Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  School uit de kast ! Gender en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in het onderwijs. - 14/11/2018
►  Inspiratiedag KINDERKRACHT Geef kinderen een stem! 20/11/2018
►  1 op 5 loopt school in de buitenbaan - Wordt ambassadeur! 26/11/2018
►  Nieuwe en verdiepende sessie decreet leerlingenbegeleiding - 21/01/2019
►  Inspiratiedag Kleur Bekennen - 02/05/2019
►  GOK - Informatie - Werken gelijke onderwijskansen op school wel?
►  Nieuwsbrief 2: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Wij Stenen - jaargang 8 - nummer 040 gepubliceerd
►  Steun Rode Neuzen Dag
►  Vacatures:
Bestuurders & directies
►  Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 13/11/2018
►  Startdag netwerken directies secundair onderwijs - 26/11/2018
►  Adventsbezinningsdag voor directies so – 4/12/2018
►  Ontvangst nieuwe directieleden so – 11/12/2018 
►  Schrijf je in voor het congres - 22/01/2019
►  Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tussen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
Gewoon basisonderwijs
►  Evalueren en groeigericht rapporteren - 15/11/2018
►  Kwality-time met de K van Kwaliteit - dag van kwaliteit bao 30/11/2018
►  Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18/12/2018
►  OKAN
►  Taal
►  Ontdek Techniektalent – gaat mobiel!
►  Richt een schoolstraat in en laat het effect meten
Gewoon secundair onderwijs
►  Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tussen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
►  Netwerk voor kwaliteitscoördinatoren – 26 november 2018
►  Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
►  Overzicht leerplanvoorstellingen 1e graad regio Limburg
►  Hoogbegaafdheid – info - Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid!
►  Aardrijkskunde
►  Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
►  Biologie/natuurwetenschappen – nascholingen en netwerkmomenten: natuur en milieu
►  Chemie en natuurwetenschappen- Nascholing: ICT in chemie en natuurwetenschappen – 29 november 2018
►  CLIL
►  Duits
►  Economie/Handel
►  Esthetica en Muzikale opvoeding - Kennismaken met digitale impulsen voor muzisch-creatieve vakken – Het Archief voor Onderwijs (Mechelen) – 26 november 2018
►  Expressie – Nascholing - Het ABC-huis – 20 november en 11 december 2018
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Mavo - Implementatie nieuwe leerplan mavo B-stroom 28 maart 2019
►  Moderne vreemde talen – Nascholing - The Future Classroom: interactieve workshop - 15 november 2018
►  Muzikale Opvoeding – Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Muziek
►  Nederlands
►  OKAN
►  Taal
►  PAV – Informatie - Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?
►  Personenzorg
►  PO-Esthetica-Expressie – Nascholing - Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
►  STEM
►  STW – Netwerking 2e – start op 16 januari 2019 & Netwerking 3e graad – start op 28 oktober 2018
►  SWeTe-praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
►  Techniek - Nascholing – Waarom hebben windmolens vandaag de dag maar drie wieken? – 29 november 2018
►  Toerisme - Nascholing - Congres lerend netwerk duurzaam en innovatief toerisme - 13/11/2018
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Ontdek Techniektalent – gaat mobiel!
►  Duaal leren voor buitengewoon onderwijs vanaf 01/09/2019
►  Overzicht leerplanvoorstellingen 1e graad regio Limburg
►  Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tussen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
►  Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18/12/2018
►  Economie/Handel
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  OKAN
►  Personenzorg
►  SWeTe-praktijkvakken - Netwerkvergaderingen
►  Taal
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
School uit de kast ! Gender en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in het onderwijs. - 14/11/2018
 
Bijna 100 procent van de holebi en transgender leerlingen die vorig jaar deelnamen aan het de LGBT scholieren enquête gaven aan op regelmatige basis holebi en transgender negatieve scheldwoorden te horen in de school. Ondanks dat België koploper is op het vlak van holebi en transgender rechten zien we dat heel wat holebi en transgender jongeren zich niet veilig voelen op school.
 
Cavaria   Hoe kan je als leerkracht en als school nu inzetten op een veilig schoolklimaat? Welke methodieken gebruik je nu best wel, of juist niet? Hoe kan je op een indirecte manier diversiteit aan bod laten komen in alle lessen? Hoe ga je om met weerstand van leerlingen en/of ouders?
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Inspiratiedag KINDERKRACHT Geef kinderen een stem! 20/11/2018
 
Kindkracht  
 
Studio Globo presenteert:
 
Met open armen verwelkomen we je op 20 november op onze Inspiratiedag Kinderkracht
 
Veerkracht, een positief zelfbeeld, assertiviteit, zelfvertrouwen,... zijn bouwstenen die belangrijk zijn in het ontwikkelingsproces bij jonge kinderen. Om van onze jeugd bewuste wereldburgers te maken, roepen we jullie op: 'Geef kinderen een stem!'
 
 
Voor iedereen
 
 
 
1 op 5 loopt school in de buitenbaan - Wordt ambassadeur! 26/11/2018
 
Samen tegen armoede  
 
In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor kinderen in armoede is succesvol zijn op school niet altijd gemakkelijk. Ze komen hindernissen tegen in hun schoolloopbaan, die ze zonder hulp maar moeilijk kunnen overbruggen. Met verschillende scholen in Vlaanderen en Brussel vragen we een grotere inzet van het beleid. 
 
WORD AMBASSADEUR VAN ONZE LANCEERACTIE ZODAT ALLE SCHOLEN ZICH INZETTEN VOOR GELIJKE KANSEN VOOR ELK KIND!
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Nieuwe en verdiepende sessie decreet leerlingenbegeleiding - 21/01/2019
 
 
Deze dag bestaat uit:
 
 
► 
 
De toelichting die gebracht wordt in de voormiddag, waarna we opsplitsen per niveau.
 
► 
 
Voor het gewoon basis en secundair onderwijs is er de optionele keuze tot nog verdere verdieping in de namiddag. Voor het buitengewoon onderwijs, loopt er reeds een apart verdiepend traject waarvoor je kan inschrijven.
 
Concreet je kan dus inschrijven voor ofwel de voormiddag, ofwel de namiddag ofwel de hele dag. Jouw keuze kan je maken tijdens het inschrijven.
 
Voor iedereen
 
 
 
Inspiratiedag Kleur Bekennen - 02/05/2019
 
Kleur bekennen   Een grote meerderheid van de leraren in het basis- en secundair onderwijs vindt wereldburgerschap een cruciaal thema. Steeds meer scholen en opleidingen maken dan ook serieus werk van mondiale thema's. Toch krijgt wereldburgerschap nog te weinig een structurele plek in de klaspraktijk of ervaren leerkrachten nog teveel belemmeringen (tijdsgebrek, complexiteit van de onderwerpen, ...). Goede praktijkvoorbeelden krijgen bovendien vaak weinig navolging. 
 
Voor iedereen
 
 
 
GOK - Informatie - Werken gelijke onderwijskansen op school wel?
 
De gevolgen van het gelijkekansenbeleid zijn door de band genomen gematigd positief, maar overtuigende resultaten blijven voorlopig uit. Tot deze ontnuchterende vaststelling komen E. Franck en I. Nicaise van het Steunpunt Onderwijsonderzoek in hun studie over de effectiviteit van het gelijkekansenbeleid in de Westerse landen. Daarvoor zien ze zes oorzaken. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 2: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
ONW Limburg
 
Voor iedereen
 
 
 
Wij Stenen - jaargang 8 - nummer 040 gepubliceerd
 
Wij Stenen
 
Voor iedereen
 
 
 
Steun Rode Neuzen Dag
 
Rode neuzen  
 
Nog altijd krijgt 1 op 5 Vlaamse jongeren te kampen met psychische problemen, vaak met grote gevolgen. Daarom is Rode Neuzen Dag terug! En dit jaar gaat er extra aandacht naar de plek waar jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen: op school.
 
Wil je Rode Neuzen Dag steunen? Super! Organiseer een leuke actie en maak iedereen in je omgeving er enthousiast voor; dan wordt het sowieso een succes! Wil je zelf rode neuzen verkopen? Dan kan je eenvoudig een (of meerdere) doos neuzen bestellen via onze website. Zet ‘m op!
 
Ontdek er alles over op rodeneuzendag.be.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures:
 
 
► 
 
Vacature voor een deeltijdse interne preventieadviseur (M/V) - Lees meer
 
► 
 
Het bestuur van de vzw School met de BijbelBilzen opent de sollicitatieprocedure voor: VoltijdsDirecteurbasisonderwijs (m/v) zonder lesopdracht voor indiensttreding vanaf 01/01/2019 - Lees meer
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 13/11/2018
 
In november 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee informatierondes in elke regio waar we ingaan op de onderwijsactualiteit, zoals de nieuwe TADD-regelgeving, bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, beroepscommissie DPCC en een rapportering van de bevraging directies over de pedagogische begeleiding. 
 
De informatieronde voor regio Limburg vindt plaats 13 november 2018. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio:
 
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
Voor het basisonderwijs gaan we ook nog in op het toekomstplan basisonderwijs en Zin in leren! Zin in leven!.
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
Voor het secundair onderwijs bespreken we de regelgeving rond overgangs- en toelatingsvoorwaarden modernisering so en beroepskwalificaties gekoppeld aan de tweede en derde graad.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Startdag netwerken directies secundair onderwijs - 26/11/2018
 
We nodigen je van harte uit op de eerste netwerkdag directies so van dit schooljaar. Die vindt plaats op maandag 26 november van 13.00 tot 16.00 uur in PB regio Limburg, Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
Het is de bedoeling dat we met elkaar in overleg gaan en van gedachten wisselen rond een aantal actuele thema’s. Daarom kiezen we ervoor om op dit startmoment alle directies op hetzelfde moment samen te brengen. In een volgende fase is het de bedoeling om zelf de datum en agenda te bepalen.  
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Adventsbezinningsdag voor directies so – 4/12/2018
 
Alle directies worden van harte uitgenodigd op de jaarlijkse adventsbezinningsdag voor directies, die plaats vindt op dinsdag 4 december van 9.30 uur (onthaal vanaf 9 uur) tot … (we eindigen met een middagmaal om 12.30 uur) in de Eerstegraadsschool van de St.-Martinusscholen (Ursulinnenstraat 2) te 3540 Herk-de-Stad. 
 
Prof. Johan Verstraeten (KU Leuven) brengt ons thuis in het actuele en boeiende thema van ‘Geïnspireerd leiderschap: de rol van taal en contemplatie’. Hij is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is de auteur van de boeken ‘Leiderschap met hart en ziel’ en ‘Taal en stilte. Naar een leiderschap zonder angst’. Hij doceert onder meer christelijke politieke en sociale ethiek, bedrijfsethiek en ‘leiderschap, spiritualiteit en professionele integriteit’.  
 
De voormiddag wordt afgesloten met een eucharistieviering en een feestmaaltijd.  
 
Wil je als directeur eens een dag genieten van wat tijd en ruimte voor verstilling en verinnerlijking en contacten met andere collega’s dan mag je deze dag niet missen. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Ontvangst nieuwe directieleden so – 11/12/2018 
 
Ben je minder dan een jaar geleden (adjunct-)directeur geworden? Wil je graag weten waarvoor je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen terecht kan in je nieuwe functie? Wissel je graag ervaringen uit met elkaar en met een directeur die net iets langer dan jij deze functie uitoefent? Dan ben je van harte welkom in de Tulpinstraat 75 in Hasselt.  
 
Tijdens dit overleg maken wij je wegwijs in onze organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We geven je een beeld waar de pedagogische begeleidingsdienst van de regio voor staat vb. uitrol modernisering so en hoe je ons kan bereiken. We geven ook ruimte aan overleg met elkaar en uitwisseling van informatie met een directeur die net iets langer deze functie uitoefent. 
 
Inschrijven kan eenvoudig via deze link. 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Schrijf je in voor het congres - 22/01/2019
 
We nodigen jou van harte uit op ons tweede ledencongres Genereus ambitieus op 22 januari 2019 in de Elisabethzaal in Antwerpen.
 
 
 
► 
 
Locatie: Koningin Elisabethzaal - Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen
 
► 
 
Kostprijs: Gratis - lunch en receptie inbegrepen.
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tussen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
 
Houd 7 & 8 februari zeker al vrij in je agenda. Binnenkort nodigen wij jou uit om in te schrijven. 
 
Programma donderdag 7 februari:
 
Keynote Leren in diversiteit - Saskia Van Uffelen, Fons Leroy, Stefan PercevalAansluitend kies je met wie van deze drie je graag verder in gesprek gaat. 
 
Na de eucharistieviering op het einde van de voormiddag en een lunchpauze zijn er twee reeksen werkwinkels. Ook vrijdag starten wij met een reeks werkwinkels om af te sluiten met een keynote. 
 
Binnenkort kan je inschrijven via nascholing.be, hou de website in de gaten! 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Evalueren en groeigericht rapporteren - 15/11/2018
 
Naast het doorgeven van kennis willen we bij kinderen ook leergebiedoverschrijdende vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Uiteraard willen we ook te weten komen of we hier met onze aanpak in slagen. Tijdens deze workshop voeren we herkenbare opdrachten uit en staan telkens stil bij de wijze waarop zulke activiteiten in een klas kunnen geëvalueerd worden. Vaak is het een kwestie van geen ‘andere’ dingen te doen, maar bewuster stil te staan bij wat we reeds doen.
 
We gaan ook niet voorbij aan de vraag hoe we de effecten kunnen meten. Verschillende alternatieve evaluatievormen worden verkend om meer zicht te krijgen op het leerproces dat kinderen doorlopen. (self-assessement, peer-assessment, co-assessment, portfolio, …)
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Kwality-time met de K van Kwaliteit - dag van kwaliteit bao 30/11/2018
 
Kwality-dag  
 
Save the date: 30 november 2018!
 
Een dag met een intro vanuit het OK-kader, met werkwinkels over inspectie 2.0, beleidsplannen, betrekken van het team, kwaliteitsvolle zorg in de klas, partnerschap met ouders, innovatieve en lerende organisatiecultuur, feedback, dataverwerking, praktijkvoorbeelden, diversiteit, professionaliseringsbeleid, Zill en OK, toolbox taalbeleid, … te Hasselt.
 
Voor (coördinerende) directeurs, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers basisonderwijs
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18/12/2018
 
De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.
Voor leerkrachten die bewegingsopvoeding geven in het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs en bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
OKAN
 
 
Eén van de leerlingen uit je klas wordt uitgewezen. Het verdwijnen gebeurt niet stilletjes, maar plots. Je school, de klasgenoten en de omgeving leven mee. Ze begrijpen dit plotse vertrek niet.  
 
Deze studiedag geeft je de nodige ruggesteun om met deze moeilijke situatie om te gaan en kadert de uitwijzingen binnen de regelgeving. Er wordt ook tijd gemaakt om op jouw vragen in te gaan. 
 
 
Ben je als leraar wiskunde, techniek, 0KAN op zoek naar handige hulpkaarten om de betekenis van wiskundige symbolen te vertalen in de thuistaal van de leerling? Surf dan eens naar http://www.hivset.be/initiatief/door-elkaar/imat-2018-update. Dit instrument werd ontwikkeld door ‘DoorElkaar’, het Expertisecentrum voor Interculturaliteit en Diversiteit van het HIVSET.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Canon Cultuurcel   Kriebelt het op school om creatief aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met taal? Misschien wil je wel een auteur uitnodigen in je klas om de vernieuwde leesbibliotheek plechtig te openen? 0f ziet de leraar wiskunde priemgetallen als ware poëzie? Dankzij Canon Cultuurcel maak je kans op 2000 euro voor jouw originele kunstproject. Nu nog even de aanvraag invullen voor 15 november en duimen maar!

 
 
Eén van de leerlingen uit je klas wordt uitgewezen. Het verdwijnen gebeurt niet stilletjes, maar plots. Je school, de klasgenoten en de omgeving leven mee. Ze begrijpen dit plotse vertrek niet.  
 
Deze studiedag geeft je de nodige ruggesteun om met deze moeilijke situatie om te gaan en kadert de uitwijzingen binnen de regelgeving. Er wordt ook tijd gemaakt om op jouw vragen in te gaan. 
 
 
Voorleesweek  
 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Voorlezen, dat is onmisbaar. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Doe jij mee?
 
Ben je nog op zoek naar inspiratie voor de voorleesweek? Neem zeker een kijkje op voorlezen.be.
 
Veel voorleespret!
 
 
 
 
De Limburgse Integratieraad organiseert, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering, op vrijdag 14 december vanaf 9 uur een inspiratiedag met het thema 'Limburgs Talent in Onderwijs'. Tijdens deze studiedag kan je genieten van een lezing van Dirk Geldof over 'superdiversiteit en talent in het onderwijs’. Verder neem je deel aan workshops over o.m.: 
 
► 
 
stimuleren van meertaligheid 
 
► 
 
brede school 
 
► 
 
ouderbetrokkenheid 
 
► 
 
duidelijk communiceren naar ouders 
 
► 
 
Kind en Taal 
 
Wens je meer informatie? Contacteer dan Bayram Saatci, secretaris van de Limburgse Integratieraad, op 011 30 57 19 of via limburgse.integratieraad@gmail.com
 
 
Goed kunnen lezen is van onschatbare waarde voor alle leerlingen én in alle vakken. Onze Vlaamse leerlingen doen het echter steeds minder goed op toetsen voor begrijpend lezen. 
 
Daarom biedt Odissee een postgraduaat tot leescoach aan. Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. In de opleiding verwerf je de nieuwste inzichten in verband met lezen. Je ontdekt de meest effectieve leesstrategieën en krijgt handvaten om elk kind te begeleiden in zijn leesproces.  
 
De opleiding bestaat uit 15 sessies op woensdagnamiddag van januari 2019 t.e.m. december 2019. 
 
Meer info en inschrijven: https://www.odisee.be/nl/leescoach 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ontdek Techniektalent – gaat mobiel!
 
OTT  
 
In de loop van september hebben we een vliegende start genomen!  Met leerlingen van de lagere school (gewoon/buitengewoon) betreden we de wondere wereld van Wetenschappen en Techniek, gedurende een hele dag! 
 
Gedurende het hele schooljaar zullen workshops georganiseerd worden.  Thema’s als energie, transport, constructie, biochemie, … komen aanbod. Onderzoekend en ontwerpend leren vormen een rode draad tijdens de workshops! 
 
 
Snel inschrijven is de boodschap! 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Richt een schoolstraat in en laat het effect meten
 
Schoolstraat   Ben je benieuwd naar de milieu- en gezondheidseffecten van een schoolstraat? Stel je school dan kandidaat voor een onderzoek. In en rond de school worden de luchtkwaliteit en het geluid gemeten. Met vragenlijsten voor kinderen en ouders gaat men na hoe kinderen naar school komen en of ze zich goed in hun vel voelen. Daarnaast worden ook de kinderen zelf onderzocht via bijv. hun bloeddruk, uitgeademde lucht, urine... 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tussen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
 
Houd 7 & 8 februari zeker al vrij in je agenda. Binnenkort nodigen wij jou uit om in te schrijven. 
 
Programma donderdag 7 februari:
 
Keynote Leren in diversiteit - Saskia Van Uffelen, Fons Leroy, Stefan PercevalAansluitend kies je met wie van deze drie je graag verder in gesprek gaat. 
 
Na de eucharistieviering op het einde van de voormiddag en een lunchpauze zijn er twee reeksen werkwinkels. Ook vrijdag starten wij met een reeks werkwinkels om af te sluiten met een keynote. 
 
Binnenkort kan je inschrijven via nascholing.be, hou de website in de gaten! 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Netwerk voor kwaliteitscoördinatoren – 26 november 2018
 
Kwaliteitsontwikkeling is een thema dat in het onderwijs zeer actueel is, niet in het minst omdat inspectie 2.0 hierop meer zal inzetten. Maar we willen niet de focus op inspectie 2.0 leggen, maar wel op kwaliteitsontwikkeling. 
 
Kwaliteitsontwikkeling betekent dat iedere school, ieder schoolteam, iedere vakgroep, iedere leraar zijn of haar praktijk kritisch onder loep houdt om die praktijk te veranderen in het voordeel van de leerling. 
 
Is er op jullie school een Q-team of een IKZ-groep, of denken jullie eraan om kwalitieitsontwikkeling meer in beeld te brengen, dan nodigen wij je graag uit op de start van dit lerend netwerk. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
 
Wil je weten hoe je met aandacht voor kwaliteitsontwikkeling aan de slag kan binnen je vak? Deze vorming biedt je een korte intro in kwaliteitsontwikkeling én geeft je de mogelijkheid om te werken met 1 tool naar keuze.
 
Voor leraren secundair onderwijs
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2515266.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Overzicht leerplanvoorstellingen 1e graad regio Limburg
 
 
► 
 
Geschiedenis  - Nadia De Rose - Wo. 27/02/2019 – 13.30-16 uur 
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding - Anke Van Roey - Wo. 30/01/2019 - 13.30-15.30 uur, Wo. 30/01/2019 - 16-18 uur of Wo. 27/02/2019 - 13.30-15.30 uur
 
► 
 
Mens & samenleving - Anne-Lise Cuypers & Greet Simons - Do. 31/01/2019 - 9-12 uur of Do. 31/01/2019 - 13-16 uur
 
► 
 
Moderne vreemde talen – Engels / Frans A-stroom - Veerle De Graaf & Marlène Rasir - Do. 02/05/2019 – 9.30-12 uur of Vr. 24/05/2019 – 9.30-12 uur Leerplanvoorstelling in je scholengemeenschap? Kies een datum op www.nascholing.be
 
► 
 
Moderne vreemde talen – Engels / Frans B-stroom - Veerle De Graaf & Marlène Rasir - Vr. 07/06/2019 – 9.30-12 uur 
 
► 
 
Nederlands A-stroom - Jean Jacobs - Di. 12/03/2019 - 16.30-18.30 uur, Ma. 18/03/2019 - 13.30-15.30 uur, Wo. 20/03/2019 - 13.30-15.30 uur of Wo. 24/04/2019 - 13.30-15.30 uur 
 
► 
 
Nederlands B-stroom - Jean Jacobs - Di. 19/03/2019 - 13.30-15.30 uur of Di. 23/04/2019 - 16.30-18.30 uur 
 
► 
 
Wiskunde A-stroom - Nico Brebels - Ma. 7/01/2019 - 13.30-16 uur of Do. 24/01/2019 - 13.30-16 uur 
 
► 
 
Wiskunde B-stroom - Nico Brebels - Do. 17/01/2019 - 13.30-16 uur
 
► 
 
Muziek - Francine Drijkoningen - Di. 29/01/2019 – 13-15 uur, Di. 29/01/2019 – 16-18 uur, Wo. 13/02/2019 – 10-12 uur of Wo. 13/02/2019 – 13-15 uur 
 
► 
 
Beeld - Anne Dewulf - Wo. 30/01/2019 – 13.30-15.30 uur, Wo. 30/01/2019 – 16-18 uur, i. 05/02/2019 – 13.30-15.30 uur of Di. 05/02/2019 – 16-18 uur 
 
► 
 
Techniek - Peter Bogaerts - Wo. 13/01/2019 – 13-18 uur (volzet), Wo. 20/02/2019 – 13-18 uur (volzet) of Vr. 20/03/2019 – 13-18 uur 
 
► 
 
Natuurwetenschappen (A) - Lise Bogaers - Wo. 27/03/2019 – 13.30-16 uur of Di. 30/04/2019 – 9.30-12 uur 
 
► 
 
Aardrijkskunde - Patrick Noelanders - Wo. 20/02/2019 – 13.30-16.30 uur of Wo. 27/02/2019 – 13.30-16.30 uur 
 
► 
 
Maatschappelijke vorming - Michèle Houben - Do. 28/03/2019 – 13.30-16.30 uur 
 
► 
 
Wetenschappen (B) - Nog te bepalen 
 
► 
 
Klassieke talen - Di. 07/05/2019 09.00 - 12.00 uur
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Hoogbegaafdheid – info - Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid!
Je kreeg ongetwijfeld al te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: van dyslexie, ASS tot gehoorgestoord. Maar wist je dat ook hoogbegaafde leerlingen zorg nodig hebben? Gemiddeld zit er zo om de twee schooljaren één hoogvlieger op de schoolbank van je klas. Niets doen betekent de spreekwoordelijke kooi voor deze bijzondere vogels. 
 
Wat is er nodig om een hoogbegaafde leerling op grote hoogte te laten vliegen? In deze nieuwsbrief zullen we je elke maand een verhelderend kader of inzicht bieden dat je kan helpen om hoogbegaafde leerlingen optimaal te ondersteunen. 
 
Rare vogels?
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
Tijdens de nascholing wordt stilgestaan bij de opbouw van lessen aardrijkskunde, zowel in de klas als op het terrein. Vooral de theoretische principes worden tijdens de nascholing behandeld, waarbij ook een aantal voorbeelden kort worden aangehaald. In het bijhorende boek (zie bovenaan) worden deze meer in detail uitgewerkt. Ook enkele maatschappelijke evoluties worden aangehaald met impact op het vak aardrijkskunde.
 
 
 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad in voege. Voor aardrijkskunde heeft men de keuze tussen een apart leerplan of een clusterleerplan (met natuurwetenschappen en techniek). In deze sessie nemen we enkel het aparte leerplan onder de loep en kijken we op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Er worden 2 momenten in februari voorzien, waarop het leerplan en de tool zullen voorgesteld worden. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
 
► 
 
Wanneer 20/02/2019 van 13.30 tot 16.30 uur en 27/02/2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 
► 
 
Plaats Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt 
 
► 
 
Inschrijven https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2528907
 
► 
 
Bijdrage 3 euro
 
 
 
 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. 
 
Bestellen: 
 
 
Nascholing - Aanbod IPBV, UGent 
 
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema bodemkunde (wo 20/03/19)
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema draagkracht (wo 8/5/19)
 
Informatie - GI Learner project
 
Het project GI Learner probeert een antwoord te geven op de nood voor ruimtelijk denken in het onderwijs. Dit project is afgerond met een leerlijn rond (geo)ruimtelijk denken met bijhorende doelstellingen en lessen.
 
Meer info vind je op www.gilearner.eu.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
 
Het nieuwe boek ‘Kennismaking met Odoo versie 11 ’ is vanaf 24 augustus verkrijgbaar! Dit zelfstudieboek vormt de perfecte handleiding om te werken met ODOO. Stap voor stap leer je alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd in de software.
 
Het boek kost 19,95 euro. Bestellen kan via  de volgende link:  https://www.webwerkt.be/cebes/boek-kennismaking-met-odoo/
 
In het najaar wordt opnieuw een korte training georganiseerd voor leerkrachten die nog niet met ODOO hebben gewerkt. In een volgende nieuwsbrief kan je lezen waar en wanneer de training zal doorgaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Biologie/natuurwetenschappen – nascholingen en netwerkmomenten: natuur en milieu
 
LIMNET en MOS organiseren op regelmatige basis nascholingen en netwerkmomenten voor leerkrachten die op de hoogte willen blijven van de nieuwste trends in natuur- en milieueducatie in het onderwijs. Ze tonen je wat nieuw is op de markt en leggen uitgebreid uit hoe je deze leermiddelen, projecten en themabundels toepast in je klas. 
 
Deze nascholingen en netwerkmomenten zijn altijd gratis en worden vaak in samenwerking met andere educatieve partners zoals Kleur Bekennen georganiseerd. 
 
Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven kun je tijdig terugvinden via de kalender. 
Via deze kalender ben je op de hoogte van de MOS-actiedagen. De vormingen "PNC in dialoog" van het Provinciaal Natuurcentrum worden ook vermeld. Je kunt ook de flyer "MOS - Nascholingen en netwerkmomenten SO" downloaden. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Chemie en natuurwetenschappen- Nascholing: ICT in chemie en natuurwetenschappen – 29 november 2018
 
Ontdek de mogelijkheden van Virtual Reality, Happy Atoms, pHet Colorado, simulaties op de tablet, online webtools en zoveel meer!
 
Doelgroep: leerkrachten chemie en natuurwetenschappen 1ste, 2de en 3de graad.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL
 
Informatie - Aptistest 
 
Wil je als CLIL-leraar je C1-niveau voor Engels kunnen voorleggen? Schrijf je dan in voor de APTIS-test: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/certificering-taalniveau-engels-met-aptis-test-0.
 
 
Een meertalige werkomgeving in een Brussels bedrijf, Engelstalige cursussen in het hoger onderwijs, buitenlandse studenten, talensensibilisering in het basisonderwijs, CLIL in het secundair … De dagdagelijkse realiteit is er één van vele talen! 
 
En in jouw les? Hoe laat jij je leerlingen groeien tot meertalige burgers? Hoe geef jij het vak Frans een boost?  Neem een kijkje op https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/inspiratie/leeractiviteiten en laat je inspireren door de korte en haalbare leeractiviteiten voor jouw vak.
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Duits
 
 
De jaarlijkse Deutschlehrertag van het Goethe-Institut in samenwerking met BGDV staat gepland op zaterdag 24 november 2018. Inschrijven kan vanaf 19 oktober.
 
 
 
Graag nodig ik leerkrachten Duits uit op de Deutschlehrertag in samenwerking met UCLL en BDGV (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband) op donderdag 31 januari 2019. Het programma en praktische informatie vind je via https://www.ucll.be/activiteiten/studiedag-duits-2019-0 . 
 
 
Kwaliteitsontwikkeling betekent dat je reflecteert over de huidige aanpak en nadien elementen behoudt, bijstuurt of bant (PDCA-cyclus). Ben je op zoek naar handvaten om je eigen evaluatiepraktijk voor Duits onder de loep te nemen, dan kan het vademecum evalueren in het vak Duits, dat door begeleiders Duits in 2014 opgesteld werd, een leidraad zijn. Je vindt het document bij het leermateriaal Duits op onze regionale website of via de volgende link: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leermateriaal-duits 
 
Informatie – tso - nieuw servicedocument bij de leerplannen
 
Leraren Duits in tso-richtingen moeten helaas wat langer wachten op een update van het leerplan en zullen merken dat er in het leerplan aso toch wel wat andere accenten liggen. Ter ondersteuning van de leraren tso ontwikkelden de pedagogisch begeleiders een servicedocumentwaarin de visie op het onderwijs van moderne vreemde talen geduid wordt. Naast de visie vind je in het document ook een aantal mogelijk inspirerende voorbeelden. Nieuwsgierig, kijk dan op onze regionale website bij het leermateriaal Duits: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leermateriaal-duits
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Economie/Handel
 
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema "Hoe eco is onze economie?". De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Esthetica en Muzikale opvoeding - Kennismaken met digitale impulsen voor muzisch-creatieve vakken – Het Archief voor Onderwijs (Mechelen) – 26 november 2018
 
Kennismaken met digitale impulsen voor muzisch-creatieve vakken – Het Archief voor Onderwijs - Maandag 26 november van 9 tot 12 uur 
 
Inhoud:
 
Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen. 
 
Tijdens deze vorming maken we zowel kennis met de mogelijkheden van de bestaande collecties als gaan we aan de slag om zelf collecties samen te stellen. 
 
► 
 
Lesgever: Frederik De Ridder 
 
► 
 
Locatie: Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  - Meer info en inschrijven via nascholing.be of klik hier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Expressie – Nascholing - Het ABC-huis – 20 november en 11 december 2018
 
Op dinsdag 20 november en 11 december 2018 organiseren we een dag voor leraren expressie in het ABC-huis in Brussel. Inschrijvingen kan via nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Frans
 
 
Wil je je leerlingen aanzetten om meer te lezen? Ben je op zoek naar recente boeken die hen echt aanspreken? Of wil je graag ideeën opdoen om literaire teksten te bespreken in de klas?
 
Op woensdag 7 november bundelen de literatuurwetenschappers, vakdidactici en praktijklectoren van de Faculteit Letteren hun krachten voor de tweede Dag van het literatuuronderwijs. Dit jaar staat leesbevordering centraal. De studiedag is bedoeld voor taalleerkrachten en wil recent literatuurwetenschappelijk en vakdidactisch onderzoek rond literatuur in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vertalen naar de lespraktijk.
 
 
Comment optimiser la compréhension orale à l’aide de documents audiovisuels? De la théorie à la pratique.
 
La compréhension orale a souvent été décrite comme l'une des compétences les plus difficiles à développer en langue étrangère. Ceci n’a rien de surprenant étant donné la complexité de cette compétence: on doit segmenter et déchiffrer la chaîne parlée, tout en tentant d’interpréter et de comprendre le message. Dans cette session, nous tenterons de répondre aux questions suivantes: Comment peut-on aider les apprenants à améliorer leur compréhension orale en français et quel est le rôle des documents audiovisuels dans ce processus?
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 
 
► 
 
Netwerk breed evalueren geschiedenis – NIEUWE DATUM!: maandag 12 november 2018, 9.30 tot 12.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
In het schooljaar 2017-2018 werd met de sessies over breed evalueren in de geschiedenis het startschot gegeven voor een lerend netwerk op langere termijn. Als leerkracht geschiedenis kan je thema’s inhoudelijk uitdiepen, inspiratie opdoen, ideeën en leservaringen uitwisselen, lesmateriaal samenstellen en delen.  
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis uit alle graden, die bereid zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen over breed evalueren.  
Info en inschrijven kan hier 
 
► 
 
Netwerk geschiedenis eerste graad (1) – NIEUWE DATUM en NIEUWE LOCATIE – donderdag 15 november 2018, 9.30 tot 12.30 uur, WICO Campus Sint-Jozef Lommel, P. Breugheldreef 4, Lommel 
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht geschiedenis van de eerste graad zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.  
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste graad, die bereid zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen
Info en inschrijven kan hier.  
 
► 
 
Multiperspectiviteit in erfgoed – vrijdag 15 februari 2019, 9 - 12 uur, Museum De Mindere, Sint-Truiden door Els Vinckx, lector geschiedenis PXL 
In de nieuwe eindtermen geschiedenis voor de eerste graad lezen we: de leerlingen kunnen tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. Wat bedoelt men met vanuit verschillende perspectieven? Hoe kunnen we die verschillende perspectieven concreet invullen?  
In het eerste - meer theoretisch deel - van deze sessie proberen we hierop een antwoord te bieden. We gebruiken hiervoor het onderzoeksproject: Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie.  
In het tweede deel van de sessie passen we de theorie concreet toe op het museumspel: Van de hel naar de hemel. Voor vele jongeren is de katholieke kerk een ver-van-mijn-bed-show. Weinig jongeren zijn nog katholiek opgevoed, ze hebben een andere religie of geen. Hoe leg je deze jongeren dan uit dat de katholieke kerk in onze gewesten allesoverheersend was? Via een museumspel willen we jongeren inzicht laten krijgen in de periode van de middeleeuwen en de rol van de katholieke kerk erin. Deze inzichten willen we ook graag doortrekken naar en verankeren in het eigen, hedendaags leven. 
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste en tweede graad 
Info en inschrijven kan weldra hier.
 
► 
 
Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30-16.00 uur  
Onder een aantal sleutelcompetenties worden nieuwe eindtermen voor de eerste graad geformuleerd, die verdeeld worden over de verschillende vakken. Zo zullen de eindtermen van de  sleutelcompetentie historisch bewustzijn (p. 62-65) aansluiten bij het vak geschiedenis. Hoe zijn de eindtermen samengesteld? 
De modernisering so gaat van start in september 2019 met nieuwe leerplannen. Achter de schermen is er al hard gewerkt aan een nieuw leerplan geschiedenis voor de eerste graad. 
Op woensdag 27 februari 2019 van 13.30-16.00 uur staat er een infosessie gepland. Afhankelijk van de vraag zal er een tweede verdiepende sessie volgen. Houd de maandberichten in de gaten voor meer nieuws hierover. 
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis uit de eerste graad
Inschrijven kan hier  

Activiteiten regio Limburg november/december 2018

Lezingen  

 
► 
 
Limburgse megalieten: van Diepenbeekse steencirkels tot de dolmen van Ambiorixlezing Spraakwater door Guido Creemers & Roland Dreesen (Gallo-Romeins Museum) – donderdag 15 november 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  
Info via https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/lezingen/spraakwater  
 
► 
 
De Duitse glasnegatieven tijdens WO I in Vlaanderen  en in Brussellezing door Robrecht Janssen – donderdag 8 november 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren. 
Info vind je hier 

Theatervoorstellingen 

 
► 
 
De Groote Oorlog – opening ‘Week van de Smaak’ - vrijdag 16 november 2018, 20 – 21.30 uur, in GC de Plak, Servaasplein 14, Diepenbeek. Info vind je hier. 
Een evocatie over het einde van een donkere periode in onze geschiedenis en die van Europa. Met beeld, muziek, gedichten en mijmeringen brengen de acteurs van Klimop de inzet, de vraagtekens, het verdriet van vele jaren en de vreugde van de bevrijding tot leven. 
 
► 
 
De Grote oorlog – maandag 3 december 2018, om 20 uur, in het Cultuurcentrum Hasselt. 
De grote oorlog gaat uit van een miniatuurfilmset. Het publiek ziet hoe de landschappen van het westelijke front worden nagebouwd met zaagsel, potgrond, roestige spijkers en peterselie. Het regent uit een plantenspuit, het bombardeert uit een gasbrander. Een vriendelijk landschap verandert geleidelijk in een giftige wond van modder. De beelden worden gefilmd en direct levensgroot geprojecteerd.   
Daarbij horen we getuigenissen en authentieke brieven als een monologue intérieur van een loopgraaf vol soldaten. Arthur Sauer voorziet de beelden van een live soundtrack. Met behulp van contactmicrofoons, vervorming en versterking klinkt een klopje op de tafel als een granaatinslag, het afstrijken van een lucifer als ontsnappend mosterdgas.  
De grote oorlog werd over de hele wereld gespeeld, won diverse prijzen en werd verfilmd door Arte. Een betere manier om oprecht stil te staan bij WO I is nauwelijks denkbaar. 

Nascholingen buiten de regio november/december 2018

 
► 
 
Vluchteling, asielzoeker, uitgeprocedeerde … avonturier? De migratieproblematiek in de Congolese moderne schilderkunst (1990-2016) – zaterdag 24 november 2018, 9.30 -12.30 uur, Universiteit Antwerpen Stadscampus, juiste locatie wordt later meegedeeld 
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis 3e graad, leerkrachten gedrags- en cultuurwetenschappen en alle andere belangstellenden 
Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Minoïsche mietjes en Myceense macho’s. Waarheid en verdichting rond de oerknal van Europanascholing door dr. Jan Vaes – zaterdag 1 december 2018, 9.30 – 12.30 uur, Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. 
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis 1e graad en andere belangstellenden 
Info vind je hier. 

Informatie -  Zoekkaart ICT-tools

 
Op de website Today’s Teaching Tools van Irene van de Spoel vind je de handige infographic Welke educatieve ICT-tool heb ik nodig?  
 
De zoekkaart of stappenplan zet je op weg in de zoektocht naar ICT-tools. De aangereikte voorbeelden in de infographic zijn aanklikbaar en brengen je verder naar de juiste programma’s. Zeker de moeite om mee aan de slag te gaan!

Tentoonstellingen

 
► 
 
Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier.
 
► 
 
Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon – van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019, Landcommanderij Alden Biesen.  
Bijna 400 objecten uit binnen- en buitenlandse musea en interactieve toepassingen laten de leerlingen kennismaken met het belangrijke politieke, religieuze en culturele verleden van onze streek zonder het dagelijkse leven in de stad en op het platteland te vergeten. Leerlingen uit de tweede graad vinden hier ongetwijfeld aanknopingspunten voor omgevingsonderwijs. Voor de derde graad kunnen de inhouden en de aanpak een illustratie van deze periode betekenen. Een uitgebreid didactisch programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL. Voor de gratis te downloaden lesmappen en alle informatie over het project verwijzen we graag naar de website: http://1000jaarloon.be/ . 
 
► 
 
Brussel, november 1918. VAN OORLOG NAAR VREDE ? - van woensdag 26 september 2018 t/m zondag 6 januari 2019, gratis toegang. 
Op het einde van WO I staat Brussel voor grote uitdagingen. Via archieffilms historische foto’s en voorwerpen worden we ondergedompeld in het Brussel van 1918. Meer info vind je hier 
 
► 
 
VZW Vredescentrum Provincie en Stad Antwerpen brengt naast het reguliere aanbod ook een aantal activiteiten ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand (’14-’18). Ontdek het programma hier.  

Varia

 
► 
 
Oproep Gallo-Romeins Museum Tongeren
 
► 
 
Wedstrijd ‘Verstript verleden’
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 
 
► 
 
Dag van de talen – donderdag 14 maart 2019, 9 tot 16 uur 
Het volledige dagprogramma wordt later meegedeeld. Wij hebben alvast een bevestiging gekregen van Kristien Hulstaert (colometrische leesmethode bij poëzie) en Wim Cool (nieuw-Grieks). Hou zeker de regionale nieuwsbrief en nascholing.be in de gaten voor extra nieuws.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden 
Info en inschrijven vind je weldra hier: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2514211 
 
► 
 
Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het eerste jaar  vrijdag 22 februari 2019, 9.30 tot 12.30 uur 
Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerd evalueren, waarin (lees)vaardigheid centraal staat.  
Lesgever: prof. dr. Katja de Herdt  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad (en tweede graad) 
Inschrijven: weldra via https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&ID=3713  
 
► 
 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – dinsdag 7 mei 2019, 9-12 uur 
De modernisering SO gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
Inschrijven via https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&ID=3713

Activiteiten regio Limburg november 201

 
► 
 
Limburgse megalieten: van Diepenbeekse steencirkels tot de dolmen van Ambiorixlezing Spraakwater door Guido Creemers & Roland Dreesen (Gallo-Romeins Museum) – donderdag 15 november 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  
Info via https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/lezingen/spraakwater  
 
► 
 
Uitstap Classici Lovaniensis - zondag 25 november 2018 van 10.15-15.30 uur 
Wat staat er gepland? Een bezoek aan twee tentoonstellingen in Tongeren: 1. ‘De Kopten, een ander Egypte’ in het Teseum. Gegidste rondleiding van 10.30-12.30 uur; 2. ‘Stonehenge. Voorbij het mysterie’ in het Gallo-Romeins Museum van 14-15.30 uur. 
Wens je deel te nemen, schrijf dan in via Herbert.Verreth@kuleuven.be Meer uitleg kan je vinden via de Facebookpagina van de Classici Lovaniensis.   

Informatie

 
► 
 
Eos - Wie is je favoriete wetenschapscommunicator? 
Het tentoonstellingsproject over het Collegium Trilingue is in de prijzen gevallen. Prof. Jan Papy en zijn team ontvingen de Jaarprijs 2018 voor Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.  
Daardoor is het project ook genomineerd voor de Publieksprijs van Eos. Stemmen doe je nog tot 25 november op deze website! 
 
► 
 
Pompeji 
Even was de vulkaanuitbarsting van 79 na Chr. in Pompeji en meer bepaald de exacte datum ‘wereldnieuws’. Er zijn halverwege de maand oktober veel theorieën gepubliceerd. De meest verhelderende vond ik de blogpost van Peter Kruschwitz  Craving factsthe new graffito from Pompeii 
 
► 
 
De Oudheid, een verleden tijd? 
Als gastblogger op de KULeuvenblogt publiceerde Valérie Wyns, doctoranda in de Oude Geschiedenis, een blogpost over waarom de Oudheid zowel brandend actueel als zeer entertainend is.  
 
► 
 
“Fire and Fury”, of toch gewoon oude wijn in nieuwe zakken? Michael Wolff en antieke historici over hun methode  
Een oudere blogpost van de Oude Geschiedenis K.U. Leuven blog waarin Geert De Mol het boek van M. Wolff over de Amerikaanse president Trump toetst aan klassieke voorbeelden (o.a. Herodotus, Tacitus, enzovoort).
 
► 
 
Op de website Today’s Teaching Tools van Irene van de Spoel vind je de handige infographic Welke educatieve ICT-tool heb ik nodig?
De zoekkaart of stappenplan zet je op weg in de zoektocht naar ICT-tools. De aangereikte voorbeelden in de infographic zijn aanklikbaar en brengen je verder naar de juiste programma’s. Zeker de moeite om mee aan de slag te gaan!

Activiteiten buiten de regio – november/december 2018

Lezingen 

 
► 
 
Amore magistro. Leven en (net)werk van Janus Lernutiuslezing door Tom Ingelbrecht – dinsdag 13 november 2018, 20 uur, MSI 00.20 (Mgr. Sencie-instituut van de KU Leuven).  
Info via de Facebookpagina van NKV Vlaams-Brabant 
 
► 
 
De herontdekking van de klassieken in de actuele kunst: lezing door Felix Claus – 28 november 2018, 20 – 21.30 uur UA-Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R-004 in Antwerpen.  
Meer info via http://www.nkv.nl/agenda/de-herontdekking-van-de-klassieken-de-actuele-kunst 

Theater 

 
► 
 
Cicerotheatermonoloog door Guido Vanderauwera – maandag 19 november 2018, 14.30-15.45 uur, Zaal Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 (ingang Rubenslei langs OLVC) in Antwerpen. 
Meer info via http://www.nkv.nl/agenda/cicero  

Tentoonstelling 

 
► 
 
Alex. De kunst van Jacques Martin - vrijdag 14 september 2018 tot zondag 6 januari 2019, KMKG Brussel 
Een tentoonstelling over de stripheld Alex en het historische stripverhaal door de triptekenaar Jacques Martin. Meer info via http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/alex  

Nascholingen 

 
► 
 
De positionele leesmethode bij poëtische teksten in de les Latijn: nascholing door Kristien Hulstaert – woensdag 21 november 2018, 14-17 uur, Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen.  
Doelgroep: leerkrachten Latijn 2e-3e graad 
Info via https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/de-positionele-leesmethode-bij-poetische-teksten-in-de-les-latijn-69423?filter=15_41_141 
 
► 
 
Minoïsche mietjes en Myceense macho’s. Waarheid en verdichting rond de oerknal van Europanascholing door dr. Jan Vaes – zaterdag 1 december 2018, 9.30 – 12.30 uur, Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. 
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis 1e graad en andere belangstellenden 
Info via https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/minoische-mietjes-en-myceense-machos-waarheid-en-verdichting-rond-de-oerknal-van-europa-69448?filter=  
 
► 
 
NKV-themadag Let’s get physical: lichamelijkheid in de oudheid – zaterdag 8 december 2018, Erasmushuis, Justus Lipsiuszaal 08.16. 
Ook in de oudheid was iedereen met het lichaam in de weer. De schoonheidsidealen die de Griekse en Romeinse sculpturen en schilderingen uitdragen: ze zijn ons allen welbekend, door onze bezoekjes aan de musea én aan de bioscoop. Maar wie in de oudheid beantwoordde werkelijk aan die idealen? En stemmen de beelden uit de populaire media overeen met de klassieke realiteit? Was er in de antieke samenlevingen plaats voor wie niet perfect was? En hoe om te gaan met discrete lichaamsgedragingen? Op deze themadag verkennen we het menselijk lichaam door een antieke lens. Het wordt dus een dag over Grieks-Romeinse six-packs naast bijzondere wezens, over kermende pijnen naast zinnelijk en zindelijk genot 
De toegang tot de lezingen is gratis, maar we vragen om op voorhand in te schrijven via mail (nico.dogaer@kuleuven.be). Over de middag lunchen we samen met de sprekers in Alma p. Wie wil deelnemen aan deze lunch (richtprijs 10 euro), wordt gevraagd om dit voor 25 november eveneens aan Nico mee te delen, zodat we u korting kunnen aanbieden. Late beslissers kunnen de dag zelf aansluiten, maar dan is een korting niet gegarandeerd. Al zullen we doen wat we kunnen!  

Varia

 
► 
 
Herhaling oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks
 
► 
 
Euroclassica-conferentie, Antwerpen, 30 augustus 2019
 
► 
 
Euroclassica examens
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 
 
 
► 
 
een magazijnbezoek is een aanrader voor de 3e graad bso Administratie-Retail en voor het 7e jaar bso Logistiek
 
► 
 
voor tso Handel, aso Economie en STEM raden we dan weer een overzichtspresentatie aan met sprekende filmpjes, gevolgd door een rondleiding in de duurzame Nike campus en eventueel een greep uit de interactieve expo “Innovaties in Duurzame Logistiek”.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Mavo - Implementatie nieuwe leerplan mavo B-stroom 28 maart 2019
 
De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor maat-schappelijke vorming B-stroom zal er een nieuw graadleerplan zijn … en nu gebaseerd op eindtermen! Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leer-plantool. Kortom, zeker de moeite om dit nieuwe leerplan mavo B-stroom van dichtbij te leren kennen en nieuwe accenten te ontdekken.
 
 
► 
 
Doelgroep: leraren mavo eerste graad B-stroom
 
► 
 
Lesgever: de vakbegeleider mavo en een lid van de leerplancommissie
 
► 
 
Inschrijven voor deze nascholing kan via www.lincka.be
 
Vanaf 1 november is Michèle Houben jullie nieuwe begeleider MAVO en PAV.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen – Nascholing - The Future Classroom: interactieve workshop - 15 november 2018
 
Je gelooft in het inzetten van digitale tools als meerwaarde voor je lespraktijk. Je merkt echter dat je nog onvoldoende kennis hebt van de mogelijkheden of je bent nieuwsgierig naar nieuwe toepassingen. Dan is deze praktische sessie geschikt voor jou. Twee gedreven ervaringsdeskundigen hebben voldoende concrete toepassingen en voorbeelden om zowel dummies als leerkrachten met meer IT-vaardigheden te inspireren.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Muzikale Opvoeding – Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Muziek
 
Wil je goed op de hoogte zijn van de nieuwe leerplannen Muzikale opvoeding voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega ‘s. In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen en oefen je de nieuwe digitale leerplantool in. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. 
 
Plaats en Data, kies één datum:
 
► 
 
dinsdag 29 januari 2019 van 13 tot 15 uur 
 
► 
 
dinsdag 29 januari 2019 van 16 tot 18 uur 
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 10 tot 12 uur 
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 13 tot 15 uur ​
 
Meer info en inschrijven via nascholing.be of klik hier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Nederlands
 
 
De wereld rondom ons verandert heel snel, digitalisering speelt daarin een grote rol. Vinden we die digitale wereld ook in onze scholen terug? Zetten we de nieuwe technologie in bij onze lesvoorbereidingen, in de klas of bij het evalueren van onze leerlingen? Of ontbreken daarvoor voorlopig nog de middelen? Of missen we als leerkracht de digitale vaardigheden?
 
In deze workshop reiken we tools aan om de nieuwe technologie slim in te zetten in het onderwijs van vandaag. 
 
► 
 
Lesgever: Danny Schrijvers, voormalig pedagogisch begeleider Duits, leraar Duits en coördinator 3e graad WICO, campus Sint-Maria Neerpelt.
 
► 
 
Plaats: PB, Tulpinstraat 75, Kiewit-Hasselt
 
► 
 
Wanneer: woensdag 7 november van 14.00-16.00.
 
► 
 
Gelieve een digitaal aparaat (laptop, tablet) mee te brengen.
 
► 
 
Inschrijven kan enkel via www.nascholing.be > so > Nederlands.
 
 
De Universiteit Antwerpen gaf zopas een handleiding uit met een reeks aanbevelingen rond leesvaardigheid voor anderstalige jongeren. 
 
► 
 
Aanbeveling 1Leg de lat hoog voor woordenschat via expliciete, weldoordachte en rijke instructie. Vertrek vanuit ruime, relevante thema’s en bied actieve werkvormen aan die zowel een brede als een diepe woordenschatkennis stimuleren. 
 
► 
 
Aanbeveling 2 - Zet in een eerste fase sterk in op de mondelinge taalvaardigheid en begin pas met lezen en schrijven als de leerlingen een mondelinge basis verworven hebben. 
 
► 
 
Aanbeveling 3 - Zorg voor evenwichtige leesinstructie waarin het systematisch leren decoderen van ge- schreven taal hand in hand gaat met het leren begrijpen van teksten en het aanwakkeren van leesplezier. 
 
Met de tips die hier gegeven worden kan elke leraar Nederlands en pav zijn voordeel doen. De gids is online te raadplegen. 
 
 
Op 1 oktober gaf prof. dr. Wim Tops van de universiteit van Groningen in de pedagogische begeleidingsdienst van Limburg een uitgebreide masterclass over een haalbare aanpak van dyslexie in de klas. Dyslexie is een leerstoornis die met geschreven taal te maken heeft. Problemen doen zich voor op lees-, spel- en schrijfniveau.  
 
Naarmate de leerling ouder wordt, wordt het leesprobleem vooral een leestempo-probleem. Meer leestijd is hier de aangewezen oplossing, iets wat de meeste scholen ook toepassen. Schreefloze letters (zonder dwarsstreepje) helpen, hoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat lettertypes als ‘calibri’ en ‘arial’ een gunstige invloed zouden hebben op de leessnelheid. Ze hebben enkel een placebo-effect: als de leerling denkt dat hij er baat bij heeft, kun je ze ook het best gebruiken. Allerlei ondersteunende software is daarbij haast een must. Interessante software vind je daarnaast ook via www.sensotec.be en www.claroread.nu 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN
 
 
Eén van de leerlingen uit je klas wordt uitgewezen. Het verdwijnen gebeurt niet stilletjes, maar plots. Je school, de klasgenoten en de omgeving leven mee. Ze begrijpen dit plotse vertrek niet.  
 
Deze studiedag geeft je de nodige ruggesteun om met deze moeilijke situatie om te gaan en kadert de uitwijzingen binnen de regelgeving. Er wordt ook tijd gemaakt om op jouw vragen in te gaan. 
 
 
Ben je als leraar wiskunde, techniek, 0KAN op zoek naar handige hulpkaarten om de betekenis van wiskundige symbolen te vertalen in de thuistaal van de leerling? Surf dan eens naar http://www.hivset.be/initiatief/door-elkaar/imat-2018-update. Dit instrument werd ontwikkeld door ‘DoorElkaar’, het Expertisecentrum voor Interculturaliteit en Diversiteit van het HIVSET.
 
 
Je leerlingen zelfstandig de nieuwe vaktermen voor de nijverheidsvakken laten inoefenen? Het kan via Quizlet! Zoek naar OKAN nijverheid en je komt terecht op massa’s flitskaarten, combineeroefeningen, zelftestjes, schrijfoefeningen: https://quizlet.com/class/6656739/
 
 
De Universiteit van Utrecht ontwikkelde een app die NT2-leraren kan helpen om specifiek op de verschillen met de moedertaal te oefenen. Je vindt er overzichten van de belangrijkste verschillen tussen het Nederlands en een aantal veel voorkomende eerste talen, met enkele oefeningen erbij. Vanop de site https://nt2.sites.uu.nl/de-app/ kan je de app downloaden.
 
 
Binyam Andebrhan komt uit Eritrea. Hij is als 12-jarige naar Nederland gekomen en heeft tot zijn 18e in diverse tehuizen gewoond. Hij heeft rechten gestudeerd in Leiden. Na zijn studie is hij bij VluchtelingenWerk Nederland en het Welzijnswerk (o.a. jongerenwerk en participatie) gaan werken. Sinds 2016 werkt hij als zelfstandig trainer en adviseert hij diverse instanties over begeleiding van vluchtelingen. 
 
Op de website van lowan vind je zijn presentatie en de inhouden van de workshop.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Taal
 
 
Canon Cultuurcel   Kriebelt het op school om creatief aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met taal? Misschien wil je wel een auteur uitnodigen in je klas om de vernieuwde leesbibliotheek plechtig te openen? 0f ziet de leraar wiskunde priemgetallen als ware poëzie? Dankzij Canon Cultuurcel maak je kans op 2000 euro voor jouw originele kunstproject. Nu nog even de aanvraag invullen voor 15 november en duimen maar!

 
 
Eén van de leerlingen uit je klas wordt uitgewezen. Het verdwijnen gebeurt niet stilletjes, maar plots. Je school, de klasgenoten en de omgeving leven mee. Ze begrijpen dit plotse vertrek niet.  
 
Deze studiedag geeft je de nodige ruggesteun om met deze moeilijke situatie om te gaan en kadert de uitwijzingen binnen de regelgeving. Er wordt ook tijd gemaakt om op jouw vragen in te gaan. 
 
 
Voorleesweek  
 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Voorlezen, dat is onmisbaar. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Doe jij mee?
 
Ben je nog op zoek naar inspiratie voor de voorleesweek? Neem zeker een kijkje op voorlezen.be.
 
Veel voorleespret!
 
 
Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk voor elke leerling in ons onderwijs. Dat komt ook naar voren uit de eindtermen die recent zijn ingevoerd in de eerste graad.
 
In deze workshop van het CTO krijg je concrete ideeën aangereikt om het lees- en schrijfonderwijs in de klas en op school te verbeteren en te integreren in je lespraktijk. 
 
 
De Limburgse Integratieraad organiseert, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering, op vrijdag 14 december vanaf 9 uur een inspiratiedag met het thema 'Limburgs Talent in Onderwijs'. Tijdens deze studiedag kan je genieten van een lezing van Dirk Geldof over 'superdiversiteit en talent in het onderwijs’. Verder neem je deel aan workshops over o.m.: 
 
► 
 
stimuleren van meertaligheid 
 
► 
 
brede school 
 
► 
 
ouderbetrokkenheid 
 
► 
 
duidelijk communiceren naar ouders 
 
► 
 
Kind en Taal 
 
Wens je meer informatie? Contacteer dan Bayram Saatci, secretaris van de Limburgse Integratieraad, op 011 30 57 19 of via limburgse.integratieraad@gmail.com
 
 
Goed kunnen lezen is van onschatbare waarde voor alle leerlingen én in alle vakken. Onze Vlaamse leerlingen doen het echter steeds minder goed op toetsen voor begrijpend lezen. 
 
Daarom biedt Odissee een postgraduaat tot leescoach aan. Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. In de opleiding verwerf je de nieuwste inzichten in verband met lezen. Je ontdekt de meest effectieve leesstrategieën en krijgt handvaten om elk kind te begeleiden in zijn leesproces.  
 
De opleiding bestaat uit 15 sessies op woensdagnamiddag van januari 2019 t.e.m. december 2019. 
 
Meer info en inschrijven: https://www.odisee.be/nl/leescoach 
 
 
Je leerlingen zelfstandig de nieuwe vaktermen voor de nijverheidsvakken laten inoefenen? Het kan via Quizlet! Zoek naar OKAN nijverheid en je komt terecht op massa’s flitskaarten, combineeroefeningen, zelftestjes, schrijfoefeningen: https://quizlet.com/class/6656739/
 
 
Een meertalige werkomgeving in een Brussels bedrijf, Engelstalige cursussen in het hoger onderwijs, buitenlandse studenten, talensensibilisering in het basisonderwijs, CLIL in het secundair … De dagdagelijkse realiteit is er één van vele talen! 
 
En in jouw les? Hoe laat jij je leerlingen groeien tot meertalige burgers? Hoe geef jij het vak Frans een boost?  Neem een kijkje op https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/inspiratie/leeractiviteiten en laat je inspireren door de korte en haalbare leeractiviteiten voor jouw vak.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
PAV – Informatie - Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?
 
De Universiteit Antwerpen gaf zopas een handleiding uit met een reeks aanbevelingen rond leesvaardigheid voor anderstalige jongeren. 
 
► 
 
Aanbeveling 1Leg de lat hoog voor woordenschat via expliciete, weldoordachte en rijke instructie. Vertrek vanuit ruime, relevante thema’s en bied actieve werkvormen aan die zowel een brede als een diepe woordenschatkennis stimuleren. 
 
► 
 
Aanbeveling 2 - Zet in een eerste fase sterk in op de mondelinge taalvaardigheid en begin pas met lezen en schrijven als de leerlingen een mondelinge basis verworven hebben. 
 
► 
 
Aanbeveling 3 - Zorg voor evenwichtige leesinstructie waarin het systematisch leren decoderen van ge- schreven taal hand in hand gaat met het leren begrijpen van teksten en het aanwakkeren van leesplezier. 
 
Met de tips die hier gegeven worden kan elke leraar Nederlands en pav zijn voordeel doen. De gids is online te raadplegen. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
 
► 
 
De modellen van leerlingenstageovereenkomst en sociaal maatschappelijke training (voor voltijds so en buso) zijn licht aangepast. Het is voldoende om de werkpostfiche - die de resultaten van de risicoanalyse bevat – als bijlage aan de overeenkomst toe te voegen. De risicoanalyse zelf hoef je niet meer toe te voegen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een vrijblijvend model van werkpostfiche aan. Let wel, de werkpostfiche wordt enkel door de stagegever opgesteld.
De modellen van cursistenstageovereenkomst voor het volwassenenonderwijs zijn ook beschikbaar. Je vindt de modellen terug op onze website bij het thema 'Stages en andere vormen van arbeid':
 
► 
 
secundair onderwijs
 
► 
 
buitengewoon onderwijs
 
► 
 
volwassenenonderwijs
 
Stagecoördinatoren – Informatie vaccinatie Hepatitis voor leerlingen in studiereichtingen met stage in de zorg 
 
 
► 
 
Nieuw vanaf juni 2018: terugbetaling van vaccins door Fedris is eenvoudiger geworden.
Voor meer info best contact opnemen met de geneeskundige dienst van je school om nieuwe afspraken te maken.
 
► 
 
Je kan een kijkje nemen op de website van Fedris voor meer informatie. https://www.fedris.be/nl/werkgever/beroepsziekten-privesector/preventie/terugbetaling-van-vaccins
 
Coöperatieve leerstrategieën, iedereen bij de les!
 
 
► 
 
Ook dit schooljaar organiseren de regio’s verschillende verdiepingssessies! Kagan in personenzorg, de vele voordelen van deze strategieën helpen om heel wat (horizontale) leerplandoelstellingen binnen verzorging en IO te realiseren, te werken met binnenklasdifferentiatie en glansrijk te gaan voor kansenbreed onderwijs.
 
► 
 
Steve Dapont gaat aan de slag met de strategieën, laat de deelnemers voelen wat de impact is en toont via deze weg heel concreet wat dit voor het lesgeven kan betekenen. De sessie verziet in de terugkoppeling naar de eigen leerplandoelen toont hoe ze bijdragen tot de realisatie van integratie binnen vz en IO.
 
► 
 
In Antwerpen:  sessie 1: ma. 12 november 2018, sessie 2: di. 12 februari 2019, sessie 3: vr. 3 mei 2019
 
► 
 
In Gent: sessie 4: ma. 19 november 2018, sessie 5: di. 5 februari 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PO-Esthetica-Expressie – Nascholing - Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
 
Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen. Tijdens deze vorming maken we zowel kennis met de mogelijkheden van de bestaande collecties als gaan we aan de slag om zelf collecties samen te stellen. De vorming zal plaats vinden in Mechelen op maandag 26 november van 9 tot 12 uur en in Hasselt op woensdag 28 november van 13 tot 16 uur. Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
STEM
 
Nascholing - Junior college STEM KU Leuven
 
Het Junior College STEM biedt uitdagende en diepgaande lespakketten in Science - Technology - Engineering - Mathematics voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Men wil de leerlingen hierdoor een andere en ruimere blik bieden op wetenschap en technologie, en het maatschappelijk belang hiervan. Ze komen in contact met actueel onderzoek in deze disciplines. Zie hier voor het aanbod en meer informatie schooljaar 2018-2019. Link : https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/STEM
 
Shells@School  
 
Wil je schelpen en inktvissen bekijken in de klas? Heb je een projectdag op school? Dan zijn deze hands-on workshops zeker iets voor jouw school!
 
Shells@school werd opgericht met als doel leerlingen van verschillende niveaus kennis te laten maken met de fascinerende diergroep van de weekdieren (Mollusca).  Info: www.shellsatschool.be
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STW – Netwerking 2e – start op 16 januari 2019 & Netwerking 3e graad – start op 28 oktober 2018
 
 
► 
 
Netwerking SW 2e graad op 16 januari in de voormiddag (de volgende data worden samen vastgelegd) - Meer informatie en inschrijven
 
► 
 
Netwerking SW 3e graad in opvolging van de start gemaakt op 25 mei 2018: 24 oktober en 28 november 2018, 13 februari en 23 mei 2019, telkens om 9 uur in de Tulpinstraat in Hasselt - Vergeet niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven. Meer informatie en inschrijven.
 
We gaan met je vragen, bekommernissen, behoeften … aan de slag, delen ervaringen en werken volgens behoefte materiaal uit of vullen dit aan. Concrete afspraken met betrekking tot engagement en het delen van expertise worden bij het begin gemaakt zodat het netwerk kan uitgroeien tot een lerend netwerk.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
 
 
► 
 
Verbeter je klaspraktijk samen met je collega’s in lerende IW netwerken - 8 november 2018 
2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Specialiseer je samen met je collega’s EM 2de graad  - 15 november 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt. 
 
► 
 
​​​Specialiseer je samen met je collega’s EM 3de graad - 15 november 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt. 
 
► 
 
EI 3e graad - 16 november 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een netwerk uit te bouwen waar leerkrachten Elektrische Installaties 3e graad vakspecifieke informatie, expertise over lesmateriaal en didactische hulpmiddelen (in labo’s) … delen met elkaar. De leerkrachten delen ook informatie rond pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen, opleidingsaanbod, groepsaankopen…).
 
► 
 
Specialiseer je samen met je collega's in kleine MT-groepjes - 4 december 2018 - Meer informatie en inschrijven
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …).
 
► 
 
Specialiseer je samen met je collega's in kleine BM-groepjes - 4 december 2018 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
Werk schooloverschrijdend samen in CV/ Sanitair en Lassen - 7 december 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de kennis en het inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal ontwikkeld en verbeterd wordt. 
 
► 
 
TA mechanica - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pe-dagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding 
 
► 
 
TA elektriciteit - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding 
 
► 
 
TA hout/bouw - 31 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding. 
 
► 
 
Netwerk Lassen-Constructie duaal 2018-2019 - Alle informatie, netwerkdata, contactinfo … vind je hier.
Agoria wil de scholen met de studierichting Lassen-Constructie duaal ondersteunen.
Een aantal zaken zijn ten opzichte van vorig jaar aangepast. Agoria maakt hiervoor gebruik van één leergemeenschap naast twee regionale lerende netwerken. 
Bovendien wordt dit jaar de focus gelegd op 3 thema’s. 
 
► 
 
Nascholing - ICT UHasselt 2018-2019 - Alle informatie vind je hier
De vakgroep informatica van de faculteit wetenschappen van UHasselt richt initiatieven in om het secundair onderwijs van de 1e tot de 3e graad te ondersteunen. 
In de toekomstige 1e graad zal er onder meer aandacht zijn voor computationeel denken en handelen terug. UHasselt richt daarom 4 intitiatieven in.  
 
► 
 
Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019
Op maandag 4 februari 2019 gaat de 34e editie van de ICT-praktijkdag door in de UCLL campus Proximus te Leuven. 
De inschrijvingen starten op 6 november om 17 uur via de link www.ictdag.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek - Nascholing – Waarom hebben windmolens vandaag de dag maar drie wieken? – 29 november 2018
 
Wanneer we spreken over groene energie, zijn windmolens niet langer onbespreekbaar. Al te vaak blijft de theorie over het belang van vormen en aantal wieken onbesproken. Tijdens deze vorming gaan we proefondervindelijk op onderzoek uit. We doen dit met behulp van haalbare experimenten op maat van de doelgroep eerste graad so.
 
 
► 
 
Plaats en data: Makerspace Diepenbeek – donderdagvoormiddag 29 november 2018
 
► 
 
Inschrijven kan via nascholing.be – secundair – vakgebonden aanbod. https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2518271
 
► 
 
Snel zijn is de boodschap want het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Nascholing - Congres lerend netwerk duurzaam en innovatief toerisme - 13/11/2018
 
Toerisme  
 
Op dinsdag 13 november 2018 organiseren Travel360° en Joker/ViaVia een congres over alle aspecten van duurzaam toerisme. Het wordt een “wake up call” namiddag voor reisindustrie professionals uit alle sectoren en het toerisme onderwijs.
 
Alle aspecten van duurzaam, verantwoord en lange termijn succesvol toerisme komen aan bod.
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Wetenschappen
 
Biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen – Nascholingen
 
Ben je als wetenschapsleerkracht nog op zoek naar vakgebonden nascholingen voor de vakken biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen? Neem dan zeker een kijkje op de website van Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen 
 
Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen – 17 november 2018
 
Ook dit schooljaar zal het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen weer georganiseerd wor-den. Dit is het ideale moment om lezingen over actuele wetenschappelijke thema’s bij te wonen, om ideeën met collega leraren uit te wisselen, om deel te nemen aan workshops omtrent practica wetenschappen … Het zal plaatsvinden op zaterdag 17 november 2018 op Campus Arenberg III te Leuven. Vanaf 1 september kan je het programma terugvinden op de website (https://www.congreswetenschappen.be/). 
 
 
Kun jij nog zonder wetenschap? Zonder wetenschap sta je in je blootje! Snel even douchen, een koffietje drinken, de kinderen met de auto naar school brengen, je e-mails lezen ... Dat wordt lastig zonder wetenschap. Tijdens De Dag van de Wetenschap op zondag 25 november 2018 ontdek je hoe wetenschap en technologie je dagelijks leven bepalen.
 
Voor dit evenement moet je niet inschrijven (enkel de deelnemende bedrijven dienen nu in te schrijven omdat ze mogelijk activiteiten organiseren). Houd zeker de website (https://www.dagvandewetenschap.be/) in het oog om op de hoogte te blijven van alle activiteiten." 
 
 
Shells@School  
 
Wil je schelpen en inktvissen bekijken in de klas? Heb je een projectdag op school? Dan zijn deze hands-on workshops zeker iets voor jouw school!
 
Shells@school werd opgericht met als doel leerlingen van verschillende niveaus kennis te laten maken met de fascinerende diergroep van de weekdieren (Mollusca).  Info: www.shellsatschool.be
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
Nascholingsaanbod wiskunde schooljaar 2018 - 2019
 
 
► 
 
Via deze link krijg je een overzicht van de nascholingsinitiatieven wiskunde in regio Limburg georganiseerd door de eigen pedagogisch begeleiders.
 
► 
 
Via deze link wordt dit aanbod uitgebreid naar professionaliseringen in wiskunde over de regio’s heen via nascholing.be.
 
Nascholing - Het aanpakken van problemen in wiskunde – 14 november 2018
 
 
► 
 
Studenten wetenschappen, economie, geneeskunde ... blijken een grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van wiskunde?
De nascholing staat open voor leerkrachten wiskunde aso en tso uit alle graden en is gratis.
 
► 
 
Datum: woensdag 14 november 2018 (14-17 uur).
 
► 
 
Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D - 3590 Diepenbeek.
 
► 
 
Meer informatie kun je vinden op de website.
 
Leermateriaal : Statistiek voor het secundair onderwijs
 
 
► 
 
UHasselt ontwikkelde bruikbaar leermateriaal voor statitistiek in het secundair onderwijs.
Via deze link (https://www.uhasselt.be/lesmateriaal-statistiek) worden werkteksten, ICT-ondersteuning en een databank toegankelijk.
 
Leermateriaal - Geogebraboek
 
 
► 
 
Collega Karel Appeltans van Uhasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruik-bare en gratis toegankelijke geogebrabestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwerpen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bijhorende oplossingsmethodes en correcte antwoorden. Je vind het boek via deze link. https://www.geogebra.org/m/QtdpYKT3
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Ontdek Techniektalent – gaat mobiel!
 
OTT  
 
In de loop van september hebben we een vliegende start genomen!  Met leerlingen van de lagere school (gewoon/buitengewoon) betreden we de wondere wereld van Wetenschappen en Techniek, gedurende een hele dag! 
 
Gedurende het hele schooljaar zullen workshops georganiseerd worden.  Thema’s als energie, transport, constructie, biochemie, … komen aanbod. Onderzoekend en ontwerpend leren vormen een rode draad tijdens de workshops! 
 
 
Snel inschrijven is de boodschap! 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Duaal leren voor buitengewoon onderwijs vanaf 01/09/2019
 
Vanaf 1 september 2019 zal duaal leren ook mogelijk zijn in het buitengewoon secundair onderwijs. Dit voor de volgende opleidingen: plantaardige productie, groenbeheer, fastfoodmedewerker, medewerker bakkerij, medewerker slager, textielverzorging en schilder. 
 
Lieve van Soom komt het concept duaal leren en wat dit betekent voor het individuele traject van de leerling toelichten op 13 november 2018 om 13.30 uur. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Overzicht leerplanvoorstellingen 1e graad regio Limburg
 
 
► 
 
Geschiedenis  - Nadia De Rose - Wo. 27/02/2019 – 13.30-16 uur 
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding - Anke Van Roey - Wo. 30/01/2019 - 13.30-15.30 uur, Wo. 30/01/2019 - 16-18 uur of Wo. 27/02/2019 - 13.30-15.30 uur
 
► 
 
Mens & samenleving - Anne-Lise Cuypers & Greet Simons - Do. 31/01/2019 - 9-12 uur of Do. 31/01/2019 - 13-16 uur
 
► 
 
Moderne vreemde talen – Engels / Frans A-stroom - Veerle De Graaf & Marlène Rasir - Do. 02/05/2019 – 9.30-12 uur of Vr. 24/05/2019 – 9.30-12 uur Leerplanvoorstelling in je scholengemeenschap? Kies een datum op www.nascholing.be
 
► 
 
Moderne vreemde talen – Engels / Frans B-stroom - Veerle De Graaf & Marlène Rasir - Vr. 07/06/2019 – 9.30-12 uur 
 
► 
 
Nederlands A-stroom - Jean Jacobs - Di. 12/03/2019 - 16.30-18.30 uur, Ma. 18/03/2019 - 13.30-15.30 uur, Wo. 20/03/2019 - 13.30-15.30 uur of Wo. 24/04/2019 - 13.30-15.30 uur 
 
► 
 
Nederlands B-stroom - Jean Jacobs - Di. 19/03/2019 - 13.30-15.30 uur of Di. 23/04/2019 - 16.30-18.30 uur 
 
► 
 
Wiskunde A-stroom - Nico Brebels - Ma. 7/01/2019 - 13.30-16 uur of Do. 24/01/2019 - 13.30-16 uur 
 
► 
 
Wiskunde B-stroom - Nico Brebels - Do. 17/01/2019 - 13.30-16 uur
 
► 
 
Muziek - Francine Drijkoningen - Di. 29/01/2019 – 13-15 uur, Di. 29/01/2019 – 16-18 uur, Wo. 13/02/2019 – 10-12 uur of Wo. 13/02/2019 – 13-15 uur 
 
► 
 
Beeld - Anne Dewulf - Wo. 30/01/2019 – 13.30-15.30 uur, Wo. 30/01/2019 – 16-18 uur, i. 05/02/2019 – 13.30-15.30 uur of Di. 05/02/2019 – 16-18 uur 
 
► 
 
Techniek - Peter Bogaerts - Wo. 13/01/2019 – 13-18 uur (volzet), Wo. 20/02/2019 – 13-18 uur (volzet) of Vr. 20/03/2019 – 13-18 uur 
 
► 
 
Natuurwetenschappen (A) - Lise Bogaers - Wo. 27/03/2019 – 13.30-16 uur of Di. 30/04/2019 – 9.30-12 uur 
 
► 
 
Aardrijkskunde - Patrick Noelanders - Wo. 20/02/2019 – 13.30-16.30 uur of Wo. 27/02/2019 – 13.30-16.30 uur 
 
► 
 
Maatschappelijke vorming - Michèle Houben - Do. 28/03/2019 – 13.30-16.30 uur 
 
► 
 
Wetenschappen (B) - Nog te bepalen 
 
► 
 
Klassieke talen - Di. 07/05/2019 09.00 - 12.00 uur
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tussen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
 
Houd 7 & 8 februari zeker al vrij in je agenda. Binnenkort nodigen wij jou uit om in te schrijven. 
 
Programma donderdag 7 februari:
 
Keynote Leren in diversiteit - Saskia Van Uffelen, Fons Leroy, Stefan PercevalAansluitend kies je met wie van deze drie je graag verder in gesprek gaat. 
 
Na de eucharistieviering op het einde van de voormiddag en een lunchpauze zijn er twee reeksen werkwinkels. Ook vrijdag starten wij met een reeks werkwinkels om af te sluiten met een keynote. 
 
Binnenkort kan je inschrijven via nascholing.be, hou de website in de gaten! 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18/12/2018
 
De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.
Voor leerkrachten die bewegingsopvoeding geven in het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs en bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Economie/Handel
 
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema "Hoe eco is onze economie?". De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 
 
 
► 
 
een magazijnbezoek is een aanrader voor de 3e graad bso Administratie-Retail en voor het 7e jaar bso Logistiek
 
► 
 
voor tso Handel, aso Economie en STEM raden we dan weer een overzichtspresentatie aan met sprekende filmpjes, gevolgd door een rondleiding in de duurzame Nike campus en eventueel een greep uit de interactieve expo “Innovaties in Duurzame Logistiek”.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
OKAN
 
 
Eén van de leerlingen uit je klas wordt uitgewezen. Het verdwijnen gebeurt niet stilletjes, maar plots. Je school, de klasgenoten en de omgeving leven mee. Ze begrijpen dit plotse vertrek niet.  
 
Deze studiedag geeft je de nodige ruggesteun om met deze moeilijke situatie om te gaan en kadert de uitwijzingen binnen de regelgeving. Er wordt ook tijd gemaakt om op jouw vragen in te gaan. 
 
Je leerlingen zelfstandig de nieuwe vaktermen voor de nijverheidsvakken laten inoefenen? Het kan via Quizlet! Zoek naar OKAN nijverheid en je komt terecht op massa’s flitskaarten, combineeroefeningen, zelftestjes, schrijfoefeningen: https://quizlet.com/class/6656739/
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
 
► 
 
De modellen van leerlingenstageovereenkomst en sociaal maatschappelijke training (voor voltijds so en buso) zijn licht aangepast. Het is voldoende om de werkpostfiche - die de resultaten van de risicoanalyse bevat – als bijlage aan de overeenkomst toe te voegen. De risicoanalyse zelf hoef je niet meer toe te voegen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een vrijblijvend model van werkpostfiche aan. Let wel, de werkpostfiche wordt enkel door de stagegever opgesteld.
De modellen van cursistenstageovereenkomst voor het volwassenenonderwijs zijn ook beschikbaar. Je vindt de modellen terug op onze website bij het thema 'Stages en andere vormen van arbeid':
 
► 
 
secundair onderwijs
 
► 
 
buitengewoon onderwijs
 
► 
 
volwassenenonderwijs
 
Stagecoördinatoren – Informatie vaccinatie Hepatitis voor leerlingen in studiereichtingen met stage in de zorg 
 
 
► 
 
Nieuw vanaf juni 2018: terugbetaling van vaccins door Fedris is eenvoudiger geworden.
Voor meer info best contact opnemen met de geneeskundige dienst van je school om nieuwe afspraken te maken.
 
► 
 
Je kan een kijkje nemen op de website van Fedris voor meer informatie. https://www.fedris.be/nl/werkgever/beroepsziekten-privesector/preventie/terugbetaling-van-vaccins
 
Coöperatieve leerstrategieën, iedereen bij de les!
 
 
► 
 
Ook dit schooljaar organiseren de regio’s verschillende verdiepingssessies! Kagan in personenzorg, de vele voordelen van deze strategieën helpen om heel wat (horizontale) leerplandoelstellingen binnen verzorging en IO te realiseren, te werken met binnenklasdifferentiatie en glansrijk te gaan voor kansenbreed onderwijs.
 
► 
 
Steve Dapont gaat aan de slag met de strategieën, laat de deelnemers voelen wat de impact is en toont via deze weg heel concreet wat dit voor het lesgeven kan betekenen. De sessie verziet in de terugkoppeling naar de eigen leerplandoelen toont hoe ze bijdragen tot de realisatie van integratie binnen vz en IO.
 
► 
 
In Antwerpen:  sessie 1: ma. 12 november 2018, sessie 2: di. 12 februari 2019, sessie 3: vr. 3 mei 2019
 
► 
 
In Gent: sessie 4: ma. 19 november 2018, sessie 5: di. 5 februari 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken - Netwerkvergaderingen
 
 
► 
 
Verbeter je klaspraktijk samen met je collega’s in lerende IW netwerken - 8 november 2018 
2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Specialiseer je samen met je collega’s EM 2de graad  - 15 november 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt. 
 
► 
 
​​​Specialiseer je samen met je collega’s EM 3de graad - 15 november 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt. 
 
► 
 
EI 3e graad - 16 november 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een netwerk uit te bouwen waar leerkrachten Elektrische Installaties 3e graad vakspecifieke informatie, expertise over lesmateriaal en didactische hulpmiddelen (in labo’s) … delen met elkaar. De leerkrachten delen ook informatie rond pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen, opleidingsaanbod, groepsaankopen…).
 
► 
 
Specialiseer je samen met je collega's in kleine MT-groepjes - 4 december 2018 - Meer informatie en inschrijven
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …).
 
► 
 
Specialiseer je samen met je collega's in kleine BM-groepjes - 4 december 2018 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
Werk schooloverschrijdend samen in CV/ Sanitair en Lassen - 7 december 2018 - Meer informatie en inschrijven
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de kennis en het inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal ontwikkeld en verbeterd wordt. 
 
► 
 
TA mechanica - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pe-dagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding 
 
► 
 
TA elektriciteit - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding 
 
► 
 
TA hout/bouw - 31 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding. 
 
► 
 
Netwerk Lassen-Constructie duaal 2018-2019 - Alle informatie, netwerkdata, contactinfo … vind je hier.
Agoria wil de scholen met de studierichting Lassen-Constructie duaal ondersteunen. 
Een aantal zaken zijn ten opzichte van vorig jaar aangepast. Agoria maakt hiervoor gebruik van één leergemeenschap naast twee regionale lerende netwerken. 
Bovendien wordt dit jaar de focus gelegd op 3 thema’s. 
 
► 
 
Nascholing - ICT UHasselt 2018-2019 - Alle informatie vind je hier
De vakgroep informatica van de faculteit wetenschappen van UHasselt richt initiatieven in om het secundair onderwijs van de 1e tot de 3e graad te ondersteunen. 
In de toekomstige 1e graad zal er onder meer aandacht zijn voor computationeel denken en handelen terug. UHasselt richt daarom 4 intitiatieven in.  
 
► 
 
Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019
Op maandag 4 februari 2019 gaat de 34e editie van de ICT-praktijkdag door in de UCLL campus Proximus te Leuven. 
De inschrijvingen starten op 6 november om 17 uur via de link www.ictdag.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Canon Cultuurcel   Kriebelt het op school om creatief aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met taal? Misschien wil je wel een auteur uitnodigen in je klas om de vernieuwde leesbibliotheek plechtig te openen? 0f ziet de leraar wiskunde priemgetallen als ware poëzie? Dankzij Canon Cultuurcel maak je kans op 2000 euro voor jouw originele kunstproject. Nu nog even de aanvraag invullen voor 15 november en duimen maar!

 
 
Eén van de leerlingen uit je klas wordt uitgewezen. Het verdwijnen gebeurt niet stilletjes, maar plots. Je school, de klasgenoten en de omgeving leven mee. Ze begrijpen dit plotse vertrek niet.  
 
Deze studiedag geeft je de nodige ruggesteun om met deze moeilijke situatie om te gaan en kadert de uitwijzingen binnen de regelgeving. Er wordt ook tijd gemaakt om op jouw vragen in te gaan. 
 
 
Voorleesweek  
 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Voorlezen, dat is onmisbaar. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Doe jij mee?
 
Ben je nog op zoek naar inspiratie voor de voorleesweek? Neem zeker een kijkje op voorlezen.be.
 
Veel voorleespret!
 
 
 
 
Je leerlingen zelfstandig de nieuwe vaktermen voor de nijverheidsvakken laten inoefenen? Het kan via Quizlet! Zoek naar OKAN nijverheid en je komt terecht op massa’s flitskaarten, combineeroefeningen, zelftestjes, schrijfoefeningen: https://quizlet.com/class/6656739/
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook