Als gevolg van de vernieuwde werking binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het een bewuste keuze geweest van onze regionale begeleidingsdienst om onze communicatie af te stemmen op de Vlaanderenbrede werking. Onze nieuwsbrief heeft daardoor een andere ‘look’ gekregen. 
 
Iedereen kan online intekenen op de nieuwsbriefhttp://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen!
 
Wij willen uitdrukkelijk een beroep doen op je medewerking door bovenstaande link te bezorgen aan alle collega’s en medewerkers, met de vraag om zich in te tekenen. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Als gevolg van de vernieuwde werking binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het een bewuste keuze geweest van onze regionale begeleidingsdienst om onze communicatie af te stemmen op de Vlaanderenbrede werking. Onze nieuwsbrief heeft daardoor een andere ‘look’ gekregen. 
 
 
Wij willen uitdrukkelijk een beroep doen op je medewerking door bovenstaande link te bezorgen aan alle collega’s en medewerkers, met de vraag om zich in te tekenen. 

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Lerend netwerk: leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte (sob)
►  21/02/2017: Barmhartigheid vanuit filosofisch perspectief
►  27/02/2017: de 26ste editie van De Dag van de Religieuze Film
Bestuurders & directies
►  Pro/Contra in dialoog
Gewoon basisonderwijs
►  Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod
►  Nascholingsaanbod basisonderwijs februari-maart
►  Nascholingsproject Zin in … STEM!
►  Uitwisseling met basisschool te Hoei
Gewoon secundair onderwijs
►  Nieuwe vakbegeleiders
►  Save the date
►  Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod
►  Studiedag 06/03/2017: 'Wat als uw leerling vluchteling is?' Over migratie & diversiteit op school
►  Impulsdag “Doelgericht werken aan STEM”: 17/03/2017
►  Aardrijkskunde
►  Chemie
►  Studiedag communicatie en media (OPR)
►  Duits
►  Engels
►  Esthetica - Muzikale opvoeding - Studiedag ‘Het nieuwe luisteren’ 09/02/2017
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Lichaamsverzorging
►  Lichamelijke opvoeding
►  Klassieke talen
►  Muzikale opvoeding: Vakvergadering
►  Nederlands
►  PAV - MAVO
►  Personenzorg
►  Plastische opvoeding
►  Techniek
►  Toerisme - Hou alvast volgende data vrij!
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Diversiteitstraject
►  Studiedag logo door mevrouw An Jacobs van Supermegaknap 17/03/2017
►  Agenda BuO
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Lerend netwerk: leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte (sob)
 
 
 
► 
 
Hoe aan de slag gaan met lln met SOB?
 
► 
 
Hoe kan ik mijn collega’s ondersteunen als zc/lln. begeleider?...
 
► 
 
Doel: ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.
 
► 
 
13/02/2017 van 13u30 -16u00
 
► 
 
21/04/2017 van 09u00 -12u00
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
21/02/2017: Barmhartigheid vanuit filosofisch perspectief
Paul Moyaert geeft vanuit filosofisch oogpunt een reflectie over het christelijk begrip ‘barmhartigheid’. Wat  betekent het begrip en welke betekenis krijgt het vandaag? We bekijken op welke manier de Kerk heeft geantwoord en hoe mensen kunnen antwoorden op de (weerbarstige) oproep tot barmhartigheid.
 
Deze nascholingen zijn toegankelijk voor alle leerkrachten.
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 21 februari 2017 van 9.00 tot 12.00 uur.
 
► 
 
Locatie: PCS, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.
 
► 
 
Prijs: 15 euro (ter plaatse cash te betalen).
 
► 
 
Inschrijven voor 'Barmhartigheid vanuit filosofisch perspectief'
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
27/02/2017: de 26ste editie van De Dag van de Religieuze Film
 
Menstis vzw      
 
De 26ste  editie van De Dag van de Religieuze Film gaat door op krokusmaandag 27 februari 2017 met als thema Magnificat in Em.
Drie relatief recente films belichten elk op een eigen wijze diverse aspecten van het thema:
Ida (2013) van Paweł Pawlikowski
Les Innocentes (2016) van Anne Fontaine 
The Help (2011) van Tate Taylor 
 
Magnificat in Em is het thema van deze editie van De Dag.  Het thema sluit aan bij de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten (Hasselt, 2017) en de eeuwenoude viering van de Hasseltse Virga Jesse.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Pro/Contra in dialoog
 
In Dialoog      
 
Vanaf dit werkjaar verschijnt vijfmaal per schooljaar een nieuw tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: In dialoog. Daarin wordt onder andere een rubriek “pro/contra” opgenomen, waarin we iemand aan het woord willen laten met uitgesproken argumenten voor resp. tegen een onderwijsthema x. Dat is voor de eerste 4 nummers aardig gelukt: over schooluniformen in het eerste nummergebruik van gsm/smartphone op school in het tweede nummer(frisdranken)automaten in het derde nummer en herexamens in het vierde nummer. Het is nu tijd om input te krijgen voor het vijfde nummer.
 
Het doel van dit bericht is nu zo’n kandidaat te vinden met een, namens haar/zijn school of gewoon persoonlijk,  uitgesproken mening pro of contra en het thema voor het vijfde nummer van het tijdschrift is “openstellen van schoolinfrastructuur”.
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod
 
Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod       Heb je er in je basisschool plots een anderstalige nieuwkomer bij in de klas en weet je niet goed hoe je dat aanpakt? Heb je net je eerste stappen gezet als leraar Nederlands voor nieuwkomers in OKAN in het secundair? Je kunt je nog steeds inschrijven voor het traject dat start in februari. Gedurende vijf sessies van een halve dag leer je alles over onthaal van nieuwkomers, omgaan met analfabeten of hoe je dat best aanpakt, welke taken opportuun zijn en hoe je kunt differentiëren en evalueren. 
 
Er zijn trajecten voor zowel basisonderwijs als secundair onderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod basisonderwijs februari-maart
 
 
► 
 
08/02/’17: Joepie we zitten in de kring
 
► 
 
08/02/’17: Google voor het onderwijs (op de iPad)
 
► 
 
13/02/’17: Lerend netwerk: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 
► 
 
15/02/’17: Braingym
 
► 
 
16/02/’17: Onthaal centraal
 
► 
 
21/02/’17: Welkom in de leerspeelklas.
 
► 
 
07/03/’17: Buiten spelen en/of leren
 
► 
 
09/03/’17: Binnenklasdifferentiatie vergt organisatie
 
► 
 
21/03/’17: Techniek en wetenschap: werkvormen (ism Ontdektechniektalent)
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingsproject Zin in … STEM!
 
Nascholingsproject Zin in … STEM!      
 
(Jonge) kinderen zijn van nature echte ontdekkers. Zij hebben een onderzoekende houding en verkennen stapsgewijs de wereld rondom hen. Vanuit hun eigen ervaringen leren ze hoe de wereld in elkaar zit en zijn ze in staat om nieuwe inzichten te verwerven. In onze hedendaagse wereld zijn een onderzoekende houding, creativiteit en innoverende ideeën overigens kwaliteiten die leerlingen helpen om uit te groeien tot kritische burgers. Dat is wat we eveneens beogen met STEM.
 
Meer informatie over dit nascholingsproject en de mogelijkheid tot inschrijving vind je op onze nascholingswebsite
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Uitwisseling met basisschool te Hoei
 
Maison des langues      
 
Gilles Huaux van het 'Maison des Langues te Luik’ voor een Euregionale uitwisseling is op zoek naar een basisschool uit Limburg met een derde leerjaar.
 
Gilles is op zoek naar een partnerschool voor een culturele uitwisseling op artistiek gebied met leerlingen van het 3de leerjaar (21 kinderen). 
 
Voel je je geroepen om met jouw klas deel te nemen? Neem contact met gilles.huaux@provincedeliege.be.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Nieuwe vakbegeleiders
 
Onze begeleidingsdienst secundair onderwijs is de afgelopen maand versterkt met drie nieuwe begeleiders.
 
Begin januari startte Nadia De Rose als begeleider klassieke talen en geschiedenis, Marlène Rasir als begeleider moderne vreemde talen (focus Frans).
 
Sinds begin februari is Patricia Sicora onze nieuwe begeleider nijverheid. We heten hen van harte welkom in ons team en wensen hen veel succes met hun nieuwe job.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Save the date
 
 
► 
 
De impulsdag doelgericht werken aan STEM - eerste graad SO vindt plaats op vrijdag 17 maart 2017 in de namiddag. Meer informatie vind je in het maandbericht STEM. Inschrijven kan via de website www.dodhasselt.be (secundair onderwijs – vormingsaanbod – vakbegeleiding – STEM).
 
► 
 
Het netwerk directies aso, dat gepland was op donderdag 9 maart in de namiddag, wordt verplaatst naar vrijdag 12 mei 2017, 13:15 – 16:00.
13 januari 2017: de hervorming secundair onderwijs werd goedgekeurd. Wat betekent dit nu voor de aso-scholen? Welke impact zal dit hebben op onze scholen? Leen Pil, coördinator aso, geeft graag toelichting.
De directies aso krijgen binnenkort een uitnodiging via mail.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod
 
Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod       Heb je er in je basisschool plots een anderstalige nieuwkomer bij in de klas en weet je niet goed hoe je dat aanpakt? Heb je net je eerste stappen gezet als leraar Nederlands voor nieuwkomers in OKAN in het secundair? Je kunt je nog steeds inschrijven voor het traject dat start in februari. Gedurende vijf sessies van een halve dag leer je alles over onthaal van nieuwkomers, omgaan met analfabeten of hoe je dat best aanpakt, welke taken opportuun zijn en hoe je kunt differentiëren en evalueren. 
 
Er zijn trajecten voor zowel basisonderwijs als secundair onderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studiedag 06/03/2017: 'Wat als uw leerling vluchteling is?' Over migratie & diversiteit op school
 
Studiedag 'Wat als uw leerling vluchteling is?'      
 
Deze studiedag wordt 6 maart georganiseerd in Hasselt door Caritas Internationaal, samen met ORBIT.
 
Tijdens deze studiedag brengen we leerkrachten en directie in contact met vluchtelingen, ngo-medewerkers, beleidsmakers en leerkrachten uit het onthaalonderwijs. Samen hebben ze heel wat expertise rond het omgaan met migratie en diversiteit op school.
 
Voor het volledige programma en inschrijvingen, surf naar de website van Caritas
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Impulsdag “Doelgericht werken aan STEM”: 17/03/2017
 
STEM      
 
Op 17 maart 2017 organiseren we in de namiddag een impulsdag ‘Doelgericht werken aan STEM voor directies en coördinatoren SO eerste graad.’
Het is belangrijk dat jongeren voldoende STEM-geletterdheid verwerven en kansen krijgen om interesse en passie voor STEM te ontdekken en te ontwikkelen.
 
Tijdens deze impulsdag zullen Didier van de Velde, coördinator STEM, en Frank Remy, studiegebiedverantwoordelijke Mechanica-Elektriciteit, de visietekst eerste graad SO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen toelichten. Tussendoor wordt er ruimte voorzien om in kleine groepen te reflecteren.
 
 
Neem contact via de schoolbegeleider van de scholengemeenschap. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
 
► 
 
Toelichting leerplannen aardrijkskunde 3de graad tso/kso
 
► 
 
Leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen 3de graad kso/tso – voorscholingstraject
 
► 
 
Nascholingen PB (i.s.m. VLA-Limburg)
 
► 
 
VLA-congres
 
► 
 
AVL-nascholingen (KU Leuven)
 
► 
 
IPVW (UGent)
 
► 
 
VLA-studiereis: het westen van de VS
 
► 
 
Nascholing “Pimp je excursies: nu ook met échte terreinvaardigheden!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Chemie
 
 
 
► 
 
Nieuwtjes op de website chemieleerkracht (UCLL) 
 
► 
 
Navormingen UCLL
 
► 
 
Navormingen CNO
 
► 
 
Navormingen Universiteit Gent
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studiedag communicatie en media (OPR)
 
Datum: 2017-03-15
 
Plaats: Sint-Lodewijk - Lombardenvest 52 - 2000 Antwerpen
 
Meer info volgt
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
 
 
► 
 
Uitnodiging studiedag Duits op 16 maart 2017
 
► 
 
Deutschlehrer treffen sich
 
► 
 
Vaktijdschriften als aanvulling op je klaspraktijk
 
► 
 
Warum Deutsch unterrichten?
 
► 
 
Warum Deutsch? Wettbewerb für Schüler
 
► 
 
Extra tips (jouw tips meer dan welkom)
 
► 
 
Smartschoolplatform!?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
 
► 
 
apps en websites om luisteren en lezen te verbeteren
 
► 
 
feedback
 
► 
 
professionalisering
 
► 
 
one for the road
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Esthetica - Muzikale opvoeding - Studiedag ‘Het nieuwe luisteren’ 09/02/2017
 
Esthetica - Muzikale opvoeding - Studiedag ‘Het nieuwe luisteren’ 09/02/2017      
 
Door Paul Craenen, directeur Musica
 
Donderdag 9 februari 2017 - 09.00 uur tot 12.00 uur
 
UC Leuven-Limburg, Groep LER, Campus Diepenbeek - Agoralaan gebouw B, Blok R (De Ark), Diepenbeek
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
 
► 
 
Eerste kennismaking met nieuwe begeleider
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 Tulpinstraat Hasselt
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 buiten onze regio
 
► 
 
Pour vous
 
► 
 
In de kijker
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 Tulpinstraat Hasselt
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 buiten onze regio
 
► 
 
Agenda – regio Limburg
 
► 
 
Agenda – buiten onze regio
 
► 
 
Oproep stuurgroep
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
 
 
► 
 
Resonansgroep Toegepaste wetenschappen leerplan 3de graad schoon-heidsverzorging
 
► 
 
Young Hairdressers Trophy 2017
 
► 
 
Kampioenschap kappersmedewerker 2017
 
► 
 
Netwerk TA(C)’s studiegebied lichaamsverzorging
 
► 
 
The Hair Project op 12 en 13 maart 2017
 
► 
 
ESF-project: ‘Op-één-haar-na
 
► 
 
Netwerk leraren PV/TV 7 haarstilist
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
► 
 
Professionalisering
 
► 
 
Werkgroep nascholing december 2017
 
► 
 
Regionale nieuwsbrief Limburg
 
► 
 
BVLO Info
 
► 
 
Varia
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 Tulpinstraat Hasselt
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 buiten onze regio
 
► 
 
Agenda – regio Limburg
 
► 
 
Agenda – buiten onze regio
 
► 
 
Oproep stuurgroep
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Muzikale opvoeding: Vakvergadering
 
Samenwerken in een dynamische vakgroep moet voor allen een prioriteit zijn. Een vakgroep is het belangrijkste forum om vanuit een collegiale spirit werk te maken van leerplanstudie.
 
De vakgroep of individuele leraar kan me steeds uitnodigen voor ondersteuning.          
 
Vakvergaderingen kunnen aangevraagd worden op niveau van regio, scholengemeenschap, school of individueel.
 
Francine Drijkoningen
Vakbegeleider Muzikale Opvoeding en Esthetica
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
 
► 
 
Schrijfvaardigheid – een haalbare didactiek - door Jean Jacobs Spreken is zilver, schrijven is goud. Een goede schrijfdidactiek maakt het verschil.
 
► 
 
Taaltip
 
► 
 
Websites in de kijker
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - MAVO
 
 
 
► 
 
Professionalisering 2de semester 2016 - 2017
 
► 
 
Leerplanvergelijk/leerlijn natuurwetenschappen B-stroom PAV
 
► 
 
Smartschool
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Nieuws
 
► 
 
Interessante sites
 
► 
 
Leerplannen
 
► 
 
Smartschool
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische opvoeding
 
 
 
► 
 
Uw aandacht voor vakvergadering en vragen
 
► 
 
Professionalisering vast aanbod
 
► 
 
Professionalisering aanbod door externen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek
 
 
 
► 
 
Nascholingsaanbod techniek 1ste graad b-stroom: Spelen met maten en gewichten in de keuken doelpubliek 1 B
 
► 
 
Nascholingsaanbod techniek 1ste graad B-stroom: de kleefbandhouder doelpubliek 2 BVL
 
► 
 
Nascholingsaanbod techniek 1ste graad A-stroom: de fotohouder als open opdracht doelpubliek 1 A
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Hou alvast volgende data vrij!
 
 
► 
 
2017-03-07: Atypisch Antwerpen! (Antwerpen)
 
► 
 
2017-06-16: Met z’n allen de fiets op! (Oudenaarde)
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
 
► 
 
Professionalisering : eigen aanbod
 
► 
 
Professionalisering : Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Mathelo nascholingsaanbod voorjaar 2017
 
► 
 
Kangoeroe : eerste graad
 
► 
 
Lesmateriaal dagen van de wiskunde
 
► 
 
Stuurgroep wiskunde
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Diversiteitstraject
 
Om als school verder werk te kunnen maken van een diversiteitsbeleid, is er een aanbod in de vorm van twee bijeenkomsten. Dit aanbod staat open voor alle BuO-scholen die willen reflecteren over omgaan met diversiteit en leren in diversiteit. Deze sessies worden begeleid Peter Bracaval, pedagogisch begeleider diversiteit en gelijke onderwijskansen BuO, en door Elly Moors en Johan Briers, pedagogische begeleiders BuO  regio Limburg. 
De sessies vinden plaats op:
 
 
► 
 
Sessie 1: dinsdag 14 maart 2017 tussen 09.00 uur-12.00 uur
 
► 
 
Sessie 2: woensdag 26 april 2017 tussen 09.00 uur-12.00 uur
 
Scholen die wensen deel te nemen, schrijven in met minstens 2 teamleden, waaronder iemand die verantwoordelijkheid neemt in het beleid van de school. Inschrijven was nodig uiterlijk 1 februari 2017. Eventueel geïnteresseerden kunnen nog contact nemen met Elly Moors op volgend e-mailadres:  elly.moors@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Studiedag logo door mevrouw An Jacobs van Supermegaknap 17/03/2017
 
 
Supermegaknap vzw      
 
Naast een theoretisch kader over de meervoudige intelligentie en het belang ervan voor het werken met kinderen, leerkrachten en ouders worden er hulpmiddelen getoond die de deelnemers kunnen gebruiken om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Het is een actieve nascholing met heel veel beeldend materiaal. 
 
Deze studiedag vindt plaats op vrijdag 17 maart 2017 van 08.45 uur tot 15.30 uur. Meer informatie en inschrijven voor deze studiedag logo.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Agenda BuO
 
 
► 
 
07-02-2017: directievergadering BuBaO
 
► 
 
09-02-2017: TA en TAC BuSO
 
► 
 
10-02-2017: traject kwaliteitsontwikkeling BuO
 
► 
 
13-02-2017: GASV BuSO
 
► 
 
16-02-2017: ondersteuningsnota en de situatie in Limburg
 
► 
 
23-02-2017: intervisie GON BuBaO
 
► 
 
21-02-2017: directievergadering BuSO
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook