Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  3 daagse basiscursus Godly Play in Tongeren 22, 23 & 24 augustus 2019
►  Bestel de tool: Aan de slag in je klas met taalgericht onderwijs
►  EHBO op school
►  Gratis workshops: Oriënteren op leiderschap / Een gelukkige directeur op school / KIES voor je energiehandleiding
►  Informatiecampagne ondersteuning type 2, 4, 6 en 7
►  KA1 ERSMUS+ JOBSHADOWING Portugese school ESPROMINHO
►  Leeftocht april 2019: veerkracht
►  Leeftocht jaarthema schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop
►  Nieuwsbrief 6: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  OKAN
►  Onze netwerkorganisatie in beeld – Tom Cox
►  Studiedag – Hoogbegaafdheid ‘Zorgen voor talent’ – 25 april 2019
►  Taal
►  Vacature: Coördinator centrum leren en werken (CLW)
►  Vernieuwde themapagina's online
Gewoon basisonderwijs
►  Trefdag 'Van eigenwijs naar samen wijzer' 18 april 2019
►  STEM - Computationeel denken integreren in je STEM-lessen, hoe doe je dat? - 6 mei 2019
►  Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
►  Getuigschrift? Hoe zit het nu? 24 mei 2019
►  Leermateriaal – Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden
►  Veiligheid van kinderen op de weg in en rond de schoolomgeving - Prijs Fonds Dominique De Graeve
Gewoon secundair onderwijs
►  LLinkid
►  Groeigericht evalueren van competenties: uitnodiging release CompassMe - 6 mei 2019
►  Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen 20 mei 2019
►  AV dbso – Nascholing - Lerend netwerk Algemene vorming Centra voor deeltijds onderwijs - 23 mei 2019 – van 9 tot 12 uur
►  Nieuw materiaal bij exploratietool Columbus
►  Aardrijkskunde
►  Beeld
►  Chemie
►  CLIL
►  Duits - Informatie nieuwsberichten
►  Engels - informatie nieuwsberichten
►  Frans - Informatie nieuwsberichten
►  Fysica
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  MAVO
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding
►  Nederlands
►  OKAN
►  PAV
►  STEM
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Wetenschappen
Buitengewoon onderwijs
►  “Ik zie het anders!” Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen.
►  Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
►  Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen - save the date: 20 mei 2019
►  LLinkid
►  Modernisering secundair onderwijs
►  SWeTe-praktijkvakken
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
3 daagse basiscursus Godly Play in Tongeren 22, 23 & 24 augustus 2019
 
Ben je op zoek naar een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen (vanaf 3 jaar), jongeren of volwassenen? Wil je hen op een speelse manier vertrouwd maken met Bijbelverhalen, parabels en liturgie?
 
Wereldwijd wordt Godly Play ingezet bij godsdienstonderwijs en catechese, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij bezinningen en vormingen met volwassenen, …
 
Deze internationaal erkende driedaagse basiscursus geeft de nodige training en achtergrond om zelf aan de slag te gaan als Godly Play begeleider. Je wordt hierbij begeleid door twee erkende Godly Play trainers.
 
Wil je graag zelf aan de slag? Heb je een werkveld voor ogen waarin je kan groeien als verteller? Schrijf je dan zo snel mogelijk in voor de driedaagse basiscursus ‘Godly Play begeleider: verteller en deurwachter’, die de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal en Godly Play Vlaanderen in Limburg organiseren.
 
Deze verteltraining wordt gepland op 22, 23 en 24 augustus 2019 in de Godly Play ruimte van de Sint-Gilliskerk in Tongeren
 
Voor iedereen
 
 
 
Bestel de tool: Aan de slag in je klas met taalgericht onderwijs
 
Taaltool   In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te gaan. Met die tips ondersteunen we vooral leerlingen en cursisten in het secundair onderwijs en volwassenonderwijs. Maar ook leraren van de basisschool kunnen ze inzetten in de klas. De fiches met tips zijn handig onderverdeeld in zes hoofdstukken op basis van de noden van leerlingen. De fiches zijn uitneembaar en geplastificeerd zodat je ze actief kunt gebruiken bij je lesvoorbereiding, als geheugensteuntje tijdens de les of bij overleg met collega’s.
 
De prijs bedraagt 17,5 euro voor leden en 25 euro voor niet leden. De korting (30%) voor de leden wordt pas doorgerekend op de definitieve factuur.
 
Voor iedereen
 
 
 
EHBO op school
 
Veel scholen zijn goed bezig op het vlak van EHBO. Andere ervaren nog drempels bij de organisatie van een lessenreeks of een project over EHBO, zoals gebrek aan lesgevers, aan materiaal en aan tijd.  Via de website EHBO op school van de Vlaamse overheid vind je tips, praktijkvoorbeelden en een inventaris met mogelijke partners om je verder op weg te helpen.  
 
Voor iedereen
 
 
 
Gratis workshops: Oriënteren op leiderschap / Een gelukkige directeur op school / KIES voor je energiehandleiding
 
KIES   In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming.
 
We willen het welbevinden van leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader ondersteunen en versterken door groeps- en individuele coachmodules op maat te bieden. Daarnaast helpen we onderwijsprofessionals te oriënteren naar een leidinggevende functie.
 
Interesse? Schrijf je dan snel in voor een van volgende workshops:
 
 
► 
 
Twee workshops: Oriënteren op gedeeld leiderschap
 
► 
 
Workshop: ‘Een gelukkig directeur op school’
 
► 
 
Coachmodule zelfzorg: ‘KIES voor je energiehandleiding – een kwestie van lef’
 
Voor iedereen
 
 
 
Informatiecampagne ondersteuning type 2, 4, 6 en 7
 
Scholen, CLB en ouders vragen transparantie over de manier waarop leerlingen met een ondersteuningsvraag type 2, 4, 6 en 7 regionaal ondersteund worden. Ze hebben daarnaast vragen over hoe die leerlingen in Discimus geregistreerd dienen te worden. Zoals in de vorige nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangekondigd zetten we daarvoor een informatiecampagne op. 
 
In de week na de paasvakantie sturen we een brief naar de scholen voor gewoon onderwijs. In functie van de standaardprocedure vinden ze daarin de contactgegevens van hun zorgloket. Voor wie toch rechtstreeks wil of kan aanmelden, vermelden we daarnaast de contactgegevens van de scholen type 2, 4, 6 en 7. Via een stroomschema – en in een latere fase een filmpje – verduidelijken we de procedure in Discimus.
Ook de scholen voor buitengewoon onderwijs, de zorgloketten en de voorzitters van de beheerscomités krijgen in dezelfde periode een informatieve brief.
 
Let wel: scholen van een ander net die ondersteuning wensen van een buo-school type 2, 4, 6 of 7 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, melden in principe rechtstreeks aan bij de buo-school.
 
Voor iedereen
 
 
 
KA1 ERSMUS+ JOBSHADOWING Portugese school ESPROMINHO
 
Erasmus+   Voor een Europese Partner zijn we op zoek naar een onderwijsinstelling die bereid is om op te treden als host voor een jobshadowing van 1 week in de maand mei in het kader van een KA1 ERASMUS-plus project. Bij voorkeur een onderwijsinstelling uit Limburg, omgeving Hasselt. Het betreft een jobshadowing voor iemand die in Portugal o.a. instaat voor de leerlingenbegeleiding van leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs. 
 
De persoon is in kwestie is een medewerker van Esprominho dit is een school gelegen in Braga, Portugal. Is jullie school bereid deze persoon te ontvangen gelieve dan contact op te nemen met Tim Van Aken: tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Leeftocht april 2019: veerkracht
 
Leeftocht  
Ten voeten uit
 
Ondanks tegenslag toch geloven in de toekomst.

Download het aprilnummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Leeftocht jaarthema schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop
 
Handen vol hoop  
 
In het verlengde van de onlangs verschenen publicatie Hoop doet leren werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen volop aan de concretisering van het nieuwe jaarthema voor het schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop.
Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.
In het jaaroverzicht lees je wat je elke maand mag verwachten. Leeftocht brengt je volgend schooljaar inspiratie om de hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 6: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
OKAN

Lesmateriaal – Goochelen met woorden 2 – CTO

 
Op de site van het CTO kan je voortaan het materiaal van Goochelen met woorden 2 gratis downloaden. Dit materiaal is in de eerste plaats bedoeld voor leraren die met anderstalige nieuwkomers werken in het basisonderwijs, maar het kan ook zeer inspirerend werken voor het secundair. Je vindt het op http://www.cteno.be/?idWp=268&id_materiaal=78.
 
 

Lesmateriaal – Iedereen leest 

 
Op de site van ‘Iedereen leest’ (https://iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/een-meertalige-collectie-jeugdliteratuur-op-school-en-de-bibliotheek) vind je zeer mooie tips om lezen op te starten voor anderstalige leerlingen. Naast deze tips vind je er ook enkele titels van boeken die in aanmerking komen voor deze doelgroep. 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, OKAN
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld – Tom Cox
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Tom Cox  
 
Deze maand laten we Tom Cox aan het woord. Tom is directeur van de middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt en publiceert binnenkort het boek Recht op ongelijkheid.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Studiedag – Hoogbegaafdheid ‘Zorgen voor talent’ – 25 april 2019
 
Project Talent nodigt je uit op haar eerste TALENT-studiedag op 25 april in Leuven. 
 
De focus van deze dag ligt op de zorg voor cognitief begaafde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs: 
 
► 
 
Prof. Nicholas Colangelo (USA) vertelt vanuit zijn rijke ervaring over onderpresteren bij begaafde kinderen. Daarbij licht hij niet alleen mogelijke oorzaken toe, maar gaat hij ook dieper in op mogelijke oplossingen. 
 
► 
 
Verder kun je deelnemen aan sessies rond flexibele leerwegen, binnenklasdifferentiatie, signalering en diagnostiek, verrijkingsmateriaal en zorgbeleid. 
 
Het volledige programma en de inschrijfmodule vind je hier. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Lesmateriaal – Nieuws in de klas 

 
Actualiteit zet aan tot lezen, denken, praten en zoveel meer. Via de website www.nieuwsindeklas.be lees je themadossiers met uitgewerkte lessen en werkbladen voor je leerlingen. 
 
Je vindt er o.m. dossiers over: 
 
► 
 
fake news 
 
► 
 
de foto kritisch bekeken 
 
► 
 
online journalistiek 
 
► 
 
en nog zoveel meer! 
 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje ophttps://www.nieuwsindeklas.be/ 
 
 

Infomoment en website – ‘Ik haat lezen!’ - 30 april 2019 

 
De Ik haat lezen-campagne is gericht op kinderen met dyslexie. Momenteel focust deze op de anderslezen-app Stream je luisterboek!' waarmee je online Daisy-boekjes kunt beluisteren. 
 
Wil je graag meer info over dyslexie, Daisy-boeken, de anderslezen-app en ADIBoeken? Neem dan deel aan één van deze infosessies in je buurt:  
 
► 
 
30 april: infosessie - bibliotheek Heusden Zolder (13u-15u) 
011 80 80 90 - bibliotheek@heusden-zolder.be 
 
► 
 
30 april: infosessie i.s.m. Sprankel - Corda Campus Hasselt (20u-22u) 
limburg@sprankel.be

Studiedag – Kansrijk en zorgbreed onderwijs voor iedereen – 21 mei 2019

 
Het UCLL stelde een gevarieerd programma voor je samen op haar tweede studiedag. Je vindt er o.m. een antwoord op de volgende vragen: 
 
► 
 
Q: hoe leer je je kinderen om betere schrijvers te worden?  
A: met de nieuwe digitale tool Fungels! 
 
► 
 
Q: hoe laat je je leerlingen echt begrijpend lezen? 
A: ontdek er alles over tijdens de werkwinkel van Kees Vernooy. 
 
► 
 
Q: hoe pak je ernstige leesproblemen op een leuke manier aan? 
A: met Lezer-game en Lezer-scan! 
 
► 
 
Q: hoe kan je inspelen op de meertaligheid van je leerlingen? 
A: Liesbeth Spanjers geeft je tekst en uitleg. ​
 
Deze studiedag is bedoeld voor leraren basis- en secundair onderwijs. Inschrijven kan via de website. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature: Coördinator centrum leren en werken (CLW)
 
Mosa-rt  
 
De Katholieke Scholengemeenschap Maaseik-Kinrooi, Mosa-RT staat voor een krachtige groep in het secundair onderwijs met 3000 leerlingen en 500 collega’s.
 
Het CLW is in volle expansie en kijkt uit naar nieuwe studiegebieden. Het biedt leerlingen extra kansen op het behalen van certificaten, getuigschriften 2de graad, 3de graad en diploma secundair onderwijs d.m.v. modulair werken.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vernieuwde themapagina's online
 
Eind vorig jaar berichtten we over de komst van een nieuwe website, waarvan de eerste pagina's al online staan.
Ondertussen verschenen drie nieuwe thema's online:
 
 
► 
 
Autisme: elke leerling met autisme is uniek, met eigen talenten en mogelijkheden en eigen zorgvragen. Wanneer we hen begeleiden moeten we verder kijken dan hun gedrag of reacties.
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden: een theoretisch kader rond ‘missie, visie en kernwaarden’, maar ook uitgewerkte voorbeelden, tips en zelfs een voorbeeld van stappenplan waarmee je zelf aan de slag kan. 
 
► 
 
Re-integratie: terug op de werkvloer na langdurige ziekte of na een lange herstelperiode? Maak er werk van!
 
De komende maanden bouwen we volop verder aan de nieuwe website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
Voor suggesties en feedback over deze nieuwe pagina's kun je e-mailen naar isabelle.buyse@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Trefdag 'Van eigenwijs naar samen wijzer' 18 april 2019
 
COV Limburg nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse trefdag met doorlopend leermiddelenbeurs.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
STEM - Computationeel denken integreren in je STEM-lessen, hoe doe je dat? - 6 mei 2019
 
Computationeel denken (computational thinking) is een 21e eeuwse vaardigheid en kan omschreven worden als creatief probleemoplossend denken door middel van ICT of door inzicht in ICT. Het omvat een heel aantal vaardigheden die in onze digitale wereld erg van pas komen én wordt meer en meer gezien als een basisvaardigheid naast lezen, schrijven en rekenen. Het werd dan ook opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs en de vernieuwde eerste graad van het secundair onderwijs. 
 
In deze workshop krijg je inzicht in wat computationeel denken juist is én hoe we dit onder meer kunnen kaderen binnen STEM-onderwijs. Daarna gaan we aan de slag met een aantal (gratis) tools en voorbeelden die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klaspraktijk. Je gaat naar huis met heel wat inspiratie voor je lessen! 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
 
Voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het basis-  en buitengewoon basisonderwijs.
 
DAS-beurs  
 
Maak een keuze uit het uitgebreide programma:
 
► 
 
We beginnen de dag om 9.00 uur met een activerende sessie voor kleuter- en lager onderwijs.
 
► 
 
Vervolgens heb je de keuze uit 7 verschillende workshop. Voor elk wat wils, voor elke doelgroep, van dans tot sport, tot inspirerende verhalen.
 
► 
 
In de namiddag kan je, eventueel samen met je directeur, sporten of actief luisteren naar lesgevers.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Getuigschrift? Hoe zit het nu? 24 mei 2019
 
In deze vorming relateren we redelijke aanpassingen, gemeenschappelijk en individueel aangepast curriculum met de finaliteit van het gewoon basisonderwijs. We testen onze kennis met betrekking tot de actuele regelgeving getuigschrift basisonderwijs en toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs.
 
Hoe breed evalueren binnen ZiLL en conform het OK? En dan als school, na 9 à 10 jaar gewerkt te hebben met een leerling, de balans opmaken?  Wat betekent het voor een leerling als die geen getuigschrift krijgt? Hoe werken we aan continuering van zorg naar het secundair onderwijs?
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Leermateriaal – Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden
Leermateriaal – Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden  
 
Ook kleuters kunnen schrijven! Al is dat niet meteen in het Nederlands zonder spelfouten. Bied hen functionele situaties of spelvormen aan waarbij ze ontdekken dat schrijven een communicatieve betekenis heeft. Idem voor lezen. En voilà, zo worden grote schrijvers en lezers geboren!
 
Arteveldehogeschool ontwikkelde een handige website met praktische tips om bij je kleuters lees- en spellingvaardigheden te oefenen. 
 
Je vindt op de website werkvormen met telkens een korte beschrijving en een foto rond de volgende drie thema’s: 
 
► 
 
fonologisch bewustzijn 
 
► 
 
voorbereidend lezen 
 
► 
 
voorbereidend communicatief schrijven 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Veiligheid van kinderen op de weg in en rond de schoolomgeving - Prijs Fonds Dominique De Graeve
 
Het Fonds Dominique De Graeve lanceert elk jaar een oproep met als doel een bijzonder initiatief te ondersteunen voor een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomgeving. Het bekroont een initiatief dat werkt rond sensibilisatie en vorming, waarbij lokale partnerschappen tussen de verschillende actoren die zich inzetten voor de veiligheid van kinderen, worden aangemoedigd.
 
In 2019 richt de oproep zich tot initiatieven in de Vlaamse Gemeenschap. Alle kleuter- en lagere scholen alsook de ouderverenigingen van de verschillende netwerken worden uitgenodigd om projecten in te dienen rond dit thema. De Prijs van 5.000 EUR gaat naar een concreet project dat in uitvoering is of al werd uitgevoerd tijdens het schooljaar 2018-2019.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
LLinkid
 
LINKID  
 
De digitale tool LLinkid werd gelanceerd. Met LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project. We volgen met deze nieuwe tool de uitrol van de nieuwe leerplannen. Momenteel vind je dus enkel de leerplannen van de eerste graad in LLinkid.
 
 
Naar aanleiding van de lancering van LLinkid, de digitale leerplantool secundair onderwijs, op 21 maart geven we graag nog enkele tips & tricks mee.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Groeigericht evalueren van competenties: uitnodiging release CompassMe - 6 mei 2019
 
CompassMe  
 
Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: transversale sleutelcompetenties staan opgenomen in de nieuwe eindtermen en ook het bedrijfsleven vraagt steeds meer naar competente en ondernemende werknemers. Om een groeigerichte evaluatie van deze competenties mogelijk te maken, heeft Vlajo een nieuwe digitale evaluatietool ontwikkeld: CompassMe.
 
Dankzij CompassMe wordt het mogelijk om op een laagdrempelige manier aan de slag te kunnen gaan met het evalueren van competenties, zowel door de leerling als door de leerkracht. CompassMe wordt gedurende het schooljaar 2018-2019 uitgetest door verschillende pilootscholen, zodat vanaf september 2019 alle Vlaamse scholen hiermee aan de slag kunnen gaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen 20 mei 2019
 
Om snel en efficiënt formatief te evalueren en bij te sturen laten we de leraren kennismaken met een aantal gratis webtools
 
 
► 
 
Doelgroep: Leraren so en buso en dbso 
 
► 
 
Wanneer: 20 mei 2019 09.00 - 12.00 uur
 
► 
 
Waar: PB Regio Limburg - Tulpinstraat 75 - 3500 Hasselt
 
► 
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be/limburg
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
AV dbso – Nascholing - Lerend netwerk Algemene vorming Centra voor deeltijds onderwijs - 23 mei 2019 – van 9 tot 12 uur
 
Wil je te weten komen hoe leerkrachten in andere centra voor deeltijds onderwijs te werk gaan? Wil je graag materiaal uitwisselen met collega’s? Zit je met specifieke vragen die je graag wil bespreken met leerkrachten uit verschillende centra? In dit lerend netwerk gaan we dit proberen mogelijk te maken.   
 
Op donderdag 23 maart van 9 uur tot 12 uur gaan we van start. Na een korte kennismaking kunnen we ingaan op specifieke noden en vragen.  In de twee sessies erna zal er gewerkt worden rond bepaalde thema’s aangebracht door de deelnemers. Deze data liggen nog niet vast en zullen samen met de groep vastgelegd worden. Deelname aan elke sessie is verplicht.  
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Nieuw materiaal bij exploratietool Columbus
 
Columbus   Wie met zijn leerlingen van de derde graad aan de slag gaat met Columbus, moet zeker een kijkje nemen in de vernieuwde toolbox. Die bevat nu trainingspakketten om met leerlingen te werken rond vaardigheden waarop ze minder goed scoren. De Vlaamse Onderwijsraad vernieuwde ook het draaiboek Columbus om het gebruiksvriendelijker en vlotter leesbaar te maken.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Nascholing - Aanbod IPBV, UGent 

 
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema draagkracht (wo 8/5/19)
 
 

Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”

 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Boek aardrijkskunde  
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, STEM
 
 
 
Beeld

Materiaal bij de leerplanvoorstelling 

 
Het materiaal bij de voorstelling van het nieuwe leerplan Beeld kan je consulteren via volgende link: materiaal leerplan beeld. 

 

Dag van het Beeld 

 
De ‘dag van de P.O.’ hebben we dit jaar omgedoopt in ‘dag van het Beeld’. Voor de leraren van de eerste graad zal de dag van het Beeld in het teken staan van de implementatie van de nieuwe leerplannen van de eerste graad. Maar ook leraren van de tweede en de derde graad zullen kennis maken met interessant en bruikbaar lesmateriaal. 
 
De dag van het Beeld wordt dit jaar op drie locaties aangeboden. Elke locatie heeft een eigen insteek. Voor de dag in Antwerpen (26 maart) kunnen jullie inschrijven via deze link. In Heverlee vindt de dag van de P.O. plaats op 30 april en in Diepenbeek op 23 mei. Voor deze dagen kun je binnenkort inschrijven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Chemie

Nascholing -  Chemie op zijn best in 60 demoproeven – 16 mei 2019 

 
Show de chemie: chemie op zijn best in 60 demoproeven. Studenten chemie van de lerarenopleiding secundair onderwijs van UCLL Campus Diepenbeek stellen 60 kleurrijke en spectaculaire experimenten over tal van facetten van de chemie voor. Alle experimenten zijn goed haalbaar om in je klas uit te voeren. 
 
► 
 
Waar en wanneer? Vrijdag 17 mei 2019, UCLL Diepenbeek 
 
► 
 
Doelgroep: leraren chemie en wetenschappen (1ste, 2de en 3de graad) 
 
Bij de studiedag ontvang je een syllabus waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Daarnaast zal je het voorgestelde materiaal ook digitaal ontvangen. Bovendien zijn alle experimenten gefilmd, met het oog op een correcte didactische en veilige uitvoering! Ideaal om ook tijdens je lessen te gebruiken! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Chemie, STEM
 
 
 
CLIL

Studiedag – CLIL-event – 8, 9, 10 mei 2019 

CLIL  
 
Dit CLIL-event in Gent wordt georganiseerd door POV en beslaat drie dagen.
 
Op dag 1 en 2 word je ondergedompeld in verschillende ICT-tools die je kunt inzetten in je les: 
 
► 
 
differentiëren met Nearpod en Formative 
 
► 
 
kennis testen met Quizlet en Socrative 
 
► 
 
zelf interactieve oefeningen maken met H5P 
 
► 
 
je cursussen aantrekkelijk maken via Canva, Bookcreator, Venngage, pictochart 
 
► 
 
eenvoudige tools en apps als Classroomscreen, Wheeldecide, Plickers ontdekken 
 
► 
 
Educaplay leren inzetten 
 
Op dag 3 kun je workshops volgen per vak en wordt er tijd voorzien om goede praktijken te delen met elkaar.  
 
Via deze link vind je de workshops en kun je je inschrijven per dag of voor het volledige event: https://clileventconference.wordpress.com/programme/.  
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Duits - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Taal & cultuur
 
 
 
Engels - informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Engels, Taal & cultuur
 
 
 
Frans - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Fysica

Nascholing -  Fysica in het heelal - ondersteuning bij de MODULE uit het nieuwe leerplan fysica 3de graad – 24 april 2019 

 
In het vernieuwde leerplan fysica 3de graad wetenschappen heeft de leraar de vrijheid o.a. de module ‘Fysica in het heelal’ te kiezen. Deze nascholing wil een praktische springplank zijn om eventuele drempelvrees voor het behandelen van deze module te overwinnen.  
 
► 
 
Waar en wanneer? Woensdag 24 april, universiteit Antwerpen.  
 
► 
 
Doelgroep: leraren fysica en aardrijkskunde 3de graad aso, kso, tso en alle geïnteresseerden. 
 
► 
 
Doelstellingen: 
De deelnemers: verwerven inzicht in stervorming en sterevolutie;
kunnen een HRD interpreteren en plotten; maken kennis met opnamen in verschillende golflengtes voor het vergaren van astronomische data; 
kunnen aan de slag met kant en klaar materiaal voor de leerlingen.
 
► 
 
Inschrijven: https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/fysica-in-het-heelal-ondersteuning-bij-de-module-uit-het-nieuwe-leerplan-fysica-3de-graad-69882?filter=15_46_117. 
 

Nascholing - Experimentele vaardigheden fysica - 8 mei 2019

 
Professionaliseringsmoment fysica experimentele vaardigheden 
 
Vanaf dit academiejaar biedt de vakgroep fysica een interactief professionaliseringsmoment experimentele vaardigheden aan voor leerkrachten. 
Zowel beginnende als gevorderde leerkrachten (tweede en derde graad aso en tso) krijgen de kans om: 
 
► 
 
experimentele vaardigheden in te oefenen 
 
► 
 
leerlingenproeven samen uit te werken en te optimaliseren 
 
► 
 
samen op zoek te gaan naar nieuwe practica-ideeën 
 
► 
 
te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere leerkrachten. 
 
Kortom een interactief professionaliseringsmoment tussen leerkrachten fysica en Universiteit Hasselt!  
Voor fysica kadert dit binnen de werking van het netwerk FYS@LIM. 
 
Interesse om ook labo-expert te worden of als specialist ‘best practices’ te delen en nieuwe ideeën op te doen? Zodra de concrete inhoud van het programma is gekend, opent de inschrijvingslink. 
 
► 
 
Datum: 8 mei 2019  
 
► 
 
Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - 
 
► 
 
didactische laboratoria fysica 
 
► 
 
Contactpersonen: Ilse Engelen, ilse.engelen@uhasselt.be, Dirk Geeroms (FYS@LIM), dirk.geeroms@uhasselt.be, dr. Mieke Gorissen, mieke.gorissen@uhasselt.be 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Fysica, STEM
 
 
 
Geschiedenis

Activiteiten regio Limburg – april 2019

 
Lezingen 
 
► 
 
Topstukken van het Gallo-Romeins Museum. De keuze van de conservator - donderdag 18 april 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren. Lees meer ...
 
► 
 
De Bourgondische Vorsten, woensdag 3 april 2019, 19.30-22 uur, Lommel - Lees meer ...
 
Tentoonstellingen 
 
► 
 
HERHALING: De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten - Lees meer ...
 
► 
 
HERHALING: Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren
In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier.
 

Ga je mee met de trein der 1000? - Deadline eind mei

 
Het War Heritage Institute (WHI) en de vzw Auschwitz in Gedachtenis zoeken 1000 jongeren die in mei 2020 zullen meegaan naar Auschwitz-Birkenau met de trein der 1000. Dit maakt deel uit van het educatief leertraject ‘De Herinnering tegemoet’ met als orgelpunt een bezoek aan Auschwitz van 5 t.e.m. 10 mei 2020.  Een speciale trein spoort naar Auschwitz ter herdenking van de gedeporteerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.                                                                    
 
Per provincie worden 2 klassen van 23 personen geselecteerd. Hoe de selectie gebeurt, kan je hier lezen. Tot eind mei kunnen scholen zich kandidaat stellen.  
 
 

#challengeeurope – 30 april 2019, UHasselt

 
#challengeeurope staat voor een reeks debatten naar aanloop van de Europese verkiezingen op 26 mei 2019. Op 30 april 2019 kan je mee debatteren over volgende vraag: ‘Moet de Europese unie meer zijn dan een economische samenwerking?’  
 
► 
 
LocatieUHasselt, Auditorium H6, Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw D.  
 
► 
 
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.  
 
► 
 
Meer info vind je hier 
 
 

Leermateriaal - Kleppen open! Actief leren met ICT

 
Hoe ga je als leerkracht aan de slag met ICT in je lessen? In dit zeer overzichtelijke en handige boek vind je veel antwoorden en voorbeelden. In het boek lees je over hoe je zelf actief kan leren met ICT, alsook je leerlingen en je collega’s Lees meer ...
 
 

Activerende didactiek kaartspel

 
Ben je op zoek naar inspirerende werkvormen om jouw lessen activerend te maken? Dan kan je misschien aan de slag met het kaartspel van het Practoraat Activerende Didactiek. De fysieke versie is ondertussen uitgeput, maar je kan via www.activeerjeles.nl/kaartspel de kaartjes zelf uitprinten! 
 
Het kaartspel bestaat uit 65 kaarten met activerende werkvormen, die onderverdeeld zijn over de vier fasen van het lesgebeuren, namelijk opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten.  
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – dinsdag 7 mei 2019 , 9-12 uur. 
 
De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
 
► 
 
Inschrijven kan je hier 
 
Inspiratiedag klassieke talen eerste graad – woensdag 22 mei 2019, 9-15 uur 
 
Volgend schooljaar starten we met de modernisering so. Met deze nascholing krijg je de kans om je te verdiepen in een aantal thema’s, specifiek voor klassieke talen: Bloom, differentiatie en evaluatie. 
 
We zullen via activerende en interactieve werkvormen korte uitlegmomenten en langere werkmomenten voorzien om informatie en ervaringen te delen. Er is ruimte voor een gedifferentieerde aanpak. 
 
► 
 
Inschrijven kan je hier. 
 
 

Activiteiten regio Limburg – april 2019

 
Lezingen 
 
► 
 
Topstukken van het Gallo-Romeins Museum. De keuze van de conservator - donderdag 18 april 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  Lees meer ... 
 
Tentoonstellingen 
 
► 
 
De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten. Lees meer ...  
 

Euroclassica conferentie, 29-30 augustus 2019, Antwerpen

 
Beste leraren klassieke talen 
 
In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal verzamelden. 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd. 
 
Alle updates over de conferentie (exacte locatie, lokalen) zijn raadpleegbaar via  www.classicavlaanderen.be/euroclassica 
 
Wij hopen op een talrijke en enthousiaste opkomst !  
 
Namens Classica Vlaanderen, 
Prof. Dr. Christian Laes (Universiteit Antwerpen/ University of Manchester) 
Voorzitter Classica Vlaanderen 
 
 

Activiteiten buiten de regio – april 2019

 
Tentoonstelling 
 
► 
 
Dis Manibus. Tombes sous la loupe – tot 17 maart 2019 in de Espace Gallo-Romain in Ath: tentoonstelling over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. Meer info vind je hier 
 
Lezingen 
 
► 
 
Hoe zedenloos waren de Romeinen?  Wat klopt er van de verhalen over de beruchte keizers (Luc Vernaillen)  – uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  donderdag 18 april 2019, 19.30 uur, VOC Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21. Meer info vind je hier. 
 
Varia 
 
► 
 
Workshop Literair Vertalen – Amsterdam  - Lees meer ...
 
► 
 
Week van de Klassieken – 4 tot 14 april 2019   - Lees meer ...
 
► 
 
V.L.O.T. – SAVE THE DATE - 9 oktober 2019 Lees meer ...

Leermateriaal - Kleppen open! Actief leren met ICT

 
Hoe ga je als leerkracht aan de slag met ICT in je lessen? In dit zeer overzichtelijke en handige boek vind je veel antwoorden en voorbeelden. In het boek lees je over hoe je zelf actief kan leren met ICT, alsook je leerlingen en je collega’s Lees meer ...
 
 

Activerende didactiek kaartspel

 
Ben je op zoek naar inspirerende werkvormen om jouw lessen activerend te maken? Dan kan je misschien aan de slag met het kaartspel van het Practoraat Activerende Didactiek. De fysieke versie is ondertussen uitgeput, maar je kan via www.activeerjeles.nl/kaartspel de kaartjes zelf uitprinten! 
 
Het kaartspel bestaat uit 65 kaarten met activerende werkvormen, die onderverdeeld zijn over de vier fasen van het lesgebeuren, namelijk opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten.  
 
 

Varia

 
In de klas 
 
► 
 
Hebdomata Aenigmatum 
Kruiswoord- en andere raadsels in het Latijn. 100 pagina’s met meer dan 150 spelletjes. Te bestellen via www.amazon.fr/dp/2856083455www.dicoland.com/it/hebdomada-aenigmatum-les-premiers-mots-croises-en-latin-et-grec-7402. 
 
► 
 
Latijnse misdaadroman Pugio Bruti  
Daniel Pettersson en Amelie Rosengren schreven Pugio Bruti, een 'crime story' in eenvoudige taal met gebruik van slechts 350 Latijnse woorden. https://www.latinitium.com/books/pugiobruti  
 
► 
 
Handboekennieuws 
Naast uitgeverij Pelckmans met het vernieuwde Pegasus Novus belooft ook Ars legendi via de uitgeverij Universa vanaf september 2019 nieuw materiaal aan te bieden voor Latijn en vanaf september 2020 voor Grieks.  
 
► 
 
Vertaling Seneca’s Trojaanse vrouwen door Ciska Imschoot: 
De boekvoorstelling is volledig te bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=gJ1EnYdA9ac&t=2s. 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Nascholing - Netwerk Lichamelijke opvoeding – 23 april of 8 mei 2019 

 
Tijdens L.O.-netwerken heb je de kans om informatie te vergaren en ideeën uit te wisselen met andere leraren L.O. Ook het nieuwe leerplan voor de eerste graad met de digitale tool en de principes van kwaliteitsontwikkeling (die ook gehanteerd worden door de inspectie 2.0) zullen kort aan bod komen.  
 
Liefst ontvangen we twee collega’s per vakgroep, het vakhoofd samen met een collega uit de eerste graad. Je kan kiezen uit één namiddag tijdens de schooluren of één woensdagnamiddag. Als één van de twee workshops volzet is, zullen wij een derde L.O.-netwerk organiseren.  
 
► 
 
Dinsdag 23 april 2019, van 13.30 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Woensdag 8 mei 2019, van 13.30 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
Inschrijven kan je via www.nascholing.be. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
MAVO

Nascholing - Extra sessie leerplanvoorstelling MAVO eerste graad – 28 maart 2019 (voormiddag) 

 
Op 28 maart organiseren we naast de reeds geplande namiddagsessie over het nieuwe leerplan MAVO nog een nieuwe sessie in de voormiddag.  
 
Wat kan je verwachten? Het is een eerste kennismaking met het nieuwe leerplan. Na een korte uiteenzetting over de modernisering van het secundair onderwijs wordt er dieper ingegaan op de krachtlijnen van het nieuwe leerplan, de drie clusters … Maar er wordt ook gewerkt met de afzonderlijke leerplandoelen die verduidelijkt worden met tips en werkvormen die gebruikt kunnen worden.  
 
Ook leerkrachten PAV zijn van harte welkom op deze nascholing! 
 
Als je nog vragen hebt, mail gerust naar michele.houben@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
 

Lerend netwerk MAVO - 23 mei 2019 van 13 tot 16 uur 

 
Heb je het nieuwe leerplan van voor naar achter gelezen, maar heeft het nog steeds geheimen? Is de hele modernisering wat overweldigend en weet je niet met wat eerst te beginnen? Wil je graag eigen materiaal uitwisselen met ander creatieve MAVO-leerkrachten?  
 
We gaan werken met het nieuwe leerplan en daar waar mogelijk samenwerken om de werkdruk onder controle te houden. Samen leren we meer! Het netwerk zal bestaan uit drie sessies (de data voor sessie 2 en 3 zullen later meegedeeld worden).  
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nascholingen – overzicht aanbod

 
 MVT  
 
Beste collega’s
 
Ook de komende maanden hebben wij navormingen voor jullie op het programma staan. Deze gaan telkens door in de lokalen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link
 
► 
 
Voor Frans
 
► 
 
Voor Duits
 
Graag tot één (of meerdere) van deze vormingsmomenten.
 
Veerle en Marlène

 

MVT (A-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Heb je nood aan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen eerste graad A-stroom vanaf 1 september 2019? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: donderdag 2 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur of vrijdag 24 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur.
 
 

MVT (B-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Kan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen B-stroom je verder helpen? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: 7 juni 2019 van 9.30 tot 12 uur
 
 

Lerend netwerk - Evalueren met de nieuwe leerplannen Engels en Frans – 12 juni

 
Een nieuw leerplan betekent dat ook dat we anders gaan evalueren? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn? Kan ik mijn huidige evaluatiesysteem behouden? 
 
Via een lerend netwerk willen wij een uitwisseling van visies en praktijkvoorbeelden faciliteren.  
 
Aan de hand van verschillende werkvormen kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Samen zoeken we naar de meest ideale situatie om tot een aantal haalbare realisaties te komen.  
 
Ben je bereid om je eigen ervaring te delen, constructief-kritisch naar anderen te luisteren en mee na te denken over een voorbeeld van goede en haalbare praktijk? Dan ben je van harte welkom. 
 
Breng je eigen (opgeladen) device mee zodat je de nieuwe leerplannen digitaal kan raadplegen en eigen voorbeelden kan tonen of bewerken.  
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten Frans en Engels van het eerste jaar van de 1ste graad 
 
► 
 
Datum: 12 juni van 13.30 -16 uur 
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt 
 
► 
 
Meer info en inschrijvenhttps://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3172961 
 
 

Engels

Leermateriaal en nascholing - Inspiratie voor leraren Engels in de eerste graad van de b-stroom - 9 mei en 13 juni 2019 

 
Op één september 2019 zal Engels voor veel leerlingen in de b-stroom een nieuw vak zijn. De vraag naar een geschikte methode voor deze leerlingen kwam me al meermaals ter ore. Helaas was de tijd voor de (Vlaamse) uitgeverijen te kort om kwaliteitsvol materiaal te ontwikkelen voor deze doelgroep. In de toekomst zal dat zeker wel het geval zijn. Om leraren te ondersteunen verzamelde ik een lijst met mogelijke bronnen voor elk leerplandoel. Deze lijst kan je raadplegen bij het leermateriaal Engels op onze website. De bronnen bieden voornamelijk materiaal op A1-niveau. Ze kunnen ook gebruikt worden ter ondersteuning van de leerlingen in de a-stroom. Let er wel op dat het eindniveau na de eerste graad voor de a-stroom A2 is. De doelen voor de b-stroom zijn voor de eerste graad op A1 niveau. 
 
Wil je samen met anderen brainstormen over een efficiënte aanpak voor de b-stroom, dan ben je van harte welkom op een netwerkbijeenkomst. We komen samen in Kiewit op donderdag 9 mei (9:30 – 11.30 u.) en donderdag 13 juni (19:00 – 21:00u.). Inschrijven kan via nascholing.be  https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3160306  
 
Graag tot dan! 
Veerle De Graaf 
 
 

Engels – Leermateriaal - Motiverende schrijfopdrachten met instant feedback 

 
Schrijfvaardigheid ontwikkelen vergt oefenen en leren uit feedback. Het is echter voor leraren een hele klus om alle leerlingen voldoende vaak te laten oefenen en groeigerichte feedback te voorzien. Op de volgende website van Cambridge English https://writeandimprove.com/ vind je motiverende schrijftaken op verschillende niveaus. Bovendien krijg je onmiddellijk feedback na het schrijven van je tekst. De toepassing werd ontwikkeld op de universiteit van Cambridge.  
 
 

Erasmusproject in tso en bso: leerlingen STW getuigen over hun stage in Londen  

 
Out of your comfort zone … that is where the magic happensDeze leuze geldt zeker voor de leerlingen van 6 STW van WICO Campus Salvator. Zij verblijven in februari twee weken in een gastgezin en lopen stage bij kinderdagverblijven in Londen. Deze ervaring kadert in een KA101 Erasmus Plus-project. Op maandag 29 april nodigen de leerlingen en begeleidende leraren alle geïnteresseerden uit om naar hun ervaring te komen luisteren op WICO Campus Salvator, Collegestraat 25 in Hamont-Achel om 19 uur. Wie weet inspireert dit jou om ook een project uit te schrijven. De leerlingen schetsen de voorbereiding, het verloop en hun leerrendement. Indien je interesse hebt, mag je dit melden aan veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Breng zeker je collega’s mee. In dit project zijn de volgende leraren actief betrokken: leraar aardrijkskunde, sociale wetenschappen, Engels, IO, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding en godsdienst. Achteraf kan er nagepraat worden met een drankje en een kleine versnapering. 
 
 

Frans

Nascholing - Realisatie en evaluatie van de specifieke eindtermen – 2 mei 2019 - meer info en inschrijven

 
In het kader van de realisatie van de specifieke eindtermen binnen de richtingen Moderne talen in de 3e graad stelt het leerplan dat er in totaal 18 specifieke eindtermen worden behandeld binnen Engels én Frans.  
 
In eerste instantie dienen er grondige afspraken gemaakt en een evenwichtige verdeling opgesteld te worden voor de realisatie en evaluatie van de SET binnen de 2 talen verspreid over de 2 jaren van de 3e graad. Wij geven een voorbeeld van een evenwichtige verdeling en verantwoording van de SET voor de 3 moderne vreemde talen. Op basis van welke criteria kan je deze verdeling maken? Hoe kan je aantonen dat je deze eindtermen realiseert?  
 
Vervolgens is het belangrijk om de verschillende specifieke eindtermen te ontleden en te interpreteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we de eindtermen afzonderlijk toelichten en polsen naar de aanpak van collega’s om uitwisseling en interactie te bevorderen. 
 
Een laatste punt dat ongetwijfeld onze aandacht zal verdienen, is de onderzoekscompetentie die gerealiseerd moet worden voor Frans of Engels en de andere pool (vb. economie, Latijn …). We stellen een stapsgewijze aanpak voor waarbij de 3 eindtermen gerealiseerd en geëvalueerd kunnen worden volgens vb. een OVUR-methode. 
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten Frans 3de graad 
 
► 
 
Datum: 2 mei van 13 –16 uur 
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt 
 
 

Frans – informatie – Werken met RTLplay in de klas. 

 
RTLplay geeft je de mogelijkheid te werken met programma’s via https://www.rtlplay.be/.
 
Bij divertissement vind je programma’s die ook gekend zijn in Vlaanderen: les reines du shopping, le meilleur pâtissier, hôtel romantique, un dîner presque parfait, chasseur d’appart, nouveau look, etc. Leerlingen kunnen een keuze maken volgens hun interesse en deze ook thuis bekijken of herbekijken zoveel ze dat wensen of nodig hebben voor hun opdrachten.
 
Bij info et société kan je werken met het journaal maar ook met programma’s zoals “tout s’explique’.
 
Werk je liever met korte fragmenten, dan spreekt het programma “les défis de Nathan” je misschien aan?
 
Alvast veel kijkplezier gewenst.
 
 

Informatie

Geef je vreemde talen een boost met Netflix

 
Een taal leren met Netflix? Ja, het kan.
 
Om een taal te beheersen is het noodzakelijk om voldoende input te hebben. Veel lezen maar ook het combineren van receptieve vaardigheden biedt verschillende leerkansen.
 
Wanneer je gesproken taal ondersteunt met geschreven taal, krijg je als taalgebruiker niet alleen auditieve, maar ook visuele input. Tools zoals DuolingoMemrise en Knudge.me kunnen je als taalleerder zeker ondersteunen in je leerproces maar recent kwam er nog een extra mogelijkheid bij. Via talloze extensies is het mogelijk om het gebruik van Netflix te verrijken.
 
Wil je meer te weten komen over de tool Language Learning with Netflix (LLN)? Lees dan zeker verder via de volgende link: https://www.delenderwijs.net/netflix/.
 
 

Keuze handboeken

 
Geregeld krijgen begeleiders de vraag over het gebruik en het veranderen van handboeken. 
 
Als begeleider kunnen en mogen wij geen keuze maken voor jullie, dat is één van de taken van de vakgroep. Samen overleggen naar wat jullie op zoek zijn, wat het beste past bij jullie doelgroep en wat jullie het beste ligt. 
 
Wij geloven dat elke methode sterktes heeft.  
 
Wat belangrijk is, is om leerplangericht aan de slag te gaan. Welke opdrachten heb ik nodig om mijn leerplandoel te bereiken? Welke oefeningen zijn ondersteunend en zie je als tussendoel? Welke opdrachten zijn eerder verdiepend of verbredend? Je hebt trouwens 2 jaar de tijd om rond alle doelen te werken en deze te evalueren. 
 
De gouden tip is: pluk uit je methode 
 
Het zal niet mogelijk zijn om alle oefeningen van alle hoofdstukken te maken. Zie je methode als één van je bronnen waar je het meest interessante materiaal uit kiest.  
 
Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te bereiken op dit niveau? Maak een sterke keuze met je leerplan ernaast en giet dit samen in je jaar(vorderings)plan of graadplan. Rond welke leerplandoelen willen jullie in het eerste jaar van een graad werken en welke doelen voorzie je volgend jaar?  
 
Check geregeld of je keuze haalbaar is, of je niet te lang blijft stilstaan bij dezelfde doelen of hetzelfde item. De focus van elke les ligt op doelgerichte communicatie, hoe groot of hoe klein deze “communicatie” ook is. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muzikale opvoeding

Leerplanvoorstellingen

 
De leerplanvoorstellingen voor het vak muzikale opvoeding werden uitgesteld. Van zodra we nieuwe data hebben, worden de ingeschreven deelnemers per e-mail hierover geïnformeerd.
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Leerplanvoorstellingen

 
De leerplanvoorstellingen voor het vak Nederlands werden uitgesteld. Van zodra we nieuwe data hebben, worden de ingeschreven deelnemers per e-mail hierover geïnformeerd.
 
 

Lessuggesties rond vaardigheden en literatuu - lees meer ...

 
► 
 
Lees- en schrijfbevordering – activerende werkvorm – tableau vivant 
 
► 
 
Woordenschat-, lees- en schrijfopdracht – een geïntegreerde opdracht 
 
► 
 
Leesbevordering – spreekopdracht – Waar gaat het verhaal over? 
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Lesmateriaal – Rekenvaardigheid (Uitgeverij Idee) 

 
Wiskundetips - Uitgeverij Idee   De boekjes ‘Rekentips’ en ‘Wiskundetips’ van uitgeverij idee helpen je leerlingen om hun rekenvaardigheid te ontwikkelen. Via de websitehttps://www.uitgeverij-idee.nl/vind je verschillende lesmaterialen terug, zoals duidelijke tabellen, lijstjes, spellen, posters en noem maar op. Alles werd heel bevattelijk en kleurrijk weergegeven. Er is zelfs een aanbod ‘medisch rekenen’, waarbij de lln bijvoorbeeld leren de druppelteller van een infuus te berekenen en in te stellen.
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV

PAV aan zee – tweedaagse 29 en 30 april 2019 

 
Op 29 en 30 april trekken we ons twee dagen terug om samen thema’s en projecten te ontwikkelen. We gaan voluit voor co-creatie. Tijdens het ontwerpproces krijgen de deelnemers hands-on inspiratie en feedback.  
 
Inschrijven voor deze vorming kan nog steeds via https://www.pedic.be/bu-so-dagen/ onder ‘tweedaagse voor PAV-leerkrachten’. Ben je geïnteresseerd? Wacht dan niet met inschrijven. Omwille van het actieve en co-creatieve karakter van de vorming is het aantal plaatsen beperkt tot 40. 
 
Problemen bij de inschrijving? Lindsay De Cock helpt je graag verder tijdens de schooluren (behalve op vrijdagnamiddag) op het nummer 09 269 14 90 of via mail: lindsay.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
STEM

Computationeel denken integreren in je STEM-lessen, hoe doe je dat? - 6 mei 2019 

 
Computationeel denken (computational thinking) is een 21e eeuwse vaardigheid en kan omschreven worden als creatief probleemoplossend denken door middel van ICT of door inzicht in ICT. Het omvat een heel aantal vaardigheden die in onze digitale wereld erg van pas komen én wordt meer en meer gezien als een basisvaardigheid naast lezen, schrijven en rekenen. Het werd dan ook opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs en de vernieuwde eerste graad van het secundair onderwijs. 
 
In deze workshop krijg je inzicht in wat computationeel denken juist is én hoe we dit onder meer kunnen kaderen binnen STEM-onderwijs. Daarna gaan we aan de slag met een aantal (gratis) tools en voorbeelden die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klaspraktijk. Je gaat naar huis met heel wat inspiratie voor je lessen! 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
Elektrische Installaties bso 24 april 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
BM 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
MT 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA elektriciteit 10 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA mechanica 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA hout/bouw 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Alimento: blik op techniek in de industrie: reliability maintenance - 7 mei 2019 

 
Betrouwbaarheid is in een industriële omgeving dé basisvoorwaarde voor succes. Machines die doen wat ze moeten doen, op de momenten dat dit ervan verwacht wordt. Het doel is dus om zo weinig mogelijk storingen te hebben, en alleszins de impact van storingen te minimaliseren. 
Verschillende onderhoudstechnieken integreren vergroot de kans dat een machine of onderdeel gedurende de ontwerplevenscyclus op de vereiste wijze zal functioneren, met een minimum aan onderhoud. 
 
Een interessante opleiding … wel in regio West-Vlaanderen - https://www.alimento.be/nl/training/130335 
 
Doelgroep: Technische leerkrachten, instructeurs, docenten, begeleiders, TA’s, TAC’s,...  
 
 

ICT tool: Answer Garden 

 
Met behulp van deze handleiding van Answer Garden kun je snel en eenvoudig aan de slag met feedback verzamelen over een bepaald onderwerp. Leg je leerlingen een vraag voor en laat hen online reageren via Answer Garden. De reacties van leerlingen verschijnen direct in een woordweb. Woorden die vaker voorkomen, verschijnen groter in beeld dan woorden die minder voorkomen. Answer Garden is vooral geschikt voor korte reacties. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Leermateriaal – Academische taalvaardigheid 

 
Bereid je leerlingen zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Dompel hen onder in de academische woordenschat. 
 
Na gratis registratie kun je hen laten oefenen via: 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Wetenschappen

Energiedagen voor studenten en leerkrachten - 2 en 8 mei 2019 - lees meer ...

 
Vragen rond het klimaat en energie zijn niet langer uit de media en het maatschappelijke debat weg te slaan. En toch komt in die discussies de stem van de wetenschap, zeker in de vorm van uitleg voor het brede publiek, nog relatief weinig aan bod.  
 
EnergyVille wil hierop inspelen met een gratis crash course rond energie voor leerlingen én leerkrachten.  
Tenslotte zijn leerlingen de stem van de toekomst en vormen leerkrachten een van de belangrijkste kennisoverdragers voor jongeren. 
 
 

Vormingsnamiddag nieuwe leerplannen natuur en ruimte en natuurwetenschappen - 8 of 25 mei 2019 

 
Op 1 september 2019 starten we in de eerste graad so met nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (a-stroom) en “natuur en ruimte” (b-stroom).  
 
Om dit goed voor te bereiden, bieden we jullie een reeks werkwinkels aan die grondiger ingaan op “vernieuwde leerinhouden” in de conceptuele doelen én je op weg zetten om met de “procedurele doelen” aan de slag te gaan.  Er zullen op twee verschillende data en locaties een vormingsnamiddag georganiseerd worden. Een eerste namiddag op 08 mei 2019 te Gent en op woensdag 25 mei 2019 zal er een vormingsnamiddag doorgaan te Mechelen. Meer info vind je op www.nascholing.be bij regio Mechelen-Brussel.  
 
Elke leraar kan zich binnenkort inschrijven voor 2 of 3 korte werkwinkels. We vragen je bij inschrijving ook een reservekeuze aan te duiden.  
 
Op dezelfde vormingsnamiddag organiseren we ook een educatieve beurs. Daarop stellen de verschillende uitgeverijen het vernieuwde lesmateriaal voor dat zij op de markt brengen.  
 
Ook zullen een aantal educatieve centra en diensten hun werking én beschikbaar lesmateriaal voorstellen waarmee je aan de slag kan om onderzoekend te leren, te werken rond duurzaamheid, of aan STEM-doelen te werken.  
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
“Ik zie het anders!” Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen.
 
Anders leren kijken naar kinderen met richtingsmoeilijkheden en concreet optreden en handelen om het voor deze kinderen en voor onszelf makkelijker en begrijpbaarder te maken.
Voor: Kleuterleidsters /leerkrachten basisonderwijs /zorgleerkrachten / zorgcoördinatoren / Leerkrachten buitengewoon onderwijs / therapeuten buitengewoon onderwijs / CLB medewerkers / leerkrachten bewegingsopvoeding
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
 
Voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het basis-  en buitengewoon basisonderwijs.
 
DAS-beurs  
 
Maak een keuze uit het uitgebreide programma:
 
► 
 
We beginnen de dag om 9.00 uur met een activerende sessie voor kleuter- en lager onderwijs.
 
► 
 
Vervolgens heb je de keuze uit 7 verschillende workshop. Voor elk wat wils, voor elke doelgroep, van dans tot sport, tot inspirerende verhalen.
 
► 
 
In de namiddag kan je, eventueel samen met je directeur, sporten of actief luisteren naar lesgevers.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen - save the date: 20 mei 2019
 
Om snel en efficiënt formatief te evalueren en bij te sturen laten we de leraren kennismaken met een aantal gratis webtools
 
 
► 
 
Doelgroep: Leraren so en buso en dbso 
 
► 
 
Wanneer: 20 mei 2019 09.00 - 12.00 uur
 
► 
 
Waar: PB Regio Limburg - Tulpinstraat 75 - 3500 Hasselt
 
► 
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be/limburg
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
LLinkid
 
LINKID  
 
De digitale tool LLinkid werd gelanceerd. Met LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project. We volgen met deze nieuwe tool de uitrol van de nieuwe leerplannen. Momenteel vind je dus enkel de leerplannen van de eerste graad in LLinkid.
 
 
Naar aanleiding van de lancering van LLinkid, de digitale leerplantool secundair onderwijs, op 21 maart geven we graag nog enkele tips & tricks mee.
 
Buitengewoon onderwijs, Algemeen
 
 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
Ben je benieuwd naar de inhouden van de nieuwe leerplannen 1ste graad? Kan je hulp gebruiken om er vlotter mee aan de slag te gaan op 1 september 2019?
 
Schrijf je dan zeker in voor één van de nascholingen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
Elektrische Installaties bso 24 april 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
BM 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
MT 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA elektriciteit 10 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA mechanica 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA hout/bouw 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Alimento: blik op techniek in de industrie: reliability maintenance - 7 mei 2019 

 
Betrouwbaarheid is in een industriële omgeving dé basisvoorwaarde voor succes. Machines die doen wat ze moeten doen, op de momenten dat dit ervan verwacht wordt. Het doel is dus om zo weinig mogelijk storingen te hebben, en alleszins de impact van storingen te minimaliseren. 
Verschillende onderhoudstechnieken integreren vergroot de kans dat een machine of onderdeel gedurende de ontwerplevenscyclus op de vereiste wijze zal functioneren, met een minimum aan onderhoud. 
 
Een interessante opleiding … wel in regio West-Vlaanderen - https://www.alimento.be/nl/training/130335 
 
Doelgroep: Technische leerkrachten, instructeurs, docenten, begeleiders, TA’s, TAC’s,...  
 
 

ICT tool: Answer Garden 

 
Met behulp van deze handleiding van Answer Garden kun je snel en eenvoudig aan de slag met feedback verzamelen over een bepaald onderwerp. Leg je leerlingen een vraag voor en laat hen online reageren via Answer Garden. De reacties van leerlingen verschijnen direct in een woordweb. Woorden die vaker voorkomen, verschijnen groter in beeld dan woorden die minder voorkomen. Answer Garden is vooral geschikt voor korte reacties. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook