Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Van Ventilatie tot oplossing - 11 oktober - schrijf nog snel in!
►  Leeftocht oktober 2019: verzorgen
►  Lezing - scheiding bekeken door de ogen van het kind 21/10/2019
►  Informatiemoment IAC
►  Handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula (IAC)
►  Taal
►  Nieuwsbrief 9: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Even serieus. Wereldburgerschap is hot.
►  Gratis themadag KIES voor leidinggevenden - 17 oktober 2019
►  Leiderschapstraining: Stevig in balans - start 20 november
►  Inschrijvingen voor de studiedag 'Beleid rond stress en burn-out in onderwijs' open
►  Godsdienstonderwijs onder vuur
►  Vacatures
►  Dank je wel!
Bestuurders & directies
►  Kick Off – Laat je inspireren en neem een aanloop naar het directiecongres 2020 - 25/11/2019
Gewoon basisonderwijs
►  Relaxed voor de klas - 17 oktober 2019
►  Zorgdag - 14 november 2019
►  Nieuwe publicatie Zill met AN ondersteunt leraren basisonderwijs met nieuwkomers in de klas
►  Nieuw op de ZillSite
►  Wat doet jouw school met de resultaten van IDP 2.0?
►  Gebedenklapper - God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!
►  Lichamelijke opvoeding
Gewoon secundair onderwijs
►  Lerend netwerk voor kwaliteitscoördinatoren - 14/10/2019
►  Middenkadercongres so – Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf – 12 november 2010
►  ICT-dag 21 november 2019
►  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
►  Hoogbegaafdheid - Meld je aan voor het lerend netwerk hoogbegaafdheid
►  Interdiciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek
►  Mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs
►  Aardrijkskunde
►  Beeld
►  CLIL
►  Economie
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Moderne vreemde talen
►  Muziek
►  Nederlands
►  OKAN
►  Opleiding uitbreiding zorgkundige handelingen
►  PAV/mavo
►  Regionaal netwerk kapper dbso
►  STEM
►  SWeTe-vakkken
►  Taal
►  Techniek
►  Toerisme
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Ontdek je teams schaduwzijde - 28 november 2019
►  Gebedenklapper - God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!
►  Lichamelijke opvoeding
►  Nieuwe publicatie Zill met AN ondersteunt leraren basisonderwijs met nieuwkomers in de klas
►  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
►  Beeld - vormingen en informatie
►  CLIL
►  ICT-dag 21 november 2019
►  PAV/mavo
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs
►  Wetenschappen
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Van Ventilatie tot oplossing - 11 oktober - schrijf nog snel in!
 
Sommige leerkrachten staan open voor alle hulp, andere leerkrachten zien de zin er niet van in. In deze workshop voor begeleiders krijg je handvaten om in wandelgangen en aan de gesprekstafel gepaste begeleiding te bieden. Hierdoor worden hulpvragen normaal en is er meer ruimte voor professionalisering.
 
 
► 
 
Hoe begeleid ik een leraar die erg negatief tegenover een kind staat?
 
► 
 
Wanneer laat ik leerkrachten zelf zoeken naar een oplossing en wanneer geef ik een praktische tip?
 
► 
 
Welke vragen stel ik alvorens een bruikbare tip aan te bieden?
 
Doelgroep:
 
 
► 
 
psycho-pedagogisch personeel
 
► 
 
zorgcoördinatoren
 
► 
 
TA/TAC 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Leeftocht oktober 2019: verzorgen
 
Verzorgen  
 
Verzorgen
 
"Waar mensen elkaar in ‘t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen." - Carlos Desoete
 
Download het oktobernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen
 
 
 
Lezing - scheiding bekeken door de ogen van het kind 21/10/2019
 
 
► 
 
Hoe kijken kinderen naar ouders?
 
► 
 
Wat is het verschil voor jou en het kind?
 
► 
 
Met welke overtuigingen lopen sommige kinderen rond?
 
► 
 
Wat is ‘normaal’?
 
► 
 
Wat zijn de gevolgen van een (v)echtscheiding?
 
► 
 
Wat kan je doen als ouder/ leerkracht ? 
 
► 
 
Hoe kan je rouw herkennen?
 
Gegeven door : Fabienne Geuens , Integratief psychotherapeut
Website : www.rustinjezelf.be
 
Voor iedereen
 
 
 
Informatiemoment IAC
 
Kwaliteitsvolle Individueel Aangepaste Curricula (IAC) zijn een belangrijke stap in de richting van inclusief onderwijs. IAC plaatsen scholen voor nieuwe uitdagingen en nieuwe vragen. Ze dagen scholen uit om stil te staan bij het vormgeven van hun zorgbeleid en leerlingbegeleiding voor leerlingen in al hun diversiteit. 
 
Datum:
 
► 
 
dinsdag 15/10/2019 van 14.00u tot 16.30u
 
► 
 
woensdag 25/03/2020 van 9.00u tot 11.30u (herhaling)
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be
 
Voor iedereen
 
 
 
Handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula (IAC)
 
Meer en meer scholen van het gewoon onderwijs zijn de voorbije jaren met individueel aangepaste curricula (IAC) aan de slag gegaan. In deze handleiding zetten we beknopt de basisinformatie met betrekking tot IAC op een rij, schetsen we drie belangrijke uitgangspunten bij het opstarten van een IAC en bieden we kapstokken voor de realisatie van kwaliteitsvolle IAC. 
 
De handleiding richt zich tot scholen, pedagogisch begeleiders en ondersteuners die concreet aan de slag gaan met een IAC. Hoe begin je aan een kwaliteitsvol IAC als de beslissing tot een definitieve inschrijving van de leerling met een verslag is genomen? Wanneer je voor het eerst aan de slag gaat met een IAC raden we je sowieso aan om ook eerst de mededeling Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs door te nemen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Informatie - De week van het Nederlands – 5 tot 12 oktober 2019

 
Trending, app, make-over, vegan, games, kids … Hé, mag het ook eens in het Nederlands? In de week van 5 tot 12 oktober staat onze Nederlandse taal in de schijnwerpers.
 
Registreer je eigen activiteit of steel een idee. Laat je leerlingen het ontbrekende woord in een raadgedicht aanvullen, bereid hen voor op het nieuwe Groot Dictee door online te oefenen, ga samen met De Taalhelden op zoek naar bijzondere woorden in de Teletaalmachine, enz. 
 
Of download ‘De taalkrant’ inclusief ganzenbord voor nog meer taalplezier. 
 
 

Wablieft? Online eenvoudig nieuws lezen. Ja, het kan!

 
Wablieft? Inderdaad. Je kunt je leerlingen die minder talig zijn nu ook online de krant laten lezen of beluisteren. Sommige artikels zijn gratis, voor andere moet je abonnee zijn. Je vindt op de website ook boeken terug die geschreven zijn in een eenvoudige taal. De lestips krijg je er gratis bij. 
 
Neem een kijkje op: https://www.wablieft.be/nl/krant en laat je simpelweg verrassen. 
 
 

Schrijfonderwijs wordt zoveel leuker met Fungel!

 
Plezier beleven aan taal! Dat kan, met de nieuwe en gratis online schrijftool ‘Fungel’ (FUNctionele GELetterdheid) ontwikkeld door UCLL. De tool is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad basis- en eerste graad secundair onderwijs. 
 
Fungel ondersteunt niet alleen je leerlingen tijdens de schrijfmomenten in de klas, ook jouw taak als leraar wordt verlicht. Er zitten nl. drie verschillende teksttypes in Fungel: de e-mail, het verhaal en de weettekst, die aansluiten bij de eindtermen schrijven. 
 
Meer info lees je via https://www.fungel.be/walkthrough.php 
 
De tool is gratis na registratie van je school. 
 
 

Informatie - De sleutel(s) tot begrijpend lezen.

 
Hoe maak je van leerlingen sterke en gemotiveerde lezers? De Vlor i.s.m. onderzoekers van KU Leuven en UGent zochten het voor je uit en brachten alle wetenschappelijke inzichten samen in een gratis downloadbare praktijkgids: ‘Sleutels voor effectief begrijpend lezen’. 
 
Hierin worden je vijf didactische sleutels voorgesteld 
 
► 
 
functionaliteit (uitdagende en betekenisvolle teksten en opdrachten) 
 
► 
 
interactie (tussen leraar en leerlingen én tussen leerlingen onderling) 
 
► 
 
strategie-instructie (expliciet) 
 
► 
 
leesmotivatie 
 
► 
 
transfer (veel kansen om te lezen, binnen en buiten de school). 
 
Lees … en gij zult geïnspireerd zijn! 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 9: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Even serieus. Wereldburgerschap is hot.
 
Kleur Bekennen  
 
Ben je leerkracht of ben je docent aan de lerarenopleiding?  
 
Wil je leerlingen leren kritisch omgaan met informatie, creatief denken, sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen, verantwoorde keuzes maken, samenwerken,… ? Vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de complexe huidige samenleving.
 
Hoe kan wereldburgerschap groeien in jouw klas, op jouw school? Kleur Bekennen Limburg kan je hierbij helpen.
 
Ons gratis aanbod bestaat uit:
 
 
► 
 
Advies en begeleiding op maat
 
► 
 
Educatief materiaal te vinden in het Educatief Centrum
 
► 
 
Een nascholingsaanbod (zie hieronder)
 
► 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Gratis themadag KIES voor leidinggevenden - 17 oktober 2019
 
KIES  
 
Op 17 oktober organiseren we in het kader van KIES een themadag voor schoolleiders met als focus het verhogen van hun welbevinden en het verminderen van stress.
 
Naast plenaire sessies over kiezen voor jezelf en kiezen voor energy management, kun je tijdens de themadag ook een van workshops volgen.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Leiderschapstraining: Stevig in balans - start 20 november
 
Sessie 1: Stress management/ Burn-out preventie
 
Tijdens deze ochtend leer je het stress en burn-outmechamisme beter begrijpen. We doen technieken om dit mechanisme onder controle te krijgen. Aan het eind van de ochtend ben je in staat om bij jezelf dit patroon te doorbreken. Je kan deze technieken ook overbrengen aan anderen na voldoende oefening.
 
Sessie 2: (emotionele) zelfzorg
 
We verkennen de 5 psychosociale kernbehoeften. We leren hierin onszelf beter kennen: inzicht in persoonlijke geschiedenis bekeken door de bril van deze 5 kernbehoeften. Daarnaast doen we een oefening in professionele nabijheid.
 
Sessie 3: Groepsprocessen analyseren en sturen
 
We maken kennis met TGI als praktische methode: 
 
 
► 
 
analyse van het groepsproces
 
► 
 
Vinden en formuleren van het passende ontwikkelthema
 
► 
 
Ontwerpen van de volgende stap: structuur en werkvormen
 
Deze ochtend nemen we het stuur in handen. 
 
Sessie 4: stevig leiderschap
 
Deze ochtend is de meest intense van allemaal: we genereren innerlijke Kracht. Vanuit deze kracht kunnen we leiden vanuit gezag en stevigheid. 
We onderzoeken machtsstrategiën een hoe deze constructief in te zetten. 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Inschrijvingen voor de studiedag 'Beleid rond stress en burn-out in onderwijs' open
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: scholen ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.
 
Burn-out  
 
Je kunt nu inschrijven voor de studiedag Beleid rond stress en burn-out in onderwijs op 11 december in DSKO Antwerpen.
 
Er is in totaal plaats voor 150 aanwezigen en per workshop is het aantal deelnemers beperkt. Reserveer snel je plaats en kies je gewenste workhop. De inschrijvingen staan open vanaf 10 september en ‘vol is vol’.
 
Voor iedereen
 
 
 
Godsdienstonderwijs onder vuur
 
Thomas, het platform voor godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst, publiceerde drie open brieven, gericht aan de respectievelijke onderhandelende politieke partijen, over het voorstel om het levensbeschouwelijk onderwijs te halveren. Ook lanceerde dit platform een petitie om de mededeling van de voorzitter van de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst, Mgr. Johan Bonny, kracht bij te zetten.
 
In een tijd waarin identiteit en persoonsvorming steeds meer aan belang winnen, vervult het godsdienstonderwijs een cruciale rol bij de realisering van het pedagogisch project van het katholiek onderwijs.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Dank je wel!
 
HOOP  
 
Beste festivalgangers
 
Wij willen jullie graag nog eens bedanken voor jullie aanwezigheid afgelopen vrijdag op ons eerste Festival van de Hoop. Jullie hebben het Festival mee gemaakt tot wat het was: een plaats van ontmoeting en verbinding.
 
 
Via deze link vind je ook alle gebruikte materialen, presentaties en fotoreportages terug.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Kick Off – Laat je inspireren en neem een aanloop naar het directiecongres 2020 - 25/11/2019
 
Voor leidinggevenden in het secundair onderwijs … directieleden, coördinatoren dbso, beleidsmedewerkers … 

Kick Off met keuze uit 4 sessies (10 – 12 uur) 

 
Aanvangsbegeleiding inbedden in een professionele schoolcultuur
Hilde Vanvuchelen 
 
Wat met ex-OKAN-leerlingen? Het flexibel leertraject toegelicht
Bregje Beckers 
 
Goed onderwijs en een goede begeleiding voor iedere leerling? Het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet je op weg… 
Pedagogisch begeleiders regio Limburg 
 
De vakgroep, een werkplek om te leren: over de rol van de leidinggevenden – directeur én vakhoofd – bij het leren van leraren binnen de vakgroep 
Diane Vanhove 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Relaxed voor de klas - 17 oktober 2019
 
Relaxed voor de klas  
 
Wat doe je als een leerling voortdurend onderbreekt, een raar gezicht trekt wanneer je iets wil zeggen of andere kinderen stoort met geluidjes? Het is maar een greep uit dagdagelijkse klassituaties die de kwaliteitszorg die we willen bieden sterk in de weg staan. In deze workshop pakken leraren van basis- en middelbare school zowel oorzaken als gevolgen van negatief leergedrag aan. Met meer mentale reserve en een gemotiveerde klas is er meer tijd voor klasdifferentiatie.
 
► 
 
Wat kan ik letterlijk doen of zeggen bij een interventie?
 
► 
 
Hoe maak ik goede afspraken en hoe kan ik de klassfeer in een week tijd grondig bevorderen?
 
► 
 
Hoe corrigeer ik gedrag op een subtiele en op een luide manier
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zorgdag - 14 november 2019
 
Zorgdag Zorgdag
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwe publicatie Zill met AN ondersteunt leraren basisonderwijs met nieuwkomers in de klas
 
ZILL met AN  
 
De komst van een anderstalige nieuwkomer in je klas is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Om je te helpen een traject op maat voor de nieuwkomer uit te stippelen én intussen de rest van je klas niet uit het oog te verliezen, ontwikkelden we de bundel Zin in leren! Zin in leven! met anderstalige nieuwkomers (Zill met AN). Een concrete tool om bij de hand te nemen bij de voorbereiding van je arrangementen, om in de buurt te hebben tijdens de uitvoering ervan of om je te helpen bij de reflectie over je aanpak.
 
ZILL met AN kost 9,5 euro (leden) of 13,50 euro (niet-leden). De bundel is verkrijgbaar vanaf 14 oktober 2019 via de webshop van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuw op de ZillSite
 
Ben je volop bezig met de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) op jouw school? Dan kunnen deze vernieuwingen op de ZillSite voor extra ondersteuning zorgen:
 
ZILL  
 
► 
 
Bij elk ontwikkelveld vind je een kort filmpje waarin de inhoud van het ontwikkelveld door kinderen wordt toegelicht. Gebruik er bijvoorbeeld eentje bij de start van een overlegmoment, een kernwerking, een personeelsvergadering.
 
► 
 
Via de algemene zoekfunctie op het startscherm van de website kun je nu in de volledige website zoeken: een handige tool bij het verkennen van de website.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Wat doet jouw school met de resultaten van IDP 2.0?
 
Nam jouw school vorig schooljaar bij haar leerlingen gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen af? Ben je op zoek naar een overzicht van de Vlaamse resultaten en de bespreking van enkele opgaven met daaraan gekoppeld een aantal interessante aanknopingspunten voor de klaspraktijk?
 
Vanaf vandaag kun je via de evaluatiebox per leergebied een samenvatting raadplegen van de Vlaanderenbrede resultaten voor de gevalideerde toetsen van het schooljaar 2018-2019 en bieden we handvatten voor de klaspraktijk:
 
 
► 
 
gevalideerde toets Frans
 
► 
 
gevalideerde toets mens & maatschappij
 
► 
 
gevalideerde toets Nederlands
 
► 
 
gevalideerde toets wetenschappen & techniek
 
► 
 
gevalideerde toets wiskunde
 
De handvatten zijn nuttig voor alle leraren van de basisschool en zijn dus niet enkel bedoeld voor de leraren van het zesde leerjaar.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Gebedenklapper - God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!

God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!

 
Bidden met jonge kinderen
 
Gebedenklapper   Na het succes van de eerste editie van de zogenaamde 'gebedenklapper' kwam er op vraag van heel wat leraren een tweede editie. De uitgave wil kansen aanreiken om zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs te bidden met jonge kinderen, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van het innerlijk kompas bij jonge kinderen. Ze krijgen de kans om niet alleen de dialoog met de anderen, maar ook met de ‘Andere’ te voeren en zo te ontdekken wie ze zijn.
 
De gebedenklapper kost 35 euro en kun je via onze webwinkel bestellen
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Relaties bouwen, versterken, herstellen ... voorwaarde voor een sterker leerproces - 4/11/2019

 
Wil je meer leren over hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt? 
 
Er zijn nog plaatsen vrij voor de vorming die wordt gegeven door Maria Beerten. Zij is een ex-leerkracht L.O. die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Je leert hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt. Schrijf snel in! Het zal echt de moeite zijn. 
 
Maandag 4 november 2019, van 13:00u. tot 16:00u.Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
 

Informatie - Fietsen in groep 

 
 
 

Nieuwsbrief automatisch?

 
Wil je deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in je eigen mailbox ontvangt. Via de volgende link kan je intekenen op wat jou interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief. 
 
 

Uitleendienst sportmateriaal

 
Wist je dat Sport Vlaanderen in elke provincie een uitleendienst heeft waar je als school sportmateriaal kan lenen? Dat is uiteraard voor een beperkte tijd, maar wel helemaal gratis!  Alle info en voorwaarden vind je op www.sport.vlaanderen/uitleendiensten. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Lerend netwerk voor kwaliteitscoördinatoren - 14/10/2019
 
Ben je benieuwd hoe in andere scholen met kwaliteitsontwikkeling wordt omgegaan? Een kwaliteitscoördinator of kwaliteitsgroep op school (IKZ-groep, Q-team …) zet in op kwaliteitsontwikkelend denken, van het inzetten van tools om reflectie over de eigen kwaliteit te stimuleren tot het verantwoord en praktisch haalbaar gebruik van beschikbare data op school. In dit netwerk krijg je de mogelijkheid om informatie te delen en inspiratie op te doen om het (R)OK-kader (Referentiekader Onderwijskwaliteit) concreet te maken in de dagelijkse praktijk. De thema ’s worden bepaald door de leden van het netwerk.
 
14 oktober 2019
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Middenkadercongres so – Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf – 12 november 2010
 
Ben je leerlingenbegeleider, graadcoördinator of taalcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Wij heten jou welkom op dit derde middenkadercongres.  
 
Verschillende werkwinkels maken je sterker in de zorg voor jezelf bij het uitoefenen van je taken, in de zorg voor de leerlingen of in je streven naar een kwaliteitsvollere werking. Iedere deelnemer kan 3 werkwinkels volgen. 
 
Neem snel een kijkje op nascholing.be en schrijf je in. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
ICT-dag 21 november 2019
 
ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je hier 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
 
LLINKID  
 
Wil je ondersteuning bij de implementatie van de modernisering so?
 
Volg dan een van volgende nascholingsmodules!
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Hoogbegaafdheid - Meld je aan voor het lerend netwerk hoogbegaafdheid
 
Project TALENT start binnenkort een regionaal lerend netwerk op voor scholen rond verrijking voor cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs. Je krijgt er de kans om kennis, ervaringen, materialen en praktijken uit te wisselen. Je gaat dieper in op de volgende vragen: 
 
► 
 
Aan welke criteria moet goed verrijkingsmateriaal voldoen?  
 
► 
 
Welk verrijkingsmateriaal bestaat er al?  
 
► 
 
Hoe zet ik een effectieve verrijkingsaanpak op poten?  
 
► 
 
En hoe bepaal ik welke leerlingen nood hebben aan verrijking? 
 
Een medewerker van Project TALENT en de pedagogisch begeleiders brengen de nodige expertise aan. Je schuift dus mee aan tafel met enige eigen input, maar ook met je eigen professionele vragen. De timing en concrete inhoud worden nog meegedeeld. 
 
Meld je vóór 31 oktober 2019 aan door een mailtje te sturen naar talent@kuleuven.be  met vermelding van je naam, school, jouw leervragen en wat je zou willen bijdragen aan het lerend netwerk. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Interdiciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek

Nascholingen interdisciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek

 
Dit schooljaar organiseren we opnieuw nascholingen voor de interdisciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek. We voorzien zowel vormingen voor leraren die graag kennismaken met deze leerplannen als voor leraren die vorig schooljaar instapten in het traject. Inschrijven kan op individueel niveau, maar ook als school of scholengemeenschap.
 
Ga je dit of volgend schooljaar aan de slag met het nieuwe leerplan Artistieke vorming of Natuur, ruimte & techniek? Of wil je er vrijblijvend mee kennismaken? Dan kun je inschrijven voor:
 
 
► 
 
de basismodule voor Artistieke vorming
 
► 
 
de basismodule voor Natuur, ruimte & techniek A-stroom
 
► 
 
de basismodule voor Natuur, ruimte & techniek B-stroom
 
Je kunt meteen ook inschrijven voor de daarbij aansluitende verdiepingsmodule
 
 
► 
 
verdiepingsmodule Artistieke vorming
 
► 
 
verdiepingsmodule Natuur, ruimte & techniek A-stroom
 
► 
 
verdiepingsmodule Natuur, ruimte & techniek B-stroom
 
Heb je vorig schooljaar al de nascholingen voor Artistieke vorming of Natuur, ruimte & techniek gevolgd? Dan kun je inschrijven voor een netwerk waarin we ons focussen op het uitwisselen van ervaringen bij de implementatie van het nieuwe leerplan.
 
 
► 
 
implementatietraject Artistieke vorming
 
► 
 
implementatietraject Natuur, ruimte & techniek A-stroom
 
► 
 
implementatietraject Natuur, ruimte & techniek B-stroom
 
Wil je deze nascholingen organiseren binnen jouw school of scholengemeenschap? Neem dan contact op met
 
 
► 
 
Eef Thoen (eefthoen@katholiekonderwijs.vlaanderen) voor het leerplan Artistieke vorming
 
► 
 
Catherine Van Nevel (catherine.vannevel@katholiekonderwijs.vlaanderen) voor het leerplan Natuur, ruimte & techniek
 
Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Lut Favoreel (lut.favoreel@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs
 
Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs. Deze medische zorg maakt soms dat het stellen van gezondheidszorgen tijdens de schooltijd noodzakelijk is hoewel het niet “wettelijk correct” is dat personeelsleden van de school dit doen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft pleiten voor een wetteljke verankering.
 
Zolang deze wettelijke verankering uitblijft, ondersteunen we onze scholen die ervoor kiezen om strikt binnen het wettelijke kader te blijven. Met deze tekst willen we echter ook een handvat bieden aan scholen en schoolbesturen die er intussen voor kiezen om tegemoet te komen aan de medische noden van hun leerlingen door (beperkte) handelingen te stellen.
 
Deze mededeling bestaat uit een algemene tekst ‘Aanpak van gezondheidszorgen in onderwijs’ en twee bijlagen ter ondersteuning van de opmaak van een kwaliteitskader op school.
 
Ter ondersteuning van de scholen die met deze mededeling aan de slag gaan, namen we ook contact op met IC-verzekeringen om het burgerrechtelijk aspect van het stellen van medische handelingen te verzekeren. IC-verzekeringen liet ons intussen weten dat er twee maatschappijen gevonden zijn die dit verhaal mee willen ondersteunen. In een volgende nieuwsbrief mag je hierover nieuwe communicatie verwachten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Lerend netwerk aardrijkskunde 1ste graad A-stroom

 
Het nieuwe leerplan aardrijkskunde 1ste graad A-stroom vereist, naast inhoudelijke vernieuwingen, ook een andere aanpak. Omdat we allemaal voor dezelfde uitdagingen staan, kan het zinvol zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Op die manier kunnen we niet alleen het werk voor ons zelf wat verlichten, door samen lessen, werkvormen, methodieken … te ontwikkelen, kunnen we onze leerlingen boeiende en gevarieerde lessen aardrijkskunde aanbieden.    
 
Ddeelnemers bepalen samen de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Vermits we starten met het nieuwe leerplan, zal dit de rode draad zijn.  Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.  
 
 
 

Nascholing - Belgische geografendagen - 18 en 19/10/2019

 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober organiseert de afdeling geografie van de Universiteit Gent de 8ste Belgische geografendagen. Klik hier voor meer info.
 
 

Nascholing - Werken met WEBGIS: een leerlijn georuimtelijk denken - 22 & 29/11/2019 - Lees meer

 
Doelgroep 
Leerkrachten aardrijkskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs. 
 
Kadering  
Het gebruik van GIS in het secundair onderwijs neemt toe. Niet alleen komt het in het nieuwe leerplan uitgebreider aan bod, ook voor scholen is nu het gebruik van het ArcGIS-platform via SchoolNet gratis. Om het gebruik van GIS in de klas te verbeteren werd in het project GI Learner een leerlijn rond georuimtelijk denken ontwikkeld. Vertrekkend van het eerste en gaande tot het zesde jaar secundair worden een aantal essentiële competenties uitgewerkt die gradueel toenemen over de zes jaar. Daarvoor is reeds lesmateriaal ontwikkeld alsook alle tools om zelf materiaal te ontwikkelen. 
 
 

Nascholing - KNAG-onderwijsdag 2019 - 8/11/2019

 
Op vrijdag 8 november vind de KNAG Onderwijsdag 2019 plaats.
 
Er werd dit jaar weer een interessant programma in elkaar gezet.
 
Hier vind je alle informatie terug: https://geografie.nl/onderwijsdag
 
 

Vlaams congres van leraars wetenschappen - 16/11/2019

 
Het congrescomité nodigt de leraars Wetenschappen uit op hun 25ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen.
Het congres vindt plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Arenberg III, Celestijnenlaan te Heverlee.
 
Alle informatie vind je hier terug: http://www.congreswetenschappen.be
 
 

Actualiteit: Ge(o)beurtenissen nieuwe stijl! 

 
Zoals aangekondigd in het jaarboek De Aardrijkskunde 2018 kan iedereen meewerken aan een gemeenschappelijke online-kaart voor de actualiteit. We willen we ge(o)beurtenissen – vroeger analoog in het jaarboek - een digitaal platform geven dat gedragen wordt door onze geo-gemeenschap. Er zijn reeds voorbeelden van dergelijke digitale actua’s ... Lees meer
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Beeld

Vormingen en informatie

 
Introductie in het nieuwe leerplan voor de basisoptie Kunst en Creatie: 
 
► 
 
Maandag 18 november 2019 – Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen (Regio Antwerpen) 
 
► 
 
Maandag 25 november 2019 – Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Regio Limburg) 
 
► 
 
Woensdag 13 november 2019 – Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen (Regio Mechelen-Brussel) 
 
Save the date:  
 
► 
 
Dag van het Beeld (P.O.) op 20 maart 2020. 
 
► 
 
Tijdens het begin van het tweede trimester wordt een vorming gepland i.v.m. evalueren van het vak Beeld 
 
Inschrijven voor al deze vormingen kan via nascholing.be 
 
Alle documenten die vorig jaar werden opgesteld naar aanleiding van het nieuwe leerplan staan nog steeds online en vinden jullie via volgende link: nieuwe leerplannen Beeld  
 
Deze map zal aangevuld worden met de nieuwe documenten die in de loop van het schooljaar worden opgesteld.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
CLIL

“Back in shape” met activerend CLIL’en - 20/11/2019

 
Ben je als CLIL-leraar op zoek naar de goede vorm? Wil je graag wat kilootjes aan tof materiaal bijkomen? 
 
Kom dan naar de studiedag “Activerend CLIL’en” op woensdag 20 november 2019. Je gaat er actief aan de slag met een variatie aan werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
 
De coaches hebben het volgende evenwichtige programma voor je opgesteld: 
 
► 
 
9 - 9.30 uur: onthaal
 
► 
 
9.30 - 11 uur: werkwinkels ronde 1 
 
► 
 
11 - 11.25 uur: pauze 
 
► 
 
11.25 - 13 uur: werkwinkels ronde 2 
 
Digitaal of no tech, om te doen of te maken, met een challenge of een tool. De keuze van de workshops bepaal je helemaal zelf. 
 
Waar wacht je nog op? Train je vinger en klikken maar om je in te schrijven! 
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Economie

Nascholing - Seminarie NBB - 16/10/2019

 
Het 12e seminarie van de Nationale Bank voor leraren economie van het secundair onderwijs zal dit jaar gewijd zijn aan de samenloop van bedrijfsboekhouding en nationale rekeningen, met een kleine uitweiding naar het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
Dit heeft plaats op woensdag 16 oktober 2019 van 13.15 uur tot 17.00 uur in het auditorium van de Nationale Bank van België (Warmoesberg 61 – 1000 Brussel).  
 
De inschrijving is gratis en reeds open!  
 
Volledig programma en inschrijvingsformulier: https://www.nbb.be/teachers  
 
Inschrijven is gratis maar verplicht.
 
 

Generation €uro Students' Award 2019-2020

 
Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de Generation €uro Students’ Award. Het is een wedstrijd die de Europese Centrale Bank en 11 nationale centrale banken van het eurogebied, waaronder de Nationale Bank van België, ondertussen al 9 jaar organiseren om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs bewust te maken van de fundamentele beginselen van het monetair beleid, en bijgevolg van de economie in haar geheel.  

Ondernemer voor de klas

 
Vlajo organiseert in 2020 opnieuw Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. 
 
Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden? Welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies? 
 
Niets zo spannend als al deze vragen rechtstreeks aan ondernemers en bedrijfsleiders zelf te stellen. 
 
Ook leerkrachten en docenten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij bereiden hun leerlingen en studenten voor op hun toekomst en op hun toekomstige werksituatie. 
 
Om u te helpen die rol te vervullen en jongeren wegwijs te maken in de wereld van ondernemen, beroepen en sectoren nodigt Vlajo u graag uit om in 2020 (opnieuw) deel te nemen met uw klas of opleiding. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie - SEI, Economie & organisatie
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg 2019-2020 

 
Kritisch redeneren met en over bronnen 20 november 2019
 
► 
 
In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen, maar dat je die bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kunnen we leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kunnen we via bronnen dit inzicht aanscherpen?
 
► 
 
Griet Frère, medeauteur van het boek Historisch denken over bronnen, zoomt tijdens deze sessie in op de concepten bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit. Je leert een manier van werken met bronnen gebruiken die leerlingen aanzet tot historisch denken.
 
Woensdag 20 november 2019
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
 
 
Lerend netwerk geschiedenis eerste graad (vervolg) – woensdag 23 oktober 2019 en 29 januari 2020, van 9.30 tot 15.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Dit lerend netwerk is een vervolg op het netwerk van dit schooljaar. We hebben hier met een aantal leerkrachten al goed samengewerkt. De leerkrachten hebben ideeën, leservaringen en materiaal gedeeld. Wil je graag volgend schooljaar ook deelnemen, schrijf je dan hier in
 
ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je hier 
 
 

Nascholingen buiten de regio – oktober/november 2019

 
► 
 
Kritisch redeneren met en over bronnen (Griet Frère) – donderdag 10 oktober 2019, van 9 tot 12.00 uur, Romaanse Poort, Leuven. Inschrijven kan hier. (Dit is dezelfde nascholing die in Hasselt op 20 november 2019 plaatsvindt.) 
 
► 
 
AANRADER: Het historisch referentiekader: hoe ga ik met deze krachtlijn aan de slag in de geschiedenisles? – woensdag 23 oktober 2019, 9 – 12 uur, Miniemeninstituut, Leuven of vrijdag 8 november 2019, 9.30 – 12 uur, KOGEKA Geel 
Geschiedenisleraren zijn al langer vertrouwd met het historisch referentiekader. In het nieuwe leerplan krijgt het een nog meer prominente plaats. Wat houdt dat referentiekader eigenlijk in? Waarom is het zo belangrijk om historisch te kunnen denken? En hoe ga je ermee aan de slag in de klas? Pedagogisch begeleider Tom De Paepe (regio Oost-Vlaanderen) voert onderzoek naar het historisch referentiekader en zorgt voor input. 
Doelgroep: leraren geschiedenis eerste graad.  
Voor deze nascholing hebben we gezocht naar centrale lesplaatsen. Leraren geschiedenis uit de regio Limburg kunnen kiezen voor Leuven of Geel.  
Inschrijven voor Leuven kan hier 
Inschrijven voor Geel kan hier 
 
► 
 
Overige nascholingen 
Klimaatverandering doorheen de tijden
 – zaterdag 12 oktober 2019, 9.30 - 12.30 uur, Stadscampus Universiteit Antwerpen (CNO Antwerpen) - Info vind je hier 
1942. Het jaar van de stilte – zaterdag 19 oktober 2019, 9.30 - 12.30 uur, Stadscampus Universiteit Antwerpen (CNO Antwerpen) - Info vind je hier. 
Het Lam Gods. Het appel van een faschinerend meesterwerk – maandag 4 november 9.45-15.30 uur, Sint-Baafshuis, Gent. - Doelgroep leraren tweede en derde graad. - Info vind je hier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

 
Evalueer breed: professionele leergemeenschap klassieke talen 
W
oensdag 13 november 2019 en 4 maart 2020, van 9.00 tot 12.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Als leerkracht klassieke talen heb je doorgaans een goed beeld van het leerproces dat je leerlingen doormaken. Maar zien de leerlingen dat proces ook? Hoe kan je hen daarin ondersteunen en/of begeleiden? Hoe evalueer je het leer- en groeipoces?   
 
In november willen we starten met een professionele leergemeenschap. De bedoeling is om je eigen lespraktijk te verbeteren aan de hand van praktijkonderzoek. We zullen vertrekken vanuit één of meerdere onderzoeksvragen die jullie aanreiken.  
 
We werken vraaggestuurd. Mogelijke vragen zijn … 
 
► 
 
HOE kan je leerplandoelen omzetten in leerdoelen en/of succescriteria?
 
► 
 
HOE kan je breed evalueren? 
 
► 
 
HOE ondersteun je het leerproces van de leerling(en)? 
 
► 
 
WELKE tools kan je inzetten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun onderwijsleerproces in eigen handen nemen?   
 
Wil je graag deelnemen aan deze leergemeenschap, schrijf je dan hier in.  
 
 
 
SAVE THE DATE – ICT-dag
D
onderdag 21 november 2019, van 9.00 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je weldra hier
 
 
 
SAVE THE DATE – Dag van de talen
 
Donderdag 5 maart 2020, van 9.00 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Hou alvast deze datum vrij voor onze derde Dag van talen!
 
Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je in het eerste trimester van 2019-2020 hier 
 
 

Nascholing 'Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs' 10 januari 2020

 
'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.
 
Prof. Dr. Christian Laes (University of Manchester/Universiteit Antwerpen) doceert geschiedenis van de oudheid en klassieke talen. Als voorzitter van Classica Vlaanderen volgt hij de actualiteit van het onderwijs van klassieke talen in Vlaamse en Europese context. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring met ‘actief Latijn’, en publiceerde er ook over.
 
 
 

Oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks

 
Beste collega 
 
Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de ervaring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega’s ben je met de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflecteer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt.  
 
Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be. 
 
 
 

Varia

(herhalingNetwerkdag leerkrachten klassieke talen (V.L.O.T.) 

 
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de V.L.O.T. een netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen. Het wordt geen traditionele nascholing met sprekers en lezingen, maar een dag waarop de leerkrachten zelf informatie uitwisselen en van elkaar leren. Er zal worden gewerkt rond vijf the-ma 's: begeleid zelfstandig lezen, Content and Language Integrated Learning (CLIL), onderzoeks-competentie, promotie van Latijn en Grieks, werkvormen en digitalisering. De deelnemers kiezen twee onderwerpen om actief rond te werken, maar iedereen krijgt de resultaten van alle work-shops. Omwille van de werkbaarheid is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 20. De plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving, dus snel inschrijven is de boodschap. 
 
Alle informatie is te vinden op de website www.vlot-vzw.be/nascholing  
 
ARS DOCENDI ET BENE DISCENDI: Dag van de klassieke talen 
 
Zaterdag 12 oktober 2019, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. 
 
Inschrijven en info over de workshops vind je hier 
 
Dag van het literatuuronderwijs
 
Woensdag 6 november 2019, 10 – 16.15 uur, KU Leuven, Faculteit Letteren, Leuven.  
 
Voor de derde keer wordt deze dag aan de KU Leuven georganiseerd, maar voor het eerst zijn Latijn en Grieks ook vertegenwoordigd. Eén van de parallelle lijnen doorheen de dag is volledig aan de klassieken gewijd! 
 
Inschrijven en info over de workshops vind je hier 
 
Lezing: Herodotus in de dierentuin (en andere klassiek-Griekse literatuur sinds de 18e eeuw): lezing door Reinhart Ceulemans 
 
Dinsdag 5 november 2019, MSI 00.20, Erasmusplein 1, 3000 Leuven 
 
Lezing: Gluren bij de buren: Menapische boeren en soldaten langs de Noordzeekusten: lezing door prof. Wim De Clercq (Universiteit Gent)
D
onderdag 10 oktober, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren.  
 
Tentoonstelling: OVIDIUS IN METAMORFOSE
21 november 2019 – 16 februari 2020, elke dag van 10.00 tot 17.00 uur, Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. 
 
Een tentoonstelling over het leven en werk van Ovidius met veel aandacht voor de Metamophoses.  
 
Verteltheater : beleef de verhalen uit de Griekse mythologie                                                    
 
De verhalen over de Griekse goden blijven boeien. Misschien las je Mythos van Stephen Fry. In het project Beleef de verhalen uit de Griekse mythologie  geven we de kans aan leerlingen om de verhalen actief in te leven.  
 
In een eerste deel roepen we de godenwereld van de Olympus op. De leerlingen tooien zich in typische godenkledij en worden de verpersoonlijking van de Griekse goden en godinnen. In het tweede deel spelen ze een aantal mythologische verhalen na. De leidraad hierbij is het verhaal van Orfeus en Eurydice. Het is een kans om zoveel verschillende verhalen over goden en godinnen, helden en tragische figuren met elkaar te verbinden. Wij willen dit samen met leerlingen uitvoeren op een originele en creatieve manier.                                                                                                                        
 
Wie interesse heeft om dit project samen met ons in uw klas te organiseren, neemt contact op met Marc George: m.george@scarlet.be 
 
(herhaling) Trello V.L.O.T. 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen is gestart met een Trello voor klassieke talen. Dit is een digitale tool om didactisch materiaal te verzamelen. Het bestaat uit 33 borden: per graad vier borden voor Grieks en Latijn: grammatica, cultuur, evaluatie en lectuur. Daarnaast zijn er nog borden artikels, werkvormen, eigen cursussen enzovoort.  
 
Aanmelden en meer info over dit initiatief vind je hier
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Relaties bouwen, versterken, herstellen ... voorwaarde voor een sterker leerproces - 4/11/2019

 
Wil je meer leren over hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt? 
 
Er zijn nog plaatsen vrij voor de vorming die wordt gegeven door Maria Beerten. Zij is een ex-leerkracht L.O. die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Je leert hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt. Schrijf snel in! Het zal echt de moeite zijn. 
 
Maandag 4 november 2019, van 13:00u. tot 16:00u.Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
 

Nascholing – BASISOPTIE SPORT A- en B-stroom: netwerk en leerplanvoorstelling

 
Het inrichten van de basisoptie Sport wordt op het niveau van de scholengemeenschap beslist en moet een school aanvragen. We proberen nu al een zicht te krijgen op welke scholen van plan zijn de basisoptie sport in te richten. Zo zouden we de betrokken leraren, als zij dat wensen, in de loop van het schooljaar kunnen samenbrengen in een netwerk. 
 
Richt jouw school volgend schooljaar misschien de basisoptie Sport in, stuur dan een mailtje naar anke.vanroey@katholiekonderwijs.vlaanderen en vermeld hierin de schoolgegevens + contactgegevens van de persoon die mogelijks interesse heeft om samen te komen met collega-scholen. 
 
Het netwerk 
 
De doelgroep voor het netwerk bestaat uit leerkrachten/directies die samen willen nadenken en ideeën uitwisselen over zowel de inrichting als de inhoud van de basisoptie sport. De frequentie van vergaderen wordt door de deelnemers bepaald maar blijft beperkt (max 3 momenten). Samenwerken over de grenzen van onze regio (met Mechelen-Brussel, Antwerpen) wordt momenteel onderzocht. Het aantal deelnemers zal daarin een bepalende factor zijn. 
 
De leerplantoelichting voor de basisoptie Sport: 
 
► 
 
A-stroom: Donderdag 5 maart 2020, van 9:00u. tot 11:30u.de locatie is nog niet bekend. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
B-stroom: Woensdag 6 mei 2020: uur en plaats verneem je later. 
 
 

Vorming EHBO 

 
In het nieuwe leerplan voor de eerste graad staan twee leerplandoelen over EHBO. Wil je meer weten over hoe je dit inhoudelijk kan invullen en hoe je dit praktisch kan organiseren in je school? Volg dan de vorming EHBO op woensdag 11 december. Je kan kiezen uit een voor- of een namiddag-sessie.  
 
► 
 
 
Woensdag 11 december 2019, van 9:30u. – 12u. of 13:30u. – 16:00u. Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
Inschrijven kan hier. 
 
 

ICT in de les L.O. 

 
De modernisering brengt ook het gemeenschappelijk leerplan ICT in de eerste graad met zich mee. Philippe Vandersmissen zal hier een workshop over geven op 11 december in PXL. Meer informatie volgt. 
 
 

Nascholing december Antwerpen en Herentals 

 
Tijdens de kerstexamens zullen er ook nascholingen voor leraren L.O. plaatsvinden in Herentals en Merksem, telkens in de namiddag. Jij bent er ook van harte welkom!  
De gegeven dansvormen zijn ook geschikt voor jongens, vooral de workshop Rock&roll is laagdrempelig en aan te bevelen voor gemengde groepen. 
 
► 
 
EHBO volgens het nieuwe leerplan voor de eerste graad met Jana Van Opstal (Herentals): Maandag 9 decembervan 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Evalueren en rapporteren zonder punten met Lies Willemsen en Joke Spaepen (Herentals): Maandag 9 decembervan 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Mindful Run met Hannes Geyskens (Herentals): Dinsdag 10 december, van 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Dans voor de tweede en derde graad met Marit Torfs (Merksem): Donderdag 12 december 2019, van 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Rock&Roll met Bart van Rompaey (Herentals): Vrijdag 13 decembervan 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Kickboksen op school met Bart Vissers (Merksem): Vrijdag 13 decembervan 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Ondersteunende rollen door Femke Van Duyse, theoretische sessie (Merksem): Vrijdag 13 decembervan 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Dans voor de eertse graad met Raf Van Puymbroeck (Herentals): Maandag 16 december, van 13:30u. tot 16:00u. 
 
► 
 
Weerbaarheid en zelfverdediging door Jimmy GeudensDonderdag 12 december 2019, van 13:30u. tot 16:00u. 
 
 

Studiedag BVLO 

 
Je kan er interessante workshops bijwonen, o.a. EHBO voor de eerste graad.  
 
Bekijk hier het programma 
 
► 
 
 
Vrijdag 15 november in Leuven. 
 
 

De dag van de leraar lichamelijke opvoeding 

 
Deze dag wordt georganiseerd door PXL vindt plaats op dinsdag 10 decemberHet programma kan je binnenkort bekijken. 
 
 

L.O.-netwerken 

 
Ben je vakhoofd? Dan ben je van harte welkom op één van volgende L.O.-netwerken. Breng gerust een collega uit je vakgroep mee. Het is heel erg aanbevolen om met twee collega’s per school aanwezig te zijn. 
 
► 
 
Maandag 10 februari 2020, van 13:00u. tot 16:00u.: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
 
► 
 
Donderdag 5 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Atlas-college, Genk  
 
► 
 
Woensdag 25 maart 2020, van 13:00u. tot 16:00u.: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Maandag 20 april 2020van 13:00u. tot 16:00u.: Mosa-RT’, Maaseik. 
 
Inschrijven kan hier. 
 
 

Infosessie Gezonde School 

 
Je maakt kennis met de tools van Gezonde School. Deze helpen je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid. We maken je ook wegwijs in het aanbod aan thematische methodieken en geven je een zicht op het ondersteuningsaanbod van onze partners. Zie hier de informatie en mogelijkheid tot inschrijven.  
 
► 
 
 
17 oktober 2019: PNC Limburg, Craenevenne 84-86, 3600 Genk. 

Informatie - Fietsen in groep 

 
 
 

Nieuwsbrief automatisch?

 
Wil je deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in je eigen mailbox ontvangt. Via de volgende link kan je intekenen op wat jou interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief. 
 
 

Uitleendienst sportmateriaal

 
Wist je dat Sport Vlaanderen in elke provincie een uitleendienst heeft waar je als school sportmateriaal kan lenen? Dat is uiteraard voor een beperkte tijd, maar wel helemaal gratis!  Alle info en voorwaarden vind je op www.sport.vlaanderen/uitleendiensten. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nascholingen en lerende netwerken MVT regio Limburg

 
Overzicht geplande nascholingen en netwerken 
 
Meer info en inchrijven kan via de volgende link: https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=44&ID=4805 
 
► 
 
Lerende netwerken Frans, Engels en Duits.
De netwerken Engels en Duits zullen later opstarten. Wij zoeken nog een collega begeleider om het team MVT te versterken. Leerkrachten Engels en Duits zijn welkom in de netwerken van Frans. 
 
► 
 
Realisatie van de specifieke eindtermen Moderne Talen in de 3e graad aso - voor leerkrachten Frans en Engels 
Dinsdag 
15/10/19 - 13u-16u 
 
► 
 
Vul je eigen toolbox met tips and tricks om je leerlingen te blijven motiveren  voor leerkrachten MVT
W
oensdag 6/11/19 – 13u-16u  
 
► 
 
Het P-project: het onderwijs van de toekomst. Autonomie, betrokkenheid en competentie - bevorderende werkvormen in de B-stroom 
V
rijdag 15/11/19 - 9u-12u  
 
► 
 
Evaluatie onder de loep (herhaling) 
Dinsdag 19/11/19 – 13.30u-16.30u
 
 
► 
 
Dag van de talen
Donderdag 5/03/20 
– 9u-16u 
 
 

Nascholing - Frans voor ex-OKAN’ers? Dispenseren of toch beter niet? - 22/10/2019

 
Regelmatig worstelen scholen met de vraag of ze het vak Frans moeten aanbieden aan een ex-OKAN-leerling. Vaak wordt het vak gedispenseerd of wordt aan de ex-OKAN-leerling gevraagd om het in een lager jaar te volgen. We tonen dat er ook andere manieren zijn om Frans aan te bieden en tegelijk te werken aan de taalvaardigheid van je leerling.  
 
Frans kunnen begrijpen en durven te spreken is vaak een essentiële voorwaarde om een studierichting (denk bijvoorbeeld aan kantoor) tot een goed einde te kunnen brengen. Daarnaast vormt het een extra troef op de arbeidsmarkt. We pleiten er dan ook voor om niet licht over het vak Frans heen te gaan.  
 
Wil je ook te weten komen welke mogelijkheden er nog bestaan en welke concrete materialen je kunt gebruiken?  
 
 
 

Talige hulpmiddelen – inzetten op strategieën - eerste graad

 
In de wenk bij leerplandoel 4 (De leerlingen verwoorden mondeling en schriftelijk boodschappen, feiten, gevoelens en meningen) in het leerplan Frans en in het Leerplan Engels van de A-stroom staat dat het belangrijk is om modellen aan te bieden tijdens het leerproces. Hiermee bedoelen we modellen die door de leraar aangeboden worden (stappenplan, half ingevulde opdracht, kijkwijzer etc.) In het einddoel staat niet meer dat de opdracht 'met behulp van modellen en voorbeelden' kan gerealiseerd worden. Je biedt ondersteuning aan in aanloop naar het einddoel. 
 
 
 

Informatie - Ter voorbereiding van de “toets”

 
Op onderstaande website vond ik een korte lessenreeks uitgeschreven ter voorbereiding op een toets. 
 
 
 
 

Informatie – goede afspraken = goede vrienden

 
Afspraken maken in je klas, het hoort er dagelijks bij. 
 
Een handige tool die je misschien kan helpen is https://classroomscreen.com
 
Hier kan je aangeven hoeveel tijd de leerlingen krijgen, wie aan de beurt is, of ze mogen samenwerken, etc. 
 
De taal en de achtergrond zijn ook vrij te kiezen 
 
 

Informatie - iToolbox

 
Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel jongeren gebruiken het internet dagelijks. Ze doen dit vooral met mobile devices. Ook in het onderwijs heeft het internet een centrale plaats gekregen doorheen de jaren. Dit onder de noemer ICT. We moeten ICT integreren in het leerproces. Niet alleen het leerplan vraagt dit maar ook de jongeren zelf zijn vragende partij. Alleen is dit niet altijd even simpel zoals het lijkt. 
 
Steeds meer scholen investeren in nieuwe hardware zoals WIFI & mobile devices. Dit is voor vele scholen een grote kost. Maar mits de juiste keuzes kan je al veel bereiken. 
 
 
 

Informatie - Wat als …je leerlingen de vragen zelf zouden opstellen?

 
Een paar lessen voor de toetsweek willen leerlingen vooral tijd om te leren. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het effectiever is om leerlingen zelf vragen te laten bedenken over de leerstof en daar de juiste antwoorden bij te laten zoeken (Wiliam, D & S. Leahy, 2018). Leerlingen zelf vragen laten maken over de leerstof leidt echter niet direct tot diepgaande, complexe vragen waarbij leerlingen de stof echt hebben moeten doorgronden. Vaak blijven leerlingen steken in eenvoudige vragen (Wanneer begin WOI? Wat is het scheikundige symbool voor ijzer? Is het ‘le’ of ‘la’ cheval?).  
 
 
 
 
 

Kijkwijzer leerplangerichte evaluatie - eerste graad – MVT 

 
► 
 
1. Validiteit 
 
► 
 
2. Transparantie
 
► 
 
3. Betrouwbaarheid
 
► 
 
4. Algemeen
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans
 
 
 
Muziek

Stuurgroep-lerend netwerk Muziek en muziek in Artistieke vorming 

Dinsdag 22 oktober 2019 van 09.00 uur tot 11.30 uur  
 
Tweede trimester 2,5 uur 
Datum nog, samen, te bepalen 
 
De leraar maakt het verschil voor de leerling, maar bij wie kan de leraar terecht? Ook de leraar heeft behoefte om te leren, om materiaal uit te wisselen, om van gedachten te wisselen.  
Een stuurgroep - lerend netwerk geeft aan leraren veel mogelijkheden.  
Veel leraren zijn stevig verankerd in hun school, maar hebben toch het gevoel hebben er alleen voor te staan.  
Er is heel wat professionaliteit en collegialiteit en toch ontbreekt iets. Leraren missen een klankbord als het gaat over de inhoud van hun eigen vak. In het slechtste geval is een leraar de enige op school die dat bepaalde vak geeft, in andere gevallen gaat het om een beperkt groepje collega’s.  
We hopen dat van elke scholengemeenschap één vertegenwoordiger kan deelnemen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

De week van het Nederlands – 5 tot 12 oktober 2019

 
Trending, app, make-over, vegan, games, kids … Hé, mag het ook eens in het Nederlands? In de week van 5 tot 12 oktober staat onze Nederlandse taal in de schijnwerpers.
 
Registreer je eigen activiteit of steel een idee. Laat je leerlingen het ontbrekende woord in een raadgedicht aanvullen, bereid hen voor op het nieuwe Groot Dictee door online te oefenen, ga samen met De Taalhelden op zoek naar bijzondere woorden in de Teletaalmachine, enz. 
 
Of download ‘De taalkrant’ inclusief ganzenbord voor nog meer taalplezier. 
 
 

Wablieft? Online eenvoudig nieuws lezen. Ja, het kan!

 
Wablieft? Inderdaad. Je kunt je leerlingen die minder talig zijn nu ook online de krant laten lezen of beluisteren. Sommige artikels zijn gratis, voor andere moet je abonnee zijn. Je vindt op de website ook boeken terug die geschreven zijn in een eenvoudige taal. De lestips krijg je er gratis bij. 
 
Neem een kijkje op: https://www.wablieft.be/nl/krant en laat je simpelweg verrassen. 
 
 

Schrijfonderwijs wordt zoveel leuker met Fungel!

 
Plezier beleven aan taal! Dat kan, met de nieuwe en gratis online schrijftool ‘Fungel’ (FUNctionele GELetterdheid) ontwikkeld door UCLL. De tool is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad basis- en eerste graad secundair onderwijs. 
 
Fungel ondersteunt niet alleen je leerlingen tijdens de schrijfmomenten in de klas, ook jouw taak als leraar wordt verlicht. Er zitten nl. drie verschillende teksttypes in Fungel: de e-mail, het verhaal en de weettekst, die aansluiten bij de eindtermen schrijven. 
 
Meer info lees je via https://www.fungel.be/walkthrough.php 
 
De tool is gratis na registratie van je school. 
 
 

Informatie - De sleutel(s) tot begrijpend lezen

 
Hoe maak je van leerlingen sterke en gemotiveerde lezers? De Vlor i.s.m. onderzoekers van KU Leuven en UGent zochten het voor je uit en brachten alle wetenschappelijke inzichten samen in een gratis downloadbare praktijkgids: ‘Sleutels voor effectief begrijpend lezen’. 
 
Hierin worden je vijf didactische sleutels voorgesteld 
 
► 
 
functionaliteit (uitdagende en betekenisvolle teksten en opdrachten) 
 
► 
 
interactie (tussen leraar en leerlingen én tussen leerlingen onderling) 
 
► 
 
strategie-instructie (expliciet) 
 
► 
 
leesmotivatie 
 
► 
 
transfer (veel kansen om te lezen, binnen en buiten de school). 
 
Lees … en gij zult geïnspireerd zijn! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Bezoek DocAtlas voor OKAN-leraren - 11 oktober

 
DocAtlas Antwerpen bevat een schat aan materialen die je onmiddellijk in je OKAN-klas kunt inzetten. Van enkele OKAN-leraren kwam dan ook de vraag of we dit samen eens zouden kunnen bezoeken. En kijk … op 11 oktober 2018 zet DocAtlas de deuren open voor jouw vragen en zoekt daarbij de nodige materialen voor jou uit.
 
 
 

Lerend netwerk vervolgschoolcoaches OKAN - start 15 oktober

 
Als vervolgschoolcoach sta je vaak in een moeilijke spreidstand tussen je OKAN-leerling aan de ene kant en de vervolgschool aan de andere kant. Dit lerende netwerk biedt je de gelegenheid om je vragen en bezorgdheden voor te leggen aan andere coaches. Indien de groep daar nood aan heeft, worden externe sprekers uitgenodigd om hun expertise te delen. 
 
Daarnaast deel je materialen met elkaar, geef je feedback en verwerf je nieuwe inzichten in hoe je een leraar in de vervolgschool nog beter kunt ondersteunen. Ook blijf je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het OKAN-landschap.  
 
 
 

Nascholing - Frans voor ex-OKAN’ers? Dispenseren of toch beter niet? - 22/10/2019

 
Regelmatig worstelen scholen met de vraag of ze het vak Frans moeten aanbieden aan een ex-OKAN-leerling. Vaak wordt het vak gedispenseerd of wordt aan de ex-OKAN-leerling gevraagd om het in een lager jaar te volgen. We tonen dat er ook andere manieren zijn om Frans aan te bieden en tegelijk te werken aan de taalvaardigheid van je leerling.  
 
Frans kunnen begrijpen en durven te spreken is vaak een essentiële voorwaarde om een studierichting (denk bijvoorbeeld aan kantoor) tot een goed einde te kunnen brengen. Daarnaast vormt het een extra troef op de arbeidsmarkt. We pleiten er dan ook voor om niet licht over het vak Frans heen te gaan.  
 
Wil je ook te weten komen welke mogelijkheden er nog bestaan en welke concrete materialen je kunt gebruiken?  
 
 
 

Informatie - De week van het Nederlands – 5 tot 12 oktober 2019

 
Trending, app, make-over, vegan, games, kids … Hé, mag het ook eens in het Nederlands? In de week van 5 tot 12 oktober staat onze Nederlandse taal in de schijnwerpers.
 
Registreer je eigen activiteit of steel een idee. Laat je leerlingen het ontbrekende woord in een raadgedicht aanvullen, bereid hen voor op het nieuwe Groot Dictee door online te oefenen, ga samen met De Taalhelden op zoek naar bijzondere woorden in de Teletaalmachine, enz. 
 
Of download ‘De taalkrant’ inclusief ganzenbord voor nog meer taalplezier. 
 
 

Wablieft? Online eenvoudig nieuws lezen. Ja, het kan!

 
Wablieft? Inderdaad. Je kunt je leerlingen die minder talig zijn nu ook online de krant laten lezen of beluisteren. Sommige artikels zijn gratis, voor andere moet je abonnee zijn. Je vindt op de website ook boeken terug die geschreven zijn in een eenvoudige taal. De lestips krijg je er gratis bij. 
 
Neem een kijkje op: https://www.wablieft.be/nl/krant en laat je simpelweg verrassen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opleiding uitbreiding zorgkundige handelingen
 
In maart publiceerde de Federale overheid het KB tot uitbreiding van de zorgkundige handelingen. Vanaf 1 september moeten de opleidingen tot zorgkundige voldoen aan de nieuwe regelgeving. Scholen HBO5 verpleegkunde doen het aanbod tot opfrissing van je kennis (evidence-based) en vaardigheden (procedures) met betrekking tot de bijkomende zorgkundige handelingen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
PAV/mavo

Save the Date -  PAV- & mavodag op 30 april 2020

 
Op 30 april 2020 is het weer zover: de driejaarlijkse PAV- en mavodag. Deze editie zal doorgaan in Blue Point in Antwerpen (makkelijk te bereiken met het openbaar verkeer). Op deze dag zullen er naast didactische ateliers ook werksessies en een markt met verschillende werkvormen worden aangeboden. Duid deze dag alvast aan in jouw agenda! Meer informatie over inschrijven volgt 
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Regionaal netwerk kapper dbso
 
Tijdens dit netwerk wissel je informatie uit, leer je van en met elkaar. Je maakt samen met je collega’s opdrachtenfiches, infofiches met behoud van je centrum eigen sjabloon. De groeipaden en competentierealisatieplannen worden geoptimaliseerd vanuit het kwaliteitskader.
 
Gewoon secundair onderwijs, Lichaamsverzorging
 
 
 
STEM

Nascholing - Leerplanvoorstelling basisopties STEM-Technieken & STEM-Wetenschappen - 9/10/2019

 
Deze nascholing duidt de nieuwigheden en accenten van de leerplannen basisopties STEM-Technieken en STEM-Wetenschappen (A- en B-stroom) en maakt de leerplandoelen concreet. 
 
Wanneer: woensdag 9 oktober 2019 van 13.30u tot 16u 
 
Locatie: T2-campus op het Thor park in Genk  
 
Inschrijven kan via deze link: nascholing.be 
 
Save the date: woensdag 4 december Technokriebels
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWeTe-vakkken

Netwerkvergaderingen voor leerkrachten en TA’s

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, opleidingen, aankopen …).  
 
► 
 
Donderdag 24/10/19 - Elektrische Installaties bso - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 11/10/19 - Hout bso 2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 11/10/19 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 13/03/20 - Elektrische Installaties bso - Meer informatie en inschrijven via nascholng.be
 
► 
 
Vrijdag 13/3/20 - Lassen-Constructie en CV-Sanitaire Installaties - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen, krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Donderdag 16/10/19 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

STUDIEDAG STEM in het secundair onderwijs door EPOS  - 8 november 2019 

 
 
 

Innovatiedag Energie in Innovatiecentrum ‘The Box’ in Mosa-RT te Maaseik – 19 november 2019

 
Innovatiedag Energie! 
 
Energy of tomorrow 
Smart buildings 
 
Innovatiecentrum 'The Box' 
Weertersteenweg 135a, Maaseik 
 
 
 

HAAS leerkrachtenconferentie - 27/11/2019

 
Ook dit jaar organiseert Haas een leerkrachtenconferentie voor de Benelux. De conferentie is een prachtige gelegenheid om informatie, ideeën en visie uit te wisselen. Deelname wordt zeker niet tot Haas gebruikers beperkt, iedereen is welkom! 
 
Plaats: CRAFT EducationDeurne (NL): http://www.craft-education.nl/ 
 
Inschrijvingen zijn mogelijk via http://htec-event.eu/. 
 
Netwerk met gemotiveerde CNC-docenten. 
 
► 
 
Leer nieuwe leermethoden en technologieën kennen. 
 
► 
 
Deel ervaringen  
 
► 
 
Workshops over: Haas Automation, HSM... 
 
 

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden

 
Trello is een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP’s begeleiden. De leerlingen worden hierin interactief betrokken. Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Vrijdag 12/02/20 - GIP’s en projecten interactief en efficiënt beheren met Trello - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

De week van het Nederlands – 5 tot 12 oktober 2019

 
Trending, app, make-over, vegan, games, kids … Hé, mag het ook eens in het Nederlands? In de week van 5 tot 12 oktober staat onze Nederlandse taal in de schijnwerpers.
 
Registreer je eigen activiteit of steel een idee. Laat je leerlingen het ontbrekende woord in een raadgedicht aanvullen, bereid hen voor op het nieuwe Groot Dictee door online te oefenen, ga samen met De Taalhelden op zoek naar bijzondere woorden in de Teletaalmachine, enz. 
 
Of download ‘De taalkrant’ inclusief ganzenbord voor nog meer taalplezier. 
 
 

Schrijfonderwijs wordt zoveel leuker met Fungel!

 
Plezier beleven aan taal! Dat kan, met de nieuwe en gratis online schrijftool ‘Fungel’ (FUNctionele GELetterdheid) ontwikkeld door UCLL. De tool is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad basis- en eerste graad secundair onderwijs. 
 
Fungel ondersteunt niet alleen je leerlingen tijdens de schrijfmomenten in de klas, ook jouw taak als leraar wordt verlicht. Er zitten nl. drie verschillende teksttypes in Fungel: de e-mail, het verhaal en de weettekst, die aansluiten bij de eindtermen schrijven. 
 
Meer info lees je via https://www.fungel.be/walkthrough.php 
 
De tool is gratis na registratie van je school. 
 
 

Wablieft? Online eenvoudig nieuws lezen. Ja, het kan!

 
Wablieft? Inderdaad. Je kunt je leerlingen die minder talig zijn nu ook online de krant laten lezen of beluisteren. Sommige artikels zijn gratis, voor andere moet je abonnee zijn. Je vindt op de website ook boeken terug die geschreven zijn in een eenvoudige taal. De lestips krijg je er gratis bij. 
 
Neem een kijkje op: https://www.wablieft.be/nl/krant en laat je simpelweg verrassen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Techniek

Nascholing - Samenkomst lerend netwerk techniek 1ste graad - 08/10/2019

 
Het lerend netwerk techniek komt samen op dinsdagnamiddag 8 oktober 2019. 
 
Locatie: Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk 
 
Ook jij bent van harte welkom om aan te sluiten bij dit netwerk! 
 
Inschrijven kan via: nascholing.be 
 
Save the date: woensdag 4 december Technokriebels
 
Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme

Congres Duurzaam Toerisme - 14/11/2019

 
 
 
Wanneer? Donderdag 14 november 2019
Congres: 9.30 uur – 12.30 uur 
Ontbijt: 8.30 uur – 09.30 uur (inbegrepen) 
 
Waar? Paleis Van Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
 
Prijs? 50 euro  
 
Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappen

Vlaams congres van leraars wetenschappen - 16/11/2019

 
Het congrescomité nodigt de leraars Wetenschappen uit op hun 25ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen.
Het congres vindt plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Arenberg III, Celestijnenlaan te Heverlee.
 
Alle informatie vind je hier terug: http://www.congreswetenschappen.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde

Nascholing - Coöperatief leren d.m.v. Kagan structuren in de lessen wiskunde

 
De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Deze workshop richt zich naar leerkrachten wiskunde. 
 
Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas.  
 
Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken de 8 verschillende intelligenties aan.  
 
Tijdens deze driedaagse vorming, verspreid over drie trimesters, maken de leerkrachten kennis met de coöperatieve leerstructuren die gemakkelijk inzetbaar zijn binnen het vak wiskunde. Je ervaart een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Je vindt meer informatie over deze vorming via nascholing.be.
 
 

Nascholing - Het aanpakken van problemen - 16/10/2019

 
Studenten wetenschappen, economie, geneeskunde ... blijken een grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van wiskunde? 
 
We gaan aan de slag met verschillende heuristieken a.d.h.v. voorbeelden voor het secundair onderwijs. Ook worden er enkele concrete linken met het hoger onderwijs gemaakt. 
 
De nascholing is bedoeld voor leerkrachten wiskunde aso en tso uit alle graden. 
 
Datum: 16/10/2019 - 14.00u-17.00u - Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D, 3590 Diepenbeek
 
 
 

Leerplan wiskunde 1ste graad A-stroom en B-stroom

 
Dnieuwe leerplannen voor de eerste graad zijn op de webite geplaatst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor alle duidelijkheid, deze leerplannen moeten we vanaf 1 september 2019 voor wiskunde in het 1ste jaar van de 1ste graad gebruiken. In het tweede jaar van de eerste graad blijft het oudere leerpan wiskunde A-stroom en B-stroom gelden.
 
 

Wiskunde B-dag - 22/11/2019

 
De jaarlijkse wiskunde B-dag vindt dit schooljaar plaats op vrijdag 22 november. Dit initiatief biedt leerlingen met zes of meer lestijden de kans om in team een ganse dag aan een open onderzoeksopdracht te werken. 
 
Meer informatie (met onder meer een archief van opdrachten van voorbije schooljaren) is te vinden op hun website wiskunde B-dag. 
 
 

Wiskunde Olympiades

 
De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan dergelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website. 
 
De eerste ronde (in de school) vindt dit schooljaar plaats op woensdag 15 januari 2020. 
 
Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Kangoeroewedstrijd

 
In het schooljaar 2019-2020 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 19 maart 2020. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 20 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020. 
 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Leermateriaal-Geogebraboek (Update)

 
Collega Karel Appeltans van Virga Jessecollege Hasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruikbare en gratis toegankelijke geogebra-bestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwerpen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bijhorende oplossingsmethodes en correcte antwoorden. 
Het voorbije schooljaar werden er foutjes uitgehaald, verbeteringen gedaan aan bestaande applets, en nieuwe applets toegevoegd (o.a. vlakke meetkunde, de cirkel) 
 
Je vindt het boek via deze link: https://www.geogebra.org/m/QtdpYKT3 
 
 

Mathelo online nascholingsaanbod wiskunde 

 
Om wiskundeleraren vertrouwd te maken met het vakdidactisch gebruik van GeoGebra worden dit najaar via het Mathelo leerplatform een aantal nascholingen georganiseerd. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Ontdek je teams schaduwzijde - 28 november 2019
 
‘IK WIL NIET MEER.’ Dit is wat 21% van de leraren, jong of oud, willen zeggen. Hoe komt het toch dat we massaal op zoek zijn naar nieuwe leraren? Hoe zorg je ervoor dat de vlam blijft branden in elke leerkracht? Wat is de invloed van de brullende leraar, teruggetrokken leraar en leraar die alles op zich wil nemen? Hoe zorg je voor een collectieve impact om spanningen te reduceren?
Tijdens deze lezing voor directeurs denken we door over de obstakels en mogelijkheden om een team gezond te houden.
 
 
► 
 
Welke verschillende overtuigingen botsen binnen mijn team?
 
► 
 
Hoe communiceer ik efficiënt op basis van deze overtuigingen?
 
► 
 
Hoe kan ik meer synergie in mijn team bekomen?
 
► 
 
Wanneer is mijn team relaxed?
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Gebedenklapper - God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!

God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!

 
Bidden met jonge kinderen
 
Gebedenklapper   Na het succes van de eerste editie van de zogenaamde 'gebedenklapper' kwam er op vraag van heel wat leraren een tweede editie. De uitgave wil kansen aanreiken om zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs te bidden met jonge kinderen, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van het innerlijk kompas bij jonge kinderen. Ze krijgen de kans om niet alleen de dialoog met de anderen, maar ook met de ‘Andere’ te voeren en zo te ontdekken wie ze zijn.
 
De gebedenklapper kost 35 euro en kun je via onze webwinkel bestellen
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Relaties bouwen, versterken, herstellen ... voorwaarde voor een sterker leerproces - 4/11/2019

 
Wil je meer leren over hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt? 
 
Er zijn nog plaatsen vrij voor de vorming die wordt gegeven door Maria Beerten. Zij is een ex-leerkracht L.O. die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Je leert hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt. Schrijf snel in! Het zal echt de moeite zijn. 
 
Maandag 4 november 2019, van 13:00u. tot 16:00u.Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
 

Informatie - Fietsen in groep 

 
 
 

Nieuwsbrief automatisch?

 
Wil je deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in je eigen mailbox ontvangt. Via de volgende link kan je intekenen op wat jou interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief. 
 
 

Uitleendienst sportmateriaal

 
Wist je dat Sport Vlaanderen in elke provincie een uitleendienst heeft waar je als school sportmateriaal kan lenen? Dat is uiteraard voor een beperkte tijd, maar wel helemaal gratis!  Alle info en voorwaarden vind je op www.sport.vlaanderen/uitleendiensten. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nieuwe publicatie Zill met AN ondersteunt leraren basisonderwijs met nieuwkomers in de klas
 
ZILL met AN  
 
De komst van een anderstalige nieuwkomer in je klas is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Om je te helpen een traject op maat voor de nieuwkomer uit te stippelen én intussen de rest van je klas niet uit het oog te verliezen, ontwikkelden we de bundel Zin in leren! Zin in leven! met anderstalige nieuwkomers (Zill met AN). Een concrete tool om bij de hand te nemen bij de voorbereiding van je arrangementen, om in de buurt te hebben tijdens de uitvoering ervan of om je te helpen bij de reflectie over je aanpak.
 
ZILL met AN kost 9,5 euro (leden) of 13,50 euro (niet-leden). De bundel is verkrijgbaar vanaf 14 oktober 2019 via de webshop van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
 
LLINKID  
 
Wil je ondersteuning bij de implementatie van de modernisering so?
 
Volg dan een van volgende nascholingsmodules!
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Beeld - vormingen en informatie
 
Introductie in het nieuwe leerplan voor de basisoptie Kunst en Creatie: 
 
► 
 
Maandag 18 november 2019 – Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen (Regio Antwerpen) 
 
► 
 
Maandag 25 november 2019 – Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Regio Limburg) 
 
► 
 
Woensdag 13 november 2019 – Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen (Regio Mechelen-Brussel) 
 
Save the date:  
 
► 
 
Dag van het Beeld (P.O.) op 20 maart 2020. 
 
► 
 
Tijdens het begin van het tweede trimester wordt een vorming gepland i.v.m. evalueren van het vak Beeld 
 
Inschrijven voor al deze vormingen kan via nascholing.be 
 
Alle documenten die vorig jaar werden opgesteld naar aanleiding van het nieuwe leerplan staan nog steeds online en vinden jullie via volgende link: nieuwe leerplannen Beeld  
 
Deze map zal aangevuld worden met de nieuwe documenten die in de loop van het schooljaar worden opgesteld. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
CLIL

“Back in shape” met activerend CLIL’en - 20/11/2019

 
Ben je als CLIL-leraar op zoek naar de goede vorm? Wil je graag wat kilootjes aan tof materiaal bijkomen? 
 
Kom dan naar de studiedag “Activerend CLIL’en” op woensdag 20 november 2019. Je gaat er actief aan de slag met een variatie aan werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
 
De coaches hebben het volgende evenwichtige programma voor je opgesteld: 
 
► 
 
9 - 9.30 uur: onthaal
 
► 
 
9.30 - 11 uur: werkwinkels ronde 1 
 
► 
 
11 - 11.25 uur: pauze 
 
► 
 
11.25 - 13 uur: werkwinkels ronde 2 
 
Digitaal of no tech, om te doen of te maken, met een challenge of een tool. De keuze van de workshops bepaal je helemaal zelf. 
 
Waar wacht je nog op? Train je vinger en klikken maar om je in te schrijven! 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
ICT-dag 21 november 2019
 
ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je hier 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
PAV/mavo

Save the Date -  PAV- & mavodag op 30 april 2020

 
Op 30 april 2020 is het weer zover: de driejaarlijkse PAV- en mavodag. Deze editie zal doorgaan in Blue Point in Antwerpen (makkelijk te bereiken met het openbaar verkeer). Op deze dag zullen er naast didactische ateliers ook werksessies en een markt met verschillende werkvormen worden aangeboden. Duid deze dag alvast aan in jouw agenda! Meer informatie over inschrijven volgt 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen voor leerkrachten en TA’s

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, opleidingen, aankopen …).  
 
► 
 
Donderdag 24/10/19 - Elektrische Installaties bso - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 11/10/19 - Hout bso 2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 11/10/19 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Vrijdag 13/03/20 - Elektrische Installaties bso - Meer informatie en inschrijven via nascholng.be
 
► 
 
Vrijdag 13/3/20 - Lassen-Constructie en CV-Sanitaire Installaties - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen, krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Donderdag 16/10/19 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

STUDIEDAG STEM in het secundair onderwijs door EPOS  - 8 november 2019 

 
 
 

Innovatiedag Energie in Innovatiecentrum ‘The Box’ in Mosa-RT te Maaseik – 19 november 2019

 
Innovatiedag Energie! 
 
Energy of tomorrow 
Smart buildings 
 
Innovatiecentrum 'The Box' 
Weertersteenweg 135a, Maaseik 
 
 
 

HAAS leerkrachtenconferentie - 27/11/2019

 
Ook dit jaar organiseert Haas een leerkrachtenconferentie voor de Benelux. De conferentie is een prachtige gelegenheid om informatie, ideeën en visie uit te wisselen. Deelname wordt zeker niet tot Haas gebruikers beperkt, iedereen is welkom! 
 
Plaats: CRAFT EducationDeurne (NL): http://www.craft-education.nl/ 
 
Inschrijvingen zijn mogelijk via http://htec-event.eu/. 
 
Netwerk met gemotiveerde CNC-docenten. 
 
► 
 
Leer nieuwe leermethoden en technologieën kennen. 
 
► 
 
Deel ervaringen  
 
► 
 
Workshops over: Haas Automation, HSM... 
 
 

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden

 
Trello is een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP’s begeleiden. De leerlingen worden hierin interactief betrokken. Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Vrijdag 12/02/20 - GIP’s en projecten interactief en efficiënt beheren met Trello - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs
 
Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs. Deze medische zorg maakt soms dat het stellen van gezondheidszorgen tijdens de schooltijd noodzakelijk is hoewel het niet “wettelijk correct” is dat personeelsleden van de school dit doen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft pleiten voor een wetteljke verankering.
 
Zolang deze wettelijke verankering uitblijft, ondersteunen we onze scholen die ervoor kiezen om strikt binnen het wettelijke kader te blijven. Met deze tekst willen we echter ook een handvat bieden aan scholen en schoolbesturen die er intussen voor kiezen om tegemoet te komen aan de medische noden van hun leerlingen door (beperkte) handelingen te stellen.
 
Deze mededeling bestaat uit een algemene tekst ‘Aanpak van gezondheidszorgen in onderwijs’ en twee bijlagen ter ondersteuning van de opmaak van een kwaliteitskader op school.
 
Ter ondersteuning van de scholen die met deze mededeling aan de slag gaan, namen we ook contact op met IC-verzekeringen om het burgerrechtelijk aspect van het stellen van medische handelingen te verzekeren. IC-verzekeringen liet ons intussen weten dat er twee maatschappijen gevonden zijn die dit verhaal mee willen ondersteunen. In een volgende nieuwsbrief mag je hierover nieuwe communicatie verwachten.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Wetenschappen

Vlaams congres van leraars wetenschappen - 16/11/2019

 
Het congrescomité nodigt de leraars Wetenschappen uit op hun 25ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen.
Het congres vindt plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Arenberg III, Celestijnenlaan te Heverlee.
 
Alle informatie vind je hier terug: http://www.congreswetenschappen.be
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook