Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Aanvangsbegeleiding: een belangrijke opdracht voor elke school
►  Het Festival van de Hoop - Voor leuke mensen en betekenisvolle ontmoetingen 20/09/2019
►  Identiteitsbegeleiders basis en secundair onderwijs
►  Leiderschapstraining: Stevig in balans
►  Lezing - scheiding bekeken door de ogen van het kind
►  Nascholingen KLeur Bekennen voor leerkrachten schooljaar 2019-2020
►  "Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig. Inspiratiedag inclusie" LIMBURG - 13 februari 2020
►  Nieuwsbrief 8: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Taal
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  Schrijf je in voor de zitdagen over het nieuwe inschrijvingsrecht
►  Coaching van je medewerkers en je team
►  Directiedag basisonderwijs - save the date
►  Ontvangst nieuwe directieleden – donderdag 3 oktober 2019 – van 13.30 tot 16 uur
►  Themadag KIES – 17 oktober 2019
►  Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling - 10 december
►  Omgaan met veranderprocessen - 27 januari 2020
►  Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen Bilzen
►  Netwerking klassen en scholen – over het muurtje kijken (intervisie)
►  Presentaties inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Met je team en medewerkers komen tot meer ‘zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid’
Gewoon basisonderwijs
►  Kernwerking bewegingsopvoeding
►  Netwerk beginnende zorgcoördinatoren jaar 1
►  Netwerk beginnende zorgcoördinatoren jaar 2
►  Oh zo kan het ook! Organisatie van mijn school/klas - 30/01/2020
►  Contractwerk in de kleuterklas - 17 maart 2020
►  Ondernemingszin en STEM: hand in hand! - 28/04/2020
►  Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs 2019-2020
►  Taal
►  Ontwikkelen van schooleigen tijd- en ruimtekaders
►  Netwerk ZiLL-mentoren
►  Een Zill-mentor voor elke school
►  Mentornetwerk aanvangsbegeleiding - extra reeks
►  Globale Individuele Ondersteuning (GIO) voor jonge kinderen met autisme
►  Ouders en het leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'
Gewoon secundair onderwijs
►  FAQ evalueren en rapporteren in de eerste graad
►  Save the date – leidinggevenden en middenkader so
►  Lerend netwerk Gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad – startvergadering 23 september
►  Toelatingsexamen arts-tandarts - tips & tricks
►  WE-time voor ondersteunend personeel - 11 oktober 2019, 13 – 16 uur
►  Vlajo brengt ondernemers voor de klas!
►  Vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen
►  Update en regionale inforondes LLinkid
►  Aardrijkskunde
►  Beeld
►  CLIL
►  Dag van de Talen - Save the date 05/03/2020
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Natuurwetenschappen
►  Maatschappij en welzijn
►  Mens en samenleving
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands
►  OKAN
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Techniek
►  Technokriebels 2019 – woensdag 27 november
►  Voeding & horeca
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
►  Nascholingsaanbod (buitengewoon) secundair onderwijs 2019-2020
Buitengewoon onderwijs
►  Nascholingsaanbod 2019-2020
►  Globale Individuele Ondersteuning (GIO) voor jonge kinderen met autisme
►  Ouders en het leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'
►  Kernwerking bewegingsopvoeding
►  Ontwikkelen van schooleigen tijd- en ruimtekaders
►  Update en regionale inforondes LLinkid
►  Vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen
►  CLIL
►  Humane wetenschappen
►  Mens en samenleving
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Voeding & horeca
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Aanvangsbegeleiding: een belangrijke opdracht voor elke school
Starters ondersteunen om hun job goed én graag te doen is een belangrijke opdracht voor elke school. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is dan ook van cruciaal belang. Met de instrumenten in de inspiratienota aanvangsbegeleiding kun je de aanvangsbegeleiding op jouw school opzetten of verder op punt stellen. We lichten onze visie toe aan de hand van vijf bouwstenen en gaan in op wat de overheid verwacht op het gebied van aanvangsbegeleiding. We reiken verder ook een aantal concrete methodieken aan.
 
De scholen (buitengewoon) basisonderwijs kregen eerder een dienstbrief via Mijn Onderwijs met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering. Intussen zijn ook de dienstbrieven verstuurd naar het (buitengewoon) secundair onderwijs. De nota werd aangepast.
 
Bij het realiseren van een goede aanvangsbegeleiding kun je als school een beroep doen op onze pedagogische begeleiding.
 
Alle informatie vind je op onze themapagina Aanvangsbegeleiding.
 
Voor iedereen
 
 
 
Het Festival van de Hoop - Voor leuke mensen en betekenisvolle ontmoetingen 20/09/2019
 
Festival van de Hoop  
 
Save the date !
Op 20 september 2019 tussen 17u en 20u op het festivalterrein van de Tulpinstraat 75 in Hasselt
 
Waar zit de Hoop in jouw school ?
We doen beroep op jou, jouw schoolteam en leerlingen.
 
 
Wat valt er te beleven ?
Lezingen ! TED-talks ! Didactisch materiaal ! Boekenstandjes ! Netwerking ! Hapjes ! Muziek ! Dingen om te doen én om over na te denken !
 
Alvast een Hoopvol einde van een schitterend schooljaar en tot in september !
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Identiteitsbegeleiders basis en secundair onderwijs
 
Kennismaking met identiteitsbegeleiders Hendrik-Jan Gubbelmans en Maes Edith, waar kunnen scholen en besturen ons voor vragen. 
 
Wil je werken rond de katholieke dialoogschool, schoolpastoraal en identiteit? 
 
► 
 
Pastoraal jaarthema implementeren in jullie school 
 
► 
 
Werken rond en met spiritualiteit in jullie school 
 
► 
 
Eigen maken van een doorleefde identiteit (pedagogische projecten opstarten, opfrissen, eigentijds en eigen maken) 
 
► 
 
Ondersteuning pastorale groepen (jaarthema, materialen, bezinning, vieringen, …) 
 
► 
 
Waar krijgt pastoraal ziel, handen en voeten op jullie school? Een uitdaging voor jullie school? 
 
► 
 
Vormingsdagen rond pastoraal en identiteit als katholieke dialoogschool 
 
Dan kan je op ons, identiteitsbegeleiders, beroep doen. Edith Maes (BaO en BuO) en Hendrik-Jan Gubbelmans (SO en BuO)  
 
Ga regelmatig hier kijken voor nieuwe initiatieven in verband met het jaarthema en nieuwtjes. 
 
Hebben jullie zelf leuke initiatieven op school laat het ons zeker weten. 
 
Wij kijken alvast uit om jullie te ontmoeten op  ons FESTIVAL VAN DE HOOP. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Leiderschapstraining: Stevig in balans
 
Tijdens 4 sessies ga je met aan de slag rond stress management( burn-out preventie), zelfzorg, van frustratie naar motivatie en focus korte en lange termijn motivatie. Deze sessies zijn zeker iets voor jou als je gelooft dat positief en krachtig leiderschap begint bij jezelf.
 
Wat als ...
 
 
► 
 
ik goed voor mezelf kan zorgen? En daarna ook voor een ander?
 
► 
 
ik in staat ben mijn eigen grenzen te ervaren en erkennen?
 
► 
 
ik leerlingen die kwaad en gefrustreerd zijn weer tot rust kan brengen?
 
► 
 
ik ouders die niet tevreden zijn over de aanpak van hun zoon/dochter met een tevreden gevoel naar buiten kan doen gaan?
 
► 
 
ik leerlingenbegeleiders geloof en vertrouwen kan geven in zichzelf zodat ze hun job beter kunnen managen?
 
► 
 
ik erin slaag leraren te laten ontdekken wat hen motiveert en drijft?
 
Wat als … dit geen droom hoeft te zijn? In de ervaringsgerichte workshop ‘Zorg voor jezelf, zorg voor een ander’ van Baud Vandenbemden maak je kennis met hoe je richting kunt geven aan je eigen leven en zorg dragen voor jezelf. Als je dit onder de knie hebt, kun je ook anderen leren hoe zij dit kunnen doen.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lezing - scheiding bekeken door de ogen van het kind
 
 
► 
 
Hoe kijken kinderen naar ouders?
 
► 
 
Wat is het verschil voor jou en het kind?
 
► 
 
Met welke overtuigingen lopen sommige kinderen rond?
 
► 
 
Hoe kan je rouw herkennen?
 
► 
 
Wat is normaal ?
 
Dit alles omdat we een goede ouder willen en blijven zijn. Het beste voor hebben met ons kind.
 
 
► 
 
We bieden deze lezing aan op 21 oktober in de namiddag van 13.00 - 16.00 uur voor leraren basisonderwijs. Tijdens deze sessie van 3 uur wordt ook de nodige praktische informatie meegegeven die handig zijn voor jou als leerkracht om mee aan de slag te gaan. - Leraren schrijven in via onderstaande link aan € 15,00.
 
► 
 
We bieden dezelfde lezing ook 's avonds aan op 7 november van 19.00 - 21.00 uur specifiek voor ouders. Tijdens deze sessie van 2 uur wordt de meer praktische informatie specifiek voor leraren achterwege gelaten. Ouders kunnen inschrijven aan € 10,00 via mail naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Nascholingen KLeur Bekennen voor leerkrachten schooljaar 2019-2020

Even serieus. Wereldburgerschap is hot.

 
Kleur Bekennen Limburg  
 
Ben je leerkracht of ben je docent aan de lerarenopleiding?  
 
Wil je leerlingen leren kritisch omgaan met informatie, creatief denken, sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen, verantwoorde keuzes maken, samenwerken,… ? Vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de complexe huidige samenleving.
 
Hoe kan wereldburgerschap groeien in jouw klas, op jouw school? Kleur Bekennen Limburg kan je hierbij helpen.
 
Ons gratis aanbod bestaat uit:
 
 
► 
 
Advies en begeleiding op maat
 
► 
 
Educatief materiaal te vinden in het Educatief Centrum
 
► 
 
Een nascholingsaanbod (zie hieronder)
 
► 
 
….
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
"Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig. Inspiratiedag inclusie" LIMBURG - 13 februari 2020
 
Donderdag 13 februari 2020  Noteer deze dag alvast in je agenda.
 
Een meer inclusieve maatschappij stelt ook verwachtingen tegenover het onderwijs. Heel wat leerlingen in Vlaanderen met specifieke onderwijsbehoeften volgen momenteel les in het gewoon onderwijs. Samen zijn we nog heel erg zoekende in hoe hiermee aan de slag gaan. Daarom willen we een Inspiratiedag organiseren om “good practice” met elkaar te delen. We starten de dag met een keynote gevolgd door een aantal inspirerende werkwinkels.
 
Voor elke deelnemer is er een inclusieve verrassing.
 
We hopen jullie deze dag vooral veel goesting te geven en te laten zien dat inclusie zoveel meer kan betekenen voor iedereen.
 
Verder info over de concrete inhoud en sprekers volgt later.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 8: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Lesmateriaal – Verrassingen in je valies 

 
Ik ga op vakantie en neem mee … zonnebril, reisgids, pet, knuffel en vijf boeken in mijn valies!
 
Verrassingen in je valies  
 
► 
 
Tijdens de zomervakantie geeft je bib je een pakketje van vijf recente boeken mee die je een hele zomer lang mag houden. De bib voegt bij elk boek recensies.
 
► 
 
Op de lijst staan:
recente boeken,
in verschillende leeftijdscategorieën: kleuters, 6-8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 jaar, 12-14 jaar en 14+,
van fictie, prentenboeken tot poëzie, informatieve boeken,
die bekroond of genomineerd zijn voor literaire prijzen, die terecht in de kijker liepen of die onterecht in de schaduw gebleven zijn,
en die leerkrachten inspireren om hun leerlingen warm te maken voor jeugdliteratuur.
 
Ik ga op vakantie en stuur een digitale postkaart naar … de bib!
 
 
► 
 
Maak een vakantiefoto van jezelf met je favoriete boek. Na de vakantie toon je de foto’s in de bib, samen met de boeken.
 
► 
 
Je leerlingen zien welk boek jij zo mooi vond en willen het natuurlijk ook lezen!
 
Ik ben met vakantie en open mijn valies: kijk!
 
 

Prettige vakantie

 
taal   Ik duik de vakantie in 
Met een BOEK  
dat me wat doet 
felle zonnestraal 
op m’n snoet 
In een MEER van TAAL 
de ANder ontdekken 
KANsen laten liggen 
ik wil ik CLIL ik tril 
waar is m’n bril? 
 
Dankjewel voor je inzet, je inspiratie en creativiteit om van dit schooljaar weer een boeiend taaljaar te maken! 
 
Voor iedereen, Taal
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Schrijf je in voor de zitdagen over het nieuwe inschrijvingsrecht
 
Op 1 september 2019 gaat het nieuw inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden. Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, begin volgend schooljaar moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen we alle scholen (zowel aanmeldende als niet-aanmeldende scholen) bij de implementatie van het nieuwe inschrijvingsrecht. Net als in december plannen we daarom 'zitdagen'.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Coaching van je medewerkers en je team
 
In deze tweedaagse maken we je sterker als coach in je rol van directeur, coördinator of leidinggevende.  
Je leert de betekenis van individuele coaching, van teamcoaching en wat dit betekent voor jouw organisatie.  
Je maakt kennis met een aantal coaching modellen,  (bv. talentgericht coachen, oplossingsgericht coachenGrrow-model, ABCD-model )  en we oefenen je coachingsvaardigheden. (vragen stellen verder verkennen, waarderen, confronteren en uitdagen …,) 
Je maakt kennis met specifieke teamaspecten (cfr. teams of the future) en teamontwikkeling om je team sterker te coachen. 
Gedurende de ganse opleiding reflecteren we over en werken we met je eigen krachten en valkuilen als coach. 
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Directiedag basisonderwijs - save the date

Startdag voor directeurs

 
Op donderdag 22 augustus van  9.30 uur- 12.00 uur verwelkomen wij u op onze jaarlijkse startdag voor directeurs.
De uitnodiging met dagorde ontvangt u op 20 augustus.

Dag voor beginnende directeurs

 
Op vrijdag 23 augustus van 09.30 uur tot 12.00 uur start de opleiding voor beginnende directeurs.
Wij nodigen alle directeurs uit die in september 2018 starten en diegenen die in de loop van dit schooljaar (18-19) begonnen zijn en de opleiding nog niet hebben gevolgd.
De uitnodiging met dagorde ontvangt u op 20 augustus.
 
De inschrijvingsmodaliteiten en verdere uitleg voor de opleiding ontvangt u ter plaatse.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ontvangst nieuwe directieleden – donderdag 3 oktober 2019 – van 13.30 tot 16 uur
 
Ben je minder dan een jaar geleden (adjunct-)directeur geworden? Wil je graag weten waarvoor je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen terecht kan in je nieuwe functie? Wissel je graag ervaringen uit met elkaar en met een directeur die net iets langer dan jij deze functie uitoefent? Dan ben je van harte welkom in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
Tijdens dit overleg maken wij je wegwijs in onze organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We geven je een beeld waar de pedagogische begeleidingsdienst van de regio voor staat vb. uitrol modernisering so en hoe je ons kan bereiken. We geven ook ruimte aan overleg met elkaar en uitwisseling van informatie met een directeur die net iets langer deze functie uitoefent. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Themadag KIES – 17 oktober 2019
 
Kies   In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).
 
KIES staat voor Knowledge, Integrity, Empowerment & Stability. Deze vier woorden vatten het opzet van de verschillende initiatieven van ons professionaliseringsproject samen. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren. De themadag van 17 oktober 2019 staat helemaal in het teken hiervan.
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling - 10 december
 
Hoe realiseer je een kostenbeheersend schoolbeleid dat de gelijke onderwijskansen garandeert van de lerenden. Voor het  antwoord nemen we de 4 pijlers uit van het hoofdstuk “De school beperkt de kosten voor alle lerenden” uit de Gids voor BESTUREN als leidraad voor deze sessie.
 
 
► 
 
Pijler 1: Maak strategische keuzes voor minimale schoolkosten.
 
► 
 
Pijler 2: Garandeer de dialoog tussen school en ouders.
 
► 
 
Pijler 3: Bewaak het evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de financiële gezondheid van de scholen.
 
► 
 
Pijler 4: Communiceer transparant over het kostenbeleid.
 
Welke “armoedevaardigheden” hebben de personeelsleden nodig? Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen?  Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school?, Welke hulpbronnen en netwerk van de school (o.a. solidariteitsfonds) kunnen er ingezet worden?
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Omgaan met veranderprocessen - 27 januari 2020
 
Opleiding van één dag (optioneel - niet inbegrepen in de prijs - : coaching of intervisie van individuele verandertrajecten)
 
Korte theoretische instructies koppelen we aan de eigen context 
We gaan ervaringsgericht en concreet aan de slag met praktijken, leervragen en cases van de cursisten in de scholen. 
We zetten in op interactie tussen de deelnemers en stellen de cursisten doe-acties voor om te oefenen in de eigen dagelijkse werkelijkheid.  
Ook onderzoeken we wat verandering voor jou precies betekent en de impact die dit heeft op de processen die je begeleidt. 
 
Doelgroep: Leidinggevenden/Directies basisonderwijs en beleidsondersteuners
Meer informatie en inschrijven.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen Bilzen
 
Noteer alvast deze datum in je agenda: op 6 & 7 februari 2020 vindt het directiecongres so plaats in Alden Biesen. 
 
Duurzame wegwijzer naar succes in maatschappij en onderwijs 
 
Enkele namen en inhouden … 
 
► 
 
Lieven Boeve, De mens, het boek en de realiteit erachter 
 
► 
 
Paul Van Den Bosch, Act like a coach 
 
► 
 
Sonja Reckers, Duurzaam omgaan met jezelf 
 
► 
 
Hilde Vanvuchelen, Duurzame functioneringsgesprekken & coachen van mentoren 
 
► 
 
Diane Vanhove in het kader van duurzame vakgroepwerking 
 
► 
 
Jan Coppieters, Het zorgvademecum 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Netwerking klassen en scholen – over het muurtje kijken (intervisie)
 
Je ervaart in de interactie het belang van persoonlijke uitwisseling (ervaringen delen en kwetsbaar opstellen) en van leren van elkaar (intervisie). 
We bieden je de mogelijkheid tot professionele reflectie en gunnen ondersteuning aan jezelf en de anderen door de nieuwe inzichten en gedachten in de uitwisseling. 
 
Je maakt in deze uitwisseling kennis met verschillende intervisie- en leergroepmethodieken en allerlei vormen van netwerking.  
Je krijgt concrete tools en hulpmiddelen om ‘over het muurtje kijken’ als beleidsmiddel toe te passen. 
 
En wat als we deze uitwisseling ook toepassen bij onze kinderen, ouders en bestuurders en bij onze externen
 
Doelgroep: Leidinggevenden/Directies basisonderwijs
Meer informatie en inschrijven.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Presentaties inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Bedankt aan alle aanwezigen!
 
We bezorgen je hierbij:
 
 
► 
 
de presentatie van de inforonde basisonderwijs
 
► 
 
de presentatie van de inforonde secundair onderwijs
 
Zoals aangekondigd op de inforonde, bezorgen we je bijkomend:
 
 
► 
 
Omgevingsanalyse van het beleidsdomein onderwijs en vorming
 
► 
 
Beleidsprioriteiten onderwijs en vorming. Bijdrage van het beleidsdomein Onderwijs en vorming aan het regeerakkoord
 
We brengen ook graag nog eens ons Memorandum voor de Vlaamse regering 2019-2024 in herinnering.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Met je team en medewerkers komen tot meer ‘zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid’
 
Hoe kan je als leidinggevende zelf hier je weg in vinden? Wat betekent dit voor je eigen leiderschap?  
Wat betekent dit voor jou persoonlijk? Wat moet je lossen? Waar investeer je in? 
 
Maar ook … hoe ga je hiermee aan de slag met je team? 
Welke methodieken zullen helpen om zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te stimuleren bij je medewerkers? 
Welke stappen kan je hierin (morgen) zetten?  
Hoe maak je teams, medewerkers klaar voor meer zelfsturing? 
 
Op welke goede praktijken van zelfsturing (autonomie en eigenaarschap) kunnen jij en je medecursisten vandaag al rekenen in je organisatie? 
Wat leren we van de reflectie door anderen op jouw praktijk en wat onthouden we van de andere voorbeelden?  
 
Doelgroep: Leidinggevenden/Directies basisonderwijs en teamcoaches en leden kernteam
Meer informatie en inschrijven.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Kernwerking bewegingsopvoeding
 
De leden van de kernwerking zijn een ankerfiguur voor bewegingsopvoeding in hun scholengemeenschap. Dankzij hen kunnen de pedagogisch begeleiders bewegingsopvoeding inspelen op de noden en de behoeften van de leerkrachten in de scholen. Tevens kan op deze bijeenkomsten info vanuit de interdiocesane werkgroep bewegingsopvoeding (Brussel) doorstromen, die de leden op hun beurt kunnen doorgeven binnen hun scholengemeenschap. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van vernieuwingen en eventuele aanpassingen binnen het leergebied bewegingsopvoeding
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Netwerk beginnende zorgcoördinatoren jaar 1
 
Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling. 
 
Concreet worden een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen in staat stellen hun taak als intern begeleider effectief en efficiënt uit te oefenen. Kijken vanuit ontwikkelingsgericht perspectief staat hier centraal.
 
Volgende inhouden komen in dit eerste jaar aan bod:
 
 
► 
 
de opdracht van de zorgcoördinator,
 
► 
 
handelingsgericht werken,
 
► 
 
MDO en leerlingbegeleiding,
 
► 
 
reflectiegroepen.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Netwerk beginnende zorgcoördinatoren jaar 2
 
Deze module maakt deel uit van een driejarige opleiding en ondersteunt startende zorgcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs in hun specifieke professionele ontwikkeling.
 
Concreet worden een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen in staat stellen hun taak als intern begeleider effectief en efficiënt uit te oefenen. Kijken vanuit ontwikkelingsgericht perspectief staat hier centraal.
 
Volgende inhouden komen in dit derde jaar aan bod:
 
 
► 
 
Communicatie/ timemanagement
 
► 
 
Perspectiefgericht kijken
 
► 
 
Kwaliteitsontwikkeling
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Oh zo kan het ook! Organisatie van mijn school/klas - 30/01/2020
 
Naar aanleiding van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! stellen nogal wat scholen zich vragen naar het anders organiseren van hun schoolwerking. 
 
In een inspirerende dag brengen we je in contact met scholen uit je eigen omgeving die werk maakten van een veranderende school- en klaswerking of organisatie. 
 
Tijdens deze sessie maak je kennis met scholen in werking, scholen in verandering en scholen die zich anders organiseren, en dit vanuit een gedragen schoolvisie. 
 
Vorig schooljaar waren een aantal scholen te gast en brachten hun verhaal. Dit werd door de aanwezigen heel erg gesmaakt.  
We herhalen dit initiatief met andere voorbeelden. 
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Contractwerk in de kleuterklas - 17 maart 2020
 
Wat verstaan we onder contractwerk in de kleuterschool? Waar ligt het verschil met hoekenwerk?
 
Welke ingrediënten zijn nodig om goed contractwerk te organiseren?
 
Welke ontwikkelingskansen kunnen we creëren voor onze kleuters binnen deze werkvorm.
 
De werkvorm biedt mogelijkheden om gedifferentieerd aan de slag te gaan, maar is ook uitermate geschikt om zelfsturing te vergroten.
 
In deze vorming bekijken we hoe contractwerk deel kan uitmaken van de rijke, ondernemende speel- en leeromgeving.
 
Na deze workshop kan je met vele ideeën contractwerk starten of jouw contractwerk verrijken.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ondernemingszin en STEM: hand in hand! - 28/04/2020
 
Onze wereld bestaat uit STEM: Wetenschap, Techniek, Uitvindingen, Wiskunde.
 
Kunnen we onze jonge kinderen hiervoor stimuleren ?
 
De nieuwsgierige, ondernemende houding van peuters en kleuters is de beste voedingsbodem om de wereld te leren kennen.
 
In deze vorming bekijken we hoe je een sterke STEM speel- en leeromgeving uitbouwt waar kinderen kansen krijgen om ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend aan de slag te kunnen gaan.
 
Na deze workshop kan je met STEMmige ideeën jouw klaspraktijk verrijken.
 
Daag jouw kinderen STEMmig uit en leer hen beter en breder denken.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs 2019-2020
 
Raadpleeg onze vormingen voor zowel directies, zorgcoördinatoren en leerkrachten. Op maat van iedereen, kleuter-, lager of basisonderwijs.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal

Nascholingen – Save the date 

 
Vooraleer je met je hoofd de vakantie in duikt, willen de taalbegeleiders je nog graag op de hoogte brengen van de geplande nascholingen voor volgend schooljaar: 
 
► 
 
voor leraren, taalcoördinatoren, directies basis- en secundair onderwijs 
 
► 
 
in dit lerend netwerk verneem je meer over de recente wetenschappelijke inzichten en testen over begrijpend lezen en motivatie 
 
► 
 
we reiken je theoretische kaders aan die je onmiddellijk toepast in de praktijk: leesstrategieën, taxonomie van Bloom, hardop denkend voorlezen 
 
► 
 
je grasduint door motiverende werkvormen om je eigen leeslessen te versterken 
 
► 
 
voor leraren die dit schooljaar al deelnamen aan de basissessies begrijpend lezen 
 
► 
 
in dit lerend netwerk gaan we samen in op jullie concrete vragen, bv. over evaluatie, differentiatie 
 
► 
 
en is er ruimte om een leesproject uit te werken 
 
professionele leergemeenschap taalcoördinatoren: 17 oktober 2019, 20 februari 2020, 14 mei 2020 van 9 tot 16 uur. 
 
► 
 
hoe kan je als taalcoördinator/taalbeleidsteam leraren ondersteunen om de taaldoelen uit het funderend leerplan en ict-leerplan te behalen? 
 
► 
 
hoe ga je met de tool taalgericht vakonderwijs aan de slag met vakgroepen? 
 
► 
 
hoe helpt praktijkonderzoek je om de goede dingen te doen? 
 
► 
 
welke digitale taaltools kun je aanbevelen aan je leraren? 
 
► 
 
in deze professionele leergemeenschap krijg je bovendien de kans om te leren van elkaar en ervaringen en goede voorbeelden te delen 
 
Dag van de talen: 5 maart 2020 
 
► 
 
workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen en zoveel meer 
 
► 
 
boekenbeurs 
 
► 
 
netwerking 
 
Duikbril op … spring de vakantie in! 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ontwikkelen van schooleigen tijd- en ruimtekaders
 
Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?
 
Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.
 
Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je op de themapagina van Zin in leren! Zin in leven! de nodige documenten om als school en in overleg met elkaar een kader voor tijd en ruimte uit te werken.
 
Als je nood hebt aan verdere ondersteuning, kan je pedagogisch begeleider je vast verder helpen of kun je mailen naar Jan Tilley.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Netwerk ZiLL-mentoren
 
Dit netwerk is een vervolg op de opleiding tot ZiLL-mentor.
 
We werken vanuit een gemeenschappelijke visie: samen leren, nadenken en uitwerken, eigen ervaringen uitwisselen, leren van elkaar, nieuwe informatie delen en bespreken, reflecteren op Zilltrajectin eigen scholengemeenschap/school, feedback krijgen en geven.
 
Tijdens het startmoment concretiseren we de doelstellingen en werkwijze van het netwerk. Vanuit verwachtingen en leervragen van de deelnemers bepalen we samen de inhoud van de vervolgsessies.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Een Zill-mentor voor elke school
 
Zill  
 
Deze nascholing helpt je om meer Zill-geletterd, Zill-vaardig en Zill-wijs te worden. Je kent de krachtlijnen en uitgangspunten van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven en je kan je collega’s wegwijs maken in het leerplan.
 
Schrijf je in - data zijn bekend m.u.v. de sessie rond identiteit (dat is uiteraard niet 30/06/2020)
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Mentornetwerk aanvangsbegeleiding - extra reeks
 
De overheid zet van 1 september 2019 extra middelen in voor aanvangsbegeleiding. Naast een recht om ondersteund te worden in de eerste jaren van de loopbaan is aanvangsbegeleiding nu ook een plicht voor startende leerkrachten.
 
In dit netwerk willen we mentoren voor aanvangsbegeleiding samen brengen om hen inhoudelijk te versterken, ervaringen en goede praktijken uit te wisselen en in te gaan op actuele vragen en behoeften.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Globale Individuele Ondersteuning (GIO) voor jonge kinderen met autisme
 
Vanaf volgend schooljaar (september 2019) wordt de rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen met (een vermoeden van) autisme uitgebreid. De thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen zullen samenwerken met de kinderopvang en het gewoon onderwijs via de nieuwe functie ‘Globale individuele ondersteuning (GIO)’. Via deze samenwerking wordt de participatie van jonge kinderen (0-7 jaar; van de start in de kinderopvang tot de transitie naar het eerste leerjaar) met (een vermoeden van) autisme in inclusieve contexten, zoals de kinderopvang en het gewoon onderwijs, extra ondersteund. Voor meer informatie omtrent GIO, verwijzen we naar de flyer. Wie concrete vragen heeft over GIO, kan zich hiervoor richten naar de thuisbegeleidingsdienst van zijn provincie.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ouders en het leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'
 
Zill  
 
Dankzij de doelstellingen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) bereiden we onze leerlingen voor op de hedendaagse samenleving. Wil je als school ouders bij Zill betrekken? Dan kun je gebruikmaken van deze materialen:
 
► 
 
Het onderzoek Zet je schOUDERS onder Zill bundelt stimulansen rond ouderbetrokkenheid vanuit Zill. Je vindt er bovendien praktische werkvormen in om met je team na te denken over hoe je de ouderbetrokkenheid op jouw school kunt versterken.
 
► 
 
Nieuw is een afdrukbare folder waarmee je ouders over Zill kunt informeren. We bieden zowel een kant-en-klare versie voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs aan als een versie waarin je het eigen schoollogo kunt toevoegen en zelf nog een accent kunt leggen vanuit de eigen schoolwerking en het pedagogisch project van jouw school.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
FAQ evalueren en rapporteren in de eerste graad
 
Samen met de implementatie van de nieuwe leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs stellen heel wat scholen zich de vraag of ze andere klemtonen moeten leggen bij evalueren of rapporteren en wat dat betekent voor hun visie op evaluatie.
 
Ter ondersteuning van het evaluatiebeleid van scholen ontwikkelen we op dit moment heel wat zaken. In de loop van volgend schooljaar verschijnt een zorgvademecum voor het secundair onderwijs waarin voor de brede basiszorg (fase 0) onder meer een rubriek evaluatie is opgenomen. Begin volgend schooljaar publiceren we een gewijzigde versie van de APR3, aangepast aan de krijtlijnen van de observerende en oriënterende eerste graad. In de nascholing modernisering so komen in diverse modules aspecten van evalueren en rapporteren aan bod gerelateerd aan de nieuwe leerplannen (onder meer modules 2, 3, 4 en 5).
 
Om nu alvast een eerste antwoord op enkele veelgestelde vragen te bieden, stellen we een FAQ ter beschikking, die we gaandeweg aanvullen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Save the date – leidinggevenden en middenkader so
 
► 
 
12 november 2019 – Middenkadercongres so – Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf – Alden Biesen 
 
► 
 
25 november 2019 – Kick Off voor leidinggevenden so – DOd Hasselt 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lerend netwerk Gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad – startvergadering 23 september
 
Het nieuwe leerplan ICT van de eerste graad secundair onderwijs is een gemeenschappelijk leerplan. De verantwoordelijkheid ligt dus uitdrukkelijk bij het hele lerarenteam en niet in de eerste plaats bij een leraar, ICT-coördinator of vakgroep.  
Scholen denken vandaag na over het aanleren, inoefenen en evalueren van de leerplandoelen. Ze peilen naar de beginsituatie van het lerarenteam. Ze ontwikkelen concreet materiaal om de leerkrachten en leerlingen gericht te ondersteunen. Ze stellen leerlijnen ICT op voor de eerste graad … 
 
De noodzakelijke geïntegreerde aanpak vraagt dus veel voorbereiding die in een eerste fase in scholen hoofdzakelijk wordt opgenomen door ICT-coördinatoren of leerkrachten die ‘ICT-minded’ zijn. We willen deze collega’s en scholen samenbrengen in een lerend netwerk ICT eerste graad om met en van elkaar te leren. Samenwerken aan concrete initiatieven is het hoofddoel. Goede ideeën vanuit onze scholen delen met elkaar. Dit in tegenstelling tot een nascholing waar het hoofddoel overbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden is. 
 
De startvergadering van dit lerend netwerk zal doorgaan op maandag 23 september 2019 in onze gebouwen van de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg, Tulpinstraat 75 Hassel van 9.30 tot 12 uur. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Toelatingsexamen arts-tandarts - tips & tricks

Toelatingsexamen arts-tandarts: tips & tricks voor leerkrachten en directie 
Hoe pak ik de voorbereiding van het toelatingsexamen in mijn school aan? 

 
Woensdag 11 september 2019 van 19 tot 22 uur 
 
Onze ervaren coaches geven praktische tips aan leerkrachten, graadcoördinatoren en directies over de aanpak van de voorbereiding op het toelatingsexamen arts-tandarts in de school.  
Wat kan je als school doen en hoe begin je eraan? Waar moet je als leerkracht op letten? Welke tips geef je de leerlingen best mee? Wat zijn de 'do's en don'ts' in een voorbereidingstraject?  
 
We gaan er graag met jullie op in tijdens deze informatiesessie. De sessie staat open voor leerkrachten Wetenschappen, Wiskunde, Nederlands, graadcoördinatoren en directieleden.  
 
Zowel het gedeelte Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW) als het gedeelte Generieke Competenties (GC) van het toelatingsexamen bekijken we grondig. Je krijgt de mogelijkheid om per vakgebied met onze coaches in gesprek te gaan.  
 
Na inschrijving ontvangt u een gedetailleerd programma begin september.  
 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, Fysica, STEM, Wiskunde
 
 
 
WE-time voor ondersteunend personeel - 11 oktober 2019, 13 – 16 uur
 
In deze nascholing willen we aandacht hebben voor jou als ondersteunend personeelslid in de school. Je hebt een job met diverse jobinhouden, maar ieder van jullie komt dagelijks in contact met leerlingen. Daarom kozen we als onderwerp voor deze startnamiddag “communicatie”, waar we zullen stilstaan bij de basisprincipes ervan. Op het einde van de namiddag willen we aftoetsen hoe we elkaar nog kunnen versterken in de toekomst en verkennen we mogelijke thema’s die verderop aan bod kunnen komen op een volgend “WE-time” moment.  
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Vlajo brengt ondernemers voor de klas!
 
Vlajo  
 
Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Welke job is me op het lijf geschreven? Wat verwachten bedrijven van werknemers? Veel scholieren staan op het punt om keuzes te maken. Keuzes die gepaard gaan met veel vragen.
 
Vlajo geeft laatstejaars in het secundair en hoger onderwijs dé kans om een antwoord te vinden. Tijdens Vlajo Ondernemers voor de Klas gaat een ondernemer gedurende 2 uur in dialoog met jongeren. Op die manier krijgen leerlingen/studenten een beter zicht op het reilen en zeilen in het bedrijfsleven.
 
Resultaat? Zelfzekere jongeren met meer gerichte en dus betere toekomstperspectieven!
 
Vlajo Ondernemers voor de Klas slaat niet alleen een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar staat ook voor persoonlijke ontwikkeling, mét een hoge FUN-factor.
 
Een niet te missen gelegenheid voor uw leerlingen/studenten!
 
Noteer alvast de nieuwe datum in uw schoolkalender: 13 JANUARI TOT 6 MAART 2020.
 
Vlajo bezorgt u de nodige info:
 
 
► 
 
In september ontvangt u een aantal informatiefolders + affiche: ideaal voor in de leraarskamer!
 
► 
 
In oktober kunnen leerkrachten/docenten zich inschrijven.
 
► 
 
In december krijgen leerkrachten/docenten bericht over welke ondernemer naar de klas komt.
 
DOELGROEP?
 
ALLE laatstejaars leerlingen secundair onderwijs (ook de niet-economische richtingen!) en studenten hoger onderwijs.
 
INTERESSE?
 
Stuur een mail naar wendy.smets@vlajo.org met uw schoolgegevens (volledig adres) en studierichting(en) waarmee u graag deelneemt.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen
 
Graag kondigen we jullie de publicatie “vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen” aan. De publicatie en de bijlage aan deze publicatie kan u terug vinden op https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/samen-tegen-schooluitval/vroegtijdig-schoolverlaten/cijfers-over-schooluitval
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Update en regionale inforondes LLinkid
 
LINKID   Sinds dinsdag 11 juni kom je in LLinkid in het schooljaar 2019-2020 terecht en komen er een aantal functionaliteiten bij, zodat je het nieuwe schooljaar goed kunt voorbereiden. Alle tot nu toe aangemaakte leerplannen en vorderingsplannen worden meegenomen, waarna je de mogelijkheid hebt om die definitief te verwijderen. Als een vorderingsplan aan een leerplan hangt dat je wilt verwijderen, moet je dat wel eerst verwijderen.
 
Ook in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen voerden we enkele wijzigingen door. Zo wordt een opsplitsing gemaakt tussen het delegeren van administratieve rechten en het delegeren van pedagogische rechten. Met administratieve rechten kun je aan de slag in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen voor het beheer van teams, groepen, klassen en dergelijke. De pedagogische rechten slaan op het werken in LLinkid om de leidraad in te vullen en de doelen uit de gemeenschappelijke leerplannen te verdelen. Het is dus nodig om die rechten in jouw school nog eens te bekijken en opnieuw in te geven. Ook kun je leraren die hun uitnodiging nog niet bevestigden, nu een herinnering sturen vanuit het systeem.
 
Eind augustus plannen we een belangrijke release van LLinkid met weer verschillende nieuwe functionaliteiten. We willen die graag voorstellen in de vijf regio’s, waarbij we ook voldoende aandacht besteden aan alle items in LLinkid die een school nodig heeft om in het nieuwe schooljaar vlot van start te gaan.
 
We nodigen daarvoor graag directies en LLinkid-beheerders (ICT-coördinatoren) uit op vrijdag 23 augustus (14 tot 16.30 uur): regio Limburg (Tulpinstraat, Hasselt)
 
Je kunt je daarvoor inschrijven tot en met 30 juni via nascholing.be.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Leerplanvoorstelling Natuur & Ruimte (herhaling)

 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad B-stroom in voege. Het vak “Natuurwetenschappen” zal voortaan “Natuur en ruimte” heten. Het gaat hier niet enkel om een naamswijziging, ook inhoudelijk zijn er wezenlijke veranderingen: zo werden de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn” hierin ondergebracht. Voor de nieuwe leerkrachten of voor de leerkrachten die dit vak nog nooit gegeven hebben, herhalen we de leerplanvoorstelling van vorig jaar. We nemen het nieuwe leerplan samen onder de loep en we kijken op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld.  
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.  
 
Wanneer? Woensdag 18 september 2019 van 13.30 tot 16.30 uur  
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt  
Inschrijven via nascholing.be.  
Bijdrage? 3 euro  
 
 

Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”

 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Boek aardrijkskunde  
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, STEM
 
 
 
Beeld

Materiaal bij de leerplanvoorstelling 

 
Het materiaal bij de voorstelling van het nieuwe leerplan Beeld kan je consulteren via volgende link: materiaal leerplan beeld. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
CLIL

Nascholing – Kiezen voor en starten met CLIL 

 
Infosessie: Kiezen voor & starten met CLIL - SAVE THE DATE 25 september 2019 
 
Overweeg je als school om met CLIL te starten? Katholiek onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum & vorming, organiseert op woensdag 25 september 2019 van 14 tot 16 uur een infosessie 'Kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod. 
 
Locatie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
 
Datum: woensdag 25 september 2019 van 14 -16 uur  
Gratis deelname 
Inschrijving via Leen.Pil@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
  

Nascholing – Save the date studiedag Activerend CLIL’en

 
Save the date: studiedagactiverend CLIL’en 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 20 november 2019 een studievoormiddag met focus op activerende werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom. 
De studievoormiddag biedt twee rondes met werkwinkels aan. De pauze biedt kansen tot netwerking. 
 
Plaats: Brussel, Guimardstraat 1  
Datum: woensdag 20 november 2019  
 
Programma 
 
► 
 
9 - 9.30 uur - Onthaal 
 
► 
 
9.30 -11 uur - Werkwinkels ronde 1 
 
► 
 
11 -11.25 uur - Pauze 
 
► 
 
11.25 - 13 uur Werkwinkels ronde 2 
 
Concrete info over de werkwinkels en inschrijving volgt. 
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Dag van de Talen - Save the date 05/03/2020
 
Professionalisering van de talenleraren (bv. evaluatie, begrijpend lezen, taalonderwijs in de b-stroom).
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later.
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL, Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Nederlands, PAV - MAVO, Taal, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

 
 
► 
 
Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan geschiedenis eerste graad (herhaling) – donderdag 3 oktober 2019 van 13 tot 15.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
Heb je vorig jaar de leerplanvoorstelling gemist en wil je toch goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan geschiedenis voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega ‘s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we een eerste aanzet om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. Inschrijven kan hier. 
 
► 
 
Lerend netwerk geschiedenis eerste graad (vervolg) – woensdag 23 oktober 2019 en 29 januari 2020, van 9.30 tot 15 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
Dit lerend netwerk is een vervolg op het netwerk van dit schooljaar. We hebben hier met een aantal leerkrachten al goed samengewerkt. De leerkrachten hebben ideeën, leservaringen en materiaal gedeeld. Wil je graag volgend schooljaar ook deelnemen, schrijf je dan hier in.  
 
► 
 
SAVE THE DATE – ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je weldra hier
 
► 
 
Onder voorbehoud:   
Griet Frère (mede-auteur van het boek Historisch denken over bronnen) komt in het begin van het eerste trimester 2019 een sessie geven over historische bronnen en hoe daarmee aan de slag gaan in de klas.  
In februari 2020 zal er in Hasselt een sessie gehouden worden over taalgericht geschiedenisonderwijs.  
In de loop van volgend schooljaar zullen er ook nog sessies gehouden worden over het historisch referentiekader en historische vraagstelling.  
 
Houd zeker de regionale nieuwsbrief of de website in de gaten voor meer nieuws hierover!! 

Fijne vakantie

Geschiedenis  
 
Beste collega
 
Het voorbije schooljaar was een leerrijk jaar. We hebben veel gedeeld via de lerende netwerken en we hebben getracht de vernieuwing in te zetten met de leerplanvoorstellingen en een nieuwe website!
 
Ik heb in de scholen weer inspiratierijke praktijkvoorbeelden mogen aanschouwen en er zijn mooie lesideeën gedeeld (waarvoor dank).
 
Ook volgend schooljaar staan we er weer, maar eerst wil ik jullie een fijne, warme zomervakantie wensen met ruimte voor het beleven van de geschiedenis in binnen- en/of buitenland (virtueel, digitaal of in real live!). Geniet!
 
Met vriendelijke groeten
Nadia
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
Humane wetenschappen

Junior College: de universiteit in je klas

 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard. 
 
Gedrags- en maatschappijwetenschappen 
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.   
 
De lesmodules in de gedrags- en maatschappijwetenschappen bieden uitdagende en diepgaande lespakketten in het domein van de rechten, economie, psychologie, pedagogische wetenschappen en sociale wetenschappen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. De onderwerpen van de lespakketten sluiten aan bij de actualiteit en brengen de leerlingen in contact met recent onderzoek binnen deze disciplines. Ze willen leerlingen een andere en ruimere blik bieden op maatschappelijke en gedragswetenschappelijke thema’s. 
 
Heb je interesse om met je school of klas deel te nemen? De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn ondertussen van start zijn gegaan! Je vindt alle informatie over de lesmodules die dit jaar worden aangeboden, samen met de deadlines voor inschrijven, op de website https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege. 
 
De Juniorcollegedagen vinden in 2020 plaats op de KU Leuven-campus in Kortrijk op 7 januari, in Brussel op 8 januari, in Leuven op 9 januari en in Gent op 10 januari. Ze bieden een boeiend programma van academische colleges aan binnen uiteenlopende domeinen (je vindt het gedetailleerde programma op de website van Junior College). De formule is flexibel: je kunt verschillende groepen voor verschillende lezingen inschrijven. 
 
 

Nascholing - Ontwikkelingsgericht werken aan competenties: with a little help from … goede CRITERIA! 

 
Sociale en communicatieve vaardigheden, goede zelfreflecties, een kritische onderbouwde mening formuleren, onderzoekend leren … hoe evalueer je dit? En nog belangrijker: hoe toon je waar je leerlingen staan en waar ze naartoe moeten? 
 
Meer en meer worden we ons in het onderwijs bewust van het belang van objectiviteit, transparantie, formatieve feedback en evaluatie.  Maar hoe pak je dat aan bij bepaalde competenties?  
 
Werken met transparante en objectieve criteria helpt ons een hele stap vooruit. 
 
We starten met theoretische info over criteria en een methode om te komen tot goede criteria. 
 
Vervolgens wordt er in groepen ingeoefend. Je gaat effectief aan de slag met het omzetten van een (deel)competentie in criteria. 
 
Donderdag 10/10/2019 van 13.15 tot 16 uur 
Plaats: Tulpinstraat 75, Hasselt. 
Inschrijven via nascholing.be 
 
Gewoon secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

 
Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan Latijn (Grieks) eerste graad (herhaling) – donderdag 26 september 2019 van 13 tot 15.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
Heb je vorig jaar de leerplanvoorstelling gemist en wil je toch goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan klassieke talen voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega ‘s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we een eerste aanzet om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. Inschrijven kan hier. 
 
Evalueer evalueren breed: professionele leergemeenschap klassieke talen – woensdag 13 november 2019 en 4 maart 2020, van 9 tot 12.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
Als leerkracht klassieke talen heb je doorgaans een goed beeld van het leerproces dat je leerlingen doormaken. Maar zien de leerlingen dat proces ook? Hoe kan je hen daarin ondersteunen en/of begeleiden? Hoe evalueer je het leer- en groeipoces?   
 
In noHvember willen we starten met een professionele leergemeenschap. De bedoeling is om je eigen lespraktijk te verbeteren aan de hand van praktijkonderzoek. We zullen vertrekken vanuit één of meerdere onderzoeksvragen die jullie aanreiken.  
 
We werken vraaggestuurd. Mogelijke vragen zijn … 
 
► 
 
HOE kan je leerplandoelen omzetten in leerdoelen en/of succescriteria? 
 
► 
 
HOE kan je breed evalueren?   
 
► 
 
HOE ondersteun je het leerproces van de leerling(en)?   
 
► 
 
WELKE tools kan je inzetten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun onderwijsleerproces in eigen handen nemen?   
 
Wil je graag deelnemen aan deze leergemeenschap, schrijf je dan hier in.  
 
SAVE THE DATE – Dag van de talen, donderdag 5 maart 2020, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
Houd alvast deze datum vrij voor onze derde Dag van talen! Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je in het eerste trimester van 2019-2020 hier 
 
SAVE THE DATE – ICT-dag, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je weldra hier 
 
 

Varia juni 2019

 
Nascholing  - (herhaling) V.L.O.T. – SAVE THE DATE 
 
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de V.L.O.T. een netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen. Het wordt geen traditionele nascholing met sprekers en lezingen, maar een dag waarop de leerkrachten zelf informatie uitwisselen en van elkaar leren. Er zal worden gewerkt rond vijf thema's: begeleid zelfstandig lezen, Content and Language Integrated Learning (CLIL), onderzoekscompetentie, promotie van Latijn en Grieks, werkvormen en digitalisering. De deelnemers kiezen twee onderwerpen om actief rond te werken, maar iedereen krijgt de resultaten van alle workshops. Omwille van de werkbaarheid is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 20. De plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving, dus snel inschrijven is de boodschap. 
 
Alle informatie is te vinden op de website www.vlot-vzw.be/nascholing 
 
Tentoonstellling 
 
OVIDIUS IN METAMORFOSE – 21 november 2019 – 16 februari 2020, elke dag van 10 tot 17 uur, Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. 
 
Een tentoonstelling over het leven en werk van Ovidius met veel aandacht voor de Metamorphoses 
 
Varia 
 
In juni verscheen er een nieuwe uitgave van Kleio (tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur, 48ste jaargang, nummer 3, juni 2019).  
 
Artikels:  
 
► 
 
LEHEMBRE, D., Metire ut scias. Welke leerlingentypes stoppen met Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? inKleio, 48-3, p. 99-109. 
 
► 
 
BRUNET, L., Van racist tot retorisch talent en terug? Een analyse van de satiricus Juvenalis aan 
 
► 
 
de ahnd van de persona-theorie, in: Kleio, 48-3, p.110-120. 
 
► 
 
VAN HOOFF, A., You too, Peter? De seksuele moraal van Ovidius, in: Kleio, 48-3, p.121-134 
 
Online is er ook weer nieuw didactisch materiaal toegevoegd voor abonnees (www.kleiotijdschrift.net/didactischmateriaal/) 
 
Trello V.L.O.T. 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen is gestart met een Trello voor klassieke talen. Dit is een digitale tool om didactisch materiaal te verzamelen. Het bestaat uit 33 borden: per graad vier borden voor Grieks en Latijn: grammatica, cultuur, evaluatie en lectuur. Daarnaast zijn er nog borden artikels, werkvormen, eigen cursussen enzovoort.  
 
Aanmelden en meer info over dit initiatief vind je hier 
 
 

Fijne vakantie

 
Klassieke talen  
 
Beste collega
 
Het afgelopen schooljaar was een boeiend jaar. We hebben getracht om de vernieuwing in te zetten met de leerplanvoorstellingen en met een geslaagde inspiratiedag in mei. Ik heb mooie praktijkvoorbeelden mogen aanschouwen. Er zijn leservaringen en inspiratievolle lesideeën gedeeld (waarvoor dank). Ik was ook toeschouwer van andere succesvolle pogingen om onze klassieke talen te promoten.
 
Ook volgend schooljaar staan we er weer, maar eerst wil ik jullie een fijne, warme zomervakantie wensen met ruimte voor de klassieke oudheid in binnen- en/of buitenland (virtueel, digitaal of in real live!). Geniet!
 
Met vriendelijke groeten
Nadia
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Natuurwetenschappen

Leerplanvoorstelling Natuur & Ruimte (herhaling)

 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad B-stroom in voege. Het vak “Natuurwetenschappen” zal voortaan “Natuur en ruimte” heten. Het gaat hier niet enkel om een naamswijziging, ook inhoudelijk zijn er wezenlijke veranderingen: zo werden de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn” hierin ondergebracht. Voor de nieuwe leerkrachten of voor de leerkrachten die dit vak nog nooit gegeven hebben, herhalen we de leerplanvoorstelling van vorig jaar. We nemen het nieuwe leerplan samen onder de loep en we kijken op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld.  
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.  
 
Wanneer? Woensdag 18 september 2019 van 13.30 tot 16.30 uur  
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt  
Inschrijven via nascholing.be.  
Bijdrage? 3 euro  
 
Gewoon secundair onderwijs, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Maatschappij en welzijn

Nascholing - Leerplanvoorstelling basisoptie Maatschappij en welzijn: A-stroom B-stroom - 9 oktober 2019 

 
Wil je aan de slag met het nieuwe leerplan van de basisoptie Maatschappij & welzijn? Dan is deze nascholing iets voor jou.  
 
In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen. We verkennen het leerplan en geven een eerste aanzet om tot de realisatie van de leerplandoelen te komen.  
 
De nascholing gaat door op woensdag 9 oktober 2019 van 9.30 tot 12 uur. Inschrijven kan via nascholing.be. 
 
In de loop van het schooljaar kan men aansluitend deelnemen aan netwerking in functie van de basisoptie. Dit zal doorgaan op 21/11, 12/02 en 29/04 in de voormiddag, inschrijven is vereist via nascholing.be.

 

Nascholing - Lerend netwerk basisoptie Maatschappij en welzijn 

 
Een nieuw leerplan ... een nieuwe uitdaging! 
 
Wil je je verder verdiepen in het nieuwe leerplan van de basisoptie “Maatschappij en welzijn”? 
 
Wil je graag samen met andere collega’s hierover reflecteren en materiaal uitwerken? 
 
Dan is deelname aan dit lerend netwerk iets voor jou. 
 
We gaan samen dieper in op het leerplan: we bestuderen de thema’s, de leerplandoelen, de juiste beheersingsniveaus. 
 
We gaan op zoek naar passend materiaal voor de lessen en wisselen uit met elkaar. 
 
Data: 21/11, 12/02 en 29/04 in de voormiddag. Inschrijven via nascholing.be. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Mens en samenleving

Leerplanvoorstelling Mens en samenleving (herhaling)  

 
Deze sessie is bedoeld voor leraren die in het schooljaar 2018-2019 geen infosessie van het leerplan Mens en samenleving hebben bijgewoond. 
 
In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen en oefen je de nieuwe digitale leerplantool in. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. 
 
De infosessie gaat door op woensdag 18 september van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75 – Hasselt). 
 
 
 

Lerend netwerk leerplan Mens en samenleving 

 
Een nieuw leerplan ... een nieuwe uitdaging! Wil je je verder verdiepen in het nieuwe leerplan Mens en samenleving? Wil je graag samen met andere collega’s hierover reflecteren en materiaal uitwerken? Dan is deelname aan dit lerend netwerk iets voor jou.  
 
De eerste sessie van dit lerend netwerk gaat door op woensdag 18 september van 13 tot 15.30 uur in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75 – Hasselt). 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link
 
► 
 
Voor Frans
 
► 
 
Voor Duits 
 
 MVT  
 
farewell – auf Wiedersehen - adieu 
 
Lieve collega’s, 
 
To choose is to lose. Ik zeg jullie daarom ook vaarwel en zal vanaf volgend schooljaar niet langer pedagogisch begeleider zijn. Dankbaar voor de expertise en nieuwe verworven inzichten ga ik weer een nieuwe uitdaging aan op mijn eigen school.  
 
Dankjewel aan alle lieve collega’s die ik de afgelopen drie jaar mocht ontmoeten. Het was tof om, in dialoog met vele van jullie, nieuwe inzichten op te doen.  
 
Farewellauf Wiedersehen, adieu  
Veerle De GraafEngels

Informatie – instaptoets Engels eerste graad – Arteveldehogeschool

 
Engels … een nieuw (?) vak voor onze twaalfjarigen? In de leefwereld van vele van onze jongeren sluipen Engelse woorden en uitdrukkingen binnen via populaire games en apps, zoals Fortnite en Tiktok. Sommige leerlingen hebben misschien al mogen proeven van de taal via taalinitiatie in het basisonderwijs, anderen stromen mogelijk in vanuit Nederland, waar ze in het basisonderwijs Engels als tweede taal volgden. Kortom de beginsituatie voor Engels verschilt sterk van leerling tot leerling.  
 
We houden bij het uitdenken van onze lessen graag rekening met de beginsituatie van de leerling en we willen maximale leerkansen creëren voor elke leerling. De Arteveldehogeschool ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd toetsinstrument waarmee je de beginsituatie digitaal in kaart kan brengen.  
 
De starttoets Engels is gratis. Meer informatie over de ontwikkeling en het gebruik van de test vind je in de handleiding na het inloggen op de website https://www.starttoetsengels.be/ .  
 
 

Informatie – mediawijsheid - tool

 
Fake new is all aroundHet is al een hele opgave om zelf voldoende mediawijs te zijn/ worden, laat staan dat we onze leerlingen kunnen aanleren hoe ze kritisch met media omgaan. Op de BELTA-Day (Belgian English Language Teachers Association) inspireerde mevrouw Timmermans me door een aantal toffe tools te tonen.  
 
Via FACTITIOUS (site of app) kan je, op verschillende niveaus, artikels leren inschalen in real en fake. De Amerikaanse site the Onionhttps://www.theonion.com/, biedt hilarische artikels om de kritische geest van je leerlingen te prikkelen. Leerlingen kunnen zelf ervaren hoe een reporter nieuws vergaart en verspreidt via BBC young reporter https://www.bbc.co.uk/academy/en/collections/youngreporter .  
 
Wil je graag meer weten over media literacy, hou dan zeker 5 maart 2020 vrij in je agenda. Annelene Timmermans heeft immers reeds toegezegd om de workshop op de dag van de talen in Kiewit te brengen.  
 
Wil je graag meer informatie over BELTA, neem dan een kijkje op hun website: https://www.beltabelgium.com/ .  
 
 

Leermateriaal - Motiverende schrijfopdrachten met instant feedback

 
Schrijfvaardigheid ontwikkelen vergt oefenen en leren uit feedback. Het is echter voor leraren een hele klus om alle leerlingen voldoende vaak te laten oefenen en groeigerichte feedback te voorzien. Op de volgende website van Cambridge English https://writeandimprove.com/ vind je motiverende schrijftaken op verschillende niveaus. Bovendien krijg je onmiddellijk feedback na het schrijven van je tekst. De toepassing werd ontwikkeld op de universiteit van Cambridge.  
 
 

Frans

Bonnes vacances 

Bonnes vacances  
 
Chers collègues
 
Après l’effort…
Quelques semaines pour vous détendre et vous ressourcer.
Une petite dernière, rien que pour le plaisir ?
Danny Boon, les ados et la lecture  https://www.youtube.com/watch?v=nKvx5NQ3AYE
Merci pour les moments d’échange et de partage cette année.
Rendez-vous en septembre pour d’autres aventures.
 
Bonnes vacances !
Marlène
 
 

Lerende netwerken Frans

 
Ook volgend schooljaar organiseren we voor leerkrachten Frans lerende netwerken.  
We komen 3 keer samen om je skills te versterken, valkuilen en succeservaringen te bespreken en concreet materiaal uit te wisselen en verder te ontwikkelen. De inhouden zijn afhankelijk van de interesses en prioriteiten van de deelnemers. 
 
► 
 
03/10/19: 13.30 - 16.30 uur 
 
► 
 
29/11/19: 9  12 uur 
 
► 
 
30/04/20: 13.30 - 16.30 uur  
 
► 
 
24/10/19: 13.30 – 16.30 uur 
 
► 
 
22/01/20: 9 – 12 uur 
 
► 
 
08/05/20: 9  12 uur 
 
► 
 
Meer info en inschrijven: nascholing.be vanaf 15 juni

Informatie -  Luister-en leesmateriaal

 
Ben je nog op zoek naar geschikt luister- en leesmateriaal?
 
Op de volgende sites kan je het niveau kiezen van je teksten:
 
► 
 
https://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
 
► 
 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle.html
 
► 
 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue-debutant-francais.html
 
Andere populaire sites:
 
► 
 
http://www.tv5.org    
 
► 
 
http://linguo.tv/ (apprendre le français avec des sous-titres) 
 
► 
 
https://education.francetv.fr/ 
 
► 
 
http://apprendre.tv5monde.com/  
 
► 
 
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/ 
 
► 
 
http://www.lepointdufle.net/  
 
► 
 
http://df.tv5monde.com/#DESTINATIONS 
 
► 
 
https://www.francaisavecpierre.com/ 
 
► 
 
https://www.rtbf.be/ 
 
► 
 
https://www.rtl.be/info/index.htm 
 
 

Informatie

Informatie – materiaal leerplansessies 

 
Heb je de leerplanvoorstellingen Frans en Engels eerste graad afgelopen schooljaar gemist? Geen paniek. Op 19 september is er een herhalingssessie in de lokalen van de begeleidingsdienst in Hasselt. Inschrijven kan via nascholing.be. 
 
Hier kies je jouw vak. 
 
Wil je ons nieuws niet missen? Schrijf je dan in op onze regionale nieuwsbrief van Limburg: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/ (link onder de foto) 
 
Met hartelijke groet 
Veerle en Marlène 
 
 

Kijkwijzer leerplangerichte evaluatie - eerste graad – MVT 

 
► 
 
Validiteit 
 
► 
 
Transparantie 
 
► 
 
Betrouwbaarheid 
Receptieve vaardigheden 
Productieve vaardigheden en interactie 
Attitudes 
 
► 
 
Algemeen 
 

Vuistregels MVT eerste graad

 
► 
 
Doelgerichte communicatie - taakgerichte communicatieve opdrachten (taaltaken) - concrete, realistische, (semi-)authentieke taken die je d.m.v. taal vervult - staan centraal. Dat betekent dat kennis in functie staat van deze communicatieve opdracht en dat geen of zo weinig mogelijk losse taalelementen getoetst worden op een summatieve toets. Leerplandoelen worden behaald. De evaluatiecriteria (besproken tijdens vakvergaderingen) worden duidelijk vermeld zodat de leerlingen weten waarop ze moeten letten.
 
► 
 
Er wordt een productieve inbreng van de leerlingen verwacht.
 
► 
 
Er wordt ingezet op het gebruik van strategieën (bv. lees-, luister-, schrijf- spreek-, woordleerstrategieën). Dit kan door bijvoorbeeld eerst een schrijfplan te vragen voordat de eigenlijke tekst geschreven wordt. Bij leesteksten kan eerst expliciet de voorkennis bevraagd worden.
 
► 
 
Doorheen de graad is er een evenwichtige spreiding van de vaardigheden: spreken, mondelinge interactie, lezen, luisteren, schrijven en schriftelijke interactie. Alle vaardigheden zijn even belangrijk en dienen ingezet te worden op het juiste moment. Receptie, productie en interactie kunnen ook gecombineerd voorkomen bij doelgerichte communicatie (bijvoorbeeld: geef de essentie van de tekst weer in eigen woorden = lezen + schrijven. Spoorwijziging; stuur een appje dat je later bent en het uur van je aankomst = luisteren + schrijven.)
 
► 
 
In de leerplannen Engels en Frans zijn de doelen geschreven als basisdoelen. Verbreding betekent meer aanbieden van hetzelfde om de talige interesse van de leerling te kunnen inschatten. Bij de verdiepingsdoelen denk je er bij receptie, productie en interactie​ aan één of meer tekstkenmerken of vereisten op hoger niveau te brengen​ (iets langere zinnen, moeilijkere woordenschat, inhoud minder concreet …) en bij literatuur​ aan het onderwerp en/of hoofdgedachte bepalen van een artistiek-literaire tekst. Verdieping dient ter oriëntering van de leerling naar een volgende graad, niet voor de attestering.
 
► 
 
In 1A kan je leerlingen vrij laten kiezen of ze de uren remediëring en/of  differentiatie willen volgen. De school kan het ook opleggen volgens hun visie.
 
► 
 
De autonomie van de leerling stijgt. Leerlingen moeten een aantal doelen zelfstandig - zonder aangereikte bouwstenen - behalen. De communicatieve taak is echter eenvoudig. (leerlijn naar 2de en 3de gr). De basisdoelen zijn in de A-stroom geschreven op A2 niveau, in de B-stroom op A1 niveau.
 
► 
 
De leerlingen maken in de B-stroom gebruik van de nodige ondersteuning, zoals modellen en voorbeelden bij het bereiken van de einddoelen. In de A-stroom mogen de leerlingen de nodige ondersteuning gebruiken in aanloop naar het einddoel.
 
► 
 
De leerlingen reflecteren regelmatig over hun kennen en kunnen. Een portfolio geeft de groei en de ontwikkeling van de leerling weer. De leerling wordt geresponsabiliseerd; hij heeft zijn leerproces in eigen handen en wordt actief betrokken bij het evaluatie- en remediëringsproces.
 
 

Junior College: de universiteit in je klas

 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard. 
 
Filosofie, geschiedenis, Kunst & cultuur, Taal, Religie 
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.  
 
De lesmodules filosofie, geschiedenis, kunst & cultuur, taal en religie bieden uitdagende lespakketten over thema’s uit de zogenaamde geesteswetenschappen aan voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Deze lespakketten bestuderen ‘geestesproducten’ van de mens zoals taal, filosofie, kunst, religie, muziek, literatuur en geschiedenis. In de lesmodules worden de leerlingen telkens ondergedompeld in de vele vragen die zij oproepen. Ze verwerven hierdoor een andere en ruimere blik op de betrokken wetenschapsdomeinen en komen in contact met recent onderzoek in deze disciplines. 
 
Hebt u interesse om met uw school of klas deel te nemen? De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn ondertussen van start zijn gegaan! U vindt alle informatie over de lesmodules die dit jaar worden aangeboden, samen met de deadlines voor inschrijven, op de website https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege. 
 
De Juniorcollegedagen vinden in 2020 plaats op de KU Leuven-campus in Kortrijk op 7 januari, in Brussel op 8 januari, in Leuven op 9 januari en in Gent op 10 januari. Ze bieden een boeiend programma van academische colleges aan binnen uiteenlopende domeinen (u vindt het gedetailleerde programma op de website van Junior College). De formule is flexibel: u kunt verschillende groepen voor verschillende lezingen inschrijven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Nederlands

Info – tijdelijke vervanging Jean Jacobs

 
Beste collega Nederlands 
 
Het nieuws dat Jean Jacobs omwille van ziekte afwezig is, is je misschien al ter ore gekomen. 0m je toch zo goed mogelijk verder te kunnen helpen met je ondersteuningsvragen voor Nederlands, zal Bregje Beckers, taalbegeleider, hem voorlopig vervangen. Je kunt haar bereiken via bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
Meer nieuws over nascholingen en leerplanvoorstellingen, verneem je eind augustus via deze nieuwsbrief. 
 
Alvast een prettige en deugddoende vakantie gewenst. Neem zeker een lege koffer mee, voor alle mooie verhalen!
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Nascholingen – Save the date 

 
Vooraleer je met je hoofd de vakantie in duikt nog even de geplande nascholingen voor volgend schooljaar: 
OKAN  
 
► 
 
Netoverschrijdende ontmoetingsvoormiddag CVO, CBE, Agentschap Integratie en Inburgering, OKAN-coördinatoren, OKAN-vervolgschoolcoaches: 18 september 2019 van 9.30 tot 12.30 uur. 
 
► 
 
Wat met het vak Frans voor ex-OKAN-leerlingen?: 22 oktober 2019 van 13 tot 16 uur. 
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN: 15 oktober 2019, 17 december 2019, 11 februari 2020, 19 mei 2020 van 9 tot 12 uur. 
 
► 
 
Bezoek DocAtlas netwerk leraren OKAN: 11 oktober 2019 van 9 tot 13 uur. 
 
► 
 
Dag van de talen: 5 maart 2020 
workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen, wat met een ex-OKAN-leerling in je les en zoveel meer 
boekenbeurs 
netwerking 
 
Duikbril op … spring de vakantie in! 
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Nascholingen: STEM activiteiten

 
 
► 
 
26 augustus 2019 
Studiedag Arteveldehogeschool rond “ontwikkelde materialen en insteken voor een vakoverschrijdende en onderzoekende aanpak van natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek voor, geïnitieerd vanuit het geïntegreerde leerplan ‘Natuur, ruimte en techniek’” Ook zijn er workshops rond onderzoekend leren, de big ideas, EDO, e.d.  
Alle nodige informatie over deze studiedag vind je hier:www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/coll...
 
► 
 
8 november 2019 
Studiedag STEM in het SO door EPOS:  
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/studiedag-stem-het-secundair-onderwijs
 
 

Informatie schoolactiviteit: Second Life@School

 
Het project Second Life@School wil jongeren uit de 2de/3de graad bso-tso op een heel ervaringsgerichte manier in contact brengen met de grondstoffenproblematiek. 
 
Op dinsdag 22 oktober 2019 wordt van 9 tot 12.30 uur in Greenville te Houthalen aan 100 leerlingen uit 5 verschillende scholen de kans geven hieraan deel te nemen.  
 
Met werkwinkels als tuinattributen of designlampen lassen uit restmaterialen of ‘van kapotte toestellen een nieuw praktisch voorwerp maken’ zullen de leerlingen zeker een bijzondere activiteit beleven. 
 
Dit project is een samenwerking tussen Broederlijk Delen, Cleantechpunt, MOS, PNC, Qrios en de Provincie Limburg.  
 
WAT is SECOND LIFE@SCHOOL? 
 
Een leuk en leerrijk initiatief waarbij leerlingen uit de 2e en 3e graad bso/tso ... 
 
► 
 
... op een laagdrempelige en interactieve manier een beeld krijgen over hoe je duurzaam  kan omgaan met grondstoffen 
 
► 
 
... ervaren dat dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen een hele weg afleggen voor ze bij ons terechtkomen. 
 
► 
 
... ervaren hoe ze zelf kunnen bijdragen tot een duurzamere en eerlijkere wereld vanuit  hun eigen opleiding en leven. 
 
HOE verloopt SECOND LIFE@SCHOOL? 
 
► 
 
Vanaf 8 uur: Onthaal 
 
► 
 
9 - 9.40 uur: Interactieve introductie 
 
► 
 
9.50 - 11.50 uurDoewinkel met een grondstoftwist 
 
► 
 
12 - 12.30 uurRound-up en afsluiter 
 
WIE kan deelnemen aan SECOND LIFE@SCHOOL? 
 
► 
 
Leerlingen uit de 2e en 3e graad bso/tso met begeleidende leerkracht (maximum 20 leerlingen/school). Om uitwisseling te stimuleren binnen de leerlingengroep zelf, zal elke klas verdeeld worden over de diverse werkwinkels. 
 
JE KUNT JE NOG OP EEN WACHTLIJST ZETTEN: 
 

Informatie: rapport tso beta-wetenschappen

 
Via onderstaande link vind je informatie over een interessant onderzoek door onze noorderburen. Vooral pagina’s 16 tot 35 zijn interessant met het oog op onze leerlingen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Nascholingen – Save the date 

 
Vooraleer je met je hoofd de vakantie in duikt, willen de taalbegeleiders je nog graag op de hoogte brengen van de geplande nascholingen voor volgend schooljaar: 
 
► 
 
voor leraren, taalcoördinatoren, directies basis- en secundair onderwijs 
 
► 
 
in dit lerend netwerk verneem je meer over de recente wetenschappelijke inzichten en testen over begrijpend lezen en motivatie 
 
► 
 
we reiken je theoretische kaders aan die je onmiddellijk toepast in de praktijk: leesstrategieën, taxonomie van Bloom, hardop denkend voorlezen 
 
► 
 
je grasduint door motiverende werkvormen om je eigen leeslessen te versterken 
 
► 
 
voor leraren die dit schooljaar al deelnamen aan de basissessies begrijpend lezen 
 
► 
 
in dit lerend netwerk gaan we samen in op jullie concrete vragen, bv. over evaluatie, differentiatie 
 
► 
 
en is er ruimte om een leesproject uit te werken 
 
professionele leergemeenschap taalcoördinatoren: 17 oktober 2019, 20 februari 2020, 14 mei 2020 van 9 tot 16 uur. 
 
► 
 
hoe kan je als taalcoördinator/taalbeleidsteam leraren ondersteunen om de taaldoelen uit het funderend leerplan en ict-leerplan te behalen? 
 
► 
 
hoe ga je met de tool taalgericht vakonderwijs aan de slag met vakgroepen? 
 
► 
 
hoe helpt praktijkonderzoek je om de goede dingen te doen? 
 
► 
 
welke digitale taaltools kun je aanbevelen aan je leraren? 
 
► 
 
in deze professionele leergemeenschap krijg je bovendien de kans om te leren van elkaar en ervaringen en goede voorbeelden te delen 
 
Dag van de talen: 5 maart 2020 
 
► 
 
workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen en zoveel meer 
 
► 
 
boekenbeurs 
 
► 
 
netwerking 
 
Duikbril op … spring de vakantie in! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Techniek

Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan Techniek eerste graad A-stroom. (herhaling) 

 
Heb je vorig schooljaar de leerplanvoorstellingen gemist en wil je toch goed geïnformeerd zijn over het nieuwe leerplan techniek A-stroom 1ste graad so? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we een eerste aanzet om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. 
 
► 
 
Wanneer? Woensdag 25 september 2019 van 13.30 tot 1uur  
 
► 
 
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt  
 
► 
 
Inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Bijdrage? 3 euro  

Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan Techniek eerste graad B-stroom. (herhaling) 

 
Heb je vorig schooljaar de leerplanvoorstellingen gemist en wil je toch goed geïnformeerd zijn over het nieuwe leerplan techniek B-stroom 1ste graad so? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we een eerste aanzet om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. 
 
► 
 
Wanneer? Woensdag 18 september 2019 van 13.30 tot 1uur  
 
► 
 
Plaats? Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt  
 
► 
 
Inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Bijdrage? 3 euro  

Fijne vakantie!

 
We hebben een erg druk schooljaar achter de rug. De intrede van de modernisering, de inspectie 2.0, de kennismaking met de nieuwe leerplannen … zijn daar niet vreemd aan. 
 
Ik wil jullie bedanken voor de momenten van uitwisseling en delen dit jaar. 
 
Ik wens jullie alvast een deugddoende, zonnige vakantie toe. Ook volgend schooljaar kunnen jullie steeds een beroep doen op mijn ondersteuning. 
 
Peter 
 
Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Technokriebels 2019 – woensdag 27 november
 
Technokriebels, de tweejaarlijkse doebeurs waar inhouden binnen wetenschappen & techniek centraal staan, vindt plaats op woensdag 27 november 2019. Ook voor deze editie blijft het doel een aanbod aan workshops ter inspiratie voor de eigen klaspraktijk aan te bieden.Wat anders is tijdens deze editie is dat er ook een aanbod voor het basisonderwijs zal worden aangeboden.
 
Begin september zal je het volledige aanbod aan workshops kunnen raadplegen. 
 
Noteer alvast 27 november 2019 in je agenda!
 
Fijne vakantie!
Peter, Stany en Robin
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Voeding & horeca

Nascholing – Leerplanvoorstelling basisoptie Voeding & horeca in het najaar 

 
Nieuwe leerplannen basisoptie voeding & horeca A en B. Op 1 september 2019 starten gaan leerlingen en leerkrachten in het eerste jaar aan de slag met de nieuwe leerplannen. 
 
Op de themapagina https://voedinghotel.wordpress.com/basisoptie-voeding-horeca/ kan je meer info nalezen! 
 
 
 

Week van de smaak – de gustibus et coloribus – van 14 tot 24 november 2019 

 
Week van de smaak – de gustibus et coloribus … Over smaken en kleuren valt niet te redetwisten …  
 
In 2019 is er terug een Week van de Smaak en dit van 14/11 tem 24/11/19. Onze rijke eetcultuur wordt bekeken met een kunstzinnige bril! Van verbeelding gesproken …  Ga dus aan de slag met je leerlingen om ‘koken is kunst’ in praktijk te brengen! Meer inspiratie vind je op http://www.weekvandesmaak.be/inspiratie Vergeet niet jullie activiteit te registreren op de website van Week van de Smaak! 
 
Een mooie tip in verband hiermee las ik in Foodprint van dit jaar (p. 106 – 107) i.v.m. een initiatief van Flanders Food Faculty. Ga aan de slag met de culinaire Vlaamse Meesters in de keuken: https://www.flandersfoodfaculty.be/nl/aan-tafel-met-vlaamse-meesters. 
 
 

Vakgerichte nascholingen 

 
Professionalisering 
 
Ga voor vakgerichte nascholingen naar Alimento (https://www.alimento.be/nl/zoek-een-opleiding) of Horeca Vorming Vlaanderen (http://www.horecavorming.be/v/?mnu=diensten_leerlingenenleerkrachten&ank=hotelscholen) 
 
Vergeet echter ook niet je na te scholen op pedagogisch-didactisch vlak! Hiervoor kan je terecht bij Eekhout Academy (http://home.eekhoutacademy.be/).  
Daarnaast is er ook een ruim nascholingsaanbod op www.nascholing.be. 
 
 

Voeding & horeca – Didactische informatie - Voor u gelezen uit de bib … Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek

 
Voor u gelezen uit de bib …  Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek, een boek van Tiba Bolle en Inge Van Meelis, uitgeverij Coutinho, Bussum 2017 
 
In dit boek benadrukken de auteurs dat de ontwikkeling van vakkennis en beroepsvaardigheden onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van taalvaardigheid.  
 
 
 

Informatie – Horeca en zorg 

 
Horeca Vlaanderen werkte een handige folder uit in verband met ‘gedrags- en ontwikkelingsstoornissen op het werk’. 
 
In thematische fiches over Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), licht verstandelijke beperking (LVP) en agressie worden de kenmerken, kwaliteiten en gevolgen voor takenpakket, communiceren en reageren helder besproken. 
 
Ten slotte wordt opgelijst wat altijd werkt: bied structuur aan, maak zaken visueel. 
 
Deze brochure kan je hier raadplegen! 
 
 

Good food @ school 

 
Good Food @ school is een samenwerking tussen Rikolto (Vredeseilanden), GoodPlanet Belgium en Fairtrade Belgium. 
 
Via een klastraject werken ze rond een aantal uitdagingen: voeding in de wereld, voedsel voor de toekomst, voedselverspilling, eerlijke handel, verduurzamen van het voedingsaanbod op school … 
 
 
 

Informatie - E-learning in voeding en horeca

 
E-Learning in voeding & horeca - Waarom niet aan de slag gaan met het internet om leren te versterken?  
 
E-learning kan verschillende vormen aannemen en wordt beschouwd als afstandsonderwijs: je bent minder afhankelijk van plaats en tijd wat zorgt voor heel wat flexibiliteit. 
 
Andere voordelen zijn tijd- en kostenbesparing, de aangeboden leerstof is voor iedereen gelijk, leren kan thuis gebeuren, je kan het tempo bepalen door terug te spoelen, dit kan gekoppeld worden aan online toetsen … 
 
 
 

Nascholing - Bibac Plus 2019 – Antwerp Expo - van 22 tot 25 september 2019

 
Bibac Plus 2019 – Antwerp Expo 
 
Met Bibac Plus 2017, de vakbeurs voor bakkers, slagers en traiteurs, boden Bakkers Vlaanderen en de Nationale Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers & Traiteurs alle vakmensen uit België een volwaardig overzicht van de nieuwste beroepsproducten & -diensten in de voedingssector. Een actieve beursbeleving met een gezellige, huiselijke sfeer door zintuigprikkelende degustaties & demonstraties stonden centraal. 
 
Maar liefst 10.245 enthousiaste professionelen bezochten de beurs in Antwerp Expo. Met tal van verrassende primeurs, wedstrijden en vakgerichte activiteiten bracht Bibac Plus niets anders dan blije gezichten bij zowel bezoekers als exposanten. Een ware promotie voor de sector voeding & retail  
 
Nieuwe afspraak van zondag 22 september t/m woensdag 25 september 2019. 
 
 
 

Informatie - Activerende werkvormen 

 
Activerende werkvormen in voeding & horeca - Op de dag van de voeding van 19/03/19 was er een dubbele sessie gewijd aan de didactiek van Kagan in opleiding voeding en horeca. 
 
Dr. Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas. Uniek bij en de sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor gelijke deelname, individuele aanspreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en een simultane interactie. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Voeding - hotel
 
 
 
Wetenschappen

JUNIOR COLLEGE; de universiteit in je klas

 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard. 
 
STEM en life sciences 
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.  
 
Junior College STEM en Life sciences biedt uitdagende en diepgaande lesmodules in Science - Technology - Engineering - Mathematics (STEM) en Life Sciences. Het wil de leerlingen een andere en ruimere blik bieden op wetenschap en technologie, en op het maatschappelijk belang hiervan. Via raakvlakken met wiskunde, fysica, aardrijkskunde, scheikunde en biologie worden de leerlingen uitgedaagd een multidisciplinaire kijk te ontwikkelen op actuele onderzoeksthema’s. De STEM-lesmodules bieden materiaal voor ongeveer 20 lestijden maar zijn zo opgebouwd dat je ook slechts een deel kan behandelen.  
 
De lesmodule over Life Sciences bestaat uit zowel theoretische als praktische sessies. De praktische sessies worden ondersteund door onderzoekers in Kulak-laboratoria of door audiovisueel doe-het-zelf-uitleenmateriaal. 
 
Heb je interesse om met je school of klas deel te nemen? De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn ondertussen van start zijn gegaan! Je vindt alle informatie over de lesmodules die dit jaar worden aangeboden, samen met de deadlines voor inschrijven, op de website https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege 
 
De Juniorcollegedagen vinden in 2020 plaats op de KU Leuven-campus in Kortrijk op 7 januari, in Brussel op 8 januari, in Leuven op 9 januari en in Gent op 10 januari. Ze bieden een boeiend programma van academische colleges aan binnen uiteenlopende domeinen (je vindt het gedetailleerde programma op de website van Junior College). De formule is flexibel: je kan verschillende groepen voor verschillende lezingen inschrijven. 
 
 

Nuclear Role Play contest SCK-CEN 

 
De Nuclear Role-Play Contest wetenschapswedstrijd wil jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs een brede kijk geven op nucleaire wetenschap en zin voor samenwerking, creativiteit en kritisch denken aanmoedigen. Leerlingen kunnen deelnemen in teams van 4 leerlingen. De teams worden uitgedaagd om een rollenspel over nucleaire wetenschap en technologie te bedenken waarin volgende aspecten aan bod komen: ontdekker, verklaring wetenschappelijk fenomeen, toepassing. De teams voorzien verder een bijhorend rekwisiet en ondersteunend educatief pakket.   
 
De wedstrijd gaat van start met een inleidende webinar serie waarin de teams inspiratie kunnen opdoen. De geselecteerde teams voeren hun rollenspel op tijdens de finale die doorgaat op SCK•CEN. Inschrijven kan tussen 2 en 20 september 2019. Meer informatie is terug te vinden op highschools.sckcen.be. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, CLIL, Fysica, Natuurwetenschappen, STEM, Wiskunde
 
 
 
Wiskunde

Leerplanvoorstelling wiskunde 1ste graad A- en B-stroom (Herhaling)

 
Deze voorstelling gaat door op woensdag 25 september vanaf 13.30 tot 16 uur in de gebouwen van de regionale begeleidingsdienst regio Limburg, Tulpinstraat 75 Hasselt. 
 
Deze herhaling is bedoeld voor leerkrachten wiskunde die nog niet hebben deelgenomen aan de leerplanvoorstelling wiskunde 1ste graad A- en B-stroom. Meer info vind je via deze link. 
 
 

3-DAAGSE OPLEIDING VOOR LERAREN WISKUNDE SECUNDAIR  - Coöperatief leren voor leraren wiskunde secundair onderwijs

 
Hedendaags lesgeven vraagt sterke hedendaagse leerstrategieën en werkvormen. Vaak vallen we terug op groepswerk om te differentiëren. Tijdens deze opleiding ervaar je het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën. Je krijgt de kans de leerwinst bij de leerlingen te optimaliseren en jezelf te vervolmaken. 
 
Deze opleiding is een aanbod voor het secundair onderwijs en wordt gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer die eveneens leerkracht wiskunde isWe brengen de inhoud samen met ervaringen uit onze eigen klasschool en trainingspraktijk. 
 
Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Tijdens deze opleiding leer je: 
 
► 
 
Meer leerlingen actief bij je les wiskunde te betrekken 
 
► 
 
De leerresultaten verhogen 
 
► 
 
Kagan strategieën correct inzetten 
 
► 
 
Het verschil ervaren met groepswerk 
 
Doelen: 
 
► 
 
Visie op coöperatief leren kennen 
 
► 
 
Kagan Structuren leren kennen en toepassen 
 
► 
 
Werken aan een breinvriendelijke leeromgeving 
 
Dit is een eerste aankondiging van deze driedaagse navorming. Het is de bedoeling om alvast te peilen naar je interesse tot deelname. De exacte lesdagen worden momenteel afgesproken met de nascholer, zelf een leerkracht wiskunde met een druk lessenrooster. Per trimester zal er een vormingsdag doorgaan en we proberen de drie dagen te spreiden over de weekdagen. Meer praktische info en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in de maand september. 
 
Mag ik je vragen om je eventuele interesse voor deze vorming aan mij door te geven via nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen zodat ik zicht krijg op de haalbaaheid? Mag ik je tevens ook vragen om deze aankondiging verder te verspreiden naar je collega’s wiskunde? We streven naar minstens 20 deelnemende leerkrachten. De kostprijs voor de drie dagen vorming werd vastgelegd op 270 EUR, inclusief syllabus en broodjesmaaltijd.
 
 

Boekentip: Volgens Barton deel 1, Lesgeven in wiskunde a.d.h.v. wetenschap, experts en 12 jaar aan mislukkingen

 
Naar goede wiskundedidactiek is al veel onderzoek gedaan, maar in al die jaren dat docent Craig Barton voor de klas stond heeft hij zich daar – tot zijn grote schaamte – nooit echt in verdiept.  
 
Toen hij dat wel ging doen ging er een goudmijn voor hem open, en vond antwoorden op de vragen waar iedere wiskundeleraar wel mee worstelt. Hoe voorkom je wiskundefobie? Hoe bereid je leerlingen het beste voor op het examen? Hoe zet je formatieve evaluatie goed in? Wat is het geschikte moment om een realistische context te introduceren? Wat is de beste manier om iets uit te leggen? Hoe motiveer ik leerlingen voor mijn vak? En hoe zorg ik dat ze de stof beter gaan onthouden? 
 
In dit boek vertelt Barton hoe hij zijn leven heeft gebeterd en al deze wetenschappelijke inzichten in zijn lessen toepast. Daarbij maakt hij gebruik van vele praktische en herkenbare voorbeelden. 
 
Verplichte kost dus voor iedereen die zijn of haar wiskunde-onderwijs wil verbeteren, ongeacht zijn of haar favoriete getal. 
 
Craig Barton is wiskundeleraar sinds 2004. Hij is de ontwikkelaar van twee populaire wiskundewebsites: www.mrbartonsmaths.com en www.diagnosticquestions.com, en onderhoudt een goed beluisterde podcast waarin hij met tal van leraren en andere experts spreekt over wiskundedidactiek. 
 
In het najaar wordt deel 2 verwacht. Een echte aanrader. 
Aankopen kan via https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120337-volgens-barton-deel-1.html 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Wiskunde
 
 
 
Nascholingsaanbod (buitengewoon) secundair onderwijs 2019-2020
 
Raadpleeg onze vormingen voor zowel directies, middenkader en leerkrachten. Op maat van iedereen!
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Nascholingsaanbod 2019-2020

Ontdek je teams schaduwzijde - 28/11/2019

 
‘IK WIL NIET MEER.’ Dit is wat 21% van de leraren, jong of oud, willen zeggen. Hoe komt het toch dat we massaal op zoek zijn naar nieuwe leraren? Hoe zorg je ervoor dat de vlam blijft branden in elke leerkracht? Wat is de invloed van de brullende leraar, teruggetrokken leraar en leraar die alles op zich wil nemen? Hoe zorg je voor een collectieve impact om spanningen te reduceren?
Tijdens deze lezing voor directeurs denken we door over de obstakels en mogelijkheden om een team gezond te houden.
 
 
► 
 
Welke verschillende overtuigingen botsen binnen mijn team?
 
► 
 
Hoe communiceer ik efficiënt op basis van deze overtuigingen?
 
► 
 
Hoe kan ik meer synergie in mijn team bekomen?
 
► 
 
Wanneer is mijn team relaxed?
 
 
 

Van Ventilatie tot oplossing

 
Sommige leerkrachten staan open voor alle hulp, andere leerkrachten zien de zin er niet van in. In deze workshop voor begeleiders krijg je handvaten om in wandelgangen en aan de gesprekstafel gepaste begeleiding te bieden. Hierdoor worden hulpvragen normaal en is er meer ruimte voor professionalisering.
 
 
► 
 
Hoe begeleid ik een leraar die erg negatief tegenover een kind staat?
 
► 
 
Wanneer laat ik leerkrachten zelf zoeken naar een oplossing en wanneer geef ik een praktische tip?
 
► 
 
Welke vragen stel ik alvorens een bruikbare tip aan te bieden?
 
 
 

“Ik kan dat (nog) niet!”. Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid - 2/12/2019

 
We geven antwoorden op volgende vragen:
• Wat is het verschil tussen laatste kleuterklas en eerste leerjaar?
• Wat is schoolrijpheid?
• Wat is visuomotoriek?
• Wat is het verschil tussen “mag ik overvaren?” en “wil ik overvaren?”
• Hoe bepalen we de schoolrijpheid?
• Hoe meten we schoolrijpheid?
• Wat is een goede schoolrijpheidsproef?
• Hoe zorgen we voor een vlotte overgang?
• Wat zijn alarmsignalen voor een zwakke schoolrijpheid?
• Waarom zegt een kind "Ik kan dat niet!"?
• Welke alarmsignalen zijn er voor faalangst?
• Hoe ontstaat faalangst?
• Hoe vermijden we “Ik kan dat niet!”?
• Hoe brengen we kinderen van "Ik kan dat niet!" naar “ik kan dat wel?”
• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen toch een opdracht uitvoeren?
• Wat is de functie van tekenen, inkleuren, schrijfpatronen?
• Welke activiteiten, welke opbouwen en welk speelgoed is goed voor kleuters als voorbereiding op de lagere school?
 
 
 

Algemeen

 
Basisonderwijs: Raadpleeg onze vormingen voor zowel directies, zorgcoördinatoren en leerkrachten. Op maat van iedereen, kleuter-, lager of basisonderwijs. Schrijf je snel in.
 
Secundair onderwijs: Raadpleeg onze vormingen voor zowel directies, middenkader en leerkrachten. Op maat van iedereen! Schrijf je snel in.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Globale Individuele Ondersteuning (GIO) voor jonge kinderen met autisme
 
Vanaf volgend schooljaar (september 2019) wordt de rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen met (een vermoeden van) autisme uitgebreid. De thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen zullen samenwerken met de kinderopvang en het gewoon onderwijs via de nieuwe functie ‘Globale individuele ondersteuning (GIO)’. Via deze samenwerking wordt de participatie van jonge kinderen (0-7 jaar; van de start in de kinderopvang tot de transitie naar het eerste leerjaar) met (een vermoeden van) autisme in inclusieve contexten, zoals de kinderopvang en het gewoon onderwijs, extra ondersteund. Voor meer informatie omtrent GIO, verwijzen we naar de flyer. Wie concrete vragen heeft over GIO, kan zich hiervoor richten naar de thuisbegeleidingsdienst van zijn provincie.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Ouders en het leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'
 
Zill  
 
Dankzij de doelstellingen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) bereiden we onze leerlingen voor op de hedendaagse samenleving. Wil je als school ouders bij Zill betrekken? Dan kun je gebruikmaken van deze materialen:
 
► 
 
Het onderzoek Zet je schOUDERS onder Zill bundelt stimulansen rond ouderbetrokkenheid vanuit Zill. Je vindt er bovendien praktische werkvormen in om met je team na te denken over hoe je de ouderbetrokkenheid op jouw school kunt versterken.
 
► 
 
Nieuw is een afdrukbare folder waarmee je ouders over Zill kunt informeren. We bieden zowel een kant-en-klare versie voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs aan als een versie waarin je het eigen schoollogo kunt toevoegen en zelf nog een accent kunt leggen vanuit de eigen schoolwerking en het pedagogisch project van jouw school.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Kernwerking bewegingsopvoeding
 
De leden van de kernwerking zijn een ankerfiguur voor bewegingsopvoeding in hun scholengemeenschap. Dankzij hen kunnen de pedagogisch begeleiders bewegingsopvoeding inspelen op de noden en de behoeften van de leerkrachten in de scholen. Tevens kan op deze bijeenkomsten info vanuit de interdiocesane werkgroep bewegingsopvoeding (Brussel) doorstromen, die de leden op hun beurt kunnen doorgeven binnen hun scholengemeenschap. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van vernieuwingen en eventuele aanpassingen binnen het leergebied bewegingsopvoeding
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Ontwikkelen van schooleigen tijd- en ruimtekaders
 
Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?
 
Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.
 
Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je op de themapagina van Zin in leren! Zin in leven! de nodige documenten om als school en in overleg met elkaar een kader voor tijd en ruimte uit te werken.
 
Als je nood hebt aan verdere ondersteuning, kan je pedagogisch begeleider je vast verder helpen of kun je mailen naar Jan Tilley.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Update en regionale inforondes LLinkid
 
LINKID   Sinds dinsdag 11 juni kom je in LLinkid in het schooljaar 2019-2020 terecht en komen er een aantal functionaliteiten bij, zodat je het nieuwe schooljaar goed kunt voorbereiden. Alle tot nu toe aangemaakte leerplannen en vorderingsplannen worden meegenomen, waarna je de mogelijkheid hebt om die definitief te verwijderen. Als een vorderingsplan aan een leerplan hangt dat je wilt verwijderen, moet je dat wel eerst verwijderen.
 
Ook in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen voerden we enkele wijzigingen door. Zo wordt een opsplitsing gemaakt tussen het delegeren van administratieve rechten en het delegeren van pedagogische rechten. Met administratieve rechten kun je aan de slag in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen voor het beheer van teams, groepen, klassen en dergelijke. De pedagogische rechten slaan op het werken in LLinkid om de leidraad in te vullen en de doelen uit de gemeenschappelijke leerplannen te verdelen. Het is dus nodig om die rechten in jouw school nog eens te bekijken en opnieuw in te geven. Ook kun je leraren die hun uitnodiging nog niet bevestigden, nu een herinnering sturen vanuit het systeem.
 
Eind augustus plannen we een belangrijke release van LLinkid met weer verschillende nieuwe functionaliteiten. We willen die graag voorstellen in de vijf regio’s, waarbij we ook voldoende aandacht besteden aan alle items in LLinkid die een school nodig heeft om in het nieuwe schooljaar vlot van start te gaan.
 
We nodigen daarvoor graag directies en LLinkid-beheerders (ICT-coördinatoren) uit op vrijdag 23 augustus (14 tot 16.30 uur): regio Limburg (Tulpinstraat, Hasselt)
 
Je kunt je daarvoor inschrijven tot en met 30 juni via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen
 
Graag kondigen we jullie de publicatie “vroegtijdige schoolverlaters: Inschrijvingen en kwalificaties tweedekansleerwegen” aan. De publicatie en de bijlage aan deze publicatie kan u terug vinden op https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/samen-tegen-schooluitval/vroegtijdig-schoolverlaten/cijfers-over-schooluitval
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
CLIL

Nascholing – Kiezen voor en starten met CLIL 

 
Infosessie: Kiezen voor & starten met CLIL - SAVE THE DATE 25 september 2019 
 
Overweeg je als school om met CLIL te starten? Katholiek onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum & vorming, organiseert op woensdag 25 september 2019 van 14 tot 16 uur een infosessie 'Kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod. 
 
Locatie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
 
Datum: woensdag 25 september 2019 van 14 -16 uur  
Gratis deelname 
Inschrijving via Leen.Pil@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
  

Nascholing – Save the date studiedag Activerend CLIL’en

 
Save the date: studiedagactiverend CLIL’en 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 20 november 2019 een studievoormiddag met focus op activerende werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom. 
De studievoormiddag biedt twee rondes met werkwinkels aan. De pauze biedt kansen tot netwerking. 
 
Plaats: Brussel, Guimardstraat 1  
Datum: woensdag 20 november 2019  
 
Programma 
 
► 
 
9 - 9.30 uur - Onthaal 
 
► 
 
9.30 -11 uur - Werkwinkels ronde 1 
 
► 
 
11 -11.25 uur - Pauze 
 
► 
 
11.25 - 13 uur Werkwinkels ronde 2 
 
Concrete info over de werkwinkels en inschrijving volgt. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen

Junior College: de universiteit in je klas

 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard. 
 
Gedrags- en maatschappijwetenschappen 
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.   
 
De lesmodules in de gedrags- en maatschappijwetenschappen bieden uitdagende en diepgaande lespakketten in het domein van de rechten, economie, psychologie, pedagogische wetenschappen en sociale wetenschappen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. De onderwerpen van de lespakketten sluiten aan bij de actualiteit en brengen de leerlingen in contact met recent onderzoek binnen deze disciplines. Ze willen leerlingen een andere en ruimere blik bieden op maatschappelijke en gedragswetenschappelijke thema’s. 
 
Heb je interesse om met je school of klas deel te nemen? De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn ondertussen van start zijn gegaan! Je vindt alle informatie over de lesmodules die dit jaar worden aangeboden, samen met de deadlines voor inschrijven, op de website https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege. 
 
De Juniorcollegedagen vinden in 2020 plaats op de KU Leuven-campus in Kortrijk op 7 januari, in Brussel op 8 januari, in Leuven op 9 januari en in Gent op 10 januari. Ze bieden een boeiend programma van academische colleges aan binnen uiteenlopende domeinen (je vindt het gedetailleerde programma op de website van Junior College). De formule is flexibel: je kunt verschillende groepen voor verschillende lezingen inschrijven. 
 
 

Nascholing - Ontwikkelingsgericht werken aan competenties: with a little help from … goede CRITERIA! 

 
Sociale en communicatieve vaardigheden, goede zelfreflecties, een kritische onderbouwde mening formuleren, onderzoekend leren … hoe evalueer je dit? En nog belangrijker: hoe toon je waar je leerlingen staan en waar ze naartoe moeten? 
 
Meer en meer worden we ons in het onderwijs bewust van het belang van objectiviteit, transparantie, formatieve feedback en evaluatie.  Maar hoe pak je dat aan bij bepaalde competenties?  
 
Werken met transparante en objectieve criteria helpt ons een hele stap vooruit. 
 
We starten met theoretische info over criteria en een methode om te komen tot goede criteria. 
 
Vervolgens wordt er in groepen ingeoefend. Je gaat effectief aan de slag met het omzetten van een (deel)competentie in criteria. 
 
Donderdag 10/10/2019 van 13.15 tot 16 uur 
Plaats: Tulpinstraat 75, Hasselt. 
Inschrijven via nascholing.be 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Mens en samenleving

Leerplanvoorstelling Mens en samenleving (herhaling)  

 
Deze sessie is bedoeld voor leraren die in het schooljaar 2018-2019 geen infosessie van het leerplan Mens en samenleving hebben bijgewoond. 
 
In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen en oefen je de nieuwe digitale leerplantool in. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. 
 
De infosessie gaat door op woensdag 18 september van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75 – Hasselt). 
 
 
 

Lerend netwerk leerplan Mens en samenleving 

 
Een nieuw leerplan ... een nieuwe uitdaging! Wil je je verder verdiepen in het nieuwe leerplan Mens en samenleving? Wil je graag samen met andere collega’s hierover reflecteren en materiaal uitwerken? Dan is deelname aan dit lerend netwerk iets voor jou.  
 
De eerste sessie van dit lerend netwerk gaat door op woensdag 18 september van 13 tot 15.30 uur in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75 – Hasselt). 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Nascholingen: STEM activiteiten

 
 
► 
 
26 augustus 2019 
Studiedag Arteveldehogeschool rond “ontwikkelde materialen en insteken voor een vakoverschrijdende en onderzoekende aanpak van natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek voor, geïnitieerd vanuit het geïntegreerde leerplan ‘Natuur, ruimte en techniek’” Ook zijn er workshops rond onderzoekend leren, de big ideas, EDO, e.d.  
Alle nodige informatie over deze studiedag vind je hier:www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/coll...
 
► 
 
8 november 2019 
Studiedag STEM in het SO door EPOS:  
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/studiedag-stem-het-secundair-onderwijs
 
 

Informatie schoolactiviteit: Second Life@School

 
Het project Second Life@School wil jongeren uit de 2de/3de graad bso-tso op een heel ervaringsgerichte manier in contact brengen met de grondstoffenproblematiek. 
 
Op dinsdag 22 oktober 2019 wordt van 9 tot 12.30 uur in Greenville te Houthalen aan 100 leerlingen uit 5 verschillende scholen de kans geven hieraan deel te nemen.  
 
Met werkwinkels als tuinattributen of designlampen lassen uit restmaterialen of ‘van kapotte toestellen een nieuw praktisch voorwerp maken’ zullen de leerlingen zeker een bijzondere activiteit beleven. 
 
Dit project is een samenwerking tussen Broederlijk Delen, Cleantechpunt, MOS, PNC, Qrios en de Provincie Limburg.  
 
WAT is SECOND LIFE@SCHOOL? 
 
Een leuk en leerrijk initiatief waarbij leerlingen uit de 2e en 3e graad bso/tso ... 
 
► 
 
... op een laagdrempelige en interactieve manier een beeld krijgen over hoe je duurzaam  kan omgaan met grondstoffen 
 
► 
 
... ervaren dat dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen een hele weg afleggen voor ze bij ons terechtkomen. 
 
► 
 
... ervaren hoe ze zelf kunnen bijdragen tot een duurzamere en eerlijkere wereld vanuit  hun eigen opleiding en leven. 
 
HOE verloopt SECOND LIFE@SCHOOL? 
 
► 
 
Vanaf 8 uur: Onthaal 
 
► 
 
9 - 9.40 uur: Interactieve introductie 
 
► 
 
9.50 - 11.50 uurDoewinkel met een grondstoftwist 
 
► 
 
12 - 12.30 uurRound-up en afsluiter 
 
WIE kan deelnemen aan SECOND LIFE@SCHOOL? 
 
► 
 
Leerlingen uit de 2e en 3e graad bso/tso met begeleidende leerkracht (maximum 20 leerlingen/school). Om uitwisseling te stimuleren binnen de leerlingengroep zelf, zal elke klas verdeeld worden over de diverse werkwinkels. 
 
JE KUNT JE NOG OP EEN WACHTLIJST ZETTEN: 
 
 

Informatie: rapport tso beta-wetenschappen

 
Via onderstaande link vind je informatie over een interessant onderzoek door onze noorderburen. Vooral pagina’s 16 tot 35 zijn interessant met het oog op onze leerlingen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Voeding & horeca

Nascholing – Leerplanvoorstelling basisoptie Voeding & horeca in het najaar 

 
Nieuwe leerplannen basisoptie voeding & horeca A en B. Op 1 september 2019 starten gaan leerlingen en leerkrachten in het eerste jaar aan de slag met de nieuwe leerplannen. 
 
Op de themapagina https://voedinghotel.wordpress.com/basisoptie-voeding-horeca/ kan je meer info nalezen! 
 
 
 

Week van de smaak – de gustibus et coloribus – van 14 tot 24 november 2019 

 
Week van de smaak – de gustibus et coloribus … Over smaken en kleuren valt niet te redetwisten …  
 
In 2019 is er terug een Week van de Smaak en dit van 14/11 tem 24/11/19. Onze rijke eetcultuur wordt bekeken met een kunstzinnige bril! Van verbeelding gesproken …  Ga dus aan de slag met je leerlingen om ‘koken is kunst’ in praktijk te brengen! Meer inspiratie vind je op http://www.weekvandesmaak.be/inspiratie Vergeet niet jullie activiteit te registreren op de website van Week van de Smaak! 
 
Een mooie tip in verband hiermee las ik in Foodprint van dit jaar (p. 106 – 107) i.v.m. een initiatief van Flanders Food Faculty. Ga aan de slag met de culinaire Vlaamse Meesters in de keuken: https://www.flandersfoodfaculty.be/nl/aan-tafel-met-vlaamse-meesters. 
 
 

Vakgerichte nascholingen 

 
Professionalisering 
 
Ga voor vakgerichte nascholingen naar Alimento (https://www.alimento.be/nl/zoek-een-opleiding) of Horeca Vorming Vlaanderen (http://www.horecavorming.be/v/?mnu=diensten_leerlingenenleerkrachten&ank=hotelscholen) 
 
Vergeet echter ook niet je na te scholen op pedagogisch-didactisch vlak! Hiervoor kan je terecht bij Eekhout Academy (http://home.eekhoutacademy.be/).  
Daarnaast is er ook een ruim nascholingsaanbod op www.nascholing.be. 
 
 

Voeding & horeca – Didactische informatie - Voor u gelezen uit de bib … Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek

 
Voor u gelezen uit de bib …  Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek, een boek van Tiba Bolle en Inge Van Meelis, uitgeverij Coutinho, Bussum 2017 
 
In dit boek benadrukken de auteurs dat de ontwikkeling van vakkennis en beroepsvaardigheden onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van taalvaardigheid.  
 
 
 

Informatie – Horeca en zorg 

 
Horeca Vlaanderen werkte een handige folder uit in verband met ‘gedrags- en ontwikkelingsstoornissen op het werk’. 
 
In thematische fiches over Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), licht verstandelijke beperking (LVP) en agressie worden de kenmerken, kwaliteiten en gevolgen voor takenpakket, communiceren en reageren helder besproken. 
 
Ten slotte wordt opgelijst wat altijd werkt: bied structuur aan, maak zaken visueel. 
 
Deze brochure kan je hier raadplegen! 
 
 

Good food @ school 

 
Good Food @ school is een samenwerking tussen Rikolto (Vredeseilanden), GoodPlanet Belgium en Fairtrade Belgium. 
 
Via een klastraject werken ze rond een aantal uitdagingen: voeding in de wereld, voedsel voor de toekomst, voedselverspilling, eerlijke handel, verduurzamen van het voedingsaanbod op school … 
 
 
 

Informatie - E-learning in voeding en horeca

 
E-Learning in voeding & horeca - Waarom niet aan de slag gaan met het internet om leren te versterken?  
 
E-learning kan verschillende vormen aannemen en wordt beschouwd als afstandsonderwijs: je bent minder afhankelijk van plaats en tijd wat zorgt voor heel wat flexibiliteit. 
 
Andere voordelen zijn tijd- en kostenbesparing, de aangeboden leerstof is voor iedereen gelijk, leren kan thuis gebeuren, je kan het tempo bepalen door terug te spoelen, dit kan gekoppeld worden aan online toetsen … 
 
 
 

Nascholing - Bibac Plus 2019 – Antwerp Expo - van 22 tot 25 september 2019

 
Bibac Plus 2019 – Antwerp Expo 
 
Met Bibac Plus 2017, de vakbeurs voor bakkers, slagers en traiteurs, boden Bakkers Vlaanderen en de Nationale Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers & Traiteurs alle vakmensen uit België een volwaardig overzicht van de nieuwste beroepsproducten & -diensten in de voedingssector. Een actieve beursbeleving met een gezellige, huiselijke sfeer door zintuigprikkelende degustaties & demonstraties stonden centraal. 
 
Maar liefst 10.245 enthousiaste professionelen bezochten de beurs in Antwerp Expo. Met tal van verrassende primeurs, wedstrijden en vakgerichte activiteiten bracht Bibac Plus niets anders dan blije gezichten bij zowel bezoekers als exposanten. Een ware promotie voor de sector voeding & retail  
 
Nieuwe afspraak van zondag 22 september t/m woensdag 25 september 2019. 
 
 
 

Informatie - Activerende werkvormen 

 
Activerende werkvormen in voeding & horeca - Op de dag van de voeding van 19/03/19 was er een dubbele sessie gewijd aan de didactiek van Kagan in opleiding voeding en horeca. 
 
Dr. Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas. Uniek bij en de sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor gelijke deelname, individuele aanspreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en een simultane interactie. 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook