Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Gelukkig nieuwjaar!
►  Algemeen – informatie – leerlingen motiveren
►  Arrangement Gedrag - Waarom doe je dit nu? Preventie en aanpak van probleemgedrag
►  Arrangement Communicatie - Communicatie kan je leren!
►  Lichamelijke opvoeding - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
►  Schrijf je nu in voor de Inspiratiedag Kleur Bekennen 2019
►  Taal
►  Nieuwe themapagina 'Referentiekader onderwijskwaliteit'
►  Nieuwsbrief 4: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Vacature halftijdse begeleider ‘identiteitsontwikkeling en pastoraal’ in de vicariale diensten regio Limburg
Bestuurders & directies
►  Ben jij al ‘genereus ambitieus’?
►  Directiecongres so ‘Kwaliteit door identiteit’ 7 en 8 februari 2019
►  Economie en organisatie - Netwerk- en infomoment directies - 15 januari 2019
Gewoon basisonderwijs
►  Inspiratiedag STEM – 19 januari 2019
►  Van IDP naar evaluatiebox
►  Nieuwe ondersteunende materialen voor de implementatie van Zill beschikbaar
►  Kijkwijzers voor leermiddelengebruik bij onderwijsarrangementen vanuit Zill
►  Schrijf je in voor de Wetenschapsbattle!
►  Bewegingsgezinde basisschool
►  Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
►  Taal
Gewoon secundair onderwijs
►  Modernisering so – update
►  Wijziging vakbenaming eerste graad so
►  Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
►  Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019
►  Aardrijkskunde
►  Biologie
►  Chemie
►  CLIL
►  CLW's: netwerkmomenten
►  Duits – informatie - nieuwsberichten
►  Economie & organisatie
►  Engels – informatie - nieuwsberichten
►  Frans – informatie - nieuwsberichten
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Kunst & creatie
►  Lichamelijke opvoeding
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Mens en samenleving – Nascholing - Aan slag met het nieuwe leerplan Mens en samenleving en de digitale leerplantool
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale Opvoeding – Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Muziek
►  Natuur & ruimte - Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Natuur & ruimte 1e graad B-stroom + leerplantool
►  Nederlands
►  OKAN
►  Personenzorg
►  STEM - Wetenschappen
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Techniek
►  Wiskunde
►  Wetenschappen
Buitengewoon onderwijs
►  Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
►  'Samen op weg naar meer inclusie’: colloquium buo 30 januari, 31 januari en 1 februari 2019
►  Wat kan ZiLL betekenen voor het buitengewoon onderwijs? - 7 februari 2019
►  Handvatten voor een effectieve didactiek aanvankelijk lezen in het (buitengewoon) lager onderwijs door Astrid Geudens – 15 februari 2019
►  Nieuwe ondersteunende materialen voor de implementatie van Zill beschikbaar
►  Kijkwijzers voor leermiddelengebruik bij onderwijsarrangementen vanuit Zill
►  Van IDP naar evaluatiebox
►  Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
►  Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019
►  Nascholing – vorming buo functionele taalvaardigheid – 11 februari 2019
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Voorstelling nieuwe leerplannen secundair onderwijs
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Gelukkig nieuwjaar!
 
Gelukkig nieuwjaar  
 
De jaarwisseling vormt het moment bij uitstek om terug te blikken op het eerste semester en vooruit te kijken naar het tweede. Maak er iets moois van!
 
Onze beste wensen voor 2019!
 
Voor iedereen
 
 
 
Algemeen – informatie – leerlingen motiveren
 
Algemeen – informatie – leerlingen motiveren  
 
Elke leerling uit “zijn put” krijgen.
 
Het is aan de leraar om de leerlingen vragen te stellen hoe ze eruit kunnen; leerlingen voldoende uitdagen met denkvragen die te maken hebben met het denkproces.
Samen elkaar helpen; per leerling/ per leerlinggroep nagaan wat hij/zij nodig heeft, waar hij/zij zit en wat nodig is om eruit te geraken.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Arrangement Gedrag - Waarom doe je dit nu? Preventie en aanpak van probleemgedrag
 
Ben je op zoek naar inspiratie om met gedragsproblemen om te gaan? Ben je op zoek naar kaders, een planmatige aanpak en concrete tips? Wil je weten wat écht werkt?
 
Het arrangement gedrag staat open voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, middenkader en directie van het basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. Kortom voor iedereen in het onderwijs die interesse heeft voor het thema ‘gedrag’ en op zoek is naar antwoorden.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Arrangement Communicatie - Communicatie kan je leren!
 
Wat als….
 
 
► 
 
ik mijn eigen communicatiestijl ken? En daarna ook die van een ander?
 
► 
 
ik de basiscompetenties heb om een gesprek te voeren?
 
► 
 
ik een goed en effectief gesprek kan voeren?
 
► 
 
ik frustraties en emoties in een gesprek kan opvangen?
 
► 
 
ik een gesprek goed kan opbouwen?
 
► 
 
ik in verschillende contexten gesprekken kan voeren? met verschillende partners?
 
► 
 
ik in communicatie mensen kan verbinden?
 
► 
 
... ik dit allemaal zou leren…
 
Communiceren kan je leren tijdens de 3 sessies van het arrangement communicatie. De nadruk ligt op inzicht, ervaren en trainen en dit op maat.
 
Deze nascholing ‘communiceren kan je leren’ is bedoeld voor leraren, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders van basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
 
Speelplaats en sport: de leraar LO kan ook hier een belangrijke rol spelen!  
In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Ze stellen 1 000 000 euro ter beschikking om speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke buitenruimtes voor sport en spel.  
Misschien kan jouw school de subsidie opstrijken!  
Meer infomatie vind je hier. 
 
Evalueren zonder quoteren. 
 
In het BVLO-tijdschrift van juni 2018 staat een boeiend artikel over Evalueren zonder Quoteren  in de lessen lichamelijke opvoeding. Via deze link kan je het artikel lezen over waarom en hoe een paar bevlogen leraren L.O. in het SMC Lede evalueren zonder punten te geven.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Schrijf je nu in voor de Inspiratiedag Kleur Bekennen 2019
 
Kleur bekennen  
 
Hoe brengen we de wereld op een toegankelijke en kritische manier tot in de klas?
En hoe kan je op een kwalitatieve manier aan de slag gaan rond wereldburgerschapseducatie? 
 
Op donderdag 2 mei 2019 helpt Kleur Bekennen leerkrachten (in spé), directies, schoolteams en medewerkers van educatieve organisaties graag verder tijdens een nieuwe inspiratiedag.
 
Ontdek alle informatie en schrijf je in via www.kleurbekennen.be/inspiratiedag2019
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Leermateriaal – Tool taalgericht vakonderwijs

 
In het nieuwe jaar spettert het van de werkvormen om in elk vak actief in te zetten op het verwerven van de vaktaal! 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een themapagina over taalgericht vakonderwijs voor dummies én taalwonders. Je leest er over het wat en hoe, en hoe je met taalgericht vakonderwijs aan de slag gaat in je klas en op school. Bereid je voor op veel wauws en oohs: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/taalgericht-vakonderwijs. 
 
En alsof dat nog niet genoeg is, kun je al eens een nieuwsgierige blik werpen op enkele fiches uit de Tool taalgericht vakonderwijs die je binnen je vakgroep kunt inzetten om ... lees verder

Leermateriaal – Toolbox taalbeleid – UCLL

 
Voor wie maar niet genoeg krijgt van cadeautjes openen … Tine Bos, docent aan het UCLL, ontwikkelde voor het project To-Taal een toolbox taalbeleid ... lees verder

Leermateriaal – Gedichtenweek – 31 januari t.e.m. 6 februari 2019

 
Van 31 januari t/m 6 februari 2019 draait de Poëzieweek rond het thema vrijheid. Laat de creativiteit van je leerlingen de vrije loop en sta versteld van hun taaltalent!
 
Voel je vrij om te snuisteren in de inspiratiebundels en activiteiten op https://www.poezieweek.com/.
 
Download gratis drie bundels met lestips voor poëzieonderwijs: één voor de basisschool (mét tips voor de kleuterschool) en twee voor het secundair onderwijs, opgesplitst in light en geavanceerde lessen.

Informatie – Partners in meertaligheid (PIM)

 
Partners in meertaligheid (een dienst van vzw Foyer) adviseert zowel ouders als professionals zoals leerlingenbegeleiders en leraren. Zo coachen ze bijvoorbeeld gezinnen op het vlak van taalgebruik. Hun team bestaat uit logopedisten, taalanalisten en educatief medewerkers. Ze hebben dus alle expertise in huis om meertalige kinderen met een taalstoornis te ondersteunen, een taalanalyse van kinderen tussen de 3 en 12 jaar te maken, enz. ... lees verder
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Taal
 
 
 
Nieuwe themapagina 'Referentiekader onderwijskwaliteit'
 
ROK   Ben je op zoek naar informatie en materialen om met het referentiekader voor onderwijskwaliteit aan de slag te gaan op je school? Wil je meer weten over de ervaringen met inspectie 2.0? Katholiek Onderwijs VLaanderen bundelde deze informatie op de nieuwe themapagina referentiekader voor onderwijskwaliteit
 
Voor vragen of opmerkingen over deze themapagina kan je terecht bij jerissa.debilde@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 4: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature halftijdse begeleider ‘identiteitsontwikkeling en pastoraal’ in de vicariale diensten regio Limburg
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werft een halftijds begeleider identiteitsontwikkeling en pastoraal aan om de vicariale diensten van regio Limburg te versterken.
 
Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Ben jij al ‘genereus ambitieus’?
 
Genereus ambitieus  
 
Op 22 januari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn tweede ledencongres Genereus ambitieus. We bieden die dag een boeiend programma dat door, voor en met onze leden is uitgewerkt.
 
Schrijf je snel in en verover de laatste plaatsen in de Koningin Elisabethzaal!
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Directiecongres so ‘Kwaliteit door identiteit’ 7 en 8 februari 2019
 
Een onderwijs voor hart, hoofd en handen
 
 
Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dit gestalte geven?’
 
Directiecongres so ‘Kwaliteit door identiteit’ 7 en 8 februari 2019  
 
Dit directiecongres wil inspirerende, theoretische en praktische handvatten geven om ons onderwijs nog kwaliteitsvoller te maken vertrekkende van de eigenheid van elke school of scholengemeenschap, even uniek als onze vingerafdruk, met aandacht voor hart, hoofd en handen.
 
Meer informatie en inschrijven - Inschrijven kan tot 24 januari 2019
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Economie en organisatie - Netwerk- en infomoment directies - 15 januari 2019
 
Agenda:
 
 
► 
 
Toelichting Luc Van Acker (aanwezig met evt opvolger van zijn functie) over basisoptie Economie & Organisatie – ET 2de en 3de graad
 
► 
 
Overleg over invulling van het netwerk – vergaderfrequentie – agenda – verslaggeving …
 
► 
 
Overleg over afvaardiging in codi
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Inspiratiedag STEM – 19 januari 2019
 
Universiteit Hasselt en PXL-Education willen samen met collega-leerkrachten en pedagogische begeleiders jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om de integratie van STEM op de klasvloer te versterken. 
 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je omgaat met de nieuwe eindtermen STEM en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan.  
Er zijn werkwinkels voor leerkrachten kleuteronderwijs, lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. 
 
Het volledige programma vind je hier. 
 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Van IDP naar evaluatiebox
In het zog van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! (Zill) ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de evaluatiebox basisonderwijs.
 
Zill zet aan tot breed evalueren. De evaluatiebox ondersteunt je om de volledige ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Je vindt er ter inspiratie een waaier aan evaluatie-instrumenten om sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties. We reiken je kansen aan om te werken aan een doelgericht evaluatiebeleid en de evaluatiebox gericht in te zetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van je school.
 
In de evaluatiebox vind je ook gevalideerde leergebiedgebonden toetsen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwe ondersteunende materialen voor de implementatie van Zill beschikbaar
 
Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen heel wat ondersteunend materiaal aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Kijkwijzers voor leermiddelengebruik bij onderwijsarrangementen vanuit Zill
 
Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen diverse ondersteunende materialen aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. Er staan ook een aantal kijkwijzers online die je kunt raadplegen om op een doordachte manier leermiddelen in te zetten bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving binnen Zill. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Schrijf je in voor de Wetenschapsbattle!
Wetenschapsbattle  
 
Grijp deze unieke kans om STEM een concreet gezicht te geven op jouw school. Vijf enthousiaste wetenschappers staan te popelen om het beste van zichzelf te geven om aan jullie kinderen en leerkrachten hun onderzoek voor te stellen. Wetenschap is niet saai, maar supercool!
 
Kinderen bloeien open, krijgen zelfvertrouwen en overtreffen zichzelf, doordat ze zelf aan het roer mogen staan. De Wetenschapsbattle leert kinderen om samen te werken en te ontdekken dat je samen het onmogelijke waar kunt maken. 
 
Meer info en inschrijven via www.wetenschapsbattle.be 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Bewegingsgezinde basisschool
 
Bewegingsgezinde school  
 
Het vademecum bewegingsopvoeding is helemaal herwerkt en aangepast aan het leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Het heet vanaf nu ‘De bewegingsgezinde basisschool’ en biedt een antwoord op vragen als:
 
► 
 
Wat is goede lichamelijke opvoeding?
 
► 
 
Hoe evalueer je binnen lichamelijke opvoeding?
 
► 
 
Hoe zit dat nu met zwemmen?
 
Je leest er ook de wettelijke bepalingen over onder andere de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding en modellen om vanuit het ‘schema krachtige leeromgeving’ op klasbezoek te gaan. Alle info vind je onder het thema Bewegingsgezinde basisschool.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
Moev   Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel. Alle info en inschrijven: programma basisonderwijs, programma secundair onderwijs, inschrijven.
 
Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken op school. Hoe? Start vanuit de bewegingsdriehoek.  
 
Extra bewegingsmomenten dragen bij tot een positieve schoolcultuur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Taal

Nascholingen – materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO

 
Het Provinciaal Educatief Centrum organiseert in samenwerking met het CTO twee nascholingen rond de ontwikkeling van taalvaardigheid door het inzetten van krachtige materialen. Lees meer ...

Leermateriaal – Begrijpend lezen op A2-niveau

 
Uitgeverij TaalActief heeft gratis te downloaden boekjes uitgegeven die je OKAN-leerlingen of anderstalige nieuwkomers helpen om teksten op A2-niveau goed begrijpend te lezen. De auteurs gebruikten voor hun teksten de 2000 meest voorkomende woorden in het dagelijks taalgebruik. Lees meer ...
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Modernisering so – update
 
Op de themapagina modernisering so vind je deze nieuwe informatie:
 
 
► 
 
Het ontwerpleerplan Klassieke talen
 
► 
 
De leidraad so: de leidraad spitst zich in de eerste plaats toe op de onderwijskundige, pedagogische keuzes die je als schoolteam maakt met het oog op een goede vorming van leerlingen in een observerende en oriënterende eerste graad.
 
► 
 
Met betrekking tot de basisopties: een voorstel van administratieve vakbenamingen, de korte inhoud van de nieuwe basisopties en een nieuwe versie van de globale doelstellingen
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Wijziging vakbenaming eerste graad so
In het vak Wetenschappen & techniek komen Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde en Techniek vanuit een interdisciplinaire benadering aan bod. Om de eigenheid én de verwevenheid van de drie disciplines ook in de benaming zichtbaar te maken, spreken we voortaan over het interdisciplinaire vak 'Natuur, ruimte en techniek' voor de eerste graad A- en B-stroom. Daarnaast blijven ook de afzonderlijke vakken Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen en Techniek bestaan.
 
Naar analogie wijzigen we de benaming 'Wetenschappen' in de eerste graad B-stroom in 'Natuur en ruimte'.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, Techniek
 
 
 
Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
 
Graag willen we je uitnodigen voor de tweede dag voor beginnende leraren, die plaats vindt op woensdag 23 januari 2019 van 09.00 u. tot 15.30 uur.
 
Indien je op de eerste vormingsdag (10 oktober) aanwezig was, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven voor de 2de dag, maar wel je keuze vakbegeleider door te geven.
 
Ben je nog niet ingeschreven, dan kan je dit alsnog doen via deze link.
 
Indien je reeds ingeschreven bent en door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, gelieve ons (en jouw directie) dan te verwittigen voor vrijdag 18 januari 2019. In het andere geval zal je school toch een rekening ontvangen voor gemaakte kosten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019
 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt for-matief te evalueren. Je maakt op een actieve manier kennis met tools zoals PollEverywhereSocrative, Googleformulieren/Jotforms, Classkick ... 
 
We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
De nascholing vindt plaats op 11 februari van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB Regio Limburg – Tulpinstraat 75 in Kiewit. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren 31 januari 2019

 
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.
 
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden? 
 
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten.
 

Voorstelling nieuw leerplan aardrijkskunde 1e graad + leerplantool

 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad in voege. Voor aardrijkskunde heeft men de keuze tussen een apart leerplan of een clusterleerplan (met natuurwetenschappen en techniek). In deze sessie nemen we enkel het aparte leerplan onder de loep en kijken we op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Er worden 2 momenten in februari voorzien, waarop het leerplan en de tool zullen voorgesteld worden. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
 
► 
 
Wanneer 20/02/2019 van 13.30 tot 16.30 uur en 27/02/2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 
► 
 
Plaats Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt 
 
► 
 
Inschrijven https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2528907
 
► 
 
Bijdrage 3 euro

Natuur & ruimte - Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Natuur & ruimte 1e graad B-stroom + leerplantool

 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad B-stroom in voege. Het vak “Wetenschappen” zal voortaan “Natuur en ruimte” heten. Het gaat hier niet enkel om een naamswijziging, ook inhoudelijk zijn er wezenlijke veranderingen: zo werden de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn” hierin ondergebracht. Om je op tijd te kunnen inwerken in deze, voor sommigen nieuwe materie, nodigen we je uit om het nieuwe leerplan samen onder de loep te nemen en te kijken op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
 
► 
 
Wanneer? 30 januari 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 
► 
 
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt
 
► 
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Bijdrage? 3 euro

Nascholing - Vakdidactiek: leraar worden en zijn. – 12/01/2019 of 16/01/2019

 
Tijdens de nascholing wordt stilgestaan bij de opbouw van lessen aardrijkskunde, zowel in de klas als op het terrein. Vooral de theoretische principes worden tijdens de nascholing behandeld, waarbij ook een aantal voorbeelden kort worden aangehaald. In het bijhorende boek (zie bovenaan) worden deze meer in detail uitgewerkt. Ook enkele maatschappelijke evoluties wor-den aangehaald met impact op het vak aardrijkskunde.
 

Nascholingsaanbod IPBV, UGent

 
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema bodemkunde (wo 20/03/19)
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema draagkracht (wo 8/5/19)

Boek -  “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”

 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, STEM
 
 
 
Biologie

Nascholing (thema weekdieren) door Shells@school - 28 maart 2019

 
weekdieren   Ben je op zoek naar een specifieke nascholing over de vakinhoud ‘stam van weekdieren’? Schrijf je dan snel in! Shells@school biedt samen met de pedagogische begeleidingsdienst een workshop aan voor leraren biologie en natuurwetenschappen van de 2e graad op donderdag 28 maart (9 – 12 uur).
 
 
Doel nascholing: een vernieuwende lesaanpak wat betreft het thema ‘stam van de weekdieren’ tonen aan de hand van de leerplandoelstellingen en een variëteit aan didactische materialen. 
 
Inhoud workshop:
 
Aan de hand van verschillende opdrachten, een uitgebreid assortiment van didactisch materiaal en tablets wordt kennisgemaakt met alle groepen binnen de weekdieren, op een hoger niveau. De taxonomische indeling komt aan bod en er worden een paar determinatieopdrachten in de workshop verwerkt. Deze workshop past perfect binnen de eindtermen natuurwetenschappen van het tweede jaar van de tweede graad (B7). Het leerplan gaat hier nog specifieker op in: leerlingen kunnen de stammen binnen het dierenrijk herkennen en aan de hand van een vergelijkend onderzoek binnen één willekeurige stam van niet-chordadieren een lagere taxonomische indeling onderscheiden. Als verdieping vermeldt dit leerplan ook om dieren te leren ordenen in lagere taxonomische niveaus. Ook linken met biodiversiteit en klimaatopwarming zullen aan bod komen.
 
Later kan deze workshop ook in de klas gegeven worden door de leraar in samenwerking met de expert van Shells@school.
 
Gewoon secundair onderwijs, Biologie, STEM
 
 
 
Chemie

Workshops voor leerlingen 2de en 3de graad

 
Wil je graag workshops chemie volgens samen met de leerlingen van de 2de en/of 3de graad? Neem dan zeker een kijkje op onderstaande website. Allerlei actuele thema’s (nanokristallen, 3D-printing, luminescerende materialen…) komen aan bod.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Chemie, STEM
 
 
 
CLIL

Nascholing – CLIL-taal Frans of Engels – Moderne Talen Hasselt (PCVO)

 
CLIL zit in de lift! Wil je als vakleraar ook mee op de CLIL-trein springen, maar voel je je nog niet zeker in het Frans of het Engels? Dan kun je bij Moderne Talen terecht voor een taaltraject Frans of Engels op maat. 
 
Na het afleggen van een taaltest om je beginniveau te bepalen, volg je 13 lessen gecombineerd met afstandsonderwijsAls je slaagt voor de taalopleiding, ontvang je het vereiste C1-certificaat dat nodig is om als CLIL-leerkracht aan de slag te gaan. Daarna kun je als leraar je vertrouwde niet-taalvak in het Frans of Engels geven.  
 
In 2019 vakleraar, in 2020 CLIL-vakleraar! 
 
► 
 
Praktische info: taaltest Engels of Frans: woensdag 9 januari 2019 van 13.30 u tot 16.30 u
 
► 
 
Inschrijven via e-mail naar cliltaaltraject@modernetalen.be 
 
► 
 
Start cursus: 16/1/2019 en einddatum 22/05/2019 
 
► 
 
Meer info 
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL, Taal
 
 
 
CLW's: netwerkmomenten
 
Hieronder een overzicht:
 
 
► 
 
Regionaal netwerk BGV Kapper/ kapper-salonverantwoordelijke - 13 februari & 3 april
Dit regionaal netwerk is voor de leerkrachten Kapper/ Kapper-salonverantwoordelijke
Deelname is gratis, wel inschrijven.
 
► 
 
Regionaal netwerk voeding - 30 januari & 15 mei
Dit regionaal netwerk is voor de leerkrachten Voeding
Deelname is gratis, wel inschrijven.
 
► 
 
Regionaal netwerk Hout - 6 februari
Dit regionaal netwerk is voor de leerkrachten Hout
Deelname is gratis, wel inschrijven
 
► 
 
Regionaal netwerk BGV Bouw: Metselaar/voeger/tegelzetter/ruwbouw duaal … 27 februari & 22 mei
Dit regionaal netwerk is voor de leerkrachten Bouw: metselaar/voeger/tegelzetter/ruwbouw … 
Deelname is gratis, wel inschrijven
 
► 
 
Regionaal netwerk BGV Lasser/productiemedewerker/Lassen-constructie duaal 9 januari & 24 april
Dit regionaal netwerk is voor de leerkrachten lassen, productiemedewerker, lassen-constructie.
Deelname is gratis, wel inschrijven
 
► 
 
Vlaanderenbreed netwerk Tewerkstellingsbegeleiders/trajectbegeleiders CLW/CDO/CSW dbso 19 februari & 14 mei
Dit regionaal netwerk is voor de tewerkstellingsbegeleiders/trajectbegeleiders CLW/CDO/CSW dbso
Deelname is gratis, wel inschrijven
 
► 
 
Regionaal netwerk Coördinatoren CLW/CDO/CSW dbso 28 januari, 25 maart, 3 juni
Dit regionaal netwerk is voor de coördinatoren CLW/CDO/CSW dbso
Dit netwerk kost € 9,00 voor de drie momenten, inschrijven noodzakelijk
 
► 
 
Regionaal netwerk jongerenbegeleiding CLW/CDO/CSW/dbso 12 februari & 7 mei
Dit regionaal netwerk is voor de jongerenbegeleiders CLW/CDO/CSW dbso
Dit netwerk is gratis, wel inschrijven
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Duits – informatie - nieuwsberichten
 
MVT  
 
Wij wensen jullie een sprankelend 2019!
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Engels, Frans en Duits terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.
 
Hartelijke groet
 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Taal & cultuur
 
 
 
Economie & organisatie
 
Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019
 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt for-matief te evalueren. Je maakt op een actieve manier kennis met tools zoals PollEverywhereSocrative, Googleformulieren/Jotforms, Classkick ... 
 
We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
De nascholing vindt plaats op 11 februari van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB Regio Limburg – Tulpinstraat 75 in Kiewit. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Engels – informatie - nieuwsberichten
 
MVT  
 
Wij wensen jullie een sprankelend 2019!
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Engels, Frans en Duits terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.
 
Hartelijke groet
 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Engels, Taal & cultuur
 
 
 
Frans – informatie - nieuwsberichten
 
MVT  
 
Wij wensen jullie een sprankelend 2019!
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Engels, Frans en Duits terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.
 
Hartelijke groet
 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg 2018-2019 

 
► 
 
Netwerk Breed evalueren in geschiedenis – donderdag 17 januari 2019, 9 - 12 uur 
Meer info hier 
 
► 
 
‘Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren’ – donderdag 31 januari 2019, 9 - 12 uur 
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten. 
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden?  
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten. 
Deze vorming begint met een uiteenzetting over effectieve leerstrategieën door Tim Surma. Aansluitend maken de betrokken vakbegeleiders de vertaalslag naar jouw lespraktijk. 
Doelgroep: Leraren Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, klassieke talen en geschiedenis 
Inschrijven kan hier 
 
► 
 
Multiperspectiviteit in erfgoed – vrijdag 15 februari 2019, 9 - 12 uur, Museum De Mindere, Sint-Truiden door Els Vinckx, lector geschiedenis PXL 
In de nieuwe eindtermen geschiedenis voor de eerste graad lezen we: de leerlingen kunnen tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. Wat bedoelt men met vanuit verschillende perspectieven? Hoe kunnen we die verschillende perspectieven concreet invullen?  
In het eerste - meer theoretisch deel - van deze sessie proberen we hierop een antwoord te bieden. We gebruiken hiervoor het onderzoeksproject: Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie.  
In het tweede deel van de sessie passen we de theorie concreet toe op het museumspel: Van de hel naar de hemel. Voor vele jongeren is de katholieke kerk een ver-van-mijn-bed-show. Weinig jongeren zijn nog katholiek opgevoed, ze hebben een andere religie of geen. Hoe leg je deze jongeren dan uit dat de katholieke kerk in onze gewesten allesoverheersend was? Via een museumspel willen we jongeren inzicht laten krijgen in de periode van de middeleeuwen en de rol van de katholieke kerk erin. Deze inzichten willen we ook graag doortrekken naar en verankeren in het eigen, hedendaags leven. 
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste en tweede graad 
Info en inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30 - 16 uur
EXTRA  DATUM: DONDERDAG 17 JANUARI 2019, 13.30 - 16 uur 

Onder een aantal sleutelcompetenties zijn nieuwe eindtermen voor de eerste graad geformuleerd, die verdeeld zijn over de verschillende vakken. Zo zullen  eindtermen van de sleutelcompetentie historisch bewustzijn (p. 62-65) aansluiten bij het vak geschiedenis. 
De modernisering so gaat van start in september 2019 met nieuwe leerplannen. Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuw leerplan geschiedenis voor de eerste graad. 
Op donderdag 17 januari en woensdag 27 februari 2019 van 13.30 tot 16 uur staan er infosessies gepland. Afhankelijk van de vraag zal er een tweede verdiepende sessie volgen. Houd de maandberichten in de gaten voor meer nieuws hierover. 
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis uit de eerste graad  
Inschrijven kan hier

​Tentoonstellingen

 
► 
 
Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier. 
 
► 
 
Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon – van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019, Landcommanderij Alden Biesen.  
Bijna 400 objecten uit binnen- en buitenlandse musea en interactieve toepassingen laten de leerlingen kennismaken met het belangrijke politieke, religieuze en culturele verleden van onze streek zonder het dagelijkse leven in de stad en op het platteland te vergeten. Leerlingen uit de tweede graad vinden hier ongetwijfeld aanknopingspunten voor omgevingsonderwijs. Voor de derde graad kunnen de inhouden en de aanpak een illustratie van deze periode betekenen. Een uitgebreid didactisch programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL. Voor de gratis te downloaden lesmappen en alle informatie over het project verwijzen we graag naar de website: http://1000jaarloon.be/  
 
► 
 
VZW Vredescentrum Provincie en Stad Antwerpen brengt naast het reguliere aanbod ook een aantal activiteiten ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand (’14-’18). Ontdek het programma hier.
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 
► 
 
Lerend netwerk Latijn (Grieks) eerste graad – dinsdag 29 januari 2019, 13.30-16.00 uur 
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht klassieke talen zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe wetenschappelijke inzichten (denk aan de colometrische leesmethode of levend Latijn) en de gewijzigde mentaliteit van de nieuwe eerstejaars. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad, die bereid zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen. 
Info en inschrijven kan hier 
 
► 
 
‘Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren’ – donderdag 31 januari 2019, 9 - 12 uur 
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten. 
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden?  
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten. 
Deze vorming begint met een uiteenzetting over effectieve leerstrategieën door Tim Surma. Aansluitend maken de betrokken vakbegeleiders de vertaalslag naar jouw lespraktijk. 
Doelgroep: Leraren Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, klassieke talen en geschiedenis 
Inschrijven kan hier 
 
► 
 
Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het eerste jaar  vrijdag 22 februari 2019, 9.30 tot 12.30 uur 
Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerd evalueren, waarin (lees)vaardigheid centraal staat.  
Lesgever: prof. dr. Katja de Herdt  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad (en tweede graad) 
Inschrijven kan hier 
 
► 
 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – vrijdag 22 februari 2019, 13.30 - 16 uur of  dinsdag 7 mei 2019 , 9 – 12 uur. 
De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
Inschrijven kan hier 
 
► 
 
Dag van de talen – donderdag 14 maart 2019, 9 tot 16 uur 
Voor klassieke talen komt Kristien Hulstaert haar onderzoek over de colometrische leesmethode bij poëzie toelichten en Wim Cool zal het hebben over taalverwerving in het nieuw-Grieks. Hou zeker de regionale nieuwsbrief en nascholing.be in de gaten voor extra nieuws.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden 
Info en inschrijven kan hier. 

Activiteiten buiten de regio – januari 2019

 
Tentoonstelling 
 
► 
 
Dis ManibusTombes sous la loupe – tot 17 maart 2019 in de Espace Gallo-Romain in Ath: tentoonstelling over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. Meer info vind je hier 
 
Nascholingen 
 
► 
 
Res, non verba. Actiever omgaan met Latijnse en Griekse woordenschat – woensdag 23 januari 2019. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 9000 Gent.  
Zonder woordenschat is er geen taal, laat staan een goed verhaal: dit lijkt de evidentie zelve. Ondanks het immense belang van woordenschat voor tekstbegrip, is in het verleden aan woordenschatverwerving, woordkennis en woordenboekgebruik niet veel aandacht besteed in het onderzoek en de didactiek van de klassieke talen. Hierin is het laatste decennium verandering gekomen. Niets te vroeg wellicht, want de traditionele impliciete en eenzijdige aanpak lijkt niet meer te renderen. 
Met deze nascholing willen we leraren Latijn en Grieks informeren over het recente onderzoek naar woordenschatverwerving en voorbeelden bieden van een alternatieve omgang met vocabularium. De verschillende fases binnen het curriculum klassieke talen komen aan bod: van de eerste kennismaking met nieuwe woorden tot de herhalingstoets, van de woordkaartjes in het eerste jaar tot het gebruik van het woordenboek in de bovenbouw.
Na een kort plenumreferaat worden vier workshops aangeboden waarvan de deelnemers er twee bijwonen.
Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Studiedag Klassieke Wereld – maandag 28 januari 2019 in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
Dit is een nascholingsdag ter ondersteuning van de vakken Griekse Taal en Cultuur, Latijnse Taal en Cultuur en Geschiedenis. 
Diverse onderwerpen uit de antieke wereld komen aan de orde. Ook is er aandacht voor de kunst en de archeologische bezienswaardigheden die we al reizend door de wereld van de Grieken en de Romeinen tegenkomen. 
De dag wordt georganiseerd door Labrys Reizen i.s.m. het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
Voor meer informatie en aanmelding kun je een e-mail sturen naar info@labrysreizen.nl o.v.v. 'Studiedag 2019' 
 
Varia 
 
► 
 
Grieks-Latijnse: meer dan ooit. Een pleidooi voor een kroonjuweel door Prof. Christian Laes in Prora JG 23 (2018). Tekst van het referaat op de nascholing over de waarde van de klassieke talen (VLOT, 24 oktober 2018).  
 
► 
 
Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden: scholenwedstrijd Grieks@UGent – 22 maart 2019 
De afdeling Grieks van de Universiteit Gent neemt deel aan het jaarlijkse Festival Européen latin grec op 22 maart 2019. Meer info vind je hier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Kunst & creatie
 
Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019
 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt for-matief te evalueren. Je maakt op een actieve manier kennis met tools zoals PollEverywhereSocrative, Googleformulieren/Jotforms, Classkick ... 
 
We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
De nascholing vindt plaats op 11 februari van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB Regio Limburg – Tulpinstraat 75 in Kiewit. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt

Moev   Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel. Alle info en inschrijven: programma basisonderwijs, programma secundair onderwijs, inschrijven.
 
Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken op school. Hoe? Start vanuit de bewegingsdriehoek.  
 
Extra bewegingsmomenten dragen bij tot een positieve schoolcultuur.

Voorstelling van het nieuwe leerplan - 30 januari of 27 februari 2019

 
Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan lichamelijke opvoeding? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming maak je kennis met het nieuwe leerplan L.O. en vergelijk je het oude met het nieuwe. Samen met vakcollegadenk je na en ga je op zoek naar concrete voorbeelden. 
 
Je kan kiezen uit: 
 
► 
 
Woensdag 30 januari van 16u. tot 18.00u. in Hasselt. 
 
► 
 
Woensdag 27 februari van 13.30u. tot 15.30u. in Hasselt. 
 
Inschrijven kan je hier.

Speelplaats en sport: de leraar LO kan ook hier een belangrijke rol spelen!  

In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Ze stellen 1 000 000 euro ter beschikking om speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke buitenruimtes voor sport en spel.  
Misschien kan jouw school de subsidie opstrijken!  
Meer infomatie vind je hier. 

Evalueren zonder quoteren. 

 
In het BVLO-tijdschrift van juni 2018 staat een boeiend artikel over Evalueren zonder Quoteren  in de lessen lichamelijke opvoeding. Via deze link kan je het artikel lezen over waarom en hoe een paar bevlogen leraren L.O. in het SMC Lede evalueren zonder punten te geven.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben. 
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Mens en samenleving – Nascholing - Aan slag met het nieuwe leerplan Mens en samenleving en de digitale leerplantool
 
Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan Mens en samenleving voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega ‘s.  
 
In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen en maak je kennis met de nieuwe digitale leerplantool. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Moderne vreemde talen

Duits

 
 
Graag nodig ik leerkrachten Duits uit op de Deutschlehrertag in samenwerking met UCLL en BDGV (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband) op donderdag 31 januari 2019. Het programma en praktische informatie vind je via https://www.ucll.be/activiteiten/studiedag-duits-2019-0 .
 
 
 
 
Een kleine vakwerkgroep Duits, zin om inspiratie op te doen en ideeën met anderen te delen … redenen genoeg om naar de netwerkmomenten voor leraren Duits te komen. Dit schooljaar zijn er twee bijeenkomsten voorzien. Je kan voor beide momenten afzonderlijk inschrijven via nascholing.be https://www.nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2520650 (25 oktober 2018) en https://www.nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2520719 (2 april 2019).
 
Bis dann? 
 
 
 
 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om je leerlingen Frans of Duits te laten spreken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.
 
Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds samen met de departementen Onderwijs uit de drie gemeenschappen van België een uitwisselingsproject. Het project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere gemeenschappen.
 
De samenwerkingsprojecten krijgen financiële steun. Zo wil het Prins Filipfonds leerlingen, leraren en directies de kans geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te verruimen, door elkaars achtergrond te ontdekken, met respect voor elkaars eigenheid.
 
Meer informatie over het uitwisselingsproject en de wijze waarop het indiendossier moet worden ingevuld, vind je op de webpagina ‘Prins Filipfonds – Scholen Switch - lager en secundair’ of https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2018/293370

Frans

 
 
Comment optimiser la compréhension orale à l’aide de documents audiovisuels? De la théorie à la pratique.
 
La compréhension orale a souvent été décrite comme l'une des compétences les plus difficiles à développer en langue étrangère. Ceci n’a rien de surprenant étant donné la complexité de cette compétence: on doit segmenter et déchiffrer la chaîne parlée, tout en tentant d’interpréter et de comprendre le message. Dans cette session, nous tenterons de répondre aux questions suivantes: Comment peut-on aider les apprenants à améliorer leur compréhension orale en français et quel est le rôle des documents audiovisuels dans ce processus?
 
► 
 
Door wie? Maribel Montero Perez, Karla Daras, Barbara De Graeve, Joëlle De Pessemier
 
► 
 
Wanneer? 21 februari 2019 (10-13 uur)
 
► 
 
Waar? KU Leuven, Erasmushuis, Blijde Inkomststraat 21, Leuven
 
► 
 
Inschrijven via www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/fr34.
 
 
 
 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om je leerlingen Frans of Duits te laten spreken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.
 
Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds samen met de departementen Onderwijs uit de drie gemeenschappen van België een uitwisselingsproject. Het project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere gemeenschappen.
 
De samenwerkingsprojecten krijgen financiële steun. Zo wil het Prins Filipfonds leerlingen, leraren en directies de kans geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te verruimen, door elkaars achtergrond te ontdekken, met respect voor elkaars eigenheid.
 
Meer informatie over het uitwisselingsproject en de wijze waarop het indiendossier moet worden ingevuld, vind je op de webpagina ‘Prins Filipfonds – Scholen Switch - lager en secundair’ of https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2018/293370

Moderne vreemde talen

 
 
Beste collega’s
 
Ook de komende maanden hebben wij navormingen voor jullie op het programma staan. Deze gaan telkens door in de lokalen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt.
Overzicht aanbod  
 
► 
 
Dag van de Talen - 14 maart 2019
 
► 
 
MVT (A-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - 2 mei 2019 of 24 mei 2019
 
► 
 
MVT (B-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - 7 juni 2019
 
► 
 
Lerend netwerk Frans 1e graad (sessie 2) - 9 januari 2019
 
► 
 
Lerend netwerk Frans 2e/3e graad (sessie 2) - 21 februari 2019
 
► 
 
Netwerk Duits: Deutschlehrer treffen sich wieder - 2 april 2019
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/node/145
 
► 
 
Voor Frans: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/node/239
 
► 
 
Voor Duits: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/node/143
 
Graag tot één (of meerdere) van deze vormingsmomenten.
 
Veerle en Marlène
 
 
 
 
Beste directies
Beste collega’s van de eerste graad
Beste vakcoördinatoren
 
Ben je benieuwd naar de inhouden van de nieuwe leerplannen 1ste graad voor Engels en Frans? Kan je hulp gebruiken om er vlotter mee aan de slag te gaan op 1 september 2019? Schrijf je dan zeker in voor één van de nascholingen gepland bij de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt.
 
► 
 
2 mei of 24 mei  : leerplannen 1e graad A-stroom https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2520508
 
► 
 
7 juni: leerplannen 1e graad B-stroom https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2866280
 
Alle geplande nascholingen MVT vind je via: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&ID=3706
 
 
 
 
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.
 
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden? 
 
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten. Meer informatie en inschrijven
 
 
 
Kijk- en luistermateriaal  
 
Beste taalcollega
 
Ben je nog op zoek naar authentiek kijk-en luistermateriaal? Misschien kunnen de volgende linken je verder helpen. 
 
► 
 
voor Engels 
 
► 
 
voor Frans 
 
► 
 
voor Duits
 
Woordenstroom  
 
Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat een leerder het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet er tijdens de les vaak bij in.
 
Werkvormen voor woordenschatLotte Minnema – uitgeverij Coutinho
 
Op de bijbehorende website vind je links en kun je woordkaartjes maken voor een aantal werkvormen.
 
Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een actieve en speelse manier terug te laten komen in de taalles. De werkvormen kunnen gebruikt worden door iedere taaldocent, ongeacht in welke taal, op welk taalniveau, in welk leerjaar en met behulp van welke leergang hij of zij lesgeeft.  De werkvormen betrekken leerders actief bij het herhalen van woorden, vergen weinig voorbereidingstijd van de docent en zijn gemakkelijk in elke taalles in te passen. Met het overzicht voorin het boek kan makkelijk de juiste werkvorm gezocht worden aan de hand van eigenschappen als de benodigde lestijd en voorbereidingstijd, het ERK-niveau en of de werkvorm zich richt op receptief of productief gebruik van de woorden.
 
 
 
 
Schrijfopdrachten verlopen meestal als volgt:  leerlingen schrijven allemaal een tekst, de leerkracht verbetert alle teksten, de  leerlingen schrijven enkele lessen later een nieuwe tekst, de leerkracht verbetert weer alle teksten.
 
Resultaat? Véél schrijf- en verbeterwerk maar leerlingen komen niet per se tot een hoger schrijfniveau. Je geeft feedback maar de leerlingen maken geen transfer met andere / volgende opdrachten. Teleurstellend en frustrerend, vind je niet?
 
Onlangs gaf Jella Di Perna een interessante navorming rond dit onderwerp bij de begeleidingsdienst in Hasselt. Hier vat ik enkele tips en weetjes kort samen.
 
 
 
 
Hoe kan ik een sterke leerling uit de derde graad overtuigen om nog een stapje verder te gaan en zijn taalkennis nog te verfijnen, verbreden en verdiepen? Misschien kan een talenwedstijd op niveau of een officieel certificaat dat steuntje zijn. De faculteit Letteren campus Brussel van de KU Leuven organiseert jaarlijks een taalwedstrijd. De volgende editie staat gepland op 6 februari 2019. Inschrijven kan via https://www.kuleuven.be/campus/campusbrussel/taalwedstrijd. 

CLIL

 
 
CLIL zit in de lift! Wil je als vakleraar ook mee op de CLIL-trein springen, maar voel je je nog niet zeker in het Frans of het Engels? Dan kun je bij Moderne Talen terecht voor een taaltraject Frans of Engels op maat. 
 
Na het afleggen van een taaltest om je beginniveau te bepalen, volg je 13 lessen gecombineerd met afstandsonderwijsAls je slaagt voor de taalopleiding, ontvang je het vereiste C1-certificaat dat nodig is om als CLIL-leerkracht aan de slag te gaan. Daarna kun je als leraar je vertrouwde niet-taalvak in het Frans of Engels geven.  
 
In 2019 vakleraar, in 2020 CLIL-vakleraar! 
 
► 
 
Praktische info: taaltest Engels of Frans: woensdag 9 januari 2019 van 13.30 u tot 16.30 u
 
► 
 
Inschrijven via e-mail naar cliltaaltraject@modernetalen.be 
 
► 
 
Start cursus: 16/1/2019 en einddatum 22/05/2019 
 
► 
 
Meer info 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muzikale Opvoeding – Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Muziek
 
Wil je goed op de hoogte zijn van de nieuwe leerplannen Muzikale opvoeding voor de 1e graasecundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega s. In deze vorming maaje je het nieuwe leerplan eigen en oefen je de nieuwe digitale leerplantool in. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren.
 
Plaats en Data, kies één datum 
 
► 
 
dinsdag 29 januari 2019 van 13 tot 15 uur 
 
► 
 
dinsdag 29 januari 201van 16 tot 18 uur 
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 10 tot 12 uur 
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 13 tot 15 uur ​
 
Meer info en inschrijven via nascholing.be of klik hier
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuur & ruimte - Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Natuur & ruimte 1e graad B-stroom + leerplantool
 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad B-stroom in voege. Het vak “Natuurwetenschappen” zal voortaan “Natuur en ruimte” heten. Het gaat hier niet enkel om een naamswijziging, ook inhoudelijk zijn er wezenlijke veranderingen: zo werden de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn” hierin ondergebracht. Om je op tijd te kunnen inwerken in deze, voor sommigen nieuwe materie, nodigen we je uit om het nieuwe leerplan samen onder de loep te nemen en te kijken op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
 
► 
 
Wanneer? 30 januari 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 
► 
 
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt
 
► 
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Bijdrage? 3 euro
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Nederlands

Voorstelling leerplannen Nederlands eerste graad A- en B-stroom

 
Welke verschuivingen zijn er binnen de leerplannen Nederlands A- en B-stroom van de eerste graad? Welke verbanden kunnen we vanuit ons vak leggen met het funderend leerplan en het leerplan ICTHoe ziet de digitale leerplantool eruit waarmee we als vakgroep het leerplan vorm kunnen geven en nagaan of we alle doelen gehaald hebben? Hoe kunnen we de beheersingsniveaus conreet gestalte geven? 
 
Tijdens de leerplanvoorstellingen geven we een antwoord op deze en andere vragen. We gaan ook in op de link tussen de beide leerplannen, zodat een leraar die in beide richtingen lesgeeft, maar een keer moet aansluiten. Wel wordt, afhankelijk van de gekozen datum en voorstelling, vooral de nadruk gelegd op ofwel de A- of B-stroom.   
 
Data waarop je kunt inschrijven:  
 
► 
 
Dinsdag 19 februari van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom  
 
► 
 
Dinsdag 12 maart van 16.30-18.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Maandag 18 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 19 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan B-stroom 
 
► 
 
Woensdag 20 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 23 april van 16.30-18.30 uur – leerplan B-stroom 
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be regio Limburg, so, vakgebonden nascholing, Nederlands, voorstelling leerplannen A- en B-stroom. Max. aantal inschrijvingen: 40 
 
De nascholingen vinden telkens plaats in de gebouwen van de PB regio Limburg, Tulpinstraat 75 in Hasselt-Kiewit.

Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren 31 januari 2019

 
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.
 
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden? 
 
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Nascholingen – materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO

 
Het Provinciaal Educatief Centrum organiseert in samenwerking met het CTO twee nascholingen rond de ontwikkeling van taalvaardigheid door het inzetten van krachtige materialen. Lees meer ...

Leermateriaal – Begrijpend lezen op A2-niveau

 
Uitgeverij TaalActief heeft gratis te downloaden boekjes uitgegeven die je OKAN-leerlingen of anderstalige nieuwkomers helpen om teksten op A2-niveau goed begrijpend te lezen. De auteurs gebruikten voor hun teksten de 2000 meest voorkomende woorden in het dagelijks taalgebruik. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg

Personenzorg - Lerend netwerk sociale wetenschappen 2de graad - 16 januari 2019 van 9 tot 12 uur

 
Personenzorg  
 
Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie? In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal. 
 
Tijdens de startsessie op 16 januari 2019 nemen we tijd om kennis te maken met elkaar, afspraken en verwachtingen te formuleren en noden te inventariseren. In de daaropvolgende 3 sessies staan de gekozen thema’s centraal. Deze data worden samen met de groep bepaald. Deelname aan elke sessie is vereist. 
 

Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019

 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt for-matief te evalueren. Je maakt op een actieve manier kennis met tools zoals PollEverywhereSocrative, Googleformulieren/Jotforms, Classkick ... 
 
We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
De nascholing vindt plaats op 11 februari van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB Regio Limburg – Tulpinstraat 75 in Kiewit. 

GWW: start lerend netwerk PEPSY SAVE THE DATE 13 februari 2019

 
Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie. In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal.
 

Personenzorg - Nascholing - Samen door de stagedeur!? - voor stagebegeleiders (vz, gww, jgz …) – 14 februari 2019 – Mechelen

 
Omgaan met diversiteit op de stagevloer, wat mag je verwachten? Info rond privacywetgeving, Getuigenis over lerend netwerk stage, nieuwe aanpak van stagebegeleiding en Chris Wyns over ‘Hoe omgaan met polarisering binnen de stage?
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
STEM - Wetenschappen

Inspiratiedag STEM – 19 januari 2019

 
Universiteit Hasselt en PXL-Education willen samen met collega-leerkrachten en pedagogische begeleiders jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om de integratie van STEM op de klasvloer te versterken. 
 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je omgaat met de nieuwe eindtermen STEM en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan.  
Er zijn werkwinkels voor leerkrachten kleuteronderwijs, lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. 
 
► 
 
Het volledige programma vind je hier. 
 
► 
 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
 
► 
 
Weblink: https://www.uhasselt.be/steminspiratiedag2019

Nascholing - Actief leren 24 januari 2019

 
Wetenschappen worden heel vaak te abstract en te theoretisch onderwezen. Hierdoor beschouwen jongeren wetenschapsonderwijs en daarmee ook de wetenschap als dusdanig als irrelevant, moeilijk en niet toepasbaar. Een geschikte didactische aanpak kan leerlingen motiveren en uitdagen voor wetenschap. De literatuur schuift actief leren naar voor als geschikte didactiek. 
 
In het kader van een PWO-project werd een webtool ontwikkeld om leraren te ondersteunen bij de implementatie van actief leren in de lessen natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk en wereldoriëntatie (voor 10- tot 14-jarigen). 
 
Deze webtool bestaat uit drie onderdelen die ofwel na elkaar kunnen doorlopen worden ofwel afzonderlijk kunnen gebruikt worden. Elk van de onderdelen vertrekt vanuit eigen ervaringen en met behulp van gerichte reflectievragen worden persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen in kaart gebracht om van daaruit de eigen lespraktijk duurzaam te optimaliseren aan de hand van theoretische kaders en praktijkvoorbeelden.  
 
Tijdens deze navorming maken de deelnemers kennis met de betekenis van actief leren in wetenschapsonderwijs, wordt de webtool als hulpmiddel voorgesteld en worden enkele voorbeelden/oefeningen uitgevoerd. 
 
► 
 
Wanneer en waar? donderdag 24 januari 2019, UCLL te Heverlee 
 
► 
 
Doelgroep? leraren 3de graad lager onderwijs en wetenschapsleraren 1ste graad secundair onderwijs 
 
► 
 
Inschrijflink: https://events.ucll.be/content/actief-leren-wetenschapsonderwijs-voor-10-14-jarigen 

Workshop: Shells@School

 
Wil je schelpen en inktvissen bekijken in de klas? Heb je een projectdag op school? Dan zijn deze hands-on workshops zeker iets voor jouw school! 
 
Shells@school werd opgericht met als doel leerlingen van verschillende niveaus kennis te laten maken met de fascinerende diergroep van de weekdieren (Mollusca).  
 
In samenspraak met de leerkracht kunnen bepaalde delen extra benadrukt worden of andere delen wat minder in de verf gezet worden.  
 
De lesgever is leraar in het secundair onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek naar weekdieren 
 
► 
 
Info: www.shellsatschool.be
 
► 
 
Facebook: shells@school

Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen

 
Ben je als wetenschapsleerkracht nog op zoek naar vakgebonden nascholingen voor de vakken biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen? Neem dan zeker een kijkje op de website van Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
 
► 
 
TA mechanica - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA elektriciteit - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA hout/bouw - 31 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Hout bso 3 de graad 14 februari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Hout bso 2 de graad 14 februari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
CV/Lassen 22 maart 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.

Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019

 
Op maandag 4 februari 2019 gaat de 34e editie van de ICT-praktijkdag door in de UCLL campus Proximus te Leuven.
 
De dag start om 9 uur met drie keynotes, waarvan twee uit het onderwijsveld al werden bevestigd:
 
 
► 
 
Steven Ronsijn, over ICT-beleid en diverse ICT- en STEAM-projecten op school Directeur Sint-Lievenscollege Gent
 
► 
 
Carl Boel, over de mogelijkheden van VR in de klas Onderzoeker rond VR en leren
 
De dag eindigt ook met een unieke samenwerking, waarover later meer. Noteer alvast dat er van 16.45 tot 17.30 uur nog een activiteit doorgaat in het auditorium. Vrijblijvend, maar zeker inspirerend.
 

Leermateriaal – ICT mogelijkheden in de klas - KlasCement

 
Als ‘uitsmijter’ uit het oude jaar en ‘insmijter’ naar het nieuwe jaar geven we graag nog informatie mee over ICT-leermiddelen.
 
In KlasCement vind je een map met 60 ICT-tools die je in de klas kan gebruiken als verrijking, ondersteuningsmiddel, differentiatiemiddel … https://www.klascement.net/map/ict-tools
 
Beste wensen voor 2019
 
ConnecTTEam
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Dag van de talen: een hart voor sterk talenonderwijs – 14 maart 2019

 
Dag van de talen  
 
Omdat jij een hart voor sterk talenonderwijs hebt ... 
Omdat jij hard werkt om elke dag het beste uit je leerlingen te halen ... 
Omdat jij jouw taal ter harte neemt ...
 
... daarom staan wij samen met jou op de barricade voor sterk talenonderwijs tijdens De Dag van de talen op 14 maart 2019! 
 
Wapen jezelf met dit gevarieerde programma: 
 
► 
 
Kris Van den Branden opent de deur naar het talenonderwijs van de 21ste eeuw 
 
► 
 
workshops over differentiatie: in de B-stroom, bij leesvaardigheid … 
 
► 
 
workshops over e-Twinning (als opstap naar CLIL), de (ver)nieuw(d)e taalscreenings, sterke en gemotiveerde lezers … 
 
► 
 
boekenbeurs  
 
Meer info over de workshops en inschrijven kan hier!

Nascholingen – materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO

 
Het Provinciaal Educatief Centrum organiseert in samenwerking met het CTO twee nascholingen rond de ontwikkeling van taalvaardigheid door het inzetten van krachtige materialen. Lees meer ...

Leermateriaal – Begrijpend lezen op A2-niveau

 
Uitgeverij TaalActief heeft gratis te downloaden boekjes uitgegeven die je OKAN-leerlingen of anderstalige nieuwkomers helpen om teksten op A2-niveau goed begrijpend te lezen. De auteurs gebruikten voor hun teksten de 2000 meest voorkomende woorden in het dagelijks taalgebruik. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Techniek

Nascholing - Inspiratiedag STEM – 19 januari 2019

 
Universiteit Hasselt en PXL-Education willen samen met collega-leerkrachten en pedagogische begeleiders jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om de integratie van STEM op de klasvloer te versterken. 
 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je omgaat met de nieuwe eindtermen STEM en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan.  
Er zijn werkwinkels voor leerkrachten kleuteronderwijs, lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. 
 
Het volledige programma vind je hier. 
 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019

 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt for-matief te evalueren. Je maakt op een actieve manier kennis met PollEverywhere, Mentimeter, Googleformulieren en Classkick. We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Techniek
 
 
 
Wiskunde

Bijkomende sessies leerplanvoorstelling wiskunde eerste graad A-stroom en B-stroom

 
Vanaf januari 2019 worden er een drietal nascholingen voorzien waarin de nieuwe leerplannen van de eerste graad A-stroom en B-stroom worden voorgesteld.  Deze sessies krijgen veel aandacht en intussen wordt ook een wachtlijst aangelegd. We zorgen ervoor dat iedere geïnteresseerde leerkracht wiskunde een voorstelling van de nieuwe leerplannen kan bijwonen. Schrijf je dus in op de wachtlijst (A-stroom - B-stroom) van de geplande sessies zodat we zicht krijgen op de aantallen om zo meer sessies te voorzien. Het is ook mogelijk om vanaf januari een dergelijke vorming aan te vragen voor je school of scholengemeenschap via de directeur of coördinerend directeur. Je kan hiervoor rechtstreeks mailen naar nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen om verdere afspraken te maken. 

De wetenschap van het leren bij effectief wiskundeonderwijs – 31 januari 2018

 
Elke wiskundeleraar in het secundair onderwijs herkent dit vast wel: leerlingen vergeten steeds de rekenregels voor machten, kunnen geen eenvoudige bewerkingen met breuken maken, en maken kortom vaak fouten tegen parate kennis’. Ergerlijk, zeker omdat wiskunde hét vak is waar men steeds verder bouwt op de parate (voor)kennis van leerlingen. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen wiskundige begrippen, procedures en vakgebonden vaardigheden beter aanleren én langer onthouden?
 
Tijdens een presentatie wordt een overzicht geboden van de evidence-base van cognitieve wetenschap, onmiddellijk gelinkt aan praktische voorbeelden binnen het vak wiskunde. Deelnemers hebben nadien de kans om dit concreet aan de eigen praktijk te linken.  
 
Deze vorming wordt gegeven door Tim Surma, leraar wiskunde in de Berkenboom Humaniora in Sint-Niklaas.Hij rondt zijn MSc Learning Sciences af aan het Welteninstituut, Open Universiteit, Heerlen. Hij onderzoekt het voorkomen van cognitieve leerstrategieën en dus een expert in deze materie. 
 
Interesse? Schrijf je snel in via nascholing.be

Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019

 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt for-matief te evalueren. Je maakt op een actieve manier kennis met tools zoals PollEverywhereSocrative, Googleformulieren/Jotforms, Classkick ... 
 
We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
De nascholing vindt plaats op 11 februari van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB Regio Limburg – Tulpinstraat 75 in Kiewit. 
 

Leermateriaal - Geogebraboek

 
Collega Karel Appeltans van Uhasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruik-bare en gratis toegankelijke geogebrabestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwerpen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bijhorende oplossingsmethodes en correcte antwoorden. Je vind het boek via deze link. https://www.geogebra.org/m/QtdpYKT3
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Wiskunde
 
 
 
Wetenschappen

Voorstelling nieuw leerplan Natuur & ruimte 1e graad B-stroom + leerplantool

 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad B-stroom in voege. Het vak “Wetenschappen” zal voortaan “Natuur en ruimte” heten. Het gaat hier niet enkel om een naamswijziging, ook inhoudelijk zijn er wezenlijke veranderingen: zo werden de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn” hierin ondergebracht. Om je op tijd te kunnen inwerken in deze, voor sommigen nieuwe materie, nodigen we je uit om het nieuwe leerplan samen onder de loep te nemen en te kijken op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
 
► 
 
Wanneer? 30 januari 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 
► 
 
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt
 
► 
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Bijdrage? 3 euro
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
 
Graag willen we je uitnodigen voor de tweede dag voor beginnende leraren, die plaats vindt op woensdag 23 januari 2019 van 09.00 u. tot 15.30 uur.
 
Indien je op de eerste vormingsdag (10 oktober) aanwezig was, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven voor de 2de dag, maar wel je keuze vakbegeleider door te geven.
 
Ben je nog niet ingeschreven, dan kan je dit alsnog doen via deze link.
 
Indien je reeds ingeschreven bent en door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, gelieve ons (en jouw directie) dan te verwittigen voor vrijdag 18 januari 2019. In het andere geval zal je school toch een rekening ontvangen voor gemaakte kosten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
'Samen op weg naar meer inclusie’: colloquium buo 30 januari, 31 januari en 1 februari 2019
Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?
 
Dan biedt het colloquium buitengewoon onderwijs een unieke gelegenheid om samen met directies buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiding en anderen te leren, te reflecteren en te netwerken. 
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Wat kan ZiLL betekenen voor het buitengewoon onderwijs? - 7 februari 2019
 
Het nieuwe leerplan ZILL is een concept dat voor het buitengewoon onderwijs ook een meerwaarde kan betekenen. Daarom nodigen we personeelsleden uit voor een begeleidingstraject dat toegespitst zal zijn op het buitengewoon onderwijs.  
Theoretische onderbouwing, handelingsplanning, ontwikkelingsdoelen en het implementatieproces staan centraal.  
Deze nascholing is gericht op personeelsleden van bubao die de vertaling van ZILL in het buitengewoon onderwijs implementeren en ondersteunen in de eigen school.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Handvatten voor een effectieve didactiek aanvankelijk lezen in het (buitengewoon) lager onderwijs door Astrid Geudens – 15 februari 2019
 
Leren lezen doet een nieuwe wereld opengaan en dat blijft. Er kan dan ook niet genoeg aandacht zijn voor een goede leesstart. Die basis ligt reeds in de jaren voordien. Maar wat als deze cruciale fase op school minder vlot blijkt te lopen? Wat kunnen logopedisten doen als kinderen tijdens de leesontwikkeling uit de boot dreigen te vallen?
 
De focus in deze sessie ligt op technisch lezen als basis voor lezen met begrip en plezier. We staan tevens stil bij effectieve instructie-en interventieprincipes.
 
Deze studiedag voor logopedisten staat ook open voor zorgcoördinatoren betrokken bij het leesonderwijs.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nieuwe ondersteunende materialen voor de implementatie van Zill beschikbaar
 
Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen heel wat ondersteunend materiaal aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Kijkwijzers voor leermiddelengebruik bij onderwijsarrangementen vanuit Zill
 
Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen diverse ondersteunende materialen aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. Er staan ook een aantal kijkwijzers online die je kunt raadplegen om op een doordachte manier leermiddelen in te zetten bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving binnen Zill. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Van IDP naar evaluatiebox
In het zog van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! (Zill) ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de evaluatiebox basisonderwijs.
 
Zill zet aan tot breed evalueren. De evaluatiebox ondersteunt je om de volledige ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Je vindt er ter inspiratie een waaier aan evaluatie-instrumenten om sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties. We reiken je kansen aan om te werken aan een doelgericht evaluatiebeleid en de evaluatiebox gericht in te zetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van je school.
 
In de evaluatiebox vind je ook gevalideerde leergebiedgebonden toetsen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
Moev   Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel. Alle info en inschrijven: programma basisonderwijs, programma secundair onderwijs, inschrijven.
 
Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken op school. Hoe? Start vanuit de bewegingsdriehoek.  
 
Extra bewegingsmomenten dragen bij tot een positieve schoolcultuur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Interactief en paperless evalueren en bijsturen – 11 februari 2019
 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt for-matief te evalueren. Je maakt op een actieve manier kennis met tools zoals PollEverywhereSocrative, Googleformulieren/Jotforms, Classkick ... 
 
We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
De nascholing vindt plaats op 11 februari van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB Regio Limburg – Tulpinstraat 75 in Kiewit. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Nascholing – vorming buo functionele taalvaardigheid – 11 februari 2019
 
Hoe maak je je leerlingen functioneel taalvaardig? En hoe ondersteun je leraren hierin? Dat zijn de vragen waarop je een antwoord krijgt tijdens dit GOK-platform. De pedagogische begeleiders gelijke onderwijskansen en de taalbegeleiders sloegen de handen in elkaar om deze actieve werksessie te verzorgen.
 
Je krijgt concreet materiaal in handen om zowel in je school als in de klas aan de slag te gaan:
 
 
► 
 
je onderzoekt met een kijkwijzer welke talige noden er leven bij leerlingen en leraren,
 
► 
 
je krijgt materialen aangereikt om leraren te ondersteunen,
 
► 
 
je ontdekt welk lesmateriaal er bestaat om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren,
 
► 
 
je leert tools kennen om aan visieontwikkeling rond taal in je school te doen.
 
Daarnaast is dit vormingsmoment ook de ideale gelegenheid om met elkaar ervaringen en goede praktijken te delen. Voor GOK-coördinatoren is dit het tweede GOK-platform van dit schooljaar.
 
Zowel GOK-coördinatoren, logopedisten, orthopedagogen, directies uit buo-scholen (met of zonder aanvullende GOK-lestijden) zijn welkom.
 
Praktische info:
 
 
► 
 
bubao: 11 februari van 9.30 u. tot 12.00 u. - schrijf je in voor bubao
 
► 
 
buso: 11 februari van 13.00 u. tot 15.30 u. - schrijf je in voor buso
 
► 
 
plaats: Lincka, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Kiewit)
 
► 
 
kostprijs: gratis
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben. 
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
 
► 
 
TA mechanica - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA elektriciteit - 17 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA hout/bouw - 31 januari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Hout bso 3 de graad 14 februari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Hout bso 2 de graad 14 februari 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
CV/Lassen 22 maart 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.

Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019

 
Op maandag 4 februari 2019 gaat de 34e editie van de ICT-praktijkdag door in de UCLL campus Proximus te Leuven.
 
De dag start om 9 uur met drie keynotes, waarvan twee uit het onderwijsveld al werden bevestigd:
 
 
► 
 
Steven Ronsijn, over ICT-beleid en diverse ICT- en STEAM-projecten op school Directeur Sint-Lievenscollege Gent
 
► 
 
Carl Boel, over de mogelijkheden van VR in de klas Onderzoeker rond VR en leren
 
De dag eindigt ook met een unieke samenwerking, waarover later meer. Noteer alvast dat er van 16.45 tot 17.30 uur nog een activiteit doorgaat in het auditorium. Vrijblijvend, maar zeker inspirerend.
 

Leermateriaal – ICT mogelijkheden in de klas - KlasCement

 
Als ‘uitsmijter’ uit het oude jaar en ‘insmijter’ naar het nieuwe jaar geven we graag nog informatie mee over ICT-leermiddelen.
 
In KlasCement vind je een map met 60 ICT-tools die je in de klas kan gebruiken als verrijking, ondersteuningsmiddel, differentiatiemiddel … https://www.klascement.net/map/ict-tools
 
Beste wensen voor 2019
 
ConnecTTEam
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Voorstelling nieuwe leerplannen secundair onderwijs

Mens en samenleving

 
Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan Mens en samenleving voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega ‘s.  
 
In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen en maak je kennis met de nieuwe digitale leerplantool. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. 

Nederlands

 
Welke verschuivingen zijn er binnen de leerplannen Nederlands A- en B-stroom van de eerste graad? Welke verbanden kunnen we vanuit ons vak leggen met het funderend leerplan en het leerplan ICTHoe ziet de digitale leerplantool eruit waarmee we als vakgroep het leerplan vorm kunnen geven en nagaan of we alle doelen gehaald hebben? Hoe kunnen we de beheersingsniveaus conreet gestalte geven? 
 
Tijdens de leerplanvoorstellingen geven we een antwoord op deze en andere vragen. We gaan ook in op de link tussen de beide leerplannen, zodat een leraar die in beide richtingen lesgeeft, maar een keer moet aansluiten. Wel wordt, afhankelijk van de gekozen datum en voorstelling, vooral de nadruk gelegd op ofwel de A- of B-stroom.   
 
Data waarop je kunt inschrijven:  
 
► 
 
Dinsdag 19 februari van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom  
 
► 
 
Dinsdag 12 maart van 16.30-18.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Maandag 18 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 19 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan B-stroom 
 
► 
 
Woensdag 20 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 23 april van 16.30-18.30 uur – leerplan B-stroom 
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be regio Limburg, so, vakgebonden nascholing, Nederlands, voorstelling leerplannen A- en B-stroom. Max. aantal inschrijvingen: 40 
 
De nascholingen vinden telkens plaats in de gebouwen van de PB regio Limburg, Tulpinstraat 75 in Hasselt-Kiewit.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook