Dit is nieuwsbrief 218 van 22 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 218 van 22 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Als controverse de klas binnenkomt: praten met leerlingen over de moord op Samuel Paty
►  Eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs in de Commissie Onderwijs
►  Het volledige Vlaamse onderwijs naar fase oranje tegen de herfstvakantie
►  Gevolgen van corona in het volwassenenonderwijs
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2020
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Ook internaten schakelen naar code oranje
►  Tijdelijk nieuwe test- en quarantainemaatregelen
►  Maaltijdmomenten organiseren in code oranje
►  Mondmaskers nu ook buiten, tijdens de pauzes?
►  Vanaf nu inschrijven voor de nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Subsidie, trajecten en ondersteuning bij (ver)bouwprojecten
►  Leernetwerkdag voor het aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) in elke school en onderwijsinstelling
►  E-procurement: vorming over het elektronisch publiceren van overheidsopdrachten
►  Vorming Financiële geletterdheid – Hoe kun je samen een meerjarenbegroting opstellen en opvolgen?
Personeel
►  Thuiswerk in quarantaine
►  Prikbord
►  Vlaamse reaffectatiecommissie: sommige toewijzingen worden ingetrokken voor de herfstvakantie
Lerenden
►  Resultaten enquête Vlaamse Scholierenkoepel: hoe was de start van dit schooljaar voor de leerlingen?
►  Secundaire scholen gezocht voor deelname aan grootschalige coronastudie Universiteit Gent: ‘corona op de schoolbanken’
Curriculum & vorming
►  Online vorming 'Autisme en uitstelgedrag'
Identiteit & kwaliteit
►  Leadership for Learning - Samen leren leiden
►  eTwinning Awards Vlaanderen
Nascholingen
►  Certificering taalniveau Engels met APTIS-test
Initiatieven van externen
►  Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 218
 
 
 

   Algemeen

 
 
Als controverse de klas binnenkomt: praten met leerlingen over de moord op Samuel Paty
 
16 oktober zal altijd een zwarte dag blijven voor het onderwijs in Frankrijk. Eén van de meest fundamentele waarden van de democratie, namelijk de vrijheid van meningsuiting, werd op een afschuwelijke manier aangetast.
 
De moord op Samuel Paty in Conflans Sainte-Honorine, nabij Parijs, laat niemand uit het onderwijs onberoerd. Een gepassioneerde leraar geschiedenis, die burgerschapsthema’s en vrije meningsuiting in zijn lessen een plaats gaf, werd op een gruwelijke wijze vermoord. Zijn intentie bestond er niet in om de Islam te bekritiseren, maar om met zijn leerlingen een open discussie aan te gaan over een gevoelig thema. Hij nam zijn taak als leraar ernstig en werd daarom vermoord. Dat kunnen en mogen we nooit aanvaarden. Een school moet een vrijplaats zijn, waar leerlingen in dialoog met elkaar kritisch leren denken. Leraren zijn daarbij hun trouwe gids.
 
De tragische gebeurtenis kan de gemoederen verhitten. De actualiteit komt in de klas en kan de les beheersen. De uitdaging voor een leraar is groot: hoe maak je ruimte voor een discussie over de moord op Samuel Paty zonder polarisatie aan te wakkeren? Het is een uitdaging die we als katholieke dialoogschool aangaan. Er liggen immers kansen om onze leerlingen te leren samenleven in een superdiverse samenleving. In deze nota geven we daarom enkele ideeën mee hoe je als leraar kunt omgaan met heftige uitspraken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs in de Commissie Onderwijs
 
Het Vlaams Parlement organiseert binnen zijn Commissie Onderwijs een hoorzitting over het voorontwerp van decreet eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs en in het bijzonder over de haalbaarheid van de nieuwe set eindtermen in relatie tot de beschikbare onderwijstijd.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is hiervoor samen met andere onderwijsverstrekkers op donderdag 29 oktober om 14 uur uitgenodigd. Ons standpunt maakten we duidelijk in onze eindtermenkrant: de voorliggende set eindtermen vormt een grote bedreiging voor de onderwijskwaliteit en pleegt vanwege de omvang en de opmaak ervan een ernstige inbreuk op de vrijheid van onderwijs.
 
Op donderdag 22 oktober om 14 uur houdt de commissie al een eerste gedachtewisseling over het proces en de tijdlijn van de ontwikkeling van de eindtermen met vertegenwoordigers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).
 
De zittingen kun je live of uitgesteld volgen op de pagina van de Commissie Onderwijs op de website van het Vlaams Parlement.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het volledige Vlaamse onderwijs naar fase oranje tegen de herfstvakantie
 
Alle onderwijsniveaus (het basis- en secundair onderwijs, de internaten, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs) schakelen uiterlijk tegen de herfstvakantie naar code oranje.
 
Tegelijkertijd werden de bestaande draaiboeken verfijnd op basis van nieuwe virologische en pedagogische inzichten, en met het oog op praktische haalbaarheid en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.
 
De allerbelangrijkste wijziging gaat over de leerlingen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. In tegenstelling tot de oorspronkelijke scenario’s zullen zij ook in codes oranje én rood voltijds contactonderwijs krijgen. Scholen hebben nog wel de mogelijkheid om hen afstandsonderwijs aan te bieden. Dat doe je natuurlijk alleen in overleg met je personeel en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen bereikt worden.
 
Voor het ‘waarom’ en het ‘wat’ van de wijzigingen verwijzen we jullie naar onze website Scenario’s en veiligheidsdraaiboeken 2020-2021.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gevolgen van corona in het volwassenenonderwijs
 
In de hele coronadiscussie binnen onderwijs wordt het volwassenenonderwijs vaak vergeten. Op 14 oktober 2020 werd er beslist dat zowel het volwassenenonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs tegen de herfstvakantie moeten overschakelen van code geel naar oranje. Dat is voor de centra voor volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs geen evidente zaak. Centra maken veel kosten om de cursisten in alle veiligheid les te laten volgen. Over alle problemen in het volwassenenonderwijs hoor je Carmen Wullaert, directeur van CVO MIRAS, op Radio 1.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2020
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van oktober 2020: 
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs - 7 oktober 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 8 oktober 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 6 oktober 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs  
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 15 oktober 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
Aandacht voor kleuters tijdens coronacrisis
 
► 
 
Student-ondernemers
 
► 
 
Regionale technologische centra en STEM-actieplan
 
► 
 
Lage aandeel STEM-diploma's in hoger onderwijs
 
► 
 
Lgbtqia+-leerlingen
 
► 
 
Onjuiste aangifte van thuistaal bij inschrijvingen in Vlaamse Rand
 
► 
 
Extra-murosactiviteiten
 
► 
 
Gratis lerarenopleiding voor Brusselse werklozen
 
► 
 
Capaciteitstekort
 
► 
 
Studentenmobiliteit
 
► 
 
Omvorming van opleiding van politie-inspecteur tot graduaatsopleiding
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 21 oktober 2020 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Overschakeling naar code oranje
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Vrij Secundair Onderwijs Poperinge Sint-Bertinus zoekt een directeur buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
De vzw Katholieke Scholen Regio Berg en Dal zoekt een directeur voor de vrije basisschool De Regenboog te Zingem
 
► 
 
De vzw Karel de Goede zoekt een directeur voor het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut te Brugge
 
► 
 
De vzw Anker zoekt een directeur voor de school Wetenschap en Techniek in Westerlo
 
► 
 
De vzw Sint-Gerardusscholen zoekt een directeur voor het buso Sint-Gerardus te Diepenbeek
 
► 
 
De vzw Katholieke Lagere Scholen Bree zoekt een directeur buitengewoon onderwijs voor De Boemerang
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een Junior project manager Campus Meir – 100%
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Ook internaten schakelen naar code oranje
 
Ook internaten schakelen naar code oranje vanaf de herfstvakantie. De draaiboeken voor de internaten zijn niet gewijzigd. De verplichtingen die bij code oranje horen voor internaten, blijven dus identiek: leefgroepen van maximaal twintig internen en voor alle activiteiten de leefgroepen zoveel mogelijk gescheiden houden. Zie onze website voor meer informatie.
 
Besturen, Internaten, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdelijk nieuwe test- en quarantainemaatregelen
 
Wegens overschrijding van de testcapaciteit heeft de Interministeriële Conferentie nieuwe testprioriteiten gedefinieerd. De nieuwe regels zijn ingegaan op 21 oktober en gelden voorlopig tot en met 15 november. Heel concreet worden hoogrisicocontacten zonder symptomen niet meer getest én moeten zij tien dagen in plaats van zeven dagen in quarantaine. Ook de beslisbomen die het Vrij CLB Netwerk gebruikt, werden in die zin aangepast. Meer informatie vind je op onze website Wat bij (vermoeden van) besmetting?.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maaltijdmomenten organiseren in code oranje
 
In code oranje wijzigt de organisatie van de maaltijdmomenten voor de leerlingen van de lagere en de secundaire school gedeeltelijk. Voor de kleuters verandert er niets. 
 
Wat blijft identiek? Warme maaltijden kunnen nog altijd, ook in code oranje. De algemene maatregelen op het vlak van handhygiëne, ventilatie en mondmaskers (voor het personeel en de leerlingen secundair onderwijs) blijven ook identiek.
 
Wat verandert er? De leerlingen van de lagere school eten ofwel in hun klasgroep, ofwel op vaste plaatsen in de refter. De leerlingen van de secundaire school eten in hun klasgroep én op vaste plaatsen in de refter. In de refter kun je verschillende klasgroepen samenzetten op voorwaarde dat er voldoende ruimte is tussen de groepen. Meer informatie vind je op onze website Maaltijdmomenten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mondmaskers nu ook buiten, tijdens de pauzes?
 
In code geel mochten leerlingen secundair onderwijs en personeelsleden tijdens buitenactiviteiten het mondmasker af laten. In code oranje is dat nog altijd het geval, maar enkel en alleen als er een afstand van 1,5 meter kan aangehouden worden. Als dat niet kan, moet het mondmasker op. Onderzoek eventueel samen met leerlingen en personeel hoe je toch af en toe een veilige (1,5 meter afstand) mondmaskerpauze kunt inlassen.
 
Het is aan de werkgever om mondmaskers te voorzien voor de personeelsleden. Meer informatie over mondmaskers vind je op onze website Persoonlijke beschermingsmiddelen. Informatie over de raamovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO voor persoonlijke beschermingsmiddelen vind je op de website van DOKO.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vanaf nu inschrijven voor de nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen
 
De huidige raamovereenkomsten verzekeringen lopen in 2021 stilaan op hun eind.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarom via vzw DOKO en in samenwerking met IC-Verzekeringen in de voorbije maanden de voorbereiding opgestart voor een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 21 september 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 21 subsidiedossiers goed voor in totaal 9 928 502,27 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidie, trajecten en ondersteuning bij (ver)bouwprojecten
 
Iedereen die in een onderwijscontext meewerkt of betrokken is bij (ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur zit met vragen zoals:
 
 
► 
 
Hoe kunnen subsidies voor bouwen en renoveren van onderwijsinfrastructuur aangevraagd en verworven worden?
 
► 
 
Hoe werkt  AGION en hoe verloopt een AGION-bouwdossier?
 
► 
 
Welke andere subsidiekanalen zijn er nog?
 
► 
 
Hoe groot is mijn eigen aandeel in de financiering?
 
► 
 
Stel dat mijn dossier goedgekeurd is, hoe pak ik dat dan aan? Welke zijn de volgende stappen?
 
► 
 
Op welke ondersteuning kan ik rekenen en een beroep doen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
In de online sessie van 17 november krijg je een antwoord op deze vragen en maak je kennis met het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leernetwerkdag voor het aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) in elke school en onderwijsinstelling
 
Sinds 25 mei 2018 bepaalt de GDPR dat elke onderwijsinstelling een aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) moet hebben. Heel wat van onze onderwijsinstellingen hebben dit al gedaan en velen volgden de basisopleiding. Elk schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de aanspreekpunten informatieveiligheid een terugkom- of leernetwerkdag. Tijdens deze dag komen er interessante cases, sancties, richtlijnen, onderwerpen … aan bod over en rond de GDPR. Het is een kans om zich als AIV te blijven professionaliseren.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
E-procurement: vorming over het elektronisch publiceren van overheidsopdrachten
 
E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel om de gunningsprocedure inzake overheidsopdrachten te digitaliseren. E-procurement moet sinds 1 januari 2020 verplicht gebruikt worden door schoolbesturen om hun opdrachten aan te besteden, althans voor deze boven de publicatiedrempel. Het platform is niet het meest handige in gebruik. Deze professionalisering helpt om schoolbesturen er op een correcte manier mee te laten werken zodat ze een opdracht van A tot Z via het platform kunnen laten lopen.
 
Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen in het kader van Corona gaat ook deze vorming digitaal door.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming Financiële geletterdheid – Hoe kun je samen een meerjarenbegroting opstellen en opvolgen?
 
Het opstellen van een begroting hoort een gezamenlijk werk te zijn van het bestuur en de boekhouding. Zo niet, dan is er een risico dat plannen en begroten aparte processen blijven met onvoldoende interactie. 
 
We leren in deze sessie een goede begroting opstellen vertrekkende vanuit de missie, visie en kernwaarden en gekozen prioriteiten. De verwachte financiële impact wordt opgenomen in de meerjarenbegroting, in de begroting van het boekjaar en wordt van daaruit opgevolgd.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Thuiswerk in quarantaine
 
Personeelsleden die niet ziek zijn, maar wel in quarantaine moeten blijven, kunnen gevraagd worden om taken uit te oefenen. De directie gaat daarover in overleg met het personeelslid en houdt rekening met de taken zoals die omschreven zijn in de functiebeschrijving. Meer informatie over de coronamaatregelen vind je ook in de FAQ die continu up-to-date wordt gehouden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord
 
De zending aanwending middelen moet weldra gebeuren (8 november) en op 1 november moet vastgelegd worden hoeveel uren er uiteindelijk worden overgedragen. Er zijn nog steeds scholen op zoek naar uren. Daarom doen we een ultieme oproep om uren-leraar eerder over te dragen naar een andere school dan ze binnen de eigen school over te dragen naar een volgend schooljaar. Wij kunnen via het prikbord onze makelaarsrol opnemen en scholen met elkaar in contact brengen. Je kunt jouw aanbod melden aan Guy Debusschere.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaamse reaffectatiecommissie: sommige toewijzingen worden ingetrokken voor de herfstvakantie
 
Tijdens de zittingen van de Vlaamse reaffectatiecommissie werden toewijzingen uitgesproken in betrekkingen waarin sommige tijdelijke personeelsleden aangesteld waren via een ‘verlof tijdelijk andere opdracht’ of met een bekwaamheidsbewijs ‘andere’. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is van mening dat de Vlaamse reaffectatiecommissie niet kan toewijzen in deze vacatures. Om dat verder uit te klaren, werd op 20 oktober 2020 in een extra bijeenkomst beslist om de toewijzingen in de voornoemde tijdelijke betrekkingen voor het schooljaar 2020-2021 in te trekken. 
 
De betrokken scholen krijgen eerstdaags een brief vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie met deze melding. In de volgende zitting tijdens de maand november wordt voor deze terbeschikking gestelden een nieuwe toewijzing uitgesproken.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Resultaten enquête Vlaamse Scholierenkoepel: hoe was de start van dit schooljaar voor de leerlingen?
 
De Vlaamse Scholierenkoepel bevroeg meer dan 10 000 leerlingen over hun ervaringen tijdens de eerste weken van dit ongewone schooljaar. Hoe zij die periode hebben ervaren, en wat volgens scholieren beter kan, kun je lezen in hun rapport.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Secundaire scholen gezocht voor deelname aan grootschalige coronastudie Universiteit Gent: ‘corona op de schoolbanken’
 
Sinds maart worden we geconfronteerd met het coronavirus. De overheid nam drastische maatregelen zoals een lockdown en zelfs de sluiting van scholen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanaf maart onderzoekt de onderzoeksgroep ‘Ontwikkelingspsychologie’ van de universiteit Gent het psychologisch welbevinden en de motivatie van de bevolking om deze maatregelen na te leven. Op basis van de resultaten krijgt professor Maarten Vansteenkiste adviezen die rechtstreeks naar de CELEVAL gaan en, hierdoor, het federale beleidsniveau bereiken. Er is echter nog te weinig bekend van leerlingen en leerkrachten in het secundair onderwijs. Via een nieuw onderzoek wil men hun situatie bestuderen en via korte, wekelijkse metingen fluctuaties in deze onzekere tijden in kaart brengen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Online vorming 'Autisme en uitstelgedrag'
 
We krijgen het toch heel vaak te horen van mensen met autisme. “Ik kom er maar niet toe om die taak te volbrengen.” “Het lukt me maar niet om iets op tijd af te krijgen.” Hoe komt het toch dat veel mensen met autisme uitstelgedrag vertonen? Welke factoren liggen er aan de basis? En hoe gaan we er het beste mee om?
 
Op vraag van enkele ondersteuningsnetwerken en type 9-scholen programmeerden we een verdiepende vorming rond autisme. De vorming vindt online plaats op dinsdag 10 november 2020. We hebben nog een tiental vrije plaatsen.
 
We starten gezamenlijk voor de halve dag vorming  door Delphine Callewaert van Autisme Centraal. ’s Namiddags volgt de nabespreking/intervisie in kleine groepjes aan de hand van eigen casussen.
 
We richten ons tot iedereen die geconfronteerd wordt met leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid die uitstelgedrag vertonen: Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair onderwijs, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken …  Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun basiskennis over autisme willen uitdiepen.
 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven: Uitstelgedrag bij mensen met autisme
 
 
Meer lezen over leerlingen met autisme.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leadership for Learning - Samen leren leiden
 
Logo   Ben je op zoek naar innovatieve leiderschapspraktijken? Wil je meewerken om gedeeld leiderschap in je schoolpraktijk verder te ontwikkelen?  Samen leren? Samen Leiden? Leren Leiden? Wil je onderzoeken wat “leadership for learning” voor je hele school betekent? Wil je het professioneel samenwerken concreter maken? Spreekt internationaal leren je aan?
 
We werkten aan dit Erasmus+ project in deze coronatijden intens verder met onderwijsprofessionals uit Italië, Slovenië, Estland en Tsjechië. We ontwikkelden recent enkele leiderschapstools die we nu heel graag willen uitproberen. Op basis van jullie feedback stellen we die tools dan verder op punt.
 
Om dit project en de manier van samenwerken verder in detail uit te leggen, nodigen wij je graag uit op een online informatiemoment op woensdag 18 november 2020 van 09.30 tot 11 uur.
 
Wil je er graag bij zijn? Stuur een mail naar peter.vaniseghem@katholiekonderwijs.vlaanderen. Daarna ontvang je de vergaderlink.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
eTwinning Awards Vlaanderen
 
Logo   Op 14 oktober 2020 vonden de eTwinning awards plaats en Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan alleen maar met fierheid kijken naar de prijzenregen die daar plaatsvond. Via dit nieuwsbericht willen we elk van deze prijswinnaars een extra dikke en welgemeende proficiat wensen. Ieder project bulkt van innovatief onderwijs met internationale en online samenwerkingsinitiatieven. Deze prijzen zijn een welverdiende beloning voor het werk van deze winnaars!
 
 
► 
 
Hoofdprijs: De Bron, Tielt (Celine Busquart, Phebe Serroels, Thijs Declercq, Frédéric Persijn, Delifine De Meulemeester, Louise Wyckaert en Elke Slaats) – jij en ik, samen de boom in!
 
► 
 
ICT: Sint-Paulusinstituut, Herzele (Trui De Vos, Frederik De Buck, Jeroen Schouppe en Mieke Van den Bossche) – Highway to Health
 
► 
 
Integratie in het curriculum: De Bron, Tielt (Isabel Hallemeersch) – Physics: Savior of the planet
 
► 
 
Samenwerking: Berkenboom Humaniora, Sint-Niklaas (Steven De Foer) – Totally Maths
 
► 
 
Klimaat: VKO Bovenbouw Opwijk (Veerle De Deckere) – Zukunft – Voll im Blick?
 
► 
 
Belgicaprijs: Sint-Janscollege, Poperinge (Nele Volckaert en Ria De Wilde) – Sois Belge et exprime-toi
 
► 
 
EU Partnerschap:  kOsh campus Scheppersstraat, Herentals (Micheline Peacock) – SH= QUAL
 
► 
 
Startersprijs: Vrije basisschool Sint-Paulus, GO! Basisschool Atheneum Keerbergen – Scholengroep Rivierenland  (Elona Tang, Muriel Vanoverschelde, Johan Vanhouwaert en Cedric Ryckaert) – The Edgar Project – Discovering schools and routes in Europe with Edgar
 
We kunnen alleen maar hopen dat deze projecten andere scholen kunnen motiveren en inspireren om de mogelijkheden van eTwinning verder te verkennen. Wie meer inspiratie en informatie zoekt, kan die vinden op de website van eTwinning.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Certificering taalniveau Engels met APTIS-test
 
Laatste mogelijkheid voor wie nog wil herkansen voor een onderdeel van de APTIS-test. Schrijf je nu in voor deze herkansing op woensdag 25 november 2020 in Gent.
 
Wat is de APTIS-test? Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dit doen met het oog op het geven van een zaakvak in CLIL of in het kader van een individueel professionaliseringstraject. Bij slagen in de test krijgt de deelnemer een officieel attest van de British Council.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 218
 
 
► 
 
De 13de Welzijnsdag voor het onderwijs vindt dit jaar online plaats op 23 november 2020. De Welzijnsdag is een terugkomdag voor preventieadviseurs en een opleidingsdag welzijn op het werk voor directies en technisch adviseurs. De studiedag van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen geeft je als preventieadviseur de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming. Er komen heel wat onderwerpen aan bod zodat je op eigen maat jouw opleidingsdag kunt samenstellen.
 
► 
 
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen klassieke talen van de derde graad zich inschrijven voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks (Certamina). Er zijn vier wedstrijden waar ze aan kunnen deelnemen: twee klassikale (HomerosVergilius) en twee individuele wedstrijden (Plato, Cicero). De opgaves van de klassikale wedstrijden staan reeds online. Inschrijven voor de wedstrijden kan via www.certamina.be, nog tot 30 oktober. Voor de vier wedstrijden zijn we nog op zoek naar juryleden. Leraren, studenten, gepensioneerde leraren Latijn en/of Grieks kunnen hun expertise inzetten door in kleine groepjes de teksten te verbeteren en te bespreken in aanwezigheid van een academicus. Heb je interesse? Mail dan ten laatste op 1 december 2020 naar dietske.lehembre@gmail.com. De jurywerkzaamheden vinden altijd plaats op een woensdag van 9 tot uiterlijk 16 uur. Juryleden krijgen een nascholingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boekenbon.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook