs - 26 april 2018
►  Dementie in het onderwijs
►  Ontwikkelgroep wereldoriëntatie op zoek naar creatieve denkers
►  Taal
Gewoon secundair onderwijs
►  Dag van de talen was een succes!
►  Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid!
►  Netwerk vertegenwoordigers CODI Brussel – 12 juni 2018 – 13.30-16 uur
►  Oproep leraren leerplancommissies basisopties
►  Oproep – Project Jonge mantelzorgers - Samana
►  Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
►  Vakcoördinatoren - Professionalisering van vakcoördinatoren. Op weg naar kwaliteitsontwikkeling en inspectie 2.0 – donderdag 26 april 2018 – 9-12 uur
►  Aardrijkskunde
►  Biologie – Chemie – Fysica – Nascholing Limburg - Projecten kaas, cosmetica en aquaponics – 12 en 16 maart 2018
►  Biologie – Chemie – Natuurwetenschappen – Informatie - Stille waters doorgronden in Limburg
►  Biologie – Netwerk Sportwetenschappen – 25 maart 2018
►  CLIL – Nascholing – Studiedag ‘Talige doelen evalueren’ – 18 april 2018
►  Duits – Deutschlehrertag 15 März 2018 (UCLL)
►  Economie
►  Engels
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands – Informatie - Hoe houd ik schrijfopdrachten beheersbaar in de klas?
►  OKAN
►  PAV - VITAMINE P+ … actualiteit verwerken met smartphone donderdag 3 mei 2018 13.30 - 16.30
►  Personenzorg
►  Plastische Opvoeding - Dag van de P.O. – 25 april 2018 – Schrijf nu in!
►  STEM - SAVE THE DATE: Inspiratiedag STEM - zaterdag 5 mei 2018
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Techniek – Nascholing – Netwerk Techniek – 13 maart 2018
►  Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Doe - Aan - Sportbeurs - 26 april 2018
►  Economie
►  Ontwikkelgroep wereldoriëntatie op zoek naar creatieve denkers
►  Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
►  Taal
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Help jij onze nieuwe website verbeteren?
Katholiek Onderwijs Vlaanderen bouwt momenteel een nieuwe website om haar dienstverlening te verbeteren. Belangrijk daarbij is dat jij als gebruiker snel vindt wat je zoekt dankzij een heldere menustructuur. Die menustructuur willen we graag uittesten bij jou om te verzekeren dat je je weg vindt. Ben je een leraar en zie jij het zitten om op 23 maart de menustructuur uit te testen aan de hand van een aantal zoekopdrachten? Lees meer ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Aandacht voor Veertigdagentijd en Goede Week op School
 
40dagentijd      
 
We zijn volop in de Veertigdagentijd. In heel wat scholen is dit een drukke(re) tijd voor de pastoraal geëngageerde personeelsleden en leerlingen! Graag willen we even blijven stilstaan bij enkele aspecten, die deze tijd tot een uitzonderlijke en zinvolle tijd doen uitgroeien.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Iedereen heeft een gebruikersnaam en wachtwoord!
 
      Heb je ooit een nascholing gevolgd? Dan heb je een gebruikersnaam en wachtwoord. Ook al ben je ingeschreven geweest door de nascholingscoördinator of directeur. Je gebruikersnaam is - meestal - voornaam.familienaam. Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je altijd een nieuw wachtwoord aanvragen zoals dat bij elke online toepassing het geval is.
 
Waarvoor heb je je gebruikersnaam en wachtwoord nodig? 
 
 
► 
 
Om eventueel afgeschermde documenten te downloaden
 
► 
 
Je evaluatie in te vullen van de nascholing
 
► 
 
Je deelnameattest zelf af te drukken.
 
Voor iedereen
 
 
 
Jeugdboekenmaand
 
     
 
Euhm … het thema van de Jeugdboekenmaand? Wacht eens even … Eureka! Wetenschap en techniek!
 
Van 1 tot 31 maart verras je je leerlingen met leuke boekenactiviteiten, een bezoek aan de bib en natuurlijk een vernuftige leeslijst!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Nieuwe regelgeving getuigschrift basisonderwijs een schooljaar uitgesteld
 
De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXVIII door het Vlaams Parlement) uitgesteld naar het schooljaar 2018-2019. De maatregel wordt uitgesteld omwille van de nauwe samenhang met de nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het secundair onderwijs. Die nieuwe toelatingsvoorwaarden worden verschoven naar 1 september 2019.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal/OKAN - nascholing anderstalige nieuwkomers/meertaligheid: ‘Tales@home’ – 8 mei 2018
 
Save the date! Foyer organiseert een eindconferentie van het Europees project TALES@home, dat staat voor ‘Talking about language and emotions at home’. Het project wil meertalige gezinnen helpen bij het scheppen van een stimulerende omgeving voor taalleren en welbevinden. Lees meer ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Directiecongres basisonderwijs - 7, 8 en 9 maart 2018
 
Komende woensdag, donderdag en vrijdag 7, 8 en 9 maart heten we alle directeurs weer welkom op ons jaarlijkse driedaagse.
 
Wie ingeschreven is, heeft onlangs een persoonlijke bevestigingsmail ontvangen alsook een bijkomende e-mail met praktische afspraken.
 
Alle praktische informatie kan je steeds raadplegen op de congreswebsite.
 
Tot woensdag!
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Directiecongres so – 8 en 9 maart 2018 – Hotel Van der Valk in Eindhoven
 
Komende donderdag en vrijdag 8 en 9 maart heten we alle directeurs weer welkom op ons jaarlijkse directiecongres.
 
Wie ingeschreven is, heeft onlangs een persoonlijke bevestigingsmail ontvangen.
 
Alle praktische informatie kan je steeds raadplegen op de congreswebsite.
 
We wensen je alvast een boeiend congres toe!
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studievoormiddag “de praktische benadering van een risicoanalyse elektrische installaties” 8 maart 2018
 
Schoolbesturen zijn verplicht om hun elektrische installaties te evalueren en aan te passen aan de regelgeving van het KB van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installaties op de arbeidsplaats.
 
Tijdens deze studievoormiddag zal er een tool ter beschikking worden gesteld om deze analyses zelf uit te voeren in jullie school. Tevens krijgen de deelnemers ruim de tijd om dit werkinstrument uit te testen aan de hand van een realistisch voorbeeld.
 
Deze studievoormiddag is gericht aan iedereen die in contact komt met deze materie (schoolbesturen, directies, preventieadviseurs, technisch adviseur, leerkrachten elektriciteit,…).
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Nog één keer introductie van Zill: 22 maart 2018
 
 
 
Nog 1 keer: 
 
Zin in leren! Zin in leven!, het leerplanconcept toegelicht
 
 
Kostprijs: € 15,00 - leerplanklapper is inbegrepen
 
Locatie: Pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg te Hasselt
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingen basisonderwijs 20 maart 2018
 
 
Contractwerk mag er niet ‘nog eens bovenop’ komen, maar moet op een geïntegreerde manier aan bod komen. De werkvorm biedt mogelijkheden om gedifferentieerd aan het werk te gaan, maar is ook uitermate geschikt om zelfstandigheid te vergroten en planmatig te leren werken. Je krijgt ook de kans om verschillende activiteiten uit te proberen voor alle leeftijdsgroepen. 
Welke (nieuwe) inhouden kunnen aan bod komen? Hoe organiseer ik dit praktisch? Wat en hoe kan ik evalueren? Wat is mijn rol als leerkracht tijdens het contractwerk?
 
 
Context en input bepalen meer dan ooit onze aanpak. Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de individuele noden van de kinderen. We hechten bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen leren: willen leren uit fouten, hulp vragen, hulp bieden, aan afspraken kunnen houden, zelfredzaamheid vergroten, … 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
STEM-workshop voor leerkrachten BaO 21 maart 2018
 
STEM
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Doe - Aan - Sportbeurs - 26 april 2018
 
     
 
Op donderdag 26 april 2018 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 
Deze actieve sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleiding basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Dementie in het onderwijs
 
      In 2018 wordt in alle Vlaamse expertisecentra dementie (ECD’s) gewerkt aan ‘dementie in het onderwijs’. ECD Limburg werkt momenteel een ‘scholenkoffer dementie lager onderwijs’ uit. Lesmateriaal, voorstellen van kadering in eindtermen en hoofdstukken over het nut van dit thema aan te brengen aan jonge kinderen zijn voorzien. Lees meer ...
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ontwikkelgroep wereldoriëntatie op zoek naar creatieve denkers
 
Is er in je lerarenteam iemand die interesse heeft om onze ontwikkelgroep wereldoriëntatie te versterken? Bezorg hem of haar dan zeker dit bericht.
 
Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie ter illustratie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is het nu je kans: we willen bij Zin in leren! Zin in leven! praktisch haalbare suggesties en illustraties bij generieke doelen ontwikkelen voor de hele basisschool. We vinden het belangrijk om daarvoor een beroep te doen op jouw expertise.
 
Geïnteresseerd? Lees meer ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal
 
 
► 
 
Nascholing – ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ – 15 mei 2018
15 mei: ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ in het CTO te Leuven. In deze workshop verken je via interactieve oefeningen het begrip taalbeleid zodat je kunt nadenken over het voeren van een taalbeleid in je eigen context. Voorbeelden van scholen die al een taalbeleid voeren bieden daarbij inspiratie.
 
► 
 
Boekje – ‘Talen helpen je vooruit’
EU-publicaties heeft een boekje ‘Talen helpen je vooruit’ uitgegeven met voorbeelden van de vele talen die in Europa worden gesproken. Door de taal van een ander land te leren, krijg je ook beter inzicht in die cultuur en de mensen; dat kan een groot voordeel opleveren.
 
► 
 
Ketnet Dub is een gratis app die luidop lezen leuker maakt! Met deze app spreken kinderen van 6 tot 9 jaar een stem in van een tekenfilmpersonage. Zo worden ze gestimuleerd om luidop te lezen, wat een effectieve manier is om beter te leren lezen! Dankzij de aangepaste moeilijkheidsgraad groeit de app mee met het niveau van de kinderen.
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een kijkwijzer begrijpend lezen om te ontdekken op welke punten je het lezen in je klas nog kan verbeteren of stimuleren.
 
► 
 
Twijfel je weleens over de methode voor voortgezet technisch lezen? Wil je dat de kinderen gemotiveerd zijn om te lezen? Dan is het LIST-project misschien iets voor jouw school! LIST staat voor Leesinterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Maar voor kinderen betekent LIST: Lezen is Top! Lees meer ...
 
► 
 
Tijdschrift – Wablieft Start - Wablieft kende je waarschijnlijk al, maar er is nu ook het tijdschrift Wablieft Start met korte artikels in een eenvoudige taal en met kleurenfoto’s.
 
► 
 
Website - KLAAR - Op het Archief voor onderwijs vind je reportages in een korte en duidelijke taal. Geef KLAAR in als zoekopdracht en klaar, kijken maar!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Dag van de talen was een succes!
 
     
 
115 talenleraren zakten op woensdag 28 februari af naar Lincka. Om bij te leren, uiteraard, en dat niet alleen van vooraanstaande sprekers, maar ook van en met elkaar. 
 
Het was een feest voor alle zintuigen!
 
 
Wil je de presentaties en documenten van de dag van de talen online raadplegen? Deze documenten zijn gepubliceerd op de website van de Dag van de Talen. Je dient je met je persoonlijke gebruikersnaam - meestal voornaam.naam - aan te melden. De documenten en presentaties zijn uiteraard enkel te raadplegen door de ingeschreven deelnemers, vandaar je eigen gebruikersnaam die je dient te gebruiken.
 
Vragen over aanmelden? Stuur een mail naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid!
 
     
 
Je kreeg ongetwijfeld al te maken met een verhoogd aantal vragen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van dyslexie over ASS tot gehoorgestoord. Maar kreeg je ook al een zorgvraag binnen over een hoogbegaafd kind?
 
Wat is er nodig om een hoogbegaafde leerling op grote hoogte te laten vliegen? 
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Netwerk vertegenwoordigers CODI Brussel – 12 juni 2018 – 13.30-16 uur
 
Op dinsdag 12 juni willen we alle Limburgse vertegenwoordigers in de verschillende CODI-vergaderingen in Brussel samenbrengen. De verschillende vertegenwoordigers maken kennis met elkaar in die hoedanigheid en kunnen informatie uitwisselen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Oproep leraren leerplancommissies basisopties
 
Midden september starten we met het schrijven van de leerplannen voor de basisopties van de A- en de B-stroom. Met het leerplan voor de basisoptie klassieke talen starten we in de loop van de maand mei. Voor elke leerplancommissie plannen we vijf vergaderingen.
 
Ook voor deze leerplancommissies doen we graag een beroep op een aantal leraren. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die op dit moment lesgeven in (een basisoptie van) de eerste graad A- of B-stroom en die ervaring hebben met een of meer vakken die relevant zijn voor de toekomstige basisopties. Ter oriëntatie vind je hier een voorlopig overzicht van de globale doelstellingen voor de nieuwe basisopties.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Oproep – Project Jonge mantelzorgers - Samana
 
      Jonge mantelzorgers zijn in Vlaanderen onderbelicht. Ze zijn er, maar té vaak nog onder de radar. Ze verdienen het om serieus genomen te worden, ze verdienen het om de nodige ondersteuning te krijgen. Samana wil jonge en jongvolwassen Vlaamse mantelzorgers ondersteunen en is op zoek naar scholen om deel te nemen aan dit project. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
 
Alle directies, godsdienstleerrachten, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.
 
Het thema van de dag luidt: ‘LUISTEREN NAAR DE STILTE’.
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vakcoördinatoren - Professionalisering van vakcoördinatoren. Op weg naar kwaliteitsontwikkeling en inspectie 2.0 – donderdag 26 april 2018 – 9-12 uur
 
Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.
 
We richten ons in deze vorming op alle vakcoördinatoren (vakhoofden, vakverantwoordelijken) in het secundair onderwijs.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
Heb jij ook soms het gevoel dat je regelmatig in achterhaalde clichés vervalt wanneer je over landbouw in Afrika spreekt? Wil je graag je cursus actualiseren, maar ben je soms uren op zoek naar recente en betrouwbare informatie over landbouw in Afrika?  Em. prof. dr. Etienne Van Hecke zal ons helpen om op een correcte manier onze kijk op landbouw in Afrika te verbreden.
 
Het ideale moment voor een grondige update over landbouw in Afrika. Lees meer ...
 
 
     
 
Wat kan je verwachten?
De studiedag is opgebouwd uit twee delen.
 
► 
 
In de voormiddag koppelen we de meest recente onderzoeksresultaten over klimaatverandering aan Nederlands onderzoek omtrent de attitude van leerlingen naar dit thema toe. Het geeft ons heel wat materiaal om te werken aan een geo-leerlijn rond klimaat, klimaatverstoring en klimaatadaptatie.
 
► 
 
De namiddag voorzien we van een hele reeks diverse workshops en presentaties gericht op specifieke leerkrachtengroepen. Kwestie van super geïnspireerd en voorzien van het nodige lesmateriaal weer buiten te wandelen.
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie – Chemie – Fysica – Nascholing Limburg - Projecten kaas, cosmetica en aquaponics – 12 en 16 maart 2018
 
Op maandag 12 maart en vrijdag 16 maart organiseert UCLL workshops rond: kaas maken, zonnebrandolie ontwikkelen en een waterbiotoop in evenwicht houden. Meer info rond deze workshops kan je vinden via de website van UCLL.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie – Chemie – Natuurwetenschappen – Informatie - Stille waters doorgronden in Limburg
 
In dit citizen science project onderzoeken burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen de chemische en ecologische kwaliteit van stilstaande waterelementen in Limburg. Het project richt zich op leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs. Meer info via de volgende link: http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/stillewatersdoorgronden
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie – Netwerk Sportwetenschappen – 25 maart 2018
 
Op 25 oktober en 8 november 2017 kwamen we  samen met de netwerkgroep Sportwetenschappen van de regio's Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel. Het waren twee vruchtbare vergaderingen tijdens de welke een aantal doelstellingen onder de loep werden genomen en een aanzet werd gegeven om materiaal te ontwikkelen. Dit is de vervolgvergadering.
 
Het is geen enkel probleem om nog aan te sluiten. De bijeenkomsten gaan door in gebouwen van de begeleidingsdienst in Mechelen. Even een e-mailtje verzenden naar: marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL – Nascholing – Studiedag ‘Talige doelen evalueren’ – 18 april 2018
 
Clil      
 
Leerplandoelen evalueren. Oké. Maar talige doelen evalueren? Hoe pak je dat aan? 
 
Je komt er alles over te weten tijdens deze studiedag op 18 april, georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De voormiddag is gevuld met een keynote van Keith Kelly, waarna je kunt deelnemen aan twee workshops naar keuze, zoals ‘Language feedback for CLIL in sciences’, een teach and meet, taalgericht vakonderwijs, ‘Decisions on languages in CLIL’. In de namiddag is er de gelegenheid tot netwerken met leraren uit hetzelfde vakgebied.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits – Deutschlehrertag 15 März 2018 (UCLL)
 
Donderdag 15 maart ontmoeten leraren Duits elkaar op de campus van UCLL in Diepenbeek.
 
 
► 
 
Vanaf 8.30 uur: onthaal
 
► 
 
9.00 - 10.30 uur: leercafé: uitwisseling lesideeën/succeservaringen/activerende werkvormen (Veerle De Graaf)
 
► 
 
Koffiepauze
 
► 
 
10.45 - 12.15 uur: Dominique Chavet 'Aktuelle Popmusik im DaF-Unterricht'
 
► 
 
12.15 - 13.30 uur: middagpauze + bezoek infostand uitgeverijen
 
► 
 
13.30 – 15.00 uur: Filip De Nys ‘Je kürzer, desto besser’ (Kurzfilme)
 
► 
 
15.00 -16.00 uur: Liesbeth Van Vossel: taalleren in tandem​
 
Voor inschrijvingen en verdere informatie verwijs ik naar Els Misotten (lector UCLL) els.misotten@ucll.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economie
 
 
Binnenkort vindt De Week van het Geld opnieuw plaats. Dit initiatief wil geldzaken onder meer bespreekbaar maken bij jongeren en focussen op financiële educatie. Ontdek het aanbod op de volgende site www.deweekvanhetgeld.be
 
 
Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen hiervoor het meest effectief zijn. Het project zet ook in op financiële educatie van de leraren en het betrekken van ouders bij de leerinhouden. In de tweede ronde richt het project richt zich op het 1ste jaar van de 2de graad secundair onderwijs. Kom je nog niet in aanmerking? Volg ons project en kom zo op de hoogte wanneer jij kan meedoen met nieuw materiaal.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
Belgian Language Teaching Association organiseert op 5 mei 2018 haar 6e dag voor leraren Engels in de Erasmushogeschool in Brussel. Scott Thornbury, een EFL-legende, neemt de plenaire zitting voor zijn rekening. Nadien heb je keuze uit een ruime waaier aan sessies. Ook verschillende uitgeverijen komen hun methodes en materiaal toelichten.
 
 
Jan Pennings is weer zo gul om leermateriaal voor Engels te delen. Evergreens en moderne liedjes gebruiken om je lessen wat extra dynamiek te geven kan je met de suggesties in “songs for learning vocabulary and grammar”.  Ook vind je een zeer uitgebreid grammaticaal overzicht om je eigen kennis up-to-date te houden en inspiratie op te doen voor je lessen. In het derde document worden vijf inspirerende TED-talks toegelicht met als thema taalverwerving. Je vindt het materiaal op de regionale webiste onder leermateriaal Engels.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Geïntegreerde opdrachten combineren meerdere onderdelen en vaardigheden. Dit maakt het uitsplitsen per vaardigheid moeilijk bij het ingeven van resultaten. Lees meer ...
 
 
     
 
Louane – Si t’étais là https://www.youtube.com/watch?v=yo-CCYzm_SQ
 
 
 
     
 
https://www.1jour1actu.com/ vous propose plusieurs articles.  Vos élèves peuvent réagir et donner leur opinion.
 
 
Oproep – Leerplancommissie B-stroom
 
De leerplancommissie voor Frans in de B-stroom is nog op zoek naar extra versterking.
Voel jij je aangesproken? Wil jij je steentje bijdragen bij het ontwerpen van nieuwe leerplannen? Wens je deel uit te maken van deze commissie?
Voor meer info en concrete afspraken kan je terecht bij  loes.verheyen@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 
L’exposition s’articule autour de quatre grands thèmes tranversaux: l’Homme assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et l’Homme modifié. Quel est l’impact de la science sur sa naissance, ses études, son travail, ses loisirs, son environnement, ses maladies, sa mort …? Info, dossiers pédagogiques et réservation pour écoles.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
Lezing in Tongeren
 
 
► 
 
Lezing: Van Romeinse stadswoning tot gotische kerk. De opgravingen onder de O.L.V.-basiliek van Tongeren
 
Nascholingen - Buiten de regio
 
 
► 
 
De liefde (voor geschiedenis) gaat door de maag. Voeding als smaakmaker in de lessen geschiedenis - reeks van 3 workshops: woensdag 7 maart 2018 van 14 tot 17 uur; woensdag 18 april 2018 van 14 tot 17 uur en dinsdag 15 mei 2018 van 18 tot 20 uur (historisch walking dinner), Campus Kattenberg Gent
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis. Inhoudelijk zijn de sessies toegespitst op de leerinhouden van de eerste en de tweede graad.
Info en inschrijven via https://www.arteveldehogeschool.be/de-liefde-voor-geschiedenis-gaat-door-de-maag-voeding-als-smaakmaker-de-lessen-geschiedenis
 
 
► 
 
1000 jaar Kelten en de Lage Landen: drank en wagens – woensdag 7 maart 2018, 14-17 uur, Antwerpen
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste graad secundair onderwijs en alle andere belangstellenden
Info en inschrijven via https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/1000-jaar-kelten-en-de-lage-landen-drank-en-wagens-67706?filter=15_42
 
► 
 
Een mannenmaatschappij? Hoe vrouwen leefden in de laatmiddeleeuwse Nederlanden - zaterdag 24 maart 2018, 9.30 – 12.30 uur, Universiteit Antwerpen - Stadscampus: juiste locatie wordt later meegedeeld.
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis derde jaar secundair onderwijs en alle andere belangstellenden
Info en inschrijven via https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/een-mannenmaatschappij-hoe-vrouwen-leefden-in-de-laatmiddeleeuwse-nederlanden-67707?filter=15_42
 
Lezingen
 
 
► 
 
Monsters en monstermensen bij Plinius: lezing door Dr. Bert Gevaert – woensdag 28 maart 2018, 20 – 21.30 uur, UA-Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R-004, georganiseerd door NKV Antwerpen.£
Meer info via http://www.nkv.nl/agenda/monsters-en-monstermensen-bij-plinius
 
Expo
 
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 tot 15 april 2018.
Info via http://expo-pompeii.be/ 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen
 
 
Workshops rond zingen met dementie voor leerkrachten en docenten 18 april 2018      
 
Ben je leerkracht of docent en wens je je te verdiepen in het thema zingen met mensen met dementie?
 
Tijdens deze workshop leer je wat zingen met mensen met dementie en hun zorgverleners betekent en hoe je dit  toegepast kan doorgeven aan jouw leerlingen/studenten. De workshop heeft een praktische insteek.
 
 
 
 
► 
 
UGent organiseert haar Forumdag voor leraren en studenten cultuur- en gedragswetenschappen op woensdag 7 maart 2018. Over het thema wordt eerstdaags beslist. ‘Fake news’ of ‘trauma en herinnering’ zijn kanshebbers.
 
► 
 
KU Leuven - een tweede studiedag die zich hoofdzakelijk tot leraren gedragswetenschappen richt, vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 en zal gaan over ‘misconcepties in de gedragswetenschappen’.
 
De educatieve escape room: een originele manier om jouw 6de jaars te begeleiden bij hun studiekeuze
 
Laat jouw 6de jaars op een spannende en educatieve manier ontdekken of de brede waaier aan jobs in de gezondheidssector iets voor hen is. Haal tussen 12 maart en 18 mei de escape room gratis naar jouw school.
 
Een initiatief van de Vlaamse Overheid.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
Co-teaching      
 
Co-teaching is brandend actueel na de invoering van de Wet op Passend Onderwijs in Nederland en het M-decreet in Vlaanderen  'Meer handen in de klas' is een effectieve strategie om beter om te gaan met de steeds toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren.
 
Centraal in dit boek staan 12 unieke portretten van krachtige co-teaching teams. Het zijn goede praktijkvoorbeelden van teams uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Zowel ervaringen van beginnende als ervaren co-teachers worden beschreven. We leren wat voor hen goed samenwerken en goed lesgeven is. Lees meer ...
 
 
Taalspel      
 
Gooi de verhaaldobbelstenen en maak alleen of samen een verhaal met de afbeeldingen op de dobbelstenen. De dobbelstenen geven je ontelbare combinaties om verhalen te creëren. Gegarandeerd veel plezier!
 
 
 
Op donderdag 26 april 2018 organiseert UCLL de vierde editie van Language L@b, een taalwedstrijd voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. Er hebben in het verleden al talrijke secundaire scholen deelgenomen aan dit interactieve taalevent. Misschien wil je dit jaar ook jouw leerlingen uitdagen om mee te dingen naar één van de mooie prijzen? Lees meer ...
 
 
In deze nascholingssessie reflecteer je over je huidige evaluatiepraktijk en krijg je inzicht in de criteria om succesvol en efficiënt te evalueren. Gespreid evalueren wordt als alternatief voor de eerder traditionele verdeling persoonlijk werk – examen voorgesteld. Lees meer ...
 
Nascholing – Buiten de regio
 
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen (per taal maar ook vakoverschrijdend)
 
► 
 
AVL-nascholingen KU Leuven: affiche en overzicht
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands – Informatie - Hoe houd ik schrijfopdrachten beheersbaar in de klas?
 
geluk      
 
Leraren talen en vooral leraren Nederlands geven veel schrijfopdrachten en dat brengt veel correctiewerk met zich mee. Hoe kun je dit correctiewerk enigszins beheersbaar houden?
 
Wie het leerplan bekijkt, zal merken dat er bij de opsomming van de schrijftaken vrij korte opdrachten zitten die - met wat goede wil en tempo - tijdens één lesuur in de klas aan bod kunnen komen.
 
Ook instructies - voor de drie graden - zijn vrij gemakkelijk realiseerbaar in een lesuur. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN
 
Boekje – ‘Talen helpen je vooruit’
 
EU-publicaties heeft een boekje ‘Talen helpen je vooruit’ uitgegeven met voorbeelden van de vele talen die in Europa worden gesproken. Door de taal van een ander land te leren, krijg je ook beter inzicht in die cultuur en de mensen; dat kan een groot voordeel opleveren.
 
OKAN – Hand- en werkboek wiskunde
 
Okan       Uitgeverij BOOM heeft een nieuwe methode wiskunde voor anderstaligen uitgegeven, genaamd WISK. Er zijn 2 versies beschikbaar: ‘WISK X’ voor leerlingen die doorstromen naar de arbeidsmarkt (A1-niveau) en ‘WISK Y’ voor leerlingen die verder zullen studeren (A2-, B1-niveau).
 
Informatie – jeugdboeken makkelijk lezen
 
Ben je op zoek naar toffe jeugdboeken met thema’s die jongeren aanspreken en makkelijk lezen. Dan vind je op de volgende websites wellicht je gading:
 
 
► 
 
http://www.averbode.be/fahrenheit
 
► 
 
http://www.makkelijklezenplein.be/ 
 
► 
 
http://boekenboeien.nl/ 
 
► 
 
http://www.leesletters.nl/ 
 
► 
 
http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/beeldboek
 
 
Het CNO richt een driedaagse vorming in voor Alfa NT2 op 23 april, 7 mei en 28 mei. Je verkent een aantal methodieken die gebruikt kunnen worden binnen Alfa NT2. Lees meer ...
 
 
De Tree of life is een narratieve methodiek, die iedereen zich eigen kan maken om jongeren te helpen hun leven weer in handen te nemen. Odisee organiseert deze nascholing van een volledige dag onder leiding van Claire Wiewauters, master in de gezinspedagogiek en psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen. Meer info en inschrijven.
 
Tijdschrift – Wablieft Start
 
Wablieft kende je waarschijnlijk al, maar er is nu ook het tijdschrift Wablieft Start met korte artikels in een eenvoudige taal en met kleurenfoto’s.
 
Website - KLAAR
 
Op het Archief voor onderwijs vind je reportages in een korte en duidelijke taal. Geef KLAAR in als zoekopdracht en klaar, kijken maar!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - VITAMINE P+ … actualiteit verwerken met smartphone donderdag 3 mei 2018 13.30 - 16.30
 
     
 
De smartphone wordt meer en meer geïntegreerd in het onderwijs. Ook voor de vakken (P)AV en mavo zijn er tal van mogelijkheden. Als leraar wordt er verwacht dat je veel rond actualiteit werkt, wat niet altijd gemakkelijk is. In deze ‘workshop’ leer je actualiteit te integreren via gebruik van de smartphone door de jongere zelf in de klas.
 
Lesgever: Anouk Mannaerts, leraar PAV
 
Gelieve eigen smartphone mee te brengen!
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
Workshops rond zingen met dementie voor leerkrachten en docenten 18 april 2018      
 
Ben je leerkracht of docent en wens je je te verdiepen in het thema zingen met mensen met dementie?
 
Tijdens deze workshop leer je wat zingen met mensen met dementie en hun zorgverleners betekent en hoe je dit  toegepast kan doorgeven aan jouw leerlingen/studenten. De workshop heeft een praktische insteek.
 
 
 
speelbank  
 
Op speelbank.be vind je bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is sinds 2016 partner in het project. Dat wil zeggen dat speelbank.be mee in onze klankbordgroep zit en dat alle leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders toegang krijgen tot speelbank.be.
 
De toegangscode voor leraren is “leraarKathOndVla”. Studenten kunnen voor gebruik tijdens de lessen toegang krijgen met volgende toegangscode: “studentKathOndVla”. Wanneer ze zelf hun favoriete speelactiviteit toevoegen, ontvangen ze een persoonlijke toegangscode.
 
 
Ook dit schooljaar weer 'Kagan Coöperatieve Leerstrategieën'. De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een krachtige toolbox voor al wie wil inzetten op de betrokkenheid van álle jongeren. Lees meer ...
 
De educatieve escape room: een originele manier om jouw 6de jaars te begeleiden bij hun studiekeuze
 
Laat jouw 6de jaars op een spannende en educatieve manier ontdekken of de brede waaier aan jobs in de gezondheidssector iets voor hen is. Haal tussen 12 maart en 18 mei de escape room gratis naar jouw school.
 
Een initiatief van de Vlaamse Overheid.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische Opvoeding - Dag van de P.O. – 25 april 2018 – Schrijf nu in!
 
Brede basiszorg en differentiatie zijn aspecten van goed lesgeven. We zijn er allemaal mee bezig. Meer nog: als leraren P.O., Expressie of tijdens andere kunstvakken zijn we er elke les mee bezig en sturen we elke leerling individueel bij. Toch biedt differentiatie ook voor ons nog uitdagingen. Een reden te meer om er samen voorbeelden over uit te wisselen.
 
Inschrijven kan via nascholing.be.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STEM - SAVE THE DATE: Inspiratiedag STEM - zaterdag 5 mei 2018
 
Van S-T-E-M naar STEM - zaterdag 5 mei
 
     
 
Universiteit Hasselt wil samen met collega-leerkrachten en pedagogisch begeleiders uit het secundair onderwijs, jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om jouw STEMverhaal tot op de klasvloer vorm te geven.
 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je deze kan evalueren en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken
 
Swete
 
 
 
Nascholing - Wat met ‘moeilijke’ leerlingen in de SWeTe-praktijkvakken? - 24 april 2018 Tijdens deze namiddag gaan we vanuit een kader kijken hoe je anders kan denken en handelen. Wat is gewenst gedrag?  Wat is probleemgedrag?  En hoe kan je hier als leraar mee omgaan? Inschrijven via nascholing.be.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
Boekje – ‘Talen helpen je vooruit’
 
EU-publicaties heeft een boekje ‘Talen helpen je vooruit’ uitgegeven met voorbeelden van de vele talen die in Europa worden gesproken. Door de taal van een ander land te leren, krijg je ook beter inzicht in die cultuur en de mensen; dat kan een groot voordeel opleveren.
 
Game – Academische woordenschat
 
Het UCLL ontwikkelde een platform Orient om laatstejaars uit het secundair onderwijs voor te bereiden op de stap naar het hoger onderwijs. Zo kunnen je leerlingen deelnemen aan een game om hun academische woordenschat te trainen. De game is gratis. Stuur een Excel-lijst met de namen van je leerlingen aan Ruben Jans (ruben.jans@ucll.be). Als leerkracht kan je de vooruitgang van de leerlingen opvolgen via de back office. 
 
Informatie – Heldere taal 
 
De Vlaamse overheid heeft een handige website ontworpen met tips om heerlijk helder te communiceren. De website is in eerste instantie bedoeld voor overheidsmedewerkers, maar je taalteam kan er vast bruikbare info vinden over: instructietaal, het schrijven van duidelijke teksten, het voorbereiden van een mondelinge presentatie. Om te delen met alle leraren!
 
Informatie – jeugdboeken makkelijk lezen
 
Ben je op zoek naar toffe jeugdboeken met thema’s die jongeren aanspreken en makkelijk lezen. Dan vind je op de volgende websites wellicht je gading:
 
 
► 
 
http://www.averbode.be/fahrenheit
 
► 
 
http://www.makkelijklezenplein.be/ 
 
► 
 
http://boekenboeien.nl/ 
 
► 
 
http://www.leesletters.nl/ 
 
► 
 
http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/beeldboek
 
Informatie – SALK projectsubsidies
 
De provincie Limburg blijft in het kader van SALK  inzetten op "taalachterstand".  Via het subsidiereglement "Onderwijsflankerende projecten met de focus op taal" worden er dit jaar nog middelen ter beschikking gesteld voor goede onderwijsgerelateerde initiatieven die een antwoord bieden op een betere taalkennis. Wens je projectmiddelen aan te vragen? Dien dan je dossier tijdig en correct in voor 1 april 2018!
 
Nascholing – ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ – 15 mei 2018
 
15 mei: ‘Taalbeleid: wat en hoe?’ in het CTO te Leuven. In deze workshop verken je via interactieve oefeningen het begrip taalbeleid zodat je kunt nadenken over het voeren van een taalbeleid in je eigen context. Voorbeelden van scholen die al een taalbeleid voeren bieden daarbij inspiratie.
 
Tijdschrift – Wablieft Start
 
Wablieft kende je waarschijnlijk al, maar er is nu ook het tijdschrift Wablieft Start met korte artikels in een eenvoudige taal en met kleurenfoto’s.
 
Website - KLAAR
 
Op het Archief voor onderwijs vind je reportages in een korte en duidelijke taal. Geef KLAAR in als zoekopdracht en klaar, kijken maar!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek – Nascholing – Netwerk Techniek – 13 maart 2018
 
Ben je geïnteresseerd in een vakoverleg met collega leraren techniek? Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken rond de onderwijsvernieuwing? Wil je ervaringen binnen het vak techniek uitwisselen? Wil je gewoon de agenda ontvangen? Sluit je dan aan bij dit netwerk. Meer info via: swacremers@tismbree.eu
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
 
     
 
Studiedagen over boeiende, uiteenlopende thema’s
 
► 
 
maandag 26 maart 2018: Mobiliteit en beleving
 
► 
 
dinsdag 12 juni 2018: Leuven intrigeert
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
     
 
Via deze weblink verwijs ik graag naar een recente voorstelling van een Geogebraboek (Karel Appeltans). 
 
 
 
 
► 
 
18 april 2018 : Het motiverend effect van differentiëren d.m.v. het BHV-model.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Doe - Aan - Sportbeurs - 26 april 2018
 
     
 
Op donderdag 26 april 2018 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 
Deze actieve sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleiding basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Economie
 
 
Binnenkort vindt De Week van het Geld opnieuw plaats. Dit initiatief wil geldzaken onder meer bespreekbaar maken bij jongeren en focussen op financiële educatie. Ontdek het aanbod op de volgende site www.deweekvanhetgeld.be
 
 
Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen hiervoor het meest effectief zijn. Het project zet ook in op financiële educatie van de leraren en het betrekken van ouders bij de leerinhouden. In de tweede ronde richt het project richt zich op het 1ste jaar van de 2de graad secundair onderwijs. Kom je nog niet in aanmerking? Volg ons project en kom zo op de hoogte wanneer jij kan meedoen met nieuw materiaal.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ontwikkelgroep wereldoriëntatie op zoek naar creatieve denkers
 
Is er in je lerarenteam iemand die interesse heeft om onze ontwikkelgroep wereldoriëntatie te versterken? Bezorg hem of haar dan zeker dit bericht.
 
Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie ter illustratie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is het nu je kans: we willen bij Zin in leren! Zin in leven! praktisch haalbare suggesties en illustraties bij generieke doelen ontwikkelen voor de hele basisschool. We vinden het belangrijk om daarvoor een beroep te doen op jouw expertise.
 
Geïnteresseerd? Lees meer ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
 
Alle directies, godsdienstleerrachten, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.
 
Het thema van de dag luidt: ‘LUISTEREN NAAR DE STILTE’.
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
 
► 
 
Ketnet Dub is een gratis app die luidop lezen leuker maakt! Met deze app spreken kinderen van 6 tot 9 jaar een stem in van een tekenfilmpersonage. Zo worden ze gestimuleerd om luidop te lezen, wat een effectieve manier is om beter te leren lezen! Dankzij de aangepaste moeilijkheidsgraad groeit de app mee met het niveau van de kinderen.
 
► 
 
Informatie – Heldere taal - De Vlaamse overheid heeft een handige website ontworpen met tips om heerlijk helder te communiceren. De website is in eerste instantie bedoeld voor overheidsmedewerkers, maar je taalteam kan er vast bruikbare info vinden over: instructietaal, het schrijven van duidelijke teksten, het voorbereiden van een mondelinge presentatie. Om te delen met alle leraren! 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook