Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Leermateriaal Festival van de Hoop
►  Relaties bouwen, versterken, herstellen ... voorwaarde voor een sterker leerproces - 23 oktober
►  Q-traject datageletterdheid
►  Nieuwe website Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij vanaf 01/10/2020
►  Gedragsoplossingen voor de moeilijk groep. Hoe begeleid je uitdagende klassen in het basisonderwijs. 13/11/2020
►  Vacature
Bestuurders & directies
►  Netwerk directies 1ste graad
►  Algemene vorming in de arbeidsgerichte-finaliteit - online infosessies voor directeurs
►  Kick Off voor leidinggevenden en beleidsondersteunende medewerkers
Gewoon basisonderwijs
►  Aanbod voor zorgcoördinatoren
►  Bewegingsopvoeding
►  Binnenklasdifferentiatie - Praktisch en haalbaar organiseren!
►  Taal
►  Traject GOL(L)D - Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit (10 sessies)
Gewoon secundair onderwijs
►  Lerend netwerk leerlingenbegeleiders
►  Modernisering so 2de-3de graad
►  MOdern MOvement so, leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs - Dag van het middenkader
►  Start to teach – dagen voor beginnende leraren - dag 1 16 oktober
►  Aardrijkskunde
►  Artistieke vorming
►  Beeld
►  Economie & organisatie
►  Geschiedenis
►  Hoogbegaafdheid
►  Humane wetenschappen
►  ICT
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Maatschappij & welzijn
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding
►  Nederlands
►  OKAN
►  PAV-MAVO
►  Personenzorg
►  STEM
►  SWete-vakken
►  Techniek
►  Toerisme
►  Verzorging
►  Wiskunde
►  Wetenschappen
Buitengewoon onderwijs
►  Inspiratiemoment ‘Zill in buo’
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Leermateriaal Festival van de Hoop
 
Festival  
 
Vrijdag 18 september 2020 mochten we jullie ontvangen op ons digitaal Festival van de HOOP.
 
Ruim 300 bezoekers kwamen proeven van vreugdevolle verrassingen die we voor jullie in petto hadden.
 
Hartelijk dank hiervoor !
 
Wij kijken alvast uit naar een nieuwe editie van het festival van de HOOP, in een liveversie als de situatie het toelaat.
 
Wie het festival gemist heeft of graag nog eens terug de sfeer wil opsnuiven, materialen en filmpjes wil herbekijken of gebruiken in de les, kan zeker nog tot het einde van het schooljaar terecht op www.festivalvandehoop.be .
 
Graag zouden we een beeld krijgen van wat er met deze materialen in onze scholen gebeurt. Daarom nodigen we jullie uit om een versie van het lied 10/10, foto’s, filmpjes, een PowerPoint of een kort verslagje te delen met ons en de andere scholen. Dit kunnen jullie sturen naar:
 
 
► 
 
Hendrik-jan.gubbelmans@katholiekonderwijs.vlaanderen (secundair onderwijs)
 
► 
 
Edith.maes@katholiekonderwijs.vlaanderen (basisonderwijs)
 
► 
 
festivalvandehoop@gmail.com
 
► 
 
Wij verzamelen dit en laten jullie tijdig weten waar je ze kan bekijken.
 
 
SAVE THE DATE
 
Maandag 14 december 2020 willen we weer het vredeslicht verspreiden onder de Limburgse scholen. Noteer deze datum alvast in je agenda. Verder info en een uitnodiging volgt.
  Vredeslicht
 
Voor iedereen
 
 
 
Relaties bouwen, versterken, herstellen ... voorwaarde voor een sterker leerproces - 23 oktober
 
 
► 
 
Hoe pak je een klas met moeilijke leerlingen aan?
 
► 
 
Hoe zorg je ervoor dat iedereen perfect in orde is voor jouw vak?
Tijdens deze workshop leer je hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt!
 
Een herstelgerichte benadering leert mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en helpt hen begrijpen wat de impact is van hun gedrag op anderen. Deze aanpak benadrukt het ontwikkelen van respect, empathie en verantwoordelijkheid. 
 
Herstelgerichte taal, herstelgesprekken, herstelcirkels, hergo worden ingezet na grensoverschrijdend gedrag of conflict om te komen tot een win-winsituatie.
 
De eerste doelgroep is leraren LO maar de inhoud is zeker bruikbaar voor alle leraren, alle graden, alle niveaus. We stemmen de inhoud af op de beginsituatie van de groep.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Q-traject datageletterdheid
Dit schooljaar voorzien we een Q-traject voor leidinggevenden. Wil jij ondergedompeld worden in data en samen bekijken waarom data belangrijk zijn in je school, welke data er allemaal zijn en hoe je data gericht kunt verzamelen en lezen? Dan is dit een aanbod op maat voor jou. 
Q-traject
 
 
► 
 
24 november 2020 – Bart Debbaut, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs 
 
► 
 
Via Mijn onderwijs stelt de overheid boeiende gegevens ter beschikking van de school. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de Schoolportretten voor de school bij de onderwijsinspectie op te vragen. Misschien ontbreekt de tijd om deze rijke informatie te analyseren en op zoek te gaan naar kansen om het schoolbeleid te ondersteunen door krachtige informatie. We bieden de kans om samen de informatie over uw school door te nemen. Binnen kwaliteitszorg vormt informatie een krachtige hefboom om een helder zicht te krijgen op de beginsituatie en de resultaten van het beleid. Dit kan helpen om energie doelgericht en systematisch te stoppen in die zaken die er echt toe doen (die onze kwaliteit uitmaken). 
Doelgroep:  In de voormiddag: leidinggevenden, coördinatoren, leraren so, in het bijzonder de (adjunct-)directie, TA(C), kwaliteitscoördinatoren, leerkrachten, mensen ondersteunend personeel die met dataverwerking bezig zijn (bv. Leerlingenadministratie) - Deze sessie maakt deel uit van de Kick Off voor het directiecongres. In de namiddag: leidinggevenden en leraren bao, ondersteunend personeel bezig met dataverwerking 
 
► 
 
12 januari 2021 - Maarten Penninckx, stafmedewerker kwaliteitsontwikkeling Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Gericht betrouwbare en valide data verzamelen voor de ontwikkeling van je school 
Een bevraging afnemen is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We geven daarom in deze sessie ook inzicht in verschillende methodieken om via een bevraging betrouwbare, valide én gebruiksvriendelijke informatie in te winnen. Bovendien reiken we ook enkele alternatieven aan: niet elke vraag wordt best via een bevraging beantwoord! 
Doelgroep: leidinggevenden, leraren BaO 
 
► 
 
25 & 26 februari 2021 - de volgende 2 sessies maken momenteel deel uit van het directiecongres so, op dit moment herbekijken wij het directiecongres in functie van het coronaproof maken 
| Bart Debbaut, Aan de slag met gegevens van Mijn onderwijs en de onderwijsinspectie 

Na de sessie van 24 november leerde je de gegevens van Mijn onderwijs en de schoolportretten lezen. Het is natuurlijk zaak om deze rijke informatie gericht in te zetten om het schoolbeleid krachtiger te maken. We gaan op zoek naar knipperlichten die de informatie aangeven en reflecteren samen hoe we aan de slag kunnen om deze gegevens positief te beïnvloeden. 
Doelgroep: leidinggevenden so (deelname aan sessie Kickoff is verplicht) 
| Maarten Penninckx, Gericht betrouwbare en valide data verzamelen voor de ontwikkeling van je school 
Een bevraging afnemen is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We geven daarom in deze sessie ook inzicht in verschillende methodieken om via een bevraging betrouwbare, valide én gebruiksvriendelijke informatie in te winnen. Bovendien reiken we ook enkele alternatieven aan: niet elke vraag wordt best via een bevraging beantwoord! 
Doelgroep: leidinggevenden so 
 
Q   Schrijf je hier in. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Nieuwe website Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij vanaf 01/10/2020
 
ONW Limburg
 
Er is hard aan een nieuwe website gesleuteld, al beseffen we dat een website nooit 'af' is en steeds zal blijven evolueren.
 
Hopelijk ervaar je de site als een handige tool in de zoektocht naar de juiste informatie en kan het een platform zijn waar je de nodige bestanden, zoals het aanmeldings- en follow-upformulier snel kan vinden.
 
We nodigen je uit om er een 'frisse' blik op te werpen!
 
Voor iedereen
 
 
 
Gedragsoplossingen voor de moeilijk groep. Hoe begeleid je uitdagende klassen in het basisonderwijs. 13/11/2020
 
Kees van Overveld  
Kees is schrijver van talloze praktische boeken rond gedrag, verkent samen met de deelnemers praktische tips, adviezen en slimme oplossingen om van een moeilijke groep een plezierige groep te maken. Zijn nieuw boek is de rode draad voor de lezing. Hij bouwt zijn verhaal op aan de hand van concrete voorbeelden waarmee je de volgende dag aan de slag kan. 
 
Het doel van zijn verhaal is “klein probleemgedrag voorkomen en aanpakken” zodat iedereen in de klas optimaal kan ontwikkelen en leren in een sfeer van verbodenheid.
 
Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Netwerk directies 1ste graad
 
We focussen in deze eerste samenkomst op evalueren in de eerste graad, met focus op de keuze-uren en de basisopties. We bespreken de regelgeving en we delen inspirerende voorbeelden met elkaar. Op het einde van de eerste samenkomst bekijken we samen de noden voor het volgende netwerk. 
 
Bestuurders & directies, Algemeen
 
 
 
Algemene vorming in de arbeidsgerichte-finaliteit - online infosessies voor directeurs
 
Online infosessies directeurs: algemene vorming in de arbeidsgerichte-finaliteit 
 
De modernisering voor de tweede graad staat voor de deur. Ze daagt directies en lerarenteams in de A-finaliteit uit om sterke keuzes te maken. Het is uitermate belangrijk om een goed zicht te krijgen op deze vernieuwingen en een goede keuze te maken in verband met algemene vorming binnen de A-finaliteit voor uw leerlingen voor je AV-team.  
 
We bundelen als pedagogisch begeleiders mavo/PAV onze krachten. In een interregionale infosessie informeren we je graag over kansen en mogelijkheden. We presenteren je een leidraad en materialen die je kan gebruiken om met jouw team tot een gefundeerde beslissing te komen.  
 
Deze online sessie via Zoom vindt drie keer plaats 
 
► 
 
maandag 9 november 2020 van 15:00 tot 16:30 
 
► 
 
dinsdag 17 november 2020 van 13:30 tot 15:00 
 
► 
 
donderdag 19 november 2020 van 17:00 tot 18:30 
 
Je kan je inschrijven via deze link. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Kick Off voor leidinggevenden en beleidsondersteunende medewerkers

4 thema’s, 2 dagen, live en digitaal 

 
We kozen 4 thema’s uit die scholen sterk bezig houden, we zetten de 4 thema’s op een rij gespreid over 2 dagen zodat jij zelf kan kiezen voor 1 of meer thema’s. Binnenkort nodigen wij jou graag uit om in te schrijven. We geven je alvast het programma mee. 
 
► 
 
Maandag 23 november – 13-14.30 uur – een digitale sessie waarin we een aanzet willen geven voor het inschatten van leercompetenties van leerlingen, Riet Berben en Christel Mercken 
 
► 
 
Maandag 23 november – 15-16 uur – de Vlaamse Scholierenkoepel en hun feedbacktool, een digitale sessie 
 
► 
 
Dinsdag 24 november – voormiddag live in de Tulpinstraat – Bart DebbautInformatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs 
 
► 
 
Dinsdag 24 november – namiddag live in de Tulpinstraat – Ellen Huybrechts, Evaluatiebeleid, samen vorm geven aan een rechtvaardig evaluatiebeleid – deel 1. 
 
► 
 
In de thema’s van dinsdag 24 november kan je je verder verdiepen op het directiecongres, een coronaproof versie. Voorwaarde is dat je de sessies van 24 november volgde. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod voor zorgcoördinatoren
 
Webinar  
 
Op 25 september was er een webinar waar we ons aanbod voor zorgcoördinatoren hebben toegelicht, alsook de respectievelijke lesgevers van de vervolgsessies stelden hun nascholingsinitiatief voor. 
 
 
Geïnspireerd door onze sprekers? Schrijf je dan in
 
De sessie van Ludo Heylen 'LZC10 Verdieping zorgcoördinatoren: Kijken naar competenties. Ontwikkeling van kinderen zien en waarderen vindt al plaats op 14 oktober. Ludo Heylen geeft zelf toelichting bij deze vorming in het filmpje.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Bewegingsopvoeding

Nascholingen lichamelijke opvoeding 2020-2021 

Relaties bouwen, versterken, herstellen... voorwaarde voor een sterker leerproces. 
 
Maria Beerten is een ex-leerkracht LO die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Deze vorming is een herneming, omwille van het succes van vorig jaar. Schrijf je hier in. 
 
► 
 
 23 oktober 2020, 13 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
Wanneer cultuur de les L.O. verdeelt: Hoe pak ik moeilijke situaties met leerlingen en hun migratieroots aan? 
 
Wat als leerlingen niet mogen deelnemen aan de zwemlessen, als ze willen vasten of schijnbaar vanuit religieuze overtuigingen weigeren mee te doen? 
 
Hoe krijgen we te pakken wat er echt speelt? Hoe bereiken we onze leerplandoelstellingen? 
 
Chris Wyns en Dieter Hoedeki zijn op dat vlak ervaringsdeskundigen en verkennen samen met ons hoe we kunnen omgaan met gedrag van leerlingen wiens waarde- en normenpatroon helemaal anders is dan dat van ons. Schrijf je hier in
 
► 
 
17 november 202013 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Binnenklasdifferentiatie - Praktisch en haalbaar organiseren!
 
De context, onze leerlingen en ons leerplan bepalen meer dan ooit onze aanpak. Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de individuele noden van de kinderen. We hechten bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen leren en leven: willen leren uit fouten, hulp vragen, hulp bieden, aan afspraken kunnen houden, zelfredzaamheid vergroten, …
 
Na het volgen de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum ‘Differentiatie’ van onze website www.vlajo.org . Met de fiches en tools die je hier vindt, kan je meteen aan de slag om de lessen uit jouw eigen methode in het model te gieten.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal

Start je les met een boek 

 
Rien Deleu is de boekenmeester anno 2020. Hij geeft je graag zijn gouden boekentip mee: laat ze veel lezen, wat dan ook. Start eender welke les met een boek, bijvoorbeeld over een jongen die geen dure woorden kopen kan om een les over woordleer te beginnenLaat hen een gedicht van de Poëzieparaplu plukken, of een theatertekst met vrienden lezen … Zo word je een echte leesmeester of -juf! 
 
 

Werkvormen bij de vijf didactische sleutels

 
De KU Leuven ontwikkelde een website Lezen en laten lezen met fiches en filmpjes om aan begrijpend lezen te werken. De fiches bundelen concrete werkvormen en tipsZe vormen een aanvulling op de praktijkgids Sleutels voor effectief begrijpend lezen: inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs. In de filmpjes vind je goede praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de fiches.  
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Traject GOL(L)D - Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit (10 sessies)
 
Diversiteit vraagt extra inspanningen omtrent het uitbouwen van een zorgbeleid. Hoe ga je als zorgcoördinator om met deze evoluties in de zorg? 
 
GOL(L)D  
 
Dit traject bestaat uit vorming en begeleide intervisie. Je krijgt een duidelijk theoretisch concept aangereikt dat je kan aanpassen aan je individuele schoolcontext. We vertrekken hierbij vanuit het boek van Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer (2018):  Leren omgaan met diversiteit in de klas, Het GOL(L)D-concept in de praktijk. Uitgeverij Lannoo. 
 
Inge Van de Putte, één van de schrijvers van het boek, neemt je mee op weg in je eigen veranderende positie als zc.. Tijdens het traject leer je leerkrachten activerend ondersteunen vanuit een duidelijke visie op diversiteit. Het is belangrijk dat je de leerkracht de klasregie in handen laat houden zodat deze kan groeien in zijn eigen competenties. Je leert leerkrachten ondersteunen zodat deze handelingsbekwamer worden in het omgaan met de steeds toenemende diversiteit van een klasgroep. 
 
 
► 
 
maandag 23 november 2020 van 09:00 tot 16:00
 
► 
 
maandag 7 december 2020 van 09:00 tot 16:00
 
► 
 
maandag 25 januari 2021 van 09:00 tot 16:00
 
► 
 
maandag 8 maart 2021 van 09:00 tot 16:00
 
► 
 
maandag 26 april 2021 van 09:00 tot 16:00
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Lerend netwerk leerlingenbegeleiders
 
Ben jij leerlingenbegeleider en wil je samen met je collega’s inzichten verwerven en op zoek gaan naar methodieken die je helpen bij het uitvoeren van je job? We willen samenkomen om te leren van en met elkaar. De deelnemers bepalen zelf de inhoud en het aantal sessies.  
 
In deze eerste samenkomst willen we focussen op het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en de inhoud hiervan. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Modernisering so 2de-3de graad
 
De modernisering so van de 2de en de 3de graad is een veelzijdig verhaal en betreft zowel een vernieuwing van structuur als inhoud. In aanloop naar de start van de modernisering in de 2de graad op 1 september 2021 voorzien we verschillende initiatieven ter ondersteuning van schoolbesturen, directies en leraren.
 
 
► 
 
Filmpjes: in zes korte filmpjes geven we in een verhaallijn basisinformatie over de nieuwe structuur, de samenstelling van studierichtingen, de opbouw van studierichtingen van de 2de naar de 3de graad, de cesuurdoelen en de profilering van de 2de graad doorstroomfinaliteit, de vakkenstructuur en modellessentabellen, en tot slot hoe we vanuit onze visie op vorming leerplannen vorm geven. Meer achtergrondinformatie vind je op de themapagina modernisering so, 2de-3de graad.
 
► 
 
Nascholingssessie introductie modernisering 2de graad: scholen kunnen intekenen op een nascholingssessie die de grote krijtlijnen van de modernisering 2de graad toelicht. Meer info.
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 2de graad: de nieuwe leerplannen voor de 2de graad voorzien we half december. Een generieke introductie in het nieuwe leerplanconcept voorzien we in november als eerste stap van het implementatietraject. Vanaf half januari starten implementatietrajecten op basis van de nieuwe leerplannen voor alle betrokken leraren en scholen. Meer info daarover later.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
MOdern MOvement so, leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs - Dag van het middenkader
 
10 november 2020 te Hasselt
 
Elke leerling op de juiste plek in een school, dromen wij hier niet allemaal van? Als lid van het middenkader speel je hierin een rol. Een duidelijk zicht op het karakteristieke van elk studiedomein, de rol die een klassenraad kan spelen, leerlingen waarderend coachen op weg naar een studiekeuze … 
We starten met een keynote van Raf Boelen: Oriënteren in het vernieuwd SO 
Vervolgens kan je kiezen uit verschillende werkwinkels:
 
 
► 
 
Inspirerend/waarderend coachen - Thema ook als leidraad voor de sessies: loopbaanbegeleiding en helpen maken van studiekeuze, Hans Mennes 
 
► 
 
Studierichtingsprofielen Economie & organisatie, Anne-Lise Cuypers 
 
► 
 
Inschrijvingstool viio, Bart Stulens - Erwin Ramaekers - Jean-Paul Cox 
 
► 
 
Werking klassenraden, Raf Boelen 
 
► 
 
Werking oriënterende klassenraad MHH, Carine Stans 
 
► 
 
CLW arbeidsrijpheid – arbeidsbereidheid 
 
► 
 
Studierichtingsprofielen Maatschappij & welzijn, Greet Simons 
 
► 
 
Studierichtingsprofielen STEM, Jurgen Tombal 
 
► 
 
Breinontwikkeling (focus leren kiezen), Ludo Heylen 
 
► 
 
Praktijkvoorbeeld Sint-Martinus 1ste graad, Cindy Helaers 
 
Binnenkort ontvang je via een mailchimp alle informatie en kan je inschrijven. Hou je mailbox in de gaten!
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Start to teach – dagen voor beginnende leraren - dag 1 16 oktober
 
Ben je een startende leraar? Kom dan zeker naar “Start to teach”! Tijdens deze 2 dagen nemen een enkele boeiende sprekers je mee in pedagogische thema’s én maak je kennis met de pedagogische begeleidingsdienst en de vakbegeleider. Deze laatste helpt je te focussen op je kerntaken als leraar en zal je hierin ondersteunen. Door in te zetten op vakdidactiek (bijv. uitgaande van concrete voorbeelden) kan hij/zij ertoe bijdragen om je eigen functioneren bij te sturen/te optimaliseren. Hierbij staat de leerling en zijn leertraject altijd centraal. 
 
Er worden twee dagen voorzien. Tijdens de eerste halve dag maak je kennis met de werking van de pedagogische begeleidingsdienst en ga je een eerste keer aan de slag met de vakbegeleider. De invulling van dag 2 gebeurt op basis van de behoeften/noden die we tijdens dag 1 van jullie ontvangen (bijv. werkwinkels rond verschillende thema’s met interne en externe sprekers) en ga je voor een tweede keer aan de slag met de vakbegeleider.
 
WANNEER?  
 
 
► 
 
DAG 1: vrijdag 16 oktober 2020 van 13.00 u. tot 16.30 u. (wijziging owv Covid-19)
 
► 
 
DAG 2: donderdag 21 januari 2021 van 09.00 u. tot 15.30 u.
 
De nascholing heeft betrekking op 2 dagen. Door je in te schrijven voor de 1ste dag, engageer je je eveneens voor de 2de dag (indien je op dat moment nog steeds in dezelfde school of scholengemeenschap tewerkgesteld bent).
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

AA-NW-TE + NRTAanbod educatief centrum Fabriek Energiek Zelzate  - 21 april 2021 

 
Ben je ook op zoek naar naar inspiratie i.v.m. de doelen rond terreinwerk aardrijkskunde 1ste graad? Noteer dan woensdag 21 april 2021 namiddag in je agenda voor de voorstelling van een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate.
 
Excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate 
 
Heel wat leraren aardrijkskunde 1ste graad zijn op zoek naar inspiratie ivm de doelen rond terreinwerk. In het leerplan 1ste graad – zowel AA-NW-TE – wordt gevraagd dat we werken rond klimaat, mobiliteit en energie én dat we bij een observatie van een landschap op het terrein relaties tussen landschapsvormende lagen onderzoeken.  
 
We zijn dan ook heel blij dat de provincie Oost-Vlaanderen hun aanbod wil uitbreiden en een (vakoverschrijdend) aanbod aan het voorbereiden is voor leraren AA,NW en TE (of ook N-R-T) 1ste graad SO waarin ook heel wat procedurele doelen aan bod komen. Er wordt gewerkt aan een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate die zou voorgesteld worden op woensdagnamiddag 21 april (datum onder voorbehoud). Uitnodigingen volgen later. 
 
Fabriek Energiek is een (nieuw) educatief centrum voor hernieuwbare energie, dat aan de voet van de Zonneberg ligt. Deze gesaneerde gipsstort herbergt sinds enkele jaren een reusachtig zonnepanelenpark en biedt bovendien vanop 44m hoogte een magnifiek uitzicht op het Meetjesland en de industriezone rondom het Kanaal Gent-Terneuzen. 

 

Leerplanstudie van het nieuwe leerplan 1ste graad

 
Leraren 1ste graad zijn volop bezig zich het nieuwe leerplan eigen te maken. De leerplandoelen laten heel wat ruimte voor eigen interpretatie en voor een creatieve en schooleigen  invulling. Dit biedt heel wat kansen, maar wij horen van sommige leraren dat dit toch ook vragen en onzekerheden oproept: is het dat wel wat men bedoelt?  Zijn wij wel goed bezig? 
 
Vanaf deze nieuwsbrief wordt een vast item ingevoerd waarin we telkens enkele conceptuele doelen uit het nieuwe leerplan omstandig omschrijven (en daarbij de link leggen naar de procedurele en andere conceptuele leerplandoelen). Wij horen immers dat er nog heel wat vragen en onzekerheden leven.  

Wegwijzers aardrijkskunde voor niet-vakgeschoolden

 
Geef je aardrijkskunde in de 3de graad en heb je geen opleiding gehad in deze discipline? Wil je je verdiepen in de lesthema’s die in de derde graad aan bod komen? Dan is deze lessenreeks misschien iets voor jou! 
 
Hoe aardrijkskunde geven in derde graad SO?
 
De nascholing is een samenwerking tussen AVL en Eekhoutcentrum.  
 
De sessies worden parallel op 2 plaatsen aangeboden, namelijk in Leuven (KU Leuven) en in Kortrijk (KULAK, Eekhout). Het is mogelijk om zich in te schrijven voor het ganse traject of voor de sessies apart.  
 
Data:
 
 
► 
 
Sessie voormiddag: Kosmografie (Jo Palmers)  
 
► 
 
Sessie namiddag: Atmosfeer (Bart Van Bossuyt & Stephanie Verplaetse)
Eekhout Zaterdag 3 oktober 2020  
KULeuven Zaterdag 10 oktober 2020  
 
► 
 
Sessie voormiddag: Geologie (Dirk Van de Velde)  
 
► 
 
Sessie namiddag: Fysische landschappen + Excursies (Marleen Maertens)  
Eekhout Zaterdag 14 november 2020
KULeuveZaterdag 28 november 2020  
 
► 
 
Sessie voormiddag: Didactische tips voor lessen aardrijkskunde (An Steegen)
Eekhout Zaterdag 23 januari 2021
KULeuven Zaterdag 16 januari 2021   
 
► 
 
Sessie voormiddag: Verstedelijking en ruimtelijke ordening (Wim Buysse)  
 
► 
 
Sessie namiddag: Draagkracht en mondiale verschuivingen (Annemie Van Cleemput)
Eekhout  Zaterdag 13 maart 2021  
KULeuven  Zaterdag 6 maart 2021   
 
► 
 
Meer info over de prijzen en inschrijving:  
Via de website van AVL
Via de website van Eekhout academy

 

Het klimaatalarm

 
In samenwerking met Dirk Draulans en Jean-Pascal van Ypersele lanceert Knack het Klimaatalarm. Download gratis het e-book en luister naar de podcast.

 

Wijze lessen (voor) aardrijkskunde 

 
Tim Surma was tot voor kort leraar aardrijkskunde (en wiskunde) in St Niklaas, maar heeft de voorbije jaren gekozen voor een meer academische loopbaan en werkt nu aan de Thomas More Hogeschool. In die hoedanigheid heeft hij samen met enkele mede-auteurs het boek “Wijze lessen” gepubliceerd waarin  dieper ingegaan wordt op methodieken die er voor zorgen dat er effectiever, efficiënter en  aangenamer geleerd wordt. De meest recente  wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie worden verbonden met de praktijk van het lesgeven. En dit met één doel: het leren van leerlingen op lange termijn verbeteren. De auteurs  hebben het over 12 bouwstenen van een effectieve didactiek die het leren maximaliseert. 
 
We zijn heel erg opgetogen dat Tim volgend schooljaar een navorming wil geven waarin hij zijn jarenlange ervaring als leraar aardrijkskunde  bundelt met deze bouwstenen. Wat betekenen die bouwstenen specifiek voor de lessen aardrijkskunde? Hoe kunnen deze vertaald worden in haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde?  
 
Tim zal zijn verhaal brengen in Gent (17/3),  in Hasselt (24/3) en in Mechelen (28/4), telkens van  14h-17h.  
 
 
 

Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  

 
Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  
 
Eind mei vorig schooljaar organiseerden de collega’s van Oost- en West-Vlaanderen een online sessie waarin werd ingezoomd op het 2de jaar van het nieuwe leerplan 1ste graad.  
 
Ook de filmpjes die in de presentatie gebruikt werden kun je afzonderlijk bekijken.  
 
Opgelet: als je de link opent in dezelfde browser waarin al een account van Office 365 geopend is, krijg je een conflictmelding. Je opent deze link best in een andere browser, of zorg dat je bent uitgelogd.  
 
 

(Kleine) wijzigingen in de leerplannen 1ste graad  

 
De aandachtige lezer zal misschien opgemerkt hebben dat er enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de leerplannen die momenteel op de site van KathOndVla te vinden zijn. Het gaat niet om fundamentele ingrepen, maar we zetten toch even graag de spreekwoordelijke puntjes op de i.  
 
► 
 
In het leerplan aardrijkskunde A-stroom
 
► 
 
Wijzigingen in de doelen Ruimte in het leerplan N-R-T (A-stroom)
 
 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 

 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) een grote onbekende. We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen, zoals aangeboden in de tweede graad, maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling. Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas. 
JunioR  
 
► 
 
15/02/2021: deadline inschrijven Junior Olympiade Natuurwetenschappen 
 
► 
 
10/03/2021: eerste ronde 
 
► 
 
24/04/2021: tweede ronde 
 
► 
 
23/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades 
 
 

Vlaamse Geografie Olympiade 

 
De Vlaamse Geografie-Olympiade gaat zijn 26ste jaargang in. Bijgevoegde poster zal je bezorgd worden door het wedstrijdsecretariaat van de Vlaamse Olympiades voor natuurwetenschappen.
 
We hopen alvast dat hij een bijzondere plek in je vaklokaal krijgt. Misschien bezorg je zelfs aan al je leerlingen een flyer – en zet je leerlingen nog meer aan het denken… 
vgo  
 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de derde graad SO is de Vlaamse Geografie Olympiade een vaste waarde. Het is niet louter een geo-quiz met prijzenpot voor de best presterende leerling en dito school, maar eerder een manier om leerlingen te laten exploreren in de veelzijdige wetenschap die aardrijkskunde is. Leerlingen koppelen deze ervaring terug naar de klaspraktijk, in welk onderwijsnet dan ook, wat de waarde van de aardrijkskundelessen sterk opvijzelt.  
 
Startdatum: maandag 12 oktober 2020 
 
 

VLA Congres "Ruimtebewust in de aardrijkskundeles. Eindtermen inspireren" 

 
Met het voorjaarscongres VLA in 2020 koppelen we weerom een actueel geografisch thema aan mogelijke didactische uitvoering in de klas. Het congres heeft hierdoor voor VLA-leden een sterke professionele meerwaarde, een dag waar niet alleen de inhoudelijk-wetenschappelijke en didactische nascholing centraal staat maar ook contacten tussen leerkrachten aardrijkskunde versterkt worden. Lees meer ...
 
 

Het vaklokaal in tijden van Corona - verneem er alles over in het nieuwsitem. 

 
 

Excursies in tijden van Corona 

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 
 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Artistieke vorming

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Artistieke vorming is voor heel wat leraren een heel nieuw gegeven.  Niet zo verwonderlijk dat elke leraar behoefte heeft aan uitwisselen van ideeën en gedachten omtrent opdrachten, evalueren, aanpak...  
 
Vanuit dit idee starten we met een lerend netwerk Artistieke Vorming.  Het eerste overlegmoment werd vastgelegd op donderdag 10 december 2020 van 13 tot 16 uur. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be: lerend netwerk Artistieke Vorming
 
 

Webinar Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen 

 
De leerplannen Artistieke Vorming en Kunst & Creatie impliceren dat er met de vijf expressievormen gewerkt dient te worden, waaronder woord/drama. 
 
Om jullie hierbij te ondersteunen, organiseren we de nascholing: ‘Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen.’ Deze webinar gaat door op donderdag 10 november van 19 tot 20.30 uur. 
 
Eve Van Avermaet, Master drama met ervaring in het onderwijs, reikt jullie werkvormen rond woord/drama aan. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
Beeld

Lerend netwerk Beeld/P.O. 14/10/2020 te Hasselt

 
De modernisering is zijn 2de jaar ingegaan. Zijn er problemen waar je tegenaan kijkt? Merk je moeilijkheden bij het implementeren van het leerplan? Dit is ook herkenbaar voor de leraren 2e en 3e graad. Kom naar het lerend netwerk 14/10/2020. De focus ligt op Beeld/PO. 10/12/2020 is een 2e sessie samen met de leraren artistieke vorming, expressie, waardoor we onze expertise uitbreiden.  
 
 

Richtlijnen en suggesties beeld bij code oranje.

 
Voor bepaalde scholen komt code oranje dichterbij. In het document ‘Beeld tijdens code oranje’ vinden jullie naast de geldende adviezen ook praktische suggesties terug. Hebben jullie nog bijkomende informatie nodig, dan kunnen jullie me altijd contacteren. 
 
Wendy 
 
 

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Artistieke vorming is voor heel wat leraren een heel nieuw gegeven.  Niet zo verwonderlijk dat elke leraar behoefte heeft aan uitwisselen van ideeën en gedachten omtrent opdrachten, evalueren, aanpak...  
 
Vanuit dit idee starten we met een lerend netwerk Artistieke Vorming.  Het eerste overlegmoment werd vastgelegd op donderdag 10 december 2020 van 13 tot 16 uur. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be: lerend netwerk Artistieke Vorming
 
 

Webinar Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen 

 
De leerplannen Artistieke Vorming en Kunst & Creatie impliceren dat er met de vijf expressievormen gewerkt dient te worden, waaronder woord/drama. 
 
Om jullie hierbij te ondersteunen, organiseren we de nascholing: ‘Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen.’ Deze webinar gaat door op donderdag 10 november van 19 tot 20.30 uur. 
 
Eve Van Avermaet, Master drama met ervaring in het onderwijs, reikt jullie werkvormen rond woord/drama aan. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
Economie & organisatie

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 
Praktisch 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
Maak je keuze uit: 
 
► 
 
Twee workshops uit de voormiddag. Je betaalt 35 euro.  
 
► 
 
Twee workshops uit de namiddag. Je betaal 35 euro. 
 
► 
 
Combiticket. Je betaalt 70 euro. 
 
► 
 
Je ontvangt de links en logt in voor de live sessies OF je bekijkt de workshop(s) achteraf wanneer het jou beter uitkomt. 
 
 

Inspiratiemarkt en netwerkmoment i.v.m. leerplan basisoptie Economie en organisatie A- en B-stroom 

 
Bij deze nascholing starten we met een netwerkmoment waarbij je met andere leraren inhoudelijke noden kan bespreken en pedagogisch-didactische expertise kan delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. Nadien kan je de inspiratiemarkt bezoeken waarbij je bij meer dan 15 standen terecht kan voor inspiratie, informatie, nieuwe tools. 
 
Deze nascholing wordt volledig coronaproof georganiseerd. Er kan voor drie momenten worden ingeschreven om de veiligheidsvoorschriften te kunnen naleven. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie - SEI, Economie & organisatie
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen 2020-2021 geschiedenis 

 
Als leraar geschiedenis kan je ook dit schooljaar terecht bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live voor allerlei nascholingen.  
Nascholingen PB Limburg 
 
Aan de slag met begrippen en teksten in de lessen geschiedenis (20 januari 2021)  
 
Geschiedenis is bij uitstek een talig vak. Het historisch denken gebeurt via talige activiteiten. In gesprekken met leraren geschiedenis komt het talige aspect van het vak en de talige noden van de leerlingen steeds terug naar boven. Worden leerlingen steeds minder taalvaardig? Hoe zit het met de taalkennis van de leerlingen? Hoe kunnen wij als leraren geschiedenis de leerlingen taalkrachtiger maken? Welke werkvormen en strategieën kunnen we toepassen om te komen tot taalgericht historisch denken door de leerlingen?  
 
Inschrijven kan hier 
 
Dag van de differentiatie (26 oktober 2020)  
 
Als leraar geschiedenis kun je onder andere kiezen voor de voorstelling van het onderzoeksproject Hist-o-Max door Els Vinckx, Henk Byls en Joost Hansen: maximale ontwikkelingskansen realiseren in het geschiedenisonderwijs van de eerste graad secundair onderwijs via innovatieve differentiatiestrategieën.  
 
Daarnaast vertellen directies, coördinatoren, pedagogisch begeleiders over: hoe ze startten met differentiatie en co- teaching, hoe ze flexibele trajecten inrichtten, over hoe je in je klas te werk kunt gaan, enzovoort.  
 
Inschrijven kan hier. 
 
Leerplanvoorstelling geschiedenis tweede graad  
 
Achter de schermen wordt er gewerkt aan nieuw leerplannen geschiedenis voor de tweede graad D-finaliteit en D/A- finaliteit. De leerplanvoorstelling(en) mag je verwachten in de loop van het tweede trimester. Na een generieke sessie over onze leerplannen en een basissessie leerplan(nen) geschiedenis in een digitale vorm gaan wij graag met jullie aan de slag in (een) verdiepende sessie(s). Meer info kan je lezen in de volgende maandberichten.  
 
 
Extern aanbod  
 
Perzen, Grieken en pseudohistorici door Jona Lenderig (17 oktober 2020) 
 
Na 9/11 werd een verouderde visie op het verleden uit welverdiende vergetelheid teruggebracht: namelijk dat Oost en West in een quasi-eeuwig conflict waren verwikkeld, waarbij de Perzische Oorlogen een sleutelgebeurtenis zouden zijn geweest. Hadden de Perzen, met hun mystieke en despotische cultuur, de Grieken verslagen, dan zouden we geen vrijheid, democratie, filosofie, kunst en humanisme hebben gehad. Niet alleen is dit onzin, het is ook gevaarlijke onzin.  
In deze nascholingsbijeenkomst komen de historiografische, kentheoretische problemen aan de orde en wordt gepleit voor een professionelere omgang met het verleden om politiek misbruik te verhinderen. 
 
Meer info en inschrijven kan je via deze link. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Hoogbegaafdheid

Lerend netwerk hoogbegaafdheid voor secundair onderwijs 

 
Wat hebben cognitief sterk functionerende leerlingen nodig om op grote hoogte te kunnen vliegen? In dit lerend netwerk verneem je er alles over. We starten met hoe je opdrachten kunt verrijken (én compacten). Leer- en leerlingenbegeleiders kunnen dieper ingaan op hoe een zorgbeleid voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, vorm kan krijgen. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Humane wetenschappen

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 

Praktisch
 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
ICT

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 

Praktisch
 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
Maak je keuze uit: 
 
► 
 
Twee workshops uit de voormiddag. Je betaalt 35 euro.  
 
► 
 
Twee workshops uit de namiddag. Je betaal 35 euro. 
 
► 
 
Combiticket. Je betaalt 70 euro. 
 
► 
 
Je ontvangt de links en logt in voor de live sessies OF je bekijkt de workshop(s) achteraf wanneer het jou beter uitkomt. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen 2020-2021 klassieke talen

 
Welke nascholingen kan je dit schooljaar 2020-2021 als leraar klassieke talen volgen, bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live?  
Nascholingen PB Limburg 
 
Uitspraak van het Latijn: achtergrond en praktijk 
 
De sessie van 10 november 2020 door Prof. dr. Christian Laes in Hasselt is omwille van Covid-19 beperkt tot 10 deelnemers. Je kan wel intekenen op een wachtlijst: zodra we genoeg deelnemers hebben, zoeken we naar een nieuwe datum. Voor de sessie in Mechelen zijn er wel nog plaatsen beschikbaar.  
 
Intekenen op de reservelijst of inschrijven voor de sessie in Mechelen kan hier 
 
PLG Evalueer breed 
 
Vorig schooljaar zijn we gestart met deze professionele leergemeenschap over evalueren in de klassieke talen. De deelnemende leraren hebben door middel van een klein praktijkonderzoekje hun evaluatiepraktijk in kaart gebracht en proberen te verbeteren. We gaan aan de slag met een nieuwe onderzoekscyclus om elkaar opnieuw te inspireren.  
 
Ben je geprikkeld om hier mee starten, schrijf dan hier in. De data liggen nog niet vast, maar voor de eerste datum kan je bij interesse de doodle invullenDe 3 sessies zullen doorgaan in de Tulpinstraat 75, Hasselt.  
 
Dag van de klassieke talen  
 
Dit schooljaar houden wij een regio-overstijgende editie van de Dag van de klassieke talen (regio Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel). De datum en locatie liggen nog niet vast, maar dankzij een enthousiast groepje leraren krijgt deze dag steeds meer vormWe houden je op de hoogte in de volgende maandberichten.  
 
Leerplanvoorstelling klassieke talen tweede graad  
 
Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuw leerplan klassieke talen voor de tweede graad. De leerplanvoorstelling mag je verwachten in de loop van het tweede trimester. Na een generieke sessie over onze leerplannen en een basissessie leerplan klassieke talen in een digitale vorm gaan wij graag met jullie aan de slag in een verdiepende sessie. Meer info kan je lezen in de volgende nieuwsbrieven 
 
Dag van de differentiatie (26 oktober 2020)  
 
Als leraar klassieke talen kan je tijdens de digitale Dag van de differentiatie kiezen voor de workshop ‘Bereik je met je leesles wat je wil ...’. Dietske Lehembre vertelt over de professionele leergemeenschap, die gekozen had om te werken rond betrokkenheid bij een lectuurles. Daarin heeft differentiatie een plaats gekregen. Ze brengt het relaas van anderhalf jaar praktijkonderzoek.  
 
Daarnaast vertellen directies, coördinatoren, pedagogisch begeleiders over: hoe ze startten met differentiatie en co- teaching, hoe ze flexibele trajecten inrichtten, over hoe je in je klas te werk kunt gaan, enzovoort.  
 
Inschrijven kan hier. 
 
Dag van de talen (11 februari 2021)  
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we tijdens het schooljaar 2020-2021 een Dag van de talen. De thema’s zullen zeer divers zijn. Hou de nieuwsbrieven in de gaten voor meer nieuws hierover. Inschrijven kan later via deze link 
 
 
Extern aanbod  
 
Uitdagend Latijn – verrijk je les door Leticia Vandemeersche (20 oktober 2020) 
 
In elke klas zitten enkele cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen. En als leerkracht heb je geluk! De principes van de modernisering van het secundair onderwijs focussen expliciet op differentiatie. De vermelding van de taxonomie van Bloom in de leerplannen kan hiervoor een uitgangspunt zijn. 
 
Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe bouw je je les zo op dat je alle leerlingen op hun niveau kan uitdagen? 
 
In deze nascholing krijg je enkele uitgewerkte voorbeelden op basis van de boeken Pegasus en Veni en ga je ook zelf aan de slag met het verrijken van je eigen lesmateriaal. 
 
Meer info en inschrijven kan je via deze link. 
 
 

Varia - klassieke talen

 
Voor nieuws over klassieke talen, publicaties en activiteiten voor en met leerlingen kan je hier meer lezen.
 
Nieuws 
 
Voor het eerst in tien jaar tijd stijgt het aantal leerlingen Latijn en/of Grieks. Lees er meer over op de website van VRT nieuws 
 
Certamina (Olympiade Latijn en Grieks)  
 
De inschrijvingsmodules voor de vier wedstrijden – de individuele van Cicero en Plato, de klassikale van Vergilius en Homeros – zijn open. De opgavefragmenten voor de klassikale wedstrijden staan nu online. Neem een kijkje op www.certamina.be voor alle info hierover.  
 
Publicaties 
 
De folder 'Latijn: iets voor jou?' wordt opnieuw te koop aangeboden. Daarin wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. Alle scholen die dat wensen, kunnen de folder vanaf nu bestellen. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn bestellingen mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2020. De bestelde folders worden half december 2020 geleverd. 
 
Alle informatie en het bestellingsformulier vind je op de website http://www.vlot-vzw.be/folder. 
 
Activiteiten met leerlingen 
 
De regionale voorronde van de grote Ken-je-klassieke-quiz zal doorgaan op woensdagnamiddag 20 januari 2021. Meer info kan je bekomen via NKV Antwerpen.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Nascholingen lichamelijke opvoeding 2020-2021 - Verruim je inzichten, leer meer ... download de folder

Relaties bouwen, versterken, herstellen... voorwaarde voor een sterker leerproces. 
 
Maria Beerten is een ex-leerkracht LO die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Deze vorming is een herneming, omwille van het succes van vorig jaar. Schrijf je hier in. 
 
► 
 
 23 oktober 2020, 13 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
Wanneer cultuur de les L.O. verdeelt: Hoe pak ik moeilijke situaties met leerlingen en hun migratieroots aan? 
 
Wat als leerlingen niet mogen deelnemen aan de zwemlessen, als ze willen vasten of schijnbaar vanuit religieuze overtuigingen weigeren mee te doen? 
 
Hoe krijgen we te pakken wat er echt speelt? Hoe bereiken we onze leerplandoelstellingen? 
 
Chris Wyns en Dieter Hoedekie zijn op dat vlak ervaringsdeskundigen en verkennen samen met ons hoe we kunnen omgaan met gedrag van leerlingen wiens waarde- en normenpatroon helemaal anders is dan dat van ons. Schrijf je hier in
 
► 
 
17 november 202013 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
De nieuwe leerplannen L.O. voor de tweede graad zullen we toelichten via een digitale generieke en basissessie, in een verdiepende sessie vanaf het 2de trimester.
Dagen voor beginnende leraren
 
Misschien krijg jij er volgend jaar een nieuwe collega L.O. bij. Dan kan je hem/haar de ‘dagen voor beginnende leraren’ aanbevelen, een must om een goeie start te maken in het onderwijs. Schrijf je hier in. 
 
► 
 
16 oktober 2020 en 21 januari 2021: Tulpinstraat 75 - Hasselt.  
Nascholingen voor leraren L.O.
 
In de week van 7 december zullen er nascholingen voor leraren L.O. plaatsvinden in Herentals en Merksem, telkens in de namiddag. Inschrijven kan je binnenkort. Meer nieuws volgt. Hier een opsomming van de workshops: Ontdek de data ...
 
Ben jij de vakcoördinator en wil je graag meer leren over hoe je deze functie goed kan uitvoeren? Dan is de vorming voor vakcoördinatoren interessant voor jou. Deze vorming werd uitgesteld wegens corona naar: 
 
► 
 
 Vrijdag 19 maart 2021: DSKO, Noorderlaan 108, Antwerpen 
 
Bij het organiseren van de nascholingen houden we rekening met de corona-maatregelen. Het aantal mogelijke inschrijvingen is afgetoetst aan de grootte van de zalen en dus beperkter.
 
 

L.O. in corona-tijden: extra adviezen en aanvulling voor code oranje en rood.

 
Deze derde mededeling is een aanvulling op de nieuwsbrieven, die je eind augustus kreeg. Zie ook de richtlijnen voor code oranje en code rood.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappij & welzijn

Basisoptie Maatschappij & Welzijn A/B : evaluatie

 
Ben je al aan de slag met het leerplan van de basisoptie M&W, dan is deze verdieping zeker iets voor jou. Tijdens deze namiddag staan we stil bij evaluatie.
 
Deze sessie is een vervolg op de leerplantoelichting en de eerste implementatiesessies. Wgaan in op de rol van evaluatie binnen de basisoptie. We koppelen concrete voorbeelden van evaluatie aan de leerplandoelen. Schrijf je nu in. 

 

Inspiratiesessie Basisoptie Maatschappij & Welzijn A: DJAPO

 
Tijdens deze sessie willen we leerkrachten vertrouwd maken met de mogelijkheden die het materiaal van DJAPO biedt voor de basisoptie Maatschappij en welzijn van de A-stroom.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
Nascholing  

Nascholingsaanbod MVT georganiseerd in Limburg en digitaal.

 
In het onderstaand overzicht vinden jullie de geplande nascholingen voor Duits, Engels en Frans bij de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt. Meer info en inschrijven, kan via de linken per initiatief.
 
 
► 
 
9 oktober 2020: Lerend netwerk Engels 1e graad – van 9 tot 12 uur (digitaal)
 
► 
 
15 oktober 2020: Lerend netwerk Engels 2e-3e graad – van 9 tot 12 uur (digitaal)
 
► 
 
19 oktober 2020: Lerend netwerk hoogbegaafdheid - van 13 tot 16 uur
 
► 
 
21 oktober - Lerend netwerk Frans 2de/3de graad - van 9 tot 12 uur (digitaal)
 
► 
 
26 oktober 2020 - Dag van de differentiatie - van 9 tot 16 uur (digitaal)
Differentiatie valt niet meer weg te denken uit de lessen anno 2020. In de praktijk merken we dat het niet altijd zo eenvoudig is. Differentiatie vraagt heel wat van een school, van leraren. Wij willen je daarom een dag vol inspiratie geven rond dit bruisende thema.
Tijdens deze dag van de differentiatie maken verschillende sprekers de theorie heel concreet en geven zij voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We bekijken differentiatie vanuit verschillende hoeken: vanuit vakken, vanuit werkvormen, vanuit scholen, vanuit de theorie en vooral vanuit de praktijk.
 
► 
 
28 oktober – Lerend netwerk Frans 1ste graad – van 9 tot 12 uur (digitaal)
 
► 
 
20 november 2020 – Groepswerk evalueren – van 9 tot 12 uur
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten.
 
► 
 
15 januari 2021 - Werken met artistiek-literaire teksten - van 9 tot 12 uur
Naar aanleiding van het succes van deze sessie op de dag van de talen 2020 en de vraag naar voorbeelden van aanpak in de taallessen met artistiek-literaire teksten organiseren we een uitgebreide nascholing hierover.
 
► 
 
11 februari -  Dag van de talen – van 9 tot 16 uur (digitaal)
Ook volgend schooljaar zullen wij een goed gevulde dag van de talen organiseren bestaande uit verschillende workshops rond bruisende thema’s. Op 11 februari 2021 verwelkomen we je graag in Hasselt.
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen – modernisering secundair 2de graad – 2de en 3de trimester - verdiepende sessies
De data worden later gecommuniceerd. 

 

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 

Praktisch
 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
Maak je keuze uit: 
 
► 
 
Twee workshops uit de voormiddag. Je betaalt 35 euro.  
 
► 
 
Twee workshops uit de namiddag. Je betaal 35 euro. 
 
► 
 
Combiticket. Je betaalt 70 euro. 
 
► 
 
Je ontvangt de links en logt in voor de live sessies OF je bekijkt de workshop(s) achteraf wanneer het jou beter uitkomt. 

Evalueren in de basisoptie Moderne talen-Wetenschappen, component Moderne talen

 
De basisoptie is bedoeld als oriëntering naar de tweede graad. Hoe kun je deze dan evalueren? En hoe kan je evaluatie ook motiverend werken voor de leerlingen zodat ze goesting in taal krijgen? 
Inspiratie voor de evaluatie van de basisoptie 
 
Wat zegt het leerplan? 
 
In het leerplan komen geen kwaliteitscriteria voor productieve taken voor. De bedoeling is dat leerlingen plezier beleven aan taal door hen zoveel mogelijk onder te dompelen in verschillende talen en culturen en sociale en communciatieve vaardigheden te laten oefenen. Creativiteit en digitale vaardigheden mogen daarbij niet ontbreken. 
 
Deze fiche vertrekt vanuit de idee dat het hart van het leerplan ‘plezier beleven aan taal’ is. Een basisoptie is bedoeld om een leerling richting te geven aan zijn/haar studiekeuze in de tweede graad. In de basisoptie Moderne talen-Wetenschappen, component Moderne talen willen we vooral ‘goesting in taal’ creëren.  
 
De fiche kan op verschillende manieren gebruikt worden: 
 
► 
 
Om een globaal beeld te schetsen van de onderdelen waarin de leerling goed is: communicatie, andere talen en culturen, fictie, creativiteit. De leerling kan deze fiche eerst zelf invullen, waarna er een gesprek met jou als leraar volgt om samen tot een beoordeling te komen: 
 
► 
 
voor de inhoudelijke doelen: de leerling omcirkelt op basis van voorgaande beoordelingen op opdrachten waar hij/zij zich bevindt: groen = doel bereikt, paars = verdiepingsdoel bereikt. 
 
► 
 
voor de procedurele doelen: de leerling omcirkelt de mannetjes met vergrootglas op basis van voorgaande beoordelingen, het werken in de klas … 
 
► 
 
voor de attitudinale doelen: de leerling tekent een glimlach of pruillip in het lege mannetje. 
 
► 
 
Per opdracht: de doelen kunnen specifiek gemaakt worden per opdracht, bijvoorbeeld het organiseren van een klasuitwisseling. 
 
In deze voorbeeldfiche kan de leerling zelf duidelijk maken waar hij/zij staat bij het uitvoeren van een opdracht, in dit geval een klasuitwisseling waarbij de leerlingen het dagelijks leven in het land van de andere klas illustrerenOp deze manier monitort de leerling de vorderingen en heb je als leraar een zicht op waar je nog dient bij te sturen. In de rechterkolom kun je dan ook tips geven of hulpmiddelen aanreiken om de leerling verder te brengen. 
 

Afstandsonderwijs 

 
Afstandsonderwijs: we werden erin gegooid en hebben onze plan goed getrokken. We onthouden de sterke punten, leren uit de ervaring en zetten nieuwe stappen in dit nieuwe normaal. Een combinatie van afstandsonderwijs en live lessen zal hier voor sommige leerkrachten bij horen. 
 
Tussen 17 en 25 juni werden 555 leerlingen van alle leerjaren, hoofdzakelijk uit het aso (65%) bevraagd over welke lessen zij trokken uit de periode van afstandsonderwijs.  
 
Hun antwoorden waren de volgende: 
 
► 
 
72% van de scholieren wil regelmatig tijdens de schooluren van thuis uit voor school werken  
 
► 
 
79% van de scholieren wil zelfstandig hun werk inplannen  
 
► 
 
82% van de scholieren wil mee kunnen beslissen over de dagindeling  
 
► 
 
74% van de scholieren wil minder dan 32u per week naar school 
 
► 
 
69% van de scholieren wil meer digitaal werken in de klas 
 
► 
 
90% van de scholieren wil meer persoonlijke feedback van leerkrachten 
 
► 
 
70% van de scholieren wil minder toetsen en examens 
 
 
Met deze antwoorden in het achterhoofd willen we jullie verder op weg helpen in het voorbereiden van jullie lessen.  
 
De onlinelessen kunnen een sterke aanvulling zijn van de lessen op de klasvloer. Zij bieden de mogelijkheid om andere leerkansen te bieden, nog steeds binnen een krachtige leeromgeving,  om leerlingen in hun leerproces verder te begeleiden.  
 
Een beetje concreter: In de klas laat je een luisterfragment 2 à 3 keer beluisteren. Voor de meeste leerlingen zal dit nodig zijn maar er zullen ook leerlingen zijn die met beluistering voldoende hadden. Ewat met de anderen die toch graag een 4de beluistering wensten, eventueel zelfs met gebruik van een pauzeknop? Goed onderwijs bieden is verschillen zien en kansen grijpen om meer op maat van de leerling te werken. 
 
Zo zouden je leerlingen tijdens de afstandslessen een aantal receptieve opdrachten kunnen maken of voorbereiden maar je kan hen evengoed vragen om de inhoud van de komende les alvast eens door te nemen; het idee achter flip the classroom. De klassikale kennisoverdracht maakt plaats voor video’s of andere vormen van (online) instructie bij de leerling op afstand. Het oefenen met de stof gebeurt vervolgens op school. Zo ontstaat er meer ruimte voor extra uitleg (enkel als die nodig is) en voor verdieping van de stof onder schooltijd. Ik denk dan concreet aan een nieuwe tijd, bijkomende woordenschat, herhaling van eerder geziene structuren. Deze onderdelen worden door de leerling individueel doorgenomen, via verbetersleutels kunnen de traditionele, (meer) gesloten opdrachten zelfstandig verbeterd worden en in de klas komt er ruimte voor communicatieve taalsituaties; de nieuwe leerstof wordt onmiddellijk ingezet met als doel om te communiceren. Met andere woorden; de onderwijstijd in de klas wordt herbekeken en andere keuzes worden gemaakt. 
 
Als een leerling zijn leestekst meermaals wil doornemen, wat langzamer doorheen de inhouden wil gaan, dan kan dat. Heeft de leerling nood aan de videoles nog eens af te spelen om de leerstof beter te begrijpen, bijvoorbeeld een ingesproken PPT, geen probleem. Misschien kan het uurtje online les ook ingevuld worden als een “vragenuurtje bij de leerkracht”? Heeft de leerling vragen over de leerstof, dan weet hij de leerkracht te bereiken via het afgesproken kanaal. Het werken aan een feedbackcultuur krijgt hier zeker zijn plaats. Tijdens een liveles werk je aan de schrijfvaardigheid en kom je samen met je leerlingen tot een aantal succescriteria voor een sterke review te schrijven, of een klachtenmail te sturen, een persoonsbeschrijving, etc. Vraag je leerlingen om hun schrijfopdracht op een digitale wall te plaatsen en met een andere kleur feedback te noteren bij 2 andere teksten. Ze gaan aan de hand van de checklist met succescriteria na of deze aanwezig zijn in de andere teksten. Bijvoorbeeld: is er een aanspreking, maken adjectieven en bijwoorden de beschrijvingen sterker, komt het antwoord overeen met de opdracht, etc. Bij een volgende les pimpen de leerlingen hun eigen tekst met de ontvangen feedback. De eindversie wordt door de leerkracht bekeken.  
 
Of misschien is dit het ideale moment om leerlingen te vragen hun portfolio aan te vullen?  Vraag hen de taal meer naar zich toe te trekken volgens hun interesses; instagramberichten, reviews, videoclips, filmpjes, vakantiebestemmingen, cultuurverschillen, eetgewoontes, reportages, … 
 
Maar ook leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen hier kansen; leerstof die je kan verbreden of verdiepen door andere teksten of onderwerpen aan te bieden, complexere taken voor te stellen, meer projectmatig aan het werk zetten,… allemaal mogelijkheden bij deze combinatieonderwijsvormen. 
 
Afstandsonderwijs betekent voor een stukje loslaten wat je zeer goed kent en de verantwoordelijkheid bij de leerling te leggen. Zijn zullen hun planning meer in eigen handen hebben en dat kan soms mislopen. Maar ook daar zullen leerkrachten hen in begeleiden. Wij leren leerlingen nog meer groeien in autonomie, responsabilisering, communicatie en probleemoplossend denken. Niet voor niets enkele 21e -eeuwse vaardigheden! 
 
Nog enkele tips:  
 
► 
 
begin met wat je kent en wat er werkte vorig schooljaar. 
 
► 
 
pols bij je collega’s naar extra ideeën, een andere aanpak, een andere tool. 
 
► 
 
check welke mogelijkheden, tools en materiaal jullie school nog kan aanbieden. 
 
► 
 
bedenk welke doelen en opdrachten best live gegeven worden en welke digitaal / op afstand op een even goede (of zelfs betere) manier kunnen doorgaan.   
 
 

Online activerende didaktiek – enkele tips 

Met een starter in verbinding gaan.
Starter  
 
Het doel is om alle leerlingen bij de start te betrekken.
 
In één woord
 
► 
 
Via de chatfunctie of een mentimeter, een padlet, … vragen dat leerlingen 1 woord ingeven over:
| hun weekend
| hun kamer
| hun huiswerk
| hun gevoel
| …
 
► 
 
Als de gekozen tool het toelaat, kan je in een tweede fase vragen dat leerlingen het ingestuurde woord liken als dat voor hun ook van toepassing is.
 
► 
 
Ga in gesprek met enkelen over hun antwoorden, hun likes, bv. de populairste.
 
Een poll organiseren
 
Bv. wie doet zelden, wie doet soms, wie doet veel …  gekoppeld aan een kort plenumgesprek.
 
Opfrissing van de vorige les
 
Noteer in de chat 3 dingen die je van de vorige les onthouden hebt.
 
Hieruit vertrek je om de nieuwe les aan te koppelen.
Lesverloop
 
Tegelijk een antwoord geven
 
Lesverloop
 
► 
 
De leerkracht stelt een vraag.
 
► 
 
De leerkracht geeft de leerlingen even bedenktijd.
 
► 
 
De leerlingen geven hun antwoord in de chat in maar sturen het nog niet door.
 
► 
 
Pas op het moment dat de leerkracht het aangeeft, geeft iedereen tegelijk zijn antwoord in.
 
Wie later is met zijn antwoord, of telkens de laatste, daar heb je dan misschien een bedenking bij en kan je eventueel op doorvragen (of voor jezelf meenemen als dat meermaals het geval is en koppelen aan een persoonlijk gesprek).
 
Lezen en schrijven via een wall
 
Wall
 
► 
 
Laat je leerlingen een tekst lezen. (Je kan hen vragen deze tekst een eerste keer als voorbereidend werk door te nemen om je klasactiviteit heel actief te houden).
 
► 
 
Als de leerlingen hiermee klaar zijn, zetten ze hun scherm aan (of geven ze een duimpje of een ander symbool). Hieraan ziet de leerkracht hoe ver de leerlingen zijn.
 
► 
 
Vervolgens vullen zij een antwoord aan op een Padletwall.
 
► 
 
Als alle leerlingen een antwoord hebben geformuleerd, overloopt de leerkracht de verschillende walls (want er waren er 3). De klas was in 3 groepen verdeeld. Elke leerling zag slechts 1 wall.
 
► 
 
Leerlingen vergelijken de antwoorden en zien of er verschillen zijn over de 3 muren. Hierover gaat de leerkracht in gesprek met hen.
 
Omdat er gewerkt werd met meerdere muren (meerdere padletlinken) en de leerlingen slechts toegang hadden tot één muur, werden er meerdere verschillende antwoorden gegeven dan wat je soms bekomt op 1 muur.
 
Lezen en luisteren beknopt
 
Laat leerlingen in de chat hoofdzaken opnoemen van de gelezen of beluisterde tekst.
 
Bewegen en spreken
 
Beweging is belangrijk, ook tijdens een online les.
 
► 
 
Vraag je leerlingen een voorwerp te kiezen uit hun kamer / huis dat ze voor 2 verschillende dingen kunnen gebruiken.
 
► 
 
Vraag je leerlingen hun scherm aan te zetten en het voorwerp te tonen of een foto hiervan in te sturen op een platform of app.
 
► 
 
Leerlingen zijn benieuwd naar elkaars antwoord.
 
► 
 
Laat je leerlingen individueel of in kleine groepjes werken aan één van de volgende opdracht naar keuze:
| Stel het product voor.
| Verkoop je product en het multifunctionele van dit product.
|…
 
► 
 
Kies enkele leerlingen om in plenum hun voorstelling te geven.
  Bewegen en spreken
 
Schrijven en vergelijken
 
► 
 
Start met een brainstorm over een bepaald onderwerp of voorwerp. Je kan de antwoorden zelf ingeven en je eigen scherm delen of via een tool (bv. mentimeter) de woordenwolk delen. De leerlingen geven via menti.com hun antwoorden in.
Voorbeeld: je laat een foto zien van een voorwerp dat iedereen kent. Welke 3 woorden link je hieraan?
 
► 
 
Deel deze woordenwolk als hij klaar is. Dit is een stevig houvast voor je leerlingen.
 
► 
 
Vraag je leerlingen om dit voorwerk in het kort te omschrijven en waar dit voor dient of hoe je het kan gebruiken.
 
► 
 
Als iedereen zijn tekst heeft ingestuurd, worden de antwoorden gelezen en vergeleken. Dit kan eventueel eerst in kleinere groepen (aparte rooms) of in plenum.
 
► 
 
Vraag je leerlingen om een top 3 te maken van de beste teksten.
 
► 
 
Vraag je leerlingen heel concreet te vertellen waarom ze deze tekst zo goed vinden. (= succescriteria eruit halen).
 
► 
 
Noteer deze succescriteria, deel deze aan je leerlingen en laat hen hun eigen tekst per twee verbeteren / pimpen.
 
► 
 
De 3 beste teksten mogen de anderen helpen of een foto zoeken die het beste past bij hun tekst.
Slot
 
Leerlingen aan het woord – feedback voor de leerkracht
Woord  
 
Laat leerlingen ingeven :
 
► 
 
in één woord hoe ze de les ervaren hebben.
 
► 
 
wat ze gemakkelijk én wat ze moeilijk vonden.
 
► 
 
wat ze meer willen.
 
► 
 
welke vraag ze nog hebben.
 
► 
 
hoe ze de volgende les willen starten.
 
► 
 
 
Enkele aandachtpunten:
 
► 
 
Vooraf moeten de spelregels heel duidelijk zijn. Bv. je geluid uit, scherm aan als je rond bent, etc.
 
► 
 
Aandacht om met elkaar te verbinden
 
► 
 
Het doel van de opdracht, van de instructies moeten heel duidelijk zijn.
 
► 
 
Regelmatig checken of het begrepen is, is nodig omdat je minder lichaamstaal kan observeren.
 
► 
 
Varieer in opdrachten zoals in de klas; soms individueel, soms in groepjes, soms in plenum, soms kort doceren, etc.
 
► 
 
Doe ook eens iets geks, iets creatiefs, betrek de leefwereld van de deelnemers.
 
► 
 
Sorteer grondig de opdrachten die je tijdens het klasmoment wil doen en opdrachten die evengoed erbuiten, zonder jou, gemaakt kunnen worden.
  Slot
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans
 
 
 
Muzikale opvoeding

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Artistieke vorming is voor heel wat leraren een heel nieuw gegeven.  Niet zo verwonderlijk dat elke leraar behoefte heeft aan uitwisselen van ideeën en gedachten omtrent opdrachten, evalueren, aanpak...  
 
Vanuit dit idee starten we met een lerend netwerk Artistieke Vorming.  Het eerste overlegmoment werd vastgelegd op donderdag 10 december 2020 van 13 tot 16 uur. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be: lerend netwerk Artistieke Vorming
 
 

Webinar Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen 

 
De leerplannen Artistieke Vorming en Kunst & Creatie impliceren dat er met de vijf expressievormen gewerkt dient te worden, waaronder woord/drama. 
 
Om jullie hierbij te ondersteunen, organiseren we de nascholing: ‘Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen.’ Deze webinar gaat door op donderdag 10 november van 19 tot 20.30 uur. 
 
Eve Van Avermaet, Master drama met ervaring in het onderwijs, reikt jullie werkvormen rond woord/drama aan. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands
 
Nascholing 2  

Nascholingsinitiatieven

 
 
Nascholingsinitiatieven – nu digitaal
 
Check de kalender en schrijf je in. Je ontvangt van ons de digitale link om in te loggen.
 
Zo blijven we op afstand toch verbonden met elkaar!
 
 
► 
 
30 september 2020 - Professionele leergemeenschap taalcoördinatoren Nederlands - van 9u tot 12u
 
► 
 
7 oktober 2020 - Delend netwerk vervolgschoolcoaches - van 9u tot 12u (sessie 1 digitaal)
 
► 
 
8 oktober 2020 - Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! van 9u tot 16u (start) - digitaal
 
► 
 
9 oktober 2020 - Lerend netwerk hoogbegaafdheid - van 13 tot 16 uur
 
► 
 
22 oktober 2020 - Lerend netwerk Nederlands voor vakcoördinatoren over evaluatie van 13-16u (sessie 1 digitaal)
 
► 
 
26 oktober 2020 - Dag van de differentiatie - van 9 tot 16 uur (digitaal)
Differentiatie valt niet meer weg te denken uit de lessen anno 2020. In de praktijk merken we dat het niet altijd zo eenvoudig is. Differentiatie vraagt heel wat van een school, van leraren. Wij willen je daarom een dag vol inspiratie geven rond dit bruisende thema.
Verschillende sessies worden opgenomen zodat je deze later, op je gemak, kan bekijken. Je kan je inschrijven voor een halve of een hele dag.
 
► 
 
20 november 2020 – Groepswerk evalueren – van 9 tot 12 uur
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. 
 
► 
 
20 november 2020 – Netwerk Basisopties MT - van 13 tot 16 uur – sessie 2
Verdiep je in de krachtlijnen en leerplandoelen van het nieuwe leerplan basisoptie moderne talen van de basisoptie wetenschappen – moderne talen.
 
► 
 
15 januari 2021 - Werken met artistiek-literaire teksten - van 9 tot 12 uur
Naar aanleiding van het succes van deze sessie op de dag van de talen 2020 en de vraag naar voorbeelden van aanpak in de taallessen met artistiek-literaire teksten organiseren we een uitgebreide nascholing hierover.
 
► 
 
11 februari -  Dag van de talen – van 9 tot 16 uur (digitaal)
Ook volgend schooljaar zullen wij een goed gevulde dag van de talen organiseren bestaande uit verschillende workshops rond bruisende thema’s. Op 11 februari 2021 verwelkomen we je graag in Hasselt.
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen – modernisering secundair 2de graad – 2de en 3de semester
De data worden later gecommuniceerd. 
 
 

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 

Praktisch
 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
Maak je keuze uit: 
 
► 
 
Twee workshops uit de voormiddag. Je betaalt 35 euro.  
 
► 
 
Twee workshops uit de namiddag. Je betaal 35 euro. 
 
► 
 
Combiticket. Je betaalt 70 euro. 
 
► 
 
Je ontvangt de links en logt in voor de live sessies OF je bekijkt de workshop(s) achteraf wanneer het jou beter uitkomt. 

 

Evalueren in de basisoptie Moderne talen-Wetenschappen, component Moderne talen

 
De basisoptie is bedoeld als oriëntering naar de tweede graad. Hoe kun je deze dan evalueren? En hoe kan je evaluatie ook motiverend werken voor de leerlingen zodat ze goesting in taal krijgen? 
Inspiratie voor de evaluatie van de basisoptie 
 
Wat zegt het leerplan? 
 
In het leerplan komen geen kwaliteitscriteria voor productieve taken voor. De bedoeling is dat leerlingen plezier beleven aan taal door hen zoveel mogelijk onder te dompelen in verschillende talen en culturen en sociale en communciatieve vaardigheden te laten oefenen. Creativiteit en digitale vaardigheden mogen daarbij niet ontbreken. 
 
Deze fiche vertrekt vanuit de idee dat het hart van het leerplan ‘plezier beleven aan taal’ is. Een basisoptie is bedoeld om een leerling richting te geven aan zijn/haar studiekeuze in de tweede graad. In de basisoptie Moderne talen-Wetenschappen, component Moderne talen willen we vooral ‘goesting in taal’ creëren.  
 
De fiche kan op verschillende manieren gebruikt worden: 
 
► 
 
Om een globaal beeld te schetsen van de onderdelen waarin de leerling goed is: communicatie, andere talen en culturen, fictie, creativiteit. De leerling kan deze fiche eerst zelf invullen, waarna er een gesprek met jou als leraar volgt om samen tot een beoordeling te komen: 
 
► 
 
voor de inhoudelijke doelen: de leerling omcirkelt op basis van voorgaande beoordelingen op opdrachten waar hij/zij zich bevindt: groen = doel bereikt, paars = verdiepingsdoel bereikt. 
 
► 
 
voor de procedurele doelen: de leerling omcirkelt de mannetjes met vergrootglas op basis van voorgaande beoordelingen, het werken in de klas … 
 
► 
 
voor de attitudinale doelen: de leerling tekent een glimlach of pruillip in het lege mannetje. 
 
► 
 
Per opdracht: de doelen kunnen specifiek gemaakt worden per opdracht, bijvoorbeeld het organiseren van een klasuitwisseling. 
 
In deze voorbeeldfiche kan de leerling zelf duidelijk maken waar hij/zij staat bij het uitvoeren van een opdracht, in dit geval een klasuitwisseling waarbij de leerlingen het dagelijks leven in het land van de andere klas illustrerenOp deze manier monitort de leerling de vorderingen en heb je als leraar een zicht op waar je nog dient bij te sturen. In de rechterkolom kun je dan ook tips geven of hulpmiddelen aanreiken om de leerling verder te brengen. 
 
 

Tijdschrift Fons 

Het nieuwste (gratis downloadbare) nummer van tijdschrift Fons staat weer online, met nieuws over hoe je een sterk leesonderwijs uitbouwt, met een kijkje over de muur naar Ierland dat hoge toppen scheerde op de laatste PISA-resultaten voor begrijpend lezen, enz. Warm aanbevolen! 
 
 

Beginsituatie inschatten en erop inspelen 

 
Hoe schat je de beginsituatie van je leerlingen in? Een toetsinstrument kan een hulpmiddel zijn. Toch zou het resultaat meer moeten opleveren dan enkel een punt. We geven je graag tips en lesideeën mee over hoe je breder kunt kijken én hoe je kunt inspelen op de verschillen. 
Beginsituatie: sterktes en groeipunten in kaart
 
We bieden je hier een waaier aan tips en materialen. Kies wijs en verlies het doel niet uit het oog: de beginsituatie in kaart brengen doe je om goed te kunnen inspelen op de noden van de leerlingen.
 
Observatiefiches
 
 
► 
 
Aan de hand van de observatiewijzer uit de Mededeling taalscreening kun je de sterktes en werkpunten van je leerlingen op het vlak van taalvaardigheid in kaart brengen. Ook de collega’s van de andere vakken kunnen hierbij een waardevolle bron van informatie zijn. En via een observatiefiche geven je leerlingen zelf hun talenten en groeipunten aan.
 
Zelfreflectie
 
 
► 
 
Laat je leerlingen een zelfreflectie via GoogleForms invullen. Baseer je op de leerplandoelen om de enquête op te stellen. Bekijk deze GoogleForms voor meer inspiratie.
 
► 
 
Op de website ‘Zuurstof voor Nederlands’ vind je bij evaluatie en feedback een schat aan voorbeelden van zelfreflectiefiches.
 
Overleg vakcollega vorig schooljaar
 
 
► 
 
Natuurlijk kun je ook te rade gaan bij je vakcollega Nederlands van het vorige schooljaar. In welke mate werd het jaarplan uitgevoerd? Op welke leerdoelen moet er nog gefocust worden? Welke leerlingen verdienen extra aandacht?
 
Kijkwijzer leercompetenties
 
 
► 
 
Via een kijkwijzer met kleurcodes breng je de leercompetenties én de motivatie van je leerlingen handig in beeld: informatie onthouden en oproepen, planning en organisatie, reflectie op leerproces.
 
Voorkennis achterhalen
 
 
► 
 
Alain Noëz schetst in Klasse enkele voorbeelden van hoe je de cognitieve beginsituatie in kaart kunt brengen zonder daarbij de volledige persoon van de leerling te vergeten. Zo stelt hij een cirkelgesprek voor waarbij de leerlingen in duo’s bespreken wat ze nog weten over het lesonderwerp. Daarna vullen ze elkaar aan in een cirkelgesprek. Je komt er dan snel achter welke leerlingen meer instructie of oefening nodig hebben.
 
► 
 
Verder vind je in Klasse ook nog werkvormen om de voorkennis aan het begin van de les op te roepen. Op die manier kun je je les nog beter afstemmen op het startniveau van je leerlingen.
 
► 
 
Start met een entry ticket (bv. de toets die je wilde geven na een hoofdstuk): op die manier ontdek je waar de leerlingen staan en welke ondersteuning ze nog nodig hebben:
| leerlingen die de leerstof onder de knie hebben, kunnen ingeschakeld worden om uitleg te geven aan andere klasgenoten
| leerlingen die de leerstof nog niet begrepen hebben, geef je apart gerichte instructie
 
► 
 
Werk met een voortgangsfiche: laat je leerlingen op een overzichtsdocument aanduiden met groen, oranje of rood welke taken ze volbrachten: groen = afgewerkt en verbeterd, oranje = nog bezig/nog te verbeteren, rood = niet af/niet begrepen
| leerlingen die bepaalde taken groen kleurden, geef je de toets om te meten waar ze staan
| leerlingen die bepaalde taken oranje kleurden, geef je de gelegenheid om hun taken bij te werken of te verbeteren
| leerlingen die bepaalde taken rood kleurden, geef je aparte instructie en/of laat je een instructievideo bekijken
 
► 
 
Gebruik een competentiemeter: hoe competent voelt een leerling zich bij een bepaald leerstofonderdeel: vertrouwd, ervaren – nog niet vertrouwd, uitgeprobeerd – niet vertrouwd, onervaren? Geef hen een wasknijper waarop ze hun naam schrijven. Laat hen de wasknijper op de meter hangen.
 
► 
 
Geef de leerlingen een korte vaardigheidsopdracht (liefst in een betekenisvolle authentieke situatie) om hun taalvaardigheidsniveau in kaart te brengen:
| bv. schrijf een samenvatting neer om de les geschiedenis te kunnen instuderen. Leerlingen kunnen elkaar feedback geven om te herschrijven.
| bv. bekijk het YouTubefilmpje van Célien en Michiel en licht in 1 minuut jouw mening toe over cyberpesten.
| bv. maak een filmpje bedoeld voor je ouders om te waarschuwen voor de gevaren van sexting. Geef hen vijf duidelijke tips mee.
 
► 
 
Gebruik een startkompas om het welbevinden en de verwachtingen van leerlingen in het algemeen in kaart te brengen en om inzicht te krijgen in eventuele bezorgdheden en ondersteuningsbehoeften.
 
Portretterende klassenraad
 
 
► 
 
We ontwikkelden een placemat waarop leerlingen hun eigen portretterende klassenraad voorbereiden. Ze kunnen er aangeven hoe ze zich voelen, hun groei in kaart brengen en benoemen waarbij ze hulp nodig hebben.
 
► 
 
Daarnaast zijn er op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/portretterende-klassenraad reflectievragen voor de leerling (en ouders) beschikbaar, alsook een vragenlijst op basis van de principes van growth mindset.
 
Paralleltoets Nederlands
 
 
► 
 
Geef je les in het eerste jaar van de eerste graad, dan zou je de paralleltoets bestemd voor het eind van het zesde leerjaar basisonderwijs kunnen afnemen. Zo kun je het taalvaardigheidsniveau van jouw leerlingen afzetten tegen het gemiddelde Vlaamse niveau van een klas met gelijkaardige leerlingenkenmerken. Let wel, de afname neemt per toets meer dan één lesuur in beslag en peilt enkel naar het lezen en luisteren.
 
► 
 
Opgelet: de oude paralleltoetsen voor de eerste graad kunnen voorlopig niet gebruikt worden, omdat deze niet meer gebaseerd zijn op de nieuwe eindtermen.
 
Taalscreening
 
 
► 
 
In het eerste jaar van de eerste graad kan de verplichte taalscreening (met een valide en betrouwbaar instrument) extra info opleveren naast eigen observaties en toetsen/opdrachten.
 
► 
 
Voor het 6de jaar kunnen academische testen taalvaardigheid nuttige info geven.
 
Vooruitblik: waar moet elke leerling naartoe?
 
Maak de balans op: welke leerplandoelen moeten zeker opnieuw aan bod komen?
 
 
► 
 
denk eraan: het leerplan Nederlands is een graadleerplan: indien je lesgeeft in een eerste jaar van een graad, kunnen bepaalde leerdoelen ook doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Maak hierover afspraken met je collega’s.
 
In je leerwerkboek zit vaak een overaanbod aan lessen. Durf te schrappen. Gebruik het leerplan als leidraad. Met de volgende tips lukt dat misschien wat makkelijker:
 
 
► 
 
Maak komaf met het teveel aan contextloze vaardigheidsoefeningen. Cluster leerplandoelen tot een project met functionele en authentieke opdrachten die je leerlingen motiveren om in het échte leven aan de slag te gaan met Nederlands: bekijk de Sway over het interview waarin verschillende deelvaardigheden en oefeningen opgenomen worden. 
 
Werk van achteren naar voren:
 
 
► 
 
start met het einddoel aan de leerlingen mee te delen: bv. een recensie schrijven over een theatervoorstelling op basis van verschillende schriftelijke en audiovisuele bronnen
| je zou de leerlingen ook kunnen laten kiezen welke theatervoorstelling ze online willen bekijken: dit vergroot hun autonomie
 
► 
 
hiervoor moeten de leerlingen een aantal “deelvaardigheden” beheersen:
recensie schrijven: argumenteren, schrijfstrategie, reflecteren op spelling, woord- en zinsgebruik, enz.
| recensies lezen: leesstrategie, woordleerstrategie (homoniemen-synoniemen), onderscheid tussen feit, mening, objectief, subjectief, tekststructuur herkennen, enz.
toneelvoorstelling bekijken (bv. theater FroeFroe biedt al haar voorstellingen online aan, alsook een lesbundel en persteksten via www.froefroe.be): beeldspraak, gevoelswaarde van woorden, register, communicatiemodel, lichaamstaal, non-verbale en verbale communicatie, kenmerken herkennen van jeugdtheater, verhaalelementen herkennen en benoemen (personages, tijd, ruimte, spanning …), enz.
 
► 
 
geef de leerlingen een overzicht van al de deelvaardigheden waaraan je aandacht wilt besteden en laat hen eerst zelf aanduiden wat ze al goed kunnen, wat ze nog moeten leren of inoefenen, waar ze nog hulp of instructie bij nodig hebben
 
► 
 
bied de leerlingen een week de tijd om alle opdrachten tot een goed einde te brengen: laat hen op hun eigen tempo werken, online, in het leerwerkboek, in duo’s, zelfstandig
 
► 
 
voorzie instructiemomenten voor die deelvaardigheden waarbij leerlingen extra hulp nodig hebben
 
► 
 
treed op als procesbegeleider
Differentiatie: speel in op de verschillen
 
Preteaching/blended learning
 
 
 
► 
 
Zet instructiefilmpjes in die de leerlingen op voorhand kunnen bekijken. Cambiumned voorziet naast online oefeningen heel wat tutorials over grammatica, spelling, stijl, woordenschat, lezen/schrijven/spreken, argumenteren, enz.
 
► 
 
Laat de leerlingen de les ‘voorspellen’: licht een tipje van de sluier door het lesonderwerp of de titel van de tekst te geven. Geef de opdracht om (in duo’s) via een mindmap kernwoorden te noteren die hiermee verband houden of laat hen een nieuwsartikel schrijven of voorwerpen verzamelen …
 
► 
 
Meer info en tips over blended learning kun je lezen in het interview van Klasse met Tommy Opgenhaffen, docent aan de Arteveldehogeschool Gent en auteur van ‘Leren.Hoe?Zo!’
 
Gefaseerde remediëring
 
 
► 
 
Bied de leerlingen een eerste korte oefenreeks aan. Verbeter klassikaal. Leerlingen die geen fouten maakten, kunnen overgaan tot een volgend lesonderwerp. Leerlingen die wel fouten maakten, geef je de nodige uitleg en vraag je om de volgende korte oefenreeks te maken. 
 
Peer tutoring
 
 
 
► 
 
Schakel een leerling die de leerstof al beheerst in, om een andere leerling uitleg te verschaffen.
 
► 
 
Geef de leerlingen de kans om een vraag over de leerstof op een memobriefje te noteren. Alle memobriefjes worden daarna op het bord gekleefd. Leerlingen formuleren zelf een schriftelijk (of mondeling) antwoord op één of meerdere vragen. De vragen die overblijven, beantwoord je zelf.
 
 

Nieuws in de klas

 
Breng actuele thema’s binnen in je les met de themadossiers van ‘Nieuws in de klas’Grasduin met je leerlingen door verschillende media die nieuws aanleveren. De werkblaadjes krijg je er gratis bij. 
 
 

Fake news? Of echt gebeurd? De leraar maakt het verschil! 

 
Wist je dat jongeren hun nieuws op Facebook lezenEn dat ze vinden dat Facebook het nieuws moet checken dat op hun platform verschijnt? Wist je dat fake news zich zes maal sneller verspreidt dan ander nieuws? En wist je dat jongeren op hun leraren rekenen om hen te helpen bij het ontmaskeren van fake news? Echt waar! 
Fake newshoe pak je dat aan in de klas? 
 
Bewustwording creëren 
 
Maak je leerlingen bewust van het feit dat niet alle berichten die ze doorgestuurd krijgen van een vriend of die ze lezen op Facebook echt zijn. De Arteveldehogeschool te Gent publiceerde twee onderzoeksrapporten waaruit bleek dat vooral jongeren in het bso zich te weinig realiseren dat er überhaupt fake news bestaat. Verder werd ook duidelijk dat alle jongeren, zowel aso, bso, tso als studenten zich er niet van bewust waren dat techplatforms zoals Facebook nieuws aanbieden dat aangepast is aan hun surfgedrag. Dringend tijd om in actie te komen, dus! 
 
Fake news stoppen 
 
Fake news verspreidt zich omwille van het hoge sensatiegehalte zes keer sneller dan ander nieuws. En wie verspreidt dit dan? Juist, wij allemaal. Uit onderzoek blijkt dat jongeren een nieuwsbericht niet zomaar met iedereen delen, maar wel privé met een vriend. Praat met je leerlingen over hoe ze zelf fake news kunnen stoppen door het niet zomaar te delen. Laat hen kritisch nadenken. 
 
Kritisch zijn 
 
Enige achtergrondkennis over een nieuwsonderwerp is vaak niet voldoende om een nep bericht van een echt te onderscheiden. Belangrijk is dat de leerlingen volgende tips in acht nemen: 
 
► 
 
Check verschillende bronnen: vergelijk het nieuws tussen deze bronnen. Wat stel je vast?  
 
► 
 
Check de auteur: wordt zijn/haar naam vermeld? Is dit een expert in dit onderwerp? 
 
► 
 
Check de beelden: laad de foto op in Google Afbeeldingen. Waar komt de foto echt vandaan? Of probeer het eens op TinEye, dat lukt zelfs met een deel van de foto. 
 
► 
 
Check de links: waar leidt de link naartoe? 
 
► 
 
Check de taal: staan er veel spelfouten in het bericht? Worden er overdreven veel uitroeptekens gebruikt? 
 
► 
 
Check de datum: gaat het om een recent artikel? 
 
► 
 
Check de url: soms lijkt deze op die van een betrouwbare website, maar werden er toch enkele letters gewisseld of weggelaten? 
 
► 
 
Check de aangehaalde bronnen: welke expert heeft dit gezegd? Wat is zijn/haar vakgebied? 
 
► 
 
Doe de GoogleFactCheck of gebruik een andere tool zoals FactcheckVlaanderen of FactcheckEu. 
 
► 
 
En vooral durf te vragen: je vrienden, leraren, ouders weten misschien meer?  
 
Ben je op zoek naar materiaal om met fake news aan de slag te gaan? Bestel dan het gratis educatief pakket. Dit wordt aangevuld met online filmpjes en fragmenten. 
 
Je kunt ook op de website van Mediawijs of Webwise terecht voor meer info. 
 
Pano met factchecker Tim Vanderheyden heeft ook een interessante reportage over fake news gemaakt. Daarnaast heeft VRT ook een aparte pagina met recente artikels die de factcheck niet hebben doorstaan. En er waren ook de Factcheckers op Eén. 
 
Tot slot kan het satirische nieuwsprogamma De ideale wereld op een humoristische manier inkijk bieden in hoe de Vlamingen zich laten misleiden door een reporter ter plaatse. Je vindt hun filmpjes ook op YouTube terug
 
 

Atlas van de Nederlandse taal – editie Vlaanderen

 
Uitgeverij Lannoo heeft een heuse atlas op de markt gebracht met antwoorden op vragen over onze Nederlandse taal: “Welke dialecten bestaan er?”, “Waarom schrijven we niet zoals we spreken?”, “Waar ter wereld spreken mensen Nederlands?”, enz. Ideaal om te gebruiken als je het wilt hebben over taal en taalvariëteiten, over verschillen en overeenkomsten tussen talen. En nog prachtig geïllustreerd ook. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN

Taal in beeld: werkvormen om met beelden taal te ontlokken  

 
Een beeld kan een sterk begin zijn om taal te ontlokken bij je leerlingen. In dit boek vind je niet alleen prachtige beelden, maar ook nog eens werkvormen om de beelden in je klas te laten spreken. Lees meer ...

 

Meertalige info over het coronavirus 

 
Maak je OKAN-leerlingen (en hun ouders) wegwijs in de maatregelen tegen het coronavirus in hun eigen taal. Lees meer ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV-MAVO

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 
Praktisch 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
 

Online infosessies directeurs: algemene vorming in de arbeidsgerichte-finaliteit 

 
De modernisering voor de tweede graad staat voor de deur. Ze daagt directies en lerarenteams in de A-finaliteit uit om sterke keuzes te maken. Het is uitermate belangrijk om een goed zicht te krijgen op deze vernieuwingen en een goede keuze te maken in verband met algemene vorming binnen de A-finaliteit voor uw leerlingen alsook van uw AV- team.  
 
We bundelen als pedagogisch begeleiders mavo/PAV onze krachten. In een interregionale infosessie informeren we je graag over kansen en mogelijkheden. We presenteren je een leidraad en materialen die je kan gebruiken om met jouw team tot een gefundeerde beslissing te komen.  
 
Deze online sessie via Zoom vindt drie keer plaats 
 
► 
 
maandag 9 november 2020 van 15:00 tot 16:30 
 
► 
 
dinsdag 17 november 2020 van 13:30 tot 15:00 
 
► 
 
donderdag 19 november 2020 van 17:00 tot 18:30 
 
Je kan je inschrijven via deze link. 
 
 

Stappenplan implementatie nieuwe leerplannen bij de vernieuwing secundair onderwijs 2de graad 

 
De vernieuwing van het secundair zet zich verder door. Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de 2de graad. Het is de bedoeling om hiermee te starten op 1 september 2021. Dit geeft ons nu nog 1 jaar om alles voor te bereiden. We hebben reeds een volledig implementatietraject uitgewerkt. Graag stel ik dit even aan jullie voor… 
 
Omdat algemene vorming in de A-finaliteit (het huidige bso) aan belang wint en er voor de school heel wat beleidskeuzes hierrond mogelijk zijn starten we met een infosessie voor directeurs. 
 
Hierbij is het onze bedoeling dat directeurs zich bewust zijn van het groeiende belang van AV in de A-finaliteit en dat ze bereid zijn om gericht met jullie te reflecteren over de uitbouw van algemene vorming in het gemoderniseerde secundair onderwijs. Wij bieden hen tools aan om praktisch met het team aan de slag te gaan. 
 
Dit wensen we te doen via interregionale infosessies, geleid door twee pedagogisch begeleiders. Deze online sessie via Zoom zal drie keer plaatsvinden in november. Je directie ontvangt daarvoor een uitnodiging. 
 
Via een gemeenschappelijke inleidende sessie worden leraren geïnformeerd over het nieuwe kader waarbinnen eindtermen geschreven worden en over het waarom, hoe en wat van leerplannen. Dit wordt een Vlaanderenbrede en vakoverschrijdende infosessie die online geplaatst zal worden half november 2020. Hierover ontvang je later meer gerichte informatie. 
 
Daarna volgt een reeds meer gedetailleerde gemeenschappelijke introductiesessie voor de leerplannen MAVO, natuurwetenschappen, wiskunde en Nederlands in de A-finaliteit. Hierbij maak je als leraar kennis met deze nieuwe leerplannen voor de A-finaliteit: je verwerft inzicht in de samenhang met vormingsconcept, in de opbouw en de doelen van deze leerplannen. Ook dit gebeurt via een Vlaanderenbrede vakgebonden infosessie. Ook hierover ontvang je later nog meer gerichte informatie. 
 
Omdat we vermoeden dat er dan heel wat vragen zullen rijzen volgt er kort daarna Q&A-sessies bij deze introductiesessies van de nieuwe leerplannen MAVO, natuurwetenschappen, wiskunde en Nederlands. Tijdens deze sessies willen we je verdiepende inzichten aanbieden in de leerplandoelen. Als leraar krijg je antwoord op je vragen en bedenkingen bij de respectieve leerplandoelen. Over de regio’s heen voorzien we online live-sessies van twee uren waarbij we voor elk leerplan een half uurtje uittrekken. We voorzien hiervoor een zestal sessies vanaf trimester 2. 
 
Daarna starten de echte (hopelijk live-)implementatiesessies waarbij er vooral aandacht is voor het geclusterd werken. Hierbij ontdek je hoe je in je school concreet aan de slag kan gaan met de vernieuwde leerplandoelen van de verschillende vakken en hoe je eventueel linken kan leggen tussen de leerplandoelen van deze vakken om te komen tot een clustering van vakken en hun doelen. Deze implementatiesessies worden ingepland per scholengemeenschap of met enkele scholengemeenschappen samen (afhankelijk van het aantal deelnemende scholen) Deze sessies worden voorzien in de periode van half maart tot half mei 2021. 
 
Uiteindelijk als afsluiter van dit traject organiseren we voor leerkrachten van de tweede graad en in functie van het nieuw op te starten leerplan een AV-tweedaagse in Vayamundo te Oostende. Dit indien het (post-)coronatijdperk het toelaat. Daar ontwikkel je samen met collega’s lesmateriaal bij de te clusteren leerplannen (MAVO, natuurwetenschappen, wiskunde en Nederlands) Deze tweedaagse vindt plaats op donderdag 6 mei t.e.m. vrijdag 7 mei 2021 . 
 
Voor alle bovenstaande initiatieven volgt op latere datum nog meer uitleg en een eventuele uitnodiging met kans tot inschrijving. Heb je nu al vragen, aarzel dan niet je pedagogisch begeleider te contacteren. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Personenzorg

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 
Praktisch 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
STEM

Met concrete voorbeelden aan slag in de basisoptie STEM-technieken B-stroom

 
Tijdens deze sessie van dit lerend netwerk bepaal jij samen met andere leerkrachten de inhoud en richting die wij uitgaan. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
 
Sessie 2: Een jaarplan tegen het licht en inzoomen op een STEMmig project 
 
Lerend netwerk STEM-technieken B-stroom 
 
► 
 
Wanneer: woensdag 25 november 2020 
 
► 
 
Waar: WICO Juniorcampus, Stationsstraat 25 – 3910 Pelt  
 
► 
 
Uur: 13.30u – 16u 
 
► 
 
Inschrijven kan op Lerend netwerk STEM-Technieken B-stroom  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWete-vakken

Nascholingen en lerende netwerken 

 
Beste collega  
 
Online vind je de nascholingen en lerende netwerken die in het eerste trimester doorgaan. Er worden nog flyers verspreid met de nascholingen en lerende netwerken van het hele schooljaar. Klik op de nascholing of het lerend netwerk om meer informatie te krijgen en je in te schrijven of bekijk onze online folders per doelgroep LERAREN BGV DEELTIJDS ONDERWIJS - TECHNISCH ADVISEURS SWETE - LERAREN SWETE TECHNISCHE RICHTINGEN
 
 

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
werken met een groeiportfolio; 
 
► 
 
online tools inzetten; 
 
► 
 
hoe je kunt inspelen op tempoverschillen tussen leerlingen; 
 
► 
 
co-teaching. 
 
Praktisch 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
 

Op zoek naar een STEAMproject als GIP of overschrijdend project? 

 
UCLL doet een aanbod aan scholen om samen met onderzoekers en bedrijfsmensen een project-prototype te ontwikkelen. Zij gaan samen met je leerlingen door een designproces. Grijp je kans om de echte wereld van STEAM te ontdekken! 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Techniek

Regionaal netwerk Techniek

 
De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht Techniek zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een recent leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
 
Op basis van de noden, geformuleerd in de eerste sessie, zal je in de tweede en derde sessie thema’s inhoudelijk kunnen uitdiepen, inspiratie opdoen, enz. Suggestie voor de eerste sessie: Techniek in tijden van Corona. 
 
Meer info en inschrijven bekom je via het inschrijfformulier. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme

De nieuwe leerplannen & voorstellingen 

 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe leerplannen. Normaal moeten deze in de loop van december klaar zijn. Volgend semester wordt een drieledig begeleidingsinitiatief uitgewerkt.
 
► 
 
Een generieke sessie over de leerplannen 2de graad waarbij we via een online tool ingaan op hoe onze leerplannen eruitzien en waarop wij als Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen inzetten. 
 
► 
 
Een leerplanspecifieke basissessie waarbij wij o.m. situering, opbouw, pedagogisch-didactische duiding, aandachtspunten van elk leerplan via een online tool duiden. 
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende implementatiesessie die doelen realiseert gericht op verdieping van specifieke inhoudelijke items en concrete implementatie van het leerplan op de klasvloer. 
 
Meer informatie over precieze timing krijg je in de loop van dit trimester. 
 
OPROEP: vanuit verschillende scholen wordt het voorstel gelanceerd om – met de intrede van de nieuwe leerplannen – gezamenlijk te werken aan een cursus voor toerisme. Op die manier kan er een basiswerk tot stand komen dat door iedereen kan gebruikt worden (en waar je nog steeds eigen accenten kunt aan toevoegen). 
 
We zullen ook een samenwerkingsplatform opzetten zodat dit makkelijker wordt. 
 
 

e-traveltraining

Net zoals de vorige jaren kun je intekenen op e-traveltraining. Het volledige aanbod is meteen raadpleegbaar voor de scholen die hierop hebben ingetekend. 
 
Wel is het noodzakelijk dat je de volgende info doormailt naar ann.ysenbrandt@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Zijn er ‘groepsmanagers’(= leerkrachten) die moeten gewijzigd worden voor je school? (geschrapt, bijgevoegd, nieuwe e-mailadressen…) Zo ja, graag de info hierover zo snel mogelijk. 
 
Zijn er ‘groepen (= klassen) die moeten gewijzigd worden?  
 
Zijn er nieuwe contactpersonen?   
 
BELANGRIJK: gelieve alle niet meer nodige logins te verwijderen, anders blijven die bestaan en worden die ook gefactureerd! 
 
Voor degenen die snel aan de slag willen met hun leerlingen, vind je informatie onderaan: hoe leerlingen ‘verplaatsen van groep’ (nieuwe klas) en hoe nieuwe leerlingen een login te laten aanmaken. 
 
Hierbij is het belangrijk dat je erop let dat leerlingen zichzelf in de juiste groep(klas) plaatsen, anders vind je ze niet meer terug. 
 
De facturatie (wellicht €12 per login) gebeurt als alle aantallen definitief zijn. Rond 1 november moet dit rond zijn. Misschien goed om je directie hierover te informeren en het ook te laten weten als er wijzigingen zijn voor de facturatie (bv naam, adres…) 
 
Instructies om je leerling in de juiste (klas)groep te krijgen: 
 
voor nieuwe leerlingen: 
 
Heb jij nog geen account voor e-learninplatform www.katholiekonderwijsvlaanderen.kenniscentrum.net ?  
Maak dan via de button Meld je nu aan zelf je account aan.  
 
Kies op het formulier bij ‘Groep’ eerst jouw school, daarna kun je je bij ‘Subgroep’ jouw leerjaar kiezen.  
Vul daarna een ‘Gebruikersnaam’ en ‘Wachtwoord’ in die je gemakkelijk kunt onthouden.  
Vul tevens alle overige gegevens in. Velden met een * zijn verplicht.  
Om het inschrijven te voltooien klik je op de button Aanmelden.  
Hierna kun je direct inloggen en aan de slag met de trainingen. 
 
voor leerlingen met een account van vorig schooljaar: 
 
Stap 1 Meld je aan 
 
Heb je reeds een e-learningaccount voor e-learninplatform 
 
dan kun je gerust inloggen met je eigen inlogcodes.  
 
Ben je je inlogcodes vergeten? Klik dan op “Inloggegevens vergeten?” om een wachtwoordherstellink op te vragen. Deze wordt gestuurd naar het e-mailadres waarmee je ingeschreven staat.  
 
Stap 2 Kies je klas 
 
Na het inloggen is het belangrijk dat je je nieuwe leerjaar selecteert via de button ‘Mijn account’ 
 

De nieuwe beroepskwalificaties als basis voor de nieuwe leerplannen 

 
Naast nieuwe eindtermen moeten we voortaan ook rekening houden met nieuwe beroepskwalificaties. Deze laatste moeten op het einde van de derde graad bereikt worden. Een deel ervan zal reeds indalen in de tweede graad Toerisme en Onthaal & Recreatie. 

Masterclass: De nieuwe reiswet, praktisch

 
De 1ste reeks van de masterclass rond de nieuwe reiswet werd zodanig positief onthaald dat er werd beslist om een 2de en 3de reeks te organiseren zodat iedereen de kans heeft om er bij te zijn   
 
De workshop staat onder leiding van Mr. Pascal Nelissen Grade, Advocaat en Voorzitter van de Geschillencommissie Reizen vzw die zich tijdens de 1ste reeks ontpopte als een geweldige coach. Bovendien wist hij dankzij zijn dagdagelijkse praktijkervaring de meest lastige dossiers op een duidelijke, rustige en pragmatische wijze wist toe te lichten. De feedback van de deelnemende reisprofessionals was dan ook uni sono zeer positief. In deze Covid 19-tijden en de al dan niet uitgifte van coronavouchers en de nooit eerder geziene kleurencodes was het nooit eerder meer aan de orde om de nieuwe reiswet met het vergrootglas te bekijken. Bovendien was het een unieke opportuniteit om dit in een groepje van slechts 10 deelnemers te kunnen doen.  
 
De volgende reeks gaat door op : 13/10, 20/10 en 27/10 
 
De daaropvolgende reeks zal doorgaan op: 17/11, 24/11 en 1/12 
 
Elke reeks bestaat dus uit 3 avondsessies en deze gaan telkens door op dinsdagavond van 19 tot 21 uur, op Campus De Vest te Mechelen.  
 
Deelnameprijs: 165 euro pp. (mogelijk met KMO portefeuille en/of opleidingscheques)  
 
Nogmaals: om een maximale invulling te kunnen geven en de diverse cases ten gronde te kunnen bespreken is er plaats voor slechts 10 deelnemers per reeks! 
 
Voor meer info en inschrijvingen, graag een mailtje naar Dominique Verbeeck op dominique.verbeeck@thomasmore.be
 
 

Stages en excursies in code geel 

 
Mag een leerling in een stage, leren en werken of duaal leren, leren in een onderneming met tijdelijke werkloosheid? Kan ik met mijn leerlingen op (meerdaagse) excursie? 
Mag een leerling in een stage, leren en werken of duaal leren, leren in een onderneming met tijdelijke werkloosheid?  
 
Ja, als de overeenkomst – zoals de bedoeling ervan – bestaat uit het aanleren van competenties en de leerling geen medewerkers in tijdelijke werkloosheid vervangt. 
 
De federale regelgeving stelt dat het werk van een tijdelijk werkloze werknemer niet mag uitbesteed worden aan derden of studenten en dat bijgevolg geen nieuwe arbeidsovereenkomsten mogen afgesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk.  
 
Voor jongeren in het stelsel voor leren en werken (aanloopfase en arbeidsdeelname) en jongeren in eenduale opleiding is de werkvloer echter een deel van de opleiding. Competentieverwerving staat daarbij centraal en niet het uitvoeren van het werk. Jongeren mogen dus in het kader van het stelsel voor leren en werken en duaal leren naar de werkvloer om competenties te verwerven, ongeacht tijdelijke werkloosheid binnen die onderneming, als dit geen vervanging met zich meebrengt van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid. Hetzelfde principe is van toepassing voor jongeren in het voltijds secundair onderwijs die een leerlingstageovereenkomst afsluiten.  
 
De onderneming moet de veiligheidsmaatregelen respecteren die van toepassing zijn op de werkplekken.  
Excursies 
 
Mogen excursies nog georganiseerd worden? 
 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
Vraag is wel, ga je de excursie nu organiseren?  
 
Leraren dienen zich de vraag te stellen of ze niet kan uitgesteld worden naar een later moment of eventueel naar het volgend leerjaar. Code geel zal blijven gelden zolang er geen vaccin voorhanden is dat ook wijdverspreid onder de bevolking is toegediend (wellicht blijft het ganse schooljaar in het beste geval in code geel). Voor de excursie in het eerste jaar kunnen leraren eventueel overwegen om die pas volgend jaar te plannen (waar het waarschijnlijker is dat we dan in code groen zullen zitten). Indien verschuiven niet kandan moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de excursie zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
 
Indien men beslist om in code geel op excursie te gaan welke maatregelen dienen dan genomen te worden?  
 
► 
 
 
De leraar gaat na of de excursie zo dicht mogelijk bij de school kan georganiseerd worden om de verplaatsing te beperken. 
 
Als dat niet kan dan moet men nagaan hoe men in de meest veilige omstandigheden zich kan verplaatsen (bv. met de bus – leerlingen niet naast elkaar laten zitten – verplicht mondmasker) 
 
► 
 
 
Belangrijk principe is dat de afstand tussen leerlingen zoveel als mogelijk gerespecteerd wordt. Dit kan inhouden dat men bv. bij terreinwerk het aantal leerlingen dat samenwerkt in een groepje beperkt. Bv. heb je normaal groepjes van 5 leerlingen dan kan je afwegen of het ook mogelijk is om groepjes van 3 of van 2 te maken. Dit kan inhouden dat er misschien wat extra materiaal moet aangeschaft worden. Indien het kan laat men de leerlingen zoveel mogelijk individueel werken. 
 
► 
 
 
Een excursie is een lesactiviteit. Dit betekent dat de leerlingen en de leraar (en andere begeleidende leraren) verplicht zijn om een mondmasker te dragen (dus hier geldt niet zoals op de speelplaats tijdens de pauzes dat lln het mondmasker mogen afdoen, ook al zijn ze in open lucht). 
 
► 
 
 
Hanteer het propere handen principe. Wanneer leerlingen materiaal aanraken  dan ontsmetten ze eerst hun handen liefst met water en zeep. Indien dat niet kan met handgel. Als ze gedaan hebben, ontsmetten ze terug hun handen. De volgende leerling die het materiaal gebruikt, ontsmet ook weer eerst zijn handen enz… 
 
► 
 
 
De leraar zorgt ervoor dat leerlingen zoveel als mogelijk afstand kunnen behouden. Bij het geven van uitleg kan hij een megafoon gebruiken zodat hij ook verstaanbaar is op grotere afstand. 
 
Wat met meerdaagse excursies? 
 
Ook voor meerdaagse excursies moet men zich afvragen of ze noodzakelijk zijn om de leerplandoelen te realiseren. Indien dat zo is (bv. de buitenlandse verplichte excursie voor leerlingen toerisme) dan mag deze doorgaan mits het zoveel mogelijk beperken van de risico’s. Hier zal men ook moeten afwegen of verplaatsen naar volgend schooljaar een optie kan zijn. 
 
De school vraagt zich dus best het volgende af: 
 
► 
 
Moet deze buitenlandse excursie dit schooljaar georganiseerd worden? Hier is het antwoord enkel ja indien zou blijken dat bepaalde leerlingen in de derde graad geen enkele buitenlandse excursie zouden gehad hebben. 
 
► 
 
Indien ja, kan men de excursie zoveel mogelijk op het einde van het schooljaar plaatsen omdat de kans daar groter is dat er misschien een vaccin is? 
 
► 
 
Kan men deze excursie in aanpalende regio’s dicht bij België organiseren? 
 
► 
 
Kan men met een beperkt aantal dagen de doelstellingen realiseren? 
 
► 
 
Kan men zorgen voor veilig vervoer naar de bestemming? 
 
► 
 
Is er een positief advies van Buitenlandse zaken om naar de gekozen bestemming te reizen? 
 
Enkele bedenkingen waarmee de school best rekening houdt: 
 
► 
 
wanneer de excursie niet kan doorgaan wordt het zeer moeilijk om het geld te recupereren 
 
► 
 
wanneer de regio waar de leerlingen verblijven plots oranje of rood kleurt dan zullen de leerlingen verplicht 14 dagen in quarantaine moeten gaan. Is dit te verantwoorden? 

 

Buitenlandse excursies in tijden van Corona

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 
 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Verzorging

Opleiding uitbreiding zorgkundige handelingen KB 78

 
Vorig schooljaar werd de wetgeving rond het uitvoeren van zorgkundige handelingen uitgebreid. Er werden toen op verschillende locaties nascholingen georganiseerd voor leraren en stagebegeleiders die instaan voor het aanleren van de bijkomende zorgkundige handelingen in de opleidingen Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (so), verzorgende/zorgkundige (dbso), zorgkundige (vo). 
 
De vlaanderenbrede nascholing zorgkundige handelingen op 7 oktober is volzet. 
 
Aangezien we nog vragen kregen naar een herhalingssessie plannen we nog een extra sessie op woensdag 21 oktober. 
 
We doen een aanbod tot opfrissing van je kennis (evidence-based) en vaardigheden (procedures) met betrekking tot de bijkomende zorgkundige handelingen.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichaamsverzorging, Personenzorg
 
 
 
Wiskunde

Lerend netwerk wiskunde 1ste graad – 14 oktober 2020 

 
Het lerend netwerk wiskunde 1ste graad werd vorig schooljaar opgestart. De volgende netwerkdag is vastgelegd op woensdag 14 oktober 2020 van 13.30 tot 16uur. Hopelijk kan deze opnieuw doorgaan in de gebouwen van de pedagogische begeleiding regio Limburg in Hasselt. We volgen de evolutie i.v.m. corona heelkort op en communiceren over de gevolgen en mogelijkheden voor dit lerend netwerk.  
Dit netwerk is een gesloten netwerk met vaste deelnemers uit talrijke scholen. Toch wens ik de vakgroepen wiskunde uit elke school de kans te geven alsnog aan te sluiten. Laat je interesse weten via nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderenHalf september krijg je als deelnemer een link waarmee je jezelf kan inschrijven.  
 
De pedagogisch begeleider brengt zelf een inleiding tot formatief handelen en de mogelijkheden in het vak wiskunde. Dit is een voorbereiding op een geplande nascholing rond formatief handelen in de lessen wiskunde waarin we de stap zetten van ‘toetsen van het leren’ naar ‘leren van het toetsen’. Later meer hierover. Verder is er voldoende ruimte voor onderling overleg.  
 
 

Dag van de wiskunde UHasselt

 
Op 24 oktober staan de lokalen van UHasselt open voor leerkrachten wiskunde.
Prof. Niel Hens opent de dag met een uiteenzetting over 'De rol van wiskunde in de COVID-19 crisis'. 
Vervolgens bieden we de leerkrachten twee werkwinkels aan over uiteenlopende wiskundige thema's. 
 
Afsluiten doen we, voor degenen die wensen, met broodjes (gratis).
Het programma is voor leerkrachten secundair onderwijs uit alle graden. 

 

TI Python BootCamp

 
Leer programmeren in Python aan de hand van concrete voorbeelden en programmeeropdrachten gebaseerd op wiskundige en wetenschappelijke concepten. Programmeren motiveert tot onderzoekend leren in de klas, dit bekijken we aan de hand van:
 
 
► 
 
Programmeren in Python
 
► 
 
Het gebruik van grafische omgevingen
 
► 
 
Het aansturen van een micro-controller

 

Webinar - 5 effectieve leerstrategieën die je kan toepassen in de klas, bij afstandsonderwijs of blended in combinatie. 

 
We starten het schooljaar in code geel en dat betekent dat we contactonderwijs aanbieden aan al onze leerlingen.Corona is echter onvoorspelbaar en dat betekent dat we best nu al rekening houden met mogelijk afstandsonderwijs. In deze webinar van Tim Surma (55 minuten) worden 5 effectieve leerstrategieën besproken die je kan toepassen in de klas, in afstandsonderwijs of in combinatie.  
 
Volgende leerstrategieën worden toegelicht: Lees verder ...
 
 

Coöperatief leren d.m.v. Kagan-structuren voor leraren wiskunde secundair onderwijs – interessepeiling schooljaar 2020-2021 

 
3-DAAGSE OPLEIDING VOOR LERAREN WISKUNDE SECUNDAIR - interessepeiling schooljaar 2020-2021 
 
Hedendaags lesgeven vraagt sterke hedendaagse leerstrategieën en werkvormen. De nieuwe leerplannen in de eerste graad en weldra in de leerjaren van de bovenbouw vragen een grote mate van differentiëren en samenwerken. Vaak vallen we terug op groepswerk om te differentiëren. Tijdens deze opleiding ervaar je het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën. Je krijgt de kans de leerwinst bij de leerlingen te optimaliseren en jezelf te vervolmaken. 
 
Deze opleiding is een aanbod voor het secundair onderwijs en wordt gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer die eveneens leerkracht wiskunde isWe brengen de inhoud samen met ervaringen uit onze eigen klasschool en trainingspraktijk. 
 
Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Tijdens deze opleiding leer je:  lees verder ...
 
 

Aanpassingen leerplan wiskunde 1ste graad A- en B-stroom 

 
In opvolging van de leerplanadvisering door de onderwijsinspectie gebeurde er een aantal kleine wijzigingen aan de leerplannen basisvorming van de eerste graad. Ook de leerplannen wiskunde 1ste graad A- en B-stroom werden aangepast.  
 
In de digitale leerplantool LLinkid vind je de geactualiseerde versies van de leerplannen terug. In de pdf-versie van de leerplannen werden alle wijzigingen geel gearceerd. 
 
► 
 
Wiskunde A-stroom
 
► 
 
Wiskunde B-stroom
 
 

Kangoeroewedstrijd 2020-2021 

 
Dit schooljaar 2020-2021 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 18 maart 2021Komt deze periode ongelegen voor je school, maak dan gebruik van de uitwijkperiode die loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021. 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Wiskundeolympiades schooljaar 2020-2021 

 
De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan degelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website. 
De eerste ronde (in de school) vindt dit schooljaar plaats op woensdag 13 januari 2021. De tweede ronde wordt georganiseerd op 3 maart en de finale is voorzien op 21 april 2021.  
Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
 
Wetenschappen

Lerend netwerk STEM-wetenschappen & STEM-technieken A-stroom 

 
 
► 
 
Wanneer: woensdag 14 oktober 2020 
 
► 
 
Waar: Pedagogische begeleidingsdienst, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Uur: 9:00 – 12:00 
 
► 
 
Inschrijven kan op Lerend netwerk STEM-wetenschappen & STEM-technieken A-stroom 
 
 

Dag van de differentiatie gaat digitaal! Vanaf 26 oktober 

 
De Dag van de differentiatie gaat digitaal vanaf 26 oktober. Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de Uhasselt, geeft de aftrap met een online keynote over binnenklasdifferentiatie. 
 
Maak je keuze uit twee of vier digitale workshops. Kies zelf wanneer je deze bekijkt – op de dag zelf of achteraf via een opname. 
Differentiatie  
Keynote
 
We starten met een online keynote over binnenklasdifferentiatie door Prof. dr Katrien Struyven, hoofddocent Educatieve master aan de UHasselt.
 
Voormiddag 
In de voormiddag vertellen directies, coördinatoren, leraren over: 
 
► 
 
differentiatie en co-teaching; 
 
► 
 
team teaching in de B-stroom; 
 
► 
 
hoe differentiëren gewoon goed lesgeven is. 
 
Namiddag 
In de namiddag kan je voor specifieke talenworkshops kiezen: 
 
► 
 
met een contractwerk of een groeiportfolio werken; 
 
► 
 
online oefeningen laten maken; 
 
► 
 
in een leerlab werken; 
 
► 
 
leerlingen eigenaarschap geven; 
 
► 
 
gedifferentieerde opdrachten geven; 
 
► 
 
leerlingen uitdagen. 
 
Praktisch 
 
Stel zelf je programma samen en beslis wanneer je de workshop bekijkt: live of uitgesteld via een opname die een week lang beschikbaar blijft. 
 
 

Webinars voor basisopties met wetenschappelijke doelen.

 
Inspirerende en motiverende webinars voor leraren in de basisopties met wetenschappelijke doelen.
 
► 
 
 
Werken en evalueren met Bloom ​
 
Woensdag 7 oktober 2020: 14:00 – 16:00 
Woensdag 7 oktober 2020: 19:00 – 21:00 
Inschrijven kan via deze link: Beheersingsniveaus correct toepassen. 
 
► 
 
Evalueren van wetenschappelijke vaardigheden in natuurwetenschappen 1e graad 
 
Woensdag 7 oktober 2020: 16:00 – 17:30 
Inschrijven kan via deze link:  Evalueren van wetenschappelijke vaardigheden in de natuurwetenschappen 1e graad. 
 
► 
 
Activerend en taalrijk lesgeven ook in natuurwetenschappen 
 
Woensdag 7 oktober 2020: 14:00 – 16:00 
Inschrijven kan via deze link: Taal waaiert door alle vakken! en Activerend en taalrijk lesgeven 
 
► 
 
Veilig werken met chemische producten in de 1e graad. (COS-brochure) 
 
Woensdag 14 oktober 2020: 14:00 – 15:30 
Donderdag 15 oktober 2020: 19:00 – 20:30 
Inschrijven kan via deze link: Veilig werken met chemische producten in de eerste graad. 
 
► 
 
 
Goede onderzoeksvragen en hypothesen formuleren. 
 
Woensdag 14 oktober 2020: 16:00 – 17:30 
Inschrijven kan via deze link: Onderzoeksvragen en hypothesen formuleren. 
 
 

Boeiende links naar leuke facinerende websites! 

 
► 
 
De pro-site rond de basisoptie STEM staat online. Je kan surfen naar: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/basisoptie-stem 
 
► 
 
Workshops STEM KU LEUVEN - De Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven biedt een brede waaier van workshops aan die leerkrachten en leerlingen laten kennismaken met de wondere STEM-wereld - Science, Technology, Engineering & Mathematics. 
Ontdek STEM-aanbod | Download brochure 
 
► 
 
Gratis posters aanvragen of downloaden - Uitgeverij die Keure geeft posters weg rond referentiematen en het herleiden van maten. Je kan ze bestellen, maar ook gewoon downloaden. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Inspiratiemoment ‘Zill in buo’
 
Wil je weten hoe andere scholen met Zill aan de slag gaan?  
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig naar de werking van andere collegas? Ben je als school op zoek naar de meerwaarde die Zill kan bieden, dan zal dit moment zeker de nodige inspiratie bieden!  
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook