Met deze extra nieuwsbrief willen we de actie van de directies basisonderwijs ondersteunen en bezorgen we je onze eerste reactie op het akkoord rond de nieuwe eindtermen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we de actie van de directies basisonderwijs ondersteunen en bezorgen we je onze eerste reactie op het akkoord rond de nieuwe eindtermen.

 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt actie ‘directies knappen af’
 
Directies zijn de spil van het schoolgebeuren, verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. Enthousiaste en gemotiveerde krachten die het beste van zichzelf geven om samen met het team kinderen en jongeren de kans te geven zich ten volle te ontplooien. De uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden zijn niet min, en als netwerkvereniging trachten we hen zo goed mogelijk in hun taak te ondersteunen.
 
Dat neemt niet weg dat directies – directies gewoon en buitengewoon basisonderwijs in het bijzonder – te kennen geven dat de werkdruk torenhoog is en dat ze nood hebben aan bijkomende beleidsomkadering. Een meer dan legitieme eis die overigens niet nieuw is, maar al ruim 10 jaar klinkt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Na akkoord over nieuwe eindtermen gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voluit voor start op 1 september 2019 met nieuwe leerplannen so
 
Gisteren kwam het verrassende nieuws dat de meerderheidspartijen een akkoord bereikten over de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Uiteraard zullen we de tekst van het akkoord nog grondig bestuderen en bespreken we die in onze overleg- en beslissingsorganen.
 
Voor de beoordeling van dit akkoord vormt het nieuwe leerplan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven!, was voor ons tijdens de gesprekken de lakmoesproef. Op grond van een eerste lezing menen we dat een soortgelijk leerplan binnen de contouren van het akkoord in de toekomst ook mogelijk blijft.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook