Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Met handen vol hoop wordt het zaad gezaaid...
►  Handen vol Hoop
►  Klasbezinning in Kasteel Mariagaarde te Hoepertingen
►  Schrijf je in voor de zitdagen over het nieuwe inschrijvingsrecht
►  Hoogbegaafdheid – informatie - wat werkt voor cognitief begaafde leerlingen? – project Talent
►  Taal
►  Ondersteuningsnetwerk: NIEUW op 1 SEP. ! Nieuw omkaderingsmechanisme voor types 2, 4, 6, 7
►  Gratis voorleessoftware
►  Wijziging mandaataanvragen en registratie godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst
Bestuurders & directies
►  Ontvangst nieuwe directieleden so – 3 oktober 2019
►  Leiderschapstraining: Stevig in balans - start 20/11/2019
►  Directiedag 22/08/2019
Gewoon basisonderwijs
►  Aanvangsbegeleiding bao-bubao-buso 10/09/2019
►  RKG basisonderwijs
►  (Lerend) netwerk Wetenschap & Techniek
►  Lichamelijke opvoeding
►  Een Zill-mentor voor elke school
Gewoon secundair onderwijs
►  Ontvangst nieuwe directieleden – donderdag 3 oktober 2019 – van 13.30 tot 16 uur
►  WE-time voor ondersteunend personeel - 11/10/2019
►  Lerend netwerk voor kwaliteitscoördinatoren - start 14/10/2019
►  Start to teach – Nascholing - Dagen voor beginnende leraren - 20/10/2019 en 12/03/2020
►  Het P-project: het onderwijs van de toekomst. Autonomie, betrokkenheid en competentie- bevorderende werkvormen in de B-stroom 15/11/2019
►  Middenkadercongres so – 12 november 2019
►  Kick Off Directiecongres so – 25 november 2019
►  Aardrijkskunde
►  Beeld - vormingen en informatie
►  CLIL
►  Economie aso
►  Gedrags- en maatschappijwetenschappen
►  Geschiedenis
►  Handel
►  ICT
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  MAVO
►  Mens & samenleving
►  Moderne vreemde talen
►  Muziek – nascholingen - planning schooljaar 2019-2020
►  Natuur & Ruimte
►  Nederlands
►  OKAN
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Techniek
►  Toerisme
►  Wiskunde
►  Wetenschappen - Toelatingsexamen arts-tandarts - tips & tricks - 11/09/2019
Buitengewoon onderwijs
►  Aanvangsbegeleiding bao-bubao-buso 10/09/2019
►  Beeld - vormingen en informatie
►  CLIL
►  Gedrags- en maatschappijwetenschappen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Mens & samenleving
►  Nascholingen bubao
►  Nascholingen buso
►  Studiegebied Handel
►  SWeTe-praktijkvakken
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Met handen vol hoop wordt het zaad gezaaid...
 
Hoop   Een nieuw schooljaar gaat van start.
Nieuwe leerlingen, nieuwe leerstof, nieuwe collega’s, nieuwe uitdagingen, …
Met handel vol hoop wordt het zaad gezaaid.
Vol verwachting starten we dit schooljaar.
Samen met anderen, met de Andere, vertrouwen we erop om onze jongeren,
onze collega’s kansen aan te reiken om het zaad te laten kiemen en op te groeien
tot een mooie vrucht.
 
Daarom nodigen we jullie uit op ons festival van de hoop. Van harte welkom! Hoe meer zielen hoe meer hoop, vreugd. Om jullie alvast warm te maken voor het nieuwe jaarthema en goed geïnspireerd van start te gaan maakten we bundel met impulsen om mee aan de slag te gaan. Deze impulsen zijn voor de hele school, het team, het jonge kind, de jongere.
 
Alvast een Hoopvol begin van opnieuw een schitterend schooljaar en tot 20 september !
 
Voor iedereen
 
 
 
Handen vol Hoop
 
Handen Vol Hoop   Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Klasbezinning in Kasteel Mariagaarde te Hoepertingen
 
Klasbezinning  
 
De accommodatie is ontstaan uit een school met internaat waar er na de sluiting van de school vele jaren schoolretraites werden georganiseerd.
 
Een samenwerking tussen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen (FBO) resulteerde in gevormde bezinningsbegeleid(st)ers.
 
Kasteel Mariagaarde heeft ondertussen een facelift ondergaan en is voorzien van alle comfort om klasgroepen te ontvangen die begeleidt worden met methodieken op maat van de jongeren.
 
Meer info kan je lezen op de website
 
Voor iedereen
 
 
 
Schrijf je in voor de zitdagen over het nieuwe inschrijvingsrecht
 
Op 1 september 2019 gaat het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden. Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, begin volgend schooljaar moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen we alle scholen (zowel aanmeldende als niet-aanmeldende scholen) bij de implementatie van het nieuwe inschrijvingsrecht. Net als in december plannen we daarom 'zitdagen'.
 
► 
 
Inschrijven voor zitdag basisonderwijs;
 
► 
 
Inschrijven voor zitdag buitengewoon basisonderwijs;
 
► 
 
Inschrijven voor zitdag secundair onderwijs;
 
► 
 
Inschrijven voor zitdag buitengewoon secundair onderwijs.
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoogbegaafdheid – informatie - wat werkt voor cognitief begaafde leerlingen? – project Talent
 
Een nieuw schooljaar, dus veel nieuwe gezichten in je klas. Heb je er al bij stilgestaan dat er om de twee schooljaren een hoogbegaafd kind voor je neus kan zitten? Het is niet omdat deze leerling snel mee is, dat hij of zij geen extra zorg nodig heeft. Deze zorg komt overigens ook de andere leerlingen ten goede. Zo sla je twee vliegen in één klap. 
 
Project Talent onderzocht via lesson study in 3 basis- en 3 secundaire scholen welke methodieken cognitief begaafde leerlingen kunnen helpen om zoveel mogelijk groeipotentieel te bereiken: 
 
► 
 
homogeen groeperen
 
► 
 
lesgeven in de zone van naaste ontwikkeling (uitdagen werkt) 
 
► 
 
een instructie is niet altijd nodig
 
► 
 
wat niet wegneemt dat de leerlingen begeleid moeten worden
 
► 
 
keuzemogelijkheden inbouwen 
 
Lees er hier meer over. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Taal
 
Beste leraar
Beste taalliefhebber
 
Een nieuw schooljaar opent de deur naar nieuwe kansen
Voor je leerlingen, maar ook voor jezelf
Ga de uitdaging aan, vlieg erin,
Durf te mislukken en geniet van het lukken
Veel leer- en leesplezier gewenst dit schooljaar
Wij staan je graag bij met raad en daad
Samen gaan we ervoor!
 
Marjon, Bregje, Marieke, Ingrid
 
Graag brengen we je op de hoogte van de geplande nascholingen voor dit schooljaar: 
 
 
 
► 
 
voor leraren, taalcoördinatoren, directies basis- en secundair onderwijs 
 
► 
 
in dit lerend netwerk verneem je meer over de recente wetenschappelijke inzichten en testen over begrijpend lezen en motivatie 
 
► 
 
we reiken je theoretische kaders aan die je onmiddellijk toepast in de praktijk: leesstrategieën, taxonomie van Bloom, hardop denkend voorlezen 
 
► 
 
je grasduint door motiverende werkvormen om je eigen leeslessen te versterken 
 
 
 
► 
 
voor leraren die dit schooljaar al deelnamen aan de basissessies begrijpend lezen 
 
► 
 
in dit lerend netwerk gaan we samen in op jullie concrete vragen, bv. over evaluatie, differentiatie 
 
► 
 
en is er ruimte om een leesproject uit te werken 
 
 
 
► 
 
hoe kan je als taalcoördinator/taalbeleidsteam leraren ondersteunen om de taaldoelen uit het funderend leerplan en ict-leerplan te behalen? 
 
► 
 
hoe ga je met de tool taalgericht vakonderwijs aan de slag met vakgroepen? 
 
► 
 
hoe helpt praktijkonderzoek je om de goede dingen te doen? 
 
► 
 
welke digitale taaltools kun je aanbevelen aan je leraren? 
 
► 
 
in deze professionele leergemeenschap krijg je bovendien de kans om te leren van elkaar en ervaringen en goede voorbeelden te delen 
 
 
 
► 
 
workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen en zoveel meer 
 
► 
 
boekenbeurs 
 
► 
 
netwerking 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Ondersteuningsnetwerk: NIEUW op 1 SEP. ! Nieuw omkaderingsmechanisme voor types 2, 4, 6, 7
 
Ondersteuningsnetwerk   Voor de ondersteuning van leerlingen met een matig, ernstig mentale beperking (type 2) , leerlingen met een motorische beperking (type 4) , leerlingen met een visuele handicap (type 6) , leerlingen met een auditieve beperking alsook leerlingen met spraak-,taal-, ontwikkelingsstoornissen (type 7) die de lessen volgen in een gewone school, wordt vanaf 1 september een nieuwe berekeningswijze gehanteerd !
 
Voor iedereen
 
 
 
Gratis voorleessoftware
 
Elke leerling met een lees- of schrijfprobleem heeft recht op gratis voorlees- en schrijfsoftware (Alinea, Kurzweil 3000, SprintPlus, Textaid)Via de vernieuwde website van Adibib kun je deze nu bestellen. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Wijziging mandaataanvragen en registratie godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst
 
De procedure voor het aanvragen van het mandaat rooms-katholieke godsdienst voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel is dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via www.rkg.vlaanderen. Alle nieuwe mandaataanvragen en aanvragen voor tijdelijke toestemmingen verlopen via deze website. Tegelijk worden al degenen die vandaag al een mandaat of tijdelijke toestemming hebben verzocht om zich voor 31 oktober op deze website te registreren, met uitzondering (althans momenteel) van de klastitularissen basisonderwijs die over een mandaat beschikken. Zo komen we tot een godsdienstlerarenvolgsysteem. De invoering van de digitale tool heeft tot gevolg dat katholieke scholen vanaf vandaag niet langer de contracten aan het vicariaat onderwijs moeten bezorgen.
 
De Erkende Instantie zette alles over de mandatering samen in één document.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Ontvangst nieuwe directieleden so – 3 oktober 2019
 
Ben je minder dan een jaar geleden (adjunct-)directeur of coördinator dbso geworden? Wil je graag weten waarvoor je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg terecht kan in je nieuwe functie? Wissel je graag ervaringen uit met elkaar en met een directeur die net iets langer dan jij deze functie uitoefent? Dan ben je van harte welkom in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
Tijdens dit overleg maken wij je wegwijs in onze organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg. We geven je een beeld van waar de pedagogische begeleidingsdienst van de regio voor staat vb. uitrol modernisering so en hoe je ons kan bereiken. We geven ook ruimte aan overleg met elkaar en uitwisseling van informatie. 
 
Wij ontvangen je graag op donderdag 3 oktober van 13 tot 16 uur. Schrijf je in op nascholing.be. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Leiderschapstraining: Stevig in balans - start 20/11/2019
 
 
► 
 
Balans tussen emotionele betrokkenheid en duidelijke communicatie
 
► 
 
Balans tussen willen en kunnen
 
► 
 
Balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf
 
► 
 
Balans in jezelf!
 
Tijdens 4 sessies ga je met aan de slag rond stress management( burn-out preventie), zelfzorg, van frustratie naar motivatie en focus korte en lange termijn motivatie. Deze sessies zijn zeker iets voor jou als je gelooft dat positief en krachtig leiderschap begint bij jezelf.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Directiedag 22/08/2019
 
Beste directeur,
 
Bedankt voor jullie aanwezigheid tijdens onze zonnige directiedag. We wensen jullie een goede start vol hoop! We hopen langs onze kant dat we jullie voldoende informatie maar ook inspiratie hebben kunnen bieden voor komend schooljaar. 
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanvangsbegeleiding bao-bubao-buso 10/09/2019
 
Starters ondersteunen om hun job goed én graag te doen is een belangrijke opdracht voor elke school. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is dan ook van cruciaal belang. Je krijgt inspiratie om op school een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding op te zetten.
 
Voor directies en mentoren/verantwoordelijken aanvangsbegeleiding bubao, buso en bao.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
RKG basisonderwijs

Identiteit voorbij de buitenkant

 
Zin in een pedagogie die er voor elk kind toe doet? Zin in een hoopvol pedagogisch bezig zijn? Zin om de christelijke bronnen in hun existentiële relevantie te ontdekken? Zin om samen met andere directeurs in vrijheid stil te staan bij ‘de zin van school’? Zin om authentiek zoekend te zijn? Zin om bevrijd te worden van de formele buitenkant van ‘katholieke dialoogschool’?
 
 
 

diMENSie-dag: Hoop doet leren - 29/11/2019

 
Over de katholieke dialoogschool is al veel gezegd en geschreven. En toch lijkt dit begrip zo moeilijk te vatten. Wat is het precies? Hoe kan het vorm krijgen in de school? Wat is daarvoor nodig?
 
In deze sessie willen we de katholieke dialoogschool bekijken vanuit een uitgesproken pedagogische invalshoek.
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
(Lerend) netwerk Wetenschap & Techniek
 
Ontdek techniektalent   Ben jij een gemotiveerde leraar die op school het Wetenschaps- & techniekbeleid wil vorm geven of heb je hier reeds ervaring hiermee? Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen? Wil je weten hoe je onderzoekend en ontwerpend aan de slag kan gaan? 
 
Wat betekent dit vanuit de ZILL-bril? 
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig hoe Wetenschap & Techniek in andere scholen wordt beleefd? Sluit je dan aan bij het (lerend) netwerk Wetenschap & Techniek in jouw school! 
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
Hopelijk heb je op en top genoten van de zomer en kan je met opgeladen batterijen aan schooljaar 2019-2020 beginnen.  
 
We zetten alvast de volgende nascholingen specifiek voor leerkrachten Lichamelijke opvoeding in de kijker. Wil je ze niet missen, noteer de data dan zeker in je agenda. Verdere info volgt in de komende nieuwsbrieven en op nascholing.be. 
Samen sporten met collega’s uit andere scholen of ervaringen uitwisselen kan zo boeiend zijn.  
 
 

Planning 2019-2020

 
► 
 
Hoe pak je een klas met moeilijke leerlingen aan? Hoe zorg je ervoor dat iedereen perfect in orde is voor jouw vak? …  Maandag 4 november 2019, van 13 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt . Inschrijven kan hier. (alle graden, alle niveaus welkom)
 
► 
 
Tijdens de kerstexamens zullen er ook nascholingen voor leraren Lichamelijke opvoeding plaatsvinden in Herentals en Merksem, telkens in de namiddag. Jij bent er ook van harte welkom! Meer informatie zal spoedig volgen. De gegeven dansvormen zijn ook geschikt voor jongens, vooral de workshop Rock&roll is laagdrempelig en aan te bevelen voor gemengde groepen. Lees meer ...
 
Ik wens je een aangename start en een fijn schooljaar toe! 
Met sportieve groeten, 
Anke Van Roey 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Een Zill-mentor voor elke school
 
Deze nascholing helpt je om meer Zill-geletterd, Zill-vaardig en Zill-wijs te worden. Je kent de krachtlijnen en uitgangspunten van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven en je kan je collega’s wegwijs maken in het leerplan.
 
Schrijf je in - data zijn bekend m.u.v. de sessie rond identiteit (dat is uiteraard niet 30/06/2020)
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Ontvangst nieuwe directieleden – donderdag 3 oktober 2019 – van 13.30 tot 16 uur
 
Ben je minder dan een jaar geleden (adjunct-)directeur geworden? Wil je graag weten waarvoor je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen terecht kan in je nieuwe functie? Wissel je graag ervaringen uit met elkaar en met een directeur die net iets langer dan jij deze functie uitoefent? Dan ben je van harte welkom in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
Tijdens dit overleg maken wij je wegwijs in onze organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We geven je een beeld waar de pedagogische begeleidingsdienst van de regio voor staat vb. uitrol modernisering so en hoe je ons kan bereiken. We geven ook ruimte aan overleg met elkaar en uitwisseling van informatie met een directeur die net iets langer deze functie uitoefent. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
WE-time voor ondersteunend personeel - 11/10/2019
 
In deze nascholing willen we aandacht hebben voor jou als ondersteunend personeelslid in de school. Je hebt een job met diverse jobinhouden, maar ieder van jullie komt dagelijks in contact met leerlingen. Daarom kozen we als onderwerp voor deze startnamiddag “communicatie”, waar we zullen stilstaan bij de basisprincipes ervan. Op het einde van de namiddag willen we aftoetsen hoe we elkaar nog kunnen versterken in de toekomst en verkennen we mogelijke thema’s die verderop aan bod kunnen komen op een volgend “WE-time” moment.  
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lerend netwerk voor kwaliteitscoördinatoren - start 14/10/2019
 
Ben je benieuwd hoe in andere scholen met kwaliteitsontwikkeling wordt omgegaan? Een kwaliteitscoördinator of kwaliteitsgroep op school (IKZ-groep, Q-team …) zet in op kwaliteitsontwikkelend denken, van het inzetten van tools om reflectie over de eigen kwaliteit te stimuleren tot het verantwoord en praktisch haalbaar gebruik van beschikbare data op school. In dit netwerk krijg je de mogelijkheid om informatie te delen en inspiratie op te doen om het (R)OK-kader (Referentiekader Onderwijskwaliteit) concreet te maken in de dagelijkse praktijk. De thema ’s worden bepaald door de leden van het netwerk. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Start to teach – Nascholing - Dagen voor beginnende leraren - 20/10/2019 en 12/03/2020
 
Ben je een startende leraar? Kom dan zeker naar “Start to teach”! Tijdens deze 2 dagen nemen enkele boeiende sprekers je mee in pedagogische thema’s zoals klasmanagement, leerstrategieën, Katholieke dialoogschool … én maak je kennis met de pedagogische begeleidingsdienst en de vakbegeleider(s). Deze vakbegeleider helpt je te focussen op je kerntaak als leraar en zal je hierin ondersteunen. Door in te zetten op vakdidactiek (bijv. uitgaande van concrete voorbeelden) kan hij/zij ertoe bijdragen om je eigen functioneren bij te sturen/te optimaliseren. Hierbij staat de leerling en zijn leertraject altijd centraal.
 
De nascholing heeft betrekking op 2 volledige dagen. Door je in te schrijven voor de 1ste dag engageer je je eveneens voor de 2de dag (indien je op dat moment nog steeds in dezelfde school of scholengemeenschap tewerkgesteld bent). 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Het P-project: het onderwijs van de toekomst. Autonomie, betrokkenheid en competentie- bevorderende werkvormen in de B-stroom 15/11/2019
 
Tamara Lenzen en Eva Gijsen werken in het flexibel traject in de eerste graad b-stroom. Ze vertellen over hun P-traject voor leerlingen in de b-stroom. Ze duiden het waarom, hoe en wat van hun flexibele leertrajecten.  
 
Voor Leraren MVT, leerkrachten B-stroom, coördinatoren 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Middenkadercongres so – 12 november 2019

Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf 

 
Ben je leerlingenbegeleider of graadcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Dan nodigen wij jou graag uit voor ons 3de Middenkadercongres so.
 
We geven al een voorsmaakje …
 
 
► 
 
Goed onderwijs en een goede begeleiding voor iedere leerling? Het nieuwe vademecum  zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet je op weg … Joost Laeremans 
 
► 
 
Mogelijkheden in datagebruik : wat kan je als school met eenvoudige middelen zelf onderzoeken? - Pieter Kenis, beleidsmedewerker Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT
 
► 
 
coachmodule: KIES voor je energiehandleiding’ - Elodie Peirelinck
 
► 
 
Hoe breng je taalgericht vakonderwijs aan de man(nen en vrouwen van de vakgroep) ? - Bregje Beckers 
 
► 
 
Inclusie: een uitdaging voor elke betrokkene, welke kansen biedt inclusief onderwijs ons ? - Katleen Verboven & Francine Drijkoningen  
 
Kom jij ook? 12 november 2019, Alden Biesen Bilzen. Schrijf je binnenkort in via nascholing.be. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Kick Off Directiecongres so – 25 november 2019
 
Sessies die jou ondersteunen in je rol als leidinggevende? De Kick Off biedt je de mogelijkheid om een onderwerp naar keuze te volgen. Breng gerust een beleidsondersteunende medewerker mee. 
 

Aanvangsbegeleiding inbedden in een professionele schoolcultuur 

Hilde Vanvuchelen 
 
De nieuwe cao wijst op het belang van aanvangsbegeleiding in termen van ‘recht en plicht’. We plaatsen aanvangsbegeleiding 2.0 binnen een professionele schoolcultuur. Een vergelijking met andere schoolculturen maakt de essentie van deze cultuur duidelijk. Aanvangsbegeleiding bedden we in het professionaliseringsbeleid van alle personeelsleden in. 
 
Op het directiecongres so kan je bij Hilde Vanvuchelen twee aansluitende sessies volgen: 
 
 
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding 2.0 zet de beginnende leraar als actor, netwerker en troef in. We exploreren de visie, vormen en actoren van aanvangsbegeleiding 2.0. We plaatsen deze in eigen schoolcontext en bekijken de rol van directie. 
 
► 
 
Binnen een professionele schoolcultuur stimuleren we alle personeelsleden te groeien. Voor optimaal functioneren zijn de basisbehoeften ‘autonomie, competentie, verbondenheid’ drie cruciale hefbomen. Bij functioneringsgesprekken waken we erover dat elk van de drie behoeften bevredigd wordt. We exploreren tools die inspelen op deze visie. 
 
 

De vakgroep, een werkplek om te leren : over de rol van de leidinggevenden – de directeur én het vakhoofd – bij het leren van leraren binnen de vakgroep 

Diane Vanhove 
 
Hoe kunnen de directeur én het vakhoofd bijdragen aan het leren van collega’s binnen de vakgroep ? Ingegaan wordt op de resultaten van een aantal onderzoeken van het Steunpunt Studie- en schoolloopbanen naar de samenwerking van leraren en de kracht van vakgroepen als professionele leergemeenschappen. Daarnaast is er ook aandacht voor de rollen die zowel de directeur als het vakhoofd op te nemen hebben om tot deze professionele leergemeenschappen binnen vakgroepen te komen. 
 
Diane Vanhove zal op het directiecongres so een andere sessie geven binnen hetzelfde thema. 
 
 

Wat met ex-OKAN-leerlingen? Het flexibel leertraject toegelicht. 

Bregje Beckers 
 
Regelmatig worstelen scholen met de vraag hoe ze ex-OKAN-leerlingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Welke mogelijkheden bestaan er en hoe zit dat nu precies met flexibele leertrajecten ? Vanaf wanneer mag je vakken dispenseren ? En welke vakken dan ? In welk leerjaar start de ex-OKAN’er het best ? Wat als een leerling geen of weinig vooruitgang boekt ?  
 
In deze sessie krijg je een korte uiteenzetting over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en een antwoord op bovenstaande vragen. Daarnaast is er ruimte voor jullie vragen. 
 
 

Goed onderwijs en een goede begeleiding voor iedere leerling? Het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet je op weg … 

Schoolbegeleiders so 
 
Het recente decreet leerlingenbegeleiding stelt – zeker in combinatie met de modernisering secundair onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit – hoge verwachtingen aan scholen. Daarnaast stijgt de diversiteit van onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Heel wat scholen zetten al jaren in op leerlingenbegeleiding, maar de uitdagingen blijven groot. Het is ook niet altijd makkelijk om initiatieven op de klasvloer te laten landen. Om scholen te inspireren en te ondersteunen, werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen momenteel een vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs uit. Tijdens deze sessie krijg je een inkijk in het nieuwe vademecum en kijken we samen hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Doelstellingen: · Je kent de grote lijnen van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. · Je kan het vademecum een plaats geven in de brede onderwijspraktijk. · Je kan het vademecum kaderen binnen het decreet leerlingenbegeleiding, de modernisering secundair onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit. · Je hebt een aantal ideeën hoe je met het vademecum in je school aan de slag kan gaan. 
 
Kom jij ook op 25 november 2019 naar de Tulpinstraat 75 in Hasselt? Inschrijven kan binnenkort op nascholing.be. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Nascholing - Belgische geografendagen - 18 en 19/10/2019

 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober organiseert de afdeling geografie van de Universiteit Gent de 8ste Belgische geografendagen. Klik hier voor meer info.
 
 

Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan aardrijkskunde 1ste graad A-stroom - 11/09/2019

 
De voorstelling van het nieuwe leerplan aardrijkskunde voor de eerste graad A-stroom  wordt herhaald voor nieuwe collega’s en voor collega’s die deze vorig jaar niet hebben kunnen bijwonen. 
 
Wanneer? Woensdag 11 september 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 
 

Nascholing - Werken met WEBGIS: een leerlijn georuimtelijk denken - 22 & 29/11/2019 - Lees meer

 
Doelgroep 
Leerkrachten aardrijkskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs. 
 
Kadering  
Het gebruik van GIS in het secundair onderwijs neemt toe. Niet alleen komt het in het nieuwe leerplan uitgebreider aan bod, ook voor scholen is nu het gebruik van het ArcGIS-platform via SchoolNet gratis. Om het gebruik van GIS in de klas te verbeteren werd in het project GI Learner een leerlijn rond georuimtelijk denken ontwikkeld. Vertrekkend van het eerste en gaande tot het zesde jaar secundair worden een aantal essentiële competenties uitgewerkt die gradueel toenemen over de zes jaar. Daarvoor is reeds lesmateriaal ontwikkeld alsook alle tools om zelf materiaal te ontwikkelen. 
 
 

Informatie - Ruimtelijk denken en ruimtelijk bewustzijn

 
De nieuwe leerplannen aardrijkskunde die dit schooljaar van start gaan zijn gebaseerd op de nieuwe eindtermen die vooral binnen het referentiekader ‘ruimtelijk bewustzijn’ werden ontwikkeld. Dit is zoals de ontwikkelcommissie binnen AHOVOKS het ziet:
 
Ruimtelijk bewustzijn ontwikkelen heeft te maken met vaardig worden in ruimtelijk relationeel denken en bewust ruimtelijk handelen. Elke activiteit van de mens vindt ergens op aarde plaats, en dus ook in het heelal. Mensen maken gebruik van hun eigen leefruimte, maar het is belangrijk dat ze zich ook bewust worden van hun plaats in de wereld, van de kenmerken van andere leefruimtes, en van de connecties en invloeden tussen gebeurtenissen en culturen in verschillende leefruimtes. Bovendien wordt deze ruimte niet alleen door de mens, maar uiteraard ook door de natuur gevormd. Het verwerven van inzicht in de grote vraagstukken van deze tijd, zoals klimaatsverandering, ongelijke voedselverdeling, energievoorziening en mobiliteitsproblematiek is dan ook onlosmakelijk verbonden met ruimtelijk bewustzijn. Ze is essentieel in het doorgronden van het systeem aarde. Men moet daarbij tot het besef komen dat ruimtelijke interacties tussen natuurlijke en menselijke processen een rol spelen in het bepalen van de eigenheid van een plaats of regio, en dat die plaats of regio dus voortdurend in verandering is.”
 
 
 

Actualiteit: Ge(o)beurtenissen nieuwe stijl! 

 
Zoals aangekondigd in het jaarboek De Aardrijkskunde 2018 kan iedereen meewerken aan een gemeenschappelijke online-kaart voor de actualiteit. We willen we ge(o)beurtenissen – vroeger analoog in het jaarboek - een digitaal platform geven dat gedragen wordt door onze geo-gemeenschap. Er zijn reeds voorbeelden van dergelijke digitale actua’s ... Lees meer
 
 

“Contactdag Netwerk Educatie” - Lees meer

 
Zaterdag 7 december 2019 organiseert het “Netwerk Educatie van het Provinciaal Natuurcentrumde “Contactdag Netwerk Educatie” in de UHasselt te Diepenbeek. 
 
Dit jaar een initiatief van Belgisch en Nederlands Limburg! 
 
Het centrale thema dit jaar is “Paraat voor het kLIMaat”. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Beeld - vormingen en informatie
 
HERHALING voorstellen nieuwe leerplan Beeld: 
 
► 
 
Maandag 9 september 2019 van 13u tot 16u – Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen (Regio Antwerpen) 
 
► 
 
Woensdag 11 september 2019 van 9u30 tot 12 u – Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Regio Limburg) 
 
► 
 
Dinsdag 10 september 2019 van 16u tot 18u30 – Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen (Regio Mechelen-Brussel) 
 
Introductie in het nieuwe leerplan voor de basisoptie Kunst en Creatie: 
 
► 
 
Maandag 18 november 2019 – Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen (Regio Antwerpen) 
 
► 
 
Maandag 25 november 2019 – Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Regio Limburg) 
 
► 
 
Woensdag 13 november 2019 – Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen (Regio Mechelen-Brussel) 
 
Save the date:  
 
► 
 
Dag van het Beeld (P.O.) op 20 maart 2020. 
 
► 
 
Tijdens het begin van het tweede trimester wordt een vorming gepland i.v.m. evalueren van het vak Beeld 
 
Inschrijven voor al deze vormingen kan via nascholing.be 
 
Alle documenten die vorig jaar werden opgesteld naar aanleiding van het nieuwe leerplan staan nog steeds online en vinden jullie via volgende link: nieuwe leerplannen Beeld  
 
Deze map zal aangevuld worden met de nieuwe documenten die in de loop van het schooljaar worden opgesteld.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
CLIL

Europese Dag van de talen – 26/09/2019

 
Op 26 september vindt de Europese Dag van de talen plaats. Dé ideale gelegenheid om je leerlingen goesting te doen krijgen in CLIL! 
 
Op de website van EDL vind je dit jaar uitdagingen die je samen met je leerlingen kunt aangaan.  Je vindt er ook massa’s taalfeiten, taalspelletjes en –plezier. Waar wacht je nog op? 
 
 

Nascholingen

 
CLIL zit al een tijdje in de lift, ook in Limburg! CLIL staat voor content and language integrated learning ofwel je zaakvak in een vreemde taal (Engels, Frans, Duits) onderwijzen. 
 
Heb je interesse in CLIL, maar weet je nog niet goed hoe of wat? Contacteer dan bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen Zij helpt je graag op weg met het invullen van het aanvraagdossier en de beginselen van de CLIL-didactiek. 
 
Op 25 september a.s. vindt een studiedag plaats over ‘Kiezen en starten met CLIL’ binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat). 
 
Wil je jezelf bekwamen in de CLIL-vakdidactiek? Dan kun je dit schooljaar deelnemen aan één van de volgende cursussen:

Nascholing - data Aptistest

 
Wil je volgend schooljaar als CLIL-leraar (Engels) aan de slag? Dan is het nu het moment om je in te schrijven voor de Aptistest via nascholing.be 
 
Veel succes! 
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Economie aso

Wijziging leerplannen

 
Door een wijziging in de boekhoudwetgeving (KB van 18 december 2015) en het vennootschapsrecht (KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) zijn een aantal leerplandoelen beperkt aangepast.  
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie - SEI, Economie & organisatie
 
 
 
Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Junior College: de universiteit in je klas - januari 2020

 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard.   
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

 
 
► 
 
Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan geschiedenis eerste graad (herhaling) – donderdag 3 oktober 2019 van 13 tot 15.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt - Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Lerend netwerk geschiedenis eerste graad (vervolg) – woensdag 23 oktober 2019 en 29 januari 2020, van 9.30 tot 15 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt - Inschrijven kan hier
 
► 
 
Kritisch redeneren met en over bronnen (Griet Frère) – woensdag 20 november 2019, van 10 tot 12 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt - Inschrijven kan weldra hier.
 
► 
 
SAVE THE DATE – ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt  
 
► 
 
Onder voorbehoud:  
In februari 2020 zal er in Hasselt een sessie gehouden worden over taalgericht geschiedenisonderwijs.
In de loop van het schooljaar 2019-2020 zullen er ook nog sessies gehouden worden over het historisch referentiekader en historische vraagstelling.  
Hou zeker het maandbericht of de website in de gaten voor meer nieuws hierover!! 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Handel

Informatie werkplekleren Colruyt 

 
Colruyt heeft een interessant aanbod voor leraren die hun lessen wat meer ‘hands on’ willen maken en hun leerlingen willen voorbereiden op een stage door hen te begeleiden in een realistische verkoopscontext. 
 
De Colruyt Group en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden de leraren de mogelijkheid om dit te doen onder de vorm van praktijklessen op verplaatsing. Het geeft leerlingen de kans om eerst in groep én onder begeleiding van hun leerkracht de competenties van een medewerker in de verkoop te verwerven. Dit is dan ook de ideale stap naar een individuele stage.  
 
Leraren spelen daarbij een belangrijke en begeleidende rol. Colruyt wil hen dan ook actief betrekken door het organiseren van introductiedagen.  
 
Om aan de praktijklessen op verplaatsing te kunnen deelnemen, moet de betrokken leraar aan een verplichte regionale dag op het hoofdkantoor deelnemen. Er wordt later ook een 2e dag voorzien (deze is wel vrijblijvend) in ons hoofdkantoor te Halle. Daarnaast moet de betrokken leraar zelf eerst een leerkrachtenstage lopen bij Colruyt Group. Een unieke kans om praktijkkennis op te doen die de leraar dan kan doorgeven aan de leerlingen. Dit ‘Train-the-trainer’ concept wordt al verschillende jaren gesmaakt door leerkrachten. 
 
 
 

Wijziging leerplannen

 
Door een wijziging in de boekhoudwetgeving (KB van 18 december 2015) en het vennootschapsrecht (KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) zijn een aantal leerplandoelen beperkt aangepast.  
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie, Handel tso - bso
 
 
 
ICT

Lerend netwerk Gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad – startvergadering - 23/09/2019

 
Het nieuwe leerplan ICT van de eerste graad secundair onderwijs is een gemeenschappelijk leerplan. De verantwoordelijkheid ligt dus uitdrukkelijk bij het hele lerarenteam en niet in de eerste plaats bij een leraar, ICT-coördinator of vakgroep.  
Scholen denken vandaag na over het aanleren, inoefenen en evalueren van de leerplandoelen. Ze peilen naar de beginsituatie van het lerarenteam. Ze ontwikkelen concreet materiaal om de leerkrachten en leerlingen gericht te ondersteunen. Ze stellen leerlijnen ICT op voor de eerste graad … 
 
De noodzakelijke geïntegreerde aanpak vraagt dus veel voorbereiding die in een eerste fase in scholen hoofdzakelijk wordt opgenomen door ICT-coördinatoren of leerkrachten die ‘ICT-minded’ zijn. We willen deze collega’s en scholen samenbrengen in een lerend netwerk ICT eerste graad om met en van elkaar te leren. Samenwerken aan concrete initiatieven is het hoofddoel. Goede ideeën vanuit onze scholen delen met elkaar. Dit in tegenstelling tot een nascholing waar het hoofddoel overbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden is. 
 
De startvergadering van dit lerend netwerk zal doorgaan op maandag 23 september 2019 in onze gebouwen van de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg, Tulpinstraat 75 Hasselt van 9.30 tot 12 uur.
 
Gewoon secundair onderwijs, Informatica, STEM
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2019-2020 - lees meer

 
 
► 
 
Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan Latijn (Grieks) eerste graad (herhaling) – donderdag 26 september 2019 van 13 tot 15.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt - Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Evalueer breed: professionele leergemeenschap klassieke talen – woensdag 13 november 2019 en 4 maart 2020, van 9.00 tot 12.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt - Wil je graag deelnemen aan deze leergemeenschap, schrijf je dan hier in.
 
► 
 
SAVE THE DATE – Dag van de talen, donderdag 5 maart 2020, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt
 
► 
 
SAVE THE DATE – ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt
 
 

Varia 2019-2020

 
 
► 
 
(herhaling) V.L.O.T. – SAVE THE DATE - Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de V.L.O.T. een netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen. www.vlot-vzw.be/nascholing 
 
► 
 
(herhaling) OVIDIUS IN METAMORFOSE – 21 november 2019 – 16 februari 2020, elke dag van 10 tot 17 uur, Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven.
 
► 
 
(herhaling) Trello V.L.O.T. De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen is gestart met een Trello voor klassieke talen. Dit is een digitale tool om didactisch materiaal te verzamelen. Aanmelden en meer info over dit initiatief vind je hier 
 
 

Oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks

 
Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de ervaring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega’s ben je met de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflecteer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt.  
 
Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be. 
 
Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde.  Lees meer
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
Hopelijk heb je op en top genoten van de zomer en kan je met opgeladen batterijen aan schooljaar 2019-2020 beginnen.  
 
We zetten alvast de volgende nascholingen specifiek voor leerkrachten Lichamelijke opvoeding in de kijker. Wil je ze niet missen, noteer de data dan zeker in je agenda. Verdere info volgt in de komende nieuwsbrieven en op nascholing.be. 
Samen sporten met collega’s uit andere scholen of ervaringen uitwisselen kan zo boeiend zijn.  
 
 

Planning 2019-2020

 
► 
 
Ben je al klaar om met het nieuwe leerplan Lichamelijke opvoeding voor 1A en 1B aan de slag te gaan? Misschien heb je de introductiesessie tijdens vorig schooljaar gemist. Geen probleem, er komt nog een kans: Woensdag 25 september 2019, van 9.30 tot 11.30 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Hoe pak je een klas met moeilijke leerlingen aan? Hoe zorg je ervoor dat iedereen perfect in orde is voor jouw vak? …  Maandag 4 november 2019, van 13 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt . Inschrijven kan hier. (alle graden, alle niveaus welkom)
 
► 
 
In het nieuwe leerplan voor de eerste graad staan twee leerplandoelen over EHBO. Wil je meer weten over hoe je dit inhoudelijk kan invullen en hoe je dit praktisch kan organiseren in je school? Volg dan de vorming EHBO op woensdag 11 december. Je kan kiezen uit een voor- of een namiddag-sessie.  Woensdag 11 december 2019, van 9.30 – 12 uur of 13.30 – 16 uur, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Tijdens de kerstexamens zullen er ook nascholingen voor leraren Lichamelijke opvoeding plaatsvinden in Herentals en Merksem, telkens in de namiddag. Jij bent er ook van harte welkom! Meer informatie zal spoedig volgen. De gegeven dansvormen zijn ook geschikt voor jongens, vooral de workshop Rock&roll is laagdrempelig en aan te bevelen voor gemengde groepen. Lees meer ...
 
► 
 
Ben je vakhoofd? Dan ben je van harte welkom op één van volgende L.O.-netwerkenBreng gerust een collega uit je vakgroep mee. Het is heel erg aanbevolen om met twee collega’s per school aanwezig te zijn. Lees meer ...
 
► 
 
Misschien overweegt men om in je school de basisoptie SPORT voor het 2de jaar in te richten. Dit leerplan zal in de loop van het schooljaar toegelicht worden.  Donderdag 5 maart 2020, van 9:00u. tot 11:30u.locatie volgt nog. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Ben jij of krijg je volgend jaar een nieuwe collega Lichamelijke opvoeding? Warm aanbevolen zijn de ‘start to teach-dagen. Heel interessant om een goeie start te maken als leerkracht Lichamelijke opvoeding! Woensdag 2 oktober 2019 en donderdag 12 maart 2020, van 9u. tot 16u.: Tulpinstraat 75, 3500 HasseltInschrijven kan hier. 
 
Ik wens je een aangename start en een fijn schooljaar toe! 
Met sportieve groeten, 
Anke Van Roey 
 
Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO

Leerplanvoorstelling MAVO (herhaling) 

 
Op 3 oktober organiseren we in de voormiddag een nieuwe sessie over het nieuwe leerplan MAVO.  
 
Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten MAVO die vorig jaar de leerplanvoorstelling niet hebben gevolgd. Wat kan je verwachten? Het is een eerste kennismaking met het nieuwe leerplan. Na een korte uiteenzetting over de modernisering van het secundair onderwijs wordt er dieper ingegaan op de krachtlijnen van het nieuwe leerplan, de drie clusters … Maar er wordt ook gewerkt met de afzonderlijke leerplandoelen die verduidelijkt worden met tips en werkvormen die gebruikt kunnen worden.  
 
Ook leerkrachten PAV zijn van harte welkom op deze nascholing! 
 
Als je nog vragen hebt, mail gerust naar michele.houben@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Mens & samenleving

Herhaling leerplanvoorstelling - 18/09/2019

 
Op 1 september start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar A en B en gaan een aantal leraren met het leerplan van het nieuwe vak Mens en samenleving aan de slag. 
 
Een aantal leraren hebben vorig schooljaar niet de kans gehad om de infosessie in verband met het nieuwe vak bij te wonen. Daarom geven we op woensdag 18 september in de voormiddag een herhaling van deze infosessie.   
 
We starten om 9.30 uur en het einde is voorzien om 12 uur. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier 
 
 

Lerend netwerk leraren Mens en samenleving - 18/09/2019

 
Op 1 september gaan een aantal leraren aan de slag met het nieuwe leerplan Mens en samenleving. Omdat het niet alleen om een nieuw leerplan gaat, maar ook om een nieuw vak starten we een lerend netwerk voor deze leraren. 
 
We willen de leraren de eerste keer samenbrengen op woensdag 18 september in de namiddag.  
 
We gaan samen dieper in op het leerplan: we bestuderen de thema’s, de leerplandoelen, de juiste beheersingsniveaus …Hiermee willen we de leraren de nodige ondersteuning bieden in de dagelijkse klaspraktijk, tools geven om concreet aan de slag te gaan en hen nóg meer plezier in het nieuwe vak doen beleven. 
 
We starten om 13 uur. Het einde is voorzien om 15.30 uur. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
Beste collega’s 
 
Ook komend schooljaar helpen we jullie graag verder en ondersteunen we jullie met nascholingen op maat van jullie vragen. 
 
We zetten alvast de volgende nascholingen specifiek voor leerkrachten MVT in de kijker. Wil je deze niet missen, noteer de data dan zeker in je agenda. Verdere info volgt in de komende nieuwsbrieven en op nascholing.be 
 
Een fijne start gewenst en graag tot binnenkort. 
Marlène 
 
 

Leerplanvoorstelling eerste graad Frans/Engels Donderdag 19/09/19 - 9.30u12u

 
 
 

Realisatie van de specifieke eindtermen Moderne Talen in de 3e graad aso - voor leerkrachten Frans en Engels - dinsdag 15/10/19 - 13u-16u 

 
In het kader van de realisatie van de specifieke eindtermen binnen de richtingen Moderne Talen in de 3e graad stelt het leerplan dat er in totaal 18 specifieke eindtermen worden behandeld binnen Engels én Frans. 
 
In eerste instantie dienen er grondige afspraken en een evenwichtige verdeling opgesteld te worden voor de realisatie en evaluatie van de SET binnen de 2 talen verspreid over de 2 jaren van de 3e graad. Wij geven een voorbeeld van een evenwichtige verdeling en verantwoording van de SET voor de 3 moderne vreemde talen. Op basis van welke criteria kan je deze verdeling maken? Hoe kan je aantonen dat je deze eindtermen realiseert? 
 
Vervolgens is het belangrijk om de verschillende specifieke eindtermen te ontleden en te interpreteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we de eindtermen afzonderlijk toelichten en polsen we naar de aanpak van collega’s om de uitwisseling en interactie te bevorderen. We denken hierbij aan enkele coöperatieve werkvormen om de ideeën van alle groepen achteraf ook aan de deelnemers te bezorgen. Een laatste punt dat ongetwijfeld onze aandacht zal verdienen, is de onderzoekscompetentie die gerealiseerd dient te worden voor Frans of Engels en de andere pool (vb. economie, Latijn …). We stellen een stapsgewijze aanpak voor waarbij de 3 eindtermen gerealiseerd en geëvalueerd kunnen worden volgens vb. een OVUR-methode. 
 
 
 

Vul je eigen toolbox met tips and tricks om je leerlingen te blijven motiveren  voor leerkrachten MVT - woensdag 6/11/19 – 13u-16u

 
 
 

Het P-project: het onderwijs van de toekomst. Autonomie, betrokkenheid en competentie- bevorderende werkvormen in de B-stroom 15/11/2019

 
Tamara Lenzen en Eva Gijsen werken in het flexibel traject in de eerste graad b-stroom. Ze vertellen over hun P-traject voor leerlingen in de b-stroom. Ze duiden het waarom, hoe en wat van hun flexibele leertrajecten.  
 
Voor Leraren MVT, leerkrachten B-stroom, coördinatoren 
 
 
 

Evaluatie onder de loep - 19/11/2019

 
Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?  
 
Mijn (nieuw) leerplan, hoe moet ik dit evalueren? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn? 
 
 
 

Lerende netwerken Frans 

 
Alle geplande data van de netwerken en nascholingen vind je via nascholing.be 
 
De netwerken Engels en Duits zullen later opstarten. Wij zijn nog op zoek naar een collega begeleider om het team MVT te versterken.  
 
 

Save the date - Dag van de talen:  - Donderdag 5/03/20 

 
Meer info over de workshops volgt later. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muziek – nascholingen - planning schooljaar 2019-2020

Introductiesessie nieuw leerplan Muziek 18/9/2019

 
Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuw leerplan Muziek voor de 1e graad secundair onderwijs? Heb je vorig schooljaar een voorstelling gemist? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega ‘s. In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen en oefen je de nieuwe digitale leerplantool in. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. 
 
Inschrijven hier 
 
 

Stuurgroep-lerend netwerk Muziek en muziek in Artistieke vorming 22/10/2019

 
Dinsdag 22 oktober 2019 van 9 tot 11.30 uur  
 
Tweede trimester 2,5 uur 
Datum nog te bepalen 
 
De leraar maakt het verschil voor de leerling, maar bij wie kan de leraar terecht? Ook de leraar heeft behoefte om te leren, om materiaal uit te wisselen, om van gedachten te wisselen.  
Een stuurgroep - lerend netwerk geeft aan leraren veel mogelijkheden.  
Veel leraren zijn stevig verankerd in hun school, maar hebben toch het gevoel er alleen voor te staan.  
Er is heel wat professionaliteit en collegialiteit en toch ontbreekt iets. Leraren missen een klankbord als het gaat over de inhoud van hun eigen vak. In het slechtste geval is een leraar de enige op school die dat bepaalde vak geeft, in andere gevallen gaat het om een beperkt groepje collega’s.  
We hopen dat van elke scholengemeenschap één vertegenwoordiger kan deelnemen. 
 
Volg verdere info hier 
 
 

ICT-dag  21/11/2019

 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later hier  
 
 

Leerplanvoorstelling basisoptie Kunst en creatie A- en B-stroom 25/11/2019

 
Leraren en schoolbeleid inzicht bieden in de krachtlijnen en leerplandoelen van de basisoptie Kunst en creatie A- en B-stroom. 
 
Meer info en inschrijven hier 
 
 

Impulsdag voor beeld, muziek en artistieke vorming 

Datum volgt later 
 
Tijdens de impulsdag wordt aandacht geboden aan de verschillende artistieke disciplines afzonderlijk en aan de integratie tussen de disciplines.  
Diverse bouwstenen, materialen en technieken komen aan bod.  
 
Concrete inhoud over de verschillende werkwinkels volgt later. Volg hier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuur & Ruimte

Leerplanvoorstelling (herhaling) - 18/09/2019

 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad B-stroom in voege. Het vak “Natuurwetenschappen” zal voortaan “Natuur en ruimte” heten. Het gaat hier niet enkel om een naamswijziging, ook inhoudelijk zijn er wezenlijke veranderingen: zo werden de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn” hierin ondergebracht. Voor de nieuwe leerkrachten of voor de leerkrachten die dit vak nog nooit gegeven hebben, herhalen we de leerplanvoorstelling van vorig jaar. We nemen het nieuwe leerplan samen onder de loep en we kijken op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld.  
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.  
 
Wanneer? Woensdag 18 september 2019 van 13.30 tot 16.30 uur 
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt  
Inschrijven via nascholing.be 
Bijdrage? 3 euro  
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Nederlands

Nascholingen – Save the dates - Meer info

 
► 
 
Leerplanvoorstelling Nederlands 1e graad (a- en b-stroom) (herhaling) 4 oktober 2019 van 9 tot 12 uurSchrijf je nu in
 
► 
 
Begrijpend lezen (basissessiesData: 8 oktober 2019 van 9 tot 16 uur, 19 november 2019, 21 januari 2020, 28 april 2020 van 9 tot 12 uur
 
► 
 
Begrijpend lezen (verdiepingssessies): Data: 1 oktober 2019, 5 november 2019,  14 januari 2020 van 9 tot 12 uur ​
 
► 
 
Professionele leergemeenschap taalcoördinatoren: Data: 17 oktober 2019 + 1 dag in derde trimester van 9 tot 16 uur
 
► 
 
Dag van de talen Datum: 5 maart 2020 ​
 
 

Informatie – vervanging Jean Jacobs 

 
Beste collega Nederlands 
 
Het nieuws dat Jean Jacobs omwille van ziekte afwezig is, is je misschien al ter ore gekomen. 0m je toch zo goed mogelijk verder te kunnen helpen met je ondersteuningsvragen voor Nederlands, zal Bregje Beckers, taalbegeleider, hem vervangen. Je kunt haar bereiken via bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 

Informatie - Olympiade Nederlands - 05/02/2020

 
Eindelijk is er ook een Olympiade Nederlandseen wedstrijd voor leerlingen vanaf 15 jaar. Het gaat hier niet om een grammaticatoets of het Groot Dictee. Je leerlingen lossen vragen en puzzels over de Nederlandse taal en literatuur op én krijgen avontuurlijke opdrachten die op speelse wijze hun talent voor taal- en literatuurwetenschap testen. 
 
Inschrijven voor de Olympiade kan al vanaf 1 oktober 2019. De voorronde vindt plaats op 5 februari 2020. 
 
Van een talige uitdaging gesproken! 
 
 

Gratis voorleessoftware

 
Elke leerling met een lees- of schrijfprobleem heeft recht op gratis voorlees- en schrijfsoftware (Alinea, Kurzweil 3000, SprintPlus, Textaid)Via de vernieuwde website van Adibib kun je deze nu bestellen. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Uitnodiging netoverschrijdend ontmoetingsmoment - 18/09/2019

 
Beste OKAN-leraar, -coördinator, -vervolgschoolcoach   
 
Je bent van harte uitgenodigd op de netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden. Dit netwerk vindt plaats op woensdag 18 september 2019 van 9.30 tot 12.30 uur. Je wordt verwacht in het Provinciehuis te Hasselt (Kempenzaal in de A-blok, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt). Tijdens dit ontmoetingsmoment maak je kennis met collega’s uit OKAN, CBE, CVO, het hoger onderwijs (Universiteit Hasselt), Agentschap Inburgering en Integratie, VDAB, e.a.   
 
Het doel is samenwerkingsverbanden stimuleren om anderstalige nieuwkomers te begeleiden in hun leerloopbaan. 
 
In een aantal thematische rondes wordt informatie gedeeld rond een aantal richtvragen:   
 
► 
 
Wat is de inhoud van het tweedekansonderwijs in Vlaanderen? Welke perspectieven biedt deze opleiding, professioneel of op het gebied van voortgezette studies?
 
► 
 
Wat kan jongeren (18+) motiveren om zich in te schrijven in vervolgtrajecten, met name NT2 en tweedekansonderwijs?
 
► 
 
Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden en kosten verbonden aan OKAN, NT2?
 
► 
 
Welk studiebewijs is er op het einde van OKAN? Wat betekent dat in de praktijk/wat is de waarde van dat bewijs?
 
► 
 
Hoe verloopt evaluatie in een module/traject?
 
► 
 
Wat leren jongeren in OKAN en hoe verhoudt zich dat tot wat de richtgraden aanbieden?
 
► 
 
Is er samenwerking tussen OKAN, NT2 en tweedekansonderwijs. Eventueel binnen dezelfde scholengemeenschap?
 
► 
 
Wat kan een samenwerking met organisaties als Auxilia en het Agentschap Inburgering en Integratie betekenen?  
 
Deelname aan dit netwerkmoment is gratis. Wel vragen we te registreren via nascholing.be.  
 
We kijken er alvast naar uit jullie te mogen ontmoeten!  
 
Met vriendelijke groeten 
Namens de begeleidingsdiensten 
Ann, Bregje en Wouter
 
Hieronder vind je de geplande nascholingen voor dit schooljaar: 
 
► 
 
Netoverschrijdende ontmoetingsvoormiddag CVO, CBE, Agentschap Integratie en Inburgering, OKAN-coördinatoren, OKAN-vervolgschoolcoaches: 18 september 2019 van 9.30 tot 12.30 uur. 
 
► 
 
Wat met het vak Frans voor ex-0KAN-leerlingen?: 22 oktober 2019 van 13 tot 16 uur. 
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches 0KAN15 oktober 2019, 17 december 2019, 11 februari 2020, 19 mei 2020 van 9 tot 12 uur. 
 
► 
 
Bezoek DocAtlas netwerk leraren 0KAN: 11 oktober 2019 van 9 tot 13 uur. 
 
► 
 
 
Dag van de talen: 5 maart 2020​
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Nieuwe samenstelling ConnecTTEam

 
Vanaf dit schooljaar bestaat het ConnecTTEam uit  
 
► 
 
Tony Pollaris – tony.pollaris@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
► 
 
Jurgen Tombal – jurgen.tombal@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
Onze gegevens vind je op de website van regio Limburg. 
 
Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. 
 
 

Opleiding lassen IWE/IWT – vanaf 10 september 2019 

 
Steeds meer Europese en internationale normen verwijzen naar de norm EN ISO 14731 en leggen eisen op voor lascoördinatiepersoneel. In de norm EN 14731 wordt indirect verwezen naar de IWE- en IWT-opleidingen. 
 
Het Belgisch Instituut voor lastechniek organiseert vanaf 10 september 2019 de opleidingen IWE en IWT. 
 
De theoretische lessen en schriftelijke examens lopen over een periode van 1.5 jaar met een frequentie van 1 dag per week (dinsdag). Ze vormt een zeer uitgebreide cursus voor lascoördinatie op alle niveau's: lasprocessen, materiaalkunde, constructie/ontwerp en kwaliteitsborging.  
 
 
 

Studiedag STEM in het secundair onderwijs door EPOS - 08/11/2019

 
 
 

HAAS leerkrachtenconferentie - 27/11/2019

 
Ook dit jaar organiseert Haas een leerkrachtenconferentie voor de Benelux. De conferentie is een prachtige gelegenheid om informatie, ideeën en visie uit te wisselen. Deelname wordt zeker niet tot Haas gebruikers beperkt, iedereen is welkom! 
 
Plaats: CRAFT EducationDeurne (NL): http://www.craft-education.nl/ 
 
Inschrijvingen zijn mogelijk via http://htec-event.eu/. 
 
Netwerk met gemotiveerde CNC-docenten. 
 
► 
 
Leer nieuwe leermethoden en technologieën kennen. 
 
► 
 
Deel ervaringen  
 
► 
 
Workshops over: Haas Automation, HSM... 
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Nascholingen – Save the dates - Meer info

 
► 
 
Leerplanvoorstelling Nederlands 1e graad (a- en b-stroom) (herhaling) 4 oktober 2019 van 9 tot 12 uur.
 
► 
 
Begrijpend lezen (basissessiesData: 8 oktober 2019 van 9 tot 16 uur, 19 november 2019, 21 januari 2020, 28 april 2020 van 9 tot 12 uur
 
► 
 
Begrijpend lezen (verdiepingssessies): Data: 1 oktober 2019, 5 november 2019,  14 januari 2020 van 9 tot 12 uur ​
 
► 
 
Professionele leergemeenschap taalcoördinatoren: Data: 17 oktober 2019 + 1 dag in derde trimester van 9 tot 16 uur
 
► 
 
Dag van de talen Datum: 5 maart 2020 ​
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Techniek
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil ik jullie allemaal een fantastisch werkjaar toewensen met heel wat mooie momenten met jullie leerlingen, met veel voldoening in je werk, met aangename uitdagingen voor jezelf. 
 
De komende tijd zal ik jullie zeker uitnodigen voor zowel de geplande nascholingen als het lerend netwerk techniek. De informatie over al deze initiatieven zal je kunnen lezen in een van de volgende nieuwsbrieven.  
 
Een goede start van het schooljhaar gewenst! 
Peter 
 
Save the date: woensdag 27 november Technokriebels! 
 
 

Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan Techniek eerste graad B-stroom. (herhaling) - 18/09/2019

 
Heb je vorig schooljaar de leerplanvoorstellingen gemist en wil je toch goed geïnformeerd zijn over het nieuwe leerplan techniek B-stroom 1ste graad so? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we een eerste aanzet om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. 
 
Wanneer? Woensdag 18 september 2019 van 13.30 tot 1uur  
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt 
Inschrijven via nascholing.be
Bijdrage? 3 euro  
 
 

Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan Techniek eerste graad A-stroom. (herhaling) - 25/09/2019

 
Heb je vorig schooljaar de leerplanvoorstellingen gemist en wil je toch goed geïnformeerd zijn over het nieuwe leerplan techniek A-stroom 1ste graad so? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we een eerste aanzet om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. 
 
Wanneer? Woensdag 25 september 2019 van 13.30 tot 1uur 
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt  
Inschrijven via nascholing.be.
Bijdrage? 3 euro  
 
Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme

Congres Duurzaam Toerisme - 14/11/2019

 
 
 
Wanneer? Donderdag 14 november 2019
Congres: 9.30 uur – 12.30 uur 
Ontbijt: 8.30 uur – 09.30 uur (inbegrepen) 
 
Waar? Paleis Van Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
 
Prijs? 50 euro  
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Toerisme
 
 
 
Wiskunde

Leerplanvoorstelling wiskunde 1ste graad A-stroom en B-stroom - 18/09/2019

 
We willen leraren die het voorgaande schooljaar geen leerplanvoorstelling volgden, de gelegenheid bieden om in september nog een sessie over het nieuwe leerplan bij te wonen.  
 
Het vormingsconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het vakjargon en de doelen van het nieuwe leerplan eerste graad voor wiskunde A- en B-stroom worden geduid. Aan de hand van concrete voorbeelden willen we de deelnemers inspireren om met het nieuwe leerplan aan de slag te gaan.  
 
Meer info via nascholing.be 
 
Leerplanvoorstelling wiskunde 1ste graad A- en B-stroom (Herhaling) - 25/09/2019
 
Deze voorstelling gaat door op woensdag 25 september vanaf 13.30 tot 16 uur in de gebouwen van de regionale begeleidingsdienst regio Limburg, Tulpinstraat 75 Hasselt. 
 
Deze herhaling is bedoeld voor leerkrachten wiskunde die nog niet hebben deelgenomen aan de leerplanvoorstelling wiskunde 1ste graad A- en B-stroom. Meer info vind je via deze link. 
 
 

Leermateriaal-Geogebraboek (Update)

 
Collega Karel Appeltans van Virga Jessecollege Hasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruikbare en gratis toegankelijke geogebra-bestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwerpen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bijhorende oplossingsmethodes en correcte antwoorden. 
Het voorbije schooljaar werden er foutjes uitgehaald, verbeteringen gedaan aan bestaande applets, en nieuwe applets toegevoegd (o.a. vlakke meetkunde, de cirkel) 
 
Je vindt het boek via deze link: https://www.geogebra.org/m/QtdpYKT3 
 
 

Nascholing - Mathelo - najaar 2019

 
Mathelo online nascholingsaanbod wiskunde 
 
Om wiskundeleraren vertrouwd te maken met het vakdidactisch gebruik van GeoGebra worden dit najaar via het Mathelo leerplatform een aantal nascholingen georganiseerd. 
 
De allernieuwste versie 6 van GeoGebra is een bundeling van vijf verschillende wiskundeprogramma’s: meetkunde, grafieken, ruimtemeetkunde, CAS en een rekenblad.  
De talrijke toepassingsmogelijkheden worden uitvoerig toegelicht in de totaal herwerkte webcursus “GeoGebra 6 van A tot Z". Met een handleiding van ruim 250 pagina’s en bijhorende GeoGebrabestanden is deze cursus een onmisbaar naslagwerk voor elke wiskundeleraar.   
 
In de tiendelige webcursus “Ruimtemeetkunde met GeoGebra 6” worden de gebruiksmogelijkheden van de nieuwste 3D-versie van GeoGebra uitvoerig besproken aan de hand van concrete didactische voorbeelden en lesactiviteiten.   
 
 
 

Nascholing - Coöperatief leren voor leraren wiskunde secundair onderwijs

 
3-DAAGSE OPLEIDING VOOR LERAREN WISKUNDE SECUNDAIR  
 
Hedendaags lesgeven vraagt sterke hedendaagse leerstrategieën en werkvormen. Vaak vallen we terug op groepswerk om te differentiëren. Tijdens deze opleiding ervaar je het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën. Je krijgt de kans de leerwinst bij de leerlingen te optimaliseren en jezelf te vervolmaken. 
 
Deze opleiding is een aanbod voor het secundair onderwijs en wordt gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer die eveneens leerkracht wiskunde isWe brengen de inhoud samen met ervaringen uit onze eigen klasschool en trainingspraktijk. 
 
Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Wiskunde
 
 
 
Wetenschappen - Toelatingsexamen arts-tandarts - tips & tricks - 11/09/2019

Toelatingsexamen arts-tandarts: tips & tricks voor leerkrachten en directie 
Hoe pak ik de voorbereiding van het toelatingsexamen in mijn school aan? 

 
Woensdag 11 september 2019 van 19 tot 22 uur 
 
Onze ervaren coaches geven praktische tips aan leerkrachten, graadcoördinatoren en directies over de aanpak van de voorbereiding op het toelatingsexamen arts-tandarts in de school.  
 
Wat kan je als school doen en hoe begin je eraan? Waar moet je als leerkracht op letten? Welke tips geef je de leerlingen best mee? Wat zijn de 'do's en don'ts' in een voorbereidingstraject?  
 
We gaan er graag met jullie op in tijdens deze informatiesessie. De sessie staat open voor leerkrachten Wetenschappen, Wiskunde, Nederlands, graadcoördinatoren en directieleden.  
 
Zowel het gedeelte Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW) als het gedeelte Generieke Competenties (GC) van het toelatingsexamen bekijken we grondig. Je krijgt de mogelijkheid om per vakgebied met onze coaches in gesprek te gaan.  
 
Na inschrijving ontvangt u een gedetailleerd programma begin september.  
 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Aanvangsbegeleiding bao-bubao-buso 10/09/2019
 
Starters ondersteunen om hun job goed én graag te doen is een belangrijke opdracht voor elke school. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is dan ook van cruciaal belang. Je krijgt inspiratie om op school een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding op te zetten.
 
Voor directies en mentoren/verantwoordelijken aanvangsbegeleiding bubao, buso en bao.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Beeld - vormingen en informatie
 
HERHALING voorstellen nieuwe leerplan Beeld: 
 
► 
 
Maandag 9 september 2019 van 13u tot 16u – Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen (Regio Antwerpen) 
 
► 
 
Woensdag 11 september 2019 van 9u30 tot 12 u – Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Regio Limburg) 
 
► 
 
Dinsdag 10 september 2019 van 16u tot 18u30 – Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen (Regio Mechelen-Brussel) 
 
Introductie in het nieuwe leerplan voor de basisoptie Kunst en Creatie: 
 
► 
 
Maandag 18 november 2019 – Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen (Regio Antwerpen) 
 
► 
 
Maandag 25 november 2019 – Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Regio Limburg) 
 
► 
 
Woensdag 13 november 2019 – Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen (Regio Mechelen-Brussel) 
 
Save the date:  
 
► 
 
Dag van het Beeld (P.O.) op 20 maart 2020. 
 
► 
 
Tijdens het begin van het tweede trimester wordt een vorming gepland i.v.m. evalueren van het vak Beeld 
 
Inschrijven voor al deze vormingen kan via nascholing.be 
 
Alle documenten die vorig jaar werden opgesteld naar aanleiding van het nieuwe leerplan staan nog steeds online en vinden jullie via volgende link: nieuwe leerplannen Beeld  
 
Deze map zal aangevuld worden met de nieuwe documenten die in de loop van het schooljaar worden opgesteld.  
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
CLIL

Europese Dag van de talen – 26/09/2019

 
Op 26 september vindt de Europese Dag van de talen plaats. Dé ideale gelegenheid om je leerlingen goesting te doen krijgen in CLIL! 
 
Op de website van EDL vind je dit jaar uitdagingen die je samen met je leerlingen kunt aangaan.  Je vindt er ook massa’s taalfeiten, taalspelletjes en –plezier. Waar wacht je nog op? 
 
 

Nascholingen

 
CLIL zit al een tijdje in de lift, ook in Limburg! CLIL staat voor content and language integrated learning ofwel je zaakvak in een vreemde taal (Engels, Frans, Duits) onderwijzen. 
 
Heb je interesse in CLIL, maar weet je nog niet goed hoe of wat? Contacteer dan bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen Zij helpt je graag op weg met het invullen van het aanvraagdossier en de beginselen van de CLIL-didactiek. 
 
Op 25 september a.s. vindt een studiedag plaats over ‘Kiezen en starten met CLIL’ binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat). 
 
Wil je jezelf bekwamen in de CLIL-vakdidactiek? Dan kun je dit schooljaar deelnemen aan één van de volgende cursussen:

Nascholing - data Aptistest

 
Wil je volgend schooljaar als CLIL-leraar (Engels) aan de slag? Dan is het nu het moment om je in te schrijven voor de Aptistest via nascholing.be 
 
Veel succes! 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Gedrags- en maatschappijwetenschappen

Junior College: de universiteit in je klas - januari 2020

 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard.   
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
Hopelijk heb je op en top genoten van de zomer en kan je met opgeladen batterijen aan schooljaar 2019-2020 beginnen.  
 
We zetten alvast de volgende nascholingen specifiek voor leerkrachten Lichamelijke opvoeding in de kijker. Wil je ze niet missen, noteer de data dan zeker in je agenda. Verdere info volgt in de komende nieuwsbrieven en op nascholing.be. 
Samen sporten met collega’s uit andere scholen of ervaringen uitwisselen kan zo boeiend zijn.  

Planning 2019-2020

 
► 
 
Ben je al klaar om met het nieuwe leerplan Lichamelijke opvoeding voor 1A en 1B aan de slag te gaan? Misschien heb je de introductiesessie tijdens vorig schooljaar gemist. Geen probleem, er komt nog een kans: Woensdag 25 september 2019, van 9.30 tot 11.30 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Hoe pak je een klas met moeilijke leerlingen aan? Hoe zorg je ervoor dat iedereen perfect in orde is voor jouw vak? …  Maandag 4 november 2019, van 13 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt . Inschrijven kan hier. (alle graden, alle niveaus welkom)
 
► 
 
In het nieuwe leerplan voor de eerste graad staan twee leerplandoelen over EHBO. Wil je meer weten over hoe je dit inhoudelijk kan invullen en hoe je dit praktisch kan organiseren in je school? Volg dan de vorming EHBO op woensdag 11 december. Je kan kiezen uit een voor- of een namiddag-sessie.  Woensdag 11 december 2019, van 9.30 – 12 uur of 13.30 – 16 uur, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Tijdens de kerstexamens zullen er ook nascholingen voor leraren Lichamelijke opvoeding plaatsvinden in Herentals en Merksem, telkens in de namiddag. Jij bent er ook van harte welkom! Meer informatie zal spoedig volgen. De gegeven dansvormen zijn ook geschikt voor jongens, vooral de workshop Rock&roll is laagdrempelig en aan te bevelen voor gemengde groepen. Lees meer ...
 
► 
 
Ben je vakhoofd? Dan ben je van harte welkom op één van volgende L.O.-netwerkenBreng gerust een collega uit je vakgroep mee. Het is heel erg aanbevolen om met twee collega’s per school aanwezig te zijn. Lees meer ...
 
► 
 
Misschien overweegt men om in je school de basisoptie SPORT voor het 2de jaar in te richten. Dit leerplan zal in de loop van het schooljaar toegelicht worden.  Donderdag 5 maart 2020, van 9:00u. tot 11:30u.locatie volgt nog. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Ben jij of krijg je volgend jaar een nieuwe collega Lichamelijke opvoeding? Warm aanbevolen zijn de ‘start to teach-dagen. Heel interessant om een goeie start te maken als leerkracht Lichamelijke opvoeding! Woensdag 2 oktober 2019 en donderdag 12 maart 2020, van 9u. tot 16u.: Tulpinstraat 75, 3500 HasseltInschrijven kan hier. 
 
Ik wens je een aangename start en een fijn schooljaar toe! 
Met sportieve groeten, 
Anke Van Roey 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Mens & samenleving

Herhaling leerplanvoorstelling - 18/09/2019

 
Op 1 september start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar A en B en gaan een aantal leraren met het leerplan van het nieuwe vak Mens en samenleving aan de slag. 
 
Een aantal leraren hebben vorig schooljaar niet de kans gehad om de infosessie in verband met het nieuwe vak bij te wonen. Daarom geven we op woensdag 18 september in de voormiddag een herhaling van deze infosessie.   
 
We starten om 9.30 uur en het einde is voorzien om 12 uur. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier 
 
 

Lerend netwerk leraren Mens en samenleving - 18/09/2019

 
Op 1 september gaan een aantal leraren aan de slag met het nieuwe leerplan Mens en samenleving. Omdat het niet alleen om een nieuw leerplan gaat, maar ook om een nieuw vak starten we een lerend netwerk voor deze leraren. 
 
We willen de leraren de eerste keer samenbrengen op woensdag 18 september in de namiddag.  
 
We gaan samen dieper in op het leerplan: we bestuderen de thema’s, de leerplandoelen, de juiste beheersingsniveaus …Hiermee willen we de leraren de nodige ondersteuning bieden in de dagelijkse klaspraktijk, tools geven om concreet aan de slag te gaan en hen nóg meer plezier in het nieuwe vak doen beleven. 
 
We starten om 13 uur. Het einde is voorzien om 15.30 uur. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nascholingen bubao

Nieuwe personeelsleden buo - 26/09/2019

 
Je overlegt met collega’s uit andere scholen over het leerkrachtig omspringen met uitdagingen in het buo.
 
Je krijgt info over het proces van handelingsplanning.
 
 
 

Zill in buo

 
Als team ga je op zoek naar de meerwaarde die Zill kan bieden voor de eigen school. We zoeken samen naar antwoorden op volgende vragen;
 
 
► 
 
Moeten wij ZILL gebruiken?  
 
► 
 
Wat kunnen wij doen met ZILL?  
 
Afhankelijk van de beginsituatie van de school zullen we samen het traject bepalen.
 
 
 

Lerend netwerk speelleerklas

 
Ben jij een gemotiveerde leerkracht die les geeft in de speelleerklas? Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen? Ben je op zoek naar nieuwe ideeën of wil je het nieuwe leerplan ZILL integreren in jouw werking? 
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig naar de werking van andere collega’s?  
Sluit je dan aan bij het lerend netwerk ‘Speelleerklas’! 
 
 
 

Psycho-pedagogisch personeel bubao

 
Tijdens deze bijeenkomsten overleg je met collega’s uit andere scholen over thema’s die door de deelnemers worden aangegeven.
 
 
 

Lerend netwerk Wetenschap & Techniek bubao

 
Ben jij een gemotiveerde leraar die op school het Wetenschaps- & techniekbeleid wil vorm geven of heb je hier reeds ervaring hiermee? Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen? Wil je weten hoe je onderzoekend en ontwerpend aan de slag kan gaan? 
Wat betekent dit vanuit de ZILL-bril? 
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig hoe Wetenschap & Techniek in andere scholen wordt beleefd? Sluit je dan aan bij het lerend netwerk Wetenschap & Techniek in jouw school! 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nascholingen buso

Nieuwe personeelsleden buo - 26/09/2019

 
Je overlegt met collega’s uit andere scholen over het leerkrachtig omspringen met uitdagingen in het buo.
 
Je krijgt info over het proces van handelingsplanning.
 
 
 

Platform TA(C) buso

 
Je wordt geïnformeerd over recente ontwikkelingen in het buso en overlegt hierover met collega’s uit andere scholen.
 

Psycho-pedagogisch personeel buso

 
Tijdens deze bijeenkomsten overleg je met collega’s uit andere scholen over thema’s die door de deelnemers worden aangegeven.
 
 
 

Platform ABO-coördinatoren

 
Tijdens deze bijeenkomsten overleg je met collega’s uit andere scholen over thema’s gerelateerd aan organisatie, wetgeving en problematieken van ABO.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Studiegebied Handel

Informatie werkplekleren Colruyt 

 
Colruyt heeft een interessant aanbod voor leraren die hun lessen wat meer ‘hands on’ willen maken en hun leerlingen willen voorbereiden op een stage door hen te begeleiden in een realistische verkoopscontext. 
 
De Colruyt Group en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden de leraren de mogelijkheid om dit te doen onder de vorm van praktijklessen op verplaatsing. Het geeft leerlingen de kans om eerst in groep én onder begeleiding van hun leerkracht de competenties van een medewerker in de verkoop te verwerven. Dit is dan ook de ideale stap naar een individuele stage.  
 
Leraren spelen daarbij een belangrijke en begeleidende rol. Colruyt wil hen dan ook actief betrekken door het organiseren van introductiedagen.  
 
Om aan de praktijklessen op verplaatsing te kunnen deelnemen, moet de betrokken leraar aan een verplichte regionale dag op het hoofdkantoor deelnemen. Er wordt later ook een 2e dag voorzien (deze is wel vrijblijvend) in ons hoofdkantoor te Halle. Daarnaast moet de betrokken leraar zelf eerst een leerkrachtenstage lopen bij Colruyt Group. Een unieke kans om praktijkkennis op te doen die de leraar dan kan doorgeven aan de leerlingen. Dit ‘Train-the-trainer’ concept wordt al verschillende jaren gesmaakt door leerkrachten. 
 
 
 

Wijziging leerplannen

 
Door een wijziging in de boekhoudwetgeving (KB van 18 december 2015) en het vennootschapsrecht (KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) zijn een aantal leerplandoelen beperkt aangepast.  
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Nieuwe samenstelling ConnecTTEam

 
Vanaf dit schooljaar bestaat het ConnecTTEam uit  
 
► 
 
Tony Pollaris – tony.pollaris@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
► 
 
Jurgen Tombal – jurgen.tombal@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
Onze gegevens vind je op de website van regio Limburg. 
 
Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. 
 
 

Opleiding lassen IWE/IWT – vanaf 10 september 2019 

 
Steeds meer Europese en internationale normen verwijzen naar de norm EN ISO 14731 en leggen eisen op voor lascoördinatiepersoneel. In de norm EN 14731 wordt indirect verwezen naar de IWE- en IWT-opleidingen. 
 
Het Belgisch Instituut voor lastechniek organiseert vanaf 10 september 2019 de opleidingen IWE en IWT. 
 
De theoretische lessen en schriftelijke examens lopen over een periode van 1.5 jaar met een frequentie van 1 dag per week (dinsdag). Ze vormt een zeer uitgebreide cursus voor lascoördinatie op alle niveau's: lasprocessen, materiaalkunde, constructie/ontwerp en kwaliteitsborging.  
 
 
 

Studiedag STEM in het secundair onderwijs door EPOS - 08/11/2019

 
 
 

HAAS leerkrachtenconferentie - 27/11/2019

 
Ook dit jaar organiseert Haas een leerkrachtenconferentie voor de Benelux. De conferentie is een prachtige gelegenheid om informatie, ideeën en visie uit te wisselen. Deelname wordt zeker niet tot Haas gebruikers beperkt, iedereen is welkom! 
 
Plaats: CRAFT EducationDeurne (NL): http://www.craft-education.nl/ 
 
Inschrijvingen zijn mogelijk via http://htec-event.eu/. 
 
Netwerk met gemotiveerde CNC-docenten. 
 
► 
 
Leer nieuwe leermethoden en technologieën kennen. 
 
► 
 
Deel ervaringen  
 
► 
 
Workshops over: Haas Automation, HSM... 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook